+ iMeds.pl

Desogeffik 0,15 mg + 0,03 mgUlotka Desogeffik

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desogeffik, 0,150 mg + 0,030 mg, tabletki

Dezogestrel + Etynyloestradiol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Desogeffik i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desogeffik

3.    Jak stosować lek Desogeffik

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desogeffik

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Desogeffik i w jakim celu się go stosuje

Desogeffik jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, popularnie nazywanym pigułką antykoncepcyjną. Zawiera on dwa rodzaje hormonów żeńskich: progestagen, dezogestrel i estrogen, etynyloestradiol w niskiej dawce. Pomaga to zapobiegać ciąży w taki sam sposób, w jaki naturalne hormony zapobiegają ponownemu zajściu w ciążę w trakcie jej trwania.

Złożona pigułka antykoncepcyjna zapobiega zajściu w ciążę w oparciu o trzy różne mechanizmy. Hormony te:

1.    hamują comiesięczny cykl uwalniania komórki jajowej przez jajniki (owulacja);

2.    zagęszczają śluz wytwarzany w szyjce macicy, co utrudnia proces przedostawania się nasienia do komórki jajowej;

3.    wpływają na wyściółkę macicy, zmniejszając możliwość zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej.

Ważne informacje dotyczące złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

•    Właściwie stosowane stanowią najbardziej niezawodną, odwracalną metodę antykoncepcji.

•    W niewielkim stopniu zwiększają ryzyko utworzenia się skrzepów krwi („zakrzepu”) w żyłach i tętnicach, szczególnie w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania złożonego środka antykoncepcyjnego po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłuższej.

•    Prosimy mieć to na uwadze i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia objawów wskazujących na utworzenie się zakrzepu (patrz punkt 2: „Zakrzep”)

Informacje ogólne

Przyjmowana prawidłowo pigułka zapewnia skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji. Jednak w pewnych okolicznościach skuteczność pigułki może być zmniejszona lub należy przerwać przyjmowanie pigułki (patrz poniżej). W takich sytuacjach należy nie podejmować współżycia płciowego albo zastosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa lub inna metoda barierowa) podczas współżycia, aby zapewnić skuteczną ochronę.

Nie należy stosować metody kalendarzykowej ani metody termicznej. Metody te mogą nie być skuteczne, ponieważ lek Desogeffik powoduje zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego podczas cyklu miesięcznego.

Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne takie jak Desogeffik nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (np. AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatywy ma działanie ochronne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desogeffik Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Desogeffik należy uważnie przeczytać informacje dotyczące zakrzepów krwi zawarte w punkcie 2. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z objawami wskazujących na utworzenie się zakrzepu - patrz punkt 2 „Zakrzep”.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Desogeffik lekarz prowadzący zada pacjentce kilka pytań dotyczących historii chorób pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Ponadto lekarz zmierzy pacjentce ciśnienie krwi oraz może przeprowadzić również inne badania, zależne od stanu zdrowia pacjentki.

Kiedy nie stosować leku Desogeffik

Leku Desogeffik nie należy stosować, jeśli u pacjentki występuje którekolwiek z zaburzeń wymienionych poniżej. Jeśli u pacjentki występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką inne, bardziej stosowne metody antykoncepcji.

•    jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości zakrzep w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), płuc (czop zatorowy) lub innych narządów;

•    jeśli pacjentka wie, że występuje u niej zaburzenie krzepliwości krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, czynnik V Leidena lub przeciwciała antyfosfolipidowe;

•    jeśli wymagane jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub unieruchomienie przez dłuższy czas (patrz punkt „Zakrzep”);

•    jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił zawał serca lub udar mózgu;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) dusznica bolesna (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być zwiastunem ataku serca) lub przemijający atak niedokrwienny (przejściowe objawy udaru);

•    jeśli u pacjentki występuje którakolwiek z następujących chorób mogących zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi,

-    bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy),

-    zaburzenie zwane hiperhomocysteinemią;

• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny zwany „migreną z aurą”;

• jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) stan zapalny trzustki (zapalenie trzustki);

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i jeszcze nie doszło do normalizacji czynności wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowały w przeszłości nowotwory wątroby;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) lub też istnieje podejrzenie raka piersi lub nowotworu narządów płciowych;

•    jeśli u pacjentki występuje przerost endometrium (nadmierne pogrubienie śluzówki macicy);

•    jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieustalonej przyczynie;

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Można je rozpoznać po świądzie, wysypce lub obrzęku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Desogeffik

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną

- w razie zaobserwowania potencjalnych oznak zakrzepu, co może oznaczać, że u pacjentki utworzył się skrzep krwi w nodze (tj. zakrzepica żył głębokich), skrzep krwi w płucach (tj. zatorowość płucna) albo wystąpił atak serca lub udar (patrz punkt „Zakrzep (zakrzepica)” poniżej.

Opis objawów tych poważnych działań niepożądanych znajduje się w punkcie „Jak rozpoznać zakrzep”.


W niektórych sytuacjach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Desogeffik lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i mogą okazać się potrzebne okresowe badania lekarskie.

Jeśli u pacjentki występuje którekolwiek z następujących zaburzeń, należy poinformować o tym lekarza.

Jeżeli w trakcie stosowania leku Desogeffik wystąpi lub nasili się dane schorzenie, również należy powiadomić lekarza.

•    jeśli u bliskiego krewnego pacjentki występuje lub występował w przeszłości rak piersi;

•    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

•    jeśli u pacjentki występuje depresja;

•    jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła zapalna choroba jelit);

•    jeśli u pacjentki występuje rumieniowaty toczeń układowy (choroba atakująca własny układ odpornościowy);

•    jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepliwości krwi powodujące niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjentki występuje anemia sierpowata (dziedziczna choroba czerwonych komórek krwi);

•    jeśli u pacjentki występuje podwyższony poziom substancji tłuszczowych we krwi; (hipertriglicerydemia) lub występowały przypadki tego zaburzenia w rodzinie. Hipertriglicerydemia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zapalenia trzustki;

•    jeśli wymagane jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub unieruchomienie przez dłuższy czas (patrz punkt 2 „Zakrzep”);

•    ryzyko powstania zakrzepu jest wyższe u pacjentki po porodzie. Należy zapytać lekarza, jak szybko po porodzie można wznowić stosowanie leku Desogeffik;

•    jeśli u pacjentki występuje zapalenie żył podskórnych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);

•    jeśli pacj entka ma żylaki;

•    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Stosowanie innych leków”);

•    jeśli u pacjentki występuje choroba, która pojawiła się w okresie ciąży lub wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), opryszczka ciążowa (wysypka skórna z pęcherzykami występująca w okresie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba nerwów, w przebiegu której występują nagłe ruchy ciała);

•    jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występowała ostuda (brunatne plamy barwnikowe, tak zwane „plamy ciążowe”, w szczególności na twarzy). W takim wypadku należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych lub światła ultrafioletowego;

•    jeśli u pacjentki występuje wrodzony obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny mogą wywoływać lub powodować pogorszenie objawów obrzęku naczynioruchowego. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka i/lub gardła oraz/lub trudności w przełykaniu lub też pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

ZAKRZEP

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak Desogeffik występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy żylnej (tworzenie się skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych) w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych środków antykoncepcyjnych. W rzadkich wypadkach zakrzep może zablokować naczynie krwionośne i spowodować poważne problemy zdrowotne.

Zakrzep może tworzyć się:

•    w żyłach (określa się go wówczas terminem „zakrzepica żylna”, „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”);

•    w tętnicach (określa się go wówczas terminem „zakrzepica tętnicza”, „tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa”).

Powrót do zdrowia po zakrzepie nie zawsze jest całkowity. W rzadkich przypadkach ciężkie objawy mogą utrzymywać się. W bardzo rzadkich przypadkach może to prowadzić do zgonu.

Należy pamiętać, że ogólne ryzyko wynikające ze szkodliwego dla zdrowia zakrzepu, które wiąże się ze stosowaniem leku Desogeffik jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP

W przypadku zauważenia następujących oznak lub objawów, należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy u pacjentki występują którekolwiek z tych oznak?

Co może być przyczyną?

• Obrzęk jednej nogi lub wzdłuż żyły w nodze, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwalne tylko podczas stania lub chodzenia;

•    uczucie gorąca w chorej nodze;

•    zmiana koloru skóry nogi np. skóra staje się blada, zaczerwieniona lub sina.

Zakrzepica żył głębokich

•    nagła niewyjaśniona zadyszka lub szybki oddech;

•    nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny, któremu może towarzyszyć krwioplucie;

•    nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębszym wdechu;

•    uczucie silnego oszołomienia lub zawroty głowy;

•    szybki lub nieregularny rytm serca;

•    silny ból brzucha;

Zatorowość płucna

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza, gdyż niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub zadyszka, mogą być mylnie uznane za lżejszą chorobę taką jak zakażenie dróg oddechowych (np. przeziębienie).

Objawy najczęściej występują w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia;

•    bezbolesne zamglenie widzenia, które może prowadzić do utraty wzroku.

Zakrzep żyły siatkówki (skrzep krwi w oku)

•    ból w klatce piersiowej, dyskomfort, ucisk, uczucie ciężkości

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, kończynie górnej lub pod mostkiem;

•    uczucie pełności, niestrawności lub dławienia;

•    dyskomfort w górnej części ciała promieniujący do pleców, szczęki, gardła, kończyny górnej i żołądka;

•    poty, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

•    silne uczucie osłabienia, lęku lub zadyszka;

•    częsty lub nieregularny rytm serca.

Atak serca

•    nagłe osłabienie lub drętwienie twarzy, kończyny górnej lub dolnej, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    nagła dezorientacja, trudności z mową lub rozumieniem;

•    nagłe zaburzenie widzenia w jednym lub obu oczach;

•    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagły, silny lub długotrwały ból głowy bez znanej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z towarzyszącym napadem drgawkowym lub bez.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe, a powrót do zdrowia nieomal natychmiastowy i całkowity, należy jednak jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną, gdyż zachodzi możliwość wystąpienia kolejnego udaru.

Udar

•    obrzęk lub bladosine zabarwienie skóry kończyny;

•    ciężki ból brzucha (zespół ostrego brzucha)

Zakrzepy blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY W ŻYŁACH

Co może się zdarzyć, gdy w żyle utworzy się zakrzep?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiązano ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów w żyle (zakrzepicy żylnej). Te działania uboczne są jednak rzadkie. Najczęściej występują w pierwszym roku stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

•    Zakrzep, który utworzy się w żyle nogi lub stopy może spowodować zakrzepicę żył głębokich;

•    Zakrzep, który przemieści się z żyły w nodze i umiejscowi w płucach może spowodować zatorowość płucną;

•    W bardzo rzadkich wypadkach zakrzep może utworzyć się w innym narządzie np. w oku (zakrzep żyły siatkówki).

Kiedy ryzyko utworzenia się zakrzepu jest największe?

Ryzyko utworzenia się zakrzepu w żyle jest największe w ciągu pierwszego roku od zastosowania po raz

pierwszy złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego. Ryzyko może także wzrosnąć po wznowieniu stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (ten sam lub inny środek) po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

Po upływie pierwszego roku ryzyko maleje, ale będzie zawsze nieco wyższe w porównaniu do sytuacji, w której nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Po przerwaniu stosowania leku Desogeffik ryzyko zakrzepu powraca do normy w ciągu kilku tygodni.

Jak przedstawia się ryzyko powstania zakrzepu?

Poziom ryzyka zależy od indywidualnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u danej pacjentki oraz rodzaju stosowanego przez nią złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Ogólne ryzyko utworzenia się zakrzepu w nodze lub płucach (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna) w związku ze stosowaniem leku Desogeffik jest niewielkie.

-    Spośród 10 tysięcy kobiet, które nie stosują żadnych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, u około dwóch utworzy się w ciągu roku zakrzep.

-    Spośród 10 tysięcy kobiet, które stosują złożony hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat, u około 5-7 utworzy się w ciągu roku zakrzep.

-    Spośród 10 tysięcy kobiet, które stosują złożony hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający dezogestrel, taki jak Desogeffik, u około 9-12 utworzy się w ciągu roku zakrzep.

-    Zakrzep będzie różny w zależności od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz poniżej: „Czynniki wpływające na ryzyko utworzenia się zakrzepu”)

Ryzyko utworzenia się zakrzepu w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonego hormonalnego środka takiego jak pigułka, plastry lub pierścień i nie są w ciąży

około 2 na 10 tysięcy kobiet

Kobiety stosujące złożoną hormonalną pigułkę antykoncepcyjną zawierającą lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat

około 5-7 na 10 tysięcy kobiet

Kobiety stosujące lek Desogeffik

około 9-12 na 10 tysięcy kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko utworzenia się zakrzepu w żyle

Ryzyko zakrzepu w związku ze stosowaniem leku Desogeffik jest niewielkie, ale niektóre zaburzenia zwiększają to ryzyko. Ryzyko jest wyższe:

•    jeśli u pacjentki występuje nadwaga (wskaźnik masy ciała - BMI - powyżej 30 kg/m2);

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki występowały w młodym wieku (tj. poniżej ~50 roku życia) zakrzepy w nogach, płucach lub innych narządach. W takim wypadku u pacjentki może występować dziedziczne zaburzenie krzepliwości;

•    jeśli pacjentka ma być poddana zabiegowi chirurgicznemu, dłuższemu unieruchomieniu z powodu urazu, choroby lub nogi w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Desogeffik na kilka tygodni przed zabiegiem lub na czas ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku przerwania stosowania leku Desogeffik pacjentka powinna zapytać się lekarza, kiedy może wznowić stosowanie leku Desogeffik;

•    z wiekiem (szczególnie po 35. roku życia);

w ciągu kilku tygodni po porodzie.

Ryzyko wystąpienia zakrzepu wzrasta wraz z liczbą czynników ryzyka u danej pacjentki.

Ponad 4 godzinna podróż samolotem może przejściowo zwiększać ryzyko zakrzepu, szczególnie w przypadkach, gdy u pacjentki występują niektóre z wymienionych innych czynników ryzyka.

Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z tych zaburzeń, nawet w przypadku wątpliwości. Lekarz może podjąć decyzję o konieczności przerwania stosowania leku Desogeffik.

W razie zmiany któregokolwiek z powyższych czynników ryzyka w trakcie stosowania leku Desogeffik na przykład wystąpienia zakrzepicy po raz pierwszy u bliskiego krewnego, bez znanej przyczyny, lub znacznego zwiększenia masy ciała pacjentki, należy powiadomić o tym lekarza.

ZAKRZEPY W TĘTNICACH

Co może się zdarzyć, gdy w tętnicy utworzy się zakrzep?

Podobnie jak w przypadku zakrzepu w żyle, zakrzep w tętnicy może spowodować poważne problemy zdrowotne. Może na przykład spowodować atak serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko utworzenia się zakrzepu w tętnicach

Należy pamiętać, że ryzyko ataku serca lub udaru spowodowane stosowaniem leku Desogeffik jest niewielkie, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (szczególnie po 35. roku życia);

   jeśli pacjentka pali. Podczas stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, takiego jak Desogeffik należy zaprzestać palenia tytoniu. Jeśli pacjentka nie jest w stanie zaprzestać palenia i jest w wieku powyżej 35. roku życia, lekarz może zalecić stosowanie innego środka antykoncepcyjnego.

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjentki przebył atak serca lub udar w młodym wieku (tj. poniżej ~50 roku życia). W takim wypadku u pacjentki może również występować zwiększone ryzyko ataku serca lub udaru.

•    jeśli u pacjentki lub u kogoś z jej najbliższej rodziny występuje podwyższony poziom substancji tłuszczowych we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    jeśli u pacjentki występuje migrena, szczególnie migrena z aurą;

•    jeśli u pacjentki występują problemy z sercem (choroba zastawek, zaburzenia rytmu zwane migotaniem przedsionków);

•    jeśli pacj entka choruj e na cukrzycę.

Jeżeli u pacjentki występuje więcej niż jeden z tych czynników ryzyka lub gdy niektóre zaburzenia są szczególnie nasilone, ryzyko powstania zakrzepu może jeszcze wzrosnąć.

W razie zmiany któregokolwiek z powyższych czynników ryzyka w trakcie stosowania leku Desogeffik, na przykład pacjentka zacznie palić papierosy, u bliskiego krewnego wystąpi zakrzepica bez znanej przyczyny lub pacjentka znacznie przybierze na wadze, należy powiadomić o tym lekarza.

Pigułka a nowotwór

U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne nieco częściej występował rak piersi niż u kobiet w tym samym wieku, które nie przyjmowały tabletek, jednak nie ma pewności, czy było to spowodowane stosowanym leczeniem. Możliwe, że nowotwory są częściej wykrywane u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej poddawane badaniom. Po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych prawdopodobieństwo występowania raka piersi proporcjonalnie spada. Ważna jest regularna kontrola piersi i zgłoszenie się do lekarza w przypadku wyczucia jakichkolwiek zgrubień.

W rzadkich przypadkach wśród osób przyjmujących pigułki zgłaszano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej przypadki złośliwego nowotworu wątroby. W razie nagłego, silnego bólu brzucha należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Krwawienie śródcykliczne

Podczas pierwszych kilku miesięcy przyjmowania leku Desogeffik mogą występować krwawienia samoistne (krwawienia poza tygodniem przerwy). Jeśli krwawienia występują przez okres dłuższy niż kilka miesięcy lub rozpoczynają się po upływie kilku miesięcy, lekarz powinien ustalić przyczynę krwawień.

Co należy zrobić, jeśli w tygodniu przerwy nie wystąpi krwawienie

Jeśli wszystkie tabletki były przyjmowane w prawidłowy sposób, nie występowały wymioty ani ciężka biegunka, a pacjentka nie przyjmowała żadnych innych leków, ciąża jest mało prawdopodobna.

Jeśli spodziewane krwawienie nie wystąpi dwukrotnie pod rząd, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać kolejnego opakowania zanim ciąża nie zostanie wykluczona.

Lek Desogeffik a inne leki

Należy zawsze poinformować lekarza przepisującego lek Desogeffik o wszystkich przyjmowanych obecnie lekach lub preparatach ziołowych. Należy również informować każdego innego lekarza lub stomatologa przepisującego inne leki (lub też farmaceutę wydającego produkt) o stosowaniu leku Desogeffik. Mogą oni poinformować o konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatywy) oraz zalecanym okresie ich stosowania.

•    Niektóre leki mogą obniżać skuteczność leku Desogeffik w zapobieganiu ciąży lub powodować występowanie krwawień samoistnych. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, hydantoiny, felbamat) i gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna) lub zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina, nelfinawir, efawirenz) lub innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina), innych leków, takich jak bosentan i modafinil), a także leków ziołowych zawierających ziele dziurawca.

•    W przypadku zamiaru stosowania preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca podczas stosowania leku Desogeffik należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

•    Lek Desogeffik może obniżać skuteczność innych leków, np. leków zawierających cyklosporynę lub lek przeciwpadaczkowy, lamotryginę (co może prowadzić do zwiększenia częstości występowania napadów drgawkowych).

Przed zastosowaniem każdego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Desogeffik z jedzeniem i piciem

Tabletki lek Desogeffik można przyjmować z jedzeniem lub między posiłkami, popijając w razie potrzeby niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy poinformować lekarza lub personel laboratoryjny o przyjmowaniu pigułki antykoncepcyjnej, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zakłócać wyniki niektórych badań.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku do 18 lat. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wolno stosować leku Desogeffik w ciąży. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę lub podejrzewa, że mogła zajść w ciążę, powinna przerwać przyjmowanie leku Desogeffik i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Desogeffik w okresie karmienia piersią. Jeśli kobieta karmi piersią i planuje stosowanie pigułek, powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Desogeffik można prowadzić pojazdy i obsługiwać urządzenia mechaniczne.

Lek Desogeffik zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Desogeffik

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Każde opakowanie leku Desogeffik zawiera 1 blister kalendarzowy, zawierający 21 tabletek lub 3, 6 i 13 blistrów kalendarzowych, zawierających 21 tabletek. Specjalne oznakowanie blistra ma ułatwić regularne przyjmowanie tabletek.

Blister jest oznaczony poszczególnymi dniami tygodnia, w których należy przyjąć tabletkę. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 21 dni zgodnie ze wskazaniami strzałki na blistrze, aż do całkowitego opróżnienia opakowania.

Po tym czasie następuje okres 7-dniowej przerwy w zażywaniu tabletek. W okresie 7-dniowej przerwy, najprawdopodobniej w dniu 2 lub 3, wystąpi krwawienie z odstawienia podobne do krwawienia miesiączkowego, czyli miesiączka”.

Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowej przerwie), nawet jeśli krwawienie miesiączkowe jeszcze się nie zakończyło. W przypadku stosowania leku Desogeffik w prawidłowy sposób przyjmowanie tabletek z nowego opakowania zawsze rozpoczyna się w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie miesiączkowe będzie występowało w tym samym dniu tygodnia każdego miesiąca (co 28 dni).

Tabletkę należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze dnia. Ułatwieniem może być przyjmowanie tabletki wieczorem, jako ostatnia czynność dnia lub rano, jako pierwsza czynność dnia.

Tabletki należy połykać w całości, w razie konieczności popijając wodą.

Rozpoczęcie stosowania pierwszego opakowania leku

Jeżeli w poprzednim cyklu nie były stosowane doustne środki antykoncepcyjne

Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się krwawienie to pierwszy dzień cyklu. Należy przyjąć tabletkę oznaczoną konkretnym dniem tygodnia (na przykład, jeśli krwawienie miesiączkowe rozpoczyna się we wtorek, należy przyjąć tabletkę oznaczoną jako „Wtorek” na blistrze). Następnie należy przyjmować jedną tabletkę codziennie zgodnie ze wskazaniami strzałki na blistrze, aż do całkowitego opróżnienia blistra.

Jeśli rozpoczęcie przyjmowania leku przypada na 2.-5. dzień krwawienia miesiączkowego, przez pierwsze siedem dni przyjmowania tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji, jak na przykład prezerwatywa. Zasada ta dotyczy jednak tylko pierwszego blistra.

Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, złożonego pierścienia dopochwowego lub plastra antykoncepcyjnego na lek Desogeffik

Przyjmowanie leku Desogeffik należy rozpocząć w dniu następnym po zakończeniu przerwy w przyjmowaniu poprzednio stosowanych tabletek (lub po przyjęciu ostatniej nieaktywnej tabletki poprzednio stosowanych pigułek). W przypadku stosowania pierścienia dopochwowego lub plastrów transdermalnych pacjentka powinna rozpocząć stosowanie leku Desogeffik najlepiej w dniu ich usunięcia, jednak nie później niż w dniu, w którym należy podać kolejną dawkę poprzednio stosowanego środka.

Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, środki antykoncepcyjne w postaci wstrzyknięć, implanty lub wkładki antykoncepcyjne IUD uwalniające progestagen) na lek Desogeffik

Zmiany stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen można dokonać w dowolnym dniu (w przypadku implantów lub wkładek antykoncepcyjnych IUD w dniu ich usunięcia, a w przypadku środków w postaci wstrzyknięć w dniu, w którym powinno być podane kolejne wstrzyknięcie). Należy jednak pamiętać, aby w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek stosować dodatkową metodę antykoncepcji (na przykład prezerwatywa).

Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po porodzie

Po urodzeniu dziecka można rozpocząć przyjmowanie leku Desogeffik po upływie od 21 do 28 dni. W przypadku rozpoczęcia stosowania leku później niż w dniu 28. podczas pierwszych siedmiu dni stosowania leku Desogeffik konieczne jest stosowanie tak zwanej metody barierowej (na przykład prezerwatywa). Jeśli po urodzeniu dziecka doszło do współżycia płciowego przed rozpoczęciem stosowania leku Desogeffik, należy najpierw wykluczyć ciążę lub odczekać do kolejnego krwawienia miesięcznego.

W przypadku wątpliwości dotyczących momentu rozpoczęcia przyjmowania leku należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia przyjmowania leku Desogeffik (ponownie) po porodzie, w okresie karmienia piersią

Należy zapoznać się z treścią punktu „Karmienie piersią”.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku do 18 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desogeffik

Nie zgłaszano przypadków poważnego działania szkodliwego po przyjęciu zbyt wielu tabletek leku Desogeffik. W przypadku przyjęcia kilku tabletek na raz mogą wystąpić nudności i wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy. W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Desogeffik lub przypadkowego połknięcia przez dziecko należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desogeffik

•    Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak tylko jest to możliwe, a kolejne tabletki będą przyjmowane jak dotychczas, o zwykłej porze.

•    Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im więcej tabletek zostanie pominiętych tym większe będzie ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej.

Ryzyko niezachowania ochrony przed ciążą jest większe w przypadku pominięcia tabletki na początku lub pod koniec blistra. Należy zatem postępować zgodnie z następującymi zasadami (patrz także wykres poniżej):

   Pominięcie więcej niż jednej tabletki w blistrze

Należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 1

Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować jak dotychczas, o zwykłej porze i stosować dodatkowe środki ostrożności przez kolejne 7 dni, takie jak na przykład prezerwatywa. Jeśli w tygodniu poprzedzającym przeoczenie przyjęcia tabletki lub rozpoczęcia przyjęcia nowego blistra tabletek po przerwie doszło do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę ryzyko ciąży. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem

•    Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 2

Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować jak dotychczas, o zwykłej porze. Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków ostrożności.

   Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 3

Można wybrać spośród dwóch możliwości:

1.    Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek w tym samym czasie. Kolejne tabletki należy przyjmować jak dotychczas, o zwykłej porze. Zamiast przerwy w przyjmowaniu tabletek należy od razu rozpocząć kolejny blister tabletek. Krwawienie miesiączkowe (krwawienie z odstawienia) najprawdopodobniej wystąpi pod koniec stosowania drugiego blistra, jednak podczas przyjmowania drugiego blistra może pojawić się plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2.    Można także zakończyć przyjmowanie tabletek z dotychczas stosowanego blistra i przejść bezpośrednio do 7-diowego okresu odstawienia tabletek (należy zapisać dzień, w którym tabletka została pominięta). Jeśli pacjentka chce rozpocząć nowy blister w ten sam dzień co zwykle, należy skrócić 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek.

Jeśli zostanie zastosowane jedno z dwóch opisanych zaleceń, ochrona przed ciążą zostanie zachowana.

•    Jeśli została pominięta którakolwiek z tabletek w opakowaniu, a w pierwszym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. Przed rozpoczęciem kolejnego blistra konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem.

- wi TJK..U.    przyjmowańle tafc lete kz t Futra

-    rozpocząć przerw« w przyjmowaniu tabktek(nie dłużej na 7 d ni. wTtczajac pominięte tafc letki) -następnie przejść do kolejnego b Futra

Co należy robić w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu lub w przypadku ciężkiej biegunki istnieje ryzyko, że substancje czynne zawarte w tabletce nie zostaną całkowicie wchłonięte przez organizm. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki konieczne jest jak najszybsze przyjęcie kolejnej tabletki z zapasowego blistra. Jeśli to możliwe, tabletkę należy przyjąć w ciągu 12 godzin od momentu, gdy tabletka jest zwykle przyjmowana. Jeśli nie jest to możliwe lub upłynęło 12 godzin, należy przestrzegać zaleceń zawartych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Desogeffik”.

Opóźnienie miesiączki: co należy wiedzieć

Choć nie jest to zalecane, możliwe jest opóźnienie miesiączki (krwawienia z odstawienia) aż do zakończenia kolejnego blistra w przypadku przejścia bezpośrednio do przyjmowania nowego blistra leku Desogeffik, pomijając okres bez przyjmowania tabletek. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie (krople lub plamy krwi) lub krwawienie śródcykliczne. Po zakończeniu normalnego, 7-dniowego okresu bez przyjmowania tabletek należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Przedpodjęciem decyzji o opóźnieniu terminu wystąpienia krwawienia miesiączkowego pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza.

Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć

W przypadku przyjmowania tabletek zgodnie z instrukcją miesiączka / krwawienie z odstawienia rozpoczyna się w tygodniu bez przyjmowania tabletek. Jeśli pacjentka chce zmienić ten termin, należy skrócić przerwę w przyjmowaniu tabletek (ale nigdy nie wydłużyć!). Jeśli na przykład okres bez przyjmowania tabletek rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister tabletek 3 dni wcześniej niż zwykle. W przypadku znacznego skrócenia okresu bez przyjmowania tabletek (na przykład 3 dni lub krócej) może się zdarzyć, że podczas okresu bez przyjmowania tabletek krwawienie nie wystąpi wcale. Może wówczas wystąpić plamienie (kropelki lub plamki krwi) lub krwawienie śródcykliczne.

Jeśli pacjentka nie jest pewna jak postępować, powinna skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Desogeffik

Stosowanie leku Desogeffik można przerwać w dowolnym momencie. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, należy zasięgnąć porady lekarza w zakresie skutecznych metod antykoncepcji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia jakiegokolwiek niepożądanego działania, szczególnie ciężkiego lub długotrwałego lub zmiany stanu zdrowia, co do którego istnieją podejrzenia, że może być spowodowana stosowaniem Desogeffik.

Zwiększone ryzyko zakrzepów w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów w tętnicach (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa) zachodzi u wszystkich kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Bardziej szczegółowe informacje na temat różnego rodzaju ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych znajdują się w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desogeffik.”

Reakcje ciężkie

Poważniejsze reakcje związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wyszczególniono wyżej w punkcie 2, „Pigułka a zakrzepica” oraz „Pigułka a nowotwór”. Prosimy dokładnie zapoznać się z wymienionymi punktami i w przypadku pytań skontaktować się z lekarzem.

Inne potencjalne działania niepożądane

U kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne obserwowano następujące działania niepożądane, które mogą wystąpić w ciągu pierwszych kilku miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania leku Desogeffik, jednak zwykle ustępują one po okresie adaptacji organizmu do leku. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym (może wystąpić u 1 na 10 osób) jest nieregularne krwawienie.

Częste (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 osób): brak miesiączki lub skąpe miesiączki, wrażliwość piersi, bolesność piersi, spadek libido, depresja, bóle głowy, nerwowość, zawroty głowy, nudności, trądzik, wysokie ciśnienie krwi i zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób): powiększenie piersi, spadek libido, migreny, wymioty, wysypka, pokrzywka, zatrzymanie płynów.

Rzadkie (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 osób):

   kandydoza pochwy (zakażenie grzybicze)

•    upośledzenie słuchu (otoskleroza)

•    szkodliwy dla zdrowia skrzep krwi („zakrzep”) w żyle lub tętnicy np.

o w nodze lub stopie (tj. zakrzepica żył głębokich), o w płucu (tj. zatorowość płucna), o atak serca, o udar,

o „mini-udar” albo przejściowe objawy podobne do objawów udaru, co jest znane pod nazwą „przemijającego ataku niedokrwiennego”), o zakrzepy w wątrobie, żołądku, jelitach, nerkach lub oku.

Ryzyko utworzenia się zakrzepu może wzrastać, jeżeli u pacjentki występują jeszcze inne zaburzenia, zwiększające to ryzyko (więcej informacji na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zakrzepu oraz objawów zakrzepu znajduje się w punkcie 2)

•    nadwrażliwość,

•    wzrost libido,

•    nietolerancja szkieł kontaktowych,

•    utrata włosów (łysienie),

•    świąd,

•    zaburzenia stanu skóry (rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy),

•    zmiany w wydzielinie z szyjki macicy,

•    wydzielina z gruczołu mlekowego,

•    spadek masy ciała.

U kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne zgłaszano następujące poważne działania niepożądane: Choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy (przewlekła choroba zapalna jelit), toczeń rumieniowaty układowy (SLE, choroba atakująca własny układ odpornościowy), padaczka, wysypka znana jako opryszczka ciążowa, pląsawica (choroba przebiegająca z zaburzeniami ruchowymi), zaburzenia obrazu krwi zwane zespołem hemolityczno-mocznicowym (HUS, choroba, w przebiegu której skrzepy krwi powodują uszkodzenie nerek), brunatne plamy występujące na twarzy i ciele (ostuda), zaburzenia motoryczne zwane pląsawicą Sydenhama, zażółcenie skóry, zaburzenia ginekologiczne (endometrioza, mięśniaki macicy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Desogeffik

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować, jeżeli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Desogeffik

Substancjami czynnymi leku są:

Dezogestrel    150 mikrogramów

Etynyloestradiol    30 mikrogramów

Pozostałe składniki to:

Skrobia żelowana kukurydziana, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, koncentrat octanu a-tokoferylu (w postaci proszku, zawierającego żelatynę hydrolizowaną i dwutlenek krzemu), krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, kwas stearynowy, powidon K30.

Jak wygląda lek Desogeffik i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe okrągłe tabletki dwustronnie wypukłe.

Każde opakowanie zawiera 1, 3 blister (blistry) kalendarzowy(-e), zawierające 21 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Laboratoires EFFIK S.A.

Bâtiment Le Newton 9/11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt - France

Wytwórca

Laboratorios Leon Farma, S.A.

Poligono Industrial Navatejera

C/ LA Vallina, S/N

24008 Navatejera - Leon - Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia


Hiszpania

Włochy

Luksemburg


Niemcy

Polska


Portugalia


DESOGEFFIK 0.150 mg/0.030 mg DESOGEFFIK 0.150 mg/0.03 mg tabletten DESOGEFFIK 0.150 mg/0.030 mg, comprimidos EFG DESOBEL

DESOGEFFIK 0.150 mg/0.030 mg tabletten DESOGEFFIK 0.150 mg/0.030 mg DESOGEFFIK

DESOGEFFIK 0.150 mg/0.030 mg


15/15

Desogeffik

Charakterystyka Desogeffik

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Desogeffik, 0,150 mg + 0,030 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera:

Dezogestrel ..................

Etynyloestradiol...........


150 mikrogramów 30 mikrogramów

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 30 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe lub prawie białe okrągłe tabletki dwustronnie wypukłe z wytłoczonym oznaczeniem „30” po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazanie do stosowania

Antykoncepcja doustna

Podejmując decyzję o przepisaniu produktu Desogeffik należy wziąć pod uwagę czynniki ryzyka występujące obecnie u danej pacjentki, w szczególności związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Należy również rozważyć, jak przedstawia się ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynikające ze stosowaniem produktu Desogeffik porównaniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku do 18 lat. Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania

Jak stosować produkt Desogeffik

Tabletki należy przyjmować zgodnie z kolejnością oznaczoną na opakowaniu, codziennie o tej samej porze dnia. Każde kolejne opakowanie rozpoczyna się po 7-dniowej przerwie od przyjmowania tabletek. W czasie przerwy w stosowaniu tabletek występuje krwawienie z odstawienia podobne do miesiączkowego. Krwawienie to rozpoczyna się zwykle w 2. lub 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może nie ustąpić przed rozpoczęciem kolejnego opakowania tabletek.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Desogeffik

Jeśli w poprzednim miesiącu nie stosowano żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć 1. dnia normalnego cyklu miesiączkowego (to znaczy pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego pacjentki). Przyjmowanie tabletek można rozpocząć także w dniu 2-5, jednak w przypadku pierwszego cyklu zaleca się stosowanie dodatkowej metody barierowej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożone doustne środki antykoncepcyjne (COC), złożone pierścienie dopochwowe lub plastry antykoncepcyjne)

Przyjmowanie produktu Desogeffik najlepiej rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej tabletki (ostatnia tabletka zawierająca substancję czynną) wcześniej stosowanych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC), ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo wcześniej przyjmowanych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

W przypadku stosowania pierścienia dopochwowego lub plastrów transdermalnych pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Desogeffik najlepiej w dniu ich usunięcia, jednak nie później niż w dniu, w którym należy podać kolejną dawkę poprzednio stosowanego środka.

Zmiana z tabletek antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (pigułki zawierające wyłącznie progestagen, środki antykoncepcyjne w postaci wstrzyknięć, implanty) lub wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych IUS uwalniających progestagen)

Zmiany stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen można dokonać w dowolnym dniu (w przypadku implantów lub wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych IUS w dniu usunięcia, a w przypadku środków w postaci wstrzyknięć w dniu, w którym powinno być podane kolejne wstrzyknięcie). We wszystkich opisanych przypadkach należy jednak pamiętać, aby w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek stosować dodatkową metodę barierową antykoncepcji.

Po przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć od razu. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub przerwaniu ciąży w drugim trymestrze

W przypadku pacjentek karmiących piersią należy zapoznać się z treścią punktu 4.6.

Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie pigułek w dniu 21.-28. po porodzie lub przerwaniu ciąży w 2-gim trymestrze. Należy poinformować pacjentkę o konieczności jednoczesnego stosowania metody barierowej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek w przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania pigułek. Jeśli już doszło do współżycia płciowego, przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy wykluczyć ciążę lub zaczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Pominiecie zastosowania tabletek

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna nie jest obniżona. Pacjentka powinna przyjąć zapomnianą tabletkę tak szybko, jak to możliwe. Pozostałe tabletki należy przyjmować tak jak zwykle.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być obniżona. W przypadku pominięcia tabletek należy uwzględnić dwie podstawowe zasady:.

1.    Ciągłość przyjmowania tabletek nie może być przerwana na okres dłuższy niż 7 dni.

2.    7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne dla osiągnięcia wystarczającego poziomu zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik.

W praktyce można udzielić następujących porad:

Tydzień 1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia 2 tabletek w tym samym czasie. Następnie pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Przed kolejne 7 dni pacjentka powinna stosować jednocześnie barierowe środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywę. Jeśli w okresie poprzedzających 7 dni doszło do stosunku płciowego, należy wziąć pod uwagę ryzyko ciąży. Im więcej tabletek zostanie pominiętych i czym bliżej okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek nastąpi pominięcie, tym większe będzie ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia 2 tabletek w tym samym czasie. Następnie pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki były przyjmowane w prawidłowy sposób, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. Jeśli jednak było inaczej lub pominiętych zostało więcej niż 1 tabletka, należy zalecić pacjentce stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej przez 7 dni.

Tydzień 3

Istnieje ryzyko obniżenia ochrony antykoncepcyjnej ze względu na zbliżający się kolejny okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Ryzyku można jednak zapobiec przez dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Jeśli zastosowana zostanie jedna z dwóch niżej opisanych metod i pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki były przyjmowane w prawidłowy sposób, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych. W przeciwnym razie należy zalecić pacjentce postępowanie zgodnie z pierwszą z dwóch możliwych metod i jednoczesne stosowanie dodatkowego środka antykoncepcyjnego przez kolejne 7 dni.

1 Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe, nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia 2 tabletek w tym samym czasie. Następnie pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie tabletek należy rozpocząć od razu po przyjęciu ostatniej tabletki z używanego opakowania, co oznacza brak przerwy pomiędzy opakowaniami. Wystąpienie krwawienia miesiączkowego u pacjentki przed zakończeniem drugiego opakowania jest mało prawdopodobne, jednak w dniach, w których tabletki będą przyjmowane, może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.

2. Pacjentce można także zalecić przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnie stosowanego opakowania. W takim wypadku pacjentka powinna zachować maksymalnie 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, wliczając w to dni pominięcia tabletek, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

Jeśli pacjentka pominęła przyjęcie tabletek, a następnie nie wystąpiło krwawienie miesiączkowe podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy uwzględnić możliwość ciąży

Środki ostrożności w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki istnieje ryzyko, że tabletka nie zostanie całkowicie wchłonięta przez organizm. Obowiązują wówczas środki ostrożności dotyczące pominięcia tabletek, które opisano w punkcie 4.2. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać normalnego schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć potrzebną(-e) dodatkową(-e) tabletkę (tabletki) z innego opakowania.

Jak opóźnić krwawienie z odstawienia

W celu opóźnienia miesiączki pacjentka powinna kontynuować przyjmowanie kolejnego blistra produktu Desogeffik bez stosowania przerwy w przyjmowaniu tabletek. Okres wydłużenia można kontynuować przez dowolnie długi okres czasu, aż do zakończenia kolejnego opakowania. Podczas okresu wydłużenia u pacjentki może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne przyjmowanie produktu Desogeffik należy następnie rozpocząć ponownie po zakończeniu zwykłej, 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

W celu przesunięcia schematu występowania miesiączki, do którego pacjentka jest przyzwyczajona na inny dzień tygodnia można zalecić pacjentce skrócenie najbliższej przerwy w przyjmowaniu tabletek o dowolną ilość dni. Czym krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że u pacjentki nie wystąpi krwawienie z odstawienia, a podczas stosowania kolejnego opakowania pojawi się krwawienie śródcykliczne i plamienie (tak jak przy opóźnianiu miesiączki).

4.3.    Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w przypadkach wymienionych poniżej.

-    Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

-    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występująca obecnie (leczona lekami przeciwzakrzepowymi) lub w przeszłości np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna

•    rozpoznana dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, na przykład oporność na aktywowane białko C (w tym czynnik V Leidena), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S;

•    poważny zabieg chirurgiczny z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4);

•    wysokie ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z uwagi na występowanie wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Występowanie ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

•    tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa występująca obecnie lub w przeszłości (np. zawał mięśnia sercowego) lub zaburzenie zwiastujące (np. dusznica bolesna).

-    Choroba naczyń mózgowych - stwierdzony obecnie lub w przeszłości udar naczyniowy mózgu lub objaw zwiastujący (np. przemijający atak niedokrwienny - TIA)

•    rozpoznana dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, na przykład hiperhomocysteinemia czy obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipidowe, antykoagulant toczniowy).

-    Migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.

-    Wysokie ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej z uwagi na występowanie wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub obecność jednego z poważnych czynników ryzyka, na przykład:

•    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie

•    ciężka dyslipoproteinemia.

-    Występujące obecnie lub w przeszłości zapalenie trzustki łączone z ciężką hipertriglicerydemią.

-    Występująca obecnie lub w przeszłości ciężka niewydolność wątroby do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

-    Stwierdzone obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).

-    Rozpoznane lub podejrzewane stany nowotworowe zależne od hormonów płciowych (np. narządów rodnych lub piersi).

-    Przerost endometrium

-    Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub jakiekolwiek substancje pomocnicze tabletek Desogeffik.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

W przypadku występowania któregokolwiek z niżej opisanych zaburzeń lub czynników ryzyka należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu Desogeffik w jej przypadku. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub pojawienia się któregokolwiek z wymienionych czynników ryzyka pacjentce należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem w celu ustalenia, czy należy przerwać stosowanie produktu Desogeffik.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu z pacjentkami niestosującymi takich środków. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub noretysteron wiąże się z najniższym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Desogeffik mogą wiązać się z dwukrotnie wyższym ryzykiem. Decyzję o zastosowaniu jakiegokolwiek produktu, który nie charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy podjąć dopiero po rozmowie z pacjentką. Pacjentka musi być świadoma ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu Desogeffik oraz jaki wpływ mają na to występujące u niej czynniki ryzyka. Pacjentka powinna również wiedzieć, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest najwyższe w czasie pierwszego roku stosowania. Istnieją pewne dowody, że ryzyko to zwiększa się, gdy stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wznawia się po przerwie w stosowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

Spośród kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i które nie są w ciąży, u dwóch kobiet na 10 tysięcy, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa wystąpi w ciągu jednego roku. Jednakże, ryzyko to może być znacznie większe w indywidualnych przypadkach, w zależności od występujących czynników ryzyka (patrz poniżej).

Szacuje się1, że w grupie 10 tysięcy kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające dezogestrel u 9 do 12 kobiet wystąpi żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciągu jednego roku, w porównaniu do 62 w przypadku kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciągu jednego roku jest mniejsza niż liczba spodziewanych przypadków w czasie ciąży lub połogu.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

1    Częstość występowania oszacowano na podstawie łącznych danych z badań epidemiologicznych, z zastosowaniem względnego ryzyka dla różnych produktów w porównaniu ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel.

2    Punkt środkowy zakresu 5-7 na 10000 osobolat, w oparciu o ryzyko względne złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do niestosowania, gdzie ryzyko to wynosiło 2,3 do 3,6.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 tysięcy kobiet w ciągu jednego roku Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Niestosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (2 przypadki)

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel (5-7 przypadków)

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających <Gestoden> <Dezogestrel> <Drospirenon> (9-12 przypadków)

W niezwykle rzadkich przypadkach wśród pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowywano występowanie zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki oka.

Należy poinformować pacjentki stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne (COC) o konieczności skontaktowania się z lekarzem w razie wystąpienia możliwych objawów zakrzepicy. W przypadku podejrzenia zakrzepicy należy zaprzestać stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Czynniki ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko wystąpienia żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacznie się zwiększać u kobiet z dodatkowymi czynnikami ryzyka, szczególnie w przypadku występowania wielu czynników ryzyka (patrz tabela).

Produkt Desogeffik jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet z wieloma czynnikami ryzyka, które wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeżeli u danej pacjentki występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że wzrost ryzyka będzie większy niż suma poszczególnych czynników - w takim przypadku należy wziąć pod uwagę całkowite ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentki. Jeżeli stosunek korzyści do ryzyka jest niekorzystny, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała BMI powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko znacznie się zwiększa w miarę zwiększania wskaźnika BMI.

Szczególnie istotne jeżeli występują inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, poważny zabieg chirurgiczny, wszelkie zabiegi w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub ciężki uraz

Uwaga: czasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem trwająca ponad 4 godziny może także stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet z innymi czynnikami ryzyka.

W takich sytuacjach zaleca się zaprzestanie stosowania plastrów, pigułek czy pierścienia dopochwowego (w przypadku planowanego zabiegu co najmniej cztery tygodnie wcześniej) i ponowne rozpoczęcie ich stosowania nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od powrotu do pełnej sprawności ruchowej. Należy stosować inne metody antykoncepcyjne, aby nie dopuścić do niepożądanej ciąży.

Jeżeli przed zabiegiem nie przerwano stosowania produktu Desogeffik należy rozważyć rozpoczęcie leczenia przeciwzakrzepowego.

Dodatni wywiad rodzinny (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u rodzeństwa lub w stosunkowo wczesnym wieku u rodziców np. przed

W przypadku podejrzenia dziedzicznych predyspozycji przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonych hormonalnych środków

50. rokiem życia).

antykoncepcyjnych pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty w celu uzyskania porady.

Inne choroby i zaburzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwory, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Wiek

Szczególnie powyżej 35. roku życia.

Potencjalny wpływ żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na rozwijanie się lub postęp zakrzepicy żylnej nie jest znany

Obecność jednego poważnego lub wielu czynników ryzyka wystąpienia odpowiednio choroby naczyń żylnych lub tętniczych również może stanowić przeciwwskazanie. Należy także rozważyć możliwość zastosowania leczenia przeciwzakrzepowego.

Należy uwzględnić podwyższone ryzyko wystąpienia zakrzepicy zatorowej w czasie ciąży oraz szczególnie w okresie do 6 tygodni po porodzie (informacje na temat „Ciąży i karmienia piersią”, patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej)

W przypadku wystąpienia objawów pacjentce należy zalecić, aby zwróciła się bezzwłocznie o pomoc lekarską oraz poinformowała lekarza, że przyjmuje złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich mogą obejmować:

-    jednostronny obrzęk nogi i/lub stopy lub wzdłuż żyły kończyny dolnej

-    ból lub tkliwość w kończynie dolnej, który może być odczuwany tylko podczas stania lub chodzenia

-    uczucie gorąca w zajętej kończynie; zaczerwieniona lub przebarwiona skóra nogi

Objawy zatorowości płucnej (PE) mogą obejmować:

-    nagłe wystąpienie niewyjaśnionej zadyszki lub przyspieszonego oddechu

-    nagły kaszel, który może wiązać się z krwiopluciem

-    ostry ból w klatce piersiowej

-    uczucie silnego oszołomienia lub zawroty głowy

-    szybki lub nieregularny rytm serca

Niektóre z wymienionych objawów (np. „zadyszka” lub „kaszel”) są objawami nieswoistymi i mogą być błędnie interpretowane jako częściej występujące lub mniej poważne zdarzenia (np. zakażenia dróg oddechowych).

Inne oznaki okluzji naczynia krwionośnego mogą obejmować: nagły ból, obrzęk i sine zabarwienie kończyny.

Jeżeli okluzja wystąpi w naczyniach ocznych, objawy mogą obejmować bezbolesne zamglenie widzenia, które może prowadzić do utraty widzenia. Niekiedy utrata widzenia może pojawić się nieomalże natychmiast.

Ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

W badaniach epidemiologicznych stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (zawał mięśnia sercowego) lub incydentem mózgowo-naczyniowym (np. przemijający atak niedokrwienny, udar). Tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe mogą być śmiertelne w skutkach.

Czynniki ryzyka wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub incydentu mózgowo-naczyniowego u osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może być znacznie większe u kobiet z czynnikami ryzyka (patrz tabela).

Desogeffik jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet z pojedynczym poważnym czynnikiem ryzyka lub kilkoma czynnikami ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, które wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (patrz punkt 4.3). Jeżeli u danej pacjentki występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że wzrost ryzyka będzie większy niż suma poszczególnych czynników - w takim przypadku należy wziąć pod uwagę całkowite ryzyko wystąpienia tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentki. Jeżeli stosunek korzyści do ryzyka jest niekorzystny, wówczas nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3)

Tabela: Czynniki ryzyka ATE

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie powyżej 35 roku życia.

Palenie tytoniu

Kobietom, które chcą stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne należy zalecić, aby nie paliły. Kobietom w wieku powyżej 35 roku życia, które nadal palą, należy zdecydowanie zalecić stosowanie innej metody antykoncepcyjnej.

Nadciśnienie

Otyłość (wskaźnik masy ciała BMI powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko znacznie się zwiększa w miarę zwiększania wskaźnika BMI.

Szczególnie istotne jeżeli występują inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa u rodzeństwa lub w stosunkowo wczesnym wieku u rodziców np. przed 50 rokiem życia).

W przypadku podejrzenia dziedzicznych predyspozycji przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty w celu uzyskania porady.

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenie migrenowych bólów głowy podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (co może być zwiastunem incydentu naczyniowo-mózgowego) oznacza konieczność rozważenia natychmiastowego odstawienia złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Inne choroby i zaburzenia związane z niepożądanymi zdarzeniami naczyniowymi

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, zastawkowe wady serca i migotaniem przedsionków, dyslipoproteinemia i rumieniowaty toczeń układowy.

Objawy ATE

W przypadku wystąpienia objawów pacjentce należy zalecić, aby zwróciła się bezzwłocznie o pomoc lekarską oraz poinformowała lekarza, że przyjmuje złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy incydentu mózgowo-naczyniowego mogą obejmować:

-    nagłe drętwienie lub niedowład twarzy lub kończyny górnej lub dolnej, zwykle po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji ruchów;

-    nagłe splątanie, trudności z mową lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w j ednym lub obu oczach;

-    nagły, silny lub długotrwały ból głowy bez znanej przyczyny;

-    utrata przytomności lub omdlenie z towarzyszącym napadem drgawkowym lub bez.

Objawy przejściowe sugerują wystąpienie przejściowego ataku niedokrwiennego.

Objawy zawału mięśnia sercowego mogą obejmować:

-    ból, dyskomfort, ucisk, uczucie ciężkości, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, górnej kończynie lub pod mostkiem;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, kończyny górnej, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub dławienia;

-    poty, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    bardzo silne osłabienie, lęk lub zadyszka;

-    szybka lub nieregularna czynność serca.

Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wykazały podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu szyjki macicy u pacjentek długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, jednak nie wyjaśniono całkowicie, w jakim zakresie na to ustalenie wpływają zachowania seksualne oraz inne czynniki, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne dotyczy nieznacznie podwyższone ryzyko względne (RR = 1,24) rozpoznania raka piersi. Podwyższone ryzyko stopniowo spada w ciągu 10 lat od zaprzestania przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 roku życia, wzrost liczby przypadków rozpoznania raka piersi u pacjentek stosujących lub stosujących w przeszłości złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niski w porównaniu do ryzyka zachorowania na raka piersi w ciągu całego życia pacjentek. Wyniki opisywanych badań nie niosą ze sobą dowodów na zależność przyczynową tych ustaleń. Odnotowany schemat zwiększonego ryzyka może być spowodowany wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi wśród pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub połączeniem obu czynników. Przypadki rozpoznanego raka piersi u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne są zwykle mniej zaawansowane pod względem klinicznym w porównaniu do przypadków rozpoznanego raka piersi u pacjentek, które nigdy nie stosowały tych środków.

W rzadkich przypadkach wśród osób przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej przypadki złośliwego nowotworu wątroby. Nowotwory te w kilku przypadkach spowodowały zagrażający życiu wylew brzuszny. W rozpoznaniu różnicowym w przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, hepatomegalii lub objawów wylewu brzusznego u pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne należy uwzględnić możliwość nowotworu wątroby.

Po podaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC) rozmiar mięśniaków macicy może ulec zmianie.

Inne schorzenia

Pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne z hipertriglicerydemią lub dziedzicznymi predyspozycjami do tej choroby może dotyczyć podwyższone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

W przypadku pacjentek z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą wywoływać objawy obrzęku naczynioruchowego lub powodować ich zaostrzenie.

Choć u wielu pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano wzrost ciśnienia krwi, przypadki klinicznie istotnego wzrostu ciśnienia są rzadkie. Wyłącznie w takich przypadkach natychmiastowe przerwanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest uzasadnione. Systematyczna zależność pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych a nadciśnieniem klinicznym nie została określona. W przypadku przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wcześniej występującego nadciśnienia, stale podwyższonych wartości ciśnienia krwi lub znacznego wzrostu ciśnienia krwi, które nie podlegają właściwemu wpływowi leczenia przeciwnadciśnieniowego, konieczne jest przerwanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. W razie konieczności stosowanie pigułek antykoncepcyjnych można wznowić, gdy możliwe będzie uzyskanie wartości normotensyjnych za pomocą leczenia przeciwnadciśnieniowego.

Odnotowano, że następujące schorzenia mogą być spowodowane lub ulegać nasileniu w okresie ciąży i w czasie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, jednak zależność ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczna: Żółtaczka i/lub świąd w połączeniu z cholestazą; tworzenie się kamieni żółciowych; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciążowa; utrata słuchu wywołana otosklerozą.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do momentu przywrócenia prawidłowych parametrów czynności wątroby. Pojawienie się nawracającej żółtaczki cholestatycznej i/lub wysypki związanej z cholestazą, które występowały wcześniej podczas ciąży lub przyjmowania hormonów płciowych wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Choć złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, brak jest wskazań związanych z koniecznością dokonania zmian w leczeniu terapeutycznym u cukrzyków stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Pacjentki chore na cukrzycę powinny być jednak objęte ścisłą kontrolą podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano nasilenie objawów depresji endogennej, padaczki, choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, w szczególności u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Pacjentki z tendencją do występowania ostudy powinny unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych lub promieniowania ultrafioletowego podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Produkt Desogeffik zawiera < 65 mg laktozy. Pacjentki z rzadkimi schorzeniami dziedzicznymi związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy, stosujące dietę bezlaktozową powinny wziąć pod uwagę podaną zawartość laktozy. Doradzając pacjentce wybór metody antykoncepcyjnej, należy mieć na względzie wszystkie powyższe informacje.

Badanie / konsultacje lekarskie

Przed rozpoczęciem lub ponownym rozpoczęciem przyjmowania produktu Desogeffik należy przeprowadzić pełny wywiad chorobowy (włączając w to historię choroby krewnych) i wykluczyć ciążę. Należy wykonać pomiar ciśnienia krwi i badanie fizykalne pod kątem przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeżeń (patrz punkt 4.4). Ważne jest, aby pacjentka wzięła pod uwagę informacje dotyczące zakrzepicy żylnej i tętniczej, obejmujące ryzyko towarzyszące stosowaniu produktu Desogeffik w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej, znane czynniki ryzyka oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakrzepicy. Pacjentce należy także zalecić dokładne zapoznanie się z ulotką dołączoną do opakowania i stosowanie się do wskazanych zaleceń. Częstość i sposób wykonywania badań powinny opierać się na przyjętych wytycznych postępowania i być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentki.

Pacjentkę należy uprzedzić, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapewniają ochrony przed wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Obniżenie skuteczności działania

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może zostać obniżona w przypadku pominięcia tabletek (punkt 4.2.), wymiotów lub ostrej biegunki (punkt 4.2.) lub też jednoczesnego przyjęcia innego leku (punkt 4.5.).

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) podczas stosowania produktu Desogeffik z uwagi na ryzyko obniżenia stężenia produktu Desogeffik w osoczu i zmniejszenia efektu klinicznego (patrz punkt 4.5 Interakcje).

Obniżenie kontroli cyklu miesiączkowego

W związku z przyjmowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), szczególnie podczas pierwszych miesięcy stosowania tych środków. Ocena występowania nieregularnego krwawienia jest właściwa po zakończeniu okresu adaptacji organizmu do leku, który trwa około 3 cykle miesiączkowe.

Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub pojawiają się po wcześniej regularnie występujących cyklach miesiączkowych, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i zastosować odpowiednie środki diagnostyczne w celu wykluczenia zmian nowotworowych lub ciąży. Może to obejmować łyżeczkowanie.

U niektórych pacjentek nie występuje krwawienie miesiączkowe podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli złożone doustne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 4.2, ciąża pacjentki jest mało prawdopodobna. W przypadku nieprzyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zgodnie z instrukcją przed pierwszym brakiem krwawienia miesiączkowego lub w przypadku braku dwóch kolejnych krwawień miesiączkowych przed kontynuowaniem przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych leków na działanie produktu Desogeffik

Interakcje z innymi lekami powodujące wzrost klirensu hormonów płciowych mogą wywoływać krwawienie śródcykliczne i zaburzenia działania środków antykoncepcyjnych. Działanie takie zostało określone w przypadku hydantoin, barbituranów, prymidonu, bosentanu, karbamazepiny, ryfampicyny i ryfabutyny; podejrzewa się podobne działanie okskarbazepiny, modafinilu, topiramatu, felbamatu, gryzeofulwiny, nelfinawiru, efawirenzu i newirapiny. Mechanizm opisywanej interakcji wydaje się opierać na właściwościach indukujących enzymy wątrobowe opisywanych leków. Maksymalną indukcję enzymów obserwuje się zwykle dopiero po upływie 2-3 tygodni od rozpoczęcia leczenia, jednak może się ona wówczas utrzymywać przez co najmniej 4 tygodnie od momentu zaprzestania leczenia.

Zaburzenia działania środków antykoncepcyjnych były obserwowane także w przypadku stosowania antybiotyków takich jak ampicylina i tetracykliny. Ten mechanizm działanie nie został wyjaśniony.

Pacjentki stosujące krótkoterminowe leczenie (do jednego tygodnia) za pomocą niektórych z wyżej wymienionych grup leków lub konkretnymi lekami powinny okresowo stosować metodę barierową jednocześnie z przyjmowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, czyli w okresie jednoczesnego przyjmowania innego leku i przez okres 7 dni od zaprzestania stosowania tego leku. Pacjentki przyjmujące ryfampicynę powinny stosować dodatkową metodę barierową jednocześnie ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie leczenia ryfampicyną i przez okres 28 dni od zakończenia stosowania ryfampicyny. Jeśli okres jednoczesnego przyjmowania innego leku przekroczy ilość tabletek w opakowaniu złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, pacjentka powinna rozpocząć kolejne opakowanie pigułek bez zachowania zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

W przypadku pacjentek stosujących długoterminowe leczenie substancjami czynnymi powodującymi indukcję enzymów wątrobowych zaleca się stosowanie dodatkowej, niezawodnej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.

Wraz z opisywanym lekiem nie należy jednocześnie przyjmować ziołowych preparatów dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), ponieważ mogłoby to doprowadzić do utraty działania antykoncepcyjnego leku. Zgłaszano przypadki występowania krwawień śródcyklicznych i nieplanowanej ciąży. Działanie takie jest spowodowane indukcją enzymów metabolicznych przez ziele dziurawca.

Działanie indukujące może utrzymywać się przez co najmniej 2 tygodnie od zaprzestania leczenia zielem dziurawca.

Jednoczesne podawanie rytonawiru przy dawkach ustalonych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało obniżenie średniej wartości AUC estradiolu o 41%. Należy zatem rozważyć zwiększenie dawek złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zawierającego etynyloestradiol lub stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Wpływ produktu Desogeffik na działanie innych leków

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji czynnych. Stężenia leku w osoczu i tkankach mogą odpowiednio zwiększać się (np. cyklosporyna) lub spadać (np. lamotrygina).

Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidowych hormonów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, włączając w to biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek; poziom stężenia białek (transportujących), np. globuliny wiążącej glikokortykosteroidy i frakcje lipidowe / lipoproteinowe; parametry dotyczące metabolizmu węglowodanów oraz parametry dotyczące koagulacji i fibrynolizy. Zmiany te zwykle pozostają w granicach prawidłowych wartości norm laboratoryjnych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Desogeffik nie należy stosować w ciąży.

W przypadku zajścia w ciążę należy niezwłocznie przerwać leczenie za pomocą produktu Desogeffik. Rozległe badania epidemiologiczne nie wykazały jednak zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych u dzieci urodzonych u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani też teratogennego działania przypadkowego przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych we wczesnym okresie ciąży.

Rozpoczynając ponownie stosowanie produktu Desogeffik w okresie po porodzie, należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na laktację, ponieważ mogą one zmniejszać ilość oraz skład wydzielanego mleka matki. Dlatego też generalnie nie zaleca się stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez matki karmiące aż do momentu całkowitego odstawienia dziecka od piersi. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych niewielkie ilości steroidowych hormonów antykoncepcyjnych i/lub ich metabolity mogą być wydzielane wraz z mlekiem matki, ale nie ma dowodów wskazujących na niepożądany wpływ na zdrowie dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Desogeffik nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Informacje na temat poważnych działań niepożądanych u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne można znaleźć w punkcie 4.4.

Opis wybranych działań niepożądanych

Zwiększone ryzyko wystąpienia tętniczych i żylnych zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru, przejściowego ataku niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej obserwowano u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, omówione szczegółowo w punkcie 4.4.

Podobnie jak w przypadku wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić zmiany w krwawieniu z dróg rodnych, szczególnie podczas pierwszych miesięcy stosowania. Zmiany te mogą dotyczyć częstości (brak krwawienia, rzadziej lub częściej występujące krwawienie lub ciągłe krwawienie), intensywności (mniej lub bardziej obfite krwawienia) lub czasu trwania.

Potencjalnie powiązane działania niepożądane zgłaszane przez osoby stosujące dezogestrel lub inne złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wymienione są w tabeli poniżej. Wszystkie niepożądane reakcje na lek wymienione są według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, zgodnie z poniższą regułą:

> 1 /10

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


>    1 /100 do < 1/10

>    1/1.000 do < 1/100

>    1/10 000 do < 1/1 000 < 1/10 000

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

(>1/100)

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100)

Rzadko

mniej niż 1/1000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Kandydoza pochwy

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymywanie płynów w organizmie

Zaburzenia

psychiczne

Obniżenie nastroju Zmiany nastroju

Spadek libido

Wzrost libido

Zaburzenia ze strony układu nerwowego

Bóle głowy Zawroty głowy Nerwowość

Migrena

Zaburzenia dotyczące oczu

Nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

Otoskleroza

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

Żylna i tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego

Nudności, ból brzucha

Wymioty, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Wysypka, pokrzywka

Rumień guzowaty Rumień

wielopostaciowy

Świąd

Łysienie

Zaburzenia ze strony układu rozrodczego

Nieregularne

krwawienia

Brak miesiączki Tkliwość piersi Bolesność piersi Tkliwość piersi Krwawienie maciczne

Powiększenie piersi

Upławy Wydzielina z gruczołu mlekowego

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Spadek masy ciała

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano występowanie następujących poważnych działań niepożądanych:

-    Żylne zmiany zakrzepowo-zatorowe;

-    Tętnicze zmiany zakrzepowo-zatorowe;

-    Nadciśnienie;

-    Nowotwory wątroby;

-    Rak szyjki macicy;

-    Rak piersi;

-    Występowanie lub nasilenie zmian, których powiązanie ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie zostało określone: Choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, migreny, endometrioza, mięśniaki macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciążowa, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna;

-    Ostuda;

-    W przypadku pacjentek z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą wywoływać objawy obrzęku naczynioruchowego lub powodować ich zaostrzenie.

Więcej informacji znajduje się w punktach 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania

niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłaszano żadnych przypadków poważnego i szkodliwego dla zdrowia działania po przedawkowaniu leku. Objawy, które mogą wystąpić w związku z przedawkowaniem leku obejmują: nudności, wymioty w przypadku młodych dziewcząt nieznaczne krwawienie z dróg rodnych. Brak jest antidotum i dalsze leczenie powinno mieć charakter objawowy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny w ustalonych dawkach Kod ATC: G 03 AA 09

Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest oparte na różnych czynnikach, z których najważniejszy stanowi hamowanie owulacji oraz powodowanie zmian w wydzielaniu śluzu w szyjce macicy. Poza zapobieganiem ciąży złożone doustne środki antykoncepcyjne cechuje także kilka pozytywnych właściwości, które obok cech negatywnych (patrz punkt Ostrzeżenia, Działania niepożądane), mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej metody kontroli urodzeń. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, a krwawienie miesiączkowe jest często mniej bolesne i mniej obfite. Ostatnia wymieniona cecha może powodować obniżenie częstości występowania niedoboru żelaza. Według najbardziej rozległego badania (n=23 258 cykli) nieskorygowany wskaźnik Pearla szacuje się na 0,1 (95% przedziału ufności 0,0-0,3). Ponadto 4,5% pacjentek zgłaszało brak krwawienia z odstawienia, a 9,2% zgłaszało występowanie nieregularnych krwawień po zakończeniu 6 cykli leczenia.

Produkt Desogeffik jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, zawierającym etynyloestradiol i progestagen, dezogestrel.

Etynyloestradiol to dobrze znany estrogen syntetyczny.

Dezogestrel to progestagen syntetyczny. Po podaniu doustnym charakteryzuje się silnym działaniem hamującym owulację.

W przypadku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w wysokich dawkach (50 pg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia nowotworu endometrium i nowotworu jajników jest obniżone. Zastosowanie tego ustalenia w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w niskich dawkach pozostaje niepotwierdzone.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku do 18 lat.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Dezogestrel

Wchłanianie

Po doustnym podaniu produktu Desogeffik dezogestrel jest szybko wchłaniany i konwertowany do 3-keto-dezogestrelu. Szczytowy poziom stężenia w osoczu jest osiągany po upływie 1,5 godziny. Całkowita biodostępność 3-keto-dezogestrelu wynosi 62-81%.

Dystrybucja

3-keto-dezogestrel w 95,5-99% wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminą i SHBG. Wzrost SHBG wywołany przez etynyloestradiol wpływa zarówno na ilość wiązań, jak i na dystrybucję 3-keto-dezogestrelu w białkach osocza. W konsekwencji stężenie 3-keto-dezogestrelu powoli wzrasta w trakcie leczenia, aż do uzyskania stanu równowagi stężeń w ciągu 3-13 dni.

Metabolizm

Metabolizm fazy I dezogestrelu obejmuje hydroksylizację katalizowaną przez cytochrom P-450 i następującą po niej dehydrogenację przy atomie węgla C3. Aktywny metabolit 3-keto-dezogestrelu ulega następnie redukcji, a produkty degradacji ulegają koniugacji do siarczanu i glukuronidów. Badania na zwierzętach wykazały, że krążenie wątrobowo-jelitowe nie ma znaczenia dla gestagenowej aktywności dezogestrelu.

Eliminacja

3-keto-dezogestrel jest wydalany przy średnim okresie półtrwania wynoszącym około 31 godzin (24-38 godzin). Klirens osocza waha się w przedziale 5,0-9,5 l/godzinę. Dezogestrel i jego metabolity są wydalane wraz z moczem i kałem w postaci wolnych steroidów lub ich koniugatów. Wskaźnik wydalania leku z moczem lub kałem wynosi 1,5:1.

Stany równowagi stężeń

W stanach równowagi stężeń poziom stężenia 3-keto-dezogestrelu w surowicy jest podniesiony dwu do trzykrotnie.

Etynyloestradiol

Wchłanianie

Etynyloestradiol jest szybko wchłaniany, a jego szczytowy poziom stężenia w osoczu jest osiągany po upływie 1,5 godziny. Jako konsekwencja koniugacji przedukładowej i metabolizmowi pierwszego przejścia całkowita biodostępność leku wynosi 60%. Pole pod krzywą oraz wartość Cmax mogą z czasem nieznacznie wzrastać.

Dystrybucja

Etynyloestradiol w 98,8% wiąże się z białkami osocza, niemal wyłącznie z albuminą.

Metabolizm

Etynyloestradiol podlega koniugacji przedukładowej zarówno w błonie śluzowej jelita cienkiego, jak i w wątrobie. Hydroliza bezpośrednich koniugatów etynyloestradiolu z pomocą flory bakteryjnej jelita cienkiego powoduje powstanie etynyloestradiolu, który może zostać wchłonięty ponownie i może podlegać krążeniu wątrobowo-jelitowemu. Podstawową ścieżką metaboliczną etynyloestradiolu jest hydroksylizacja z udziałem cytochromu P-450, w której podstawowymi metabolitami są 2-OH-etynyloestradiol i 2-metoksy-etynyloestradiol. 2-OH-etynyloestradiol ulega dalszemu metabolizmowi do chemicznie reaktywnych metabolitów.

Eliminacja

Etynyloestradiol jest usuwany z osocza przy średnim okresie półtrwania wynoszącym około 29 godzin (2633 godzin). Klirens osocza waha się w przedziale 10-30 l/godzinę. Koniugaty etynyloestradiolu i jego metabolitów są wydalane wraz z moczem i kałem (wskaźnik 1:1).

Stany równowagi stężeń

Stany równowagi stężeń uzyskuje się po upływie od 3 do 4 dni, kiedy poziom stężenia leku w surowicy jest około od 30 do 40% wyższy niż po podaniu dawki jednorazowej.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne nie wykazały innego działania leku poza podlegającym wyjaśnieniu w oparciu o profil hormonalny produktu Desogeffik.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana kukurydziana Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna

a-koncentrat octanu a-tokoferylu (w postaci proszku, zawierającego żelatynę hydrolizowaną i dwutlenek krzemu)

Krzemionka koloidalna bezwodna Stearynian magnezu Kwas stearynowy Powidon K30

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe, nieprzezroczyste blistry PCV/Aluminium, zawierające 21 tabletek w każdym blistrze kalendarzowym, w opakowaniach zawierających 1 x 21, 3 x 21 tabletek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoires EFFIK S.A.

Bâtiment Le Newton 9/11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt - France

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17/17

Desogeffik