+ iMeds.pl

Daivobet (50 mcg + 0,5 mg)/gUlotka Daivobet

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Daivobet, 50 mikrogramów/g + 0,5 mg/g, żel

Calcipotriolum + Betamethasonum Aplikator

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym, Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Daivobet żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daivobet żel

3.    Jak stosować lek Daivobet żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Daivobet żel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK DAIVOBET ŻEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Daivobet żel stosuje się w miejscowym leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych oraz łuszczycy plackowatej (psoriasis vulgaris) o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała, innej niż owłosiona skóra głowy.

Łuszczyca jest spowodowana przez zbyt szybki rozrost komórek skóry. Powoduje to zaczerwienienie, złuszczenie i zgrubienie skóry.

Daivobet żel zawiera kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol pomaga przywrócić prawidłowe tempo wzrostu komórek skóry, a betametazon działa przeciwzapalnie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DAIVOBET ŻEL Kiedy nie stosować leku Daivobet żel

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kalcypotriol, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Daivobet żel (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia wapnia we krwi (należy zwrócić się do lekarza)

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono inne rodzaje łuszczycy, np. erytrodermię łuszczycową, łuszczycę złuszczającą i łuszczycę krostkową (należy skonsultować to z lekarzem).

Daivobet żel zawiera lek steroidowy o silnym działaniu (betametazon), dlatego nie należy stosować go w przebiegu takich chorób skóry, jak:

-    skórne zakażenia wirusowe (np. opryszczka lub ospa wietrzna)

-    skórne zakażenia grzybicze (np. grzybica międzypalcowa u sportowców lub grzybica wywołana przez dermatofity)

-    skórne zakażenia bakteryjne

-    skórne zakażenia pasożytnicze (np. świerzb)

-    gruźlica

-    okołowargowe zapalenie skóry (czerwona wysypka wokół ust)

-    cienka skóra, łamliwość naczyń skórnych, rozstępy skórne

-    rybia łuska (sucha skóra z łuskami podobnymi do rybich łusek)

-    trądzik

-    trądzik różowaty (silne wykwity lub zaczerwienienia skóry twarzy)

-    owrzodzenia lub uszkodzenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Daivobet żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

-    pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane

-    pacjent stosował ten lek przez długi czas i planuje przerwać stosowanie (ponieważ istnieje ryzyko, że łuszczyca pogorszy się lub wystąpi jej nasilenie związane z nagłym przerwaniem stosowania leku zawierającego steroid)

-    pacjent ma cukrzycę, gdyż leki zawierające steroidy mogą mieć wpływ na stężenie cukru/glukozy we krwi

-    wystąpiło zakażenie skóry, ponieważ w takim przypadku może być konieczne przerwanie leczenia

-    u pacj enta występuj e łuszczyca kropelko wata

Środki ostrożności

-    unikać stosowania leku na więcej niż 30% powierzchni ciała oraz stosowania większych ilości niż 15 g na dobę

-    unikać stosowania leku pod czepkami kąpielowymi, bandażami lub opatrunkami, ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu

-    unikać stosowania leku na dużej powierzchni uszkodzonej skóry, błonach śłuzowych lub w fałdach skórnych (pachwiny, pachy, pod piersiami), ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu

-    unikać stosowania na twarz i narządy rozrodcze (narządy płciowe), ponieważ są one szczególnie wrażliwe na steroidy

-    unikać nadmiernego opalania, korzystania z solarium lub innych form fototerapii Dzieci i młodzież

Daivobet żel nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Daivobet żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Daivobet żel w okresie ciąży (lub w przypadku podejrzenia ciąży) lub w okresie karmienia piersią, jeżeli nie zostało to najpierw uzgodnione z lekarzem.

Jeśli lekarz zgodził się na karmienie piersią, należy zachować ostrożność i nie stosować leku Daivobet żel na powierzchni piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien mieć żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Daivobet żel

Lek Daivobet żel zawiera butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DAIVOBET ŻEL

Lek Daivobet żel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób zastosowania leku Daivobet żel: podanie na skórę.

Przed zastosowaniem leku Daivobet żel w aplikatorze, należy uważnie przeczytać instrukcję użycia aplikatora zamieszczoną na końcu tej ulotki. W instrukcji użycia zamieszczono informacje dotyczące montażu, stosowania, czyszczenia i przechowywania leku Daivobet żel w aplikatorze.

Lek Daivobet żel w aplikatorze, na potrzeby tej ulotki jest opisywany, jako „aplikator”.

Instrukcje prawidłowego stosowania leku Daivobet żel

-    Stosować tylko na miejsca objęte łuszczycą - nie stosować na skórę, która nie jest objęta łuszczycą

-    Nanosić Daivobet żel na miejsca dotknięte łuszczycą za pomocą opuszków palców i rozetrzeć go delikatnie w tym miejscu do momentu uzyskania cienkiej warstwy żelu.

-    Na leczone miejsce na skórze nie nakładać bandaży, szczelnych opatrunków i opasek.

-    Po użyciu leku Daivobet żel umyć dokładnie ręce jeżeli lek Daivobet dostał się na palce. Pozwoli to uniknąć przypadkowego przeniesienia żelu na inne części ciała (szczególnie na twarz, usta i oczy).

-    Nie należy martwić się, jeżeli trochę żelu przypadkowo dostanie się na zdrową skórę blisko miejsca występowania łuszczycy, ale zbyt dużą ilość leku należy zetrzeć.

-    W celu uzyskania optymalnego działania, zaleca się nie brać prysznica czy kąpać się bezpośrednio po nałożeniu leku Daivobet żel.

-    Po nałożeniu żelu należy unikać kontaktu z tekstyliami, które się łatwo barwią na skutek działania tłuszczu (np. jedwabiem).

-    Nie jest konieczne mycie włosów przed nałożeniem leku Daivobet żel.

-    W celu uzyskania najlepszego wyniku leczenia, zaleca się aby nie myć włosów natychmiast po aplikacji leku Daivobet żel. Lek powinien pozostać na skórze głowy przez noc lub dzień.

Czas trwania leczenia

-    Żel należy stosować raz na dobę. Może być wygodniejsze użycie żelu wieczorem.

-    Zwykle początkowy okres leczenia wynosi 4 tygodnie na obszarach owłosionej skóry głowy i 8 tygodni na pozostałych obszarach skóry.

-    Lekarz może zdecydować o innym okresie leczenia.

-    Lekarz może podjąć decyzję o powtórzeniu leczenia (co odpowiada 300 wyciśnięciom z aplikatora)

-    W leczeniu skóry owłosionej głowy, ilość leku pomiędzy 1 g i 4 g zwykle jest wystarczająca (co odpowiada od 20 do 80 wyciśnięciom z aplikatora).

W przypadku stosowania innych leków zawierających kalcypotriol całkowita ilość leków zawierających kalcypotriol nie może przekraczać 15 gramów na dobę, natomiast obszar leczonej skóry nie powinien przekraczać 30% całkowitej powierzchni ciała.

Jedno pełne wyciśnięcie z aplikatora dostarcza 0,05g leku Daivobet żel.

Jakich wyników należy oczekiwać, stosując lek Daivobet żel

Większość pacjentów widzi oczywiste wyniki leczenia po 2 tygodniach, nawet jeśli objawy łuszczycy nie ustąpiły jeszcze w leczonym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Daivobet żel

W przypadku zastosowania dawki powyżej 15 g na dobę należy skontaktować się z lekarzem. Nadmierne stosowanie leku Daivobet żel w zbyt dużej dawce może także spowodować zaburzenia stężenia wapnia we krwi, które zwykle ustępują po przerwaniu leczenia.

Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi, aby sprawdzić, czy zastosowanie większej niż zalecana dawka żelu nie spowodowało zaburzenia stężenia wapnia we krwi.

Przedłużone stosowanie leku Daivobet żel w dużej dawce może również spowodować zaburzenia czynności nadnerczy (nadnercza to gruczoły znajdujące się obok nerek i wytwarzające hormony).

Pominięcie zastosowania leku Daivobet żel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Daivobet żel

Stosowanie leku Daivobet żel należy przerywać zgodnie ze wskazaniami lekarza. Może okazać się konieczne stopniowe przerywanie stosowania leku, zwłaszcza, gdy był on stosowany przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Daivobet żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy poinformować o tym natychmiast lub możliwie jak najszybciej lekarza lub pielęgniarkę. Może być konieczne przerwania leczenia.

Istnieją doniesienia o następujących, ciężkich działaniach niepożądanych leku Daivobet żel:

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

-    Zaostrzenie łuszczycy. W razie zaostrzenia łuszczycy powiadomić o tym jak najszybciej lekarza prowadzącego.

Wiadomo, że niektóre ciężkie działania niepożądane są wywoływane przez betametazon (silny steroid), będący jednym ze składników leku Daivobet żel. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych. Prawdopodobnie wystąpią one po długoterminowym stosowaniu , stosowaniu w fałdach skórnych ( w pachwinach, pod pachami, pod piersiami), stosowaniu pod opatrunkiem okluzyjnym lub stosowaniu na dużych powierzchniach skóry.

Do działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia czynności nadnerczy. Objawy to zmęczenie, depresja i niepokój.

-    Zaćma (zamglone widzenie, trudności z widzeniem w nocy i nadwrażliwość na światło) lub wzrost ciśnienia w oku (ból w oku, zaczerwienienie oka, pogorszone lub niewyraźne widzenie).

-    Zakażenia (ponieważ układ odpornościowy zwalczający zakażenie może być przytłumiony lub osłabiony).

-    Łuszczyca krostkowa (czerwony obszar z żółtawymi krostami zwykle na rękach lub stopach). W przypadku zaobserwowania takich objawów, należy przerwać stosowanie leku Daivobet żel i jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

-    Wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy (w przypadku cukrzycy, mogą wystąpić wahania stężenia glukozy we krwi).

Ciężkie działania niepożądane powodowane przez kalcypotriol

-    Reakcje alergiczne z głębokim obrzękiem twarzy lub innych części ciała, takich jak dłonie lub stopy. Może wystąpić obrzęk ust lub gardła oraz trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Daivobet żel, niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

-    W wyniku leczenia tym żelem może nastąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi lub moczu (zwykle w przypadku zastosowania zbyt dużej ilości żelu). Oznakami zwiększonego stężenia wapnia we krwi jest nadmierne wydzielanie moczu, zaparcia, osłabienie mięśni, zaburzenia

orientacji i śpiączka. Ten stan może być poważny i należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. Po przerwaniu leczenia stężenie wapnia powraca do wartości prawidłowych.

Mniej ciężkie działania niepożądane

Istnieją doniesienia o następujących, mniej poważnych działaniach niepożądanych leku Daivobet żel. Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób)

-    Swędzenie

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

-    Podrażnienie oczu

-    Uczucie pieczenia skóry

-    Ból lub podrażnienie skóry

-    Stan zapalny lub obrzęk korzenia włosa (zapalenie mieszków włosowych)

-    Wysypka z zapaleniem skóry (zapalenie skóry)

-    Zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem małych naczyń krwionośnych (rumień)

-    Trądzik

-    Suchość skóry

-    Wysypka

- Łuszczyca krostkowa

- Zakażenia skórne

Rzadkie ( mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób)

-    Reakcje alergiczne

-    Rozstępy

-    Złuszczanie skóry

-    Efekt z odbicia: pogorszenie objawów łuszczycy po zakończeniu leczenia

Mniej ciężkie działania niepożądane, o których należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jak najszybciej po ich zauważeniu, wywołane stosowaniem betametazonu przez dłuższy czas to:

-    Scieńczenie skóry

-    Pojawienie się żył powierzchniowych lub rozstępów

-    Zmiana tempa wzrostu włosów

-    Czerwona wysypka wokół ust (okołowargowe zapalenie skóry)

- Wysypka skórna z towarzyszącym jej stanem zapalnym lub obrzękiem (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry)

-    Złociste grudki wypełnione płynem o konsystencji żelu (prosaki koloidowe)

-    Pojaśnienie koloru skóry( depigmentacja)

-    Stan zapalny lub obrzęk mieszków włosowych ( zapalenie mieszków włosowych

Inne mniej ciężkie działania niepożądane spowodowane występowaniem kalcypotriolu, jakie odnotowano, obejmowały:

-    Suchość skóry

-    Wrażliwość skóry na światło objawiające się wysypką

-    Wyprysk

-    Świąd

-    Podrażnienie skóry

-    Uczucie pieczenia lub kłucia

-    Zaczerwienienie skóry związane z rozszerzeniem małych naczyń ( rumień)

-    Wysypka

-    Wysypka ze stanem zapalnym skóry ( dermatitis)

-    Pogorszenie łuszczycy

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DAIVOBET ŻEL

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Daivobet żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na wkładzie po słowie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Nie przechowywać w lodówce.

-    Aplikator jest jednorazowy.

-    Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

-    Należy wyrzucić aplikator z jakąkolwiek ilością żelu pozostałego w aplikatorze, po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Daivobet żel

Substancjami czynnymi leku są kalcypotriol i betametazon.

Jeden gram żelu zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (w postaci kalcypotriolu jednowodnego) i 0,5 mg betametazonu (w postaci betametazonu dipropionianu).

Ponadto lek zawiera:

-    parafinę ciekłą

-    eter stearylowy polioksypropylenu 11

-    olej rycynowy, uwodorniony

-    all-rac-a-tokoferol

-    butylohydroksytoluen (E 321).

Jak wygląda lek Daivobet żel i co zawiera opakowanie

Daivobet to żel prawie przezroczysty, bezbarwny do barwy lekko kremowej, we wkładzie z polipropylenu (z tłokiem i zakrętką z polietylenu o dużej gęstości). Wkład i głowicę aplikatora (polipropylenowa obudowa zewnętrzna, pompka z polioksymetylenu i termoplastyczny wylot aplikatora z elastomeru), należy połączyć przed pierwszym użyciem.

Wkład (y), głowica (y) aplikatora ( ów) i nakładka (ki) umieszczone są w tekturowym pudełku. Dostępne wielkości opakowań:

60g (równoważne z 68 ml) i 2x 60 ml (równoważne z 2 x 68 ml).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road Dublin 12 Irlandia

Instrukcja stosowania aplikatora została zamieszczona na końcu tej ulotki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego leku, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Leo Pharma Sp z o.o ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel + 48 22 244 18 40

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Daivobet®: Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry. Dovobet®: Belgia, Cypr, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Przygotowanie leku Daivobet żel w aplikatorze do użyciaInstrukcja użycia leku Daivobet żel w aplikatorze.

Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać Ulotkę dla Pacjenta i Instrukcję użycia - nawet, jeżeli lek Daivobet żel był już wcześniej stosowany.

Lek Daivobet żel w aplikatorze jest przeznaczony do stosowania na skórę gładką i owłosioną skórę głowy objętą zmianami łuszczycowymi. Lek Daivobet żel w aplikatorze pozwala na aplikację leku bez użycia palców.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących leczenia łuszczycy.

Nie należy dzielić się lekiem Daivobet żel z innymi osobami.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Daivobet żel aplikator


Nakładka


Nakładka na


wkład


Wkład


Do smarowania


(wyjmowalny)


małych powierzchni


Wylot


aplikatora


Do smarowania


Tłok (widoczny na


większych


dolnej części


powierzchni


Przycisk


wkładu)


A)    Sprawdzić datę ważności na wkładzie

Należy sprawdzić datę ważności na etykiecie na wkładzie.

Leku nie należy stosować po terminie ważności.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy wpisać datę złożenia aplikatora, na etykiecie umieszczonej na wkładzie. Nie należy stosować aplikatora po upływie 6 miesięcy od tej daty.

B)    Usunąć nakładkę z wkładu

Aby usunąć nakładkę, należy przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu zegara trzymając wkład pionowo.

Należy unikać przechylania wkładu, gdyż może to spowodować wyciek żelu. Nakładkę należy wyrzucić.

C)    Umocować dobrze głowicę aplikatoraTrzymając wkład w pozycji pionowej, nałożyć głowicę aplikatora.

Głowicę aplikatora należy przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do szczelnego umocowania.

Kliknięcie oznacza, iż jest ona prawidłowo umocowana.

Uwaga:

Nie należy rozkładać aplikatora. Próby takie mogą uszkodzić aplikator.

D)    Przygotować aplikator do pierwszego użycia

Aby przygotować aplikator, należy upewnić się, że głowica aplikatora jest dobrze umocowana z wkładem.

Delikatnie nacisnąć na środkowy punkt tłoka jednocześnie naciskając na przycisk, aż do pojawienia się żelu w wylocie aplikatora.

W przypadku podróży samolotem, może być konieczne kilkakrotne naciśniecie przycisku złożonego aplikatora zawierającego Daivobet żel, aby aplikator ponownie przygotować do użycia .

Nakładanie leku Daivobet żel na chorobowo zmienione miejscaE) Nałożyć lek na chorobowo zmienione miejsca

Umieść wylot aplikatora blisko chorobowo zmienionego miejsca i nacisnąć przycisk raz lub więcej, aby rozprowadzić lek Daivobet żel. Zwolnić całkowicie przycisk pomiędzy każdym naciśnięciem, aby uzyskać pełną dozę leku. Jedno pełne naciśnięcie dostarcza 0,05 g leku. Daivobet żel.

F) Stosowanie powierzchni smarujących, w celu wmasowania leku Daivobet żel w zmiany łuszczycowe

Delikatnie wmasować lek Daivobet żel powierzchnią smarującą w zmiany łuszczycowe.

Podczas smarowania nie należy naciskać na przycisk.

G) Aplikacja na skórę głowy i w linii włosów


Przed zastosowaniem leku Daivobet na owłosioną skórę głowy należy wyczesać włosy, aby usunąć jakiekolwiek pozostałości łusek.

Głowę należy pochylić, aby uniemożliwić przedostanie się żelu na twarz. Przed zastosowaniem żelu Daivobet może być pomocne rozdzielenie włosów.

Miejsce leczone należy zlokalizować palcami, a następnie zależy rozdzielić włosy.

Wylot aplikatora należy skierować bezpośrednio na skórę głowy w celu nałożenia dawki leku Daivobet żel, a następnie wmasowania go w skórę.

H) Po aplikacji

Należy upewnić się, że leczona powierzchnia skóry została wystarczająco pokryta.

Jeżeli konieczne, należy poprosić kogoś o pomoc w nałożeniu leku Daivobet żel na trudno dostępne powierzchnie skóry.

Po zastosowaniu żelu, należy umyć ręce, w przypadku dostania się leku Daivobet żel na ręce. Pozwoli to uniknąć przypadkowego dostania się żelu na inne części ciała (zwłaszcza na twarz, usta i oczy).

Po użyciuI)    Należy wyczyścić Daivobet żel aplikator po każdym użyciu

Po użyciu, głowicę aplikatora należy przetrzeć suchą i czystą ściereczką.

Unikać pompowania podczas czyszczenia. Uwaga:

•    Nie należy myć aplikatora wodą, detergentami i innymi substancjami.

•    Nie należy stosować wilgotnych lub mokrych materiałów do wytarcia aplikatora.

J)    Nakładka aplikatora

Po każdym użyciu należy nałożyć nakładkę, aby głowica aplikatora była czysta.

Zawsze należy upewnić się, iż nakładka została nałożona prawidłowo, aby zapobiec dozowaniu leku Daivobet żel podczas przechowywania i transportu.

K) Szacowanie ilości leku Daivobet żel w aplikatorze, pozostałej po użyciu
Aby ocenić ilość leku Daivobet żel, należy popatrzeć na dolną część wkładu i zobaczyć położenie tłoka. Tłok przesuwa się do góry w miarę stosowania aplikatora.

L)    Należy sprawdzić termin ważności

Przed zastosowaniem, zawsze należy sprawdzić termin ważności na etykiecie na wkładzie.

Leku nie należy stosować po tym terminie lub po upływie 6 miesięcy po otwarciu wkładu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

M)    Usuwanie nakładki

Nakładkę usuwa się poprzez naciśnięcie tylnego przycisku do góry.

Przechowywanie

Zawsze należy się upewnić, że nakładka jest prawidłowo założona, co chroni przez wyciekaniem żelu podczas przechowywania i transportu.

Dalsze informacje dotyczące przechowywania znajdują się w punkcie 5, „Jak przechowywać Daivobet”.

Usuwanie

Dalsze informacje dotyczące usuwania znajdują się w punkcie 5, „Jak przechowywać Daivobet”.

11

Daivobet

Charakterystyka Daivobet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Daivobet, 50 mikrogramów/g + 0,5 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram żelu zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (w postaci kalcypotriolu jednowodnego) i 0,5 mg betametazonu (w postaci dipropionianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Butylohydroksytoulen (E321) 160 mikrogramów g żelu

Pełny wykaz składników pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Żel prawie przezroczysty, bezbarwny do barwy lekko kremowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała, innej niż owłosiona skóra głowy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Daivobet żel należy stosować na obszar skóry dotknięty chorobą raz na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 4 tygodnie w obszarach owłosionej skóry głowy i 8 tygodni w pozostałych obszarach skóry. Po tym czasie, jeżeli to konieczne, można rozpocząć pod kontrolą lekarza powtórne leczenie produktem leczniczym Daivobet żel.

Podczas stosowania produktów leczniczych zawierających kalcypotriol maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 15 g. Powierzchnia skóry leczonej produktami leczniczymi zawierającymi kalcypotriol nie powinna przekraczać 30% powierzchni ciała (patrz punkt 4.4).

Wprzypadku stosowania na owłosionej skórze głowy

Produktem leczniczym Daivobet żel mogą być leczone miejsca na owłosionej skórze głowy dotkniętej łuszczycą. Zazwyczaj 1 g do 4 g żelu na dobę wystarcza w leczeniu owłosionej skóry głowy (4 g żelu odpowiada zawartości jednej łyżeczki).

Populacje szczególne

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Daivobet żel u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Daivobet żel u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Aktualne dane dotyczące dzieci w wieku od 12 do 17 lat przedstawiono w punkcie 4.8 i 5.1, ale nie ma zaleceń dotyczących dawkowania

Sposób podawania

Nie należy nakładać produktu leczniczego Daivobet żel bezpośrednio na twarz ani oczy.

W celu uzyskania optymalnego działania, bezpośrednio po nałożeniu produktu leczniczego Daivobet żel, nie zaleca się brania prysznica czy kąpieli, ani mycia włosów w przypadku stosowania żelu na skórę głowy. Daivobet żel powinien pozostać na skórze przez całą noc lub dzień.

Stosowanie produktu z aplikatora

Należy połączyć wkład i głowicę aplikatora przed pierwszym użyciem.

Po przygotowaniu aplikatora do użycia, po każdym pełnym uruchomieniu aplikator dostarcza 0,05 g produktu Daivobet gel.

Daivobet żel jest aplikowany na chorobowo zmienioną skórę, za pomocą aplikatora.

Jeżeli produkt Daivobet żel dostanie się na palce, należy umyć ręce. Do produktu Daivobet żel w aplikatorze jest dołączona ulotka informacyjna, ze szczegółową instrukcją stosowania.

Stosowanie produktu z butelki

Należy wstrząsnąć butelką przed zastosowaniem produktu Daivobet żel na chorobowo zmienioną skórę.

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kalcypotriol, betametazon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Daivobet jest przeciwwskazany u pacjentów z erytrodermią łuszczycową, łuszczycą złuszczającą i łuszczycą krostkową.

Ze względu na zawartość kalcypotriolu nie należy stosować leku Daivobet u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu wapnia (patrz punkt 4.4).

Ze względu na zawartość kortykosteroidu Daivobet jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka lub ospa wietrzna), grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, zarażenia pasożytnicze , zmiany skórne w przebiegu gruźlicy, okołowargowe zapalenie skóry, atrofia skóry, rozstępy skóry, łamliwość żył skórnych, rybia łuska, trądzik pospolity, trądzik różowaty, owrzodzenia i rany ( patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na układ wydzielania wewnętrznego

Daivobet żel zawiera silnie działający steroid z grupy III, w związku z czym należy unikać jego jednoczesnego stosowania z innymi steroidami. W czasie stosowania miejscowo kortykosteroidów, mogą również wystąpić działania niepożądane występujące w przypadku stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, takie jak supresja czynności kory nadnerczy lub wpływ na metaboliczną kontrolę cukrzycy, co jest związane z wchłanianiem układowym.

Należy unikać stosowania leku pod opatrunkami okluzyjnymi, ponieważ zwiększa to układowe wchłanianie kortykosteroidów. Należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużych powierzchniach uszkodzonej skóry, błonach śluzowych i na fałdach skóry, ponieważ zwiększa to układowe wchłanianie kortykosteroidów (patrz punkt 4.8).

W badaniu pacjentów z rozległą łuszczycą owłosionej skóry głowy i skóry tułowia z zastosowaniem dużych dawek leku Daivobet żel (na owłosioną skórę głowy) w skojarzeniu z dużymi dawkami maści Daivobet (na tułów), po 4 tygodniach leczenia u 5 z 32 pacjentów stwierdzono graniczny spadek odpowiedzi kortyzolu na test prowokacji z podaniem hormonu adrenokortykotropowego - ACTH (patrz punkt 5.1).

Wpływ na metabolizm wapnia

Ze względu na zawartość kalcypotriolu, gdy przekroczona zostanie maksymalna dobowa dawka (15 g), może wystąpić hiperkalcemia. Po przerwaniu leczenia stężenie wapnia we krwi powraca do wartości prawidłowych. Ryzyko hiperkalcemii jest minimalne, gdy są przestrzegane zalecenia dotyczące stosowania kalcypotriolu. Należy unikać stosowania produktu leczniczego na powierzchni skóry większej niż 30% (patrz punkt 4.2).

Miejscowe działania niepożądane

Daivobet zawiera silny kortykosteroid (grupa III),dlatego należy unikać jednoczesnego leczenia innymi steroidami na tej samej powierzchni skóry

Skóra twarzy i narządów płciowych jest bardzo wrażliwa na kortykosteroidy. Należy unikać stosowania tego produktu leczniczego na te okolice.

Pacjent musi być poinformowany o prawidłowym sposobie stosowania leku, aby uniknąć wprowadzenia i przypadkowego naniesienia produktu leczniczego na twarz, usta i oczy. Po każdorazowym nałożeniu produktu leczniczego na skórę, należy dokładnie umyć ręce, aby dokładnie uniknąć przypadkowego kontaktu z tymi obszarami.

Jednocześnie występujące zakażenia skóry

W przypadku wtórnego nadkażenia zmian skórnych należy zastosować leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W razie nasilenia zakażenia należy przerwać leczenie kortykosteroidami ( patrz punkt 4.3).

Przerwanie leczenia

W trakcie leczenia łuszczycy miejscowo stosowanymi kortykosteroidami, istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub efektu „z odbicia” po zaprzestaniu terapii. Dlatego wskazana jest wnikliwa opieka lekarska w okresie następującym po zakończeniu terapii.

Długotrwałe stosowanie

Podczas długotrwałego stosowania zwiększa się ryzyko wystąpienia miejscowych i ogólnych działań niepożądanych kortykosteroidów. Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią niepożądane reakcje związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów (patrz punkt 4.8).

Niezbadane przypadki stosowania

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Daivobet w leczeniu łuszczycy kropelkowatej.

Jednoczesne leczenie innymi produktami leczniczymi i promieniowaniem ultrafioletowym Zastosowano maść Daivobet w leczenia łuszczycy ciała w skojarzeniu z produktem leczniczym Daivobet żel w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy. Doświadczenia dotyczące stosowania produktu leczniczego Daivobet w skojarzeniu z innymi przeciwłuszczycowymi produktami leczniczymi działającymi miejscowo, podawanymi na to samo miejsce, z przeciwłuszczycowymi produktami medycznymi o działaniu ogólnym lub z fototerapią są ograniczone.

W trakcie leczenia z zastosowaniem leku Daivobet, lekarz prowadzący powinien doradzić pacjentowi ograniczenie lub też unikanie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne źródła promieniowania słonecznego. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z napromieniowaniem UV może mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (patrz punkt 5.3).

Działania niepożądane na substancje pomocnicze

Daivobet żel zawiera jako substancję pomocniczą butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcji z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktem Daivobet.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Daivobet u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach z zastosowaniem glikokortykosteroidów wykazały ich toksyczne działanie na rozrodczość (patrz punkt 5.3), jednak badania epidemiologiczne (mniej niż 300 zakończonych rozwiązaniem ciąż) nie wykazały wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety leczone kortykosteroidami w trakcie ciąży. Potencjalne ryzyko u ludzi jest niepewne. Dlatego w okresie ciąży produkt leczniczy Daivobet powinien być stosowany wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią

Betametazon przenika do mleka matki, jednak ryzyko niepożądanego działania na dziecko wydaje się mało prawdopodobne w przypadku stosowania dawek leczniczych. Nie ma danych dotyczących przenikania kalcypotriolu do mleka matki. Należy zachować ostrożność w przypadku, kiedy produkt leczniczy Daivobet jest przepisywany kobietom karmiącym piersią. Pacjentkę należy pouczyć, że nie wolno stosować produktu leczniczego Daivobet na piersi w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badania polegające na podawaniu szczurom doustnych dawek kalcypotriolu lub dipropionianu betametazonu nie wykazały zaburzenia płodności u osobników płci męskiej i żeńskiej ( patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Daivobet żel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych w tym badań dotyczących bezpieczeństwa oraz z monitorowania spontanicznego.

Najczęściej raportowanym działaniem niepożądanym obserwowanym podczas leczenia był świąd.

Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej raportowanych.

W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającej się ciężkości objawów.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 to <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 to <1/100)

Rzadko (>1/10 000 to <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Zakażenia skóry*

Zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Nadwrażliwość

Zaburzenia oka

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Podrażnienie oka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często >1/100 to < 1/10

Świąd

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Zaostrzenie łuszczycy Zapalenie skóry Rumień Wysypka**

Trądzik

Uczucie pieczenia skóry Podrażnienie skóry Suchość skóry

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Rozstępy skórne Złuszczanie się skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często >1/1,000 to <1/100

Ból w miejscu aplikacji***

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Efekt z odbicia

*Infekcje skórne w tym bakteryjne, grzybicze i wirusowe były raportowane. *** Raportowano różnego typu wysypki takie jak: rumieniowa i krostkowa. **Uczucie pieczenia w miejscu aplikacji, w tym ból w miejscu aplikacji.

Uważa się, że wymienione poniżej działania niepożądane są związane z grupą farmakologiczną odpowiednio kalcypotriolu i betametazonu:

Kalcypotriol

Działania niepożądane obejmują reakcje w miejscu stosowania, świąd, podrażnienie skóry, pieczenie i uczucie kłucia, suchość skóry, rumień, wysypkę, zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło oraz reakcje nadwrażliwości, w tym bardzo rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego i obrzęku twarzy.

Działania układowe po zastosowaniu miejscowym mogą pojawiać się bardzo rzadko, powodując hiperkalcemię lub hiperkalciurię (patrz punkt 4.4).

Betametazon (w postaci dipropionianu)

Po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego mogą wystąpić reakcje miejscowe, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, obejmujące zaniki skóry, teleangiektazje, rozstępy, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, zapalenie okołowargowe, uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry, odbarwienia i prosaki koloidowe.

W trakcie leczenia łuszczycy kortykosteroidami do stosowania miejscowego istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej.

Reakcje układowe po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów występują u dorosłych rzadko, lecz mogą być ciężkie. Może wystąpić zahamowanie czynności kory nadnerczy, zaćma, zakażenia, wpływ na wyrównanie metaboliczne cukrzycy i wzrost ciśnienia w gałce ocznej, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu. Reakcje układowe występują częściej, jeżeli produkt leczniczy stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym (folia, fałdy skóry) albo kiedy stosowany jest długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie zaobserwowano żadnych nowych działań niepożądanych i reakcji u 109 nastolatków w wieku 1217 lat z łuszczycą owłosionej skóry leczonych lekiem Daivobet żel przez 8 tygodni. Z powodu wielkości badań, nie można jednak wyciągać wiążących wniosków dotyczących profilu bezpieczeństwa stosowania produktu Daivobet żel w grupie młodzieży, w porównaniu z dorosłymi. Patrz punkt 5.1

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dawek większych niż zalecane może prowadzić do nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy, które po przerwaniu stosowania produktu leczniczego powraca do wartości prawidłowych. Do objawów hiperkalcemii należą: poliuria, zaparcia, osłabienie mięśni, splątanie i śpiączka

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może hamować czynność osi przysadka -nadnercza, co prowadzi do zwykle odwracalnej wtórnej niewydolności nadnerczy. W takich przypadkach wskazane jest leczenie objawowe.

W razie przewlekłego zatrucia leczenie kortykosteroidami należy odstawiać stopniowo.

U jednego z pacjentów z rozległą erytrodermią łuszczycową, u którego omyłkowo zastosowano maść Daivobet w ilości 240 g na tydzień (co odpowiada dobowej dawce wynoszącej około 34 g) przez 5 miesięcy (maksymalna zalecana dawka wynosi 15 g na dobę), wystąpił w trakcie leczenia zespół Cushinga oraz łuszczyca krostkowa po nagłym zaprzestaniu leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwłuszczycowe; inne leki przeciwłuszczycowe do stosowania miejscowego; kalcypotriol w produktach złożonych, kod ATC: D05AX52

Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Dane z badań in vitro wskazują, że kalcypotriol indukuje zróżnicowanie keratynocytów oraz hamuje ich proliferację. Sugerowana jest taka podstawa jego działania w leczeniu łuszczycy.

Dipropionian betametazonu, podobnie jak inne kortykosteroidy, działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwświądowo, zwężająco na naczynia krwionośne oraz immunosupresyjnie, jednak nie leczy choroby podstawowej. Opatrunek okluzyjny może nasilać jego działanie ze względu na zwiększenie przenikania produktu leczniczego przez warstwę rogową. W związku z tym następuje zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych. Mechanizm działania przeciwzapalnego steroidów stosowanych miejscowo, ogólnie biorąc, nie jest jasny.

Odpowiedź nadnerczy na działanie ACTH określono poprzez pomiar stężenia kortyzolu w surowicy krwi u pacjentów zarówno z rozległą łuszczycą owłosionej skóry głowy, jak i tułowia stosując 106 g na tydzień połączonych produktów leczniczych Daivobet żel i Daivobet maść. Graniczne zmniejszenie odpowiedzi kortyzolu po 30 minutach po stymulacji ACTH zauważono u 5 z 32 pacjentów (15,6%) po 4 tygodniach leczenia oraz u 2 z 11 pacjentów (18,2%), którzy kontynuowali leczenie do 8 tygodni. We wszystkich przypadkach stężenie kortyzolu w surowicy było prawidłowe po 60 minutach po stymulacji ACTH. Nie stwierdzono zmian metabolizmu wapnia u tych pacjentów. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. hypothalamus-pituitary-adrenal - HPA), niniejsze badanie wykazuje, że bardzo duże dawki żelu i maści Daivobet mogą mieć niewielki wpływ na czynność osi HPA.

Skuteczność stosowania produktu leczniczego Daivobet żel raz na dobę zbadano w dwóch 8-tygodniowych, badaniach klinicznych z randomizacją, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, obejmujących ogółem ponad 2900 pacjentów z łuszczycą owłosionej skóry głowy, o co najmniej łagodnym stopniu zaawansowania w ocenie nasilenia choroby przez badacza (ang. Investigator’s Global Assessment - IGA). Związkiem porównywanym były dipropionian betametazonu podawany w podłożu żelu, kalcypotriol w podłożu żelu oraz (w jednym badaniu), samo podłoże żelu - podawane raz na dobę. Wyniki badań w odniesieniu do głównego kryterium odpowiedzi (brak choroby lub bardzo łagodna choroba wg IGA w 8 tygodniu) wykazały, że Daivobet żel był statystycznie bardziej skuteczny niż związki porównywane. Wyniki badań dotyczących szybkości rozpoczęcia działania w oparciu o podobne dane po 2 tygodniach również wykazały, że Daivobet żel jest istotnie statystycznie bardziej skuteczny niż związki porównywane.

% pacjentów bez choroby lub z bardzo łagodnym przebiegiem choroby

Daivobet

żel

(n=1.108)

Dipropionian betametazonu (n=1.118)

Kalcypotriol

(n=558)

Podłoże żelu (n=136)

tydzień 2

53,2%

42,8%1

17,2%1

11,8%1

tydzień 8

69,8%

62,5%1

40,1%1

22,8%1

1 Istotnie statystycznie mniej skuteczny niż Daivobet żel (P<0,001)

Skuteczność stosowania produktu leczniczego Daivobet żel raz na dobę na skórę ciała inną niż owłosiona skóra głowy zbadano w 8-tygodniowych badaniach klinicznych z randomizacją, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, obejmujących 296 pacjentów z łuszczycą zwyczajną o łagodnym bądź umiarkowanym przebiegu choroby według oceny badacza. Lekami porównywanymi były: dipropionian betametazonu w podłożu żelu, kalcypotriol w podłożu żelu, samo podłoże żelu, wszystkie stosowane raz na dobę. Podstawowym kryterium odpowiedzi był stan kontrolny choroby według oceny IGA po 4 i 8 tygodniu. Wyrównanie choroby definiowano jako stan bez zmian lub z minimalnymi objawami łuszczycy u pacjentów o umiarkowanym przebiegu choroby w stanie wyjściowym, lub jako stan bez zmian u pacjentów z łagodnym przebiegiem choroby w stanie wyjściowym. Procentowa zmiana ciężkości przebiegu łuszczycy i wskaźnika nasilenia łuszczycy i pola zmian (ang. Psoriasis Severity and Area Index - PASI) w odniesieniu do stanu wyjściowego w 4 i 8 tygodniu, stanowiły wtórne kryterium odpowiedzi na lek.

% pacjentów z

chorobą

wyrównaną

Daivobet żel (n=126)

Dipropionian

betametazonu

(n=68)

Kalcypotriol

(n=67)

Podłoże żelu (n=35)

tydzień 4

20,6%

10,3%1

4,5%1

2,9%1

tydzień 8

31,7%

19,1%1

13,4%1

0,0%1

1 Statystycznie znaczniej mniej skuteczny niż Daivobet żel (P<0,05)

Średni procent

Daivobet żel

Dipropionian

zmniejszenia

(n=126)

betametazonu

Kalcypotriol

Podłoże żelu

wskaźnika PASI

(n=68)

(n=67)

(n=35)

(SD)

tydzień 4

50,2 (32,7)

40,8 (33,3)'

32,1 (23,6)'

17,0 (31,8)'

tydzień 8

58,8 (32,4)

51,8 (35,0)

40,8 (31,9)'

11,1 (29,5):

1 Istotnie statystycznie mniej skuteczny niż Daivobet żel (P<0,05). SD oznacza odchylenie standardowe (standard deviation).

W innym badaniu klinicznym z randomizacją, przeprowadzonym metodą pojedynczej ślepej próby (zamaskowanie dla badacza) obejmującym 312 pacjentów z łuszczycą owłosionej skóry głowy, o co najmniej umiarkowanym przebiegu według oceny IGA, stosowano produkt leczniczy Daivobet żel raz na dobę, w porównaniu z płynem Daivonex stosowanym dwa razy na dobę przez okres do 8 tygodni. Wyniki określane jako kryterium działania podstawowego (brak choroby lub bardzo łagodny jej przebieg zgodnie z oceną IGA w 8 tygodniu) wykazały, że Daivobet żel był statystycznie bardziej skuteczny niż Daivonex płyn stosowany na skórę owłosionej głowy.

% pacjentów z brakiem choroby lub bardzo łagodnym jej przebiegiem

Daivobet żel (n=207)

Płyn Daivonex płyn (n=105)

tydzień 8

68,6%

31,4%1

1 Istotnie statystycznie mniej skuteczny niż Daivobet żel (P<0,001)

W długoterminowym badaniu klinicznym z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym 873 pacjentów z łuszczycą owłosionej skóry głowy, o co najmniej umiarkowanym przebiegu (według z oceną IGA) badano stosowanie produktu leczniczego Daivobet żel w porównaniu z kalcypotriolem w podłożu żelowym. Oba produkty lecznicze były stosowane raz na dobę, w miarę potrzeby z przerwami, przez okres do 52 tygodni. Działania niepożądane prawdopodobnie związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów na skórze głowy zostały określone przez niezależną, niemającą kontaktu z badaniem, komisję złożoną z dermatologów. Nie było różnic w wartościach procentowych pacjentów, u których wystąpiły takie objawy niepożądane pomiędzy leczonymi grupami (2,6% w grupie stosującej Daivobet żel i 3,0% w grupie stosującej kalcypotriol, P=0,73). Nie stwierdzono przypadków zaniku skóry.

Dzieci i młodzież

W dwóch, 8-tygodniowych, niekontrolowanych, otwartych badaniach z udziałem 109 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat z łuszczycą owłosionej skóry głowy, obserwowano wpływ produktu Daivobet żel stosowanego w ilości do 69 g na tydzień, na metabolizm wapnia. Nie stwierdzono żadnego przypadku hiperkalcemii ani klinicznie istotnych zmian stężenia wapnia w moczu. Odpowiedź nadnerczy w teście prowokacji ACTH była mierzona u 30 pacjentów; u jednego pacjenta wykazano zmniejszenie odpowiedzi kortyzolu na prowokację ACTH po 4 tygodniach leczenia, była ona jednak łagodna, odwracalna i bez objawów klinicznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Układowa ekspozycja na kalcypotriol i dipropionian betametazonu występująca w przypadku miejscowo podawanego produktu leczniczego Daivobet żel jest porównywalna z ekspozycją na maść Daivobet szczurów i świnek. Badania kliniczne z użyciem znakowanej maści wykazały, że wchłanianie do organizmu kalcypotriolu i betametazonu z produktu leczniczego Daivobet maść wynosi mniej niż 1% dawki (2,5 g), gdy aplikowany jest na zdrową skórę (625 cm2 powierzchni skóry) w czasie 12 godzin. Stosowanie maści na łuskę łuszczycową oraz pod opatrunkiem okluzyjnym może zwiększać absorpcję miejscowo stosowanych kortykosteroidów. Przez uszkodzoną skórę produkt leczniczy wchłania się w około 24%.

Po ekspozycji układowej obie substancje czynne - kalcypotriol i dipropionian betametazonu -są szybko i w dużym stopniu metabolizowane. Z białkami wiążą się w przybliżeniu w 64%. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji po podaniu dożylnym wynosi od 5 do 6 godzin. Ze względu na odkładanie się w skórze, czas wydalania po podaniu na skórę liczy się w dniach. Betametazon jest

metabolizowany głównie w wątrobie, ale także w nerkach, do glukuronidu i estrów siarczanowych. Kalcypotriol jest wydalany głównie z kałem (szczury i świnki), a dipropionian betametazonu z moczem (szczury i myszy). Badania dotyczące dystrybucji w tkankach, przeprowadzone na szczurach po zastosowaniu odpowiednio kalcypotriolu i dipropionianu betametazonu znakowane radioizotopem wykazały, że nerki i wątroba miały najwyższy poziom radioaktywności.

Wartości stężenia kalcypotriolu oraz dipropionianu betametazonu były poniżej dolnej granicy mierzalności we wszystkich próbkach krwi 34 pacjentów, leczonych przez okres od 4 do 8 tygodni produktem leczniczym Daivobet żel oraz maścią Daivobet z powodu występowania rozległej łuszczycy obejmującej tułów i owłosioną skórę głowy. U niektórych pacjentów można było obliczyć stężenie jednego metabolitu kalcypotriolu i jednego metabolitu dipropionianu betametazonu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne na zwierzętach z zastosowaniem kortykosteroidów wykazały ich niekorzystny wpływ na płód (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe szkieletu). W badaniach dotyczących toksycznego działania na rozrodczość, długotrwałe doustne stosowanie kortykosteroidów u szczurów spowodowało przedłużenie trwania ciąży oraz wystąpienie trudności w trakcie porodu. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie przeżywalności potomstwa i zmniejszenie masy ciała oraz zwiększenie masy ciała. Nie odnotowano upośledzenia płodności. Znaczenie wyników tych badań w odniesieniu do ludzi jest nieznane.

W badaniach na myszach dotyczących działania rakotwórczego kalcypotriolu po podaniu na skórę oraz w badaniach dotyczących działania rakotwórczego kalcypotriolu po podaniu doustnym przeprowadzonym na szczurach, nie wykazano zagrożenia u ludzi.

Badania na myszach, dotyczące działania fotorakotwórczego mogą sugerować, że kalcypotriol zwiększa działanie promieniowania ultrafioletowego indukujące powstawanie nowotworów skóry.

W badaniach na myszach dotyczących działania rakotwórczego kalcypotriolu po podaniu na skórę oraz w badaniach dotyczących działania rakotwórczego po doustnym podaniu przeprowadzonych na szczurach, nie wykazano szczególnego ryzyka dla ludzi.

Nie przeprowadzono badań nad działaniem fotorakotwórczym dipropionianu betametazonu.

W trakcie miejscowych badań tolerancji przeprowadzonych na królikach, Daivobet żel spowodował łagodne do umiarkowanych podrażnienia skóry oraz niewielkie, przemijające podrażnienia oczu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła

Eter stearylowy polioksypropylenu 11 Olej rycynowy, uwodorniony all-rac-a-Tokoferol Butylohydroksytoluen (E 321)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Butelki

Po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

Aplikator

Po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce.

Butelka: Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki:

Butelki z polietylenu o dużej gęstości, z dyszą z polietylenu o małej gęstości oraz zakrętką z polietylenu dużej gęstości. Butelki są umieszczone w tekturowych pudełkach.

Wielkości opakowań: 15 g, 30 g, 60 g ,2 x 60 g i 3 x 60 g.

Aplikator:

Aplikator składa się z wkładu z polipropylenu (z tłokiem i zakrętką z polietylenu o dużej gęstości), głowicy aplikatora (polipropylenowa obudowa zewnętrzna, pompka z polioksymetylenu i termoplastyczny wylot aplikatora z elastomeru) i nakładki z polipropylenu.

Wkład, głowicę aplikatora i nakładkę należy złożyć przed użyciem. Wkład (y) głowica (e) aplikatora i nakładka (i) znajdują się w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 60 g (równoważne z 68 ml) i 2 x 60 g (równoważne z 2 x 68 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19744

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.02.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Daivobet