+ iMeds.pl

Damelium 408 mgUlotka Damelium

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Damelium, 408 mg, kapsułki, twarde

Lymecyclinum (co odpowiada 300 mg tetracykliny)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Damelium i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Damelium

3.    Jak stosować lek Damelium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Damelium

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Damelium i w jakim celu się go stosuje

Lek Damelium należy do leków nazywanych antybiotykami tetracyklinowymi.

Lek Damelium stosowany jest w leczeniu trądziku pospolitego o nasileniu umiarkowanym i ciężkim. Lek zapobiega rozwojowi bakterii w zakażeniach takich jak:

-    Trądzik - pojawia się w postaci zaskórników i grudek z białymi czubkami, które pacjenci zwykle nazywają pryszczami lub krostami. Damelium działa na bakterie, które są jedną z głównych przyczyn trądziku. Bakterie te nazywają się Propionibacterium acnes. Jeśli pacjent nie jest pewien, dlaczego został mu przepisany ten lek, powinien porozmawiać z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Damelium Kiedy nie stosować leku Damelium:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na lymecyklinę, którykolwiek inny antybiotyk z grupy tetracyklin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał chorobę nerek

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat

-    jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią

-    jeśli pacjent przyjmuje retinoidy podawane ogólnie, w tym doustne retinoidy (są to inne leki stosowane w leczeniu trądziku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Damelium należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą

-    jeśli pacj ent ma problemy z nerkami

-    jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (choroba alergiczna, która powoduje ból stawów, wysypki skórne lub gorączkę)

-    jeśli pacjent choruje na miastenię (choroba, która osłabia mięśnie).

Należy unikać bezpośredniego narażenia na światło słoneczne lub sztuczne światło słoneczne pochodzące z solariów. Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort skóry, powinien przerwać stosowanie tego leku i zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Damelium u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat, ponieważ może spowodować trwałe przebarwienia szkliwa na zębach i wpływać na rozwój kości.

Inne leki i Damelium

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy jednocześnie z lekiem Damelium stosować poniższych leków, ponieważ mogą one wpływać na to jak działa Damelium. Należy przyjmować te leki, co najmniej dwie godziny przed lub dwie godziny po przyjęciu leku Damelium:

-    leki stosowane w leczeniu niestrawności

-    leki przyspieszające gojenie się owrzodzeń

-    chinapryl (lek stosowany w wysokim ciśnieniu tętniczym krwi)

-    suplementy, które zawierają wapń, glin, magnez, cynk lub żelazo

-    dydanozyna (lek stosowany w leczeniu HIV).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    retinoidy podawane ogólnie, w tym doustne retinoidy (stosowane w leczeniu trądziku)

-    leki przeciwzakrzepowe (leki stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów krwi)

-    leki moczopędne (stosowane w leczeniu chorób nerek, chorób serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

-    jeśli pacjentka przyjmuje pigułki antykoncepcyjne, mogą one nie działać właściwie podczas stosowania leku Damelium, zwłaszcza jeśli pacjentka jest chora lub ma biegunkę z jakiegokolwiek powodu. Należy wówczas stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży (np. prezerwatywę), aby mieć pewność, że pacjentka nie zajdzie w ciążę. Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pigułek antykoncepcyjnych lub poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka nie jest pewna, w jaki sposób ma postępować i jak długo stosować środki ostrożności.

Damelium z jedzeniem i piciem

Niewielkie ilości spożywanego mleka (np. szklanka mleka) nie mają wpływu na wchłanianie leku Damelium. Lek Damelium należy zawsze popijać szklanką wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Damelium, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Stosowanie leków, takich jak Damelium, może zaburzyć prawidłowy rozwój zębów i prowadzić do trwałego ich przebarwienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Damelium

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Trądzik pospolity o nasileniu umiarkowanym i ciężkim

Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka leku Damelium na dobę, najlepiej rano. Lek Damelium, kapsułki zawsze należy popijać szklanką wody i przyjmować w pozycji stojącej. Ponadto kapsułki powinny być przyjmowane z lekkim posiłkiem, niezawierającym produktów mlecznych.

Okres przyjmowania leku Damelium będzie zależał od tego jak szybko poprawi się stan pacjenta.

W przypadku trądziku trwa to zwykle co najmniej 8 do 12 tygodni. Lekarz może zdecydować o przedłużeniu leczenia do maksymalnie 6 miesięcy.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Damelium u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ lek może spowodować trwałe przebarwienia szkliwa na zębach i wpływać na rozwój kości.

