Imeds.pl

Deflegmin 75 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Deflegmin

75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Ambroxoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy' niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

3.    Jak stosować lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest Ickiem mukolitycznym zawierającym ambroksolu chlorowodorek. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Kiedy nie stosować leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, niewydolność nerek lub wątroby;

-    jeśli odruch kaszlowy jest osłabiony lub występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli (istnieje wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych);

gdy występuje astma oskrzelowa (Deflegmin może wówczas na początku leczenia nasilać kaszel);

-    jeśli wystąpią reakcje skórne (mogą być spowodowane przez Deflegmin).

Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Stosowanie leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu z innymi Ickami

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, ccfuroksymcm, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym.

Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odaich kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Nic wykazano istnienia istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji (wzajemnych oddziaływań) ambroksolu z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu z jedzeniem i piciem

Lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować po posiłkach i popijać niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią z przepisu lekarza i z zachowaniem ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Deflegmin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Deflegmin 75 mg zawierają sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera również indygotynę - może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. .

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu:

- u dorosłych:

doustnie, 1 kapsułkę na dobę rano lub wieczorem pojedzeniu, popijając niewielką ilością płynu;

u dzieci:

leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci (można zastosować Deflegmin krople doustne lub syrop).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jeżeli jednak wystąpią takie objawy, jak nudności, nadmierne zmęczenie czy nadmierne wydzielanie śluzu, to należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

W przypadku niezastosowania kolejnej daw'ki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Przerwanie stosowania leku Deflegmin nie wywołuje niekorzystnych skutków, poza możliwością nasilenia objaw'ów choroby, z powodu której jest stosowany..

W razie wątpliwości związanych zc stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nic może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, uczucie suchości w ustach, ślinotok. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: uczucie suchości w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia w oddawaniu moczu.

Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny alergiczne - obrzęk twarzy, wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic stosować leku Deflegmin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.

Inne składniki leku to: sacharoza, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk;

skład otoczki: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Jak wygląda lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i co zawiera opakowanie

Blistry z folii A1./PVC/PVDC w tekturowym pudelku.

10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (1 blister zawierający 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

3