+ iMeds.pl

Cyprest 0,035 mg + 2 mgUlotka Cyprest

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla Pacjenta

Cyprest; 0,035 mg + 2 mg, tabletki drażowane Ethinylestradiolum + Cyproteroni acetal

^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku.

Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cyprest i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprest

3.    Jak przyjmować lek Cyprest

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cyprest

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyprest i w jakim celu się go stosuje

Cyprest stosowany jest w leczeniu chorób skóry, takich jak trądzik, bardzo tłusta skóra i nadmierne owłosienie u kobiet w wieku rozrodczym. Ze względu na właściwości antykoncepcyjne lek ten powinien zostać przepisany pacjentce tylko, jeśli lekarz uzna, że leczenie hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi jest właściwe.

Pacjentka powinna stosować lek Cyprest w leczeniu trądziku wyłącznie wtedy, gdy nie nastąpiła poprawa stanu chorobowego skóry po zastosowaniu innych terapii przeciwtrądzikowych w tym leczeniu miejscowym i antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprest Kiedy nie stosować leku Cyprest:

Należy powiadomić lekarza, jeśli przed rozpoczęciem stosowania leku Cyprest u pacjentki występuje którykolwiek z następujących stanów. Lekarz może wówczas zalecić zastosowanie innego leczenia:

• jeśli pacjentka przyjmuje inny hormonalny środek antykoncepcyjny;

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w nodze (zakrzepica), zakrzep krwi w płucach (zatorowość płucna) lub w innej części ciała;

•    jeśli u pacjentki obecnie występują (lub kiedykolwiek występowały) choroby, które mogą wskazywać na przebyty zawał serca (np. dławica piersiowa, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub „mini udar” (przemijający napad niedokrwienny);

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zawał serca lub udar mózgu;

•    jeśli u pacjentki występują czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepu krwi. Dotyczy to następujących czynników:

o cukrzycy mającej wpływ na naczynia krwionośne;

o bardzo wysokiego ciśnienia krwi;

o bardzo wysokiego stężenia tłuszczu we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów).

•    jeśli u pacjentki występuje problem krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C);

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występowała) migrena z zaburzeniami widzenia.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

•    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Uczulenie można rozpoznać, jeśli wystąpi swędzenie, wysypka lub obrzęk twarzy,

•    jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby lub żółtaczka,

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zwiększające ryzyko wystąpienia zakrzepicy tetniczej,

•    jeśli u pacjentki występowało w przeszłości zapalenie trzustki (pancreatitis),

•    jeśli u pacjentki występuje lub występował (łagodny lub złośliwy) nowotwór wątroby,

•    jeśli u pacjentki występują ciężkie i liczne czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej i tętniczej mogące stanowić również przeciwwskazania do stosowania leku. Patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności,

•    jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie występowania hormonozależnego nowotworu złośliwego narządów rodnych, piersi lub wątroby,krwawienie z dróg rodnych o nie wyjaśnionych przyczynach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cyprest

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem

Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów nasila się lub występuje po raz pierwszy w

czasie stosowania leku Cyprest należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cyprest

-    jeśli pacjentka pali papierosy,

-    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,

-    jeśli u pacjentki występuje nadwaga,

-    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zastawek lub pewne zaburzenia rytmu serca,

-    jeśli u pacjentki występuje zapalenie żył (phlebitis),

-    jeśli u pacjentki występują żylaki,

-    jeśli wśród bliskich krewnych występowała kiedykolwiek zakrzepica, zawał serca lub udar,

-    jeśli u pacjentki występuje migrena. Jeśli po rozpoczęciu stosowania tego leku zwiększyła się częstotliwość napadów migreny lub nastąpiło ich nasilenie może to być oznaką udaru. W przypadku zwiększenia częstości i nasilenia ataków migreny należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cyprest.

-    jeśli u pacjentki występuje padaczka,

-    jeśli u pacjentki lub u bliskich krewnych występuje zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów),

-    jeśli u kogokolwiek w rodzinie występuje rak piersi,

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności wątroby lub pęcherzyka żółciowego,

-    jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe choroby zapalne jelit),

-    jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na skórę),

-    jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, której skutkiem jest uszkodzenie nerek),

-    jeśli u pacjentki występuje rodzaj głuchoty dziedzicznej (otoskleroza),

-    jeśli u pacjentki występuje lub występowała ostuda (żółto-brązowe przebarwienia skóry szczególnie twarzy, zwane także „plamami ciążowymi”). W takim przypadku należy unikać narażenia na promienie słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe.

-    jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (okresowe napady obrzęku połączonego ze swędzeniem twarzy i (lub) błon śluzowych, często jako reakcja alergiczna). Stosowanie estrogenów (żeńskie hormony płciowe) może wywołać lub pogorszyć objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) krtani i (lub) utrudnione połykanie lub pokrzywka z utrudnionym oddychaniem.

W każdym wymienionym powyżej przypadku, w trakcie stosowania doustnych złożonych tabletek antykoncepcyjnych, konieczna jest szczególna kontrola lekarska. Jeżeli występuje którykolwiek z wymienionych przypadków należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Cyprest. Lekarz objaśni ryzyko związane ze stosowaniem tego leku.

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepu krwi. Objawy zostały opisane w punkcie 2 „Zakrzep krwi (zakrzepica)”.

Cyprest działa również jako doustny środek antykoncepcyjny. Pacjentka i lekarz powinni rozważyć wszystkie zwyczajowo stosowane zasady bezpiecznego przyjmowania doustnej hormonalnej antykoncepcji

Zakrzepy krwi (zakrzepica)

Stosowanie leku Cyprest może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi u pacjentki (tak zwanej zakrzepicy). Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów krwi u pacjentek stosujących lek Cyprest jest tylko nieznacznie zwiększone w porównaniu z kobietami, które nie stosują leku Cyprest lub jakiegokolwiek doustnego środka antykoncepcyjnego. Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia, 1-2 % przypadków może być śmiertelne.

Zakrzepy krwi w żyłach

Zakrzep krwi w żyle (znany jako zakrzepica żył) może zablokować żyłę. Może do tego dojść w żyłach nóg, żyłach płuc (zatorowość płucna) lub w każdym innym narządzie.

Stosowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zwiększa ryzyko wystąpienia u kobiet takich zakrzepów krwi w porównaniu z kobietami, które nie przyjmują jakichkolwiek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyłach jest największe w trakcie pierwszego roku stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego przez kobietę. Ryzyko nie jest tak duże jak ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi w ciąży.

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne dodatkowo zwiększa:

•    postępujący wiek;

•    jeśli pacjentka pali papierosy.

Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Cyprest, zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, zwłaszcza jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat.

•    jeśli jeden z bliskich krewnych pacjentki miał w młodym wieku zakrzep krwi w nodze , płucach

lub w innym narządzie;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu

kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie.

Jeśli powyższe stany dotyczą pacjentki, ważne jest, aby powiadomić lekarza o stosowaniu leku Cyprest, ponieważ może zachodzić konieczność przerwania leczenia. Lekarz prowadzący może nakazać pacjentce przerwanie stosowania leku Cyprest na kilka tygodni przed operacją lub gdy ruchomość pacjentki jest ograniczona. Lekarz prowadzący powiadomi również pacjentkę kiedy ponownie będzie mogła rozpocząć stosowanie leku Cyprest po jej powrocie do sprawności ruchowej.

Zakrzepy krwi w tętnicy

Zakrzepy krwi w tętnicy mogą powodować ciężkie zaburzenia. Przykładowo, zakrzep krwi w tętnicy w sercu może spowodować zawał serca lub w mózgu może wywołać udar mózgu.

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w tętnicach. Ryzyko to zwiększają dodatkowo:

•    postępujący wiek;

•    jeśli pacjentka pali papierosy.

Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Cyprest, zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, zwłaszcza jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli bliski krewny pacjentki miał zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku;

•    jeśli pacjentka ma wysoki poziom tłuszczu we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacj entka ma migreny;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenia rytmu serca).

Objawy spowodowane zakrzepem krwi

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepu krwi, takich jak:

•    nietypowy nagły kaszel;

•    silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

•    duszność;

•    jakikolwiek nietypowy, ostry, lub długotrwały ból głowy lub pogarszająca się migrena;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    niewyraźna mowa bądź utrata zdolności mowy;

•    nagłe zaburzenia słuchu, węchu i smaku;

•    zawroty głowy lub omdlenia;_

•    drętwienie lub niedowład części ciała;

•    silny ból w j amie brzusznej;

•    silny ból lub obrzęk nóg.

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie. Sporadycznie, zakrzepica może powodować trwałe inwalidztwo jak również zgon.

Bezpośrednio po porodzie, kobiety narażone są na zwiększone ryzyko zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Cyprest po porodzie.


Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej opisanych przypadków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ lek Cyprest może nie być odpowiedni dla każdej kobiety.

Zaburzenia naczyniowe mogą również wystąpić w przypadku następujących chorób: zespół policystycznych jajników (zaburzenie dojrzewania oocytów, z nadmiernym wzrostem włosów), toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu immunologicznego), zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, której skutkiem jest uszkodzenie nerek), przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i anemia sierpowatokrwinkowa (choroba krwi).

Lek Cyprest i nowotwór

Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne, niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie przyjmowały.

10 lat po zaprzestaniu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych ryzyko wystąpienia raka piersi jest takie samo jak w u kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Nie jest pewne czy środki antykoncepcyjne są przyczyną zwiększenia ryzyka występowania raka piersi. Kobiety stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne znacznie częściej są badane, dlatego rak piersi wykrywany jest wcześniej. Wczesne zdiagnozowanie nowotworu daje lepsze wyniki leczenia. Rzadko, u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, obserwowano łagodne nowotwory wątroby, jeszcze rzadziej spotyka się złośliwe nowotwory wątroby. Nowotwory wątroby mogą być przyczyną zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Dlatego w przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Istnieją doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet stosujących środki hormonalne przez długi czas. Zależność ta może nie mieć związku z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniem seksualnym i innymi czynnikami. Nadal nie wyjaśniono jak duży jest ich wpływ na rozwój raka szyjki macicy. Wiadomo, że w znacznej ilości przypadków przyczyną raka szyjki macicy jest przedłużające się zakażenie tak zwanym wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. HPV)

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli którykolwiek z niepokojących objawów pojawił się teraz lub w przeszłości.

Uwagi ogólne:

W ulotce opisano wiele sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Cyprest, lub w których skuteczność stosowania leku Cyprest może być zmniejszona.

Nie należy podejmować współżycia chyba, że zastosowane zostaną dodatkowe metody antykoncepcji (bez hormonów). Zwykle prezerwatywa lub inna metoda barierowa. Nie należy stosować metody kalendarzowej ani metody pomiaru temperatury, ponieważ lek Cyprest wpływa na zmiany temperatury ciała i właściwości śluzu szyjkowego charakterystyczne dla cyklu miesiączkowego.

Doustne środki antykoncepcyjne, w tym lek Cyprest, nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drogą płciową._


Inne leki i Cyprest

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać negatywnie na skuteczność działania antykoncepcyjnego leku Cyprest. Dotyczy to:

-    leków stosowanych w leczeniu:

•    padaczki (prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, topiramat);

•    gruźlicy (ryfampicyna);

•    zakażenia HIV (rytonawir, newirapina);

-    antybiotyków (ampicylina, tetracyklina, gryzeofulwina) stosowanych w leczeniu niektórych chorób infekcyjnych. W przypadku niektórych antybiotyków, ich wpływ na skuteczność antykoncepcyjną leku Cyprest może utrzymywać się jeszcze przez następne 4 tygodnie po zakończeniu leczenia;

-    preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na potencjalny wpływ na zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej. Zmniejszona skuteczność leku Cyprest może utrzymywać się jeszcze przez dwa tygodnie po odstawieniu ziela dziurawca.

Lek Cyprest może wpływać na skuteczność innych leków, takich jak:

•    cyklosporyna (lek stosowany po transplantacji organów w celu zapobiegania odrzutom);

•    lamotrygina (lek przeciwpadaczkowy). Zmniejszenie skuteczności działania lamotryginy może prowadzić do zwiększenia ilości napadów padaczki.

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi o wszystkich innych aktualnie stosowanych lekach. Należy również poinformować lekarzy innych specjalności lub stomatologa, którzy przepisują inne leki (lub wydającego lek farmaceutę), o stosowaniu leku Cyprest. Udzielą oni informacji, czy należy stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Cyprest nie należy stosować w czasie ciąży.

Jeśli w trakcie stosowania leku Cyprest wystąpi ciąża należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Leku Cyprest nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji wskazujących, że lek Cyprest wywiera wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cyprest:

Lek Cyprest zawiera laktozę i sacharozę.

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Cyprest należy skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli w czasie stosowania leku Cyprest wystąpi jeden z niżej wymienionych przypadków:

-    niepokojące zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykolwiek z objawów wymienionych w tej ulotce (patrz: „Kiedy nie stosować leku Cyprest” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

-    stwierdzenie obecności guzka w piersi,

-    rozpoczęcie stosowania innych leków, szczególnie antybiotyków (patrz: „Inne leki i Cyprest”),

-    planowany jest zabieg chirurgiczny (przynajmniej 4 tygodnie wcześniej) lub unieruchomienie,


wystąpienie lub pogorszenie nieregularnego krwawienie z dróg rodnych,

pominięcie tabletki w pierwszym tygodniu stosowania leku Cyprest, a w czasie poprzedzających 7 dni doszło do współżycia,

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy nie wystąpiło krwawienie (nie należy zaczynać następnego blistra bez decyzji lekarza).


3. Jak przyjmować lek Cyprest Czas trwania leczenia

Lekarz prowadzący poinformuje pacjentkę określa jak długo powinna przyjmować Cyprest.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cyprest zapobiega ciąży. Nie należy stosować innych doustnych środków antykoncepcyjnych jednocześnie z lekiem Cyprest.

Sposób stosowania leku Cyprest

Tabletki leku Cyprest należy przyjmować codziennie, o tej samej porze, najlepiej po południu, popijając niewielką ilością płynu.

Każdy blister zawiera 21 tabletek. Na blistrze każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Np. jeśli zaczyna się przyjmowanie tabletek od środy, należy je rozpocząć od przyjęcia tabletki oznaczonej na blistrze jako "Śr". Po przyjęciu pierwszej tabletki pozostałe należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.

Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra, przez następnych 7 dni nie należy przyjmować tabletek leku Cyprest. W czasie tej 7-dniowej przerwy rozpoczyna się krwawienie, tak zwane krwawienie z odstawienia, zwykle występuje ono drugiego lub trzeciego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki leku.

Przyjmowanie tabletek leku Cyprest z następnego blistra należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie tj.

8 dnia, licząc od dnia przyjęcia ostatniej tabletki, nawet jeśli krwawienie z odstawienia jeszcze trwa. Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek z każdego, nowego blistra należy rozpocząć w tym samym dniu tygodnia. Krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

Jeśli lek Cyprest stosuje się zgodnie z tymi zasadami, działanie antykoncepcyjne obejmuje również 7-dniowy okres, w którym nie przyjmuje się tabletek.

Rozpoczęcie stosowania leku Cyprest z pierwszego blistra

•    Jeśli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano doustnych środków antykoncepcyjnych Pierwszą tabletkę leku Cyprest należy przyjąć pierwszego dnia cyklu (pierwszy dzień wystąpienia krwawienia miesiączkowego). Jeśli rozpocznie się stosowanie leku Cyprest pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego działanie antykoncepcyjne zaczyna się od razu.

Jeśli rozpocznie się stosowanie leku Cyprest od 2 do 5 dnia cyklu, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni.

•    Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego

Stosowanie leku Cyprest należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną dotychczas stosowanego preparatu (oznacza to brak przerwy w przyjmowaniu tabletek). Jeżeli dotychczas stosowany preparat zawierał również tabletki nie zawierające substancji czynnej, stosowanie leku Cyprest należy rozpocząć po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony (jeśli nie ma pewności, która to tabletka należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeżeli tabletki dotychczas stosowanego preparatu były przyjmowane prawidłowo, można rozpocząć stosowanie leku Cyprest później, ale nigdy nie później niż następnego dnia po przerwie w przyjmowaniu tabletek (lub następnego dnia po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki dotychczas stosowanego preparatu).

•    Zmiana z wkładki dopochwowej lub plastra antykoncepcyjnego

Stosowanie leku Cyprest należy rozpocząć w dniu ich usunięcia, ale nie później niż w dniu, w którym miała być założona nowa wkładka lub przyklejony nowy plaster.

•    Zmiana z minipigułki

Zmiana na lek Cyprest z minipigułki jest możliwa w dowolnym momencie, należy wówczas stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne przez pierwszych 7 dni (np. prezerwatywa).

•    Zmiana z zastrzyków, implantu lub systemu domacicznego

Stosowanie leku Cyprest należy rozpocząć w dniu kiedy miał być wykonany następny zastrzyk lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen. W powyższych przypadkach przez pierwsze 7 dni należy dodatkowo stosować dodatkowe środki antykoncepcji (np. prezerwatywa).

•    Stosowanie po porodzie

Kobietom, które nie karmią piersią zaleca się rozpocząć przyjmowanie leku Cyprest między 21 a 28 dniem po porodzie. Jeżeli stosowanie leku rozpocznie się po 28 dniu należy stosować barierowe metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni zażywania tabletek. Jeżeli pacjentka odbyła stosunek przed zastosowaniem leku należy sprawdzić, czy nie jest ona w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Stosowanie w czasie ciąży patrz: „Karmienie piersią”.

•    Stosowanie po poronieniu naturalnym i sztucznym Należy zastosować się do zaleceń lekarza.

Lekarz określa jak długo należy stosować lek Cyprest. Długość leczenia zależy od nasilenia objawów choroby (tłusta skóra, trądzik lub nadmierny wzrost włosów) i najczęściej trwa kilka miesięcy.

Zaleca się przerwanie stosowania leku Cyprest 3 do 4 cykli (miesięcy) po całkowitym ustąpieniu łojotoku skóry, trądziku i (lub) nadmiernego wzrostu włosów. Nie należy stosować leku Cyprest tylko w celu doustnej antykoncepcji.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cyprest jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Należy zwrócić się do lekarza, aby ponownie rozważyć, leczenie lekiem Cyprest:

-    jeśli objawy ciężkiej postaci trądziku lub łojotoku nie ustąpiły po co najmniej 6 miesiącach terapii,

-    jeśli objawy hirsutyzmu nie ustąpiły po co najmniej 12 miesiącach leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyprest

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cyprest mogą wystąpić: nudności, wymioty lub niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych po zażyciu zbyt dużej ilości tabletek leku Cyprest. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia dużej ilości tabletek leku Cyprest przez dziecko.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cyprest

1. Jeśli tabletkę przyjmie się nie później niż po 12 godzinach, skuteczność antykoncepcyjna leku Cyprest jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to jest możliwe i zażyć następną o zwykłej porze.

2. Jeżeli tabletkę przyjmie się po upływie więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna leku Cyprest może być zmniejszona. Skuteczność antykoncepcyjna jest tym mniejsza im więcej kolejnych tabletek pominięto. Szczególnie duże ryzyko zajścia w ciążę występuje wtedy, gdy pominie się tabletki na początku lub na końcu blistra.

Należy przestrzegać poniżej podanych zasad:

•    pominięto więcej niż jedną tabletkę z bieżącego blistra Należy skontaktować się z lekarzem.

•    pominięta tabletka w 1. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji. Jeżeli utrzymywano stosunki seksualne w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, jest możliwe zajście w ciążę. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    pominięta tabletka w 2. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Skuteczność antykoncepcyjna leku Cyprest jest zachowana i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

•    pominięta tabletka w 3. tygodniu

Należy zastosować jedno z poniższych zaleceń:

1.    Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć od razu po zakończeniu aktualnego blistra, bez 7-dniowej przerwy między opakowaniami. Krwawienie z odstawienia nie wystąpi, aż do zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego blistra, ale w dniach przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie lub krwawienie.

2.    Możliwe jest również przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego blistra. Należy zrobić 7 dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek (należy wliczyć dzień, w którym pominięto tabletkę). Jeśli pacjentka chce rozpocząć stosowanie tabletek z nowego blistra w wyznaczonym dniu należy zrobić przerwę krótszą niż 7 dni.

Jeżeli wybierze się jedno z opisanych zaleceń nie jest potrzebne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Jeżeli zapomni się o zażyciu tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich przyjmowaniu nie wystąpi spodziewane krwawienie, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

Schemat postępowania w przypadku pominięcia tabletki

Pominięta więcej niż 1 tabletka w cyklu


Tydzień 1.


Zasięgnąć porady lekarza


-    przyjąć pominiętą tabletkę

-    zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 dni

-    dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra


Pominięta tylko 1 tabletka (przerwa większa niż 12 godzin)


Tydzień 2.


-    przyjąć pominiętą tabletkę

-    dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra
-    przyjąć pominiętą tabletkę

-    dokończyć blister

-    nie robić 7-dniowej przerwy

-    kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego blistra


albo


Tydzień 3.


odstawić natychmiast pozostałe tabletki z blistra

zrobić przerwę (nie więcej niż 7 dni, łącznie z dniem pominięcia tabletki) kontynuować przyjmowanie tabletek z następnego blistra_


Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki

Jeśli wymioty lub ciężka biegunka wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki, zachodzi podejrzenie, że substancje czynne mogły nie wchłonąć się całkowicie. Taka sytuacja jest podobna do przypadku pominięcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki należy przyjąć tabletkę z następnego blistra tak szybko jak to możliwe. Jeśli to możliwe należy przyjąć tabletkę w ciągu 12 godzin od czasu zwykłego przyjęcia tabletki. Jeśli to niemożliwe lub 12 godzin już upłynęło należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Cyprest”.

Postępowanie w przypadku zamiaru opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia

W celu opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia miesiączkowego, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z drugiego blistra z pominięciem 7-dniowej przerwy. Można przyjąć wszystkie tabletki z tego blistra lub też przerwać stosowanie wcześniej. W czasie stosowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić niewielkie plamienie (krople krwi lub plamy) lub krwawienie. Kolejny blister rozpoczyna się po 7-dniowej przerwie.

Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia, w którym rozpoczyna się krwawienie

Jeśli przyjmuje się tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie występuje mniej więcej tego samego dnia tygodnia. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia należy skrócić kolejną przerwę w przyjmowaniu tabletek. Np. jeśli krwawienie zwykle rozpoczyna się w piątki, a ma rozpocząć się we wtorki (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli zrobi się bardzo krótką przerwę w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub krócej), w czasie jej trwania może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Może wystąpić krwawienie lub plamienie (krople krwi lub plamy).

Postępowanie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia

W czasie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych, w kilku pierwszych miesiącach stosowania mogą wystąpić nieregularne krwawienia z dróg rodnych (plamienia lub krwawienia). Pacjentka może potrzebować podpaski higienicznej. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustępują po 3 cyklach stosowania leku Cyprest. Jeśli krwawienia utrzymują się, stają się obfite lub nawracają, należy zgłosić się do lekarza.

Postępowanie w przypadku, gdy krwawienie nie występuje

Jeżeli tabletki były stosowane regularnie, nie wystąpiły wymioty lub ostra biegunka i nie stosowano jednocześnie innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe. Należy kontynuować przyjmowanie leku Cyprest z następnego blistra.

Jeśli krwawienia miesiączkowe nie wystąpiły w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Nie należy rozpoczynać następnego blistra leku Cyprest dopóki lekarz nie stwierdzi, że pacjentka nie jest w ciąży.

Przerwanie stosowania leku Cyprest

Jeśli przerwie się stosowanie leku Cyprest należy się liczyć z możliwością powrotu objawów schorzenia, które było leczone lekiem Cyprest.

Stosowanie leku Cyprest można przerwać w dowolnym momencie.

Kilka dni po przerwaniu stosowania wystąpi prawdopodobnie krwawienie z odstawienia, tak jak w ciągu 7-dniowej przerwy. Zależy to od ilości tabletek przyjętych przed odstawieniem.

Jeśli nie chce się zajść w ciążę, należy zasięgnąć porady lekarza na temat możliwości stosowania innych metod antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przerywa stosowanie leku Cyprest, ponieważ chce zajść w ciążę, najlepiej jest poczekać do wystąpienia właściwego krwawienia miesiączkowego (nie należy go mylić z krwawieniem z odstawienia występującym po przyjęciu ostatniej tabletki leku Cyprest).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Cyprest może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Cyprest i towarzyszące im objawy zostały opisane w następujących częściach ulotki: „Lek Cyprest i zakrzepica” oraz „Lek Cyprest i nowotwór”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Poniżej podano objawy, zgłaszane przez pacjentki stosujące tabletki antykoncepcyjne.

Objawy te mogą występować głównie w pierwszych kilku miesiącach stosowania i zwykle ustępują w miarę upływu czasu.

Niżej podano działania niepożądane występujące często (od 1 do 10 na 100 kobiet):

-    Bóle głowy.

-    Zmiany masy ciała (zwiększenie).

-    Ból brzucha.

-    Tkliwość i ból piersi.

-    Zmiany nastroju, w tym depresja.

Niżej podano działania niepożądane występujące niezbyt często (od 1 do 10 na 1 000 kobiet):

-    Migrena.

-    Wysypka na skórze.

-    Wypryski na skórze i swędzenie.

-    Zatrzymywanie płynów.

-    Powiększenie piersi.

-    Utrata zainteresowania seksem.

Niżej podano działania niepożądane występujące rzadko (od 1 do 10 kobiet na 10 000):

-    Zmiany masy ciała (zmniejszenie).

-    Podrażnienie związane ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

-    Wysypka na skórze z czerwonymi i bolesnymi grudkami.

-    Reakcje nadwrażliwości.

-    Zmiany wydzieliny pochwowej i wydzielina z brodawek sutkowych.

-    Zwiększenie libido.

-    Zakrzep krwi w żyłach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Cyprest

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Cyprest po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cyprest

Substancjami czynnymi leku są cyproteronu octan i etynyloestradiol.

1 tabletka zawiera 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu.

Ponadto lek zawiera:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K25, magnezu stearynian, talk, otoczka tabletki: sacharoza, wapnia węglan, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), powidon K90, glicerol 85%, wosk montanowy.

Jak wygląda lek Cyprest i co zawiera opakowanie

Lek Cyprest ma postać białych, okrągłych dwuwypukłych tabletek drażowanych.

Lek Cyprest dostępny jest w postaci blistrów - każdy blister zawiera 21 tabletek drażowanych. Blistry umieszczone są w tekturowym pudełku. Każde pudełko zwiera 1 lub 3 blistry.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Wytwórcy:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki

09.08.2013

13

Cyprest

Charakterystyka Cyprest

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyprest; 0,035 mg + 2 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka drażowana zawiera 0,035 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) oraz 2 mg cyproteronu octan (Cyproteroni acetas)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lektoza jednowodna i sacharoza.

Jedna tabletka zawiera: 31,115 mg laktozy jednowodnej i 19,637 sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki drażowane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania:

Leczenie umiarkowanego do ciężkiego trądziku (z łojotokiem lub bez niego) związanego z wrażliwością na androgeny i (lub) hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym.

Cyprest powinien być stosowany w leczeniu trądziku wyłącznie, wówczas gdy zawiodły terapia miejscowa i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami.

Ponieważ produkt Cyprest jest również hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.3).

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Cyprest hamuje owulacj ę i tym samym zapobiega zapłodnieniu. Pacjentki stosuj ące produkt leczniczy Cyprest nie powinny przyjmować dodatkowo innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ponieważ naraża to pacjentkę na nadmierne dawki hormonów, a nie jest konieczne dla skuteczności antykoncepcji.

Jak stosować produkt leczniczy Cyprest

Tabletki należy przyjmować codziennie o stałej porze dnia, z niewielką ilością płynu zgodnie z kolejnością zaznaczoną na blistrze. Przez kolejnych 21 dni przyjmuje się jedną tabletkę na dobę, przez następne 7 dni tabletek nie przyjmuje się. Krwawienie z odstawienia zwykle pojawia się drugiego lub trzeciego dnia po przyj ęciu ostatniej tabletki i może trwać aż do rozpoczęcia przyjmowania tabletek z następnego blistra.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Cyprest

W ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego (pierwszy dzień wystąpienia krwawienia oznaczony jest jako Dzień 1). Możliwe jest rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego Cyprest od 2 do 5 dnia cyklu, ale wtedy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metody barierowe) przez pierwsze 7 dni pierwszego cyklu.

Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, wkładki dopochwowej lub plastra

Stosowanie produktu leczniczego Cyprest należy rozpocząć następnego dnia po przyj ęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną dotychczas stosowanego preparatu, nie później, niż następnego dnia po przerwie w przyjmowaniu tabletek (lub po przyj ęciu ostatniej tabletki, która nie zawiera hormonów (placebo) dotychczas stosowanego preparatu. W przypadku stosowania wkładki dopochwowej lub plastra, stosowanie produktu Cyprest najlepiej rozpocząć w dniu ich usunięcia, ale nie później niż w dniu, w którym miała być założona nowa wkładka lub przyklejony nowy plaster.

Zmiana z preparatu zawierającego tylko progestagen (doustny środek antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen, iniekcja, implant) lub domacicznego systemu uwalniającego progestagen (IUS)

Zmiana na produkt Cyprest z minipigułki jest możliwa w dowolnym momencie. W przypadku implantu lub domacicznego systemu uwalniaj ącego progestagen (ang. progestagen-releasing intrauterine system - IUS) stosowanie produktu Cyprest należy rozpocząć w dniu ich usunięcia.

W przypadku stosowania iniekcji tabletkę produktu Cyprest należy przyjąć w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja. W powyższych przypadkach przez pierwsze 7 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metody barierowe).

Stosowanie po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Stosowanie produktu leczniczego Cyprest można rozpocząć natychmiast i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Stosowanie po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży Kobiety karmiące patrz punkt 4.6.

Kobietom, które nie karmią piersią zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu Cyprest między 21 a 28 dniem po porodzie. Jeżeli stosowanie rozpocznie się po 28 dniu należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (barierowe) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Jeżeli pacjentka odbyła stosunek przed zastosowaniem preparatu należy wykluczyć ciążę lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego, ponieważ pierwsza owulacja po porodzie może poprzedzać pierwsze krwawienie.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli tabletkę przyjmie się nie później niż po 12 godzinach skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyj ąć tak szybko jak to możliwe i zażyć pozostałe tabletki o zwykłej porze.

Jeśli tabletkę przyjmie się więcej niż po 12 godzinach skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona.

Należy wówczas postępować według podstawowych zasad:

1.    przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być większa niż 7 kolejnych dni,

2.    tabletki należy przyjmować bez przerwy przez 7 dni, aby zahamować oś przysadka - jajniki.

Zgodnie z tym, w praktyce można stosować następuj ące zalecenia:

Pominięcie tabletki w 1. tygodniu

Należy przyj ąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować barierowe metody antykoncepcyjne. Należy rozważyć możliwość zaj ścia w ciążę, jeżeli kobieta utrzymywała stosunki seksualne w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki. Im więcej tabletek zostało pominiętych i im bliżej regularnej (7-dniowej) przerwy w stosowaniu tabletek, tym ryzyko zajścia w ciążę jest większe.

Pominięcie tabletki w 2. tygodniu

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki były przyjmowane prawidłowo nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli pominięto więcej niż jedną tabletkę zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych przez następne 7 dni.

Pominięcie tabletki w 3. tygodniu

Ryzyko zmniejszenia niezawodności działania antykoncepcyjnego zwiększa się z powodu bliskości 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletek. Zmniejszeniu niezawodności działania antykoncepcyjnego można jeszcze zapobiec przez dostosowanie dawki. Jeżeli wybierze się jedną z poniższych możliwości nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych pod warunkiem, że w okresie 7 dni poprzedzaj ących pominięcie dawki tabletki były przyjmowane prawidłowo. W innym przypadku należy postępować zgodnie z punktem 1 i stosować dodatkowe barierowe metody antykoncepcyjne przez następne 7 dni.

1.    Należy przyj ąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania należy rozpocząć od razu po zakończeniu aktualnego opakowania, bez 7-dniowej przerwy. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi, aż do zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2.    Możliwe jest również przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego opakowania. Należy wtedy zrobić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek uwzględniaj ąc dni, w których pominięto tabletki, i po której można rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Jeśli pacjentka pominęła kilka tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich stosowaniu nie wystąpiło krwawienie z odstawienia, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki (zaburzenia żołądkowo-jelitowe) W przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki może wystąpić zaburzenie wchłaniania, należy wówczas zastosować dodatkowe metody antykoncepcji.

Jeśli wymioty wystąpiły w okresie od 3 do 4 godzin po zażyciu tabletki należy, tak szybko jak to możliwe przyjąć nową (zastępczą) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletek. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletek zamieszczonymi w rozdziale 4.2 „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”.

Jeśli pacjentka chce postępować zgodnie z dotychczasowym schematem przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkowo tabletkę z nowego blistra.

Postępowanie w celu opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia lub zmiany dnia rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego

Aby opóźnić termin wystąpienia krwawienia miesiączkowego należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra zaraz po zakończeniu aktualnego blistra z pominięciem 7-dniowej przerwy. Można przyjąć kilka tabletek lub wszystkie z nowego blistra. W tym czasie może pojawić się krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Kolejne, regularne przyjmowanie produktu Cyprest można rozpocząć po 7-dniowej przerwie.

Aby trwale zmienić termin pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego należy skrócić przerwę w przyjmowaniu tabletek o tyle dni, o ile zamierza się przesunąć termin wystąpienia krwawienia. Im krótsza przerwa w przyjmowaniu tabletek, tym mniejsza szansa na wystąpienie krwawienia z odstawienia i większa na wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego lub plamienia w trakcie przyjmowania tabletek z następnego blistra (podobnie jak w przypadku opóźnienia krwawienia, patrz powyżej).

Czas trwania leczenia

Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

Długość okresu stosowania produktu leczniczego Cyprest zależy od nasilenia choroby. Leczenie trwa zwykle kilka miesięcy. Należy przerwać stosowanie produktu Cyprest 3 do 4 cykli po całkowitym ustąpieniu objawów związanych z zalecanymi wskazaniami. Nie zaleca się dalszego stosowania preparatu tylko w celu doustnej antykoncepcji.

4.3.    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Cyprest jak i inne doustne złożone środki antykoncepcyjne zawierające progestagen i estrogen nie powinien być stosowany, jeśli występuje którykolwiek z wymienionych niżej przypadków. W przypadku wystąpienia po raz pierwszy w czasie przyjmowania produktu Cyprest, jednego z poniższych przypadków należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

•    Jednoczesne stosowanie z innym środkiem antykoncepcyjnym (patrz punkt 4.1)

• Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

•    Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny).

•    Aktualny lub przebyty udar mózgu.

• Obecność poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy żylnej bądź tętniczej (patrz punkt 4.4) takich jak:

o    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

o    ciężkie nadciśnienie tętnicze

o    ciężka dyslipoproteinemia

• Dziedziczna lub nabyta predyspozycja do wystąpienia zakrzepicy żylnej lub tętniczej np. oporność na aktywne białko C (APC, ang. activatedprotein C), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

-    Zapalenie trzustki obecnie lub występowanie w przeszłości powiązane z ciężką hipertrójglicerydemią.

-    Nowotwory wątroby obecnie lub w przeszłości (łagodne lub złośliwe).

-    Ciąża lub laktacja.

- Występujące obecnie lub w przeszłości ciężkie zaburzenia czynności wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

-    Występujący obecnie lub podejrzenie występowania hormonozależnego nowotworu złośliwego narządów rodnych, piersi lub wątroby.

-    Krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionych przyczynach.

-    Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Cyprest nie należy stosować u mężczyzn.

Produkt Cyprest składa się z progestagenu octanu cyproteronu i estrogenu etynyloestradiolu i jest podawany przez 21 dni cyklu miesiączkowego. Produkt ma podobny skład do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC).

Czas trwania leczenia

Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

(patrz punkt 4.2).

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów/czynników ryzyka, u każdej kobiety należy rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania produktu Cyprest oraz omówić je z kobietą przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu Cyprest. W razie pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu Cyprest.

Zaburzenia krążenia

• Stosowanie produktu Cyprest wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji gdy produkt nie jest stosowany. Nadmierne ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku rozpoczęcia stosowania produktu Cyprest przez kobietę lub w przypadku ponownego rozpoczęcia przyjmowania lub zmiany z co najmniej miesięcznego okresu wolnego od produktu. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2 %.

•    Badania epidemiologiczne wykazały, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest 1,5 do 2-krotnie większe u kobiet stosujących produkt Cyprest niż u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (COCs, ang. Combined Oral Contraceptives) zawierające lewonorgestrel i może być ono porównywalne z ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel / gestoden / drospirenon.

• W grupie pacjentek stosujących produkt Cyprest mogą być pacjentki, u których występuje z natury zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych takie jak to związane z zespołem policystycznych jajników.

•    Badania epidemiologiczne wykazały również związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo- zatorowych tętnic (zawału mięśnia sercowego, przemijającego napadu niedokrwiennego).

•    U kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zgłaszano niezwykle rzadko występowanie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych.

• Objawy żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych lub udaru mózgu mogą obejmować nietypowy ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej, nagły silny ból w klatce piersiowej promieniujący bądź niepromieniujący do lewego ramienia, nagłą duszność; nagle pojawiający się kaszel; nietypowy, silny, długotrwały ból głowy; nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku; podwójne widzenie; niewyraźną mowę lub afazję; zawroty głowy; zapaść z drgawkami lub bez drgawek ogniskowych; nagłe osłabienie bądź silne zdrętwienie połowiczne lub w jednej części ciała, zaburzenia motoryczne, „ostry” brzuch

• Czynnikami zwiększaj ącymi ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych są:

wiek;

palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobietom w wieku powyżej 35 lat zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować produkt Cyprest);

•    - dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-

zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty;

•    - długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg

operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania produktu (na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i nie wznawianie przyjmowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czas powrotu do sprawności ruchowej. Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowanie produktu Cyprest nie zostało odpowiednio wcześnie przerwane;

• -    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2).

•    Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub udaru mózgu są:

•    -    wiek;

•    - palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych

papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobietom w wieku powyżej 35 lat zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować produkt Cyprest;

•    -    dyslipoproteinemia;

• -    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

•    -    nadciśnienie tętnicze;

•    -    migrena;

•    -    wady zastawkowe serca;

•    -    migotanie przedsionków;

•    -    dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowych

u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty.

•    Do innych stanów medycznych, które związane są ze zdarzeniami ze strony układu krążenia, należą zalicza się: cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. chorobę Crohna lub wrzodziej ące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatą. Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy zatorowej w okresie połogu (informacje dotyczące „Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).

•    Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania produktu Cyprest (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania produktu Cyprest.

• Kobietom stosującym produkt Cyprest należy szczególnie podkreślić, żeby skontaktowały się z lekarzem prowadzącym w razie wystąpienia objawów zakrzepicy. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakrzepicy należy przerwać stosowanie produktu Cyprest. Należy rozpocząć stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji ze względu na teratogenne działanie przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (pochodnych kumaryny).

Nowotwory

•    Niektóre badania wykazały zwiększenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy w czasie długotrwałego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie ma jednak jednomyślności co do stopnia wpływu zachowań seksualnych i infekcji wirusem brodawczaka (HPV) na ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.

•    Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet przyjmujących doustne złożone środki antykoncepcyjne nastąpiło nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR = 1,24) zachorowania na raka piersi. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po odstawieniu doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ u kobiet poniżej 40 roku życia rak piersi występuje rzadko, liczba dodatkowych, zdiagnozowanych przypadków raka piersi u kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne obecnie lub w niedawnej przeszłości jest niewielka w porównaniu z ogólnym ryzykiem zapadalności na raka piersi. Obserwowane niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi może być związane z jego wczesnym wykrywaniem u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, biologicznymi efektami działania tych środków lub współdziałania obu tych czynników. U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne rak piersi jest częściej wykrywany w jego niezaawansowanym stadium niż u kobiet, które nigdy ich nie stosowały. Może to być skutkiem wcześniejszego zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosuj ących doustne środki antykoncepcyjne biologicznym, działaniem tych środków lub współdziałania obu tych czynników.

•    Rzadko, u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, obserwowano łagodne nowotwory wątroby, jeszcze rzadziej spotyka się złośliwe nowotwory wątroby mogące w rzadkich przypadkach być przyczyną zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. W przypadkach ciężkich dolegliwości nadbrzusza, powiększenia wątroby lub objawów krwawień w obrębie jamy brzusznej w diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę ryzyko nowotworu wątroby.

Inne zaburzenia

•    U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, u których występuje hipertrójglicerydemia (lub hipertrójglicerydemia występuje w wywiadzie rodzinnym) zwiększa się ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

•    U wielu kobiet stosuj ących doustne środki antykoncepcyjne obserwowano niewielki wzrost ciśnienia krwi, ale rzadko ma on znaczenie kliniczne. Nie udowodniono zależności między stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, a występowaniem nadciśnienia tętniczego krwi. Jeśli jednak w trakcie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych utrzymuje się podwyższone ciśnienie krwi lub brak jest wystarczaj ącej odpowiedzi na leczenie nadciśnienia tętniczego krwi w przypadku znaczącego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi należy przerwać stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    W czasie ciąży i podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić lub nasilić się następuj ące choroby (jednak nie stwierdzono jednoznacznego związku między ich występowaniem, a stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych): kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza z utratą słuchu.

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczyniowo-ruchowym mogą wystąpić lub zaostrzyć się objawy obrzęku naczynioruchowego wskutek działania egzogennych estrogenów.

•    W przypadku wystąpienia ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby należy przerwać stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. W przypadku powtórnego wystąpienia żółtaczki zastoinowej

i (lub) związanego z nią świądu, które po raz pierwszy zaobserwowano podczas ciąży lub w okresie poprzedniego stosowania hormonów płciowych, należy przerwać stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

•    Doustne środki antykoncepcyjne mogą wywierać wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, ale nie ma danych wskazujących na konieczność zmiany leczenia

u kobiet z cukrzycą stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Jednakże kobiety chorujące na cukrzycę muszą znajdować się pod szczególną kontrolą, zwłaszcza na początku stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    W czasie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano zaostrzenie choroby Crohna, kliniczne ujawnienie zespołu Dubin-Johnsona i zespół Rotora.

•    Czasami w okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła ona w okresie ciąży. Kobiety mające tego rodzaju predyspozycje powinny podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Ten produkt leczniczy zawiera także sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją sacharozy, zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Badanie lekarskie i badania kontrolne

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Cyprest po raz pierwszy lub po przerwie w jego stosowaniu należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (włączaj ąc wywiad rodzinny), zmierzyć ciśnienie krwi i przeprowadzić badanie przedmiotowe w celu ustalenia przeciwwskazań do stosowania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń związanych ze stosowaniem preparatu (patrz punkt 4.4). Pacjentkę należy poinformować o konieczności uważnego zapoznania się z treścią Ulotki dla pacjenta i stosowania się do zaleceń w niej zawartych. Po trzech miesiącach stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych należy przeprowadzić badania kontrolne uwzględniaj ąc pomiar ciśnienia krwi oraz uzyskać informacje o możliwych wątpliwościach, działaniach niepożądanych i dolegliwościach. Częstość i rodzaj kolejnych badań kontrolnych należy ustalić indywidualnie dla każdej pacjentki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w praktyce.

Pacjentki należy poinformować, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie chroni przed infekcj ą wirusem HIV(AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej

Skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych może zostać zmniejszona na skutek pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2 "Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek"), wystąpienia wymiotów lub biegunki (patrz punkt 4.2 "Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki (zaburzenia żołądkowo-jelitowe)") lub w czasie jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5 "Interakcje").

Jednocześnie z produktem leczniczym Cyprest nie należy stosować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu Cyprest w osoczu krwi, a tym samym zmniejszenia skuteczności jego działania (patrz punkt 4.5 "Interakcje").

Nieregularne krwawienie

Podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza w kilku pierwszych cyklach może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe).

Z tego powodu właściwa ocena związku nieregularnych krwawień ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych jest możliwa dopiero po pierwszych trzech cyklach.

Jeśli nieregularne krwawienie utrzymuje się lub występuje pierwszy raz po poprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć poza hormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć choroby ginekologiczne lub ciążę. Może być konieczne łyżeczkowanie macicy.

Czasami krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany prawidłowo (patrz punkt 4.2), prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak tabletki nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami i krwawienie z odstawienia nie wystąpiło raz lub dwukrotnie, wówczas należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży przed dalszym stosowaniem doustnych środków antykoncepcyj nych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje

Przyczyną krwawień międzymiesiączkowych i ciąży mogą być interakcje z lekami powoduj ącymi zwiększenie klirensu hormonów płciowych. Działanie takie stwierdzono w stosunku do: pochodnych hydantoiny (np. fenytoina), barbituranów, prymidonu, karbamazepiny i ryfampicyny, leków stosowanych w HIV (np. rytonawir i newirapina) oraz prawdopodobnie okskarbazepiny, topiramatu i gryzeofulwiny. Dodatkowo, inne induktory enzymu CYP3A mogą także zwiększać klirens i zmniejszać skuteczność produktu Cyprest. Mechanizm występowania tych interakcji może być oparty na zdolności pobudzania aktywności enzymów wątrobowych przez te leki. Zwykle działanie indukujące enzymy nasila się po 2-3 tygodniach, ale może utrzymywać się jeszcze przez następne 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Nie należy stosować produktu Cyprest jednocześnie z zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) ze względu na potencjalny wpływ na zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej. Obserwowano krwawienia międzymiesiączkowe oraz nieplanowane ciąże na skutek indukcji przez ziele dziurawca enzymów metabolizujących lek. Efekt indukcji może utrzymywać się jeszcze przez dwa tygodnie po odstawieniu ziela dziurawca.

Ciąże obserwowano także w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych i antybiotyków, takich jak ampicylina i tetracykliny. Mechanizm tego działania nie został wyjaśniony.

W przypadku stosowania leków należących do tych grup przez krótki okres czasu należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (barierowe) w trakcie leczenia i 7 dni po jego zakończeniu, a w przypadku stosowania ryfampicyny nawet 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli okres stosowania dodatkowych metod antykoncepcji nie kończy się przed zużyciem bieżącego blistra, należy rozpocząć następny blister bez zwykle stosowanej 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

U pacjentek stosujących przez dłuższy czas leczenie produktami indukującymi enzymy wątrobowe eksperci zalecaj ą zwiększenie dawki doustnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku, gdy stosowanie większej dawki jest niewskazane lub niewystarczające, lub wydaje się niepewne, np. pojawia się krwawienie międzymiesiączkowe, należy zalecić stosowanie innych niehormonalnych metod antykoncepcji.

Doustne złożone środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków. Skutkiem tego działania stężenie tych leków w osoczu i tkankach może zwiększać się (np. cyklosporyna) lub zmniejszać się (np. lamotrygina).

Testy laboratoryjne

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych np. określających parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza, takich jak globuliny wiążącej glikokortykosteroidy, lipidów i frakcji lipoproteinowych, parametry metabolizmu węglowodanów, parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zwykle zmiany mieszczą się w granicach norm laboratoryjnych.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie należy stosować produktu leczniczego Cyprest w okresie ciąży i laktacji.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Cyprest nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Istnieje zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej u wszystkich kobiet stosujących produkt Cyprest (patrz punkt 4.4).

Ciężkie działania niepożądane

Patrz w rozdziale 4.4.: "Ostrzeżenia", "Zaburzenia krążenia", "Nowotwory" i "Inne zaburzenia". Inne działania niepożądane

Zaobserwowano niżej wymienione działania niepożądane podczas stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu leczniczego Cyprest (należy zwrócić

uwagę, że produkt Cyprest nie powinien być stosowany wyłącznie jako doustny środek antykoncepcyjny, patrz punkt 4.1):

Układy i narządy

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1 000

Badania

zwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia oka

nietolerancja soczewek kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności ból brzucha

wymioty

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka

wysypka

rumień guzowaty rumień wielopostaciowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

obrzęki

(zatrzymywanie płynów w organizmie)

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi tkliwość piersi

powiększenie piersi

wydzielina z pochwy wydzielina z brodawek sutkowych

Zaburzenia

psychiczne

nastroje depresyjne zmiany nastroju

zmniej szenie libido

zwiększenie libido

Zaburzenia

naczyniowe

choroba zakrzepowo-zatorowa

Następujące ciężkie działania zgłaszano u pacjentek stosujących produkt Cyprest, które zostały opisane w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

•    Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

•    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Brak doniesień na temat ciężkich objawów niepożądanych po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z odstawienia u młodych kobiet.

Nie ma specyficznego antidotum, stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antyandrogeny i estrogeny

Kod ATC: G 03 HB 01

Całkowity wskaźnik Pearl’a (błąd metody + błąd pacjenta): 0,12 (95% przedział ufności: 0,44) Cyproteronu octan blokuje receptory androgenu i w ten sposób hamuje wpływ androgenów na narządy androgenozależne.

Poza działaniem przeciwandrogenowym cyproteronu octan wykazuje również silne działanie progestagenne i przeciwgonadotropowe.

Cyproteronu octan umożliwia zmniejszenie lub usunięcie objawów wirylizacji u kobiet, której przyczyną jest zwiększone stężenie androgenów lub zwiększona obwodowa wrażliwość na androgeny.

W czasie stosowania produktu leczniczego Cyprest zahamowane zostaje wydzielanie gruczołów łojowych, odpowiedzialnych za powstawanie trądziku i łojotoku. Wynikiem tego działania, zwykle po 3 do 4 miesiącach stosowania, jest ustąpienie wysypki trądzikowej i zapobieganie pojawianiu się nowych wykwitów. Wcześniej zwykle ustępuje łojotok. Zmniejsza się także wypadanie włosów towarzyszące łojotokowi. Skuteczność leczenia hirsutyzmu występuje zwykle po kilku miesiącach stosowania preparatu.

Skojarzenie cyproteronu octanu i etynyloestradiolu powoduje, że produkt leczniczy Cyprest działa jak doustny środek antykoncepcyjny, a także zapewnia dobrą kontrolę cyklu pod warunkiem przestrzegania sposobu stosowania. Działanie antykoncepcyjne jest wynikiem współdziałania mechanizmu centralnego i obwodowego, z których najważniejszymi są hamowanie owulacji i zmiany wydzieliny szyjki macicy. Dodatkowo do zapobiegania ciąży przyczyniaj ą się występujące zmiany morfologiczne i enzymatyczne w endometrium.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Cyproteronu octan:

Po podaniu doustnym cyproteronu octan wchłania się całkowicie w szerokim zakresie dawki. Po podaniu produktu Cyprest maksymalne stężenie cyproteronu octanu w surowicy krwi występuje po 1,6 godziny i wynosi 15 ng/ml. Następnie stężenie cyproteronu octanu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach, a okresy półtrwania wynoszą odpowiednio 0,8 godziny i 2,3 godziny. Całkowity klirens cyproteronu octanu z osocza wynosi 3,6 ml/min/kg. Cyproteronu octan jest metabolizowany na drodze hydroksylacji i sprzęgania.

Głównym metabolitem w osoczu jest 15p-hydroksypochodna.

Część dawki wydalana jest w postaci niezmienionej z żółcią. Większość dawki wydalana jest w postaci metabolitów z moczem i z żółcią w stosunku 3:7 z okresem półtrwania 1,9 dnia. Metabolity z osocza są eliminowane z podobną szybkością (okres półtrwania 1,7 dnia).

Cyproteronu octan jest wiązany prawie wyłącznie z albuminami osocza. Około 3,5% do 4 % całkowitego stężenia leku występuje w postaci niezwiązanej. Ponieważ białka wiążące są niespecyficzne, zmiany stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. SHBG) nie wpływają na farmakokinetykę cyproteronu octanu.

Biorąc pod uwagę długi okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza i dobowe dawki, cyproteronu octan kumuluje się w ciągu jednego cyklu leczenia. Średnie maksymalne stężenie w osoczu wzrasta z 15 ng/ml (1 dzień) do 21 ng/ml i 24 ng/ml na końcu odpowiednio pierwszego i trzeciego cyklu leczenia. Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu powiększa się 2,2-krotnie (koniec pierwszego cyklu) i 2,4-krotnie (koniec trzeciego cyklu). Stan stacjonarny osiąga po około 10 dniach. W czasie długotrwałego leczenia cyproteronu octan kumuluje się w kolejnych cyklach leczenia przy udziale czynnika 2.

Biodostępność cyproteronu octanu jest prawie całkowita (88% dawki). Względna dostępność biologiczna cyproteronu octanu z produktu leczniczego Cyprest wynosiła 109% w porównaniu z mikrokrystaliczną wodną zawiesiną.

Etynyloestradiol:

Etynyloestradiol po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie. Po podaniu produktu leczniczego Cyprest maksymalne stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi występuje po 1,7 godziny i wynosi około 80 pg/ml. Następnie stężenie etynyloestradiolu w osoczu krwi zmniejsza się w dwóch fazach, a okresy półtrwania wynoszą odpowiednio od 1 do 2 godzin i około 20 godzin. Ze względów analitycznych parametry te mogą być wyliczone tylko dla większych dawek.

Objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi około 5 l/kg, zaś klirens z surowicy około 5 ml/min/kg.

Etynyloestradiol w dużym stopniu, lecz niespecyficznie wiąże się z albuminami osocza, 2% pozostaje w postaci niezwiązanej. Etynyloestradiol jest metabolizowany podczas wchłaniania oraz podczas efektu pierwszego przejścia, co skutkuje całkowitym zmniejszeniem i zmiennością dostępności biologicznej po podaniu doustnym. Lek w postaci niezmienionej nie jest wydalany. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i z żółcią w stosunku 4:6 z okresem półtrwania około 1 doby.

Zgodnie z okresem półtrwania w końcowej fazie rozmieszczenia w osoczu i dawką dobową, stężenia w stanie stacjonarnym są osiągane po 3 do 4 dobach i są one o 30-40% większe w porównaniu do dawki pojedynczej. Względna dostępność biologiczna (w stosunku do mikrokrystalicznej zawiesiny wodnej) etynyloestradiolu z produktu leczniczego Cyprest wynosi 85%.

Etynyloestradiol pobudza wątrobową syntezę globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. SHBG) i globuliny wiążącej kortykosteroidy (ang. CBG) podczas stałego stosowania. Stopień indukcji SHBG zależny jest od struktury chemicznej i dawki podawanego równocześnie progestagenu.

W trakcie leczenia produktem leczniczym Cyprest stężenie SHBG we krwi wzrasta z około 100 nmol/ml do 300 nmol/ml, a stężenie CBG zwiększa się od około 50 ąg/ml do 95 ąg/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etynyloestradiol:

Profil toksyczności etynyloestradiolu jest dobrze poznany. Brak danych nieklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania poza omówionymi już w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Cyproteronu octan:

Pierwsze znane testy genotoksytczności przeprowadzone z cyproteronu octanem zwykle dawały negatywne wyniki. Jednakże kolejne testy wykazały, że w wyizolowanych komórkach wątroby szczurów i małp, jak również świeżo izolowanych hepatocytach ludzkich cyproteronu octan powodował powstanie połączeń typu pomostowego w strukturze DNA (jednocześnie zwiększaj ąc aktywność naprawczą DNA). Tego typu połączenia wykryto w przypadku ekspozycji na zalecane dawki cyproteronu octanu. W warunkach in vivo po zastosowaniu cyproteronu octanu u szczurów zaobserwowano zwiększenie liczby występowania ogniskowych, być może przednowotworowych, uszkodzeń wątroby u samic szczurów, u których stwierdzono zmiany enzymów komórkowych.

W chwili obecnej kliniczne znaczenie tych doniesień nie zostało potwierdzone. Jak do tej pory nie potwierdzono zwiększenia liczby przypadków nowotworów wątroby u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon K25 Magnezu stearynian Talk

Otoczka tabletki:

Sacharoza Wapnia węglan Makrogol 6000 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Powidon K90 Glicerol 85%

Wosk montanowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych wymagań.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie.

Blistry z PVC/Aluminium.

Zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawiera 1 blister po 21 tabletek drażowanych lub 3 blistry po 21 tabletek drażowanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12302

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.07.2006 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.08.2013

13

Cyprest