+ iMeds.pl

Cyprodiol 2 mg + 0,035 mgUlotka Cyprodiol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cyprodiol, 2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane

Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cyprodiol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprodiol

3.    Jak stosować lek Cyprodiol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cyprodiol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyprodiol i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyprodiol stosowany jest w leczeniu chorób skóry, takich jak trądzik, bardzo tłusta skóra i nadmierne owłosienie u kobiet w wieku rozrodczym. Ze względu na właściwości antykoncepcyjne lek ten powinien zostać przepisany pacjentce tylko jeśli lekarz uzna, że leczenie hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi j est właściwe.

Pacjentka powinna stosować lek Cyprodiol w leczeniu trądziku wyłącznie wtedy, gdy nie nastąpiła poprawa stanu chorobowego skóry po zastosowaniu innych terapii przeciwtrądzikowych, w tym leczeniu miejscowym i antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprodiol Kiedy nie stosować leku Cyprodiol

Należy powiadomić lekarza, jeśli przed rozpoczęciem stosowania leku Cyprodiol u pacjentki występuje którykolwiek z następujących stanów. Lekarz może wówczas zalecić zastosowanie innego leczenia:

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, octan cyproteronu lub którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka przyjmuje inny hormonalny środek antykoncepcyjny;

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w nodze (zakrzepica), zakrzep krwi w płucach (zatorowość płucna) lub w innej części ciała;

•    jeśli u pacjentki obecnie występują (lub kiedykolwiek występowały) choroby, które mogą wskazywać na przebyty zawał serca (np. dławica piersiowa, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub „mini udar” (przemijający napad niedokrwienny);

•    jeśli u pacjentki występuje problem krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C);

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zawał serca lub udar mózgu;

•    jeśli u pacjentki występują czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepu krwi. Dotyczy to następujących czynników:

-    cukrzycy mającej wpływ na naczynia krwionośne;

-    bardzo wysokiego ciśnienia krwi;

-    bardzo wysokiego stężenia tłuszczu we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli u pacjentki występuje pewna choroba krwi (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa);

•    występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki z towarzyszącym, zwiększonym stężeniem lipidów we krwi;

•    występują obecnie lub występowały w przeszłości ciężkie zaburzenia wątroby (w tym zaburzenia wydzielania, takie jak zespół Dubina-Johnsona i zespół Rotora), jeśli parametry czynności wątroby nie powróciły do normy;

•    występują obecnie lub występowały w przeszłości (łagodne lub złośliwe) nowotwory wątroby;

•    występuje krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie;

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występowała) migrena z zaburzeniami widzenia;

•    pacjentka jest osobą palącą (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    zdiagnozowano lub istnieje podejrzenie nowotworu piersi lub narządów rozrodczych, zależnego od hormonów płciowych;

•    występuje żółtaczka, przewlekły świąd lub wysypka pęcherzykowa (opryszczka ciężarnych) lub pogorszenie słuchu u kobiet z zaburzeniami ucha środkowego (otoskleroza) podczas wcześniejszej ciąży;

•    pacjentka planuje zajść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią.

Leku Cyprodiol nie należy stosować u mężczyzn.

Jeżeli podczas stosowania leku Cyprodiol wystąpią którekolwiek z opisanych powyżej przypadków, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. W tym czasie należy stosować inną, niehormonalną metodę antykoncepcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uwagi ogólne

Niniejsza ulotka wskazuje różne przypadki, w razie wystąpienia których należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Cyprodiol lub też skuteczność antykoncepcyjna może zostać zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo powstrzymać się od współżycia, albo stosować inne, niehormonalne metody antykoncepcji, np. prezerwatywy lub inne metody barierowe. Nie należy jednak stosować metody kalendarzykowej ani metody termicznej.

Cyprodiol nie zapewnia ochrony przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Konsultacje i (lub) badania lekarskie

Przed rozpoczęciem stosowania leków zawierających hormony, takich jak Cyprodiol, należy przeprowadzić dokładne badania ogólne (w tym pomiar masy ciała, ciśnienia krwi, badanie serca, kończyn dolnych i skóry, badanie stężenia glukozy w moczu oraz, jeśli właściwe, badanie parametrów czynności wątroby) oraz badania ginekologiczne (w tym badanie piersi i cytologia szyjki macicy), a także szczegółowy wywiad lekarski. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cyprodiol należy wykluczyć ciążę. Jeżeli u krewnych w stosunkowo młodym wieku występowały zakrzepy (choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego), należy wykluczyć zaburzenia krzepliwości. W okresie stosowania leku zaleca się kontrole przeciętnie co 6 miesięcy.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem Tabletki antykoncepcyjne a zaburzenia naczyniowe

W porównaniu z osobami nieprzyjmującymi tego rodzaju leków, stosowanie tabletek antykoncepcyjnych lub leku Cyprodiol niesie ze sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia zakrzepu w żyłach głębokich (zakrzepica), który może czasami oderwać się i przedostać do narządów takich jak płuca (zatorowość płucna).

Dodatkowe ryzyko zakrzepicy żył oraz zatorowości płuc (znanych jako żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) jest największe podczas pierwszego roku stosowania tabletek antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Jednakże ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej jest nadal niższe niż w czasie ciąży (szacowane na 60 przypadków na 100 000 kobiet ciężarnych).

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepu krwi. Objawy zostały opisane w punkcie 2 „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

Cyprodiol działa również jako doustny środek antykoncepcyjny. Pacjentka i lekarz powinni rozważyć wszystkie zwyczajowo stosowane zasady bezpiecznego przyjmowania doustnej hormonalnej antykoncepcji.

Zakrzepy krwi (zakrzepica)

Stosowanie leku Cyprodiol może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi u pacjentki (tak zwanej zakrzepicy). Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów krwi u pacjentek stosujących lek Cyprodiol jest tylko nieznacznie zwiększone w porównaniu z kobietami, które nie stosują leku Cyprodiol lub jakiegokolwiek doustnego środka antykoncepcyjnego. Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia, 1-2 % przypadków może być śmiertelne.

Zakrzepy krwi w żyłach

Zakrzep krwi w żyle (znany jako zakrzepica żył) może zablokować żyłę. Może do tego dojść w żyłach nóg, żyłach płuc (zatorowość płucna) lub w każdym innym narządzie.

Stosowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zwiększa ryzyko wystąpienia u kobiet takich zakrzepów krwi w porównaniu z kobietami, które nie przyjmują jakichkolwiek złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyłach jest największe w trakcie pierwszego roku stosowania doustnego środka antykoncepcyjnego przez kobietę. Ryzyko nie jest tak duże jak ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi w ciąży.

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne dodatkowo zwiększa:

•    postępujący wiek;

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Cyprodiol, zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, zwłaszcza jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat.

•    jeśli jeden z bliskich krewnych pacjentki miał w młodym wieku zakrzep krwi w nodze, płucach lub w innym narządzie;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie.

Jeśli powyższe stany dotyczą pacjentki, ważne jest, aby powiadomić lekarza o stosowaniu leku Cyprodiol, ponieważ może zachodzić konieczność przerwania leczenia. Lekarz prowadzący może nakazać pacjentce przerwanie stosowania leku Cyprodiol na kilka tygodni przed operacją lub gdy ruchomość pacjentki jest ograniczona. Lekarz prowadzący powiadomi również pacjentkę, kiedy ponownie będzie mogła rozpocząć stosowanie leku Cyprodiol po jej powrocie do sprawności ruchowej.

Zakrzepy krwi w tętnicy

Zakrzepy krwi w tętnicy mogą powodować ciężkie zaburzenia. Przykładowo, zakrzep krwi w tętnicy w sercu może spowodować zawał serca lub w mózgu może wywołać udar mózgu.

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w tętnicach. Ryzyko to zwiększają dodatkowo:

•    postępujący wiek;

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Cyprodiol, zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, zwłaszcza jeśli pacjentka jest w wieku powyżej 35 lat;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli bliski krewny pacjentki miał zawał serca lub udar mózgu w młodym wieku;

•    jeśli pacjentka ma wysoki poziom tłuszczu we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacjentka ma migreny;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenia rytmu serca).

