Imeds.pl

Desmoxan 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Desmoxan

1,5 mg, kapsułki twarde

(Cytisinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Desmoxan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desmoxan

3.    Jak stosować Desmoxan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Desmoxan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Desmoxan i w jakim celu się go stosuje

Lek Desmoxan zawiera substancję czynną - cytyzynę, której działanie podobne jest do nikotyny.

Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego).

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Desmoxan pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny.

Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desmoxan

Kiedy nie stosować leku Desmoxan

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,

-    w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu,

-    w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Desmoxan powinien być stosowany tylko przez pacjentów, którzy mają poważny zamiar rzucenia palenia tytoniu. Stosowanie leku Desmoxan i palenie tytoniu może doprowadzić do nasilenia niepożądanych działań nikotyny.

Desmoxan należy stosować ostrożnie w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, schorzeń naczyń mózgowych, zaburzeń drożności tętnic, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Desmoxan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Desmoxan leków stosowanych w leczeniu gruźlicy.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wolno stosować tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Desmoxan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Desmoxan

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Przez 3 pierwsze dni należy stosować po 1 kapsułce co 2 godziny (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.

Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku Desmoxan. Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2 do 3 miesięcy.

Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia tytoniu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:

od 4 do 12 dnia

1 kapsułka

co 2,5 godziny

(maksymalnie 5 kapsułek na dobę)

od 13 do 16 dnia

1 kapsułka

co 3 godziny

(maksymalnie 4 kapsułki na dobę)

od 17 do 20 dnia

1 kapsułka

co 5 godzin

(maksymalnie 3 kapsułki na dobę)

od 21 do 25 dnia

1 do 2 kapsułek na dobę

Desmoxan należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody.

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Desmoxan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak:

•    nudności, wymioty,

•    przyspieszenie pracy serca,

•    podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    zaburzenia oddychania,

•    zwężenie źrenic,

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    zwolnienie czynności serca,

•    duszność,

•    niewydolność oddechowa,

•    śpiączka.

Pominięcie przyjęcia leku Desmoxan

Należy zastosować lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę leku przyjąć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia. Są to:

•    męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie,

•    łzawienie,

•    zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała,

•    bóle, zawroty głowy, rozdrażnienie, uczucie ciężkości głowy,

•    zaburzenia snu (bezsenność, senność, dziwne sny, koszmary, ospałość),

•    zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji,

•    osłabienie popędu płciowego,

•    przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca,

•    wzrost ciśnienia,

•    duszność, wzmożone odkrztuszanie,

•    suchość w jamie ustnej, nadmierne ślinienie,

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, wzdęcia, zgaga),

•    pieczenie języka, zmiany smaku,

•    bóle mięśniowe,

•    wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry,

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz (pewien rodzaj enzymów wątrobowych).

Większość działań niepożądanych zanika w trakcie leczenia.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Desmoxan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Desmoxan

- Substancj ą czynną leku jest cytyzyna.

Jedna kapsułka twarda zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Skład kapsułki twardej: dwutlenek tytanu, indygotyna, żelatyna.

Jak wygląda Desmoxan i co zawiera opakowanie

Desmoxan to kapsułki żelatynowe twarde, barwy biało-niebieskiej, wypełnione jasnożółtym proszkiem. Opakowanie zawiera 100 kapsułek twardych. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice tel.: (42) 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5