Zaburzenie czynności nerek

Jeśli pacjent ma problem z nerkami, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Damelium

W razie przyjęcia przez pacjenta (lub kogoś innego) większej ilości kapsułek lub w razie, gdy kapsułki połknie dziecko, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Damelium

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją jak tylko sobie przypomni i należy kontynuować leczenie jak dotychczas, chyba że jest to pora przyjęcia następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nigdy nie należy przyjmować więcej kapsułek niż jest to zalecane przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Damelium

Trądzik powoli reaguje na leczenie antybiotykami. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie przepisane przez lekarza kapsułki leku Damelium. Jeśli pacjent przerwie zbyt szybko przyjmowanie leku Damelium, trądzik lub zakażenie może się nasilić lub powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Dotyczy to także działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Nieznana częstość występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Poważne reakcje alergiczne, które powodują obrzęk twarzy, języka i gardła, co może powodować duże trudności w oddychaniu.

-    Poważne schorzenia z ciężkim łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami na skórze, w jamie ustnej, oczach, na narządach płciowych i gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp, która może się łuszczyć,.

Damelium może także powodować następujące działania niepożądane.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

-    nudności (mdłości)

-    ból brzucha

-    biegunka

-    ból głowy.

Nieznana częstość występowania działań niepożądanych (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zaburzenia widzenia

-    zawroty głowy

-    wymioty

-    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

-    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne

-    podwyższone ciśnienie w mózgu

-    zmiany w ilości niektórych rodzajów krwinek

-    ból w górnej części brzucha

-    zmiany w niektórych badaniach krwi (badania aktywności enzymów wątrobowych)

-    gorączka

-    świąd, wysypki skórne lub pokrzywki

-    zapalenie jelit.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej klasy, do której należy lek Damelium (tetracykliny):

-    zapalenie lub owrzodzenie przełyku, powodujące ból lub trudności w połykaniu lub bolesną zgagę

-    trudności w połykaniu

-    zapalenie trzustki

-    uszkodzenie wątroby

-    przebarwienie zębów

-    zapalenie lub ból języka, jamy ustnej, policzków, dziąseł lub warg

-    ból lub swędzenie narządów płciowych

-    zakażenia drożdżami w okolicy odbytu i narządów płciowych

-    zakażenie okrężnicy

-    trwała utrata wzroku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Damelium

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po „Termin ważności’’ i (lub) ,,EXP’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Damelium

-    Substancją czynną leku jest lymecyklina. Każda kapsułka twarda zawiera 408 mg lymecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.

-    Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna, uwodniona, magnezu stearynian; korpus kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna; wieczko: indygokarmin (E 132), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Jak wygląda lek Damelium i co zawiera opakowanie

Kapsułka żelatynowa, twarda w rozmiarze „0” z niebieskim wieczkiem i białym korpusem. Blistry Aluminium/Aluminium: 16, 28 i 56 kapsułek, twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Damelium

Charakterystyka Damelium

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Damelium, 408 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 408 mg lymecykliny (Lymecyclinum), co odpowiada 300 mg tetracykliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Kapsułka żelatynowa, twarda w rozmiarze „0” z niebieskim wieczkiem i białym korpusem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lymecyklina jest wskazana w leczeniu trądziku pospolitego (acne vulgaris) o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Pacjenci dorośli

Zwykle stosowana dawka, w długotrwałym leczeniu trądziku pospolitego o nasileniu umiarkowanym i ciężkim, to 1 kapsułka na dobę, którą należy popić co najmniej połową szklanki wody i przyjmować w pozycji stojącej. Kapsułkę należy przyjąć z lekkim posiłkiem niezawierającym produktów mlecznych. Leczenie należy kontynuować, przez co najmniej 8 do 12 tygodni, jednakże istotne jest, aby ograniczyć stosowanie produktu do najkrótszego możliwego czasu i zaprzestać stosowania, kiedy dalsza poprawa jest mało prawdopodobna.

Czas leczenia nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tak jak w przypadku innych tetracyklin, nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dzieciom w wieku powyżej 12 lat może być podawana dawka jak dla pacjentów dorosłych.

Niewydolność nerek:

W przypadku niewydolności nerek, szybkość wydalania tetracykliny jest zmniejszona, dlatego normalne dawkowanie może prowadzić do kumulacji. W przypadku niewydolności nerek zaleca się zmniejszenie dawki i ewentualnie kontrolę stężenia w surowicy krwi.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Damelium jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na lymecyklinę lub na którąkolwiek tetracyklinę, lub substancję pomocniczą

-    pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

-    dzieci w wieku poniżej 12 lat

-    ciąży i okresu karmienia piersią

-    jednoczesnego stosowania doustnych retinoidów i skojarzenia z retinoidami stosowanymi ogólnie (patrz punkt 4.5 i 4.8).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania może powodować występowanie organizmów opornych i nadkażeń.

U mikroorganizmów może rozwinąć się oporność krzyżowa na tetracykliny, a u pacjentów -nadwrażliwość krzyżowa.

Tetracykliny należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ kumulacja zwiększa toksyczność. Konieczne jest uważne monitorowanie dawkowania poprzez kontrolowanie stężenia w osoczu. Wysoka dawka tetracyklin może być hepatoksyczna, dlatego inne hepatoksyczne produkty lecznicze należy stosować bardzo ostrożnie.

Tetracykliny mogą powodować nadwrażliwość na światło słoneczne, co objawia się nadmierną opalenizną; jednakże odnotowano tylko bardzo rzadkie przypadki po lymecyklinie. Pacjentów należy poinformować, że taka reakcja może wystąpić i przestrzec, aby unikali bezpośredniej ekspozycji na naturalne i sztuczne światło słoneczne oraz uprzedzić, że leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią pierwsze objawy rumienia skórnego lub dyskomfortu skóry.

Produkt może powodować zaostrzenie tocznia rumieniowatego układowego.

Produkt może powodować słabą blokadę nerwowo-mięśniową, dlatego powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z miastenią.

Tetracykliny w pewnym stopniu są wchłaniane przez rozwijające się kości oraz zęby i mogą powodować przebarwienia i hipoplazję szkliwa.

Tetracykliny należy bardzo ostrożnie podawać pacjentom z niewydolnością nerek, ponieważ kumulacja zwiększa toksyczność. Może być konieczne zmniejszenie dawki. Wysokie dawki tetracyklin mogą być nefrotoksyczne.

Podczas leczenia tetracyklinami obserwowano wybrzuszenie ciemiączka u niemowląt i łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u pacjentów dorosłych. Dlatego też leczenie lymecykliną należy zakończyć, jeśli wystąpią objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego.

W przypadku umiarkowanie nasilonego trądziku pospolitego, leczenie lymecykliną jest wskazane tylko wtedy, gdy leczenie miejscowe jest nieskuteczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie tetracykliny może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania soli wapnia, glinu, dydanozyny, magnezu, bizmutu, cynku, produktów zobojętniających kwas żołądkowy, preparatów gojących owrzodzenia zawierających bizmut, preparatów żelaza i chinaprylu.

Dlatego też należy unikać następujących połączeń:

Produkty zobojętniające sok żołądkowy: produkty zobojętniające sok żołądkowy w postaci kompleksów chelatowych zawierających dwu- lub trójwartościowe kationy podawane z tetracyklinami powodują zmniejszenie wchłaniania.

Zgłaszano hamowanie wchłaniania tetracyklin przez sodu dwuwęglan, z powodu zmiany pH.

Chinapryl: tabletki z chinaprylem zawierające magnez, które tworzą kompleksy chelatowe z tetracykliną, powodują zmniejszenie wchłaniania.

Dydanozyna: dydanozyna w postaci tabletek zawiera kationy trójwartościowe, które tworzą kompleksy chelatowe z tetracykliną, powodując zmniejszenie wchłaniania. Brak jest jednak badań eksperymentalnych.

Połączenia, w których zaleca się dostosowanie dawkowania:

Cynk, wapń, żelazo: w leczeniu skojarzonym, wchłanianie tetracyklin jest zmniejszone.

Produkty te nie powinny być stosowane w ciągu dwóch do trzech godzin przed lub po przyjęciu kapsułek zawierających lymecyklinę.

Należy unikać jednoczesnego ogólnego stosowania retinoidów, w tym retinoidów przyjmowanych doustnie, ponieważ może to zwiększać ryzyko łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego.

Po tetracyklinach może wystąpić nasilone działanie leków przeciwzakrzepowych. Należy unikać jednoczesnego stosowania leków moczopędnych z powodu ich wpływu na zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi.

