+ iMeds.pl

Dermovate 0,5 mg/mlUlotka Dermovate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dermovate, 0,5 mg/ml, roztwór na skórę

(Clobetasoli propionas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dermovate roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate roztwór na skórę

3.    Jak stosować lek Dermovate roztwór na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dermovate roztwór na skórę

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Dermovate, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Dermovate roztwór na skórę jest klobetazolu propionian, kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę owłosionej głowy.

Dermovate roztwór na skórę jest wskazany do leczenia miejscowego chorób zapalnych skóry owłosionej głowy, takich jak:

•    łuszczyca,

•    trudne w leczeniu postacie wyprysku, w których dotychczas stosowane leczenie słabszymi lekami steroidowymi okazało się nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate roztwór na skórę

Kiedy nie stosować leku Dermovate roztwór na skórę

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na klobetazolu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).,

•    jeśli u pacjenta występują zakażenia owłosionej skóry głowy,

u dzieci poniżej 12 miesiąca życia, u których występują choroby skóry, w tym choroby zapalne skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Dermovate roztwór na skórę należy stosować ostrożnie u osób z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego Dermovate roztwór na skórę.

Należy poinformować pacjenta, aby unikał w trakcie leczenia:

•    palenia podczas aplikacji produktu leczniczego,

ognia, płomieni i urządzeń grzewczych, w tym suszarek do włosów, po aplikacji produktu leczniczego.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie stosować w pobliżu ognia.

Po zastosowaniu leku Dermovate roztwór na skórę pacjent powinien umyć ręce.

Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Należy unikać ciągłego, długotrwałego leczenia lekiem Dermovate roztwór na skórę, szczególnie u dzieci, u których w krótkim czasie może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

•    siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym - u małych dzieci pielucha może działać jak szczelne ubranie),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona,

•    u dzieci, w porównaniu z dorosłymi, może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

U osób starszych lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą możliwą ilość roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż u nich lek może być wolniej eliminowany z ustroju, gdyż może u nich wystąpić wolniejsza eliminacja leku z organizmu.

W razie pojawienia się cech wtórnego zakażenia lekarz może natychmiast przerwać leczenie i podać pacjentowi leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.

Jeśli lek Dermovate roztwór jest stosowany do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych, mogą w trakcie leczenia wystąpić reakcje alergiczne lub może się pojawić miejscowe zakażenie skóry.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu ryzyka wystąpienia tolerancji na lek, zaostrzenia zmian chorobowych, rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Lekarz powinien zalecić stosowanie kortykosteroidów o najmniejszej sile działania, zapewniających kontrolę objawów choroby.

Lepkość roztworu na skórę została tak dostosowana, aby lek Dermovate roztwór na skórę można było łatwo rozprowadzić na skórze głowy. Kształt butelki i jej wylot (końcówka) umożliwiają łatwe stosowanie roztworu bezpośrednio na skórę owłosionej głowy.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem Dermovate roztwór na skórę.

Inne leki i Dermovate roztwór na skórę

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Lek Dermovate roztwór na skórę może wchodzić w reakcje z takimi lekami, jak:

•    rytonawir,

•    itrakonazol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.. Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Dermovate roztwór na skórę. Stosowanie leku Dermovate roztwór na skórę podczas ciąży lub karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Produkt powinno się stosować z minimalną częstością przez maksymalnie krótki czas.

Jeśli Dermovate roztwór jest stosowany w trakcie karmienia piersią, należy uważać żeby nie dostał się w okolicę piersi aby zapobiec przypadkowemu spożyciu przez noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Dermovate, roztwór na skórę miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Dermovate roztwór na skórę

Lek Dermovate roztwór na skórę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę owłosionej głowy.

Należy się upewnić, że zastosowano najmniejszą możliwą dawkę roztworu na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy pokrywać cienką warstwą leku dwa razy na dobę, rano i wieczorem, aż do uzyskania poprawy. Jeżeli pacjent zamierza myć włosy, powinien zastosować produkt leczniczy dopiero po umyciu włosów.

Sposób stosowania

1.    Zdjąć osłonę końcówki butelki.

2.    Końcówkę butelki skierować pomiędzy pasma włosów nad zmienioną chorobowo skórę głowy.

3.    Nacisnąć delikatnie butelkę i dokładnie pokryć skórę roztworem.

4.    Po zastosowaniu leku Dermovate roztwór na skórę należy umyć ręce.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych steroidów o silnym działaniu lekarz po uzyskaniu poprawy powinien zakończyć leczenie lekiem Dermovate roztwór na skórę. Lek Dermovate roztwór na skórę należy odstawiać stopniowo - nie należy gwałtownie przerywać leczenia, gdyż może to doprowadzić do nawrotu choroby.

Lekarz może ponownie zalecić stosowanie leku Dermovate roztwór na skórę w zaostrzeniach choroby.

U dzieci, osób starszych i z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dermovate roztwór na skórę

Wystąpienie objawów ostrego przedawkowania jest mało prawdopodobne. W razie długotrwałego lub nieprawidłowego użycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dermovate roztwór na skórę

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dermovate roztwór na skórę

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dermovate roztwór na skórę może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Dermovate roztwór na skórę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien się upewnić, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek Dermovate roztwór na skórę.

Działania niepożądane występujące często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

•    Świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

•    Miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy.

•    Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja).

Długotrwałe leczenie oraz stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może prowadzić do rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych, szczególnie gdy stosowano produkt leczniczy w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

•    Nadwrażliwość.

•    Zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi)/glikozuria (glukoza w moczu), zaćma, nadciśnienie tętnicze, wzrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów.

•    Zakażenia oportunistyczne.

•    Ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

•    Podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

Jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać Dermovate roztwór na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dermovate roztwór na skórę po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dermovate, roztwór na skórę

-    Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian, 1 ml roztworu na skórę zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu.

-    Inne składniki leku to karbomer, alkohol izopropylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dermovate, roztwór na skórę i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu na skórę.

Opakowanie leku to butelka z końcówką dozującą i zakrętką z polietylenu, zawierająca 25 ml, 50 ml lub 100 ml roztworu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36 23843 Bad Oldesloe Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2013

Dermovate

Charakterystyka Dermovate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermovate 0,5 mg/ml, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu na skórę zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Klobetazolu propionian jest silnym kortykosteroidem do stosowania miejscowego. W postaci roztworu na skórę jest wskazany w leczeniu objawów reagujących na leczenie kortykosteroidami chorób skóry, takich jak:

•    łuszczyca,

•    trudne w leczeniu postacie wyprysku, których dotychczas stosowane leczenie słabszymi steroidami okazało się nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.

Klobetazolu propionian należy stosować w najmniejszej możliwej ilości zapewniającej korzyści lecznicze.

Po zauważeniu poprawy należy stopniowo wycofać stosowanie roztworu na skórę Dermovate. Gwałtowne przerwanie stosowania klobetazolu propionianu może doprowadzić do nawrotu choroby.

Końcówkę butelki należy skierować pomiędzy pasma włosów, na zmienioną chorobowo skórę owłosionej głowy. Miejsca chorobowo zmienione należy pokrywać cienką warstwą produktu leczniczego dwa razy na dobę, rano i wieczorem, aż do uzyskania poprawy.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Dermovate, roztwór na skórę, pacjent powinien umyć ręce.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych steroidów o silnym działaniu po uzyskaniu poprawy leczenie należy przerwać. Produkt leczniczy może być zastosowany ponownie w zaostrzeniach choroby.

Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie steroidami, należy stosować produkty lecznicze zawierające steroidy o mniejszej sile działania.

Jeżeli pacjent zamierza myć włosy, powinien zastosować roztwór na skórę Dermovate dopiero po umyciu włosów.

U dzieci, osób starszych i z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1,

•    choroby skóry występujące u dzieci poniżej 12 miesiąca życia, w tym choroby zapalne skóry,

•    zakażenia owłosionej skóry głowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Klobetazolu propionian należy stosować ostrożnie u chorych z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub jakiekolwiek substancje pomocnicze produktu leczniczego w wywiadzie. Miejscowe reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) mogą przypominać objawy leczonych chorób.

