Imeds.pl

Dernilan -

Wariant informacji: Dernilan -, pokaż więcej wariancji
Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DERNILAN

maść

Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Demilan maść ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść

3.    Jak stosować lek Dernilan maść

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dernilan maść

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

Dernilan maść dzięki skojarzonemu działaniu składników: alantoiny, nikotynamidu (witaminy PP), kwasu salicylowego i kamfory, działa gojąco i przeciwzapalnie. Przyspiesza ziarninowanie, ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Lek stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść Kiedy nie stosować leku Dernilan maść:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zawiera alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Dernilan maść

Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność, dlatego bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Dernilan maść.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dernilan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Dernilan maść

Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.

Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek.

Po wygojeniu zmian maść stosować l do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, maść Dernilan może powodować działania niepożądane. U osób uczulonych na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia.

Jeśli nasilą się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Dernilan maść

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi w 100 g leku Dernilan maść są:

alantoina    300 mg

nikotynamid    250 mg

kwas salicylowy    100 mg

kamfora racemiczna    1 g


Substancje pomocnicze to: wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy, cholesterol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Dernilan maść i co zawiera opakowanie

Dernilan maść jest białą, gęstą, tłustą masą o zapachu kamfory.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35 g maści, umieszczona w pudełku tekturowym wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Spółka Akcyjna

ul. Św. Mikołaja 65/68, 50 - 951 Wrocław

tel.:    +48 71/ 335 72 25

fax:    +48 71/ 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: