Imeds.pl

Debelizyna 654,5 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DEBELIZYNA

3,27g/5g, pasta doustna

Dolichosi biflorum seminis extractum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Debelizyna ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Debelizyna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debelizyna

3.    Jak stosować lek Debelizyna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Debelizyna

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DEBELIZYNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Debelizyna jest tradycyjnym lekiem roślinnym o działaniu moczopędnym, w postaci pasty doustnej zawierającej zagęszczony wyciąg z nasion fasoli indyjskiej.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny lek roślinny stosowany u dorosłych:

-    w profilaktyce kamicy dróg moczowych,

-    jako lek wspomagający w leczeniu kamicy dróg moczowych (drobne złogi).

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEBELIZYNA

Kiedy nie stosować leku Debelizyna

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Debelizyna

-    U dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku. Z uwagi na brak danych na temat stosowania leku u tych pacjentów przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

-    Jeśli objawy nie ustąpią, nasilą się lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy stosować leku przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego lek może być stosowany wyłącznie po zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wykazuje wpływu na zdolność kierowania pojazdami lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Debelizyna

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEBELIZYNA

Pastę przyjmuje się doustnie po rozcieńczeniu wodą.

Dorośli: Przeciętnie 3 razy na dobę po 1 łyżeczce pasty (co odpowiada 5 g) rozpuszczonej w 54 szklanki (ok. 100 ml - 120 ml) przegotowanej wody.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na brak dostępnych danych.

Zalecenia dodatkowe dotyczące stosowania:

- w zależności od zaleceń lekarza, należy przestrzegać zaleconej diety oraz przyjmowania odpowiedniej ilości płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debelizyna

W przypadku zastosowania zbyt wysokiej dawki może wystąpić biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Debelizyna

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Debelizyna

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Debelizyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEBELIZYNA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Debelizyna

Substancją czynną leku jest wyciąg z nasion fasoli indyjskiej (Dolichosi biflorum seminis extractum) (1:3; woda) - 65,45g/100g

Dawka jednorazowa (5 g pasty) zawiera 3,27 g substancji czynnej.

Ponadto lek zawiera glicerynę, wodę oczyszczoną, skrobię pszeniczną, agar, parahydroksybenzoesan metylu (nipagina M), olejek pomarańczowy, parahydroksybenzoesan propylu (nipagina P), kwas cytrynowy.

Jak wygląda lek Debelizyna i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 100 g ± 4 g preparatu. Opakowaniem zewnętrznym jest kartonowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. Ołówkowa 54 05-800 Pruszków Polska

tel.: (22) 738 13 00

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki: