Imeds.pl

Decapeptyl Depot 3,75 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DECAPEPTYL DEPOT,

3,75 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Triptorelinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Decapeptyl Depot i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decapeptyl Depot

3.    Jak stosować Decapeptyl Depot

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Decapeptyl Depot

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Decapeptyl Depot i w jakim celu się go stosuje

Decapeptyl Depot zawiera tryptorelinę (w postaci octanu tryptoreliny). Jednym z jej działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych.

Decapeptyl Depot stosowany jest:

U mężczyzn:

•    do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami,

•    do diagnostyki hormonozależności raka gruczołu krokowego (ocena wskazań do leczenia hormonalnego).

U kobiet:

Do zmniejszania stężeń hormonów jajnika w celu:

•    zmniejszenia wielkości mięśniaków macicy (powszechnie znanych jako włókniaki), które są łagodnymi guzami powstającymi z mięśniówki macicy (warstwa mięśni gładkich),

•    leczenia endometriozy (tworzenie się tkanki macicznej poza macicą).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decapeptyl Depot Kiedy nie stosować leku Decapeptyl Depot

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tryptorelinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub jakikolwiek inny analog GnRH.

U kobiet:

•    jeśli pacjentka jest w ciąży,

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U mężczyzn i kobiet

Istnieją doniesienia o występowaniu depresji u pacjentów przyjmujących lek Decapeptyl Depot, w tym przypadków ciężkiej depresji. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Decapeptyl Depot wystąpią nastroje depresyjne, należy poinformować o tym lekarza.

U mężczyzn

Należy zachować ostrożność:

•    jeśli u pacjenta występują bóle kostne lub trudności w oddawaniu moczu,

•    jeśli u pacjenta występują guzy przerzutowe w kręgosłupie lub drogach moczowych,

•    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia), lub stosuje on leki do leczenia tych zaburzeń; ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca może być zwiększone podczas stosowania leku Decapeptyl Depot.

Należy powiadomić lekarza, jeśli pogorszy się którykolwiek z objawów choroby.

U kobiet

Należy zachować ostrożność:

•    jeśli w czasie leczenia u pacjentki występuje krwawienie w okresach między miesiączkami (z wyjątkiem pierwszego miesiąca),

•    jeśli u pacjentki występuje zwiększone ryzyko zmniejszenia się gęstości kości.

Leczenie lekiem Decapeptyl Depot przez kilka miesięcy może prowadzić do zmniejszenia masy kostnej. Z tego powodu czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Po przerwaniu leczenia masa kostna ulega zwykle odbudowaniu w ciągu 6 do 9 miesięcy. Szczególną uwagę należy zachować u pacjentek z dodatkowymi czynnikami ryzyka osteoporozy.

W trakcie leczenia

   Przez cały okres leczenia należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji, wliczając w to okres 1 miesiąca po ostatnim wstrzyknięciu.

•    W czasie leczenia miesiączki nie występują. Po zakończeniu leczenia miesiączki powracają mniej więcej po 2 miesiącach od ostatniego wstrzyknięcia leku.

•    Jeśli w czasie leczenia utrzymują się regularne miesiączki, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Decapeptyl Depot a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Decapeptyl Depot może kolidować z niektórymi lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca gdy stosowany jest równocześnie z niektórymi innymi lekami [np. metadon (stosowany do zmniejszania bólu i jako element detoksykacji narkotykowej), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne stosowane do leczenia ciężkich zaburzeń psychicznych].

Należy zachować ostrożność, gdy tryptorelina jest podawana równocześnie z lekami wpływającymi na wydzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Decapeptyl Depot nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią (patrz także „Kiedy nie stosować leku Decapeptyl Depot”).

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne, niehormonalne metody antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, jeśli występują zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, które mogą być działaniami niepożądanymi w trakcie leczenia lub wynikają z choroby podstawowej.

3. Jak stosować Decapeptyl Depot

Zazwyczaj mieszanie proszku i rozpuszczalnika oraz wstrzykiwanie wykonywane jest przez fachowy personel medyczny.

U mężczyzn:

Zazwyczaj jedno wstrzyknięcie leku Decapeptyl Depot wykonywane jest co 4 tygodnie.

Rak gruczołu krokowego:

Leczenie jest długoterminowe.

Diagnostyka hormonozależności raka gruczołu krokowego:

Do określenia hormonozależności raka gruczołu krokowego wystarcza zwykle stosowanie leku przez 3 miesiące.

U kobiet:

Zazwyczaj jedno wstrzyknięcie leku Decapeptyl Depot wykonywane jest co 4 tygodnie przez okres do 6 miesięcy.

Leczenie musi być zapoczątkowane w czasie pierwszych 5 dni cyklu miesiączkowego.

Czas leczenia jest nadzorowany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Decapeptyl Depot

Jest mało prawdopodobne, żeby pacjent otrzymał większą dawkę leku Decapeptyl Depot niż powinien. Jeśli pacjentowi podano większą niż zalecana dawkę leku Decapeptyl Depot, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku Decapeptyl Depot

Przerwanie leczenia lekiem Decapeptyl Depot powinno następować wyłącznie za poradą lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ogólnie (wszyscy pacjenci):

Jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, należy natychmiast zawiadomić lekarza lub zgłosić się na ostry dyżur do najbliższego szpitala.

Podczas leczenia agonistami LHRH zgłaszane były przypadki powiększenia istniejącego wcześniej guza przysadki mózgowej, jednak dotychczas nie obserwowano takich przypadków u pacjentów leczonych tryptoreliną.

U mężczyzn:

Objawy, z powodu których pacjent jest leczony (np. niedrożność dróg moczowych, ból kości, ucisk na rdzeń kręgowy, dolegliwości mięśniowe, obrzęki kończyn dolnych, osłabienie, mrowienie stóp i rąk), mogą początkowo ulec zaostrzeniu z powodu zwiększonego stężenia testosteronu na początku leczenia.

Bardzo często - występuje u więcej niż 1 pacjenta na każdych 10 leczonych pacjentów:

większość działań niepożądanych leku Decapeptyl Depot u mężczyzn wynika ze zmniejszonego stężenia

testosteronu; mogą wystąpić:

•    impotencja,

•    zmniejszony popęd płciowy,

•    uderzenia gorąca,

•    ból kości,

•    trudności w oddawaniu moczu.

Często - występuje u 1 do 10 pacjentów na każdych 100 leczonych pacjentów:

•    reakcje alergiczne,

•    zaburzenia nastroju (długotrwałe stosowanie),

•    depresja (długotrwałe stosowanie),

•    zaburzenia snu,

•    nudności,

•    ból mięśni i stawów,

•    uczucie zmęczenia,

•    reakcja w miejscu wstrzyknięcia,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia,

•    drażliwość,

•    nadmierne pocenie się,

•    ból głowy,

•    powiększenie piersi u mężczyzn.

Niezbyt często - występuje u 1 do 10pacjentów na każdych 1000 leczonych pacjentów:

•    zwiększone stężenie we krwi niektórych enzymów wątrobowych,

•    reakcja anafilaktyczna,

•    zanik jąder,

•    zwiększone ciśnienie krwi,

•    zmniejszony apetyt,

•    suchość w ustach,

•    ból w nadbrzuszu,

•    zaostrzone objawy astmy,

•    zmieniona masa ciała,

•    zatorowość,

•    łysienie i brak wzrostu włosów,

•    zaburzenia nastroju (krótkotrwałe stosowanie),

•    depresja (krótkotrwałe stosowanie).

dostępnych danych:

   nieprawidłowe czucie w oku

•    zaburzone widzenie

•    niewyraźne widzenie

•    szum w uszach

•    zaburzenia równowagi

•    zmniejszone ciśnienie krwi

•    spłycony oddech

•    spłycony oddech w pozycji leżącej

•    krwawienie z nosa

•    ból brzucha

•    zaparcie

•    biegunka

•    wymioty

•    rozdęcie brzucha

•    wzdęcie

•    trądzik

•    świąd skóry


Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie

•    przeziębienie

•    zwiększony apetyt

•    dna

•    cukrzyca

•    bezsenność

•    nagłe zmiany nastroju

•    splątanie świadomości

•    zmniejszona aktywność

•    euforyczny nastrój

•    niepokój

•    utrata popędu płciowego

•    zawroty głowy

•    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia

•    zaburzenia pamięci

•    zaburzenia smaku

•    senność

•    trudność stania

wysypka

pęcherzyki skórne

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący

pod skórą)

pokrzywka

purpurowe plamy na skórze ból pleców

ból mięśniowo-szkieletowy ból kończyn skurcze mięśni osłabienie mięśniowe sztywność stawów obrzęk stawów

sztywność mięśniowo-szkieletowa zapalenie kości i stawów ból piersi ból jąder


brak wytrysku nasienia osłabienie

zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia zapalenie w miejscu wstrzyknięcia obrzęk ból

dreszcze

ból w klatce piersiowej objawy grypopodobne gorączka złe samopoczucie

zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT) zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych i nerkowych zwiększone ciśnienie krwi zwiększona temperatura ciała.


U kobiet:

Bardzo często - występuje u więcej niż 1 pacjentki na każdych 10 leczonych pacjentek:

   zmniejszony popęd płciowy,

•    zaburzenia snu,

•    uderzenia gorąca,

•    ból brzucha,

•    ból kości,

•    nadmierne pocenie się,

•    krwawienie lub plamienie z pochwy,

•    suchość sromu i pochwy,

•    bolesne stosunki płciowe,

•    bolesne miesiączkowanie,

•    powiększenie jajników,

•    ból w miednicy,

•    osłabienie,

•    ból głowy,

•    zmieniony nastrój.

Często - występuje u 1 do 10 pacjentek na każdych 100 leczonych pacjentek:

•    reakcje alergiczne,

•    zaburzenia nastroju (długotrwałe stosowanie),

   depresja (długotrwałe stosowanie),

•    nudności,

•    ból mięśni i stawów,

•    uczucie zmęczenia,

•    reakcja w miejscu wstrzyknięcia,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia,

•    drażliwość.

Niezbyt często - występuje u 1 do 10 pacjentek na każdych 1000 leczonych pacjentek:

•    reakcja anafilaktyczna,

•    upośledzone widzenie,

•    uczucie mrowienia,

•    kłucia i drętwienia,

•    ból pleców,

•    zwiększone stężenie we krwi cholesterolu,

•    zwiększone stężenie we krwi niektórych enzymów wątrobowych,

•    zaburzenia nastroju (krótkotrwałe stosowanie),

•    depresja (krótkotrwałe stosowanie).

Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dolegliwości brzuszne gorączka

dostępnych danych: wysypka pokrzywka niepokój

złe samopoczucie biegunka wymioty

osłabienie mięśniowe zaburzenia równowagi niewyraźne widzenie spłycony oddech splątanie świadomości skurcze mięśni zmieniona masa ciała zapalenie w miejscu wstrzyknięcia


nadmierne, przedłużone i (lub) nieregularne miesiączki zawroty głowy

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący pod skórą)

zwiększone ciśnienie krwi brak miesiączki ból piersi

zmniejszona gęstość kości prowadząca do osłabienia kości

zaczerwienienie w miej scu wstrzyknięcia swędzenie skóry

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Decapeptyl Depot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Decapeptyl Depot

-    Substancją czynną leku jest tryptorelina w ilości 3,75 mg

-    Pozostałe składniki to:

Proszek: poli(kwas mlekowy i kwas glikolowy) 1:1 i glikolu propylenowego dikaprylokapronian Rozpuszczalnik: Polisorbat 80, Dekstran 70, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Decapeptyl Depot zawiera mniej niż 1 mmol sodu (3,69 mg/ml lub 0,16 mmol/ml) na dawkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak wygląda Decapeptyl Depot i co zawiera opakowanie

Lek Decapeptyl Depot, to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Proszek ma kolor biały do nieznacznie żółtego.

Rozpuszczalnik jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

Po zmieszaniu proszku z rozpuszczalnikiem powinno się otrzymać jednorodną, mlecznobiałą do nieznacznie żółtej zawiesinę.

Dostępna jest jedna wielkość opakowania: 1 ampułkostrzykawka z proszkiem, 1 ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem, 1 łącznik z polipropylenu i 1 igła do wstrzykiwań, całość w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Tel.: +48 22 246 06 80

Fax: +48 22 246 06 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dla lekarza dotycząca przygotowywania, sporządzania i wstrzykiwania zawiesiny.

Ponieważ prawidłowe sporządzenie zawiesiny ma decydujące znaczenie dla skuteczności terapeutycznej produktu, należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń:

1. Przygotowanie

   Wyjąć opakowanie produktu Decapeptyl Depot z lodówki.

•    Zdjąć kapturek zabezpieczający z ampułkostrzykawki z proszkiem. Trzymać pionowo, aby zapobiec wysypaniu.

•    Otworzyć opakowanie z łącznikiem, nie wyjmując łącznika.

•    Ampułkostrzykawkę zawierającą proszek (mikrokapsułki o przedłużonym uwalnianiu) nakręcić na łącznik znajdujący się w opakowaniu i wyjąć całość.

Nakręcić ampułkostrzykawkę zawierającą rozpuszczalnik na wolny koniec łącznika i upewnić się, że jest szczelnie dopasowana.

rozpuszczalnik


proszek

(mikrokapsułki o przedłużonym uwalnianiu)Przygotowanie

2. Sporządzanie zawiesiny

Wtłoczyć płyn do ampułkostrzykawki z proszkiem i następnie przetoczyć go z powrotem do pierwszej ampułkostrzykawki. Zawiesinę należy ostrożnie przetłaczać pomiędzy dwiema ampułkostrzykawkami, aż do momentu powstania jednorodnej, mlecznej zawiesiny (należy mieszać w ten sposób około 10 razy).

UWAGA: Pierwsze dwa do trzech przesunięć tłoka należy wykonać delikatnie (nie należy wciskać tłoka do końca, aby nie zniszczyć mikrokapsułek). Podczas sporządzania zawiesiny może dość do wytworzenia się niewielkiej ilości piany. Ważne jest, aby piana uległa rozpłynięciu lub została usunięta z ampułkostrzykawki przed wykonaniem wstrzyknięcia.

Mieszanie

Mieszać około 10 razy

3. Wstrzykiwanie

   Odłączyć łącznik razem z pustą ampułkostrzykawką.

•    Na ampułkostrzykawkę z zawiesiną nałożyć igłę iniekcyjną.

•    Natychmiast podać głęboko domięśniowo.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Strona 9 z 9