Imeds.pl

Daivobet (50 Mcg + 0,5 Mg)/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Daivobet, 50 mikrogramów/g + 0,5 mg/g, żel

Calcipotriolum + Betamethasonum Aplikator

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym, Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Daivobet żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daivobet żel

3.    Jak stosować lek Daivobet żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Daivobet żel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK DAIVOBET ŻEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Daivobet żel stosuje się w miejscowym leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych oraz łuszczycy plackowatej (psoriasis vulgaris) o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała, innej niż owłosiona skóra głowy.

Łuszczyca jest spowodowana przez zbyt szybki rozrost komórek skóry. Powoduje to zaczerwienienie, złuszczenie i zgrubienie skóry.

Daivobet żel zawiera kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol pomaga przywrócić prawidłowe tempo wzrostu komórek skóry, a betametazon działa przeciwzapalnie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DAIVOBET ŻEL Kiedy nie stosować leku Daivobet żel

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kalcypotriol, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Daivobet żel (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia wapnia we krwi (należy zwrócić się do lekarza)

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono inne rodzaje łuszczycy, np. erytrodermię łuszczycową, łuszczycę złuszczającą i łuszczycę krostkową (należy skonsultować to z lekarzem).

Daivobet żel zawiera lek steroidowy o silnym działaniu (betametazon), dlatego nie należy stosować go w przebiegu takich chorób skóry, jak:

-    skórne zakażenia wirusowe (np. opryszczka lub ospa wietrzna)

-    skórne zakażenia grzybicze (np. grzybica międzypalcowa u sportowców lub grzybica wywołana przez dermatofity)

-    skórne zakażenia bakteryjne

-    skórne zakażenia pasożytnicze (np. świerzb)

-    gruźlica

-    okołowargowe zapalenie skóry (czerwona wysypka wokół ust)

-    cienka skóra, łamliwość naczyń skórnych, rozstępy skórne

-    rybia łuska (sucha skóra z łuskami podobnymi do rybich łusek)

-    trądzik

-    trądzik różowaty (silne wykwity lub zaczerwienienia skóry twarzy)

-    owrzodzenia lub uszkodzenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Daivobet żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

-    pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane

-    pacjent stosował ten lek przez długi czas i planuje przerwać stosowanie (ponieważ istnieje ryzyko, że łuszczyca pogorszy się lub wystąpi jej nasilenie związane z nagłym przerwaniem stosowania leku zawierającego steroid)

-    pacjent ma cukrzycę, gdyż leki zawierające steroidy mogą mieć wpływ na stężenie cukru/glukozy we krwi

-    wystąpiło zakażenie skóry, ponieważ w takim przypadku może być konieczne przerwanie leczenia

-    u pacj enta występuj e łuszczyca kropelko wata

Środki ostrożności

-    unikać stosowania leku na więcej niż 30% powierzchni ciała oraz stosowania większych ilości niż 15 g na dobę

-    unikać stosowania leku pod czepkami kąpielowymi, bandażami lub opatrunkami, ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu

-    unikać stosowania leku na dużej powierzchni uszkodzonej skóry, błonach śłuzowych lub w fałdach skórnych (pachwiny, pachy, pod piersiami), ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu

-    unikać stosowania na twarz i narządy rozrodcze (narządy płciowe), ponieważ są one szczególnie wrażliwe na steroidy

-    unikać nadmiernego opalania, korzystania z solarium lub innych form fototerapii Dzieci i młodzież

Daivobet żel nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Daivobet żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Daivobet żel w okresie ciąży (lub w przypadku podejrzenia ciąży) lub w okresie karmienia piersią, jeżeli nie zostało to najpierw uzgodnione z lekarzem.

Jeśli lekarz zgodził się na karmienie piersią, należy zachować ostrożność i nie stosować leku Daivobet żel na powierzchni piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien mieć żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Daivobet żel

Lek Daivobet żel zawiera butylohydroksytoluen (E321), który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DAIVOBET ŻEL

Lek Daivobet żel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób zastosowania leku Daivobet żel: podanie na skórę.

Przed zastosowaniem leku Daivobet żel w aplikatorze, należy uważnie przeczytać instrukcję użycia aplikatora zamieszczoną na końcu tej ulotki. W instrukcji użycia zamieszczono informacje dotyczące montażu, stosowania, czyszczenia i przechowywania leku Daivobet żel w aplikatorze.

Lek Daivobet żel w aplikatorze, na potrzeby tej ulotki jest opisywany, jako „aplikator”.

Instrukcje prawidłowego stosowania leku Daivobet żel

-    Stosować tylko na miejsca objęte łuszczycą - nie stosować na skórę, która nie jest objęta łuszczycą

-    Nanosić Daivobet żel na miejsca dotknięte łuszczycą za pomocą opuszków palców i rozetrzeć go delikatnie w tym miejscu do momentu uzyskania cienkiej warstwy żelu.

-    Na leczone miejsce na skórze nie nakładać bandaży, szczelnych opatrunków i opasek.

-    Po użyciu leku Daivobet żel umyć dokładnie ręce jeżeli lek Daivobet dostał się na palce. Pozwoli to uniknąć przypadkowego przeniesienia żelu na inne części ciała (szczególnie na twarz, usta i oczy).

-    Nie należy martwić się, jeżeli trochę żelu przypadkowo dostanie się na zdrową skórę blisko miejsca występowania łuszczycy, ale zbyt dużą ilość leku należy zetrzeć.

-    W celu uzyskania optymalnego działania, zaleca się nie brać prysznica czy kąpać się bezpośrednio po nałożeniu leku Daivobet żel.

-    Po nałożeniu żelu należy unikać kontaktu z tekstyliami, które się łatwo barwią na skutek działania tłuszczu (np. jedwabiem).

-    Nie jest konieczne mycie włosów przed nałożeniem leku Daivobet żel.

-    W celu uzyskania najlepszego wyniku leczenia, zaleca się aby nie myć włosów natychmiast po aplikacji leku Daivobet żel. Lek powinien pozostać na skórze głowy przez noc lub dzień.

Czas trwania leczenia

-    Żel należy stosować raz na dobę. Może być wygodniejsze użycie żelu wieczorem.

-    Zwykle początkowy okres leczenia wynosi 4 tygodnie na obszarach owłosionej skóry głowy i 8 tygodni na pozostałych obszarach skóry.

-    Lekarz może zdecydować o innym okresie leczenia.

-    Lekarz może podjąć decyzję o powtórzeniu leczenia (co odpowiada 300 wyciśnięciom z aplikatora)

-    W leczeniu skóry owłosionej głowy, ilość leku pomiędzy 1 g i 4 g zwykle jest wystarczająca (co odpowiada od 20 do 80 wyciśnięciom z aplikatora).

W przypadku stosowania innych leków zawierających kalcypotriol całkowita ilość leków zawierających kalcypotriol nie może przekraczać 15 gramów na dobę, natomiast obszar leczonej skóry nie powinien przekraczać 30% całkowitej powierzchni ciała.

Jedno pełne wyciśnięcie z aplikatora dostarcza 0,05g leku Daivobet żel.

Jakich wyników należy oczekiwać, stosując lek Daivobet żel

Większość pacjentów widzi oczywiste wyniki leczenia po 2 tygodniach, nawet jeśli objawy łuszczycy nie ustąpiły jeszcze w leczonym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Daivobet żel

W przypadku zastosowania dawki powyżej 15 g na dobę należy skontaktować się z lekarzem. Nadmierne stosowanie leku Daivobet żel w zbyt dużej dawce może także spowodować zaburzenia stężenia wapnia we krwi, które zwykle ustępują po przerwaniu leczenia.

Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi, aby sprawdzić, czy zastosowanie większej niż zalecana dawka żelu nie spowodowało zaburzenia stężenia wapnia we krwi.

Przedłużone stosowanie leku Daivobet żel w dużej dawce może również spowodować zaburzenia czynności nadnerczy (nadnercza to gruczoły znajdujące się obok nerek i wytwarzające hormony).

Pominięcie zastosowania leku Daivobet żel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Daivobet żel

Stosowanie leku Daivobet żel należy przerywać zgodnie ze wskazaniami lekarza. Może okazać się konieczne stopniowe przerywanie stosowania leku, zwłaszcza, gdy był on stosowany przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Daivobet żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy poinformować o tym natychmiast lub możliwie jak najszybciej lekarza lub pielęgniarkę. Może być konieczne przerwania leczenia.

Istnieją doniesienia o następujących, ciężkich działaniach niepożądanych leku Daivobet żel:

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

-    Zaostrzenie łuszczycy. W razie zaostrzenia łuszczycy powiadomić o tym jak najszybciej lekarza prowadzącego.

Wiadomo, że niektóre ciężkie działania niepożądane są wywoływane przez betametazon (silny steroid), będący jednym ze składników leku Daivobet żel. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych. Prawdopodobnie wystąpią one po długoterminowym stosowaniu , stosowaniu w fałdach skórnych ( w pachwinach, pod pachami, pod piersiami), stosowaniu pod opatrunkiem okluzyjnym lub stosowaniu na dużych powierzchniach skóry.

Do działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia czynności nadnerczy. Objawy to zmęczenie, depresja i niepokój.

-    Zaćma (zamglone widzenie, trudności z widzeniem w nocy i nadwrażliwość na światło) lub wzrost ciśnienia w oku (ból w oku, zaczerwienienie oka, pogorszone lub niewyraźne widzenie).

-    Zakażenia (ponieważ układ odpornościowy zwalczający zakażenie może być przytłumiony lub osłabiony).

-    Łuszczyca krostkowa (czerwony obszar z żółtawymi krostami zwykle na rękach lub stopach). W przypadku zaobserwowania takich objawów, należy przerwać stosowanie leku Daivobet żel i jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

-    Wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy (w przypadku cukrzycy, mogą wystąpić wahania stężenia glukozy we krwi).

Ciężkie działania niepożądane powodowane przez kalcypotriol

-    Reakcje alergiczne z głębokim obrzękiem twarzy lub innych części ciała, takich jak dłonie lub stopy. Może wystąpić obrzęk ust lub gardła oraz trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Daivobet żel, niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

-    W wyniku leczenia tym żelem może nastąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi lub moczu (zwykle w przypadku zastosowania zbyt dużej ilości żelu). Oznakami zwiększonego stężenia wapnia we krwi jest nadmierne wydzielanie moczu, zaparcia, osłabienie mięśni, zaburzenia

orientacji i śpiączka. Ten stan może być poważny i należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. Po przerwaniu leczenia stężenie wapnia powraca do wartości prawidłowych.

Mniej ciężkie działania niepożądane

Istnieją doniesienia o następujących, mniej poważnych działaniach niepożądanych leku Daivobet żel. Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób)

-    Swędzenie

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

-    Podrażnienie oczu

-    Uczucie pieczenia skóry

-    Ból lub podrażnienie skóry

-    Stan zapalny lub obrzęk korzenia włosa (zapalenie mieszków włosowych)

-    Wysypka z zapaleniem skóry (zapalenie skóry)

-    Zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem małych naczyń krwionośnych (rumień)

-    Trądzik

-    Suchość skóry

-    Wysypka

- Łuszczyca krostkowa

- Zakażenia skórne

Rzadkie ( mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób)

-    Reakcje alergiczne

-    Rozstępy

-    Złuszczanie skóry

-    Efekt z odbicia: pogorszenie objawów łuszczycy po zakończeniu leczenia

Mniej ciężkie działania niepożądane, o których należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jak najszybciej po ich zauważeniu, wywołane stosowaniem betametazonu przez dłuższy czas to:

-    Scieńczenie skóry

-    Pojawienie się żył powierzchniowych lub rozstępów

-    Zmiana tempa wzrostu włosów

-    Czerwona wysypka wokół ust (okołowargowe zapalenie skóry)

-    Wysypka skórna z towarzyszącym jej stanem zapalnym lub obrzękiem (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry)

-    Złociste grudki wypełnione płynem o konsystencji żelu (prosaki koloidowe)

-    Pojaśnienie koloru skóry( depigmentacja)

-    Stan zapalny lub obrzęk mieszków włosowych ( zapalenie mieszków włosowych

Inne mniej ciężkie działania niepożądane spowodowane występowaniem kalcypotriolu, jakie odnotowano, obejmowały:

-    Suchość skóry

-    Wrażliwość skóry na światło objawiające się wysypką

-    Wyprysk

-    Świąd

-    Podrażnienie skóry

-    Uczucie pieczenia lub kłucia

-    Zaczerwienienie skóry związane z rozszerzeniem małych naczyń ( rumień)

-    Wysypka

-    Wysypka ze stanem zapalnym skóry ( dermatitis)

-    Pogorszenie łuszczycy

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DAIVOBET ŻEL

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Daivobet żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na wkładzie po słowie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Nie przechowywać w lodówce.

-    Aplikator jest jednorazowy.

-    Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

-    Należy wyrzucić aplikator z jakąkolwiek ilością żelu pozostałego w aplikatorze, po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Daivobet żel

Substancjami czynnymi leku są kalcypotriol i betametazon.

Jeden gram żelu zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (w postaci kalcypotriolu jednowodnego) i 0,5 mg betametazonu (w postaci betametazonu dipropionianu).

Ponadto lek zawiera:

-    parafinę ciekłą

-    eter stearylowy polioksypropylenu 11

-    olej rycynowy, uwodorniony

-    all-rac-a-tokoferol

-    butylohydroksytoluen (E 321).

Jak wygląda lek Daivobet żel i co zawiera opakowanie

Daivobet to żel prawie przezroczysty, bezbarwny do barwy lekko kremowej, we wkładzie z polipropylenu (z tłokiem i zakrętką z polietylenu o dużej gęstości). Wkład i głowicę aplikatora (polipropylenowa obudowa zewnętrzna, pompka z polioksymetylenu i termoplastyczny wylot aplikatora z elastomeru), należy połączyć przed pierwszym użyciem.

Wkład (y), głowica (y) aplikatora ( ów) i nakładka (ki) umieszczone są w tekturowym pudełku. Dostępne wielkości opakowań:

60g (równoważne z 68 ml) i 2x 60 ml (równoważne z 2 x 68 ml).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road Dublin 12 Irlandia

Instrukcja stosowania aplikatora została zamieszczona na końcu tej ulotki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego leku, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Leo Pharma Sp z o.o ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel + 48 22 244 18 40

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Daivobet®: Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry. Dovobet®: Belgia, Cypr, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Przygotowanie leku Daivobet żel w aplikatorze do użyciaInstrukcja użycia leku Daivobet żel w aplikatorze.

Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać Ulotkę dla Pacjenta i Instrukcję użycia - nawet, jeżeli lek Daivobet żel był już wcześniej stosowany.

Lek Daivobet żel w aplikatorze jest przeznaczony do stosowania na skórę gładką i owłosioną skórę głowy objętą zmianami łuszczycowymi. Lek Daivobet żel w aplikatorze pozwala na aplikację leku bez użycia palców.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących leczenia łuszczycy.

Nie należy dzielić się lekiem Daivobet żel z innymi osobami.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Daivobet żel aplikator


Nakładka


Nakładka na


wkład


Wkład


Do smarowania


(wyjmowalny)


małych powierzchni


Wylot


aplikatora


Do smarowania


Tłok (widoczny na


większych


dolnej części


powierzchni


Przycisk


wkładu)


A)    Sprawdzić datę ważności na wkładzie

Należy sprawdzić datę ważności na etykiecie na wkładzie.

Leku nie należy stosować po terminie ważności.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy wpisać datę złożenia aplikatora, na etykiecie umieszczonej na wkładzie. Nie należy stosować aplikatora po upływie 6 miesięcy od tej daty.

B)    Usunąć nakładkę z wkładu

Aby usunąć nakładkę, należy przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu zegara trzymając wkład pionowo.

Należy unikać przechylania wkładu, gdyż może to spowodować wyciek żelu. Nakładkę należy wyrzucić.

C)    Umocować dobrze głowicę aplikatoraTrzymając wkład w pozycji pionowej, nałożyć głowicę aplikatora.

Głowicę aplikatora należy przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do szczelnego umocowania.

Kliknięcie oznacza, iż jest ona prawidłowo umocowana.

Uwaga:

Nie należy rozkładać aplikatora. Próby takie mogą uszkodzić aplikator.

D)    Przygotować aplikator do pierwszego użycia

Aby przygotować aplikator, należy upewnić się, że głowica aplikatora jest dobrze umocowana z wkładem.

Delikatnie nacisnąć na środkowy punkt tłoka jednocześnie naciskając na przycisk, aż do pojawienia się żelu w wylocie aplikatora.

W przypadku podróży samolotem, może być konieczne kilkakrotne naciśniecie przycisku złożonego aplikatora zawierającego Daivobet żel, aby aplikator ponownie przygotować do użycia .

Nakładanie leku Daivobet żel na chorobowo zmienione miejscaE) Nałożyć lek na chorobowo zmienione miejsca

Umieść wylot aplikatora blisko chorobowo zmienionego miejsca i nacisnąć przycisk raz lub więcej, aby rozprowadzić lek Daivobet żel. Zwolnić całkowicie przycisk pomiędzy każdym naciśnięciem, aby uzyskać pełną dozę leku. Jedno pełne naciśnięcie dostarcza 0,05 g leku. Daivobet żel.

F) Stosowanie powierzchni smarujących, w celu wmasowania leku Daivobet żel w zmiany łuszczycowe

Delikatnie wmasować lek Daivobet żel powierzchnią smarującą w zmiany łuszczycowe.

Podczas smarowania nie należy naciskać na przycisk.

G) Aplikacja na skórę głowy i w linii włosów


Przed zastosowaniem leku Daivobet na owłosioną skórę głowy należy wyczesać włosy, aby usunąć jakiekolwiek pozostałości łusek.

Głowę należy pochylić, aby uniemożliwić przedostanie się żelu na twarz. Przed zastosowaniem żelu Daivobet może być pomocne rozdzielenie włosów.

Miejsce leczone należy zlokalizować palcami, a następnie zależy rozdzielić włosy.

Wylot aplikatora należy skierować bezpośrednio na skórę głowy w celu nałożenia dawki leku Daivobet żel, a następnie wmasowania go w skórę.

H) Po aplikacji

Należy upewnić się, że leczona powierzchnia skóry została wystarczająco pokryta.

Jeżeli konieczne, należy poprosić kogoś o pomoc w nałożeniu leku Daivobet żel na trudno dostępne powierzchnie skóry.

Po zastosowaniu żelu, należy umyć ręce, w przypadku dostania się leku Daivobet żel na ręce. Pozwoli to uniknąć przypadkowego dostania się żelu na inne części ciała (zwłaszcza na twarz, usta i oczy).

Po użyciuI)    Należy wyczyścić Daivobet żel aplikator po każdym użyciu

Po użyciu, głowicę aplikatora należy przetrzeć suchą i czystą ściereczką.

Unikać pompowania podczas czyszczenia. Uwaga:

•    Nie należy myć aplikatora wodą, detergentami i innymi substancjami.

•    Nie należy stosować wilgotnych lub mokrych materiałów do wytarcia aplikatora.

J)    Nakładka aplikatora

Po każdym użyciu należy nałożyć nakładkę, aby głowica aplikatora była czysta.

Zawsze należy upewnić się, iż nakładka została nałożona prawidłowo, aby zapobiec dozowaniu leku Daivobet żel podczas przechowywania i transportu.

K) Szacowanie ilości leku Daivobet żel w aplikatorze, pozostałej po użyciu
Aby ocenić ilość leku Daivobet żel, należy popatrzeć na dolną część wkładu i zobaczyć położenie tłoka. Tłok przesuwa się do góry w miarę stosowania aplikatora.

L)    Należy sprawdzić termin ważności

Przed zastosowaniem, zawsze należy sprawdzić termin ważności na etykiecie na wkładzie.

Leku nie należy stosować po tym terminie lub po upływie 6 miesięcy po otwarciu wkładu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

M)    Usuwanie nakładki

Nakładkę usuwa się poprzez naciśnięcie tylnego przycisku do góry.

Przechowywanie

Zawsze należy się upewnić, że nakładka jest prawidłowo założona, co chroni przez wyciekaniem żelu podczas przechowywania i transportu.

Dalsze informacje dotyczące przechowywania znajdują się w punkcie 5, „Jak przechowywać Daivobet”.

Usuwanie

Dalsze informacje dotyczące usuwania znajdują się w punkcie 5, „Jak przechowywać Daivobet”.

11