Imeds.pl

Cyclodynon

BIONOR1CA Polska Sp z o.o.

Urząd Rejestracji Proódctó*/ Laczmczycfc, Wyrobów Mec^czTT^łi i Produktów BiobCijczycr ul. Ząbkowata 41,03-736 YMrwsw? REGOM- m

ULOTKA DLA PACJENTA

Cyclodynon “

Tabletki powlekane (Ag/?i casti fructus exłracłum siccum)

Należy przeczytać uważnie enlą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Cyclodynon® ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

*    Jeśli objawy nasilą.się lub nie ustąpią po 3 miesiącach, należy skontaktować się z lekarzem.

♦    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

_niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cyclodynon0 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Cyclodynon®

3.    Jak stosować lek Cyclodynon®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    .lak przechowywać lek Cyclodynon®

6.    Inne informacje

l. CO TO JEST LEK CYCLODYNON® I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Preparat Cyclodynon® stanowią tabletki powlekane zawierające ekstrakt z owoców agnus castus, który zmniejsza nasilenie dolegliwości przedmenstruacyjnycli (tzw. zespołu napięcia przedniiesiączkowego) u kobiet. Objawy przcdmenstruacyjne występują najczęściej w postaci: bólu głowy, zmian skórnych, odczucia napięcia i obrzmienia w piersiach, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmian nastroju, rozdrażnienia, napięcia nerwowego. Objawy tc pojawiają się w okresie do dwóch tygodni przed miesiączką.

Wskazania

Cyclodynon® przeznaczony jest do łagodzenia objawów przedmenstruacyjnycli (tzw. zespołu napięcia przed miesiączkowego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CYCLODYNON®

Nie należy stosować leku Cyclodynon®, jeśli u pacjentki

•    występuje nadwrażliwość (uczulenie) na owoce agnus castus lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cyclodynon®

•    jeśli występują zaburzenia cyklu miesiączkowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem leczenia należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyn tych dolegliwości.

Urząd Rejestracji Produktów Leczmczycn

Wyrobów Medycznych i Produktów Sotójczjtf SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM ii. Ząbkowiira 41.03-736 Wtaruawa    MERYTORYCZNYM

REGON: 01Ś24<WO<    i__

VO


rr-;    r-    miots-19

Ci;jza 1 karmienie piersią


Lek Cyclodynon® nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Cyclodynon® może być stosowany w okresie karmienia piersią, jedynie pod kontrolą lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak doniesień na temat wpływu stosowania Icku Cyclodynon® na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

Stosowanie innych Icków

Badania na zwierzętach sugerują działanie dopaminergiczne ekstraktu z owoców agnus castus, dlatego zakłada się. że podczas równoległego stosowania leku Cyclodynon® i innych preparatów będących antagonistami receptorów dopaminowych może wystąpić wzajemne osłabienie działania przyjmowanych leków.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CYCLODYNON®

Przyjmować 1 tabletkę 1 raz na dobę. popijając niewielka ilością wody.

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków.

Czas leczenia powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania.

Zazwyczaj normalizacja w zakresie objawów zespołu napięcia przcdmiesiączkowcgo następuje stopniowo w czasie 3 cykli miesięcznych. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 miesiącach stosowania leku Cyclodynon®, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Cyclodynon®:

Nic są znane przypadki przedawkowania.

©

W przypadku pominięcia dawki leku Cyclodynon :

W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć w normalnej porze, zgodnie z dawkowaniem. Nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Cyclodynon 0 może powodować działania niepożądane.

Dotychczas nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych, wynikających ze stosowania leku Cyclodynon®.

Sporadycznie może wystąpić wysypka orazświąd skóry. Rzadko obserwowano nasilenie się objawów zespołu napięcia przcdmiesiączkowcgo w początkowym okresie leczenia (w takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem).

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CYCLODYNON®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C. w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

REGON- 0i5?«*rn

Urząd Rejestracji Produktów Leczmczya

Wyrobów Medycznych i Produktów Biotójcz^ SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM ul.Ząbkowska 41,03-736 Whrszm1T- OB- 1 9


6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cyclodynon®

Substancjami czynnymi Icku są: Agni castifruclus extractum siccum

Inne składniki Icku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny.

Skład otoczki: macrogol 400, macrogol 20 000, glikol propylenowy; zawiesina powlekająca biała: hypromeloza. tytanu dwutlenek (E 171). macrogol 400.

Jak wygląda lek Cyclodynon® i co zawiera opakowanie

Cyclodynon®, tabletki powlekane pakuje się po 30 sztuk w blistry z folii PVC/PVdC i folii aluminiowej. W jednostkowym pudelku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 30 lub 90 tabletek wraz z ulotką informacyjną.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BIONORICA AG Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt / Niemcy

W przypadku konieczności uzyskania innych dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp z o.o. ul. Pandy 8 02 - 202 Warszawa Polska

Tel /Fax +(48) 22 886 46 06


Bionorica®

Cyclodynon*' 14