+ iMeds.pl

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane 250 mgUlotka Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Cyprofloksacyna (Ciprofloxacinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, ponieważ może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

0 Co to jest lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki

powlekane

3.    Jak zażywać lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane 0 Możliwe działania niepożądane

4.    Jak przechowywać lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

5.    Inne informacje


1. CO TO JEST LEK Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

•    zakażenia układu moczowego

•    zakażenia jąder lub kanalików nasiennych

•    zakażenia narządów płciowych u kobiet

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    zakażenia kości i stawów

•    leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

•    zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

•    zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis

   narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić

Dzieci i młodzież

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane


Kiedy nie stosować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na inne leki

z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 „Stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni)

•    jeśli u pacjenta występowały problemy z sercem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania z tego rodzaju leku, jeśli pacjent urodził się lub w jego rodzinie występował wydłużony odcinek QT (obserwowany w zapisie EKG - rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego), ma zaburzenia równowagi stężenia soli we krwi (szczególnie niski poziom potasu lub magnezu we krwi), ma bardzo powolny rytm serca (zwany "bradykardią”), ma słabe serce (niewydolność serca), w przeszłości miał zawał serca (zawał mięśnia sercowego), jest kobietą, jest w podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG (patrz punkt Przyjmowanie innych leków).

Podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Jeżeli podczas przyjmowania Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane.

Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk

naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej

dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie

u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Po pierwszym przyjęciu leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane.

•    Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna

250 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane może zmniejszać liczbę białych krwinek co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy

z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

•    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko wystąpienia niedokrwistości (anemii).

•    Podczas przyjmowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również lekach wydawanych bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca: leki należące do grupy anty-arrhythmics (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki (które należą do grupy makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Nie można stosować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jednocześnie z tyzanidyną,

ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane. Przyjmowanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew)

•    probenecyd (w dnie moczanowej)

•    metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów)

•    teofilina (w zaburzeniach oddechowych)

•    tyzanidyna (w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym)

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny)

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona)

•    fenytoina (w padaczce)

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia)

•    kofeina

Niektóre leki osłabiają działanie leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:

•    leki zobojętniające sok żołądkowy

•    środki służące do uzupełnienia składników mineralnych

•    sukralfat

•    polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer)

•    leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub środki stosowane w celu uzupełnienia tych składników

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane należy przyjąć około dwie godziny przed ich zastosowaniem lub po upływie przynajmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Jeżeli lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Najlepiej unikać stosowania Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciprobay 250. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane


Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

a.    Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.

b.    Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

c.    Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

> Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

>    Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie

z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

>    Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Cyprofloksacyna tabletki powlekane 250 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

-    nudności (mdłości), biegunka

-    bóle stawów u dzieci

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

-    nadkażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek

-    utrata apetytu (anoreksja)

-    nadmierna aktywność lub pobudzenie

-    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku

-    wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry

-    zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina]

-    wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka

-    ból stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi)

-    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

-    splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy

-    uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna

250 mg tabletki powlekane”) lub zawroty głowy

-    problemy ze wzrokiem

-    szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie

-    płytki oddech, w tym objawy astmy

-    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby

-    wrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze

-    niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”), zapalenie układu moczowego

-    zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się

-    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być śmiertelny - choroba posurowicza) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

-    zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

-    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe)

-    zaburzone widzenie kolorów

-    zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)

-    zapalenie trzustki

-    obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”); nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane”)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

-    zaburzony, szybki rytm serca, zagrażający życiu nieregularny rytm serca, zmiany rytmu serca (zwane "wydłużonym odcinkiem QT”, widoczne na zapisie EKG - rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego).

v. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia tabletek, takie jak odpryski, przełamanie lub zmiany zabarwienia tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek cyprofloksacyny. 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofłoksacyny w postaci chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana żelowana i stearynian magnezu.

Powierzchnię tabletek pokrywa powłoka wykonana z białej warstwy Opadry 85F18378, zawierająca alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu (E171), makrogol 3350 i talk.

Jak wygląda lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane są białe, okrągłe z wytłoczeniem „CR/250” na jednej stronie i „>” na drugiej.

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane są dostępne w blistrach zawierających po 10 tabletek (1 blister) lub 20 tabletek (2 blistry po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Wytwórca:

•    Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

•    Juta Pharma GmbH, Gutenburgstrasse 13, 24941 Flensburg, Niemcy

Selamine Ltd. T/A Arrow Generics, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17, Irlandia Arrow Pharm (Malta) Ltd, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG06, Malta Medicofarma S.A., ul. Żelazna 58, 00-866 Warszawa, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Ciprofloxacine “Arrow” 250 mg Filmomhulde Tabletten

Czechy:

Ciprofloxacin Arrow 250 mg

Dania:

Ciprofloxacin “Arrow” 250 mg Filmovertrukne tabletter

Niemcy:

Cipro-Q 250 mg Filmtabletten

Węgry:

Ciprofloxacin Arrow 250 mg film tabletta

Włochy:

Ciprofloxacina Arrow 250 mg Compresse revistite con film

Holandia:

Ciprofloxacine 250 mg, Filmomhulde tabletten

Polska:

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Słowacja:

Ciprofloxacin Arrow 250 mg filmom obalené tablety

Słowenia:

Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko oblozene tablete

Szwecja:

Ciprofloxacin “Arrow” 250 mg Filmdragerad tablet

Wielka Brytania:

Ciprofloxacin 250 mg Film-coated Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 12.04.2012

9

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

Charakterystyka Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągła, biała, obustronnie wypukła tabletka powlekana. Po jednej stronie wytłoczono napis „CR”, linię dzielącą i liczbę „250”, a po drugiej stronie — znak „>”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Lek Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń (patrz punkty 4.4 i 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje na temat oporności na cyprofloksacynę.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne odnośnie właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Osoby dorosłe

   Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne

-    zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

-    zakażenia oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzeni oskrzeli

-    zapalenie płuc

•    Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

•    Nagłe zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie, jeżeli jest ono spowodowane przez bakterie Gram-ujemne

•    Zakażenia układu moczowego

•    Zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez gonokoki

•    Zapalenie najądrza i jądra, w tym przypadki wywołane przez Neisseria gonorrhoeae

•    Choroba zapalna miednicy, w tym przypadki wywołane przez Neisseria gonorrhoeae

Jeżeli w wymienionych powyżej zakażeniach dróg rodnych występuje podejrzenie lub potwierdzone zakażenie Neisseria gonorrhoeae, szczególnie ważne jest uzyskanie lokalnych informacji na temat występowania oporności na cyprofloksacynę oraz potwierdzenie wrażliwości na podstawie badań laboratoryjnych.

•    Zakażenia przewodu pokarmowego (np. biegunka u osób podróżujących)

•    Zakażenia wewnątrzbrzuszne

•    Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne

•    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

•    Zakażenia kości i stawów

•    Leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią

•    Profilaktyka zakażeń u pacjentów z neutropenią

•    Profilaktyka zakażeń inwazyjnych wywołanych przez Neisseria meningitidis

   Wąglik wziewny (profilaktyka po ekspozycji oraz leczenie przyczynowe)

Dzieci i młodzież

   Zakażenia oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez Pseudomonas aeruginosa

   Powikłane zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek

•    Wąglik wziewny (profilaktyka po ekspozycji oraz leczenie przyczynowe)

Cyprofloksacynę można także stosować w leczeniu ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, gdy zostanie to uznane za konieczne.

Leczenie powinien rozpoczynać jedynie lekarz mający doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawki są uzależnione od wskazania, stopnia nasilenia i lokalizacji zakażenia, wrażliwości mikroorganizmów przyczynowych na cyprofloksacynę, czynności nerek pacjenta, a u dzieci i młodzieży także od masy ciała.

Czas trwania leczenia jest uzależniony od stopnia nasilenia choroby, a także od przebiegu klinicznego i bakteriologicznego. Leczenie zakażeń wywołanych przez pewne bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter lub Staphylococci) może wymagać wyższych dawek cyprofloksacyny oraz równoczesnego podawania innych odpowiednich leków przeciwbakteryjnych.

Leczenie niektórych zakażeń (np. choroby zapalnej miednicy, zakażeń wewnątrzbrzusznych, zakażeń u pacjentów z neutropenią oraz zakażeń kości i stawów może wymagać równoczesnego podawania innych odpowiednich leków przeciwbakteryjnych, w zależności od patogenów przyczynowych.

Osoby dorosłe

Wskazania

Dawka dobowa w mg

Całkowity czas trwania leczenia (włączając ewentualne wstępne leczenie parenteralne cyprofloksacyną)

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 7 do 14 dni

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Nagłe zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 7 do 14 dni

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 7 do 14 dni

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

750 mg dwa razy na dobę

od 28 dni do 3 miesięcy

Zakażenia układu moczowego

Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego

od 250 mg dwa razy na dobę do 500 mg dwa razy na dobę

3 dni

U kobiet przed menopauzą można zastosować dawkę pojedynczą 500 mg

Powikłane zapalenie

pęcherza

moczowego,

niepowikłane

odmiedniczkowe

zapalenie nerek

500 mg dwa razy na dobę

7 dni

Powikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

co najmniej 10 dni; w określonych okolicznościach (np. ropnie) leczenie można kontynuować dłużej niż przez 21 dni

Zapalenie prostaty

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 2 do 4 tygodni (ostre) lub od 4 do 6 tygodni (przewlekłe)

Zakażenia

narządów

płciowych

Zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez gonokoki

dawka pojedyncza 500 mg

1 dzień (dawka pojedyncza)

Zapalenie najądrza i jądra oraz choroby zapalne miednicy

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

co najmniej 14 dni

Zakażenia przewodu pokarmowego i zakażenia wewnątrzbrzuszne

Biegunka wywołana przez patogeny bakteryjne, w tym Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1 oraz leczenie empiryczne ciężkiej biegunki u osób podróżujących

500 mg dwa razy na dobę

1 dzień

Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1

500 mg dwa razy na dobę

5 dni

Biegunka wywołana przez Vibrio cholerne

500 mg dwa razy na dobę

3 dni

Dur brzuszny

500 mg dwa razy na dobę

7 dni

Zakażenia wewnątrzbrzuszne wywołane przez bakterie Gram-ujemne

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 5 do 14 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

od 7 do 14 dni

Zakażenia kości i szpiku kostnego

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

maksymalnie 3 miesiące

Leczenie lub profilaktyka zakażeń u pacjentów z neutropenią Cyprofloksacynę należy podawać równocześnie z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

od 500 mg dwa razy na dobę do 750 mg dwa razy na dobę

Leczenie należy kontynuować przez cały okres neutropenii

Profilaktyka zakażeń inwazyjnych wywołanych przez Neisseria meningitidis

dawka pojedyncza 500 mg

1 dzień (dawka pojedyncza)

Wąglik wziewny - profilaktyka po ekspozycji oraz leczenie przyczynowe u osób, które są w stanie przyjmować leki doustnie, gdy jest to uzasadnione klinicznie Podawanie leku należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzewanej lub potwierdzonej ekspozycji.

500 mg dwa razy na dobę

60 dni od potwierdzenia ekspozycji na Bacillus anthracis

Dzieci i młodzież

Wskazania

Dawka dobowa w mg

Całkowity czas trwania leczenia (włączając ewentualne wstępne leczenie parenteralne

cyprofloksacyną)

Mukowiscydoza

20 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę, maksymalnie 750 mg na dawkę.

od 10 do 14 dni

Powikłane zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek

od 10 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę do 20 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę, maksymalnie 750 mg na dawkę.

od 10 do 21 dni

Wąglik wziewny -profilaktyka po ekspozycji oraz leczenie przyczynowe u osób, które są w stanie przyjmować leki doustnie, gdy jest to uzasadnione klinicznie Podawanie leku należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzewanej lub potwierdzonej ekspozycji.

od 10 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę do 15 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę, maksymalnie 500 mg na dawkę.

60 dni od potwierdzenia ekspozycji na Bacillus anthracis

Inne ciężkie zakażenia

20 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę, maksymalnie 750 mg na dawkę.