Pomimo, że nie zgłaszano tego dla kapsułek lymecykliny, kilka przypadków ciąży lub krwawienia międzymiesiączkowego było skutkiem jednoczesnego stosowania tetracykliny lub oksytetracykliny z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Lymecyklina może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczenia glukozy w moczu. Może także wpływać na oznaczanie katecholamin w moczu metodą fluorymetryczną, powodując fałszywie zwiększone wartości (metoda Hingerty).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie obserwowano wpływu tetracykliny na rozwój zarodka u zwierząt.

Tetracykliny łatwo przechodzą przez barierę łożyska.

Tetracykliny są selektywnie wchłaniane przez rozwijające kości oraz zęby, co może powodować przebarwienia zębów i hipoplazję szkliwa. Dlatego też nie należy stosować lymecykliny u pacjentek w ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Tetracykliny są dystrybuowane do mleka. Dlatego też nie należy stosować lymecykliny u pacjentek karmiących piersią (ryzyko hipoplazji szkliwa lub dyschromii u niemowląt) (patrz punkt 4.3).

Wpływ na płodność

Wpływ lymecykliny na płodność u ludzi nie jest znany. U szczurów, tetracykliny powodują zmniejszenie masy j ądra, najądrza i pęcherzyków nasiennych. Dodatkowo odnotowano zmniejszenie ruchliwości plemników, odsetka żywych plemników i zmiany histopatologiczne w jądrach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu leczniczego Damelium na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane, które zgłaszano podczas leczenia lymecykliną to zaburzenia żołądka i jelit: nudności, ból brzucha, biegunka oraz zaburzenia układu nerwowego: ból głowy.

Do najpoważniejszych działań niepożądanych, które zgłaszano podczas leczenia lymecykliną należą: zespół Stevensa-Johnsona, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy i nadciśnienie śródczaszkowe.

Zastosowano następujące definicje częstości występowania:

Często    (>1/100 do <1/10)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działania niepożądanego

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Nieznana

Neutropenia T rombocytopenia

Zaburzenia oka

Nieznana

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności Ból brzucha Biegunka

Nieznana

Ból w nadbrzuszu Zapalenie języka Wymioty Zapalenie jelit

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Gorączka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Żółtaczka

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcja anafilaktyczna

Nadwrażliwość

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Badania diagnostyczne

Nieznana

Zwiększenie aktywności aminotransferaz Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Nieznana

Zawroty głowy *Nadciśnienie śródczaszkowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Wysypka z rumieniem Reakcje nadwrażliwości na światło Świąd

Zespół Stevensa-Johnsona

* Uwaga: występowanie objawów klinicznych, w tym zaburzeń widzenia lub bólów głowy powinno uprawdopodobnić diagnozę nadciśnienia czaszkowego. Leczenie należy przerwać, jeśli podejrzewa się zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego podczas leczenia lymecykliną.

Działania niepożądane ogólnie dotyczące tetracyklin

Podczas leczenia tetracyklinami obserwowano u niemowląt występowanie łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego i wybrzuszenie ciemiączka z możliwymi objawami, takimi jak: bóle głowy, zaburzenia widzenia, w tym zamazane widzenie, mroczki, podwójne widzenie lub trwała utrata

wzroku.

Ogólnie zgłaszano następujące działania niepożądane po przyjęciu tetracyklin, które mogą wystąpić podczas leczenia lymecykliną: dysfagia, zapalenie przełyku, owrzodzenia, zapalenie trzustki, przebarwienia zębów, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.

Dyschromia zębów i (lub) hipoplazja szkliwa może wystąpić, jeżeli produkt jest podawany dzieciom młodszym niż 8 lat.

Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków namnażanie niewrażliwych organizmów może powodować kandydozy, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (namnażanie Clostridium difficile), zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie pochwy lub gronkowcowe zapalenie jelit.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest specyficznego antidotum, ale zalecane jest jak najszybsze płukanie żołądka. Należy rozważyć wdrożenie leczenia wspomagającego oraz utrzymać dużą podaż płynów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: tetracykliny.

Kod: J01 AA04

Mechanizm działania

Tetracykliny działają bakteriostatycznie w stężeniach osiąganych w osoczu i tkankach oraz są skuteczne wobec organizmów wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Mechanizm działania jest oparty na hamowaniu syntezy białek na poziomie rybosomalnym. Tetracykliny blokują dostęp bakteryjnego aminoacylo-tRNA do kompleksu rybosomu mRNA poprzez wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu, co uniemożliwia dodanie aminokwasów do powstającego łańcucha peptydowego w procesie syntezy białek. W przypadku podawania w stężeniu terapeutycznym, ich toksyczne działanie jest ograniczone do komórek bakterii.

Dokładne mechanizmy, poprzez które tetracykliny zmniejszają trądzikowe zmiany zapalne nie zostały w pełni wyjaśnione, ale efekt wydaje się częściowo wynikać z antybakteryjnego działania leków. Po podaniu doustnym, leki hamują wzrost organizmów wrażliwych (głównie Propionibacterium acnes) na powierzchni skóry i zmniejszają stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w łoju. Zmniejszenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w łoju może być pośrednio rezultatem hamowania aktywności lipazy produkowanej przez organizmy, która przekształca trójglicerydy w wolne kwasy tłuszczowe lub bezpośrednio może być rezultatem zakłóceń w produkcji lipazy w tych organizmach. Wolne kwasy tłuszczowe powodują powstawanie zaskórników i uważa się, że są prawdopodobną przyczyną trądzikowych zmian zapalnych, np. grudek, krost, guzków, torbieli. Niemniej jednak, inne mechanizmy, które także wydają się zaangażowane w poprawę kliniczną trądziku pospolitego po zastosowaniu doustnego leczenia tetracyklinami, niekoniecznie muszą odpowiadać za zmniejszenie flory bakteryjnej skóry lub zmniejszenie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w łoju.

Mechanizm oporności

Odporność Propionibacterium na tetracykliny jest zwykle związana z pojedynczą mutacj ą punktową w 16S rRNA genu kodującego. W izolatach klinicznych opornych na tetracykliny stwierdzono występowanie cytozyny zamiast guaniny na pokrewnej pozycji z Escherichia coli (pozycja 1058). Brak jest dowodów, że mutacje rybosomów mogą być przenoszone między różnymi szczepami lub gatunkami Propionibacterium lub między Propionibacterium i innymi komensalami skórnymi. Odporność na tetracyklinę jest związana z mobilnymi determinantami oporności zarówno gronkowców, jak i maczugowców. Te determinanty są potencjalnie przenoszone między różnymi gatunkami, a nawet różnymi rodzajami bakterii.

We wszystkich trzech rodzajach, oporność krzyżowa z grupą antybiotyków makrolid-linkozamid-streptogramina nie może być wykluczona.

Szczepy Propionibacterium oporne na hydrofilowe tetracykliny mają oporność krzyżową na doksycyklinę i wykazują lub nie wykazują zmniejszonej wrażliwości na minocyklinę.

Wartości graniczne

W aktualnych tabelach EUCAST nie wymieniono wartości granicznych dla Propionibacterium acnes. Wrażliwość na tetracykliny gatunków istotnych w zatwierdzonych wskazaniach

Zwykle wrażliwe gatunki_

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie_

Propionibacterium acnes (wyizolowane klinicznie)*_

*Nawet jeżeli wykryto oporność propionibacterium skórnego, to nie interpretuje się tego automatycznie jako nieskuteczność terapeutyczną, ponieważ działanie przeciwzapalne tetracyklin nie jest ograniczone przez oporność bakterii docelowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podczas wchłaniania lymecyklina jest szybko hydrolizowania do aktywnej tetracykliny i innych, nieaktywnych składników. Wolna tetracyklina, która jest szybko wchłaniana, przez co najmniej 12 godzin osiąga stężenia terapeutyczne w surowicy (>1 mikrogram/ml). Terapeutyczne stężenia w surowicy uzyskuje się w ciągu jednej godziny, a maksymalne stężenia w surowicy (od 2 do 3 mikrogramów/ml) występują w ciągu 2 do 3 godzin. Podwojenie dawki powoduje 80% zwiększenie stężeń w surowicy.

Okres półtrwania lymecykliny w surowicy wynosi około 10 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych, istotnych dla lekarza, które są dodatkowe w stosunku do już uwzględnionych w punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna, uwodniona Magnezu stearynian

Korpus kapsułki:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Wieczko:

Indygokarmin (E 132)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 15 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/Aluminium

Blistry: 16, 20, 21, 28, 56 i 100 kapsułek twardych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20960

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 lutego 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/04/2013

7

Damelium