+ iMeds.pl

Dezogestrel famy care 0,075 mgUlotka Dezogestrel famy care

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

Desogestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

3.    Jak stosować Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg tabletki i w jakim celu się go stosuje

Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki stosuje się w zapobieganiu ciąży. Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki zawiera niewielkie ilości pewnego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego zaliczanego do progestagenów, zwanego dezogestrelem. Z tego względu lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki nazywa się lekiem zawierającym wyłącznie progestagen lub minipigułką.

W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych, lek zawierający wyłącznie progestagen, czyli minipigułka nie zawierają estrogenu, tylko progestagen.

Większość leków zawierających wyłącznie progestagen, czyli minipigułek działa przede wszystkim przez zapobieganie wnikania plemników do macicy, ale nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu komórek jajowych, co stanowi główne działanie złożonych środków antykoncepcyjnych. Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki różni się od innych minipigułek tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza do tego, aby zapobiec dojrzewaniu komórek jajowych. Na skutek tego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki posiada dużą skuteczność antykoncepcyjną.

W przeciwieństwie do złożonych pigułek antykoncepcyjnych lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiące piersią. Wadą stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas jego przyjmowania. Krwawienia mogą także w ogólne nie występować.

Jeśli po przyjmowaniu pigułek nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

Lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki, podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani przed jakąkolwiek inną chorobą przenoszoną drogą

płciową.

Kiedy nie stosować leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów w naczyniach krwionośnych [np. nóg (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna)];

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczka (zażółcenie skóry) lub ciężka choroba wątroby i czynność wątroby nie wróciła jeszcze do normy;

•    jeśli u pacjentki występuje lub podejrzewa się nowotwór zależny od hormonów płciowych, jak niektóre rodzaje raka piersi;

•    jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych.

Jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z wymienionych powyżej stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjentki którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku u młodzieży poniżej 18. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

•    jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił rak piersi,

•    jeśli u pacjentki występuje rak wątroby, ponieważ nie można wykluczyć ewentualnego działania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki,

•    jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpiła zakrzepica,

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,

•    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Inne leki i Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki”).

•    jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt „Inne leki i Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki”).

•    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała ostuda (żółtawobrązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie twarzy); w takim przypadku należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

W razie stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki u pacjentki, u której występuje jeden z wymienionych stanów, konieczna może być ścisła obserwacja. Lekarz wyjaśni, co należy zrobić.

Rak piersi

•    Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

•    Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku zaprzestania stosowania pigułek antykoncepcyjnych ryzyko stopniowo zmniejsza się. Po upływie 10 lat od zaprzestania przyjmowania leku, ryzyko jest takie samo jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40. rokiem życia, ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem pacjentki. Dlatego liczba dodatkowych rozpoznanych przypadków raka piersi jest tym większa, im późniejszy wiek pacjentki, do którego nadal przyjmuje pigułki antykoncepcyjne. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo pigułki antykoncepcyjne były przyjmowane.

Na każde 10 000 kobiet przyjmujących pigułki antykoncepcyjne przez maksymalnie 5 lat, które zaprzestały stosowania ich w wieku do 20 lat wystąpi mniej niż 1 dodatkowy przypadek raka piersi stwierdzony do 10 lat po zaprzestaniu stosowania pigułek w dodatku do 4 przypadków zazwyczaj rozpoznawanych w tej grupie wiekowej. Na 10 000 kobiet przyjmujących pigułki antykoncepcyjne przez maksymalnie 5 lat, które zaprzestały stosowania ich w wieku do 30 lat wystąpi 5 dodatkowych przypadków raka piersi w dodatku do 44 przypadków zazwyczaj rozpoznawanych. Na 10 000 kobiet przyjmujących pigułki antykoncepcyjne przez maksymalnie 5 lat, które zaprzestały stosowania ich w wieku do 40 lat wystąpi 20 dodatkowych przypadków raka piersi w dodatku do 160 przypadków zazwyczaj rozpoznawanych.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących pigułki zawierające tylko progestagen, takie jak Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących pigułki złożone, lecz dane nie są rozstrzygające.

Wydaje się, że w przypadku kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne wykryty rak piersi jest zazwyczaj mniej zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych.

Nie wiadomo, czy ta różnica jest spowodowana stosowaniem pigułek antykoncepcyjnych. Przyczyną może być wcześniejsze zauważenie raka piersi, ponieważ kobiety stosujące środki antykoncepcyjne są częściej badane.

Zakrzepica

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku zaobserwowania potencjalnych objawów zakrzepicy (patrz również „Regularne badania kontrolne”).

Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne.

Zakrzepica czasem występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli taki zakrzep oderwie się z miejsca w żyle, w którym powstał, może dotrzeć do tętnic płuc i zablokować je, powodując stan nazywany zatorowością płucną. W wyniku tego może wystąpić zgon. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko. Może wystąpić niezależnie od tego, czy stosuje się pigułki antykoncepcyjne, czy nie. Może wystąpić także w przypadku zajścia w ciążę.

Ryzyko wystąpienia jest wyższe u kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne niż u kobiet, które ich nie stosują. Uważa się, że ryzyko związane z przyjmowaniem pigułek zawierających wyłącznie progestagen, jak lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki, jest niższe niż w przypadku przyjmowania tabletek zawierających również estrogeny (złożone pigułki antykoncepcyjne).

Inne leki i lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. Dotyczy to leków stosowanych do leczenia:

•    padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat i fenobarbital),

•    gruźlicy (np. ryfampicyna),

•    zakażeń HIV (np. rytonawir) lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina),

•    rozstroju żołądka (węgiel leczniczy),

•    obniżonego nastroju (ziele dziurawca).

Lekarz może zalecić stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji przez określony czas.

Lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki może również zakłócać działanie innych leków, powodując nasilenie ich działania (np. leków zawierających cyklosporynę) lub osłabienie ich działania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki nie powinny stosować kobiety w ciąży lub

podejrzewające u siebie ciążę.

Karmienie piersią

Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki nie wpływa na ilość ani jakość mleka kobiety karmiącej. Do mleka przenikają jednak niewielkie ilości substancji czynnej zawartej w leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki.

U dzieci, które były karmione piersią przez 7 miesięcy, przez matki stosujące pigułki zawierające wyłącznie dezogestrel, badano wpływ na zdrowie do ukończenia 2,5 roku życia. Nie zaobserwowano wpływu na wzrost i rozwój dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli kobieta karmi piersią i chce stosować lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nic nie wskazuje na to, aby lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki wpływał w jakikolwiek sposób na czuwanie i zdolność skupienia uwagi.

Lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki zawiera laktozę

Lek Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, powinna ona skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki.

Regularne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki lekarz poprosi pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na regularne badania kontrolne. Na ogół częstość i charakter tych badań kontrolnych zależeć będzie od indywidualnej sytuacji pacjentki.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem

•    jeśli u pacjentki występuje silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn, niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowy kaszel, zwłaszcza odkrztuszanie krwią (możliwy objaw tworzenia się zakrzepu), które mogą być objawami zakrzepicy;

•    jeśli u pacjentki występuje nagły, silny ból brzucha lub żółtaczka (które mogą być objawami zaburzenia wątroby);

•    jeśli u pacjentki występuje guzek w piersi (który może być objawem raka piersi);

•    jeśli u pacjentki wystąpi nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (który może być objawem ciąży pozamacicznej, jest to ciąża rozwijająca się poza macicą);

•    jeśli pacjentka ma być unieruchomiona lub ma mieć zabieg operacyjny (należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej);

•    jeśli u pacjentki wystąpiło nietypowe, intensywne krwawienie z dróg rodnych;

•    jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży.


3. Jak stosować lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki Kiedy i jak należy przyjmować tabletki?

Każdy blister leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki zawiera 28 tabletek. Pomiędzy tabletkami, z przodu blistra, wydrukowane są strzałki. Dni tygodnia nadrukowane są z tyłu blistra. Każdy dzień odpowiada jednej tabletce. Za każdym razem, kiedy rozpoczyna się nowy blister leku Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki, należy przyjąć tabletkę z górnej rzędu. Nie należy rozpoczynać od dowolnej tabletki. Na przykład, jeśli rozpoczyna się przyjmowanie leku we środę, należy przyjąć tabletkę z górnego rzędu oznaczoną (z tyłu blistra) literami ŚR. Należy kontynuować przyjmowanie jednej tabletki na dobę aż do wyczerpania blistra, zawsze w kierunku wskazanym przez strzałki. Spoglądając na tył blistra można łatwo sprawdzić, czy danego dnia już się przyjęło tabletkę. Każdego dnia tabletkę należy przyjmować o mniej więcej tej samej porze. Należy połykać tabletkę w całości, popijając wodą. W czasie stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki może pojawić się krwawienie, ale należy kontynuować przyjmowanie tabletek, jak do tej pory. Po wyczerpaniu blistra następny blister leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki należy rozpocząć kolejnego dnia — bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

Jeżeli w ostatnim miesiącu nie stosowało się hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Należy poczekać na rozpoczęcie krwawienia miesiączkowego. Pierwszego dnia miesiączki należy przyjąć pierwszą tabletkę leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. Nie ma potrzeby stosowania innych metod antykoncepcyjnych.

W przypadku przyjęcia pierwszej tabletki leku między 2. a 5. dniem miesiączki, należy stosować dodatkowe barierowe metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletki.

Zmiana z pigułki złożonej, pierścienia dopochwowego lub plastra przezskórnego.

Stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki można rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnie stosowanego opakowania pigułek antykoncepcyjnych lub w dniu usunięcia pierścienia dopochwowego albo plastra (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, pierścienia lub plastra). Jeśli opakowanie aktualnie stosowanych pigułek zawiera również tabletki bez substancji czynnej, to można rozpocząć stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie wątpliwości, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeśli będą przestrzegane wymienione wyżej wskazówki, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Najpóźniej stosowanie leku można rozpocząć w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, pierścienia, plastrów lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego. W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metody barierowe) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innej pigułki zawierającej tylko progestagen (minipigułki)

Zmiany można dokonać w dowolnym dniu stosowania innej minipigułki. Nie ma potrzeby stosowania innych metod antykoncepcyjnych.

Zmiana z iniekcji, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego hormon

Stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki należy rozpocząć w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie ma potrzeby stosowania innych metod antykoncepcyjnych.

Po urodzeniu dziecka

Stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki pomiędzy 21. a 28. dniem po urodzeniu dziecka.

Jeśli rozpocznie się później, należy w pierwszym cyklu stosować dodatkowe barierowe metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletki. Jeżeli jednak doszło już do stosunku płciowego, to przed rozpoczęciem stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki należy wykluczyć ciążę.

Informacje dla kobiet karmiących piersią można znaleźć w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki” w paragrafie „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”. Należy także zwrócić się po poradę do lekarza.

Po porodzie przedwczesnym lub poronieniu

Należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

• Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin:

Pominiętą tabletkę należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie, a kolejną należy przyjąć o zwykłej porze. Działanie antykoncepcyjne leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki jest

zachowane.

• Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin:

Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, ochrona przed zajściem w ciążę może nie być pełna. Im większa liczba kolejnych tabletek została pominięta, tym większe ryzyko zajścia w ciążę. Tabletkę należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie, a kolejną należy przyjąć o zwykłej porze. Może to oznaczać przyjęcie dwóch tabletek w tym samym dniu. Należy kontynuować przyjmowanie leku jak dotychczas i zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną, np. prezerwatywę, przez kolejne 7 dni. Jeśli pominięto jedną lub kilka tabletek w pierwszym tygodniu ich stosowania i doszło do stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

W razie występowania wymiotów lub biegunki

Należy zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia tabletki podanych w punkcie powyżej.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki lub ciężkiej biegunki, istnieje ryzyko, że substancja czynna nie została całkowicie wchłonięta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

Nie zgłaszano ciężkiego szkodliwego działania po zastosowaniu zbyt wielu tabletek leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki w tym samym czasie. Mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty oraz, u młodych dziewcząt, nieznaczne krwawienie z dróg rodnych.

Należy zgłosić się do lekarza po poradę.

Przerwanie stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

Stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki można przerwać w dowolnym momencie. Począwszy od dnia zaprzestania przyjmowania leku pacjentka nie jest chroniona przed zajściem w ciążę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli zauważy się jakiekolwiek działanie niepożądane, szczególnie ciężkie lub uporczywe.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki opisano w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki”. Należy przeczytać ten punkt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat „Raka piersi” i „Zakrzepicy” oraz skonsultować się z lekarzem w stosownych przypadkach.

Krwawienia z dróg rodnych mogą występować nieregularnie podczas stosowania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. Może to być nieznacznie plamienie, niewymagające nawet stosowania podpaski lub bardziej nasilone, podobne do skąpej miesiączki. Konieczne może być zastosowanie tamponów lub podpasek. Krwawienia mogą także w ogólne nie występować. Nieregularne krwawienia nie oznaczają, że działanie antykoncepcyjne leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki jest obniżone. Na ogół nie ma konieczności podejmowania dalszych działań, wystarczy kontynuować stosowanie leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. Jeśli jednak krwawienie jest obfite lub przedłuża się, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak często obserwuje się inne działania uboczne?

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentek): zmiany nastoju, obniżony nastrój, obniżenie się popędu płciowego (libido), ból głowy, nudności, trądzik, ból piersi, nieregularne miesiączki lub brak miesiączek, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentek) zakażenie pochwy, trudności w używaniu soczewek kontaktowych, wymioty, wypadanie włosów, bolesne miesiączki, torbiele jajników, zmęczenie.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentek) zmiany skórne, takie jak wysypka, pokrzywka, bolesne sino-czerwone grudki na skórze (rumień guzowaty)

Oprócz podanych wyżej działań niepożądanych może wystąpić mlekotok.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjentki wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak (i) obrzęk twarzy, języka lub gardła, (ii) trudności z połykaniem, lub (iii) pokrzywka i trudności z oddychaniem

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki

Substancją czynną leku jest dezogestrel. Każda tabletka zawiera 0,075 mg dezogestrelu.

Pozostałe składniki to: Laktoza bezwodna, all-rac-a-tokoferol, powidon, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy

(Patrz również „Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki zawiera laktozę” w punkcie 2).

Jak wygląda lek Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest okrągła, niepowlekana, dwuwypukła, z wytłoczonym napisem „152” na jednej stronie i gładka po drugiej stronie. Każde pudełko leku Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki zawiera 1, 3, 6 lub 13 blistrów po 28 tabletek.

Każde pudełko kartonowe zawiera blistry pakowane oddzielnie w saszetki laminowane aluminium. Opakowania mogą być sprzedawane ze środkiem osuszającym lub bez niego. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Famy Care Europe Ltd.

One Wood Street London, EC2V 7WS Wielka Brytania

Wytwórca/Importer

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Dezogestrel Famy Care jest zarejestrowana w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

PT: Desogestrel Famy Care 0.075mg Comprimidos

Data ostatniej aktualizacji ulotki:.

Dezogestrel Famy Care

Charakterystyka Dezogestrel famy care

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg tabletki.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 0,075 mg dezogestrelu.

Substancja pomocnicza: laktoza w ilości 58,22 mg (jako laktoza bezwodna).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Okrągłe, białe lub kremowe, niepowlekane, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 5 mm z wytłoczonym napisem „152” z jednej strony i gładkie z drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki musi być przyjmowany codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak, aby odstęp pomiędzy kolejnymi dwiema tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, w sposób ciągły, należy codziennie przyjmować po jednej tabletce bez względu na ewentualne występowanie krwawienia. Nowe opakowanie blistrowe należy rozpocząć bezpośrednio nazajutrz po zakończeniu przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania blistrowego.

Jak rozpoczynać stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ^g tabletki

Pacjentki, które nie stosowały uprzednio antykoncepcji hormonalnej (przez ostatni miesiąc)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można też rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak podczas pierwszego cyklu zaleca się jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego. W tym wypadku nie ma potrzeby stosowania żadnej innej dodatkowej metody antykoncepcji.

Po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Stosowanie w celach antykoncepcyjnych produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki po porodzie można rozpocząć zanim powrócą miesiączki. Jeśli minęło ponad 21 dni, należy wykluczyć ciążę, a przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Dodatkowe informacje dla kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Jak rozpoczynać stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ^g tabletki w przypadku przechodzenia z innych metod antykoncepcji

Pacjentki przechodzące ze stosowania innego złożonego preparatu antykoncepcyjnego (tabletek złożonych, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego)

Przyjmowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki należy najlepiej rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej (czyli ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzednio stosowanego złożonego preparatu antykoncepcyjnego albo w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego bądź zdjęcia systemu transdermalnego. W tych wypadkach nie ma konieczności stosowania żadnej dodatkowej metody antykoncepcji. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą być dostępne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przyjmowanie omawianego produktu leczniczego można też rozpocząć najpóźniej następnego dnia po zakończeniu przerwy w stosowaniu poprzednich tabletek, systemu transdermalnego lub systemu terapeutycznego dopochwowego bądź po przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzednio stosowanego złożonego preparatu antykoncepcyjnego, jednak w tych przypadkach zaleca się stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Pacjentki przechodzące ze stosowania produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletek zawierających wyłącznie progestagen, iniekcji, implantów bądź systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen)

Można w dowolnym dniu przejść ze stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen (ze stosowania implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu jego usunięcia, a z iniekcji w dniu, w którym przypadałoby podanie kolejnej iniekcji).

Postępowanie w przypadku pominięcia przyjęcia tabletek

Skuteczność antykoncepcyjna może być obniżona, jeśli od przyjęcia jednej tabletki do przyjęcia kolejnej minie więcej niż 36 godzin. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, wówczas pominiętą tabletkę należy przyjąć, gdy tylko się o niej przypomni, a kolejną o zwykłej porze. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, wówczas przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji. Jeśli do pominięcia przyjęcia tabletek doszło w pierwszym tygodniu ich stosowania, a w okresie poprzedzających 7 dni doszło do stosunku płciowego, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku obecności ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych może dochodzić do zaburzeń wchłaniania i w związku z tym pacjentka powinna wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcji. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki, istnieje prawdopodobieństwo, że tabletka nie wchłonęła się w całości. Należy wówczas postępować jak w przypadku pominięcia tabletki.

Nadzór nad stosowaniem omawianego produktu leczniczego

Przed przepisaniem pacjentce omawianego produktu leczniczego należy zebrać dokładny wywiad i zaleca się przeprowadzenie dokładnego badania ginekologicznego. Przed przepisaniem pacjentce omawianego produktu leczniczego powinno się przeprowadzić diagnostykę ewentualnych zaburzeń cyklu miesiączkowego, takich jak skąpe miesiączkowanie czy brak miesiączki. Odstęp pomiędzy kolejnymi wizytami kontrolnymi powinien być uzależniony od indywidualnych okoliczności. Jeśli przepisany produkt leczniczy mógłby wpływać na jakiekolwiek utajone lub jawne choroby (patrz punkt 4.4), należy wówczas ustalić odpowiednie terminy badań kontrolnych.

Choć produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki należy przyjmować regularnie, mogą występować zaburzenia pod postacią krwawień. Jeśli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć przyczynę organiczną.

Postępowanie w przypadku braku miesiączki w trakcie stosowania omawianego produktu leczniczego uzależnione jest od tego, czy tabletki przyjmowane były zgodnie z zaleceniami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu ciążowego.

Jeśli zostanie stwierdzona ciąża, stosowanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać.

Pacjentkę należy też poinformować o tym, że produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

4.3    Przeciwwskazania

•    Aktywna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich chorób wątroby, jeśli nie doszło do normalizacji parametrów czynnościowych wątroby.