Należy unikać długotrwałego stosowania roztworu na skórę Dermovate.

Należy poinformować pacjenta, aby unikał w trakcie leczenia:

•    palenia podczas aplikacji produktu leczniczego,

•    ognia, płomieni i urządzeń grzewczych, w tym suszarek do włosów, po aplikacji produktu leczniczego.

U niektórych chorych, na skutek zwiększonego wchłaniania układowego miejscowo stosowanych kortykosteroidów, mogą się pojawić objawy hiperkortyzolizmu (zespołu Cushinga) oraz odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadzące do niedoborów glikokortykosteroidów. Jeżeli obserwuje się powyższe objawy, należy stopniowo odstawiać lek poprzez zmniejszanie częstotliwości stosowania lub zastosowanie kortykosteroidu o mniejszej sile działania. Gwałtowne przerwanie leczenia może prowadzić do niedoborów glikokortykosteroidów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

•    siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np.w okolicach podatnych na wyprzenia lub pod opatrunkiem okluzyjnym - u małych

dzieci pielucha może działać jak szczelne ubranie),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w innych sytuacjach , gdy bariera skórna może być uszkodzona,

•    u dzieci, w porównaniu z dorosłymi może dochodzić do wchłaniania

proporcjonalnie większej ilości miejscowostosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym. Nie stosować w pobliżu ognia.

Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Należy stosować kortykosteroidy o najmniejszej sile działania, co zapewni kontrolę objawów choroby.

Lepkość roztworu na skórę została dostosowana tak, aby roztwór na skórę Dermovate można było łatwo rozprowadzić na skórze głowy. Kształt butelki i jej wylot (końcówka) umożliwiają łatwe stosowanie roztworu bezpośrednio na skórę owłosionej głowy.

Dzieci

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego u dzieci, ze względu na możliwość zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Osoby w wieku podeszłym

W badaniach klinicznych nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie u osób w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi. Większa częstość występowania upośledzonej czynności wątroby lub nerek u osób w podeszłym wieku może powodować wolniejszą eliminację leku w przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Niewydolność nerek lub wątroby

W przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych (gdy produkt jest stosowany długotrwale na dużą powierzchnię ) metabolizm i eliminacja mogą być spowolnione i w związku z tym wzrasta ryzyko toksyczności ogólnoustrojowej. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie u osób w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi. Większa częstość występowania upośledzonej czynności wątroby lub nerek u osób w podeszłym wieku może powodować wolniejszą eliminację leku w przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Ryzyko zakażeń bakteryjnych pod opatrunkiem okluzyjnym

W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Łuszczyca

Kortykosteroidy w łuszczycy należy stosować miejscowo ostrożnie, z uwagi na stwierdzone ryzyko wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy, ryzyko zaostrzenia zmian w wyniku tzw. efektu z odbicia po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego, ryzyko rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, ryzyko miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania produktu leczniczego przez uszkodzoną skórę. Jeśli produkt jest stosowany w łuszczycy, konieczny jest nadzór lekarza.

Współistniejące infekcje

W razie wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych należy zastosować miejscowo leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W przypadku rozszerzania się zakażenia należy przerwać miejscowe leczenie kortykosteroidami i zastosować produkt leczniczy przeciwdrobnoustrojowy o działaniu ogólnym.

Owrzodzenia kończyn dolnych

Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie leków, które hamują aktywność CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol), powoduje spowolnienie metabolizmu kortykosteroidów, prowadząc do nasilenia ich działania ogólnoustrojowego. Stopień, w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne, zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od nasilenia działania inhibitora CYP3A4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania klobetazolu propionianu u ciężarnych kobiet są ograniczone. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt powodowało wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Związek tych danych ze stosowaniem u ludzi nie został potwierdzony. Stosowanie klobetazolu propionianu podczas ciąży powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Produkt powinno się stosować z minimalną częstotliwością przez maksymalnie krótki czas.

Karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania miejscowego kortykosteroidów podczas karmienia piersią nie zostało określone. Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą się wchłaniać wystarczająco, aby w mleku matki osiągnęły oznaczalne stężenia. Stosowanie klobetazolu propionianu podczas karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka. W okresie karmienia piersią klobetazolu propionian nie powinien być stosowany na pierś, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu przez noworodka.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanych kortykosteroidów na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak doniesień.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uporządkowane według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często zostały określone głównie na podstawie badań klinicznych. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko określono na podstawie spontanicznych zgłoszeń.

Zakażenia i infestacje

Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość.

Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,

objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, wzrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość

włosów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry.

Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazja.

Bardzo rzadko: ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

4.9    Przedawkowanie

Wystąpienie ostrego przedawkowania leku jest mało prawdopodobne. W przypadku długotrwałego, nadmiernego dawkowania bądź nieprawidłowego użycia produktu leczniczego mogą się pojawiać objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga).

W razie przedawkowania należy stopniowo odstawiać klobetazolu propionian poprzez zmniejszanie częstotliwości stosowania lub zastosowanie kortykosteroidu o mniejszej sile działania z uwagi na ryzyko wystąpienia niedoborów glikokortykosteroidów.

Może wystąpić konieczność leczenia szpitalnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kortykosteroidy o bardzo silnym działaniu.

Kod ATC: D 07AD 01

Mechanizm działania

Miejscowo stosowane kortykosteroidy wykazują działanie przeciwzapalne przez wielokierunkowy wpływ hamujący na późne fazy reakcji alergicznych, w tym: zmniejszają gęstość komórek tucznych, hamują chemotaksję i aktywację eozynofili, zmniejszają wytwarzanie cytokin przez limfocyty, monocyty, komórki tuczne oraz hamują proces metabolizmu kwasu arachidonowego.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy działają przeciwzapalnie, przeciwświądowo oraz kurcząco na naczynia krwionośne.

Klobetazolu propionian jest bardzo silnym kortykosteroidem przeznaczonym do stosowania miejscowego. Działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Najważniejszym efektem działania klobetazolu propionianu na skórę jest niespecyficzna reakcja przeciwzapalna, będąca skutkiem zwężenia naczyń i zmniejszenia wytwarzania kolagenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Przezskórne przenikanie klobetazolu propionianu wykazuje zmienność osobniczą i może się zwiększyć po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego lub gdy skóra jest zmieniona chorobowo, w tym przez proces zapalny.

Przezskórne wchłanianie produktu leczniczego najprawdopodobniej uaktywnia ogólnoustrojowe procesy metabolizmu steroidów. Jednakże metabolizm klobetazolu nigdy nie został w pełni poznany.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Karcynogenność/Mutagenność

Nie przeprowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny potencjalnej karcynogenności klobetazolu propionianu.

Genotoksyczność:

Klobetazolu propionian nie wykazywał działań genotoksycznych w badaniach in vitro na komórkach bakteryjnych.

Płodność:

Podawanie podskórne klobetazolu propionianu ciężarnym samicom szczurów w dawkach od 6,25 do 50 pg/kg/dobę nie miało wpływu na gody, a płodność była zmniejszona tylko przy dawce 50 pg/kg/dobę.

Ciąża:

Podawanie podskórne klobetazolu propionianu ciężarnym myszom (>100 gg/kg/dobę) oraz ciężarnym szczurom (400 gg/kg/dobę) oraz ciężarnym królikom (1 do 10 gg/kg/dobę) powodowało uszkodzenie płodu, w tym rozszczep wargi i podniebienia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

karbomer, alkohol izopropylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować w pobliżu ognia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE lub HDPE z końcówką dozującą i nakrętką z polietylenu, zawierająca 25 ml, 50 ml lub 100 ml płynu, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych zaleceń, oprócz wymienionych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3699

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.08.1995

22.09.2000 / 2010-09-13

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermovate