+ iMeds.pl

Desmoxan 1,5 mgUlotka Desmoxan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Desmoxan

1,5 mg, kapsułki twarde

(Cytisinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Desmoxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desmoxan

3.    Jak stosować Desmoxan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Desmoxan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Desmoxan i w jakim celu się go stosuje

Lek Desmoxan zawiera substancję czynną - cytyzynę, której działanie podobne jest do nikotyny.

Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego).

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desmoxan

Kiedy nie stosować leku Desmoxan

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,

-    w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu,

-    w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Desmoxan powinien być stosowany tylko przez pacjentów, którzy mają poważny zamiar rzucenia palenia tytoniu. Stosowanie leku Desmoxan i palenie tytoniu może doprowadzić do nasilenia niepożądanych działań nikotyny.

Desmoxan należy stosować ostrożnie w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, schorzeń naczyń mózgowych, zaburzeń drożności tętnic, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Desmoxan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Desmoxan leków stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wolno stosować tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Desmoxan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Desmoxan

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Przez 3 pierwsze dni należy stosować po 1 kapsułce co 2 godziny (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.

Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku Desmoxan. Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2 do 3 miesięcy.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia tytoniu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

od 4 do 12 dnia

1 kapsułka

co 2,5 godziny

(maksymalnie 5 kapsułek na dobę)

od 13 do 16 dnia

1 kapsułka

co 3 godziny

(maksymalnie 4 kapsułki na dobę)

od 17 do 20 dnia

1 kapsułka

co 5 godzin

(maksymalnie 3 kapsułki na dobę)

od 21 do 25 dnia

1 do 2 kapsułek na dobę

Desmoxan należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Desmoxan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak:

•    nudności, wymioty,

•    przyspieszenie pracy serca,

•    podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    zaburzenia oddychania,

•    zwężenie źrenic,

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    zwolnienie czynności serca,

•    duszność,

•    niewydolność oddechowa,

•    śpiączka.

Pominięcie przyjęcia leku Desmoxan

Należy zastosować lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę leku przyjąć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia. Są to:

•    męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie,

•    łzawienie,

•    zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała,

•    bóle, zawroty głowy, rozdrażnienie, uczucie ciężkości głowy,

•    zaburzenia snu (bezsenność, senność, dziwne sny, koszmary, ospałość),

•    zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji,

•    osłabienie popędu płciowego,

•    przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca,

•    wzrost ciśnienia,

•    duszność, wzmożone odkrztuszanie,

•    suchość w jamie ustnej, nadmierne ślinienie,

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, wzdęcia, zgaga),

•    pieczenie języka, zmiany smaku,

•    bóle mięśniowe,

•    wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry,

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz (pewien rodzaj enzymów wątrobowych).

Większość działań niepożądanych zanika w trakcie leczenia.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Desmoxan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Desmoxan

- Substancj ą czynną leku jest cytyzyna.

Jedna kapsułka twarda zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Skład kapsułki twardej: dwutlenek tytanu, indygotyna, żelatyna.

Jak wygląda Desmoxan i co zawiera opakowanie

Desmoxan to kapsułki żelatynowe twarde, barwy biało-niebieskiej, wypełnione jasnożółtym proszkiem. Opakowanie zawiera 100 kapsułek twardych. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice tel.: (42) 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Desmoxan

Charakterystyka Desmoxan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desmoxan, 1,5 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki twarde.

Desmoxan to kapsułki żelatynowe twarde, barwy biało-niebieskiej, wypełnione jasnożółtym proszkiem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Jedno opakowanie wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

Przez pierwsze 3 dni należy stosować po 1 kapsułce co 2 godziny (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.

Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku. Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2 do 3 miesięcy.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia tytoniu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

od 4 do 12 dnia

1 kapsułka

co 2,5 godziny

(maksymalnie 5 kapsułek na dobę)

od 13 do 16 dnia

1 kapsułka

co 3 godziny

(maksymalnie 4 kapsułki na dobę)

od 17 do 20 dnia

1 kapsułka

co 5 godzin

(maksymalnie 3 kapsułki na dobę)

od 21 do 25 dnia

1 do 2 kapsułek na dobę

Produkt leczniczy należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    z niestabilną dławicą piersiową,

-    z klinicznie istotnymi zaburzeniami rytmu serca,

-    po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu,

-    w ciąży i podczas karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Desmoxan można stosować tylko w przypadku pacjentów o poważnym zamiarze zaprzestania palenia tytoniu. Pacjent powinien być poinformowany, że przyjmowanie leku Desmoxan i jednoczesna kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, ze schorzeniami naczyń mózgowych, zaburzeniem drożności tętnic, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobą refluksową przełyku, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, niektórymi postaciami schizofrenii, niewydolnością nerek i wątroby, przed zastosowaniem leku należy starannie ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Stosowanie produktu leczniczego Desmoxan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat: skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Stosowanie produktu leczniczego Desmoxan u osób w wieku > 65 łat: skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwgruźliczymi.

Nie ma danych klinicznych dotyczących interakcji produktu z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy może powodować działania niepożądane, które występują najczęściej na początku leczenia. Badania kliniczne i dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu wskazują na dobrą tolerancję cytyzyny. Odsetek pacjentów, którzy przerywali leczenie cytyzyną z powodu działań niepożądanych, wynosił 6-15,5% i w badaniach kontrolowanych był porównywalny do odsetka pacjentów przerywających leczenie w grupie otrzymującej placebo. Zwykle obserwowano łagodne do umiarkowanych działania niepożądane, dotyczące najczęściej układu pokarmowego. Większość z nich występowała głównie w początkowym okresie terapii i ustępowała wraz z jej trwaniem. Objawy te mogą być również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu, a nie leczenia cytyzyną.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

męczłiwość (7%), złe samopoczucie (1%), zmęczenie (<1%)

Zaburzenia oka

łzawienie (<1%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmiana apetytu (głównie zwiększenie) (47%), przyrost masy ciała (21%)

Zaburzenia układu

bóle głowy (<1%-17%), zawroty głowy (2-4%), uczucie ciężkości

nerwowego

głowy (<1%), rozdrażnienie (36%), zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary) (1%-21%), zmiany nastroju (15%), lęk (11%), trudności w koncentracji (l%-6%), osłabienie popędu płciowego (<1%)

Zaburzenia serca

przyspieszenie akcji serca (< 1 %-14%), zwolnienie akcji serca (1%)

Zaburzenia naczyniowe

zwyżki ciśnienia tętniczego (7%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność (<1%), wzmożone odkrztuszanie (<1%)

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w jamie ustnej (35%), bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu) (0-20%), nudności (1%-11,5%), wymioty (<l%-4%), zmiany smaku (l%-4%), zaparcie (<l%-8%), biegunka (2%), wzdęcia (1%), pieczenie języka (1%), zgaga (<l%-2%), nadmierne ślinienie (<1%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśniowe (<1%-10%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka (2%), wzmożona potliwość (<1%), zmniejszenie elastyczności skóry (<1%)

Badania diagnostyczne

zwiększenie aktywności aminotransferaz (<1%)

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu cytyzyny obserwuje się objawy podobne jak po przedawkowaniu nikotyny. Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia oddychania, zwężone źrenice. W dalszym etapie może nastąpić obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca i duszność, prowadząca w konsekwencji do niewydolności oddechowej i śpiączki.

We wszystkich przypadkach przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe: płukanie żołądka (jeśli możliwe), infuzje z soli fizjologicznej i glukozy, leki przeciwdrgawkowe, kardiotonizujące, pobudzające układ oddechowy. Należy monitorować ciśnienie krwi, oddech i tętno.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek używany do zwalczania uzależnienia od nikotyny.

Kod ATC: N07BA

Substancją czynną produktu leczniczego jest alkaloid cytyzyna (występujący m.in. w nasionach złotokapu Laburnum), wywierający działanie na receptory N-cholinergiczne (nikotynowe). Cytyzyna pobudza, a następnie poraża zwoje wegetatywne układu nerwowego oraz powoduje na zasadzie odruchu stymulację oddychania; powoduje też wydzielanie adrenaliny z części rdzeniowej nadnercza i wzrost ciśnienia krwi. Działanie cytyzyny jest podobne do nikotyny.

Cytyzyna wchłonięta z produktu leczniczego, ze względu na podobny mechanizm działania, stopniowo wypiera nikotynę, konkurując z nią o te same receptory. Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez obj awów abstynencji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka u zwierząt:

Po podaniu doustnym u myszy 2 mg/kg znakowanej cytyzyny wchłonięciu ulegało 42% podanej dawki, maksymalne stężenie cytyzyny we krwi odnotowano po 120 godzinach, a w ciągu 24 godzin 18% podanej dawki było wydalane z moczem. Okres półtrwania cytyzyny, określony po podaniu dożylnym, wynosił 200 minut; blisko 1/3 dawki podanej dożylnie w ciągu 24 godzin wydalana była z moczem, a 3% dawki w ciągu 6 godzin z kałem. Spośród badanych narządów i tkanek największe

stężenia leku uzyskano w wątrobie, nadnerczach i nerkach. Po podaniu dożylnym stężenie cytyzyny w żółci było 200 razy większe niż we krwi.

Po przezskómym podaniu cytyzyny królikom, stały poziom jej stężenia we krwi osiągany był dwufazowo. Pierwsza faza trwała 24 godziny, druga faza przez następne 3 dni. W pierwszej fazie szybkość wchłaniania leku i jego stężenie we krwi były dwukrotnie większe niż w drugiej fazie. Objętość dystrybucji (Vd) u królików po podaniu doustnym i dożylnym wynosiła odpowiednio 6,21 1/kg i 1,02 1/kg.

Po podaniu podskórnym cytyzyny samcom szczurów w dawce 1 mg/kg jej stężenie we krwi wynosiło 516 ng/ml, a stężenie w mózgu 145 ng/ml. Stężenie w mózgu stanowiło niespełna 30% stężenia we krwi. W podobnych doświadczeniach z podskórnie podawaną nikotyną, stężenie nikotyny w mózgu stanowiło 65% stężenia we krwi.

Farmakokinetyka u ludzi:

Właściwości farmakokinetyczne cytyzyny badano po podaniu pojedynczej dawki doustnej u 36 zdrowych ochotników.

Po podaniu doustnym, cytyzyna szybko wchłaniała się z przewodu pokarmowego. Średnie maksymalne stężenie w osoczu 15,55 ng/nl osiągnięto po średnio 0,92 godziny. Cytyzyna była w niewielkim stopniu metabolizowana. 64% podanej dawki uległo wydaleniu w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 24 godzin. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił ok. 4 godziny.

Średni czas przebywania leku w organizmie (MRT) wynosił ok. 6 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Indeks terapeutyczny oszacowany w badaniach doświadczalnych u myszy, szczurów i psów jest szeroki.

Nie wykazano zaburzeń pracy serca u świnek morskich po jednokrotnym podaniu cytyzyny. Badania toksykologiczne po podaniu wielokrotnym u myszy, szczurów i psów nie wykazały istotnego działania toksycznego w stosunku do hemopoezy, błony śluzowej żołądka, nerek, wątroby i innych narządów wewnętrznych. Badania na izolowanych komórkach wątroby i nerek nie wykazały istotnego działania toksycznego cytyzyny w porównaniu z nikotyną, za wyjątkiem bardziej wyrażonego działania toksycznego w teście peroksydacji lipidów, co może być związane z faktem, że cytyzyna nie podlega w znaczącym stopniu biotransformacji w hepatocytach.

Nie wykazano działania genotoksycznego cytyzyny u myszy. Nie wykazano działania embriotoksycznego u szczurów. Nie stwierdzono działania teratogennego w badaniach z wykorzystaniem zarodków kurcząt, działanie embriotoksyczne stwierdzono w przypadku ekspozycji zarodków kurcząt na cytyzynę w dawkach maksymalnych i wyższych niż maksymalne stosowane u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Stearynian magnezu

Skład kapsułki żelatynowej twardej: dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna (El32), żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii A1/PCV/PVDC zawierający 10 kapsułek.

Opakowanie zawiera 100 kapsułek umieszczonych w tekturowym pudełku, wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. ul. Szkolna 31 95-054 Ksawerów

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA (-Y) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Desmoxan