+ iMeds.pl

Dezogestrel besins 0,075 mgUlotka Dezogestrel besins

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dezogestrel Besins, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dezogestrel Besins i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Besins

3.    Jak stosować lek Dezogestrel Besins

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dezogestrel Besins

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dezogestrel Besins i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Dezogestrel Besins stosuje się w zapobieganiu ciąży.

•    Istnieją 2 główne rodzaje hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

-    lek złożony, „pigułka”, która zawiera 2 typu żeńskich hormonów płciowych, estrogen i progesteron

-    lek zawierający tylko progestagen, tzw. POP lub minipigułka, która nie zawiera estrogenu.

•    Dezogestrel Besins jest pigułką zawierającą tylko progestagen (POP),.

•    Dezogestrel Besins zawiera niewielkie ilości jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego - dezogestrelu progestagenu.

•    Mechanizm działania większości pigułek zawierających tylko progestagen lub minipigułek polega głównie na zapobieganiu wnikaniu komórek nasienia do macicy. Jednak nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu jajeczek, co stanowi podstawowy mechanizm działania pigułek złożonych.

•    Lek Dezogestrel Besins tym różni się od innych minipigułek, że jego dawka w większości przypadków zapobiega dojrzewaniu jajeczek. Wskutek tego lek Dezogestrel Besins jest bardzo skutecznym środkiem antykoncepcyjnym.

•    W przeciwieństwie do pigułek złożonych, lek Dezogestrel Besins może być stosowany przez kobiety nie tolerujące estrogenów oraz kobiety, które karmią piersią.

Wadę stanowi to, że w nieregularnych odstępach mogą występować krwawienia z pochwy podczas

stosowania leku Dezogestrel Besins. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować u pacjentki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Besins Kiedy nie stosować leku Dezogestrel Besins

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

•    jeśli pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica to tworzenie się skrzepu krwi w naczyniach krwionośnych (np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna)).

•    jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości żółtaczkę (zażółcenie skóry) lub ciężką chorobę wątroby i czynności wątroby nadal nie wróciła do normy.

•    jeśli u pacjentki stwierdzono lub podejrzewa się nowotwór, którego rozwój zależny jest od hormonów płciowych, taki jak niektóre rodzaje raka piersi.

•    Jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy.

Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów odnosi się do pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Dezogestrel Besins. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metody zapobiegania ciąży. Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania leku Dezogestrel Besins, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dezogestrel Besins należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty., jeśli

•    u pacjentki kiedykolwiek występował rak piersi.

•    pacjentka ma raka wątroby, ponieważ nie można wykluczyć potencjalnego oddziaływania leku Dezogestrel Besins.

•    u pacjentki występowała kiedykolwiek zakrzepica.

• pacj entka ma cukrzycę.

•    u pacjentki występuje epilepsja (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”).

•    pacjentka ma gruźlicę (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”).

•    pacjentka ma wysokie ciśnienie krwi.

•    u pacjentki występuje lub występowała ostuda (żółtawo-brunatne przebarwienia w postaci plam na skórze, zwłaszcza na twarzy); jeśli tak, należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli lek Dezogestrel Besins stosowany jest przy obecności któregokolwiek z tych stanów, może zajść konieczność ścisłej obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni jak należy postępować.

Rak piersi

•    Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

•    Stwierdzono nieznacznie częstsze występowanie raka piersi u pacjentek stosujących pigułkę niż u pacjentek w tym samym wieku nie stosujących pigułki. Jeśli kobieta zaprzestaje przyjmowania pigułki, ryzyko zmniejsza się. Po 10 latach od zaprzestania przyjmowania leku, ryzyko jest takie samo, jak w przypadku pacjentek które nigdy nie stosowały pigułki.

Rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem pacjentki. Dlatego liczba rozpoznanych przypadków raka piersi jest wyższa, jeśli pacjentki nadal przyjmują pigułkę w późniejszym wieku. Mniej ważne jest to, jak długo pacjentka przyjmowała pigułkę.

•    Na każde 10000 kobiet, które przyjmowały pigułkę przez okres do 5 lat, ale przestały ją przyjmować przed osiągnięciem 20 roku życia, wystąpiłby mniej niż 1 dodatkowy przypadek raka piersi stwierdzony w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania, w stosunku do

4 przypadków normalnie wykrywanych w tej grupie wiekowej.

•    Na 10000 kobiet przyjmujących pigułkę przez okres do 5 lat, które przestały ją przyjmować przed osiągnięciem 30 roku życia, wystąpiłoby 5 dodatkowych przypadków raka piersi

w stosunku do 44 przypadków normalnie wykrywanych w tej grupie wiekowej.

•    Na 10000 kobiet. które przyjmowały pigułkę przez okres do 5 lat, ale przestały ją przyjmować przed osiągnięciem 40 roku życia, wystąpiłoby 20 dodatkowych przypadków raka piersi, w stosunku do 160 przypadków normalnie wykrywanych w tej grupie wiekowej.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u pacjentek stosujących pigułki zawierające tylko progestagen, takie jak lek Dezogestrel Besins, jest zbliżone do ryzyka u pacjentek stosujących pigułkę złożoną, jednak dane nie są tak rozstrzygające.

Nowotwory stwierdzone u pacjentek stosujących pigułkę wydają się wykazywać mniejsze prawdopodobieństwo szerzenia się, niż nowotwory piersi stwierdzane u pacjentek, które nie stosują pigułki.

Nie jest pewne, czy pigułka powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi. Może być tak, że kobiety przyjmujące pigułkę badane były częściej, więc rak piersi zauważony został wcześniej.

Zakrzepica

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w razie zauważenia potencjalnych objawów zakrzepicy (patrz punkt 2 „Systematyczne badania kontrolne”).

Zakrzepica to tworzenie się skrzepu krwi, który może zablokować naczynie krwionośne. Zakrzepica niekiedy występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli taki skrzep oderwie się z miejsca w żyle gdzie powstał, to może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice płucne, powodując stan zwany „zatorem płuc”. Zator płuc może powodować ból w klatce piersiowej, płytki oddech (duszność), zapaść lub nawet zgon.

•    Zakrzepica żył głębokich zdarza się rzadko. Może się ona rozwinąć bez względu na to, czy pacjentka zażywa pigułkę, czy nie. Może także wystąpić gdy pacjentka zajdzie w ciążę.

Ryzyko jest wyższe u pacjentek stosujących pigułkę, niż u pacjentek jej nie stosujących. Uważa się, że ryzyko to jest mniejsze w przypadku stosowania pigułek zawierających tylko progestagen, takich jak lek Dezogestrel Besins, w porównaniu z pigułkami zawierającymi również estrogeny (pigułkami złożonymi).

Dzieci i mł odzi eż

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Dezogestrel Besins

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce ds. planowania rodziny o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie leku Dezogestrel Besins. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu

•    epilepsji (np. primidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat i fenobarbital),

•    gruźlicy (np. ryfampicyna)

•    zakażeń HIV (np. rytonawiru) lub innych chorób infekcyjnych (np. gryzeofulwina)

•    rozstroju żołądka (węgiel aktywowany)

•    stanów depresyjnych (ziołowy preparat z dziurawca zwyczajnego).

Lekarz może poinformować pacjentkę, że należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, a jeśli tak, jak długo.

Lek Dezogestrel Besins może również zaburzać działanie niektórych leków, powodując zarówno nasilenie działania (np. leków zawierających cyklosporynę) lub obniżenie działania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie zażywać leku Dezogestrel Besins jeśli pacjentka jest ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Karmienie piersią

Lek Dezogestrel Besins może być stosowany podczas karmienia piersią. Dezogestrel nie ma wpływu na wytwarzanie mleka lub jego ilość. Jednak małe ilości substancji czynnej leku Dezogestrel Besins przenikają do mleka.

Stan zdrowia dzieci, które były karmione piersią przez 7 miesięcy, podczas gdy ich matki przyjmowały dezogestrel, zbadano gdy dzieci były w wieku 2,5 lat. Nie zaobserwowano wpływu na wzrost i rozwój dzieci.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku>

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dezogestrel Besins nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Dezogestrel Besins zawiera laktozę

Jeśli pacjentka została poinformowana, że występuje u niej nietolerancja niektórych cukrów, to przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Dezogestrel Besins, lekarz może poprosić pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne. Zasadniczo, częstość i charakter badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli:

   pacjentka zauważy możliwe objawy zakrzepu (np. silny ból lub obrzęk którejś z nóg); niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszność, nienormalny kaszel, zwłaszcza jeśli pacjentka odkrztusza krew);

•    pacjentka ma nagły, silny ból żołądka lub żółtaczkę (pacjentka może zauważyć zażółcenie skóry i białek oczu lub ciemną barwę moczu, które są możliwymi oznakami zaburzeń wątroby);

•    pacjentka wyczuwa guzek w piersi;

•    pacjentka ma nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (wskazujące na prawdopodobieństwo ciąży ektopowej - czyli ciąży pozamacicznej);

•    pacjentka będzie unieruchomiona lub poddana zabiegowi chirurgicznemu (należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej);

•    u pacjentki występuje nienormalne, intensywne krwawienie z pochwy;

•    pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży._


3. JAK STOSOWAĆ LEK DEZOGESTREL BESINS

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i w jaki sposób przyjmować tabletki?

Jeden blister leku Dezogestrel Besins zawiera 28 tabletek - na 4 tygodnie podawania.

• Tabletkę należy stosować każdego dnia mniej więcej o tej samej porze. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością wody.

•    Pomiędzy tabletkami, na frontowej stronie blistra, nadrukowane są strzałki. Po odwróceniu opakowania na drugiej stronie widoczne są nazwy dni tygodnia nadrukowane na folii. Każdy z dni odpowiada jednej tabletce.

•    Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego blistra leku Dezogestrel Besins należy zażyć tabletkę z górnego szeregu. Nie należy zaczynać od dowolnej tabletki z szeregu. Np. rozpoczynając stosowanie leku w środę, trzeba zażyć tabletkę z górnego szeregu oznaczoną (z tyłu) jako „śr.”.

•    Należy kontynuować, przyjmując jedną tabletkę na dobę, aż do opróżnienia opakowania. Zawsze należy stosować się do kierunku wskazanego strzałkami. Patrząc na drugą stronę opakowania można łatwo sprawdzić, czy pacjentka przyjęła już tabletkę z określonego dnia.

•    Podczas zażywania leku Dezogestrel Besins mogą wystąpić krwawienia (patrz punkt 4 -Działania niepożądane), ale pacjentka musi kontynuować przyjmowanie tabletek jak dotychczas.

•    Po opróżnieniu blistra następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania leku Dezogestrel Besins - bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Dezogestrel Besins

Jeśli pacjentka nie przyjmuje obecnie (lub nie przyjmowała w poprzednim miesiącu) żadnego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Należy poczekać do pojawienia się krwawienia. W pierwszym dniu krwawienia należy przyjąć pierwszą tabletkę leku Dezogestrel Besins. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyj nych.

Jeśli pacjentka przyjmie pierwszą tabletkę pomiędzy 2. a 5. dniem krwawienia, przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Zamiana z pigułki złożonej, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

Jeśli pacjentka ma przerwę w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

•    Można również rozpocząć przyjmowanie leku najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego lub po zażyciu tabletek nieaktywnych aktualnie stosowanego środka antykoncepcyj nego.

   W razie przestrzegania tych wskazówek, należy upewnić się o stosowaniu dodatkowej metody antykoncepcji (metody mechanicznej) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Jeśli pacjentka nie ma przerwy w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

•    Należy rozpocząć stosowanie leku najpóźniej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki ze stosowanego obecnie opakowania pigułek lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, systemu dopochwowego lub transdermalnego).

•    Jeśli aktualnie stosowane opakowanie pigułek zawiera również tabletki nieaktywne, można rozpocząć stosowanie leku Dezogestrel Besins następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki aktywnej (jeśli pacjentka nie ma pewności, która to tabletka, powinna zapytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę).

   W razie przestrzegania tych wskazówek, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.

Zmiana z innej pigułki zawierającej tylko progestagen (minipigułki)

Można zaprzestać stosowania minipigułki dowolnego dnia i natychmiast rozpocząć zażywanie leku. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Zmiana z antykoncepcji w postaci wstrzyknięć, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Należy rozpocząć stosowanie leku Dezogestrel Besins w dniu, w którym miało być wykonane kolejne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie

Można rozpocząć przyjmowania leku Dezogestrel Besins pomiędzy 21 a 28 dniu po porodzie.

Jeśli pacjentka rozpocznie przyjmowanie leku później, to podczas pierwszego cyklu należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę mechaniczną) przez pierwszych siedem dni zażywania tabletek Jeśli jednak doszło do stosunku płciowego, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dezogestrel Besins należy wykluczyć ciążę. Informacje dla kobiet karmiących piersią można znaleźć w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Besins” w akapicie „Ciąża i karmienie piersią”. Można również poradzić się lekarza prowadzącego.

Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dezogestrel Besins

Brak doniesień o wystąpieniu ciężkich, szkodliwych działań niepożądanych po jednoczesnym zażyciu zbyt wielu tabletek leku Dezogestrel Besins. Objawami przedawkowania mogą być nudności, wymioty i krwawienia z pochwy u młodych dziewcząt.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Pominięcie zastosowania leku Dezogestrel Besins

Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin

•    Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni,

1    przyjmować następne tabletki o zwykłej porze. Lek Dezogestrel Besins nadal chroni pacentkę przed ciążą.

Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin:

•    Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu którejkolwiek tabletki z opakowania wynosi więcej niż 12 godzin, pacjentka może nie być całkowicie chroniona przed ciążą. Im więcej tabletek się pominie, tym większe ryzyko obniżenia się skuteczności antykoncepcyjnej.

•    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni i przyjmować następne tabletki o zwykłej porze. Może to oznaczać zażycie

2    tabletek w jednym dniu. Nie jest to niebezpieczne. (jeśli pacjentka pominie więcej niż

1 tabletkę, nie musi przyjmować wcześniejszej pominiętej tabletki). Należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, jednak należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (np. prezerwatywy) przez następne 7 dni • Jeśli jesteś więcej niż 12 godzin późno biorąc tabletu i seks, to jest kasa wobec używać antykoncepcji. Proszę skonsultować się z farmaceutą lub lekarz.

•    Jeśli w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki utrzymywano stosunki płciowe, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy poradzić się lekarza.

W razie wystąpienia wymiotów lub stosowania węgla medycznego

W razie wystąpienia wymiotów lub stosowania węgla medycznego w ciągu 3-4 godzin od zażycia tabletki leku Dezogestrel Besins lub występowania ciężkiej biegunki, może dojść do niecałkowitego wchłonięcia się substancji czynnej leku. W takim przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pominięcia tabletek, opisanymi w akapicie powyżej.

Przerwanie stosowania leku Dezogestrel Besins

Pacjentka może zaprzestać stosowania leku Dezogestrel Besins kiedy zechce. Począwszy od dnia zaprzestania stosowania leku, pacjentka nie jest już chroniona przed zajściem w ciążę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Dezogestrel Besins przedstawiono w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Besins”. Należy zapoznać się z tym punktem w celu uzyskania dodatkowych informacji w akapitach „Rak piersi” i „Zakrzepica”, a jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Dezogestrel Besins mogą w nieregularnych odstępach występować krwawienia z pochwy. Mogą to być niewielkie plamienia, które nie będą nawet wymagały stosowania podpasek lub intensywniejsze krwawienie, które przypominać będzie skąpe krwawienie miesiączkowe i wymagać będzie stosowania środków higienicznych. Krwawienia mogą też nie występować w ogóle. Nieregularne krwawienia nie są objawem braku skuteczności leku Dezogestrel Besins. Zazwyczaj nie trzeba podejmować żadnych działań. Należy kontynuować przyjmowanie leku Dezogestrel Besins. W razie nasilenia się krwawienia lub jego przedłużania się, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak często obserwuje się inne działania niepożądane?

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 kobiet): zmiany nastroju, zmniejszenie popędu seksualnego (libido), ból głowy, nudności, trądzik, ból piersi, nieregularne krwawienia lub ich brak, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 kobiet): zakażenia pochwy, trudności w noszeniu soczewek kontaktowych, wymioty, wypadanie włosów, bolesne krwawienia miesiączkowe, torbiele jajników, zmęczenie.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 kobiet): zaburzenia skórne takie jak: wysypka, pokrzywka, bolesne sinoczerwone guzki na skórze (rumień guzowaty).

Oprócz podanych działań niepożądanych może pojawić się wydzielina z piersi lub mlekotok.

Poza wyżej wymienionymi działaniami niepożądanymi może pojawić się wydzielina z piersi. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpiły objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak: (i) obrzęk twarzy, języka i gardła; (ii) trudności w połykaniu, lub (iii) pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl. gov .pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Dezogestrel Besins

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Dezogestrel Besins nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dezogestrel Besins

-    Substancją czynną leku jest dezogestrel. Jedna tabletka zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

-    Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, alfa-tokoferol, skrobia kukurydziana, powidon, kwas stearynowy, hypromeloza, makrogol 6000, glikol propylenowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna (patrz również „Dezogestrel Besins zawiera laktozę” w punkcie 2).

Jak wygląda lek Dezogestrel Besins i co zawiera opakowanie

Białe, cylindryczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 6,00 mm.

Lek Dezogestrel Besins pakowany jest w blistry PVC/Aluminium. Każdy pojedynczy blister umieszczony jest w foliowej saszetce, która zapakowana jest w pudełko.

Wielkości opakowań:

28 tabletek powlekanych 54 tabletki powlekane 84 tabletki powlekane 168 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Besins Healthcare S.A.

Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgia

Wytwórca

Cyndea Pharma S.L.

Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz

Avenida de Ágreda, 31

Ólvega

42110 Soria

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: AIZEA 75 microgram film-coated tablets

Belgia:

Czechy:

Niemcy:

Francja:

Luksemburg:

Polska:

Słowacja:

Desogestrel Besins 75 microgrammes comprimé pelliculé Desogestrel Besins 75 mikrogramů Potahované tablety onefra sanol 75 Mikrogramm Filmtabletten Antigone 75 microgrammes, comprimé pelliculé Desogestrel Besins 75 microgrammes comprimé pelliculé Dezogestrel Besins 75 mikrogramów, tabletki powlekane Dezogestrel Besins 75 mikrogramov filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22/01/2015

9

Dezogestrel Besins

Charakterystyka Dezogestrel besins

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dezogestrel Besins, 0,075 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 0,075 mg dezogestrelu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 67,25 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, cylindryczne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 6,00 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Doustna antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Żeby działanie antykoncepcyjne było skuteczne, produkt leczniczy Dezogestrel Besins musi być stosowany zgodnie z zaleceniami (patrz punkt „Jak przyjmować produkt leczniczy Dezogestrel Besins” oraz „Jak rozpocząć przyjmowanie Dezogestrel Besins”).

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością wątroby. Metabolizm hormonów steroidowych może być zaburzony u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby. Stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Besins u tych pacjentek nie jest wskazane, do momentu powrotu do normy biochemicznych wskaźników czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Dezogestrel Besins u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne.

Jak podawa

produkt Dezogestrel Besins

Tabletki należy stosować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, tak aby odstęp pomiędzy kolejnymi tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy zastosować w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie należy stosować każdego dnia jedną tabletkę, w sposób ciągły, nie zwracając uwagi na ewentualne krwawienie. Stosowanie tabletek z nowego blistra należy rozpocząć od razu następnego dnia po zakończeniu poprzedniego opakowania.

Jak rozpoczą

stosowanie Dezogestrel Besins

Brak wcześniejszego stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego [w poprzednim miesiącu]. Stosowanie tabletek musi rozpocząć się w 1. dniu cyklu menstruacyjnego kobiety (dzień 1. to pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego). Dopuszczalne jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek od 2. do 5. dnia cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni zażywania tabletek podczas pierwszego cyklu zaleca się stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie przyjmowania tabletek. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży.

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek Dezogestrel Besins lub należy poczekać do pierwszej miesiączki.

Dodatkowe informacje dotyczące kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Jak rozpoczą

stosowanie produktu Dezogestrel Besins w przypadku zmiany z innych metod antykoncepcji.

Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego - ang. COC), systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego).

Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Dezogestrel Besins najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego, złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą by

dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Pacjentka może także rozpocząć stosowanie produktu najpóźniej w dniu następującym po typowej przerwie w stosowaniu tabletek, systemu transdermalnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub po okresie przyjmowania tabletek placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego, jednak podczas pierwszych 7 dni zażywania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji.

Zmiana ze środka zawierającego tylko progestagen (minipigułki, iniekcji, implantu lub z systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. IUS)).

Pacjentka może dowolnego dnia dokonać zmiany z minipigułek (w przypadku implantu lub systemu domacicznego - w dniu jego usunięcia, w przypadku iniekcji - w dniu, w którym przypada termin kolejnej iniekcji).

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli pomiędzy zażyciem dwóch kolejnych tabletek upłynęło ponad 36 godzin, to skuteczność antykoncepcyjna może by

osłabiona. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż

12 godzin, to pominiętą tabletkę pacjentka powinna przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni, zaś kolejną tabletkę o zwykłej porze. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni. Jeśli tabletkę pominięto w pierwszym tygodniu, a w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, to należy rozważy

możliwość zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie leku może nie by

całkowite i należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne.

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, to wchłanianie leku może nie by

całkowite. W takim przypadku należy postąpić tak, jak w razie pominięcia tabletki, co opisano w niniejszym akapicie.

Kontrola stosowania produktu

Przed przepisaniem produktu zaleca się zebranie szczegółowego wywiadu chorobowego i wykonanie dokładnego badania ginekologicznego w celu wykluczenia ciąży. Przed przepisaniem produktu należy ustalić, czy nie występują zaburzenia krwawienia, takie jak skąpe miesiączkowanie i brak miesiączki. Odstęp pomiędzy kolejnymi badaniami kontrolnymi zależy od okoliczności w każdym

indywidualnym przypadku. Jeśli przepisany produkt leczniczy może wpływać na przebieg nieujawnionej lub ujawnionej choroby (patrz punkt 4.4), należy odpowiednio zaplanowa badania kontrolne.

Pomimo, że Dezogestrel Besins jest przyjmowany systematycznie, mogą wystąpić zaburzenia krwawienia. Jeśli krwawienia występują bardzo często lub nieregularnie, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczy

przyczyny organiczne.

Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas leczenia zależy od tego, czy tabletki przyjmowane były zgodnie lub niezgodnie ze wskazówkami, i może obejmować wykonanie testu ciążowego.

W razie zajścia pacjentki w ciążę należy przerwać stosowanie produktu.

Pacjentkę należy poinformować, że produkt Dezogestrel Besins nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

•    Ciąża lub j ej podej rzenie.

•    Czynna choroba zakrzepowo-zatorowa żył.

•    Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, aż do czasu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.

•    Występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych.

•    Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych poniżej objawów i (lub) czynników ryzyka, należy rozważyć, czy korzyści związane ze stosowaniem progestagenu przewyższają możliwe ryzyko

w każdym indywidualnym przypadku i należy porozmawiać o tym z pacjentką przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu Dezogestrel Besins. W przypadku pogorszenia, zaostrzenia lub pojawienia się któregokolwiek z tych objawów po raz pierwszy, pacjentka powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz wówczas powinien zdecydować, czy należy zaprzestać stosowania produktu Dezogestrel Besins.

Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ang. COCs) nieznacznie zwiększa się ryzyko zdiagnozowania raka piersi. To zwiększone ryzyko zanika stopniowo w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych i nie ma związku z okresem ich stosowania, lecz

z wiekiem pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne.

Spodziewaną liczbę zdiagnozowanych przypadków na 10 000 pacjentek, które stosują złożone doustne środki antykoncepcyjne (do 10 lat po zaprzestaniu), w stosunku do pacjentek nigdy ich nie stosujących w tym samym czasie, obliczono dla odpowiednich grup wiekowych i przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa

wiekowa

Spodziewane przypadki pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne

Spodziewane przypadki pacjentek nie stosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

16-19 lat

4,5

4

20-24 lata

17,5

16

25-29 lat

48,7

44

30-34 lata

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lata

260

230

Ryzyko u pacjentek stosujących środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen (ang. progestogen-only contraceptives - POC’s), takie jak Dezogestrel Besins, jest przypuszczalnie podobne do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednak w przypadku środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen dane są mniej

rozstrzygające. W porównaniu z ryzykiem wystąpienia raka piersi kiedykolwiek w życiu, podwyższone ryzyko związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest małe. Przypadki raka piersi zdiagnozowanego u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują tendencję do mniejszego zaawansowania niż u pacjentek, które nie stosują złożonych doustnych środków

antykoncepcyjnych. Zwiększone ryzyko u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne może by

spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem, efektami biologicznymi pigułki lub połączeniem obu tych czynników.

Ponieważ nie można wykluczy

działania biologicznego progestagenów na raka wątroby, należy dokonać indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentek z rakiem wątroby.

Jeśli wystąpią ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, pacjentkę należy skierować do specjalisty, w celu wykonania badań i uzyskania porady.

Badania epidemiologiczne wykazują związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększeniem częstości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna). Mimo, że znaczenie kliniczne tych informacji dla dezogestrelu stosowanego jako środek antykoncepcyjny bez komponenty estrogenowej nie jest znane, to w przypadku wystąpienia zakrzepicy należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Besins. Przerwanie stosowania produktu Dezogestrel Besins należy rozważy również

w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem chirurgicznym lub chorobą. Pacjentki, u których wystąpiły zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, powinny zostać poinformowane o możliwości ich nawrotów.

Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą stosujących tabletki zawierające tylko progestagen. Niemniej jednak pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować podczas pierwszych miesięcy stosowania leku.

Jeśli w czasie stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Besins rozwinie się przewlekłe nadciśnienie lub nie nastąpi właściwa reakcja na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi

w przypadku znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, należy rozważy zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Besins.

Leczenie produktem leczniczym Dezogestrel Besins prowadzi do obniżenia stężeń estradiolu w surowicy do stężenia odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak na razie nie wiadomo, czy zmniejszenie stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości.

Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych (pigułek) zawierających tylko progestagen nie jest tak skuteczne jak stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, co jest związane z częstym występowaniem owulacji podczas stosowania pigułek zawierających tylko progestagen. Pomimo, że produkt leczniczy Dezogestrel Besins konsekwentnie hamuje owulację, to należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek, u których wystąpiła w przeszłości ostuda ciążowa. Podczas stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Besins pacjentki ze skłonnością do występowania ostudy powinny unika ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

Podczas ciąży i podczas stosowania produktów zawierających steroidowe hormony płciowe zgłaszano następujące objawy, jednak nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów: żółtaczka i (lub)

świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Produkt leczniczy Dezogestrel Besins zawiera 67,25 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje

Interakcje pomiędzy hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do krwawienia w trakcie cyklu i (lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej.

W bibliografii opisano niżej następujące interakcje (głównie ze złożonymi środkami antykoncepcyjnymi, ale sporadycznie również ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).

Metabolizm wątrobowy: mogą wystąpić interakcje z lekami, które indukują enzymy mikrosomalne, co może doprowadzi

do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (takimi jak: hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. fenobarbital), prymidon, karbamazepina, ryfampicyna; dotyczy to może również okskarbamazepiny, topiramatu, ryfabutyny, felbamatu, rytonawiru, nelfinawiru, gryzeofulwiny oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum)). Maksymalnej indukcji enzymów nie obserwuje się przez okres 2-3 tygodni, ale może utrzymywać się co najmniej przez 4 tygodnie po zakończeniu leczenia. Pacjentki będące w trakcie terapii

którymkolwiek z tych leków powinny tymczasowo stosowa

oprócz produktu leczniczego Dezogestrel Besins również mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku jednoczesnego stosowania leków indukujących enzymy mikrosomalne i środków antykoncepcyjnych należy stosować metodę mechaniczną w trakcie ich zażywania oraz przez 28 dni po zaprzestaniu ich przyjmowania.

W przypadku pacjentek będących w trakcie długotrwałej terapii lekami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważy zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Podczas leczenia węglem aktywowanym wchłanianie steroidu z tabletki może się zmniejszyć, a tym samym mniejsza będzie skuteczność antykoncepcyjna. W takich przypadkach właściwe jest postępowanie takie samo, jak w razie pominięcia tabletki, opisane w punkcie 4.2.

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków. Odpowiednio, może to spowodować zarówno zwiększenie (np. cyklosporyna) jak i zmniejszenie stężenia tych substancji w osoczu i tkankach.

Uwaga: należy zapozna

się z informacjami dotyczącymi jednocześnie stosowanych produktów leczniczych, aby móc rozpozna możliwe interakcje.

Badania laboratoryjne

Dane uzyskane w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wykazały, że steroidowe środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia

i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają w zakresie wartości prawidłowych. Nie wiadomo, w jakim stopniu informacje te dotyczą również środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen.

4.6 Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Dezogestrel Besins jest przeciwwskazany w ciąży. Jeżeli ciąża wystąpi w trakcie stosowania należy niezwłocznie zaprzestać jego przyjmowania.

Badania na zwierzętach wykazały, że bardzo duże dawki substancji progestagenowych mogą powodować maskulinizację płodów płci żeńskiej.

Obszerne badania epidemiologiczne nie ujawniły ani zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi przez pacjentki stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani teratogennego wpływu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży. Dane pochodzące

z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, dotyczące różnych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel, również nie wskazują na zwiększone ryzyko.

Karmienie piersią

Dezogestrel nie wywiera wpływu na wytwarzanie lub jakość (zawartość białka, laktozy lub tłuszczu)

mleka kobiecego. Jednakże niewielkie ilości etonogestrelu wydzielane są z mlekiem kobiecym.

W rezultacie dziecko może przyjąć od 0,01 do 0,05 ąg etonogestrelu na kg masy ciała na dobę (na podstawie spodziewanego spożycia mleka w ilości 150 ml na kg masy ciała na dobę).

Dostępne są ograniczone dane z długoterminowej obserwacji dzieci, których matki rozpoczęły stosowanie dezogestrelu podczas 4. do 8. tygodnia po porodzie. Dzieci karmione były piersią przez

7 miesięcy i obserwowane przez okres do ukończenia 1,5 r.ż. (n = 32) lub do 2,5 lat (n = 14). Ocena wzrostu i rozwoju fizycznego i psychomotorycznego nie wykazała żadnych różnic w porównaniu

z niemowlętami karmionymi piersią, których matki używały systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego miedź (ang. IUD). Na podstawie dostępnych danych dezogestrel może by

stosowany podczas laktacji. Jednak należy dokładnie obserwować rozwój i wzrost niemowląt karmionych piersią, których matki stosują dezogestrel.

Płodność

Produkt leczniczy Dezogestrel Besins jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Dezogestrel Besins nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas badań klinicznych jest nieregularne krwawienie. Różnego rodzaju nieregularne krwawienia zgłaszano u prawie 50% kobiet stosujących dezogestrel. Ponieważ dezogestrel, w przeciwieństwie do innych tabletek zawierających tylko progestagen, powoduje zahamowanie owulacji bliskie 100%, nieregularne krwawienia występują częściej niż podczas stosowania innych tabletek zawierających tylko progestagen. U 20 - 30% pacjentek krwawienia mogą występować częściej, podczas gdy u innych 20% pacjentek krwawienia mogą występować rzadziej lub nie występować wcale. Krwawienie z dróg rodnych może również trwać dłużej. Po kilku miesiącach leczenie krwawienia występują z mniejszą częstością. Informacja, poradnictwo i prowadzenie dzienniczka krwawień może ułatwić pacjentce zaakceptowanie tego typu krwawień.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas stosowania Dezogestrel Besins w badaniach klinicznych (>2,5%) to: trądzik, zmiany nastroju, ból piersi, nudności, zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane zostały wymienione w tabeli poniżej.

Działania niepożądane występujące w czasie leczenia przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania; często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) i rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Cz

ęst

Niezbyt

często

Rza

dko

Zakażenia i zarażenia

Zakażenie pochwy

Zaburzenia

psychiczne

zmienny nastrój, nastr

ój depresyjny, zmniejsz

ne libido

Zaburzenia

układu

Ból głowy

Zaburzenia oka

Nietolerancja

soczewek

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Łysienie

Wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi, nieregularne miesiączkowanie, brak miesiączki

Bolesne

miesiączkowanie, torbiel jajnika

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

* MedDRA wersja 17.0

Podczas stosowania produktu Dezogestrel Besins może wystąpić mlekotok. W rzadkich przypadkach zgłaszano ciąże pozamaciczne (patrz punkt 4.4).

U pacjentek stosujących (złożone) doustne środki antykoncepcyjne odnotowano kilka (ciężkich) działań niepożądanych. Obejmują one zaburzenia: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi) i ostudę; część z nich omówiono dokładniej w punkcie 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących ciężkich szkodliwych działań po przedawkowaniu produktu. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku, to: nudności, wymioty oraz u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie ma odtrutki, a dalsze leczenie powinno być objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, progestageny kod ATC: G03AC09.

Dezogestrel Besins to tabletka antykoncepcyjna (ang. pill - pigułka) zawierająca tylko progestagen - dezogestrel. Podobnie jak inne pigułki zawierające tylko progestagen, produkt leczniczy Dezogestrel Besins dostosowany jest do przyjmowania podczas karmienia piersią oraz dla pacjentek, które nie mogą lub nie chcą stosować estrogenów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych pigułek zawierających tylko progestagen, antykoncepcyjne działanie produktu leczniczego Dezogestrel Besins osiąga się głównie poprzez hamowanie owulacji. Inne działania obejmują zwiększenia lepkości śluzu szyjkowego.

Podczas badania w okresie 2 cykli, posługując się definicją owulacji jako stężenia progesteronu większego niż 16 nmol/l przez 5 kolejnych dni, częstość owulacji wyniosła 1% (1/103) przy 95% przedziale ufności wynoszącym 0,02% - 5,29% w grupie zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intention to treat - ITT) (błąd użytkownika i metody). Zahamowanie owulacji osiągnięto już w pierwszym cyklu stosowania. Podczas tego badania, gdy zaprzestano podawania dezogestrelu po 2 cyklach (kontynuacja przez 56 kolejnych dni), to owulacja wystąpiła średnio po 17 dniach (zakres 7-30 dni).

Podczas porównawczego badania skuteczności (które dopuszczało pominięcie zażycia pigułki do maksymalnie 3 godzin) ogólny wskaźnik Pearla w grupie zgodnej z zamiarem leczenia stwierdzony dla dezogestrelu wyniósł 0,4 (95% przedział ufności 0,09 - 1,20), w porównaniu z 1,6 (95% przedział ufności 0,42 - 3,96) dla 30 pg lewonorgestrelu.

Wskaźnik Pearla dla produktu leczniczego Dezogestrel Besins porównywalny jest ze wskaźnikiem określonym dawniej dla złożonych doustnych środków

antykoncepcyjnych w ogólnej populacji stosujących złożone doustne środki antykoncepcyj ne.

Leczenie produktem Dezogestrel Besins prowadzi do zmniejszenia stężenia estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Nie zaobserwowano klinicznie istotnego wpływu na metabolizm węglowodanów, przemianę lipidową i hemostazę.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dezogestrel (DSG) wchłania się szybko i metabolizowany jest do etonogestrelu (ENG). W stanie stacjonarnym, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1,8 godziny po przyjęciu tabletki, a biodostępność bezwzględna ENG wynosi około 70%.

Dystrybucja

ENG w 95,5-99% wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami i w mniejszym stopniu z białkiem wiążącym hormony płciowe (ang. SHBG).

Metabolizm

DSG metabolizowany jest na drodze hydroksylacji i dehydrogenacji do czynnego metabolitu ENG. ENG metabolizowany jest na drodze sprzęgania z siarczanami i glukuronianami.

Wydalanie

Okres półtrwania ENG w fazie eliminacji wynosi około 30 godzin, bez różnicy pomiędzy dawką

pojedynczą a wielokrotnie podawanymi dawkami. Stan stacjonarny w osoczu osiągany jest po 4-5 dniach. Klirens osoczowy po podaniu dożylnym ENG wynosi około 10 l na godzinę.

ENG i jego metabolity wydalane są zarówno w fazie postaci wolnych steroidów jak i w postaci sprzężonej,

z moczem i kałem (stosunek 1,5:1). U pacjentek w okresie laktacji, ENG wydzielany jest z mlekiem w stosunku mleko/osocze 0,37-0,55. Na podstawie tych danych i spodziewanego spożycia mleka

w ilości 150 ml/kg mc./dobę, niemowlę może przyjąć od 0,01 do 0,05 ąg etonogestrelu. Specjalne grupy pacjentów

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby nerek na właściwości farmakokinetyczne dezogestrelu.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ choroby wątroby na właściwości farmakokinetyczne dezogestrelu. Niemniej jednak u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby hormony steroidowe mogą być słabo metabolizowane.

Grupy etniczne

Nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających farmakokinetykę dezogestrelu w grupach etnicznych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności nie wykazały żadnych innych działań oprócz działań, które wyjaśnić można na podstawie właściwości hormonalnych dezogestrelu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Krzemionka koloidalna bezwodna a -tokoferol (E 307)

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon K30 Kwas stearynowy

Otoczka

tabletki

Hyprom

eloza

Makrog

ol6000

Glikol propylenowy Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Dezogestrel Besins pakowany jest w blistry PVC/Aluminium. Każdy blister zapakowany jest w folię z PE/Aluminium/PETR, a następnie w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań:

28 tabletek powlekanych 56 tabletek powlekanych 84 tabletki powlekane 168 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Besins Healthcare S.A. Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgia

8.    NUMER(Y) POZWOLE(NIA/N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20737

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31-10-2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2014

Dezogestrel Besins