Imeds.pl

Dermafusin 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dermafusin 20 mg/g maść Natrii fusidas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dermafusin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermafusin

3.    Jak stosować lek Dermafusin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dermafusin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DERMAFUSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Grupa farmakoterapeutyczna

Ten lek zawiera antybiotyk, jest przeznaczony do stosowania w dermatologii (na skórę).

Wskazania do stosowania

Dermafusin maść jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry spowodowanych zarazkami (bakteriami), jak bakterie powodujące liszajca (wilgotne, strupiejące i obrzęknięte plamy na skórze), a także w leczeniu zapalenia skóry, na podstawie rozpoznania postawionego przez lekarza prowadzącego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DERMAFUSIN Kiedy nie stosować leku Dermafusin

-    w uczuleniu (nadwrażliwości) na sodu fusydynian;

-    w uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek z pozostałych składników leku. Wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie 6 tej ulotki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dermafusin

-    Nie stosować leku do oczu ani na wewnętrzną powierzchnię powiek (spojówkę). Jeśli lek przedostanie się do oczu, należy zmyć go dużą ilością wody,

-    Nie stosować leku w przypadku rozległych uszkodzeń naskórka (rozległych zmian na skórze) oraz owrzodzenia podudzi,

-    Maść ta nie jest przeznaczona do stosowania w przypadku cieknących, zmacerowanych zmian, oraz zmian w fałdach skóry.

-    Czas leczenia musi być ograniczony, ponieważ miejscowe stosowanie antybiotyku może spowodować selekcję opornych drobnoustrojów i prowadzić do rozwoju nadkażenia drobnoustrojami opornymi na antybiotyk.

-    Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego oraz tłuszczu wełnianego (lanoliny) ten lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Dermafusin z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku na piersi w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dermafusin

Lek ten zawiera alkohol cetylowy oraz tłuszcz wełniany (lanolinę), które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DERMAFUSIN

Lek Dermafusin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj lek stosuje się raz lub dwa razy na dobę. Czas leczenia, jeśli to możliwe, należy ograniczyć do jednego tygodnia.

Sposób stosowania i droga podawania

Podanie na skórę (stosowanie na skórę).

Za pomocą zakrętki otworzyć zabezpieczenie na tubie.

Stosować miejscowo pod opatrunkiem ochronnym lub bez niego, raz lub dwa razy na dobę, po oczyszczeniu zakażonej skóry. Należy unikać nakładania grubej warstwy.

Pominięcie zastosowania leku Dermafusin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy zastosować jak najszybciej po uświadomieniu sobie tego faktu, a następnie stosować według zwykłego schematu.

Przerwanie stosowania leku Dermafusin

Nie dotyczy.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dermafusin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia skóry, takie jak kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk (zapalenie skóry).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DERMAFUSIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dermafusin po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku i na tubie.

Po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

EXP - termin ważności Lot - numer serii

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dermafusin

Substancją czynną jest kwas fusydowy. Każdy gram zawiera 20 mg kwasu fusydowego.

Ponadto lek zawiera: wazelinę białą, alkohol cetylowy, lanolinę, parafinę ciekłą.

Jak wygląda lek Dermafusin i co zawiera opakowanie

Biała, jednorodna maść w aluminiowej tubie, zamkniętej białą zakrętką z polietylenu.

Wielkość opakowania: 10 g, 15 g i 30 g.

Podmiot odpowiedzialny

PERFFARMA Sp. z o.o, ul. Królowej Marysieńki 13/11, 02- 954 Warszawa, Polska.

Wytwórca

Laboratoires Chemineau, 93 route de Monnaie, 37210 Vouvray, Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Natriumfusidat Spirig 20 mg/g Salbe

Bułgaria:

Dermafusin ointment

Estonia:

Dermafusin

Francja:

Fusidate de sodium Spririg 2%, pommade

Grecja:

Sodium Fusidate GoaPharma 2%, ointment

Włochy:

Amigermol 2% ungento

Łotwa:

Dermafusin ointment

Litwa:

Dermafusin ointment

Polska:

Dermafusin

Portugalia:

Amigermol 2% pomada

Hiszpania:

Amigermol 2% pomada

Data zatwierdzenia ulotki: