Imeds.pl

Dermovit F 25 Mg/G

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH {Tekturowe pudełko na pudełko z PE 30 g}_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


DERMOVIT F 25 mg/g, maść (Vitaminum F)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


1 g maści zawiera: substancję czynną - 25 mg witaminy F


3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: euceryna bezwodna, woda oczyszczona, olejek lawendowy. 4 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


maść

30 g - Kod EAN UCC: 5909990667598 "5    SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:


WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J.

EZM KONSTANTY

ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków.

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R\2039

13.

NUMER SERII

Nr serii:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC-

Lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


dermoyit F coel

17. INNE


Wskazania do stosowania.

Maść do stosowana miejscowego na skórę u dzieci i dorosłych w zmianach troficznych skóry, łuszczycy, w wypryskowym zapaleniu skóry, odleżynach i odparzeniach.

Dawkowanie i sposób stosowania:

Oczyszczoną powierzchnię skóry smarować cienką warstwą maści raz do dwóch razy na dobę. W ostrych stanach chorobowych można smarować skórę kilka razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku:

-    w nadwrażliwości na witaminę F lub na którykolwiek ze składników leku;

-    do oczu i na błony śluzowe.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią Działania niepożądane:

Mogą występować reakcje uczuleniowe i kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.