Imeds.pl

Daivonex 50 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

S Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

S Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

S Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


DAIVONEX

(Calcipotriolum)

50 ąg/ml, płyn na skórę

Skład:

1 ml płynu na skórę zawiera:

•    substancję czynną: 50 mikrogramów kalcypotriolu,

•    substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, alkohol izopropylowy, lewomentol, glikol propylenowy, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:

Butelka zawierająca 30 lub 60 ml płynu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

LEO PharmaA/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca:

LEO PharmaA/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Daivonex płyn i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Daivonex płyn

3.    Jak stosować lek Daivonex płyn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Daivonex płyn

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Daivonex płyn

1. Co to jest lek Daivonex płyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Daivonex w postaci płynu zawiera substancję czynną kalcypotriol, która jest pochodną witaminy D. Kalcypotriol hamuje rozrost komórek skóry - keratynocytów i normalizuje końcowe ich różnicowanie.

Wskazania:

Daivonex płyn stosuje się w miejscowym leczeniu łuszczyca owłosionej skóry głowy.

2.    Zanim zastosuje się lek Daivonex płyn Nie należy stosować leku Daivonex płyn:

-    w nadwrażliwości na kalcypotriol lub na którykolwiek ze składników leku,

-    w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w łuszczycy wysiękowej,

-    w łuszczycy krostkowej,

-    doustnie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Daivonex płyn:

Nie należy stosować leku Daivonex płyn na skórę twarzy, gdyż może wywołać podrażnienie. Po każdorazowym zastosowaniu płynu na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu ze skórą twarzy. Po przekroczeniu maksymalnej dawki tygodniowej (60 ml leku) może wystąpić hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia w osoczu). Stężenie wapnia w osoczu szybko powraca do normy po zaprzestaniu leczenia.

W przypadku niewydolności nerek lub zaburzeń wątroby należy poinformować swojego lekarza. Jeśli występują zaburzenia nerek lub wątroby należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

W trakcie leczenia należy unikać silnej ekspozycji na światło słoneczne i (lub) sztucznej fototerapii.

Stosowanie leku Daivonex płyn u dzieci:

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Daivonex płyn u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Kalcypotriol nie wywiera wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Daivonex płyn zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Brak doniesień na temat interakcji leku Daivonex płyn z innymi lekami.

3.    Jak stosować lek Daivonex płyn

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na owłosioną skórę głowy.

Zwykle nanosi się niewielką ilość płynu na chorobowo zmienioną owłosioną skórę głowy dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Maksymalna dawka tygodniowa nie powinna przekraczać 60 ml leku Daivonex płyn.

Jeżeli stosuje się jednocześnie Daivonex płyn i Daivonex maść lub Daivonex krem, całkowita dawka kalcypotriolu nie może być większa niż 5 mg na tydzień, co odpowiada 100 g leku

Daivonex maść lub Daivonex krem na tydzień (w 1 ml leku Dainonex płyn znajduje się taka sama dawka kalcypotriolu jak w 1 g leków Daivonex maść lub Daivonex krem).

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku

Stosowanie leku w dawkach większych niż zalecane (dawka większa niż 60 ml leku na tydzień) może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w osoczu, które po przerwaniu leczenia szybko powraca do normy.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Daivonex płyn może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania mają zwykle łagodny charakter.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

-    częste (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów),

-    niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 pacjentów),

-    rzadkie (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów),

-    bardzo rzadkie (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki).

Bardzo często:

miejscowe podrażnienie skóry.

Często:

wysypka, uczycie palenia i pieczenia, suchość skóry, świąd, rumień, zapalenie kontaktowe skóry.

Bardzo rzadko:

reakcje alergiczne, hiperkalcemia (nadmierne stężenie wapnia we krwi), hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

Nieznana częstość występowania:

przemijające zmiany zabarwienia skóry, przemijająca wrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk okołooczodołowy, zaostrzenie zmian łuszczycowych.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Daivonex płyn

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać z daleka od ognia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

PERFFARMA Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 13 lok. 11 A 02-954 Warszawa tel.: 0 22 550 60 34

Data opracowania ulotki

4