Objawy spowodowane zakrzepem krwi

Należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakrzepu krwi, takich jak:

•    nietypowy nagły kaszel;

•    silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

•    duszność;

•    jakikolwiek nietypowy, ostry, lub długotrwały ból głowy lub pogarszająca się migrena;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    niewyraźna mowa bądź utrata zdolności mowy;

•    nagłe zaburzenia słuchu, węchu i smaku;

•    zawroty głowy lub omdlenia;

•    drętwienie lub niedowład części ciała;

•    silny ból w j amie brzusznej;

•    silny ból lub obrzęk nóg.

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie. Sporadycznie, zakrzepica może powodować trwałe inwalidztwo jak również zgon.

Bezpośrednio po porodzie, kobiety narażone są na zwiększone ryzyko zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Cyprodiol po porodzie._

Badania epidemiologiczne wykazały, że zakrzepica występuje częściej podczas stosowania leku Cyprodiol niż u pacjentek stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne o małej dawce estrogenu (poniżej 50 mikrogramów etynyloestradiolu).

Bardzo rzadko mogą występować zatory w naczyniach krwionośnych wątroby, jamy brzusznej, nerek lub oczu.

U kobiet stosujących lek Cyprodiol w celu leczenia ciężkiej postaci trądziku lub łagodniejszych postaci hirsutyzmu (nadmierne owłosienie twarzy i ciała, występuje zwiększone prawdopodobieństwo

zaburzeń sercowo-naczyniowych, np. w związku z rozwojem torbieli jajników (zespół policystycznych jajników).

Tabletki antykoncepcyjne a nowotwory

Występowanie raka szyjki macicy odnotowano nieco częściej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez dłuższy czas. Nie zostało jeszcze jasno określone, jaką rolę odgrywają tu zachowania seksualne pacjentki (np. częste zmiany partnerów) lub inne czynniki w porównaniu z samym przyjmowaniem tabletek antykoncepcyjnych.

Rak piersi wykrywany jest nieco częściej u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku niestosujących ich. Po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych, różnica w liczbie nowotworów piersi u kobiet stosujących uprzednio tabletki antykoncepcyjne w porównaniu do pozostałych kobiet powoli zmniejsza się i po 10 latach nie jest już zauważalna.

Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40 lat, liczba dodatkowych przypadków raka piersi, zdiagnozowanych u pacjentek, stosujących obecnie lub ostatnio tabletki antykoncepcyjne, jest mała w porównaniu z całkowitym ryzykiem zapadalności na raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększenie ryzyka występowania raka piersi może być związane z jego wcześniejszym wykrywaniem u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, z biologicznym działaniem tych leków lub obydwoma tymi czynnikami łącznie. U kobiet stosujących zawsze tabletki antykoncepcyjne wykrywany rak piersi ma postać mniej zaawansowaną klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyj nych.

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne obserwowano występowanie łagodnych i (jeszcze rzadziej) złośliwych nowotworów wątroby. W bardzo nielicznych przypadkach prowadziły one do zagrażających życiu krwotoków w jamie brzusznej. Jeżeli wystąpi nagły, silny ból brzucha, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast odstawić lek Cyprodiol w następujących przypadkach:

•    bóle głowy przypominające migrenę, pojawiające się po raz pierwszy lub ze zwiększonym nasileniem, albo pojawienie się bardzo częstych lub bardzo silnych bólów głowy;

•    nagle występujące, silne zaburzenia widzenia lub słuchu lub zaburzenia ruchowe, szczególnie porażenie mięśni (możliwe pierwsze objawy udaru) lub inne zaburzenia postrzegania i odczuwania;

•    pierwsze objawy zapalenia żył z jednoczesnym powstawaniem zakrzepów (zakrzepowe zapalenie żył) lub objawy zakrzepowo-zatorowe (patrz punkt 2 „Szczególny nadzór medyczny jest konieczny w przypadku występowania”);

•    4 tygodnie przed planowaną operacją (np. w obrębie jamy brzusznej, ortopedyczną), (patrz punkt Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne dodatkowo zwiększa);

•    pojawienie się żółtaczki, zapalenia wątroby lub świądu całego ciała;

•    nasilenie napadów padaczkowych;

•    nagły wzrost ciśnienia krwi;

•    wystąpienie silnej depresji;

•    ostry ból nadbrzusza lub powiększenie wątroby;

•    istotne nasilenie chorób, o których wiadomo, że nasilają się podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub podczas ciąży;

•    gdy kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży. Ciąża stanowi podstawę do natychmiastowego odstawienia leku, ponieważ z niektórych badań wynika, że doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane na początku ciąży mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko wad rozwojowych u płodu. W razie podejrzenia ciąży, należy skontaktować się z lekarzem.

Szczególny nadzór medyczny jest konieczny w przypadku występowania:

•    cukrzycy;

•    ciśnienia krwi powyżej 140/90 mmHg (wysokie ciśnienie krwi);

•    skłonności do zapalenia żył powierzchownych lub znaczących żylaków;

•    pewnej postaci zaburzenia słuchu (otoskleroza);

•    migreny;

•    pewnej postaci pląsawicy (pląsawica mniejsza, pląsawica Sydenhama);

•    padaczki;

•    napadów porfirii (zaburzenia wytwarzania hemoglobiny) i gdy napad wystąpił w trakcie stosowania leku Cyprodiol;

•    wysypki skórnej z pęcherzami podczas ciąży (opryszczka ciężarnych);

•    wieku 40 lat i powyżej;

•    stwardnienia rozsianego;

•    niedoboru wapnia z bolesnymi skurczami mięśni (tężyczka);

•    w przeszłości zaburzeń czynności wątroby lub kamicy żółciowej;

•    torbieli jaj ników (zespół policystycznych j aj ników);

•    choroby krwi zwanej zespołem hemolityczno-mocznicowym, który powoduje uszkodzenie nerek;

•    choroby Leśniowskiego-Crohna lub choroby zapalnej jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego);

•    u pacjentki lub najbliższych członków jej rodziny schorzeń serca, krążenia lub krzepnięcia krwi;

•    otyłości;

•    w przeszłości u kogokolwiek z rodziny raka piersi;

•    w przeszłości ciężkiej depresji;

•    tocznia rumieniowatego układowego (pewna choroba układu odpornościowego);

•    nietolerancji soczewek kontaktowych;

•    brązowych plam na twarzy lub ciele (ostuda);

•    astmy.

W przypadku występowania dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego, tabletki antykoncepcyjne mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego (np. obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub wysypka skórna wraz z trudnościami w oddychaniu). W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kobiety ze skłonnością do występowania żółto-brązowych zmian pigmentowych powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe (np. solarium).

Jeśli u kobiet z hirsutyzmem (zwiększone owłosienie ciała), stosujących lek Cyprodiol, objawy znacznie się nasilą, należy wyjaśnić przyczynę tego stanu z lekarzem.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność leku Cyprodiol może zostać zmniejszona w następujących okolicznościach:

•    niewłaściwe dawkowanie

•    pominięcie tabletki

•    wymioty i (lub) biegunka

•    stosowanie równocześnie niektórych leków

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz również punkt 3.

Cyprodiol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Oddziaływanie między lekami hormonalnymi, takimi jak Cyprodiol, a innymi lekami może prowadzić do wystąpienia krwawienia z odstawienia i (lub) utraty skuteczności antykoncepcyjnej.

Następujące leki mogą zaburzać działanie leku Cyprodiol:

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. barbeksaklon), prymidon, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat i felbamat;

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);

•    niektóre antybiotyki przepisane w celu leczenia określonych zakażeń (np. penicyliny, tetracykliny i gryzeofulwina);

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina);

•    leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Tabletki antykoncepcyjne mogą także wpływać na metabolizm innych leków. Na przykład lek Cyprodiol może zaburzyć skuteczność lub tolerancję cyklosporyny (stosowanej do zahamowania układu odpornościowego) lub lamotryginy (stosowanej w leczeniu padaczki).

Kobiety leczone wymienionymi wyżej grupami substancji lub antybiotykami powinny stosować dodatkowe, barierowe metody antykoncepcji w trakcie trwania leczenia i przez 28 dni po jego zakończeniu (lub przez 7 dni po zakończeniu leczenia w przypadku antybiotyków).

Jeżeli dodatkowa barierowa metoda jest stosowana po zakończeniu blistra, należy rozpocząć stosowanie tabletek z kolejnego blistra bez 7-dniowej przerwy.

Może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.

Ta informacja może również dotyczyć ostatnio stosowanych leków.

Uwaga

Nie należy stosować leku Cyprodiol jednocześnie z hormonalnymi lekami antykoncepcyjnymi; jeżeli dotyczy, należy przerwać stosowanie takich leków przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cyprodiol (w celu uzyskania dalszych informacji, patrz także „Jak stosować lek Cyprodiol”)

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Cyprodiol w czasie ciąży lub w razie podejrzewania ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku Cyprodiol, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Jednakże wcześniejsze stosowanie leku Cyprodiol nie stanowi podstawy do przerwania ciąży.

Nie należy stosować leku Cyprodiol podczas karmienia piersią, ponieważ lek może zmniejszać ilość wytwarzanego mleka oraz małe ilości substancji czynnych mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Cyprodiol zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cyprodiol

Kiedy, jak często i jak długo stosuje się lek Cyprodiol

Cyprodiol hamuje owulację, w związku z czym wykazuje działanie antykoncepcyjne. Pacjentki stosujące lek Cyprodiol nie powinny zatem stosować dodatkowego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, ponieważ doprowadzi to do przedawkowania hormonów i nie jest konieczne do zapewnienia skutecznej antykoncepcji. Z tego samego powodu, kobiety planujące ciążę nie powinny stosować leku Cyprodiol.

Poniższe informacje mają zastosowanie, o ile lekarz nie zalecił innego sposobu przyjmowania leku Cyprodiol. Należy przestrzegać zaleceń, ponieważ w przeciwnym wypadku lek Cyprodiol może nie działać właściwie.

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Cyprodiol w pierwszym dniu miesiączki. Jedynie kobiety, które nie miesiączkują, powinny rozpocząć leczenie przepisane przez lekarza niezwłocznie. W takim przypadku pierwszy dzień przyjmowania tabletek uznaje się za pierwszy dzień cyklu i na tej podstawie określa się dalszy harmonogram przyjmowania leku.

Należy wycisnąć tabletkę oznaczoną na opakowaniu symbolem dnia tygodnia, w którym rozpoczyna się stosowanie leku (np. „pn.” w przypadku poniedziałku). Tabletkę połknąć w całości (nie rozgryzać), w razie potrzeby popijając płynem. Jeżeli rozpoczęto stosowanie leku Cyprodiol wkrótce po urodzeniu dziecka lub poronieniu, należy zapytać lekarza, czy w ciągu pierwszego cyklu konieczna jest dodatkowa antykoncepcja, aby skutecznie zapobiegać ciąży.

Następnie należy przyjmować jedną tabletkę na dobę w kolejności zaznaczonej strzałkami na opakowaniu do zakończenia blistra. Należy zachować stałą porę przyjmowania tabletek.

Następnie należy zrobić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, podczas której po 2-4 dniach po przyjęciu ostatniej tabletki rozpocznie się krwawienie.

Po 7-dniowej przerwie należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra, bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia już się skończyło, czy nie.

Uwaga

Ochrona antykoncepcyjna rozpoczyna się w pierwszym dniu przyjmowania tabletek i utrzymuje się podczas 7-dniowej przerwy. Z tego powodu nie należy jednocześnie stosować żadnego innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Rozpoczęcie przyjmowania leku Cyprodiol

•    Jeżeli pacjentka nie stosowała w ostatnim miesiącu żadnego doustnego środka antykoncepcyjnego Przyjmowanie leku Cyprodiol należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu, tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. W przypadku rozpoczęcia przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, zaleca się stosowanie dodatkowo barierowej metody antykoncepcji (np. prezerwatyw).

•    Jeżeli pacjentka stosowała tabletki antykoncepcyjne (z dwiema substancjami czynnymi, zwane doustnym złożonym środkiem antykoncepcyjnym), system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny

Przyjmowanie leku Cyprodiol należy rozpocząć najlepiej w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne wcześniej stosowanych tabletek antykoncepcyjnych (lub po usunięciu sytemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego), jednak nie później niż w dniu po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek (stosowaniu sytemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego). Jeżeli wcześniej stosowany lek zawiera również tabletki placebo (bez substancji czynnej), należy rozpocząć stosowanie leku Cyprodiol w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki placebo.

•    Jeżeli pacjentka stosowała tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko jeden hormon (progestagen) (znane jako minitabletki)

Przyjmowanie minitabletek można przerwać w dowolnym dniu i rozpocząć stosowanie Cyprodiol bezpośrednio od następnego dnia. Przez pierwsze 7 dni należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

•    Zmiana ze wstrzyknięcia, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progesteron)

Przyjmowanie leku Cyprodiol należy rozpocząć w dniu, w którym normalnie powinno zostać podane kolejne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego. Przez pierwsze 7 dni należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę).

•    Po porodzie

Po urodzeniu dziecka nie należy stosować leku Cyprodiol przez co najmniej 21 do 28 dni po porodzie. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania leku, należy dodatkowo stosować barierową metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni. Jeżeli miał miejsce stosunek płciowy, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cyprodiol, należy upewnić się, czy pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

•    Po poronieniu lub zabiegu usunięcia ciąży:

Należy skonsultować się z lekarzem.

Czas trwania leczenia

Lekarz prowadzący poinformuje pacjentkę jak długo powinna przyjmować Cyprodiol.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Cyprodiol niż zalecana

Do możliwych objawów przedawkowania należą nudności i wymioty (zwykle po 12-24 godzinach, w niektórych przypadkach utrzymujące się do kilku dni) oraz drobne krwawienie z pochwy.

Jeżeli przyjęto większą dawkę, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci właściwe postępowanie.

Postępowanie w przypadku pominięcia leku Cyprodiol

•    Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, działanie antykoncepcyjne leku Cyprodiol jest zachowane. W takim przypadku należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze.

•    Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest utrzymana. Ryzyko nieplanowanej ciąży jest szczególnie wysokie w przypadku pominięcia tabletki na początku lub pod koniec blistra. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

W przypadku pominięcia więcej niż 1 tabletki z aktualnego blistra

Należy poradzić się lekarza.

W przypadku pominięcia 1 tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę.

Jeżeli miał miejsce stosunek płciowy w ciągu tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletki, istnieje ryzyko zajścia w ciążę. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku pominięcia 1 tabletki w drugim tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.

Pod warunkiem że tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki leku Cyprodiol, ochrona antykoncepcyjna jest utrzymana i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

W przypadku pominięcia 1 tabletki w trzecim tygodniu

Można wybrać jeden z poniższych sposobów postępowania:

1.    Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Następnie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra od razu po zakończeniu aktualnego, pomijając 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek. W tym przypadku jest bardzo prawdopodobne, że właściwe krwawienie z odstawienia nie wystąpi aż do zakończenia przyjmowania tabletek z drugiego blistra. Jednakże w czasie przyjmowania tabletek z drugiego blistra może pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

lub

2.    Można również przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego blistra i zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek nie dłuższą niż 7 dni (wliczając dzień, w którym pominięto tabletkę), a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Jeżeli pacjentka chce zacząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra w tym samym dniu tygodnia co zwykle, może skrócić przerwę w przyjmowaniu tabletek.

Jeżeli pominięto kilka tabletek i po zakończeniu blistra, w czasie pierwszej zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z odstawienia, istnieje możliwość zajścia w ciążę. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego blistra.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

W przypadku ostrych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, substancje czynne mogą nie zostać całkowicie wchłonięte, dlatego należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji.

Jeżeli wymioty pojawią się w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki. Należy przyjąć zastępczo tabletkę z kolejnego blistra, co zapobiegnie zakłóceniu harmonogramu przyjmowania tabletek.

Postępowanie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia

Nieoczekiwane krwawienie (plamienie lub krwawienie z odstawienia) może pojawić się szczególnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Należy jednak kontynuować przyjmowanie tabletek jak zwykle. Takie nieregularne krwawienie zanika zazwyczaj po ok. trzech cyklach (trzech blistrach), kiedy tylko organizm przyzwyczai się do leku Cyprodiol. Należy jednak poradzić się lekarza, jeżeli krwawienie przedłuża się, nasila lub powraca.

Postępowanie w przypadku niewystąpienia krwawienia miesiączkowego

Jeśli wszystkie tabletki przyjmowane były prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani ostra biegunka oraz nie stosowano innych leków, zajście w ciążę jest bardzo mało prawdopodobne. Tym niemniej należy skonsultować się z lekarzem i przerwać przyjmowanie tabletek, dopóki lekarz nie wykluczy ciąży.

Przerwanie stosowania Cyprodiol

W przypadku zamiaru przerwania stosowania leku Cyprodiol, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U wszystkich kobiet stosujących Cyprodiol wzrasta ryzyko wystąpienia żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zatoru płucnego, udaru, zawału mięśnia sercowego).

W celu uzyskania dalszych informacji - patrz również „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ryzyko to mogą jeszcze zwiększać dodatkowe czynniki (palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi lub metabolizmu lipidów, znaczna otyłość, żylaki, występujące w przeszłości zapalenie żył lub zakrzepicy); patrz „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprodiol”

Inne ciężkie działania niepożądane, takie jak nowotwory wątroby, rak piersi lub rak szyjki macicy, opisano w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Najczęstsze działania niepożądane (powyżej 10%), związane z przyjmowaniem tabletek antykoncepcyjnych, zawierających jako substancje czynne etynyloestradiol i lewonorgestrel, to bóle głowy (w tym migrena), plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych

Często

(może dotyczyć do 1 na 10 pacjentek)

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentek)

Rzadko

(może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentek)

Zaburzenia oka

nietolerancja soczewek kontaktowych (suchość oczu)

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

wymioty, biegunka

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

podwyższenie ciśnienia krwi

zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów w organizmie

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia naczyniowe

Zakrzep krwi w żyłach

Zaburzenia psychiczne

depresyjny nastrój, zmiany nastroju

zmniejszenie popędu płciowego

zwiększenie popędu płciowego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, tkliwość piersi, krwawienie międzymiesiączkowe

powiększenie piersi

wydzielina z gruczołu

piersiowego, zmiany w wydzielinie pochwy (np. zwiększone wydzielanie)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, pokrzywka, żółtawo-brązowe plamy na skórze (ostuda)

rumień guzowaty (czerwone guzki na skórze), ciężka wysypka na skórze (rumień

wielopostaciowy)

W celu uzyskania informacji dotyczących występowania raka piersi u pacjentek przyjmujących tabletki w porównaniu z kobietami niestosującymi tabletek antykoncepcyjnych, patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

Ze względu na skład, produkt Cyprodiol wykazuje działanie antykoncepcyjne, jeśli jest przyjmowany regularnie. Przyjmowanie leku Cyprodiol w sposób nieregularny może prowadzić do rozregulowania cyklu miesięcznego i utraty działania antykoncepcyjnego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio na adres podany poniżej. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Cyprodiol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cyprodiol

Substancjami czynnymi leku są: cyproteronu octan i etynyloestradiol.

Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, makrogol 4000, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, sodu cytrynian, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172) i żółcień chinolinowa lak (E 104).

Jak wygląda lek Cyprodiol i co zawiera opakowanie

Cyprodiol występuje w postaci okrągłych, żółtawych tabletek powlekanych w blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium po 21 tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań: 21 tabletek powlekanych, 2 x 21 tabletek powlekanych, 3 x 21 tabletek powlekanych, 6 x 21 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca:

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

05.2015

13

Cyprodiol

Charakterystyka Cyprodiol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyprodiol, 2 mg + 0,035 mg, tabletki powlekane

Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu. Substancje pomocnicze: 47,4 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Okrągła, żółtawa tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie umiarkowanego do ciężkiego trądziku (z łojotokiem lub bez niego) związanego z wrażliwością na androgeny i (lub) hirsutyzmu u kobiet w wieku rozrodczym.

Produkt Cyprodiol powinien być stosowany w leczeniu trądziku wyłącznie, wówczas gdy zawiodły terapia miejscowa i ogólnoustrojowe leczenie antybiotykami.

Ponieważ produkt Cyprodiol jest również hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym, nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.3).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Cyprodiol hamuje owulację, w związku z czym wykazuje działanie antykoncepcyjne. Pacjentki stosujące produkt Cyprodiol nie powinny zatem stosować dodatkowego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, ponieważ doprowadzi to do przedawkowania hormonów i nie jest konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony antykoncepcyjnej. Z tego samego powodu, kobiety planujące ciążę nie powinny stosować produktu Cyprodiol.

Produkt Cyprodiol należy przyjmować regularnie, w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów terapeutycznych oraz skutecznej ochrony antykoncepcyjnej.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, w razie potrzeby popijając płynem, w kolejności zaznaczonej na blistrze. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni.

Przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie to zaczyna się zwykle po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może utrzymywać się jeszcze w momencie rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego blistra.

Ochrona antykoncepcyjna występuje w pierwszym dniu przyjmowania tabletek i utrzymuje się podczas 7-dniowej przerwy. Jednoczesne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest w związku z tym przeciwwskazane.

Rozpoczęcie przyjmowania produktu Cyprodiol

•    Jeżeli nie stosowano wcześniej hormonalnych środków antykoncepcyjnych (w ostatnim miesiącu) Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu (1. dzień miesiączki) i przyjmować codziennie 1 tabletkę. Jeśli przyjmowanie tabletek rozpocznie się pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, zaleca się stosowanie dodatkowej ochrony antykoncepcyjnej (metody barierowej) przez pierwsze 7 dni cyklu.

Jedynie kobiety, które nie miesiączkują, powinny niezwłocznie rozpocząć leczenie przepisane przez lekarza. W takim przypadku pierwszy dzień przyjmowania tabletek uznaje się za pierwszy dzień cyklu i na tej podstawie określa się dalszy harmonogram przyjmowania produktu.

•    Jeżeli stosowano inny złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny

Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Cyprodiol w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne wcześniej stosowanego złożonego środka antykoncepcyjnego (lub po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego), jednak nie później niż w dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek (systemu terapeutycznego dopochwowego, systemu transdermalnego) lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki placebo wcześniej stosowanego złożonego środka antykoncepcyjnego.

•    Zmiana z produktu zawierającego tylko progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego (ang. intra-uterine system, IUS) uwalniającego progestagen

Jeśli pacjentka przyjmowała minitabletkę, może rozpocząć stosowanie produktu Cyprodiol w dowolnym dniu, zmiana z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego musi nastąpić w dniu jego usunięcia, zaś ze wstrzyknięcia - w dniu, kiedy powinno zostać wykonane kolejne wstrzyknięcie. W każdym jednak przypadku należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu lub usunięciu ciąży w pierwszym trymestrze

Pacjentka może rozpocząć przyjmowanie tabletek od razu. W takim przypadku stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji nie jest konieczne.

•    Po porodzie bądź poronieniu lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie bądź poronieniu lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze. Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęte jest później, należy dodatkowo stosować metodę barierową przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Czas trwania leczenia

Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę produktu Cyprodiol o zwykłej porze, powinna przyjąć ją w ciągu 12 godzin. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Skuteczność antykoncepcyjna nie zostaje zmniejszona. Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zapewniona. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki, należy postępować zgodnie z dwiema podstawowymi zasadami:

1.    Nie wolno nigdy przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Przyjmowanie tabletek przez 7 kolejnych dni jest konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności antykoncepcyjnej, tj. zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce należy przestrzegać następujących zaleceń:

•    Tydzień pierwszy

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto w ciągu kolejnych 7 dni należy dodatkowo stosować metodę barierową, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu poprzednich 7 dni, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do okresu zwykłej przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

•    Tydzień drugi

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji, pod warunkiem, że tabletki były przyjmowane prawidłowo przez poprzednie 7 dni przed pominięciem tabletki. Jeżeli tabletki nie były przyjmowane prawidłowo lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji przez następne 7 dni.

•    Tydzień trzeci

Ze względu na zbliżającą się 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, całkowita ochrona antykoncepcyjna nie jest dłużej zapewniona. Można jednak zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej dostosowując dawkowanie. Zastosowanie jednego z poniższych dwóch sposobów postępowania wyeliminuje konieczność stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, pod warunkiem że w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, pozostałe przyjmowane były prawidłowo. W innym przypadku należy postępować tak jak opisano w punkcie 1 oraz stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 kolejnych dni.

1.    Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Następnie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra od razu po zakończeniu aktualnego, tzn. bez przerwy w stosowaniu tabletek między przyjmowaniem tabletek z obu blistrów. Wystąpienie krwawienia z odstawienia przed zakończeniem drugiego blistra jest mało prawdopodobne, jednakże w czasie stosowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2.    Można również zalecić przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego blistra i zrobienie przerwy w stosowaniu tabletek, trwającej do 7 dni, wliczając dzień, w którym pominięto tabletkę. Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra.

Jeżeli pominięto tabletkę i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia podczas kolejnej regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Brak krwawienia z odstawienia

Jeżeli nie wystąpi krwawienie z odstawienia, nie należy kontynuować przyjmowania produktu Cyprodiol do czasu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Postępowanie w przypadku krwawienia międzymiesiączkowego

Jeżeli wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe, należy kontynuować przyjmowanie produktu Cyprodiol. Plamienie zazwyczaj ustępuje samoistnie lub - w przypadku krwawienia międzymiesiączkowego o intensywności krwawienia miesiączkowego - można je zahamować w ciągu 4-5 dni, podając pomocniczo 25-50 pg etynyloestradiolu na dobę (nie dłużej niż do dnia przyjęcia ostatniej tabletki z aktualnego blistra produktu Cyprodiol).

Jeśli krwawienie międzymiesiączkowe nie ustąpi lub będzie się powtarzać, wskazane jest przeprowadzenie dokładnych badań z łyżeczkowaniem, aby wykluczyć choroby organiczne.

To samo dotyczy plamienia pojawiającego się w nieregularnych odstępach czasu w ciągu kilku kolejnych cykli lub po raz pierwszy po długotrwałym stosowaniu produktu Cyprodiol. W takich przypadkach krwawienie jest zwykle spowodowane zmianami organicznymi, nie zaś produktem.

Postępowanie w przypadku wymiotów lub ostrej biegunki

Wymioty lub ostra biegunka mogą spowodować, że substancje czynne nie wchłoną się całkowicie. Należy stosować dodatkowo inne, niehormonalne metody antykoncepcji (z wyjątkiem kalendarzyka małżeńskiego i metody termicznej). W przypadku wystąpienia wymiotów lub ostrej biegunki w ciągu pierwszych 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia dawki, opisanymi w punkcie 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania”. Należy przyjąć zastępczo tabletkę/tabletki z innego blistra, aby zapobiec zakłóceniu harmonogramu przyjmowania tabletek.

Wątroba

Po wyleczeniu wirusowego zapalenia wątroby (powrót parametrów czynności wątroby do normy), powinno upłynąć około 6 miesięcy do momentu rozpoczęcia stosowania takich leków jak produkt Cyprodiol.

4.3 Przeciwwskazania

Produktów zawierających połączenie estrogenu z progestagenem nie wolno stosować, jeśli występują którekolwiek z poniższych stanów. Jeżeli któreś z wymienionych niżej zaburzeń pojawią się po raz pierwszy podczas przyjmowania produktu złożonego, trzeba natychmiast przerwać stosowanie leku.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

-    Jednoczesne stosowanie z innym środkiem antykoncepcyjnym (patrz punkt 4.1).

-    Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

-    Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa i przemijający napad niedokrwienny).

-    Dziedziczna lub nabyta predyspozycja do wystąpienia zakrzepicy żylnej lub tętniczej, np. oporność na aktywne białko C (APC, ang. activatedprotein C), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

-    Aktualny lub przebyty udar mózgu.

-    Obecność poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka zakrzepicy żylnej bądź tętniczej (patrz punkt 4.4) takich jak:

-    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze

-    ciężka dyslipoproteinemia.

-    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich zaburzeń czynności wątroby (w tym zaburzenia wydzielania, takie jak zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora), jeśli parametry czynności wątroby nie powróciły do normy.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości (łagodnych lub złośliwych) guzów wątroby.

-    Krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie.

-    Występowanie w przeszłości migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi.

-    Palenie tytoniu (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

-    Zdiagnozowane lub podejrzewane złośliwe nowotwory narządu rodnego lub piersi, zależne od hormonów płciowych.

-    Idiopatyczna żółtaczka ciążowa, ostry świąd w ciąży lub opryszczka ciężarnych w wywiadzie, otoskleroza z nasileniem podczas wcześniejszej ciąży.

-    Planowanie ciąży, ciąża, karmienie piersią.

Produktu Cyprodiol nie wolno stosować u mężczyzn.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Cyprodiol składa się z progestagenu octanu cyproteronu i estrogenu etynyloestradiolu i jest podawany przez 21 dni cyklu miesiączkowego. Produkt ma podobny skład do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC).

Czas trwania leczenia

Czas potrzebny do złagodzenia objawów wynosi co najmniej 3 miesiące. Konieczność kontynuowania leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

(patrz punkt 4.2).

Badanie lekarskie/konsultacja

Przed rozpoczęciem stosowania produktu, powinno zostać przeprowadzone dokładne badanie ogólne (w tym masa ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie serca, kończyn dolnych oraz skóry, badanie stężenia glukozy w moczu i, jeśli właściwe, badania specyficznych parametrów czynności wątroby) oraz badania ginekologiczne (w tym badanie piersi i cytologia szyjki macicy i (lub) pochwy) oraz powinien być zebrany pełen wywiad rodzinny, dzięki któremu możliwe jest ustalenie chorób wymagających leczenia oraz ryzyka. Należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży.

Podczas stosowania produktu zaleca się kontrole lekarskie w około półrocznych odstępach.

Jeśli u członków rodziny wystąpiła choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich, udar mózgu, zawał serca) we względnie młodym wieku, konieczne jest wykluczenie chorób układu krzepnięcia.

Ponadto należy wyjaśnić, że doustne środki antykoncepcyjne nie zapewniają ochrony przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Jeśli występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów/czynników ryzyka, u każdej kobiety należy rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania produktu Cyprodiol oraz omówić je z kobietą przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu Cyprodiol . W razie pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu Cyprodiol.

Zaburzenia krążenia

•    Stosowanie produktu Cyprodiol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji gdy produkt nie jest stosowany. Nadmierne ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku rozpoczęcia stosowania produktu Cyprodiol przez kobietę lub w przypadku ponownego rozpoczęcia przyjmowania lub zmiany z co najmniej miesięcznego okresu wolnego od produktu. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2 %.

•    Badania epidemiologiczne wykazały, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest 1,5 do 2-krotnie większe u kobiet stosujących produkt Cyprodiol niż u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (COCs, ang. Combined Oral Contraceptives) zawierające lewonorgestrel i może być ono porównywalne z ryzykiem związanym ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel / gestoden / drospirenon.

•    W grupie pacjentek stosujących produkt Cyprodiol mogą być pacjentki, u których występuje z natury zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takie jak to związane z zespołem policystycznych jajników.

•    Badania epidemiologiczne wykazały również związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem zaburzeń zakrzepowo- zatorowych tętnic (zawału mięśnia sercowego, przemijającego napadu niedokrwiennego).

•    U kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zgłaszano niezwykle rzadko występowanie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych.

•    Objawy żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych lub udaru mózgu mogą obejmować nietypowy ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej, nagły silny ból w klatce piersiowej promieniujący bądź niepromieniujący do lewego ramienia, nagłą duszność; nagle pojawiający się kaszel; nietypowy, silny, długotrwały ból głowy; nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku; podwójne widzenie; niewyraźną mowę lub afazję; zawroty głowy; zapaść z drgawkami lub bez drgawek ogniskowych; nagłe osłabienie bądź silne zdrętwienie połowiczne lub w jednej części ciała, zaburzenia motoryczne, „ostry” brzuch

•    Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych są:

-    wiek;

-    palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobietom w wieku powyżej 35 lat zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować produkt Cyprodiol);

-    dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty;

-    długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania produktu (co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i nie wznawianie przyjmowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czas powrotu do sprawności ruchowej. Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowanie produktu Cyprodiol nie zostało odpowiednio wcześnie przerwane;

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2).

•    Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub udaru mózgu są:

-    wiek;

-    palenie tytoniu (ryzyko wzrasta dodatkowo w miarę zwiększania ilości wypalanych papierosów i z wiekiem, zwłaszcza u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobietom w wieku powyżej 35 lat zdecydowanie zaleca się rzucenie palenia, jeśli zamierzają stosować produkt Cyprodiol);

-    dyslipoproteinemia;

2

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m );

-    wady zastawkowe serca;

-    migotanie przedsionków;

-    nadciśnienie tętnicze;

-    migrena;

-    dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną przed podjęciem decyzji o stosowaniu środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację do specjalisty.

•    Do innych stanów medycznych, które związane są ze zdarzeniami ze strony układu krążenia, zalicza się: cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatą.

•    Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy zatorowej w okresie połogu (informacje dotyczące „Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).

•    Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania produktu Cyprodiol (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania produktu Cyprodiol.

Kobietom stosującym produkt Cyprodiol należy szczególnie podkreślić, żeby skontaktowały się z lekarzem prowadzącym w razie wystąpienia objawów zakrzepicy. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakrzepicy należy przerwać stosowanie produktu Cyprodiol. Należy rozpocząć stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji ze względu na teratogenne działanie przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (pochodnych kumaryny).

Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Trwa dyskusja na temat roli, jaką odgrywają w tym kontekście zachowania seksualne pacjentki, które są trudne do oceny, i inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych ujawniła nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR = 1,24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba przypadków raka piersi zdiagnozowanych u pacjentek stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne środki antykoncepcyjne jest mniejsza w porównaniu z całkowitym ryzykiem zapadalności na raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet stosujących zawsze złożone doustne środki antykoncepcyjne wykrywany rak piersi jest mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu hormonów steroidowych, w tym substancji czynnych zawartych w produkcie Cyprodiol, obserwowano występowanie łagodnych i (jeszcze rzadziej) złośliwych nowotworów wątroby, których powikłania mogą obejmować zagrażające życiu krwotoki do jamy brzusznej. Jeżeli wystąpi niespecyficzne uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku w jamie brzusznej, należy wziąć pod uwagę guz wątroby w diagnostyce różnicowej.

Podstawy do natychmiastowego odstawienia produktu Cyprodiol:

-    migrenowe bóle głowy pojawiające się po raz pierwszy lub ze zwiększonym nasileniem, albo pojawienie się niezwykle częstych lub niezwykle silnych bólów głowy;

-    ostre zaburzenia widzenia lub słuchu lub inne formy zaburzenia percepcji;

-    zaburzenia ruchowe, szczególnie porażenie (prawdopodobnie pierwsze objawy udaru), pierwsze objawy zakrzepowego zapalenia żył lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (np. nietypowy ból lub obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, kłujący ból przy oddychaniu lub kaszel bez określonej przyczyny). Ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

-    4 tygodnie przed planowaną poważną operacją (np. w obrębie jamy brzusznej lub ortopedyczną), jakikolwiek zabieg chirurgiczny kończyn dolnych, leczenie żylaków lub przedłużone unieruchomienie, np. po wypadku lub operacji. Do przyjmowania tabletek można powrócić najwcześniej po dwóch tygodniach od całkowitego powrotu do zdrowia. W przypadku nagłej operacji, zalecana jest zwykle profilaktyka zakrzepicy, np. heparyna podawana podskórnie;

-    pojawienie się żółtaczki, zapalenie wątroby lub świąd całego ciała;

-    nasilenie napadów padaczkowych;

-    umiarkowane zwiększenie ciśnienia krwi;

-    wystąpienie silnej depresji;

-    ostry ból nadbrzusza lub powiększenie wątroby;

-    znaczne nasilenie zaburzeń, o których wiadomo, że nasilają się podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub podczas ciąży.

-    Ciąża stanowi podstawę do natychmiastowego odstawienia produktu, ponieważ niektóre badania sugerują, że doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane na początku ciąży mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko wad rozwojowych u płodu. Chociaż inne badania tego nie potwierdzają, nie można jednak całkowicie wykluczyć takiej możliwości. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko, jest ono małe.

Zaburzenia i (lub) czynniki ryzyka wymagające szczegółowego nadzoru medycznego:

Łagodne schorzenia rozrostowe macicy, stwardnienie rozsiane, tężyczka, zaburzenia czynności nerek, rak piersi w wywiadzie rodzinnym oraz łagodne zmiany piersi w wywiadzie u pacjentki, nietolerancja soczewek kontaktowych, astma.

Ponadto kobiety w wieku powyżej 40 lat oraz kobiety z zapaleniem żył w wywiadzie lub ryzykiem cukrzycy powinny być uważnie obserwowane.

Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych podczas połogu (informacje na temat ciąży i laktacji - patrz punkt 4.6).

Pozostałe zaburzenia, w przebiegu których mogą wystąpić powikłania naczyniowe, to zespół policystycznych jajników, zespół hemolityczno-mocznicowy i przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Pacjentki z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym, stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne, mogą być narażone na wystąpienie zapalenia trzustki.

Mimo że nieznaczny wzrost ciśnienia krwi zgłaszano u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, przypadki istotnego klinicznie wzrostu ciśnienia są rzadkie. Tylko w tych rzadkich przypadkach konieczne jest niezwłoczne odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Nie można ustalić związku pomiędzy stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji i znaczącym klinicznie nadciśnieniem. Tym niemniej, jeśli przedłużające się podwyższone ciśnienie krwi lub znaczne nadciśnienie nie poddaje się leczeniu przeciwnadciśnieniowemu, podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, produkt należy odstawić. Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, złożony doustny środek antykoncepcyjny można ponownie zastosować, kiedy pod wpływem leczenia nadciśnienia wartość ciśnienia krwi powróci do normy.

Zarówno w trakcie ciąży, jak podczas stosowania złożonej doustnej antykoncepcji, zgłaszano pojawienie się lub nasilenie następujących zaburzeń (nie ustalono jeszcze jednoznacznie ich związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych): żółtaczka cholestatyczna i (lub) świąd; kamica żółciowa; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; zaburzenia słuchu związane z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, estrogeny egzogenne mogą wywołać lub zaostrzyć objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. Oprócz tego ponowne wystąpienie żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu cholestatycznego, występujących wcześniej podczas ciąży lub w czasie wcześniejszego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, nie ma jednak potrzeby dostosowania dawki u pacjentek chorych na cukrzycę, stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Kobiety z cukrzycą muszą natomiast znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie na początku stosowania tego rodzaju produktu.

Dodatkowo, podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano nasilenie depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Niekiedy może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety z taką tendencją powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli w ostatnim czasie nastąpiło znaczące nasilenie objawów u kobiet z hirsutyzmem, przyczyny tego stanu (nowotwory wytwarzające androgeny, zaburzenia wydzielania enzymów kory nadnerczy) należy określić poprzez diagnostykę różnicową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność produktu Cyprodiol może zostać zmniej szona na przykład w razie pominięcia tabletki (punkt 4.2), w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (punkt 4.2) lub podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych (punkt 4.5).

Nieregularne krwawienia

W przypadku wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), w szczególności podczas pierwszych miesięcy stosowania. Dlatego właściwa ocena przyczyny występowania nieregularnych krwawień możliwa jest dopiero po okresie adaptacyjnym organizmu, trwającym około trzech cykli. Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po uprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży. Mogą one obejmować łyżeczkowanie.

U niektórych kobiet w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny (COC) stosowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami i krwawienie z odstawienia nie wystąpiło raz lub dwukrotnie, wówczas przed dalszym stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

W przypadku przerwania przyjmowania produktu Cyprodiol, należy zastosować inną metodę antykoncepcyjną, jeśli istnieje taka potrzeba.

Po zaprzestaniu stosowania produktu Cyprodiol, u niektórych kobiet może wystąpić brak miesiączki lub skąpe miesiączkowanie, szczególnie gdy oba te stany występowały przed rozpoczęciem stosowania leku. Należy poinformować pacjentki o takiej możliwości.

Należy wytłumaczyć pacjentce, że przyjmowanie produktów takich jak Cyprodiol nie zapewnia ochrony przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Należy mieć na uwadze wpływ przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych podczas oceny niektórych badań laboratoryjnych: badania stężenia hormonów, parametrów krzepnięcia krwi oraz wskaźników czynności wątroby.

Pacjentki z rzadką, dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy, zaburzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny stosować produktu Cyprodiol.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje pomiędzy produktami zawierającymi estrogen i progestagen, takimi jak Cyprodiol, a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych i (lub) zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej.

Metabolizm wątrobowy

Istnieje możliwość wystąpienia interakcji z lekami indukującymi enzymy wątrobowe (np. fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, bozentan i leki przeciw wirusowi HIV (np. rytonawir, newirapina) oraz prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina i leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum)), co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych.

Maksymalna indukcja enzymów jest na ogół obserwowana w ciągu ok. 10 dni, ale może być następnie utrzymana co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Krążenie jelitowo-wątrobowe

Zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej obserwowano również podczas stosowania z antybiotykami, takimi jak penicyliny i tetracykliny.

Postępowanie

Kobiety krótkotrwale leczone którąkolwiek z wyżej wymienionych grup produktów leczniczych lub pojedynczych substancji czynnych (leki indukujące enzymy wątrobowe) poza ryfampicyną, powinny tymczasowo stosować barierową metodę antykoncepcyjną w połączeniu ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, tj. podczas jednoczesnego przyjmowania produktu leczniczego oraz przez 7 dni po jego odstawieniu.

Kobiety leczone ryfampicyną, poza złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi powinny dodatkowo stosować metodę barierową podczas przyjmowania ryfampicyny oraz 28 dni po jej odstawieniu.

U kobiet leczonych długotrwale substancjami czynnymi indukującymi enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.

Kobiety leczone antybiotykami (poza ryfampicyną, patrz powyżej) powinny stosować metodę barierową przez 7 dni po zakończeniu leczenia.

Jeżeli jednoczesne przyjmowanie produktu leczniczego obejmuje okres po zakończeniu stosowania tabletek z blistra złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, następny blister należy rozpocząć bez zachowania zwykłej przerwy w stosowaniu tabletek.

Wpływ produktu Cyprodiol na inne produkty lecznicze

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji czynnych. Wskutek tego osoczowe i tkankowe stężenia mogą ulec odpowiednio zwiększeniu (np. cyklosporyna) lub zmniejszeniu (np. lamotrygina).

Uwaga

Produktu Cyprodiol nie wolno stosować jednocześnie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi. Takie produkty należy odstawić przed rozpoczęciem leczenia produktem Cyprodiol (więcej informacji na ten temat - patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Badania laboratoryjne

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, w tym biochemicznych wskaźników czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, osoczowych stężeń białek (nośnikowych), takich jak transkortyna (globulina wiążąca glikokortykosteroidy, ang. CBG) oraz frakcje lipidów lub lipoprotein, wskaźników metabolizmu węglowodanów oraz wskaźników krzepnięcia i fibrynolizy. Na ogół zmiany pozostają w zakresie wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Cyprodiol jest przeciwwskazany podczas ciąży (patrz punkt 4.3). Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania produktu Cyprodiol, produkt należy natychmiast odstawić. Jednakże wcześniejsze stosowanie produktu Cyprodiol nie jest podstawą do przerwania ciąży.

Karmienie piersią

Produkt Cyprodiol jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Cyproteronu octan i jego metabolity przenikają do mleka kobiety karmiącej piersią i wpływają na noworodki lub niemowlęta karmione piersią. Około 0,2% przyjętej przez matkę dawki może zostać przekazane dziecku, co odpowiada dawce ok. 1 ^g/kg mc.

Etynyloestradiol może zmniejszać ilość i powodować zmianę składu mleka kobiecego. Etynyloestradiol i (lub) jego metabolity wykryto u noworodków lub niemowląt karmionych piersią przez leczone matki. Około 0,02% przyjmowanej przez matkę dawki może zostać przekazane niemowlęciu z mlekiem. Nie jest znany wpływ etynyloestradiolu na noworodki lub niemowlęta. Ryzyko wpływu na karmione piersią dziecko nie może zostać wykluczone.

Płodność

Stosowanie produktu Cyprodiol jest przeciwwskazane u kobiet, które chcą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3). Ze względu na skład, produkt Cyprodiol wykazuje działanie antykoncepcyjne, jeśli jest przyjmowany regularnie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Istnieje zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej u wszystkich kobiet stosujących produkt Cyprodiol (patrz punkt 4.4 ).

Ryzyko to mogą jeszcze zwiększać dodatkowe czynniki (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia lub metabolizmu lipidów, znaczna otyłość, żylaki, występujące w przeszłości zapalenie żył lub zakrzepicy); patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą indukować lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących innych ciężkich działań niepożądanych, takich jak nowotwory wątroby, rak szyjki macicy i rak piersi, patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”.

Pozostałe działania niepożądane zgłaszane przez pacjentki stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne to:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość wy

Często

(> 1/100 do <1/10)

stępowania działań nie]

Niezbyt często ( > 1/1000 do <1/100)

mżądanych

Rzadko

(>1/10 000 do < 1/1000)

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

wymioty, biegunka

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

podwyższenie ciśnienia krwi

zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów w organizmie

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia naczyniowe

choroba zakrzepowo-zatorowa

Zaburzenia psychiczne

nastrój depresyjny, zmiany nastroju

zmniejszenie libido

zwiększenie libido

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, tkliwość piersi, krwawienie międzymiesiączkowe

powiększenie piersi

wydzielina z gruczołów piersiowych, zmiany w wydzielinie pochwy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, pokrzywka, ostuda

rumień guzowaty, rumień

wielopostaciowy

Następujące ciężkie działania zgłaszano u pacjentek stosujących produkt Cyprodiol, które zostały opisane w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

•    Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

•    Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Wpływ na tkankę gruczołu piersiowego: hormony płciowe wpływają na tkankę gruczołu piersiowego, co może zwiększać jej podatność na inne czynniki rakotwórcze. Hormony płciowe są jednakże tylko jednym z kilku możliwych czynników ryzyka, niezwiązanych ze stosowaniem doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Badania epidemiologiczne nad możliwym związkiem pomiędzy hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi i rakiem piersi nie wykazały jednoznacznie, czy choroba ta występuje częściej u kobiet w wieku średnim stale stosujących doustne środki antykoncepcyjne i tych, które zaczęły je stosować w młodym wieku.

Wpływ na wyniki badań

Może wystąpić przyspieszone opadanie krwinek (OB) bez objawów chorobowych. Odnotowano także zwiększenie stężenia jonów miedzi i żelaza w surowicy, jak również aktywności fosfatazy zasadowej leukocytów.

Inne zaburzenia metaboliczne

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego i tryptofanu.

Ze względu na skład, przyjmowany regularnie produkt Cyprodiol ma działanie antykoncepcyjne. Przyjmowanie produktu w sposób nieregularny może prowadzić do rozregulowania cyklu miesięcznego. Regularne przyjmowanie produktu Cyprodiol jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega zaburzeniom cyklu miesięcznego i ciąży (ze względu na możliwy wpływ cyproteronu octanu na płód).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane na adres podany poniżej.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak informacji o przypadkach przedawkowania u ludzi. Ogólne doświadczenia zebrane w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wskazują na możliwość wystąpienia następujących objawów: nudności, wymioty, u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z pochwy. Nie istnieje odtrutka; w razie konieczności, należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyandrogeny i estrogeny; cyproteron i estrogeny kod ATC: G03HB01

Gruczoł łojowy jest androgenozależny. Trądzik i łojotok są spowodowane między innymi zaburzeniem czynności gruczołów łojowych, wywołanym zwiększoną wrażliwością obwodową lub zwiększonym stężeniem androgenów w osoczu. Obie substancje czynne produktu Cyprodiol wykazują korzystne działanie terapeutyczne. Cyproteronu octan kompetycyjnie wypiera androgeny w narządach docelowych i w ten sposób odwraca działanie androgenu. Stężenie androgenów w osoczu jest zmniejszane poprzez działanie przeciwgonadotropowe. Działanie to jest wzmacniane przez etynyloestradiol, który prowadzi do zwiększenia syntezy globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG). Zmniejszeniu ulega stężenie androgenów obecnych w osoczu w postaci wolnej. Leczenie produktem Cyprodiol prowadzi zwykle do wyleczenia zmian trądzikowych po 3-4 miesiącach. Przetłuszczenie skóry i włosów ustępuje szybciej. Łysienie androgenne również ulega zmniejszeniu.

W przypadku leczenia hirsutyzmu, kobietę należy poinformować, że pierwsze efekty następują powoli. Nie odnotowano zauważalnych efektów leczenia po czasie krótszym niż kilka miesięcy.

Cyproteronu octan jest także silnym progestagenem, który wykazuje działanie antykoncepcyjne w skojarzeniu z etynyloestradiolem. Działanie to oparte jest na współdziałaniu mechanizmów centralnych i obwodowych, z których najważniejsze polega na hamowaniu owulacji oraz zmianie wydzieliny szyjki macicy. Ponadto, wskutek zmian morfologicznych i enzymatycznych, endometrium stwarza krańcowo niekorzystne warunki do zagnieżdżenia zarodka.

Działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się pierwszego dnia przyjmowania tabletek.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Cyproteronu octan (CPA)

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, cyproteronu octan jest całkowicie wchłaniany w szerokim zakresie dawek. Po przyjęciu produktu Cyprodiol maksymalne stężenie w surowicy wynosi 15 ng CPA/ml po 1,6 godziny. Całkowita biodostępność cyproteronu octanu wynosi 88%. Względna biodostępność cyproteronu octanu z produktu Cyprodiol wyniosła 109% w porównaniu z wodną zawiesiną mikrokrystaliczną.

Dystrybucja

W osoczu cyproteronu octan jest dostępny prawie wyłącznie w postaci związanej z białkami. Około 3,5 - 4% cyproteronu octanu jest dostępne w postaci wolnej; reszta wiąże się z albuminami. Wiązanie cyproteronu octanu z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG, ang. Sex Hormone Binding Globulin) nie zostało udowodnione, zatem zmiany w stężeniu SHBG wywołane etynyloestradiolem także nie wywierają wpływu na farmakokinetykę cyproteronu octanu.

Metabolizm

Cyproteronu octan jest metabolizowany poprzez różne szklaki metaboliczne, w tym poprzez hydroksylację i koniugację. Głównym metabolitem w ludzkim osoczu jest 15ß-hydroxy-CPA.

Wydalanie

Stężenie w osoczu zmniejsza się dwufazowo. Okresy półtrwania wynoszą odpowiednio 0,8 godziny i

2,3 dnia. Klirens cyproteronu octanu wynosi 3,6 ml-min-1-kg mc.-1.

Część podanej dawki cyproteronu octanu jest wydalana w postaci niezmienionej z żółcią. Znaczna część dawki jest wydalana w postaci metabolitów przez nerki i z żółcią w stosunku 3:7 z okresem półtrwania wynoszącym 1,9 dnia. Wydalanie metabolitów z osocza odbywa się z podobną szybkością (okres półtrwania wynosi 1,7 dnia).

Stan stacjonarny

Z powodu długiego okresu półtrwania w końcowej fazie eliminacji cyproteronu octanu, można oczekiwać kumulowania się cyproteronu octanu w osoczu podczas codziennego stosowania w trakcie jednego cyklu. Średnie maksymalne stężenie wzrasta z 15 ng/ml (dzień 1.) do 21 ng/ml i 24 ng/ml na koniec odpowiednio pierwszego i trzeciego cyklu leczenia. Stan stacjonarny osiągnięty jest po ok. 10 dniach. Podczas długotrwałego leczenia, stężenie cyproteronu octanu zwiększa się podczas kolejnych cykli leczenia ok. 2-2,5 krotnie.

Palenie tytoniu nie ma wpływu na farmakokinetykę cyproteronu octanu.

Etynyloestradiol (EE2)

Wchłanianie

Etynyloestradiol podawany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Po jednorazowym przyjęciu produktu Cyprodiol maksymalne stężenie etynyloestradiolu wynosi ok. 80 pg/ml i występuje po 1,7 godziny.

Względna biodostępność etynyloestradiolu z produktu Cyprodiol, w stosunku do wodnej zawiesiny mikrokrystalicznej, była praktycznie całkowita.

Dystrybucja

W przypadku etynyloestradiolu pozorna objętość dystrybucji wynosiła około 5 l/kg mc. Etynyloestradiol w dużym stopniu, lecz niespecyficznie wiąże się z albuminami osocza. 2% substancji jest dostępne w postaci wolnej.

Dostępność biologiczna etynyloestradiolu może zostać zmniejszona lub zwiększona przez inne substancje lecznicze. Nie ma jednak interakcji z witaminą C, stosowaną w dużych dawkach. Po wielokrotnym podaniu, etynyloestradiol indukuje wątrobową syntezę SHBG i globuliny wiążącej

kortykosteroidy (CBG, ang. corticosteroid-binding globulin). Jednakże zwiększenie indukcji SHBG zależy od struktury chemicznej oraz dawki podawanego jednocześnie progestogenu. Podczas leczenia produktami podobnymi do produktu Cyprodiol, obserwowano zwiększenie stężenia SHBG z ok.

100 nmol/l do 300 nmol/l, a stężenia CBG z ok. 50 pg/ml do 95 pg/ml.

Metabolizm

Etynyloestradiol jest metabolizowany podczas wchłaniania oraz podczas pierwszego przejścia przez wątrobę, co skutkuje zmniejszeniem całkowitej i zmiennej dostępności biologicznej po podaniu doustnym.

Klirens metaboliczny etynyloestradiolu z osocza określono na ok. 5 ml/min/kg mc.

Wydalanie

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu zmniejsza się dwufazowo. Okresy półtrwania wynoszą 1-2 godziny i ok. 20 godzin. Z powodów analitycznych, parametry te mogą zostać oszacowane tylko po podaniu dużych dawek.

Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane przez nerki i z żółcią w stosunku 4:6, z okresem półtrwania ok. 1 dnia.

Stan stacjonarny

Zgodnie z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji etynyloestradiolu i dobowym dawkowaniem, odnotowano 30-40% wzrost stężenia etynyloestradiolu, w porównaniu do jednorazowego podania, osiągając stan stacjonarny po 3-4 dniach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etynyloestradiol

Profil toksyczności etynyloestradiolu jest dobrze poznany. U zwierząt laboratoryjnych działania etynyloestradiolu były ograniczone do tych związanych z rozpoznanym działaniem farmakologicznym. Dane przedkliniczne nie ujawniają istotnego ryzyka dla ludzi poza wymienionym już w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Cyproteronu octan Toksyczność układowa

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu dawek nie wykazały dowodów na szczególne ryzyko podczas stosowania produktu Cyprodiol.

Wpływ toksyczny na reprodukcję, teratogenność

Podawanie dużych dawek cyproteronu octanu podczas wrażliwej na wpływ hormonów fazy różnicowania organów płciowych powoduje feminizację płodów męskich. Obserwacja urodzonych samców narażonych na działanie cyproteronu octanu in utero nie wykazała oznak feminizacji. Mimo to, stosowanie produktu Cyprodiol w czasie ciąży jest przeciwwskazane. Badania nad toksycznym wpływem połączenia obu substancji czynnych na rozwój zarodka i płodu, podczas leczenia w okresie organogenezy (koniec leczenia przed ostatecznym zakończeniem różnicowania zewnętrznych narządów płciowych) nie wykazały dowodów na potencjał teratogenny, poza znanym wpływem na różnicowanie męskich narządów płciowych.

Genotoksyczność, rakotwórczość

Badania cyproteronu octanu z zastosowaniem serii znanych, standardowych testów, nie wykazały dowodów na działanie mutagenne. Jednakże w dalszych badaniach cyproteronu octan powodował tworzenie połączeń typu pomostowego w strukturze DNA (oraz zwiększenie aktywności naprawczej) w komórkach wątrobowych szczurów, małp i ludzi.

Formowanie połączeń pomostowych w strukturze DNA obserwowano w warunkach ekspozycji, która mogłaby wystąpić po zalecanej dawce terapeutycznej. W wyniku badań in vivo wzrosła liczba przypadków ognisk przypuszczalnie przednowotworowych komórek wątroby ze zmianami ekspresji enzymów u samic szczurów.

Znaczenie kliniczne tego odkrycia nie jest na razie pewne. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne nie wskazuje na zwiększenie liczby przypadków nowotworów wątroby.

Badania nad powstawaniem guzów (tumorogennością) u gryzoni zasadniczo nie wykazały istotnych różnic w porównaniu z innymi steroidowymi hormonami. Jednakże należy mieć na uwadze, że steroidy płciowe mogą powodować szybszy wzrost nowotworów i tkanek zależnych od wpływu hormonów.

Reasumując, te wyniki nie budzą wątpliwości odnośnie podawania produktu Cyprodiol u ludzi, pod warunkiem stosowania produktu zgodnie ze wskazaniami oraz w zalecanych dawkach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Maltodekstryna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Makrogol 4000 Laktoza jednowodna Sodu cytrynian Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Żółcień chinolinowa, lak (E 104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające:

21 tabletek powlekanych,

2    x 21 tabletek powlekanych,

3    x 21 tabletek powlekanych,

6 x 21 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20903

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22/01/2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.2015

17

Cyprodiol