+ iMeds.pl

Desferal 500 mgUlotka Desferal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DESFERAL, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg

Mezylan deferoksaminy (Deferoxamini mesilas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Desferal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desferal

3.    Jak stosować lek Desferal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desferal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Desferal i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Desferal

Lek Desferal zawiera substancję czynną - mezylan deferoksaminy, zwaną „chelatorem”. Lek wiąże i usuwa nadmiar z organizmu żelaza lub glinu, który następnie wydalany jest z moczem i kałem.

W jakim celu stosuje się lek Desferal

U pacjentów leczonych z powodu różnych rodzajów niedokrwistości, takich jak talasemia, może zachodzić konieczność przeprowadzania wielokrotnych transfuzji krwi. Wielokrotne transfuzje mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie. Jest to spowodowane tym, że krew zawiera żelazo, a organizm nie dysponuje naturalną metodą usuwania nadmiaru żelaza, które gromadzi się w wyniku przeprowadzania transfuzji. Z czasem nadmierne nagromadzenie żelaza w organizmie może wywołać uszkodzenia ważnych narządów, takich jak wątroba i serce. Lek Desferal usuwa nadmiar żelaza i tym samym może być stosowany do leczenia przewlekłego przeładowania żelazem. Desferal może być stosowany u osób dorosłych, nastolatków oraz dzieci.

Może być stosowany również w celu:

-    leczenia ostrego zatrucia żelazem;

-    leczenia przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu u pacjentów z ciężką chorobą nerek, wymagających regularnego dializowania. W pewnych sytuacjach dializy mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie;

-    w celu rozpoznania nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desferal Kiedy nie stosować leku Desferal

- jeśli pacjent ma uczulenie na mezylan deferoksaminy (z wyjątkiem sytuacji, w której zakończona powodzeniem procedura odczulania umożliwia podanie leku Desferal).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Desferal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta występują:

-    jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek,

należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Desferal.

Jeśli w trakcie leczenia u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

-    wysoka temperatura ciała, ból gardła, duszności, ból brzucha, ostra biegunka lub ogólne uczucie dyskomfortu (objawy infekcji grzybiczych lub bakteryjnych);

-    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw zaburzeń czynności nerek);

-    zaburzenia wzroku i słuchu;

-    zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi), duszności, które mogą wystąpić, jeśli lek Desferal podawany jest zbyt szybko we wlewie dożylnym (patrz także punkt 3 “Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal”);

-    zaburzenia czynności serca, możliwe objawy, które mogą wystąpić u pacjentów przyjmujących lek Desferal i jednocześnie przyjmujących wysokie dawki witaminy C. Jeśli lekarz dodatkowo zaleci stosowanie suplementacji witaminą C, należy upewnić się, że lek Desferal stosowany był regularnie przez przynajmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem przyjmowania witaminy C. Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek witaminy C. Nie należy przekraczać dobowej dawki 200 mg witaminy C.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka na skórze, duszność lub trudności w oddychaniu) po zastosowaniu leku Desferal.

W czasie stosowania leku Desferal mocz może przyjąć zabarwienie czerwonobrązowe, ze względu na zwiększoną zawartość żelaza w moczu. Zazwyczaj nie jest to powód do niepokoju, ale jeśli zmiana zabarwienia moczu wywoła niepokój, należy skontaktować się z lekarzem.

Kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta podczas stosowania leku Desferal

Może zajść konieczność przeprowadzenia u pacjenta pewnych badań krwi i moczu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia.

U pacjentów z nadmiernym gromadzeniem się żelaza w organizmie, kontrolowane będzie stężenie żelaza (ferrytyny), aby ocenić stopień skuteczności działania leku Desferal. Konieczne będzie także przeprowadzenie badania wzroku i słuchu. U dzieci będzie regularnie kontrolowany wzrost i masa ciała. Lekarz uwzględni wyniki tych badań podczas dobierania odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Desferal. Jeśli podczas stosowania leku Desferal pacjent przyjmuje witaminę C, lekarz oceni także czynność serca.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Desferal lub powodów, dla których lek ten został przepisany.

Dzieci i młodzież

-    Jeśli spowolni się tempo wzrostu dziecka leczonego lekiem Desferal, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne leki i Desferal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

-    leki zawierające prochlorperazynę (lek stosowany w leczeniu zaburzeń neurologicznych);

-    witamina C (przyjmowana podczas leczenia lekiem Desferal w dawkach dobowych przekraczających 200 mg); nie należy przyjmować witaminy C w dawce wyższej niż 200 mg na dobę (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Desferal”);

-    gal-67 (pierwiastek zawarty w lekach podawanych przed wykonaniem badań obrazowych w diagnozowaniu niektórych chorób).

Może być konieczna zmiana dawkowania lub nawet odstawienia jednego z leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Desferal nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci stosowanie tego leku. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku stosowania leku Desferal podczas ciąży.

Karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania leku Desferal. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Desferal może być przyczyną wystąpienia zaburzeń widzenia i słuchu, a także zawrotów głowy lub innych zaburzeń ze strony układu nerwowego. Nie należy kierować pojazdem ani obsługiwać maszyn, do czasu ustąpienia tych objawów.

3. Jak stosować lek Desferal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Dawkowanie i sposób stosowania

Lekarz ustali odpowiednią dawkę i sposób jej podania, indywidualnie dla każdego pacjenta. W zależności od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, lekarz może zmniejszyć lub zwiększyć dawkę leku.

Lek należy stosować regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Umożliwi to osiągnięcie najkorzystniejszych wyników leczenia i zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Lek Desferal jest przeznaczony do podawania w postaci roztworu wodnego. Proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór o zalecanym stężeniu 95 mg/ml (do podania podskórnego) powinien być klarowny, bezbarwny do lekko żółtego. Należy używać tylko klarownych roztworów. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Roztwór leku Desferal o stężeniu 95 mg/ml może być rozcieńczany płynami stosowanymi rutynowo do infuzji (0,9% roztwór NaCl, 5% roztwór glukozy, płyn Ringera, mleczanowy płyn Ringera, płyny do dializy otrzewnowej, takie jak: Dianeal 137 Glucose 2,27%, Dianeal PD4 Glucose 2,27% i CAPD/DPCA 2 Glucose 1,5%).

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza

Dawkowanie ustala lekarza, w zależności od stanu danego pacjenta. Dla większości pacjentów wystarczająca jest dawka od 20 do 60 mg na kilogram masy ciała. Lek Desferal może być podawany w powolnej infuzji podskórnej (wstrzyknięcie podskórne z użyciem lekkiej, przenośnej pompki infuzyjnej), w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub w infuzji dożylnej.

Lekarz lub pielęgniarka może przygotować pacjentowi gotowy do użycia roztwór lub poinformować pacjenta, jak przygotować roztwór samodzielnie. W długotrwałym leczeniu pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie bardzo praktyczne i wygodne jest podawanie leku Desferal w postaci

powolnej infuzji podskórnej, trwającej od 8 do 12 godzin (np. w nocy). W tym celu stosuje się lekką, przenośną pompę infuzyjną. Za pomocą pompy lek Desferal jest zazwyczaj stosowany od 5 do 7 razy w tygodniu. Pompę należy używać ostrożnie, w jałowych warunkach. Poniżej podano sposób przygotowania roztworu do infuzji i podania podskórnego (patrz ilustracje poniżej):

1.    Nabrać do strzykawki wodę do wstrzykiwań.

2.    Po przetarciu alkoholem gumowego korka w fiolce z lekiem Desferal, wstrzyknąć zawartość

strzykawki do fiolki.

3.    Wstrząsać fiolką dokładnie, aż do rozpuszczenia się proszku.

4.    Tak uzyskany roztwór nabrać do strzykawki.

5.    Przymocować końcówkę rurki do strzykawki, końcówkę połączyć ze specjalną igłą z końcówką w kształcie motylka i wstrzyknąć lek do pustej rurki.

6.    Umieścić strzykawkę w pompce.

7.    Igła może być wkłuta pod skórę brzucha, ramienia, podudzia lub uda.

Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu skóry alkoholem przed wkłuciem igły. Następnie jedną ręką należy utworzyć fałd skóry, a drugą wkłuć igłę aż do "skrzydełek". Koniec igły powinien swobodnie poruszać się pod skórą. Jeśli koniec igły nie porusza się swobodnie, może to oznaczać, że jest on umieszczony zbyt płytko pod skórą. Należy wówczas spróbować wkłuć igłę w nowym miejscu, po oczyszczeniu skóry alkoholem.

8.    Przykleić igłę plastrem.

9.    Zazwyczaj pompkę nosi się na ciele na pasku lub w specjalnym futerale przymocowanym do

ramienia. Wielu pacjentów uważa, że stosowanie w nocy jest najwygodniejsze.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Desferal może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku w takich samych dawkach jak u innych pacjentów dorosłych.

Jednoczesne stosowanie witaminy C

Po upływie przynajmniej jednego miesiąca od rozpoczęcia regularnego stosowania leku Desferal, lekarz może zalecić równoczesne podawanie witaminy C. Maksymalna dawka dobowa witaminy C dla dorosłych wynosi 200 mg, jest ona podzielona na mniejsze dawki przyjmowane w ciągu doby. Dla dzieci poniżej 10 lat, wystarczająca jest zwykle dawka 50 mg witaminy C na dobę, natomiast dla dzieci starszych, dawka 100 mg.

Jak długo należy przyjmować lek Desferal

Lek należy stosować regularnie i ściśle według zaleceń lekarza. Takie stosowanie leku przyniesie najlepsze rezultaty i zmniejszy ryzyko działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z leczeniem, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal

Nie należy stosować większej dawki lub stężenia leku niż zalecił lekarz, ponieważ może to spowodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia leku oraz innych objawów ogólnych, takich jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi), przyspieszone lub spowolnione bicie serca, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności), znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw zaburzeń czynności nerek), zaburzenia ze strony układu nerwowego (np. pobudzenie, utrata zdolności mówienia, bóle głowy), duszności (objaw zaburzenia czynności płuc), zaburzenia wzroku i słuchu.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Desferal niż zalecano, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub personelem szpitala. Może zajść konieczność zastosowania leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Desferal

W przypadku pominięcia dawki, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.

Przerwanie stosowania leku Desferal

Nie wolno przerywać stosowania leku Desferal, chyba że zadecyduje tak lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie, zdolność usuwania nadmiaru żelaza z organizmu zostanie utracona (patrz punkt „Jak długo należy przyjmować lek Desferal”).

Leczenie ostrego zatrucia żelazem

Lek Desferal może być stosowany w przypadku zatrucia preparatami żelaza.

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu

W zależności od stężenia glinu we krwi pacjenta lek Desferal podawany jest zwykle raz w tygodniu w dawce 5 mg/kg w powolnej kroplowej infuzji dożylnej, w czasie ostatnich 60 minut dializy lub 5 godzin przed rozpoczęciem dializy.

U pacjentów poddanych ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej lub ciągłej, cyklicznej dializie otrzewnowej lek Desferal powinien być stosowany w dawce 5 mg/kg masy ciała, przed ostatnią wymianą płynu dializacyjnego w danym dniu.

Czas leczenia i zmiana dawkowania zależy od wyników testów, zalecanych przez lekarza.

Test z zastosowaniem leku Desferal

W przypadku testu na nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie, lek Desferal podaje się domięśniowo w dawce 500 mg. Przez 6 godzin należy zbierać mocz, w którym następnie zostanie oznaczona zawartość żelaza.

W przypadku dializowanych pacjentów, oznacza się nadmiar glinu. W tym przypadku podaje się preparat Desferal w powolnej infuzji dożylnej w czasie ostatnich 60 minut dializy, w dawce 5 mg/kg masy ciała. Zawartość glinu jest oznaczona w próbkach krwi, pobranych przed daną dializą oraz przed następną dializą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zbyt szybkie podanie dożylne leku Desferal może spowodować działania niepożądane, a nawet zapaść. Jeśli wystąpią działania niepożądane, może być konieczna pomoc lekarska.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

-    bardzo często: występują u częściej niż u 1 na 10 pacjentów,

-    często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

-    rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

-    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

-    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często

-    Ból stawów, ból mięśni.

-    Reakcje w miejscu podania, w tym ból, obrzęk, naciek, rumień, świąd, strup, skorupa.

Często

-    Ból głowy.

-    Nudności.

-    Pokrzywka.

-    Opóźnienie wzrostu i zaburzenia w układzie kostnym (np. dysplazja przynasadowa) u pacjentów przyjmujących większe dawki i małych dzieci.

-    Gorączka.

Niezbyt często

-    Głuchota neuroczuciowa, szum lub dzwonienie    w uszach.

-    Astma.

-    Wymioty, ból brzucha.

-    Reakcje w miejscu podania, w tym pęcherzyki,    obrzęk i pieczenie.

Rzadko

-    Mukormikoza.

-    Utrata wzroku, ubytek pola widzenia, zwyrodnienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma, zmniejszona ostrość wzroku, niewyraźne widzenie, ślepota zmierzchowa, zaburzenia pola widzenia, chromatopsja (nieprawidłowe widzenie barw), zmętnienie rogówki.

-    Niedociśnienie tętnicze, tachykardia i wstrząs, jeśli nie są przestrzegane zalecane środki ostrożności dotyczące podawania.

Bardzo rzadko

-    Zapalenie żołądkowo-jelitowe wywołane przez    pałeczki Yersinia.

-    Zaburzenie krwi (w tym trombocytopenia, leukopenia).

-    Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna,    obrzęk naczynioruchowy.

-    Zaburzenia neurologiczne, w tym zawroty głowy, przyspieszenie rozwoju lub nasilenie encefalopatii dializacyjnej zależnej od glinu, neuropatia obwodowa, parestezje.

-    Ostre zaburzenia oddechowe, nacieki płuc.

-    Biegunka.

-    Uogólniona wysypka.

Częstość nieznana

-    Drgawki.

-    Skurcze mięśni.

-    Ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności kanalików nerkowych, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Jeśli wymienione powyżej działania niepożądane są ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Desferal

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Desferal po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użycia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Roztwór należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu (rozpocząć podawanie w ciągu 3 godzin). Jeśli roztwór sporządzono w warunkach jałowych, można go przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres maksimum 24 godzin przed podaniem. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Desferal

-    Substancją czynną leku jest mezylan deferoksaminy. Każda fiolka zawiera 500 mg mezylanu deferoksaminy.

-    Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Desferal i co zawiera opakowanie

Lek Desferal jest w postaci proszku. Jest dostępny w opakowaniach zawierających 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Desferal

Charakterystyka Desferal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DESFERAL, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Proszek w 1 fiolce zawiera 500 mg mezylanu deferoksaminy (Deferoxamini mesilas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczniczo

•    Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie, np. w:

-    hemosyderozie poprzetoczeniowej obserwowanej w talasemii, niedokrwistości syderoblastycznej, autoimmunizacyjnej niedokrwistości hemolitycznej i innych przewlekłych postaciach niedokrwistości,

-    samoistnej (pierwotnej) hemochromatozie u pacjentów, u których schorzenia współistniejące (np.: ciężka niedokrwistość, choroba serca, hipoproteinemia) wykluczają krwioupust,

-    nadmiernym gromadzeniu żelaza w organizmie w późnej porfirii skórnej u pacjentów nietolerujących krwioupustu.

•    Leczenie ostrego zatrucia żelazem.

•    Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie pacjentów ze

schyłkową niewydolnością nerek, poddanych przewlekłej dializie:

-    ze schorzeniami układu kostnego zależnymi od glinu,

-    z encefalopatią w przebiegu przewlekłej dializy,

-    z niedokrwistością zależną od glinu.

Diagnostycznie

W celu rozpoznania nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie

Głównym celem leczenia chelatującego w nadmiernym gromadzeniu żelaza w organizmie u pacjentów reagujących na leczenie jest utrzymanie bilansu żelaza w równowadze oraz zapobieganie hemosyderozie. Jeśli u pacjenta w organizmie występuje nadmiar żelaza, niezbędne jest osiągnięcie ujemnego bilansu żelaza, aby spowolnić proces jego odkładania się w tkankach oraz zapobiec toksycznemu działaniu.

Dzieci i dorośli

Leczenie produktem Desferal należy rozpocząć po pierwszych 10 do 20 transfuzjach lub gdy obserwacja klinicznej dostarczyła dowodów, że u pacjenta występuje przewlekłe nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie (np. stężenie ferrytyny w surowicy >1 000 ng/ml. Opóźnienie wzrostu może być spowodowane nadmiernym gromadzeniem żelaza lub zbyt dużymi dawkami produktu Desferal. Jeśli leczenie chelatujące rozpoczyna się u pacjentów w wieku poniżej 3 lat, to rozwój dziecka należy dokładnie kontrolować, a średnia dawka dobowa nie powinna przekraczać 40 mg/kg mc.

Dawkowanie i sposób podawania można ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta i dostosowywać w czasie leczenia na podstawie nadmiaru żelaza w organizmie. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę. W celu oceny odpowiedzi na leczenie chelatujące, początkowo można oznaczać codziennie dobowe wydalanie żelaza z moczem i oceniać reakcję na zwiększanie dawek produktu Desferal. Po ustaleniu odpowiedniej dawki leku, współczynnik wydalania żelaza z moczem można określać co kilka tygodni. Alternatywnie, średnią dawkę dobową można dostosowywać na podstawie wartości stężenia ferrytyny, tak, aby wskaźnik terapeutyczny utrzymywał się poniżej wartości 0,025 (tj. średnia dawka dobowa produktu Desferal w mg/kg mc. podzielona przez stężenie ferrytyny w surowicy w mikrogramach/l). Indeks terapeutyczny jest cennym narzędziem służącym do ochrony pacjenta przed nadmierną chelatacją, lecz nie może zastąpić dokładnej stałej kontroli stanu klinicznego pacjenta.

Średnia dobowa dawka produktu Desferal wynosi zwykle od 20 do 60 mg/kg mc. Pacjentom, u których stężenie ferrytyny w surowicy jest mniejsze niż 2 000 ng/ml, należy podawać dawkę około 25 mg/kg mc./dobę. Pacjentom, u których stężenie ferrytyny w surowicy wynosi od 2 000 do 3 000 ng/ml, należy podawać dawkę około 35 mg/kg mc./dobę. Jeśli stężenie ferrytyny w surowicy u pacjenta jest większe, może być konieczne podawanie dawki do 55 mg/kg mc./dobę. Nie zaleca się systematycznego przekraczania średniej dawki dobowej 50 mg/kg mc., z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność jest bardzo intensywne leczenie chelatujące u pacjentów, u których zakończył się wzrost. Jeśli stężenie ferrytyny zmaleje poniżej 1 000 ng/ml, zwiększa się ryzyko toksyczności produktu Desferal. Pacjenta należy wówczas szczególnie wnikliwie obserwować i rozważyć możliwości zmniejszenia całkowitej dawki tygodniowej. Podane dawki są średnimi dawkami dobowymi. Ponieważ większość pacjentów nie przyjmuje leku przez 7 dni w tygodniu, faktyczna dawka podana w danej infuzji różni się od średniej dawki dobowej, np. jeśli średnia dawka 40 mg/kg mc./dobę jest podawana pacjentowi w infuzji 5 razy w tygodniu, dawka leku podczas każdej infuzji wynosi 56 mg/kg mc.

Wykazano, iż regularne stosowanie produktu Desferal wiąże się z wydłużeniem przewidywanej długości życia u osób z talasemią.

Powolna infuzja podskórna

Powolne podskórne podanie za pomocą lekkiej, przenośnej pompy infuzyjnej, trwające przez 8 do 12 godzin, jest uważane za skuteczne i przede wszystkim wygodne dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Może być także stosowane przez 24 godziny. W zależności od stopnia nadmiaru żelaza, Desferal należy podawać za pomocą pompy infuzyjnej 5 do 7 razy w tygodniu. Produkt Desferal nie jest przeznaczony do podawania w szybkim wstrzyknięciu podskórnym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania kliniczne z produktem Desferal nie obejmowały wystarczającej liczby pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby określić czy reagują oni na leczenie inaczej niż pacjenci młodsi. Na ogół należy zachować ostrożność podczas doboru dawki leku dla pacjentów w podeszłym wieku, rozpoczynając zwykle od najniższej wartości z zakresu dawki, ze względu na większą częstość występowania osłabionej czynności wątroby, nerek lub serca oraz współistniejące choroby i stosowanie innych leków (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Infuzja dożylna w czasie transfuzji krwi

Dostęp do żyły w czasie transfuzji krwi umożliwia podanie dożylne produktu Desferal, np. pacjentom źle znoszącym infuzje podskórne i (lub) nietolerującym ich. Roztworu produktu Desferal nie należy wprowadzać bezpośrednio do worka z krwią, można go natomiast podać przez łącznik o kształcie litery „Y” umieszczony w pobliżu wkłucia do żyły. Do podawania produktu Desferal należy używać pompy infuzyjnej. Ze względu na ograniczoną ilość leku, którą można podać w dożylnie podczas transfuzji krwi, korzyść kliniczna związana z takim sposobem podawania leku jest ograniczona. Należy przestrzec pacjenta oraz personel medyczny przed przyspieszaniem infuzji dożylnej ze względu na ryzyko zapaści krążeniowej spowodowanej podaniem produktu Desferal w szybkim wstrzyknięciu (patrz punkt 4.4).

Ciągła infuzja dożylna

Podczas przeprowadzania intensywnego leczenia chelatującego można zastosować specjalny implantowany dożylnie system. Infuzja dożylna jest wskazana u pacjentów, u których nie jest możliwa ciągła podskórna infuzja produktu Desferal oraz u pacjentów ze schorzeniami serca spowodowanymi nadmiarem żelaza. Dawkowanie zależy od stopnia nadmiaru żelaza. Należy regularnie mierzyć ilość żelaza wydalanego w ciągu doby z moczem i odpowiednio korygować dawkę leku. Należy zachować ostrożność podczas przepłukiwania rurki infuzyjnej, aby uniknąć nagłego podania pozostałości produktu Desferal zalegającej w martwej przestrzeni rurki, ponieważ może to spowodować zapaść krążeniową (patrz punkt 4.4).

Podanie domięśniowe

Desferal można również podawać we wstrzyknięciach domięśniowych, ale tylko wtedy, kiedy nie jest możliwe wykonanie infuzji podskórnej, która jest bardziej skuteczna.

Niezależnie od sposobu podawania, dawkę podtrzymującą należy ustalać indywidualnie, na podstawie współczynnika wydalania żelaza.

Jednoczesne podawanie witaminy C

U pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie zwykle rozwija się niedobór witaminy C, prawdopodobnie na skutek jej utleniania. Stosowana równocześnie z leczeniem chelatującym witamina C w dawce do 200 mg/dobę, może być podawana w dawkach podzielonych, począwszy od zakończenia pierwszego miesiąca leczenia produktem Desferal (patrz punkt 4.4). Witamina C ułatwia tworzenie związków kompleksowych żelaza. U dzieci w wieku poniżej 10 lat odpowiednia jest dawka 50 mg, a dla dzieci starszych - dawka 100 mg. Większe dawki witaminy C nie mają wpływu na zwiększenie wydalania kompleksów żelaza.

Leczenie ostrego zatrucia żelazem

Desferal stosuje się również jako lek wspomagający w ogólnie przyjętych standardach leczenia ostrego zatrucia żelazem.

Leczenie produktem Desferal jest wskazane w następujących przypadkach:

•    u wszystkich pacjentów, u których występują objawy poważniejsze niż lekkie przemijające objawy (np. więcej niż jeden incydent wymiotów lub oddania luźnego stolca),

•    u pacjentów z objawami śpiączki, silnymi bólami brzucha, hipowolemią lub kwasicą,

•    u pacjentów, u których badania radiologiczne jamy brzusznej wykazało liczne zaciemnienia (u większości tych pacjentów wystąpią objawy zatrucia żelazem),

•    u pacjentów z objawami charakterystycznymi dla stężenia żelaza w surowicy przekraczającego 300 do 350 mikrogramów/dl niezależnie od całkowitej zdolności wiązania żelaza (ang. total iron binding capacity - TIBC). Sugeruje się także, by rozważyć zastosowanie leczenia zachowawczego bez podawania produktu Desferal lub testu z deferoksaminą u pacjentów bez objawów, u których stężenie żelaza w surowicy waha się między 300 a 500 mikrogramów/dl, jak również u pacjentów z samoistnie ustępującymi wymiotami bez zawartości krwi oraz biegunką bez innych objawów.

Zalecaną i preferowaną drogą podania jest ciągła infuzja dożylna, podawana z szybkością wynoszącą 15 mg/kg mc./h. Szybkość podawania należy zmniejszyć tak szybko, jak to jest możliwe ze względu na stan pacjenta (zwykle po 4-6 godzinach) do takiej wartości, aby całkowita dawka dobowa nie była większa od zalecanej dawki 80 mg/kg mc.

Przerywając podawanie produktu Desferal należy uwzględnić podane niżej kryteria. Leczenie chelatujące należy kontynuować aż do spełnienia wszystkich podanych niżej warunków:

•    ustąpienie wszelkich objawów ogólnoustrojowego zatrucia żelazem (np. brak kwasicy, brak nasilenia hepatotoksyczności);

•    najlepiej, aby skorygowane stężenie żelaza w surowicy było prawidłowe lub małe (np. poniżej 100 mg/dl); biorąc pod uwagę, że przyjmowanie produktu Desferal uniemożliwia dokładny pomiar stężenia żelaza w surowicy, dopuszcza się zaprzestanie podawania produktu Desferal, jeśli wszystkie pozostałe kryteriów są spełnione i oznaczone stężenie żelaza w surowicy nie jest zwiększone;

•    powtórzenie badania radiologicznego jamy brzusznej u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono liczne zaciemnienia, w celu upewnienia się, że doszło do ich zaniku prze zakończeniem podawania produktu Desferal, co służy jako znacznik dalszej absorpcji żelaza;

•    u pacjentów, u których początkowo stwierdzono różowe zabarwienie moczu po podaniu produktu Desferal, wydaje się uzasadniony powrót barwy moczu do normy przed odstawieniem leku (samo ustąpienie różowego zabarwienia moczu nie wystarczy do zaprzestania leczenia produktem Desferal).

Skuteczność leczenia zależy od wydalenia wystarczającej ilości moczu, co zapewnia wydalanie z organizmu związku żelaza - feroksaminy. Jeśli u pacjent występuje skąpomocz lub bezmocz, może być konieczna dializa otrzewnowa, hemodializa lub hemofiltracja.

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek

Kompleksy żelaza i glinu z deferoksaminą poddają się dializie. U pacjentów z niewydolnością nerek dializa zwiększy ich wydalanie.

Pacjentów z objawami nadmiaru glinu lub zaburzeniami czynności narządów wewnętrznych na skutek nadmiaru glinu należy leczyć produktem Desferal. Nawet u pacjentów bez objawów nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie, należy rozważyć podanie produktu Desferal, jeśli stężenie glinu w surowicy jest ciągle większe niż 60 ng/ml i jest to związane z pozytywnym wynikiem testu z produktem Desferal (patrz opis poniżej), szczególnie jeśli biopsja kości potwierdzi występowanie zależnych od glinu chorób kości.

Desferal należy podawać raz w tygodniu w dawce 5 mg/kg mc. (patrz punkt 6.6). U pacjentów, u których po wykonaniu testu z deferoksaminą (DFO) stężenie glinu w surowicy jest mniejsze niż 300 ng/ml, Desferal należy podawać w powolnej infuzji dożylnej podczas ostatnich 60 minut dializy. U pacjentów, u których po wykonaniu testu z deferoksaminą (DFO) stężenie glinu w surowicy przekracza 300 ng/ml, Desferal należy podawać w powolnej infuzji dożylnej 5 godzin przed rozpoczęciem dializy. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu leczenia produktem Desferal oraz zastosowaniu 4-tygodniowego okresu usuwania jego pozostałości z organizmu, należy wykonać test z produktem Desferal. Jeśli wyniki dwóch kolejno wykonanych w odstępie 1 miesiąca badań wykażą, że stężenie glinu w surowicy utrzymuje się na poziomie mniejszym niż 50 ng/ml powyżej wartości początkowej, dalsze leczenie produktem Desferal nie jest zalecane.

Pacjentom poddawanym ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis - CAPD) lub ciągłej cyklicznej dializie otrzewnowej (ang. continuous cyclic peritoneal dialysis - CCPD) Desferal należy podawać raz w tygodniu w dawce 5 mg/kg mc. przed ostatnią w danym dniu wymianą płynu dializacyjnego. W tej grupie pacjentów zalecane jest podawanie dootrzewnowe, ale Desferal można również podawać domięśniowo lub w powolnej infuzji dożylnej lub podskórnej.

Test z zastosowaniem produktu Desferal

Test opiera się na założeniu, że u osób zdrowych Desferal nie powoduje zwiększania wydalania żelaza i glinu ponad ustaloną granicę.

1. Test na nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie pacjentów z prawidłową czynnością nerek

500 mg produktu Desferal podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym. Następnie zbiera się mocz przez 6 godzin i oznacza w nim zawartość żelaza. Wydalanie żelaza w ilości 1 do 1,5 mg (18 do 27 mikromoli) w ciągu 6 godzin świadczy o nadmiarze żelaza w organizmie; natomiast ilości powyżej 1,5 mg (27 mikromoli) należy uznać za patologię. Wyniki testu są miarodajne tylko u osób z prawidłową czynnością nerek.

1. Dożylny test na nadmierne gromadzenie glinu w organizmie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek

Test ten jest zalecany u pacjentów, u których stężeniu glinu w surowicy powyżej 60 ng/ml jest związane ze stężeniem ferrytyny powyżej 100 ng/ml.

Przed rozpoczęciem hemodializy należy pobrać próbki krwi w celu oznaczenia początkowego stężenia glinu w surowicy.

W czasie ostatnich 60 minut dializy należy podać Desferal w powolnej infuzji dożylnej, w dawce 5 mg/kg mc. (patrz punkt 6.6).

Na początku następnej hemodializy (tj. 44 godziny po ww. infuzji produktu Desferal) należy pobrać drugą próbkę krwi w celu ponownego określenia stężenia glinu w surowicy.

Za pozytywny wynik testu z produktem Desferal uważa się zwiększenie stężenia glinu w surowicy powyżej 150 ng/ml w stosunku do wartości początkowej. Jednakże negatywny wynik testu nie wyklucza całkowicie diagnozy nadmiaru glinu w organizmie.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną, z wyjątkiem przypadków, gdy możliwe jest skuteczne odczulenie pacjenta.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Szybka infuzja dożylna

Szybka infuzja dożylna może spowodować niedociśnienie tętnicze i wstrząs (np. nagłe uderzenia krwi do głowy, częstoskurcz, zapaść krążeniową i pokrzywkę).

Zaburzenia wzroku i słuchu

Duże dawki produktu Desferal, szczególnie u pacjentów z małym stężeniem ferrytyny w osoczu, mogą prowadzić do zaburzeń wzroku i słuchu (patrz punkt 4.8). Pacjenci z niewydolnością nerek, poddawani dializom podtrzymującym, z małym stężeniem ferrytyny w osoczu, mogą być szczególnie podatni na działania niepożądane leku. Zanotowano przypadki objawy niepożądane ze strony narządu wzroku po jednorazowym podaniu produktu Desferal. Ryzyko działań niepożądanych zmniejsza się, kiedy stosuje się leczenie małymi dawkami produktu. Jeśli pojawią się zaburzenia wzroku lub słuchu, lek należy jak najszybciej odstawić. Zmiany wywołane lekiem Desferal są zwykle przemijające, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie rozpoznane. Po przerwie można wznowić leczenie produktem Desferal, stosując mniejsze dawki i uważnie kontrolując czynność narządu wzroku i słuchu.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Desferal oraz co 3 miesiące w czasie trwania leczenia, zaleca się wykonanie specjalistycznych badań okulistycznych i testów audiologicznych, szczególnie jeśli stężenie ferrytyny jest niskie. Ryzyko zmian audiometrycznych u pacjentów z talasemią można ograniczyć, utrzymując stosunek dobowej dawki produktu Desferal (wyrażonej w mg/kg mc.) do stężenia ferrytyny w surowicy krwi (wyrażonej w mikrogramach/l) poniżej 0,025.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza i zachowaną czynnością nerek około połowa związanego żelaza wydalana jest przez nerki. Wobec tego zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Kompleksy żelaza i glinu z deferoksaminą podlegają dializie; u pacjentów z niewydolnością nerek ich eliminacja będzie zwiększona przez dializę.

Notowano pojedyncze przypadki ostrej niewydolności nerek (patrz także punkt 4.8). Należy rozważyć kontrolowanie u pacjenta zmian czynności nerek (np. zwiększonego stężenia kreatyniny).

Dzieci i młodzież: opóźnienie wzrostu

U pacjentów z małym stężeniem ferrytyny w surowicy, przyjmujących duże dawki produktu Desferal, lub u pacjentów w młodym wieku (<3 lat w chwili rozpoczęcia leczenia) obserwowano zahamowanie wzrostu (patrz punkt 4.2). Nie należy utożsamiać opóźnienia wzrostu spowodowanego zbyt dużymi dawkami produktu Desferal z opóźnieniem wzrostu wynikającym z nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie. Opóźnienie wzrostu związane ze stosowaniem produktu Desferal występuje rzadko, gdy stosowane są dawki poniżej 40 mg/kg mc. U pacjentów z opóźnieniem wzrostu spowodowanym większymi dawkami, zmniejszenie dawek produktu Desferal może przywrócić pierwotne tempo wzrostu, jednak pacjenci ci nie osiągają przewidywanego wzrostu w wieku dojrzałym.

Dzieci i młodzież otrzymujący lek Desferal należy co 3 miesiące kontrolować pod względem przyrostu masy ciała i wzrostu.

Zespół ostrych zaburzeń oddechowych

U pacjentów z ostrym zatruciem żelazem, a także u pacjentów z talasemią, notowano przypadki zespołu ostrych zaburzeń oddechowych, jako skutek dożylnego stosowania bardzo dużych dawek produktu Desferal. Dlatego nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Zakażenia

Stwierdzono, że u pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie stosowanie produktu Desferal sprzyja rozwojowi zakażeń, np. wywołanych przez Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. Jeśli u pacjenta leczonego produktem Desferal wystąpi gorączka połączona z ostrym zapaleniem jelita cienkiego lub grubego, rozlanymi bólami brzucha lub zapaleniem gardła, to Desferal należy odstawić na pewien czas, wykonać testy bakteriologiczne i natychmiast rozpocząć leczenie odpowiednimi antybiotykami. Po ustąpieniu zakażenia można podjąć leczenie produktem Desferal.

Wśród pacjentów leczonych produktem Desferal z powodu nadmiernego gromadzenia glinu i (lub) żelaza, zanotowano rzadkie przypadki mukormikozy, niektóre zakończone zgonem. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia, należy przerwać leczenie produktem Desferal, wykonać testy mikologiczne i natychmiast zastosować odpowiednie leczenie. Mukormikoza może także wystąpić u pacjentów, którzy nie otrzymują produktu Desferal. Oznacza to, że również inne czynniki, takie jak: dializy, cukrzyca, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, nowotwory układu krwiotwórczego, leki immunosupresyjne lub osłabiony układ immunologiczny, mogą odgrywać rolę w rozwoju tego zakażenia.

Zmiana zabarwienia moczu

Wydalanie kompleksu żelaza może spowodować czerwonobrązowe zabarwienie moczu.

Instrukcje dotyczące stosowania i przechowywania

Produktu leczniczego Desferal nie należy stosować w dawkach większych niż zalecone. Produktu nie należy podawać podskórnie w stężeniach powyżej 95 mg/ml, ponieważ oznacza to większe ryzyko reakcji miejscowych (patrz punkt 6.6). Jeśli jedyną możliwością jest podanie domięśniowe, należy rozważyć zastosowanie większych stężeń (patrz punkt 6.2).

Otrzymany roztwór o zalecanym stężeniu 95 mg/ml jest klarowny, bezbarwny do lekko żółtego. Należy używać tylko klarownych roztworów. Jeśli roztwór jest opalizujący lub mętny, należy go zniszczyć. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonywania wstrzyknięcia.

W czasie wykonywania infuzji podskórnej igły nie należy wprowadzać pod skórę za płytko.

Zaburzenie czynności serca związane z podaniem dużej dawki witaminy C

U pacjentów z ciężkim przewlekłym nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie, leczonych produktem Desferal oraz dużymi dawkami witaminy C (ponad 500 mg na dobę), może dojść do zaburzeń czynności serca. Zaburzenia te ustępują po odstawieniu witaminy C. Dlatego podczas jednoczesnego stosowania produktu Desferal i witaminy C, zaleca się opisane poniżej środki ostrożności.

-    Nie uzupełniać leczenia witaminą C u pacjentów z niewydolnością serca.

-    Leczenie witaminą C można rozpocząć dopiero po zakończeniu pierwszego miesiąca regularnego stosowania produktu Desferal.

-    Witaminę C można podać jedynie wtedy, gdy pacjent regularnie otrzymuje produkt Desferal, najlepiej wkrótce po zainstalowaniu pompy dozującej lek.

-    Nie należy stosować dobowej dawki witaminy C większej niż 200 mg, podawanej w dawkach podzielonych.

-    Podczas takiego leczenia skojarzonego zaleca się monitorowanie czynności serca.

Pacjenci leczeni z powodu przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie

U pacjentów z encefalopatią wywołaną glinem, duże dawki produktu Desferal mogą nasilić zaburzenia neurologiczne (drgawki), prawdopodobnie na skutek nagłego zwiększenia stężenia krążącego glinu (patrz punkt 4.8). Desferal może przyspieszyć wystąpienie otępienia u pacjentów dializowanych. Opisywano, że wcześniejsze podanie klonazepamu zapobiega nasileniu się objawów neurologicznych.

Stosowanie produktu Desferal w leczeniu nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie może zmniejszać stężenie wapnia w surowicy i nasilać nadczynności przytarczyc.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podanie produktu Desferal i prochloroperazyny (pochodnej fenotiazyny) może prowadzić do przemijających zaburzeń przytomności.

U pacjentów z ciężkim przewlekłym nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie jednoczesne podanie produktu Desferal i dużych dawek witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę), może przyczynić się do zaburzeń czynności serca (patrz punkt 4.4), ustępujących po odstawieniu witaminy C.

Wyniki obrazowania izotopem galu (67Ga) mogą zostać zakłócone na skutek szybkiego wydalania z moczem izotopu 67Ga związanego z deferoksaminą. Zaleca się przerwanie leczenia produktem Desferal na 48 godzin przed wykonaniem scyntygrafii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dane dotyczące stosowania deferoksaminy u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania prowadzone na zwierzętach (króliki) wykazały toksyczność reprodukcyjną (teratogenność) (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla płodu i matki pozostaje nieznane. Deferoksaminę należy w okresie ciąży stosować jedynie w sytuacji, gdy oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Kobiety planujące ciążę

W każdym przypadku należy rozważyć potencjalne korzyści wynikające z podawania produktu Desferal względem ryzyka, które może zagrażać dziecku.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy deferoksamina przenika do mleka matki. Jako że wiele leków jest wydalanych z mlekiem matki oraz z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych produktu u noworodków lub niemowląt karmionych piersią, należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub wstrzymaniu przyjmowania produktu, uwzględniając znaczenie leku dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci odczuwający zawroty głowy lub inne dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia wzroku lub słuchu, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane (Tabela 1) pogrupowano według częstości występowania, zaczynając od najczęstszych i przyjmując następującą konwencję: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie częstości występowania, działania niepożądane zostały wymienione zgodnie ze zmniejszającym się stopniem ciężkości.

Niektóre objawy podawane jako działania niepożądane mogą być przejawem choroby podstawowej, tj. nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.

Tabela 1.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

Mukormikoza (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zapalenie żołądkowo-jelitowe wywołane przez pałeczki Yersinia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zaburzenie krwi (w tym trombocytopenia, leukopenia)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia neurologiczne, w tym zawroty głowy, przyspieszenie rozwoju lub nasilenie encefalopatii dializacyjnej zależnej od glinu, neuropatia obwodowa, parestezje (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Drgawki (patrz Specjalne uwagi poniżej)

Zaburzenia oka

Rzadko

Utrata wzroku, ubytek pola widzenia, zwyrodnienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma, zmniejszona ostrość wzroku, niewyraźne widzenie, ślepota zmierzchowa, zaburzenia pola widzenia, chromatopsja (nieprawidłowe widzenie barw), zmętnienie rogówki (patrz punkt 4.4 i Specjalne uwagi poniżej)

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Głuchota neuroczuciowa, szumy uszne (patrz punkt 4.4 i Specjalne uwagi poniżej)

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze, tachykardia i wstrząs, jeśli nie przestrzega się zalecanych środków ostrożności dotyczących podawania (patrz punkt 4.2 i punkt 4.4)

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Astma

Bardzo rzadko

Ostre zaburzenia oddechowe, nacieki płuc (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Niezbyt często

Wymioty, ból brzucha

Bardzo rzadko

Biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Pokrzywka

Bardzo rzadko

Uogólniona wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

Ból stawów, ból mięśni

Często

Opóźnienie wzrostu i zaburzenia w układzie kostnym (np. dysplazja przynasadowa) u pacjentów przyjmujących większe dawki i małych dzieci (patrz punkt 4.4 i Specjalne uwagi poniżej)

Częstość nieznana

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Ostra niewydolność nerek, zaburzenia przesączania w kanalikach nerkowych, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (patrz punkty 4.4 i 4.9)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu pot

ania

Bardzo często

Reakcje w miejscu podania, w tym ból, obrzęk, naciek, rumień, świąd, strup, skorupa (patrz Specjalne uwagi poniżej)

Często

Gorączka

Niezbyt często

Reakcje w miejscu podania, w tym pęcherzyki, obrzęk i pieczenie (patrz ‘Specjalne uwagi’ poniżej)

Specjalne uwagi

Głuchota neuroczuciowa oraz szumy uszne występują niezbyt często, jeśli lek jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami i jeśli dawki są zmniejszane, kiedy zmniejsza się stężenie ferrytyny (stosunek średniej dawki dobowej produktu Desferal podzielony przez stężenie ferrytyny w osoczu powinien być mniejszy niż 0,025).

Różne zaburzenia dotyczące oczu występują rzadko, chyba że stosuje się duże dawki (patrz punkt 4.4).

Opóźnienie wzrostu oraz zaburzenia w układzie kostnym (np. dysplazja przynasadowa) występują często po zastosowaniu dawek powyżej 60 mg/kg mc., szczególnie u pacjentów rozpoczynających leczenie chelatujące w pierwszych trzech latach życia. Ryzyko to jest znacznie mniejsze, jeśli stosuje się dawki do 40 mg/kg mc.

W miejscu podania bardzo często występują ból, obrzęk, naciek, rumień, świąd i strup, a pęcherze, obrzęk miejscowy i pieczenie są reakcjami niezbyt częstymi. Reakcje miejscowe mogą być związane z reakcjami ogólnymi takimi, jak ból stawów lub ból mięśni (bardzo często), ból głowy (często), pokrzywka (często), nudności (często), gorączka (często), wymioty (niezbyt często), ból brzucha (niezbyt często) lub astma (niezbyt często).

Wydalanie kompleksu żelaza może spowodować czerwonobrązowe zabarwienie moczu.

Drgawki zgłaszano głównie u pacjentów dializowanych z nadmiernym gromadzeniem glinu (patrz punkt 4.4).

Zgłaszano rzadkie przypadki zwiększenia aktywności aminotransferaz u pacjentów leczonych produktem leczniczym Desferal, jednak związek przyczynowy z produktem leczniczym nie został ustalony.

Leczenie pacjentów z przewlekłym nadmiernym gromadzeniem glinu w organizmie

Terapia chelatująca oparta na podawaniu produktu Desferal, stosowana w leczeniu nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie, może powodować hipokalcemię i nasilenie nadczynności przytarczyc (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Niezamierzone podanie zbyt dużej dawki lub szybkie podanie dożylne może spowodować niedociśnienie tętnicze, tachykardię i zaburzenia żołądkowo-jelitowe; obserwowano ostrą, ale przemijającą utratę wzroku, afazję, pobudzenie, ból głowy, nudności, bradykardię, a także ostrą niewydolność nerek (patrz punkt 4.8).

Opisano przypadki zespołu ostrych zaburzeń oddechowych po leczeniu nadmiernie wysokimi dawkami produktu Desferal podawanymi dożylnie u pacjentów z ostrym zatruciem żelazem, a także u pacjentów z talasemią (patrz punkt 4.4).

Leczenie

Nie ma specyficznego antidotum. Należy przerwać leczenie produktem Desferal i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Desferal ulega dializie.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: czynnik chelatujący żelazo, kod ATC: V03AC01

5.1 Właściwości farmakodynamiczne Mechanizm działania

Deferoksamina (DFO) tworzy związki kompleksowe głównie z jonami żelazowymi i trójwartościowymi jonami glinu: stałe tworzenia kompleksów wynoszą odpowiednio 1031 i 1025. Powinowactwo DFO do jonów dwuwartościowych, takich jak Fe2+, Cu2+, Zn2+, Ca2+ jest znacznie mniejsze (stałe tworzenia kompleksów wynoszą 1014 lub mniej). Chelatowanie zachodzi w stosunku molowym 1:1 tak, że 1 g DFO może teoretycznie związać 85 mg Fe3+ lub 41 mg A13+.

Dzięki swym właściwościom chelatującym, DFO jest w stanie wychwycić wolne żelazo znajdujące się w osoczu i komórkach, tworząc kompleks feroksaminę (FO). Wydalanie żelaza w postaci FO z moczem dotyczy głównie żelaza pochodzącego z osocza, podczas gdy wydalanie z kałem odzwierciedla głównie wewnątrzwątrobowe wiązanie żelaza. Żelazo może być chelatowane z ferrytyny i hemosyderyny, jednak proces ten jest stosunkowo wolny dla stężeń DFO obserwowanych w czasie leczenia. Deferoksamina nie wiąże się jednak z żelazem występującym w transferynie lub hemoglobinie, ani też w innych cząsteczkach zawierających heminę.

Deferoksamina może również uruchamiać i chelatować glin, tworząc kompleks aluminoksaminę (AlO).

Rezultat działania farmakodynamicznego

Ponieważ oba kompleksy, FO oraz AlO, ulegają całkowitemu wydaleniu, DFO zwiększa wydalanie żelaza i glinu z moczem i kałem, zmniejszając w ten sposób ich patologiczne ilości, jakie gromadzą się w narządach.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Wchłanianie

Deferoksamina szybko się wchłania po podaniu domięśniowym lub podskórnym. Słabo wchłania się z przewodu pokarmowego z nieuszkodzoną błoną śluzową. Całkowita biodostępność jest mniejsza niż 2% po doustnym podaniu 1 g DFO.

W trakcie dializy otrzewnowej DFO wchłania się z płynu dializacyjnego.

Dystrybucja

U zdrowych ochotników największe stężenie DFO w osoczu stwierdzono 30 min po domięśniowym wstrzyknięciu dawki 10 mg/kg mc.; wynosiło ono 15,5 mmol/1 (8,7 mg/ml). Godzinę po wstrzyknięciu największe stężenie FO wyniosło 3,7 mmol/l (2,3 mg/ml). Po dożylnym infuzji 2 g DFO (około 29 mg/ kg mc.) zdrowym ochotnikom w ciągu 2 godzin, średnie stężenie DFO w stanie równowagi wynosiło 30,5 pmol/l. Dystrybucja DFO była szybka, ze średnim czasem półtrwania w fazie dystrybucji wynoszącym 0,4 h. Mniej niż 10% DFO wiąże się z białkami surowicy in vitro.

Metabolizm

U pacjentów z nadmiarem żelaza wyizolowano z moczu i zidentyfikowano 4 metabolity DFO. Określono następujące reakcje metabolizmu DFO: transaminacja i oksydacja, w wyniku których powstają metabolity kwasowe; beta-oksydacja, również dająca metabolity kwasowe; dekarboksylacja i N-hydroksylacja, w wyniku których powstają metabolity obojętne.

Eliminacja

U zdrowych osobników po podaniu domięśniowym, zarówno DFO, jak i FO mają dwie fazy eliminacji; okres półtrwania w fazie dystrybucji DFO wynosi 1 h, a FO - 2,4 h. Okres półtrwania w fazie eliminacji obu tych substancji wynosi 6 h. W ciągu 6 godzin od wstrzyknięcia 22% dawki jest wydalane z moczem jako DFO, a 1% jako FO.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów z hemochromatozą w godzinę po wstrzyknięciu domięśniowym DFO w dawce 10 mg/ kg mc., zanotowano następujące największe stężenia DFO i FO w osoczu: odpowiednio 7,0 mikromoli/1 (3,9 mikrogramów/ml) i 15,7 mikromoli/1 (9,6 mikrogramów/ml). Okresy półtrwania w fazie eliminacji DFO i FO u tych pacjentów wynosiły odpowiednio 5,6 h i 4,6 h. W czasie 6 godzin po wstrzyknięciu 17% dawki wydalane było z moczem w postaci DFO, a 12% w postaci FO.

U pacjentów z talasemią w wyniku ciągłej infuzji dożylnej DFO w dawce 50 mg/kg mc./dobę stężenie DFO w osoczu w stanie równowagi wynosiło 7,4 mikromoli/l (4,1 mikrogramów/ml). Eliminacja DFO z osocza przebiegała dwufazowo, ze średnim okresem półtrwania w fazie dystrybucji wynoszącym 0,28 godziny oraz okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym 3,0 godziny. Całkowity klirens osocza wyniósł 0,5 l/h/kg, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym oceniono na 1,35 l/kg. Całkowity wpływ na organizm głównych metabolitów wiążących żelazo wynosił około 54% takiego wpływu wykazywanego przez DFO, gdy brano pod uwagę wartość pola pod krzywą (AUC). Pozorny jednowykładniczy okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitu wynosił 1,3 godziny.

U pacjentów z niewydolnością nerek poddanych dializie, otrzymującym DFO w dawce 40 mg/kg mc. w jednogodzinnej infuzji dożylnej, stężenie w osoczu pod koniec infuzji wynosiło 152 mikromoli/1 (85,2 mikrogramów/ml), jeśli infuzję wykonywano między dializami. Stężenia DFO w osoczu były mniejsze o 13-27%, jeśli infuzja wykonywana była w trakcie dializy. Stężenia FO we wszystkich przypadkach wynosiły ok. 7,0 mikromoli/1 (4,3 mikrograma/ml), a stężenie AlO wynosiło 2-3 mikromole/1 (1,2-1,8 mikrograma/ml). Po zakończeniu infuzji stężenie DFO w osoczu zmniejszyło się szybko, a okres półtrwania wynosił 20 min. Mniejsza część dawki eliminowana była z dłuższym okresem półtrwania, wynoszącym 14 godzin. Stężenie AlO w osoczu wzrastało po infuzji przez 48 godzin do ok. 7 mikromoli/1 (4 mikrogramy/ml). Po dializie stężenie AlO w osoczu spadło do 2,2 mikromoli/l (1,3 mikrograma/ml).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kilkutygodniowe podskórne podawanie dużych dawek DFO szczurom, psom i kotom spowodowało zmętnienie soczewki oka oraz zaćmę.

W badaniach in vitro (test Amesa) oraz in vivo (test mikrojąderkowy u szczurów) nie stwierdzono mutagennego ani genotoksycznego działania DFO. Nie przeprowadzono długookresowych badań działania rakotwórczego DFO.

Deferoksamina nie powodowała wad rozwojowych u szczurów ani u myszy. W przypadku płodów królika, które były narażone w macicy na działanie dawek toksycznych tylko dla matki, stwierdzono wady rozwojowe kośćca. Mimo że wyniki tego badania mają charakter wstępny, nie można wykluczyć teratogennego działania DFO u królików w warunkach doświadczenia (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

-    Roztwory heparyny do wstrzykiwań.

-    Do rozpuszczania suchej substancji nie używać 0,9% roztworu chlorku sodu. Można go użyć do rozcieńczenia roztworu produktu Desferal po uprzednim rozpuszczeniu go w wodzie do wstrzykiwań.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użycia.

Roztwór należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu (rozpocząć podawanie w ciągu 3 godzin). Jeśli roztwór sporządzano w warunkach jałowych, można go przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres maksimum 24 godzin przed podaniem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła bezbarwnego z gumowym korkiem, w kartonowym pudełku.

Pudełko zawiera 10 fiolek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W celu podania pozajelitowego proszek rozpuszcza się w wodzie do wstrzykiwań sporządzając roztwór o stężeniu 95 mg/ml, z wyjątkiem podania domięśniowego, kiedy może być konieczne zastosowanie większych stężeń.

Sporządzanie roztworu do wstrzykiwań do podania podskórnego, dożylnego i domięśniowego opisano w Tabeli 2 i 3.

Odpowiednią ilość wody do wstrzykiwań należy wstrzyknąć do fiolki, zawierającej lek Desferal w postaci suchej substancji, a następnie dokładnie wstrząsnąć fiolkę. Należy używać jedynie klarownych roztworów od bezbarwnych do lekko żółtawych (patrz punkt 4.4).

Tabela 2. Sporządzanie roztworu do podania podskórnego i dożylnego

ROZPUSZCZANIE PRODUKTU DESFERAL W JAŁOWEJ WODZIE DO WSTRZYKIWAŃ

Wielkość

fiolki

Objętość jałowej wody do wstrzykiwań konieczna do

Całkowita zawartość leku po rozpuszczeniu

Końcowe stężenie na ml po rozpuszczeniu

rozpuszczenia

500 mg

5 ml

500 mg/5,3 ml

95 mg/ml

Tabela 3.

Sporządzanie roztworu do podania domięśniowego

ROZPUSZCZANIE PRODUKTU DESFERAL W JAŁOWEJ WODZIE DO WSTRZYKIWAŃ

Wielkość

fiolki

Objętość jałowej wody do wstrzykiwań konieczna do

Całkowita zawartość leku po rozpuszczeniu

Końcowe stężenie na ml po rozpuszczeniu

rozpuszczenia

500 mg

2 ml

500 mg/2,35 ml

213 mg/ml

Roztwór produktu Desferal o stężeniu 95 mg/ml można dalej rozcieńczać płynami stosowanymi rutynowo do infuzji (0,9% NaCl, 5% roztwór glukozy, płyn Ringera, mleczanowy płyn Ringera, płyny do dializy otrzewnowej, takie jak: Dianeal 137 Glucose 2,27%, Dianeal PD4 Glucose 2,27% i CAPD/ DPCA 2 Glucose 1,5%).

W celu wykonania testu z produktem Desferal oraz w celu leczenia przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie, 5,3 ml roztworu przygotowanego w fiolce 500 mg odpowiada dawce 5 mg/kg mc., stosowanej u pacjenta o masie ciała 100 kg. W zależności od masy ciała pacjenta, należy pobrać z fiolki odpowiednią objętość roztworu produktu Desferal i dodać do 150 ml 0,9% roztworu chlorku sodu.

Rozpuszczony produkt Desferal można także dodać do płynu dializacyjnego i podać dootrzewnowo pacjentom poddawanym ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej lub ciągłej cyklicznej dializie otrzewnowej.

Stosowanie produktu Desferal w przewlekłym nadmiernym gromadzeniu żelaza w organizmie, za pomocą przenośnej pompy infuzyjnej, jest opisane w ulotce informacyjnej dla pacjenta w następujący sposób (patrz ilustracje poniżej).

1. Nabrać do strzykawki wodę do wstrzykiwań.

2.    Po przetarciu alkoholem gumowego korka w fiolce z lekiem Desferal, wstrzyknąć zawartość strzykawki do fiolki.

3.    Wstrząsać fiolką dokładnie, aż do rozpuszczenia proszku.

4.    W ten sposób uzyskany roztwór nabrać do strzykawki.

5.    Przymocować końcówkę rurki do strzykawki; końcówkę połączyć ze specjalną igłą z końcówką w kształcie motylka i wstrzyknąć lek do pustej rurki.

6.    Umieścić strzykawkę w pompce.

7.    Igła może być wkłuta pod skórę brzucha, ramienia, podudzia lub uda.

Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu skóry alkoholem przed wkłuciem igły. Następnie jedną ręką należy utworzyć fałd skóry, a drugą wkłuć igłę aż do "skrzydełek". Koniec igły powinien swobodnie poruszać się pod skórą. Jeśli koniec igły nie porusza się swobodnie, może to oznaczać, że jest on umieszczony zbyt płytko pod skórą. Należy wówczas spróbować wkłuć igłę w nowym miejscu, po oczyszczeniu skóry alkoholem.

8.    Przykleić igłę plastrem.

9.    Zazwyczaj pompkę nosi się na ciele na pasku lub w specjalnym futerale przymocowanym do ramienia. Wielu pacjentów uważa, że stosowanie w nocy jest najwygodniejsze.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr R/2077

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.10.1990 / 07.06.1999 / 09.08.2004 / 21.08.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Desferal