+ iMeds.pl

Dexatussin junior 1 mg/mlUlotka Dexatussin junior

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


DEXATUSSIN Junior

1 mg/1 ml, syrop

Dextromethorphani hydrobromidum Skład:

1 ml syropu zawiera 1 mg bromowodorku dekstrometorfanu oraz substancje pomocnicze: sorbitol roztwór nie krystalizujący 70 %, glicerol 86 %, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, aromat truskawkowy i wodę oczyszczoną.

Zawartość leku w opakowaniu:

butelka zawierająca 120 ml syropu, umieszczona w tekturowym kartoniku wraz z miarką dozującą.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Holbex sp. z o. o.

ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DEXATUSSIN Junior i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek DEXATUSSIN Junior

3.    Jak stosować lek DEXATUSSIN Junior

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku DEXATUSSIN Junior

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek DEXATUSSIN Junior i w jakim celu się go stosuje

DEXATUSSIN Junior jest lekiem przeciwkaszlowym, hamującym odruch kaszlu poprzez bezpośredni wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym. Dekstrometorfan wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Działanie przeciwkaszlowe występuje po około 30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 5 - 6 godzin. W dawkach leczniczych lek nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli. W przypadku niewydolności wątroby działanie dekstrometorfanu nasila się.

Wskazania do stosowania leku DEXATUSSIN Junior:

Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

2.    Zanim zastosuje się lek DEXATUSSIN Junior

Nie należy stosować leku DEXATUSSIN Junior w przypadku:

-    nadwrażliwości na dekstrometorfan lub inny składnik leku,

-    gdy występuje astma oskrzelowa i inne obturacyjne choroby dróg oddechowych,

-    niewydolności oddechowej,

-    leczenia inhibitorami monoaminooksydazy - MAO i w okresie 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO,

-    ciężkiej niewydolności wątroby,

-    równoczesnego stosowania leków mukolitycznych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek DEXATUSSIN Junior, gdy:

-    kaszel nie ustępuje w ciągu 2 - 4 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką (należy wtedy zasięgnąć porady lekarza),

-    występuje kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny (może to prowadzić do powikłań spowodowanych zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych),

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

-    dekstrometorfan może uwalniać histaminę i z tego względu powinien być stosowany ostrożnie u dzieci z chorobami atopowymi.

Stosowanie leku DEXATUSSIN Junior z jedzeniem i piciem Pokarm nie wpływa na działanie leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Brak jednoznacznych wyników badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania dekstrometorfanu w okresie ciąży. Dotychczasowa praktyka kliniczna nie wskazuje jednak, aby dekstrometorfan w zalecanych dawkach działał niekorzystnie na przebieg ciąży.

W związku z tym lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy dekstrometorfan i jego metabolity przenikają do mleka matki, dlatego nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek DEXATUSSIN Junior może powodować senność i zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i dobrej sprawności (pływanie, jazda na rowerze, obsługiwanie urządzeń mechanicznych).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DEXATUSSIN Junior DEXATUSSIN Junior zawiera benzoesan sodu, który może powodować reakcje alergiczne. DEXATUSSIN Junior zawiera sorbitol i dlatego nie należy go podawać w przypadku nietolerancji fruktozy.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu z inhibitorami MAO może wystąpić pobudzenie, wysoka gorączka, omamy, śpiączka.

Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu i innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, opioidowe leki przeciwbólowe i przeciwlękowe) może nasilać działanie tych leków i dekstrometorfanu.

3. Jak stosować lek DEXATUSSIN Junior

Lek stosuje się doustnie.

Lek DEXATUSSIN Junior należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku DEXATUSSIN Junior, to:

Dzieci w wieku 6 - 9 lat 10 ml (10 mg), nie przekraczając dawki 30 mg w ciągu doby.

Dzieci w wieku 9 - 12 lat 15 ml (15 mg), nie przekraczając dawki 60 mg w ciągu doby.

Dzieci powyżej 12 lat 30 ml (30 mg), nie przekraczając dawki 120 mg w ciągu doby.

Bezwzględnie nie stosować u dzieci w pierwszym roku życia.

U dzieci poniżej 6 roku życia stosować wyłącznie na zalecenie lekarza i w oparciu o indywidualne zalecane dawkowanie.

Lek nie zawiera sacharozy i może być stosowany u dzieci chorych na cukrzycę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku DEXATUSSIN Junior jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku DEXATUSSIN Junior niż zalecana Mogą wystąpić nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, senność, zmiany skórne pokrzywkopodobne, zaburzenia widzenia lub oczopląs, nerwowość, niepokój, drażliwość, ataksja (niezborność ruchowa), dezorientacja.

W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek mogą wystąpić objawy hamowania ośrodka oddechowego, omamy, wysoka gorączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku DEXATUSSIN Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek DEXATUSSIN Junior może powodować objawy niepożądane.

Działania niepożądane występują rzadko (>1/10 000, <1/1000) i mogą być związane z zaburzeniami: układu nerwowego (senność, zawroty głowy), żołądka i jelit (nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha) oraz skóry i tkanki podskórnej (skórne reakcje alergiczne).

Bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki) obserwowano uzależnienie psychiczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku DEXATUSSIN Junior mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku DEXATUSSIN Junior

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku DEXATUSSIN Junior po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego - 28 dni.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Holbex sp. z o. o.

ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola

Data opracowania ulotki:

Dexatussin Junior

Charakterystyka Dexatussin junior

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

DEXATUSSIN Junior, 1 mg/1 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml syropu zawiera 1 mg Dextromethorphani hydrobromidum (dekstrometorfanu bromowodorek). Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku 6 - 9 lat 10 ml (10 mg), nie przekraczając dawki 30 mg w ciągu doby.

Dzieci w wieku 9 - 12 lat 15 ml (15 mg), nie przekraczając dawki 60 mg w ciągu doby.

Dzieci powyżej 12 lat 30 ml (30 mg), nie przekraczając dawki 120 mg w ciągu doby.

Bezwzględnie nie stosować u dzieci w pierwszym roku życia.

U dzieci poniżej 6 roku życia stosować wyłącznie na zalecenie lekarza i w oparciu o indywidualne zalecane dawkowanie.

Lek nie zawiera sacharozy i może być stosowany u dzieci chorych na cukrzycę.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstrometorfan lub inny składnik preparatu, astma oskrzelowa i inne obturacyjne choroby dróg oddechowych, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia, leczenie inhibitorami monoaminooksydazy - MAO, ciężka niewydolność wątroby.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kaszel jest objawem chorobowym i jeżeli nie ustępuje w ciągu 2 -4 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką - należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie.

Preparatu DEXATUSSIN Junior nie należy stosować podczas występowania kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny, ponieważ może to prowadzić do powikłań spowodowanych zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych. Nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi.

Preparat DEXATUSSIN Junior należy stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Leku nie należy podawać w okresie 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (I - MAO).

Preparat DEXATUSSIN Junior zawiera benzoesan sodu, który może powodować reakcje alergiczne. Preparat DEXATUSSIN Junior zawiera sorbitol i dlatego nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Dekstrometorfan może uwalniać histaminę i z tego względu powinien być stosowany ostrożnie u dzieci z chorobami atopowymi.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu z inhibitorami MAO może wystąpić pobudzenie, wysoka gorączka, omamy, śpiączka.

Jednoczesne stosowanie dekstrometorfanu i innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, opioidowe leki przeciwbólowe i przeciwlękowe) może nasilać działanie tych leków i dekstrometorfanu.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Brak jednoznacznych wyników badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania dekstrometorfanu w okresie ciąży. Dotychczasowa praktyka kliniczna nie wskazuje jednak, aby dekstrometorfan w zalecanych dawkach działał niekorzystnie na przebieg ciąży. W związku z tym lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy dekstrometorfan i jego metabolity przenikają do mleka matki, dlatego nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek DEXATUSSIN Junior może powodować senność i zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i dobrej sprawności (pływanie, jazda na rowerze, obsługiwanie urządzeń mechanicznych).

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: senność, zawroty głowy Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: skórne reakcje alergiczne Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: uzależnienie psychiczne

4.9.    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, senność, zmiany skórne pokrzywkopodobne, zaburzenia widzenia lub oczopląs, nerwowość, niepokój, drażliwość, ataksja, dezorientacja.

W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek mogą wystąpić objawy hamowania ośrodka oddechowego, omamy, wysoka gorączka. Postępowanie w zatruciu najczęściej jest objawowe, należy podać węgiel aktywowany, w ciężkich przypadkach - nalokson.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkaszlowe. Alkaloidy opium i ich pochodne; kod ATC: R 05 DA 09.

Dekstrometorfan jest d-izomerem leworfanolu (pochodnej kodeiny), zaliczanym do opioidowych leków przeciwkaszlowych, nie wywołujących uzależnienia. Lek ten działa ośrodkowo przez hamujący wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym. W dawkach terapeutycznych nie wpływa jednak na ośrodek oddechowy, nie wywołuje skurczu oskrzeli i nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli. Pomimo podobieństwa budowy chemicznej do morfiny nie wykazuje działania przeciwbólowego, a tylko słabe działanie uspokajające i nie powoduje uzależnienia fizycznego. Wykazuje również działanie przeciwdrgawkowe.Siła działania przeciwkaszlowego dekstrometorfanu jest zbliżona do siły działania kodeiny, a objawy niepożądane występują rzadziej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dekstrometorfan po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Początek działania przeciwkaszlowego występuje po około 30 minutach od podania i utrzymuje się przez 5-6 godzin, u osób w wieku powyżej 60 lat może ulec wydłużeniu. Nie stwierdzono wiązania leku z białkami krwi.

Lek jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy mikrosomalne do aktywnego metabolitu -dekstrorfanu i nieaktywnych metabolitów, które po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym lub siarkowym są wydalane z moczem.

Istnieją bardzo duże różnice osobnicze w metabolizowaniu dekstrometorfanu (przemiana wolna lub bardzo wolna u około 15 % populacji). Brak jednoznacznych danych literaturowych dotyczących przenikania dekstrometorfanu przez barierę łożyskową i do mleka matki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol, roztwór niekrystalizujący (70%)

Glicerol 86%

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu benzoesan Aromat truskawkowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane

6.3.Okres ważności

36 miesięcy

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego - 28 dni.

6.4.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC. Chronić od światła.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 125 ml z zakrętką aluminiową w tekturowym kartoniku wraz z miarką dozującą i ulotką informacyjną.

Butelka zawiera 120 ml syropu.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Holbex sp. z o. o.

ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4219

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 28.06.1999 r.

06.10.2004    r.

06.06.2005    r.

09.09.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dexatussin Junior