W zależności od typu zakażenia

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać dawki dostosowane do stopnia ciężkości zakażenia oraz klirensu kreatyniny u danego pacjenta.

Niewydolność nerek i wątroby

Zalecane dawki początkowe i podtrzymujące u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m2]

Kreatynina w

surowicy

[^mol/l]

Dawka doustna [mg]

> 60

< 124

Patrz typowe dawkowanie

30-60

od 124 do 168

250-500 mg co 12 godzin

< 30

> 169

250-500 mg co 24 godziny

Pacjenci

hemodializowani

> 169

250-500 mg co 24 godziny (po dializie)

Pacjenci poddawani dializom otrzewnowym

> 169

250-500 mg co 24 godziny

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawek.

Nie badano dawkowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Można przyjmować je niezależnie od posiłków. W razie przyjęcia na czczo substancja czynna jest wchłaniana szybciej. Nie należy przyjmować tabletek Ciprofloxacin z produktami nabiałowymi (np. mleko, jogurty) ani z sokami owocowymi z dodatkiem minerałów (np. sok pomarańczowy z dodatkiem wapnia) (patrz punkt 4.5).

W ciężkich przypadkach, jeżeli pacjent nie jest w stanie przyjmować tabletek (np. pacjenci żywieni dojelitowo), zaleca się rozpoczęcie leczenia od dożylnego podawania cyprofloksacyny do czasu, aż będzie możliwa zmiana leczenia na doustne.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne chinolony lub na jakiekolwiek substancje pomocnicze (patrz punkt 6.1).

•    Nie należy jednocześnie stosować cyprofloksacyny z tizanidyną (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie zakażenia i zakażenia mieszane wywołane przez patogeny Gram-dodatnie i beztlenowe Monoterapia z zastosowaniem cyprofloksacyny nie jest odpowiednia do leczenia ciężkich zakażeń oraz zakażeń, jakie mogą być wywołane przez patogeny Gram-dodatnie lub patogeny beztlenowe. W takich zakażeniach cyprofloksacynę należy podawać równocześnie z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

Zakażenia wywołane przez paciorkowce (w tym Streptococcus pneumoniae)

Nie zaleca się stosowania cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń paciorkowcowych ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Zakażenia narządów płciowych

Zapalenie najądrza i jądra oraz choroby zapalne miednicy mogą być wywołane przez szczepy Neisseria gonorrhoeae oporne na fluorochinolony. Cyprofloksacynę należy podawać równocześnie z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym, chyba że można wykluczyć obecność Neisseria gonorrhoeae opornych na cyprofloksacynę. Jeżeli nie uzyska się poprawy klinicznej po 3 dniach leczenia, wówczas należy rozważyć ewentualną zmianę leczenia.

Zakażenia wewnątrzbrzuszne

Dane na temat skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń wewnątrzbrzusznych po operacjach są ograniczone.

Biegunka u osób podróżujących

Wybór cyprofloksacyny powinien uwzględniać informacje na temat oporności na cyprofloksacynę wśród odpowiednich patogenów w odwiedzanych krajach.

Zakażenia kości i stawów

Cyprofloksacynę należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi, w zależności od

wyników dokumentacji mikrobiologicznej.

Wąglik wziewny

Stosowanie u ludzi jest oparte na danych na temat wrażliwości in vitro oraz wynikach badań prowadzonych na zwierzętach, jak też ograniczonych danych na temat leczenia ludzi. Lekarze prowadzący pacjentów powinni zapoznać się z krajowymi i (lub) międzynarodowymi dokumentami konsensusu dotyczącymi leczenia wąglika.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży cyprofloksacynę należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi wytycznymi. Leczenie cyprofloksacyną powinni rozpoczynać jedynie lekarze mający doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Wykazano, że cyprofloksacyna powoduje artropatię w przenoszących obciążenia stawach u niedojrzałych zwierząt. Wyniki dotyczące bezpieczeństwa uzyskane w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu stosowania cyprofloksacyny u dzieci (cyprofloksacyna: n=335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n=349, średni wiek = 6,2 roku; zakres wiekowy = od 1 do 17 lat) wskazują na to, że częstość występowania artropatii podejrzewanej o związek z leczeniem (stwierdzonej na podstawie klinicznych objawów przedmiotowych i podmiotowych dotyczących stawu) do dnia +42 wynosiła 7,2% i 4,6%. Częstość występowania związanej z lekiem artropatii po 1 roku obserwacji wynosiła odpowiednio 9,0% i 5,7%. Obserwowany w czasie wzrost liczby przypadków artropatii podejrzewanej o związek z lekiem nie był statystycznie istotny pomiędzy grupami. Leczenie należy rozpoczynać dopiero po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka ze względu na potencjalne zdarzenia niepożądane dotyczące stawów i (lub) tkanek otaczających.

Zakażenia oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy

W badaniach klinicznych uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat. Doświadczenia z leczeniem dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat są bardziej ograniczone.

Powikłane zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek

Leczenie zakażeń układu moczowego z zastosowaniem cyprofloksacyny należy rozważyć w sytuacjach, gdy nie można zastosować innych metod leczenia; powinno ono być oparte na wynikach badań mikrobiologicznych.

W badaniach klinicznych uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku 1-17 lat.

Inne określone ciężkie zakażenia

Inne ciężkie zakażenia, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, bądź po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, gdy nie można zastosować innych metod leczenia, bądź po niepowodzeniu tradycyjnego leczenia i gdy wyniki badań mikrobiologicznych uzasadniają zastosowanie cyprofloksacyny.

Nie oceniano zastosowania cyprofloksacyny w określonych ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej w badaniach klinicznych, a doświadczenia kliniczne związane z takim zastosowaniem są ograniczone. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z takimi zakażeniami.

Nadw rażliw ość

Po podaniu pojedynczej dawki mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, które mogą zagrażać życiu (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia takiej reakcji cyprofloksacynę należy odstawić i należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Układ mięśniowo-szkieletowy

W zasadzie nie należy stosować cyprofloksacyny u pacjentów, u których w przeszłości po zastosowaniu chinolonów zaobserwowano chorobę/zaburzenia dotyczące ścięgien. Pomimo to, w bardzo rzadkich przypadkach, po udokumentowaniu mikrobiologicznym mikroorganizmu przyczynowego i po dokonaniu oceny stosunku korzyści do ryzyka, cyprofloksacynę można przepisać takim pacjentom w celu leczenia pewnych ciężkich zakażeń, szczególnie w przypadku niepowodzenia standardowego leczenia lub oporności bakterii, gdy dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny.

Po zastosowaniu cyprofloksacyny już w pierwszych 48 godzinach leczenia może dojść do zapalenia lub pęknięcia ścięgna (szczególnie ścięgna Achillesa), czasem obustronnie. Ryzyko tendinopatii może być większe u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów otrzymujących równocześnie kortykosteroidy (patrz punkt 4.8).

W razie jakichkolwiek oznak zapalenia ścięgna (np. bolesny obrzęk, stan zapalny) leczenie cyprofloksacyną należy przerwać. Należy zadbać o to, aby chora kończyna pozostawała w spoczynku.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania cyprofloksacyny u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

Nadwrażliwość na światło

Wykazano, że cyprofloksacyna powoduje reakcje nadwrażliwości na światło. Pacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić unikanie przedłużonego narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie UV podczas leczenia (patrz punkt 4.8).

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że chinolony mogą powodować napady padaczkowe lub obniżać próg drgawkowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania cyprofloksacyny u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi OUN, u których może występować podwyższone ryzyko napadów padaczkowych. W razie wystąpienia napadu padaczkowego cyprofloksacynę należy odstawić (patrz punkt 4.8). Mogą wystąpić reakcje psychiatryczne, nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny. W rzadkich przypadkach depresja lub psychoza może przyjmować postać zachowań, które zagrażają samemu pacjentowi. W takich przypadkach cyprofloksacynę należy odstawić.

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę obserwowano przypadki polineuropatii (stwierdzonej na podstawie objawów neurologicznych, takich jak ból, uczucie pieczenia, zaburzenia czuciowe lub osłabienie mięśni, a także kombinacje tych objawów). Cyprofloksacynę należy odstawić u pacjentów z objawami neuropatii, takimi jak ból, uczucie pieczenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie w celu zapobieżenia przejściu tych zaburzeń w stan nieodwracalny (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia dotyczące serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym cyprofloksacyny, u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odcinka QT, takich jak na przykład:

•    wrodzony zespół wydłużonego odcinka QT,

•    równoczesne stosowanie leków, które mogą wydłużać odcinek QT (np.leki z klasy IA i III anty-arrhythmics, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne)

•    niekorygowane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia)

•    choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia)

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwe na produkty lecznicze, które wydłużają QTc. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów w tym cyprofloksacyny, w tych populacjach. (Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9).

Przewód pokarmowy

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki podczas leczenia lub po jego zakończeniu (nawet kilka

tygodni po leczeniu) może wskazywać na zapalenie jelita grubego związane z antybiotykami (choroba potencjalnie zagrażająca życiu), co wymaga niezwłocznego podjęcia leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach cyprofloksacynę należy niezwłocznie odstawić i należy rozpocząć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane są leki antyperystaltyczne.

Nerki i drogi moczowe

Opisano występowanie krystalurii związanej ze stosowaniem cyprofloksacyny (patrz punkt 4.8).

Pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę należy dobrze nawadniać i unikać nadmiernie zasadowego odczynu moczu.

Wątroba i drogi żółciowe

Po podaniu cyprofloksacyny notowano przypadki martwicy wątroby aż do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych lub podmiotowych chorób wątroby (takich jak utrata apetytu, świąd lub tkliwość uciskowa powłok brzusznych) leczenie należy przerwać.

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu

Obserwowano reakcje hemolityczne po zastosowaniu cyprofloksacyny u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów, chyba że potencjalne korzyści zostaną uznane za przewyższające możliwe ryzyko. W takim przypadku należy monitorować pacjenta pod kątem ewentualnego wystąpienia hemolizy.

Oporność

W trakcie kursu leczenia cyprofloksacyną lub po jego zakończeniu można wyizolować bakterie wykazujące oporność na cyprofloksacynę, z wyraźnym nadkażeniem klinicznym lub bez takiego nadkażenia. Szczególne ryzyko selekcji bakterii opornych na cyprofloksacynę występuje podczas długotrwałego leczenia, a także podczas leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus i Pseudomonas.

Cytochrom P450

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2 i w związku z tym może powodować podwyższenie stężenia w surowicy podawanych równocześnie substancji, które są metabolizowane przez ten enzym (np. teofiliny, klozapiny, ropinirolu, tizanidyny). Równoczesne stosowanie cyprofloksacyny z tyzanidyną jest przeciwwskazane. Dlatego należy uważnie monitorować pacjentów otrzymujących tego typu substancje równocześnie z cyprofloksacyną pod kątem oznak klinicznych przedawkowania; konieczne może być oznaczanie stężeń tych substancji (np. teofiliny) w surowicy (patrz punkt 4.5).

Metotreksat

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny z metotreksatem (patrz punkt 4.5).

Interakcja z badaniami laboratoryjnymi

Aktywność cyprofloksacyny in vitro przeciwko Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki badań mikrobiologicznych próbek pochodzących od pacjentów aktualnie przyjmujących cyprofloksacynę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych _produktów leczniczych na cyprofloksacynę:

Powstawanie kompleksów chelatowych

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny (doustnie) oraz leków i suplementów mineralnych zawierających

kationy wielowartościowe (np. wapnia, magnezu, glinu, żelaza), polimerycznych substancji wiążących fosforany (np. sewelamer), sukralfatu lub środków zobojętniających, a także leków w znacznym stopniu zbuforowanych (np. tabletek dydanozyny) zawierających magnez, glin lub wapń redukuje wchłanianie cyprofloksacyny. W związku z tym cyprofloksacynę należy podawać 1-2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po przyjęciu tego typu preparatów. Ograniczenie to nie dotyczy leków zobojętniających należących do klasy blokerów receptorów H2.

Produkty spożywcze i nabiałowe

Wapń zawarty w posiłkach nie wykazuje istotnego wpływu na wchłanianie. Należy jednak unikać jednoczesnego spożywania samych produktów nabiałowych lub napojów z dodatkiem minerałów (np. mleko, jogurty, soki owocowe z dodatkiem wapnia) z cyprofloksacyną, gdyż może to prowadzić do zmniejszenia wchłaniania cyprofloksacyny.

Probenecid

Probenecid wykazuje interakcję z wydalaniem cyprofloksacyny przez nerki. Równoczesne stosowanie probenecidu i cyprofloksacyny powoduje wzrost stężenia cyprofloksacyny w surowicy.

Wpływ cyprofloksacyny na inne produkty lecznicze:

Tizanidyna

Nie należy jednocześnie stosować cyprofloksacyny z tyzanidyną (patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym z udziałem zdrowych osób zaobserwowano wzrost stężenia tizanidyny w surowicy (wzrost Cmax: 7-krotny, zakres: od 4 do 21 razy; wzrost AUC: 10-krotny, zakres: od 6 do 24 razy), gdy lek ten był podawany równocześnie z cyprofloksacyną. Wzrost stężenia tizanidyny w surowicy może być związany z potencjalnym działaniem hipotensyjnym i uspokajającym.

Metotreksat

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny może hamować transport metotreksatu w cewkach nerkowych, co może potencjalnie prowadzić do podwyższenia poziomu metotreksatu w osoczu i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych tego leku. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.4).

Teofilina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może powodować niepożądane zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy. Może to prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych teofiliny, które w rzadkich przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia lub powodować zgon. Podczas jednoczesnego podawania teofiliny należy monitorować stężenie tego leku w surowicy i w razie potrzeby zredukować jego dawkę (patrz punkt 4.4).

Inne pochodne ksantyny

Podczas jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny i kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny) obserwowano zwiększenie stężenia tych pochodnych ksantyny w surowicy.

Fenytoina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i fenytoiny może powodować zwiększenie lub zmniejszenie poziomu fenytoiny w surowicy, w związku z czym zaleca się monitorowanie stężenia tego leku.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i warfaryny może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny. Istnieje wiele doniesień na temat nasilenia aktywności doustnych leków przeciwzakrzepowych u pacjentów otrzymujących leki przeciwbakteryjne, w tym fluorochinolony. Ryzyko to może zmieniać się w zależności od występującego zakażenia, wieku i stanu ogólnego pacjenta; w związku z tym trudno jest ocenić udział fluorochinolonów w zwiększaniu wskaźnika INR. Zaleca się częste monitorowanie wartości wskaźnika INR podczas równoczesnego stosowania cyprofloksacyny i doustnego leku przeciwzakrzepowego oraz w krótkim czasie po zakończeniu takiego leczenia.

Ropinirol

W badaniu klinicznym wykazano, że równoczesne stosowanie ropinirolu i cyprofloksacyny, umiarkowanego inhibitora izoenzymu CYP450 1A2, powoduje wzrost Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio

0    60% i 84%. Podczas równoczesnego podawania cyprofloksacyny oraz w krótkim czasie po jego zakończeniu zaleca się monitorowanie działań niepożądanych związanych z ropinirolem oraz odpowiednie korygowanie dawek tego leku (patrz punkt 4.4).

Klozapina

Po równoczesnym stosowaniu cyprofloksacyny w dawce 250 mg i klozapiny przez 7 dni, stężenie klozapiny

1    N-desmetyloklozapiny w surowicy wzrosło odpowiednio o 29% i 31%. Podczas równoczesnego podawania cyprofloksacyny oraz w krótkim czasie po jego zakończeniu zaleca się obserwację kliniczną oraz odpowiednie korygowanie dawek klozapiny (patrz punkt 4.4).

Leki, które powodują wydłużenie odcinka QT

Cyprofloksacynę, tak jak inne fluorochinolony, należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki mogące wydłużać odcinek QT (np. klasy IA i III anty-arrhythmics, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Dostępne dane na temat stosowania cyprofloksacyny u kobiet w ciąży nie wskazują na to, aby lek ten powodował wady wrodzone lub działania niepożądane u płodu/noworodka. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni ani pośredni niekorzystny wpływ leku na reprodukcję. U zwierząt w młodym wieku lub w okresie prenatalnym narażonych na działanie chinolonów zaobserwowano wpływ na niedojrzałe chrząstki; w związku z tym nie można wykluczyć, że lek ten spowoduje uszkodzenia chrząstek stawowych w niedojrzałym organizmie ludzkim lub u płodu (patrz punkt 5.3).

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania cyprofloksacyny podczas ciąży.

Karmienie piersią

Cyprofloksacyna jest wydalana w mleku matki. Ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia stawów nie należy stosować cyprofloksacyny podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na swoje działania neurologiczne cyprofloksacyna może niekorzystnie wpływać na czas reakcji. Może to mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (ADR) to nudności i biegunka.

ADR związane z cyprofloksacyną zaobserwowane w badaniach klinicznych i w doniesieniach porejestracyjnych (zarówno po podaniu doustnym, dożylnym, jak i w leczeniu sekwencyjnym) są wymienione poniżej według kategorii częstości występowania. Analiza częstości występowania uwzględnia dane dotyczące zarówno doustnego, jak i dożylnego podawania cyprofloksacyny.

Klasa układu

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

Częstość

narządów

od

>1/100 do <1/10

od >1/1000 do <1/100

od >1/10 000 do <1/1000

<1/10 000

nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia

Nadkażenia

grzybicze

Zapalenie jelita grubego związane z antybiotykami (bardzo rzadko potencjalnie zagrażające życiu) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia dotyczące krwi i układu limfatycznego

Eozynofilia

Leukopenia,

niedokrwistość,

neutropenia,

leukocytoza,

małopłytkowość,

nadpłytkowość

Niedokrwistość

hemolityczna,

agranulocytoza,

pancytopenia

(zagrażająca

życiu)

Supresja szpiku

(zagrażająca

życiu)

Klasa układu narządów

Częste

od

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste

od >1/1000 do <1/100

Rzadkie

od >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie

<1/10 000

Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

immunologiczne

Reakcje

alergiczne

Obrzęk

alergiczny/

naczynioruchowy

Reakcje

anafilaktyczne

Wstrząs

anafilaktyczny

(zagrażający

życiu) (patrz

punkt 4.4)

Reakcja

przypominająca

chorobę

posurowiczą

Zaburzenia metaboliczne i dotyczące odżywiania

Utrata apetytu

Hiperglikemia

Zaburzenia

psychiatryczne

Hiperaktywność / pobudzenie psychoruchowe

Splątanie i dezorientacja Reakcje lękowe Nieprawidłowe sny

Depresja

Omamy

Reakcje psychotyczne (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

dotyczące

układu

nerwowego

Bóle głowy Zawroty głowy Zaburzenia snu Zaburzenia smaku

Parestezje i zaburzenia czucia Osłabienie czucia Drżenia Napady padaczkowe (patrz punkt 4.4) Uczucie wirowania

Migrena

Zaburzenia

koordynacji

Zaburzenia

chodu

Zaburzenia

dotyczące

nerwów

węchowych

Nadciśnienie

śródczaszkowe

Neuropatia obwodowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia dotyczące oczu

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

postrzegania

barw

Zaburzenia dotyczące uszu i błędnika

Szum w uszach Utrata /

osłabienie słuchu

Zaburzenia dotyczące serca

Tachykardia

Komorowe zaburzenia rytmu i torsades de pointes (zgłaszane przede wszystkim u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odcinka QT), wydłużenie odcinka QT w EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Zaburzenia

dotyczące

naczyń

krwionośnych

Rozkurcz naczyń

Hipotonia

Omdlenie

Zapalenie

naczyń

Zaburzenia

dotyczące

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność (w tym stan

astmatyczny)

Klasa układu narządów

Częste

od

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste

od >1/1000 do <1/100

Rzadkie

od >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie

<1/10 000

Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

Nudności

Biegunka

Wymioty Bóle brzucha Niestrawność Wzdęcia

Zapalenie

trzustki

Zaburzenia dotyczące wątroby i dróg żółciowych

Wzrost poziomu transaminaz Wzrost poziomu bilirubiny

Zaburzenia

czynności

wątroby

Żółtaczka

cholestatyczna

Zapalenie

wątroby

Martwica wątroby (bardzo rzadko

prowadząca do

zagrażającej

życiu

niewydolności wątroby) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia dotyczące skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Reakcje nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Wybroczyny

Rumień

wielopostaciow

y

Rumień

guzowaty

Zespół

Stevensa-Johnso

na (potencjalnie

zagrażający

życiu)

Toksyczna

nekroliza

naskórka

(potencjalnie

zagrażająca

życiu)

Zaburzenia

dotyczące

układu

mięśniowo-

szkieletowego,

tkanki łącznej i

kości

Bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (np. bóle kończyn, bóle pleców, bóle w klatce piersiowej)

Bóle stawów

Bóle mięśni Zapalenie stawów Zwiększone napięcie mięśni i skurcze mięśni

Osłabienie

mięśni

Zapalenie

ścięgien

Pęknięcie

ścięgna

(głównie

ścięgna

Achillesa) (patrz punkt 4.4) Nasilenie objawów

miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia dotyczące nerek i układu moczowego

Zaburzenia czynności nerek

Niewydolność

nerek

Krwiomocz Krystaluria (patrz punkt 4.4) Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Klasa układu narządów

Częste

od

>1/100 do <1/10

Niezbyt częste

od >1/1000 do <1/100

Rzadkie

od >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadkie

<1/10 000

Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólnoustrojowe i reakcje w miejscu podania leku

Osłabienie

Gorączka

Obrzęki

Zwiększona

potliwość

Badania

dodatkowe

Podwyższenie poziomu fosfatazy alkalicznej we krwi

Nieprawidłowy poziom protrombiny Podwyższony poziom amylazy

Pacjenci pediatryczni

Określona powyżej częstość występowania artropatii dotyczy danych z badań prowadzonych z udziałem osób dorosłych. U dzieci artropatię obserwuje się często (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Ze względu na możliwość wydłużenia się odcinka QT należy wprowadzić monitorowanie EKG.

Zanotowano odwracalne uszkodzenie nerek

Opisywano łagodne objawy toksyczności po przedawkowaniu dawką 12 g. Opisano ostrą niewydolność nerek po ostrym przedawkowaniu 16 g.

Do objawów przedawkowania należą m.in. zawroty głowy, drżenia, bóle głowy, uczucie zmęczenia, drgawki, omamy, splątanie, zaburzenia dotyczące układu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby i nerek, krystaluria, krwiomocz.

Opisywano odwracalne działania niepożądane dotyczące nerek.

Poza rutynowym leczeniem objawowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, w tym pH moczu, a

w razie potrzeby jego zakwaszanie w celu zapobiegania krystalurii. Należy także pamiętać o odpowiednim nawadnianiu pacjentów.

Jedynie niewielka ilość cyprofloksacyny (<10%) jest usuwana w procesie hemodializy lub dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Fluorochinolony, kod ATC: J01MA02

Mechanizm działania:

Działanie przeciwbakteryjne cyprofloksacyny, jako leku przeciwbakteryjnego z grupy fluorochinolonów, wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyraza DNA), jak i topoizomerazy typu IV, niezbędnej do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakteryjnego.

Zależność PK/PD:

Skuteczność jest uzależniona głównie od stosunku pomiędzy maksymalnym stężeniem w surowicy (Cmax) i minimalnym stężeniem hamującym (MIC) cyprofloksacyny dla patogenu bakteryjnego, a także związku pomiędzy polem pod krzywą (AUC) i MIC.

Mechanizm oporności:

Oporność na cyprofloksacynę w warunkach in vitro może zostać nabyta w procesie stopniowym, poprzez mutacje miejsca docelowego zarówno w gyrazie DNA, jak i w topoizomerazie IV. Stopień oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną i innymi fluorochinolonami jest zmienny. Pojedyncze mutacje mogą nie powodować oporności klinicznej, lecz wiele mutacji zazwyczaj powoduje oporność kliniczną na wiele substancji czynnych z tej klasy leków lub wszystkie te substancje.

Oporność wynikająca z nieprzepuszczalności i (lub) z działania pomp błonowych może w różny sposób modyfikować wrażliwość na fluorochinolony w zależności od właściwości fizykochemicznych leków w obrębie danej grupy oraz od powinowactwa systemów transportowych do poszczególnych substancji czynnych. W izolatach klinicznych w warunkach in vitro często obserwuje się wszystkie mechanizmy oporności. Mechanizmy oporności, które powodują inaktywację innych antybiotyków, takie jak bariery dla przepuszczalności (częste u Pseudomonas aeruginosa) i mechanizmy usuwania, mogą mieć wpływ na wrażliwość na cyprofloksacynę. Opisywano oporność plazmidową kodowaną przez geny qnr.

Spektrum aktywności _przeciwbakteryjnei:

Progi wrażliwości pozwalają odróżnić szczepy wrażliwe od szczepów o wrażliwości pośredniej oraz od szczepów opornych:

Zalecenia EUCAST

Mikroorganizmy

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteria

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S < 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp. 1

S < 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis

S < 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S < 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S < 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Progi niezależne od gatunku*

S < 0,5 mg/l

R > 1 mg/l


1 Staphylococcus spp. - progi dla cyprofloksacyny dotyczą leczenia z zastosowaniem wysokich dawek.

* Progi niezależne od gatunku określono głównie na podstawie danych PK/PD i są one

niezależne od rozkładu MIC dla określonych gatunków. Stosuje się je tylko dla gatunków, dla których nie określono progu swoistego dla danego gatunku; nie należy ich stosować dla gatunków, dla których nie zaleca się testów wrażliwości.

Występowanie oporności nabytej może zmieniać się w zależności od regionu geograficznego i czasu dla wybranych gatunków; wskazane jest uzyskanie miejscowych informacji na temat oporności, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby, gdy miejscowe występowanie oporności sprawia, że przydatność leku w co najmniej niektórych typach zakażeń jest wątpliwa, należy zasięgnąć porady eksperta.

Grupy gatunków według wrażliwości na cyprofloksacynę (w przypadku rodzaju Streptococcus - patrz punkt 4.4).

GATUNKI ZAZWYCZAJ WRAŻLIWE_

Mikroorganizmy tlenowe Gram-dodatnie

Bacillus anthracis (1)_

Mikroorganizmy tlenowe Gram-ujemne Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri Francisella tularensis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae *

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis *

Neisseria meningitidis Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp. *

Vibrio spp.

Yersinia pestis_

Mikroorganizmy beztlenowe

Mobiluncus

Tnne mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)_

GATUNKI, WŚRÓD KTÓRYCH OPORNOŚĆ NABYTA MOŻE STANOWIĆ PROBLEM_

Mikroorganizmy tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. *(2)_


Mikroorganizmy tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii *

Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae *

Escherichia coli *

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae *

Morganella morganii *

Neisseria gonorrhoeae *

Proteus mirabilis *

Proteus vulgaris *

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens Serratia marcescens*

Mikroorganizmy beztlenowe Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes_

MIKROORGANIZMY NATURALNIE OPORNE_

Mikroorganizmy tlenowe Gram-dodatnie

Actinomyces Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes_

Mikroorganizmy tlenowe Gram-ujemne

Stenotrophomonas maltophilia_

Mikroorganizmy beztlenowe Wszystkie poza wymienionymi powyżej Tnne mikroorganizmy Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum_

* Wykazano skuteczność kliniczną dla izolatów wrażliwych w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych

+ Częstość występowania oporności >50% w jednym lub więcej państw UE

($): Naturalna wrażliwość bezpośrednia przy braku nabytego mechanizmu oporności

(1) : Przeprowadzono badania dotyczące eksperymentalnych zakażeń u zwierząt wywołanych przez wdychanie zarodników Bacillus anthracis; badania te wykazały, że antybiotyki, których podawanie rozpoczęto w krótkim czasie po ekspozycji, pozwalają uniknąć wystąpienia choroby, jeżeli leczenie doprowadzi do zmniejszenia liczby zarodników w organizmie poniżej dawki zakaźnej. Zalecane zastosowanie u ludzi jest oparte głównie na danych na temat wrażliwości in vitro oraz wynikach badań prowadzonych na zwierzętach, jak też ograniczonych danych na temat leczenia ludzi. Dwumiesięczne leczenie osób dorosłych cyprofloksacyną podawaną doustnie w dawce 500 mg dwa razy na dobę uznaje się za skuteczne dla zapobieżenia zakażeniu wąglikiem u ludzi. Lekarze prowadzący pacjentów powinni zapoznać się z krajowymi i (lub) międzynarodowymi dokumentami konsensusu dotyczącymi leczenia wąglika.

(2) : S. aureus oporny na metycylinę bardzo często wykazuje także oporność na fluorochinolony. Częstość występowania oporności na metycylinę wynosi około 20 do 50% wśród wszystkich gatunków gronkowców i zazwyczaj jest większa wśród szczepów wywołujących zakażenia


wewnątrzszpitalne.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu tabletek cyprofloksacyny w pojedynczej dawce doustnej 250 mg, 500 mg i 750 mg lek ten jest szybko i w znacznym stopniu wchłaniany, głównie w jelicie cienkim, osiągając maksymalne stężenie w surowicy 1-2 godziny później.

Dawki pojedyncze 100-750 mg prowadzą do uzyskania zależnego od dawki maksymalnego stężenia w surowicy (Cmax) od 0,56 do 3,7 mg/l. Stężenia w surowicy rosną proporcjonalnie do dawki do 1000 mg. Biodostępność bezwzględna wynosi około 70-80%.

Wykazano, że dawka doustna 500 mg podawana co 12 godzin daje pole pod krzywą stężenia w surowicy w czasie (AUC) takie samo jak po wlewie dożylnym 400 mg cyprofloksacyny podawanym przez 60 minut co 12 godzin.

Dystrybucja

Cyprofloksacyna wiąże się w niewielkim stopniu z białkami (20-30%). Cyprofloksacyna występuje w osoczu głównie w postaci niezjonizowanej i wykazuje dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, wynoszącą 2-3 l/kg masy ciała. Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w wielu różnych tkankach, takich jak płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki, zmiany zapalne (płyn z pęcherzy wywołanych przez owady cantharides) i układ moczowo-płciowy (mocz, prostata, endometrium), gdzie stężenia przekraczają poziom osiągany w osoczu.

Metabolizm

Wykryto niewielkie stężenia czterech metabolitów, które zidentyfikowano jako: dezetylenocyprofloksacyna (M 1), sulfocyprofloksacyna (M 2), oksocyprofloksacyna (M 3) oraz formylocyprofloksacyna (M 4). Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, lecz jest ono słabsze niż w przypadku związku macierzystego.

Wiadomo, że cyprofloksacyna jest umiarkowanym inhibitorem izoenzymów CYP 450 1A2.

Eliminacja

Cyprofloksacyna jest wydalana przede wszystkim w postaci niezmienionej, zarówno przez nerki, jak i - w mniejszym stopniu - z kałem. Okres półtrwania w surowicy u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi około 4-7 godzin.

Wydalanie cyprofloksacyny (% dawki)

Po podaniu doustnym

Mocz

Kał

Cyprofloksacyna

44,7

25,0

Metabolity (M1-M4)

11,3

7,5

Klirens nerkowy wynosi 180-300 ml/kg/godz., a klirens całkowity - 480-600 ml/kg/godz. W wydalaniu cyprofloksacyny istotną rolę odgrywa zarówno przesączanie kłębuszkowe, jak i wydzielanie kanalikowe. Ciężkie zaburzenia czynności nerek prowadzą do zwiększenia okresu półtrwania cyprofloksacyny do 12 godzin.

Nienerkowy klirens cyprofloksacyny jest związany głównie z aktywnym wydalaniem i metabolizmem przezjelitowym. 1% podanej dawki jest wydalane z żółcią. Cyprofloksacyna występuje w wysokim stężeniu w żółci.

Pacjenci pediatryczni

Dane dotyczące farmakokinetyki u pacjentów pediatrycznych są ograniczone.

W badaniu z udziałem dzieci wartości Cmax i AUC były niezależne od wieku (powyżej jednego roku życia). Nie zaobserwowano istotnego wzrostu wartości Cmax i AUC po podaniu dawek wielokrotnych (10 mg/kg trzy razy na dobę).

U 10 dzieci z ciężką sepsą wartość Cmax wynosiła 6,1 mg/l (zakres 4,6-8,3 mg/l) po 1-godzinnym wlewie dożylnym w dawce 10 mg/kg u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia w porównaniu z 7,2 mg/l (zakres 4,711,8 mg/l) u dzieci w wieku od 1 do 5 roku życia. Wartości AUC w tych grupach wiekowych wynosiły odpowiednio 17,4 mg*h/l (zakres 11,8-32,0 mg*h/l) i 16,5 mg*h/l (zakres 11,0-23,8 mg*h/l).

Wartości te pozostają w zakresie opisywanym dla osób dorosłych po zastosowaniu dawek terapeutycznych. Na podstawie analizy farmakokinetyki w populacji pacjentów pediatrycznych z różnymi zakażeniami, przewidywany średni okres półtrwania u dzieci wynosi około 4-5 godzin, a biodostępność zawiesiny doustnej wynosi od 50 do 80%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazały szczególnych zagrożeń dla ludzi na podstawie typowych badań toksyczności dawek pojedynczych, dawek wielokrotnych, potencjalnych działań rakotwórczych i toksyczności reprodukcyjnej. Podobnie jak w przypadku wielu innych chinolonów, cyprofloksacyna wykazuje działanie fototoksyczne u zwierząt przy istotnym klinicznie poziomie narażenia. Dane na temat fotomutagenności/fotorakotwórczości wykazują słabe działanie fotomutagenne lub fotomurynogenne cyprofloksacyny in vitro oraz w eksperymentach prowadzonych na zwierzętach. Działanie to jest podobne jak w przypadku innych inhibitorów gyrazy.

Tolerancja stawowa:

Tak jak w przypadku innych inhibitorów gyrazy, zaobserwowano, że cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie dużych, przenoszących obciążenia stawów u niedojrzałych zwierząt. Stopień uszkodzenia chrząstek jest różny w zależności od wieku, gatunku i dawki; uszkodzenia te można zredukować przez odciążenie stawów. Badania prowadzone na niedojrzałych zwierzętach (szczurach, psach) nie wykazały uszkodzeń chrząstek. W badaniu prowadzonych na młodych psach rasy beagle cyprofloksacyna powodowała nasilone zmiany w stawach po zastosowaniu dawek terapeutycznych po dwóch tygodniach leczenia; zmiany te utrzymywały się nadal po 5 miesiącach.

6.1.1.1.1.1.1.1.1DANE FARMACEUTYCZNE

6.2    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Skrobia kukurydziana żelowana Magnezu stearynian

Otoczka:

Barwnik Opadry II White 85F18378 zawierający:

alkohol poliwinylowy

tytanu dwutlenek (E171)

makrogol 3350

talk

6.3    Niezgodności farmaceutyczne:

Nie dotyczy.

6.4    Okres ważności

3 lata

6.5    Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Produkt zachowuje trwałość w temperaturze 25°C ±2°C i wilgotności względnej 60% (długotrwale) oraz temperaturze 40°C ±2°C i wilgotności względnej 75%. Nie wymaga się specjalnych warunków przechowywania produktu w krajach UE.

6.6    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z aluminium/PVC/PVDC.

Butelki HDPE z nakrętkami PP.

Opakowania po 6, 10, 12, 14, 16, 20, 56, 100 i 120.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.7    Instrukcja dotycząca przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11777

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pierwsze pozwolenie: 23.08.2005

Zmiana podmiotu odpowiedzialnego: 05.11.2008

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.11.2012

23

Cyprofloksacyna 250 mg tabletki powlekane