•    Stwierdzony lub podejrzewany nowotwór złośliwy wrażliwy na hormony steroidowe.

•    Niezdiagnozowane krwawienie z pochwy.

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli obecne są którekolwiek z wymienionych poniżej schorzeń lub czynników ryzyka, wówczas zanim pacjentka zdecyduje się na stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki powinno się rozważyć wszystkie korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem progesteronu i omówić je z pacjentką. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub pojawienia się któregokolwiek z wymienionych schorzeń pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem. Wówczas podejmie on decyzję, czy powinna ona odstawić przyjmowany produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki.

Ryzyko zachorowania na raka piersi generalnie rośnie z wiekiem. W przypadku stosowania doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych ryzyko zachorowania na raka piersi jest nieznacznie zwiększone. Owo zwiększone ryzyko stopniowo obniża się w okresie 10 lat po odstawieniu doustnego złożonego preparatu antykoncepcyjnego i nie jest związane z długością jego stosowania, lecz z wiekiem pacjentki w okresie jego stosowania.

Poniżej przedstawiono wyliczoną spodziewaną liczbę nowych przypadków raka piersi na 10 000 kobiet, które stosowały doustne preparaty antykoncepcyjne (w okresie do 10 lat od ich odstawienia) w porównaniu z kobietami, które nigdy preparatów tych nie stosowały - dla analogicznego okresu, w odpowiednich grupach wiekowych.

Zakres wieku

Spodziewana liczba nowych przypadków u pacjentek stosujących doustne preparaty antykoncepcyjn e

Spodziewana liczba nowych przypadków u kobiet niestosujących doustnych preparatów antykon cep cyj nych

16-19 lat

4,5

4

20-24 lat

17,5

16

25-29 lat

48,7

44

30-34 lat

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lat

260

230

Ryzyko u pacjentek stosujących preparaty antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestageny, np. produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki, jest najprawdopodobniej zbliżone do ryzyka obserwowanego w przypadku stosowania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych. Dowody naukowe dla preparatów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny są jednak mniej jednoznaczne. W porównaniu z ryzykiem zachorowania na raka piersi w późniejszym okresie życia, zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych jest niskie. Rak piersi rozpoznawany u kobiet przyjmujących obecnie lub w przeszłości doustne złożone preparaty antykoncepcyjne jest zwykle mniej zaawansowany niż rak rozpoznawany u kobiet nigdy nieprzyjmujących doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych. Stwierdzone zwiększone ryzyko u pacjentek stosujących doustne złożone preparaty antykoncepcyjne może wynikać z wcześniejszej wykrywalności raka piersi, z biologicznych skutków działania doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych lub obydwu tych czynników jednocześnie.

Ponieważ nie da się wykluczyć wpływu biologicznego progestagenów na nowotwory złośliwe wątroby, u pacjentek z tymi nowotworami należy indywidualnie ocenić zagrożenia i korzyści.

W przypadku wystąpienia ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby, pacjentkę należy skierować do specjalisty w celu wykonania badania i udzielenia porady.

W badaniach epidemiologicznych wykazano związek pomiędzy stosowaniem doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ; zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej). Choć znaczenie kliniczne tych obserwacji dla dezogestrelu stosowanego jako środek antykoncepcyjny w nieobecności komponentu estrogenowego nie jest znane, w przypadku wystąpienia zakrzepicy należy odstawić produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. Odstawienie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki należy też rozważyć w przypadku długotrwałego unieruchomienia z powodu zabiegu chirurgicznego lub choroby. Pacjentki z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w wywiadzie powinny mieć świadomość możliwości jej nawrotu.

Choć progestageny mogą wywierać wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy, to brak dowodów na konieczność dokonywania zmian w schemacie leczenia przeciwcukrzycowego w przypadku stosowania doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny. Pacjentki chorujące na cukrzycę powinny być jednak uważnie obserwowane podczas pierwszych kilku miesięcy stosowania omawianego produktu leczniczego.

Jeśli w trakcie stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki dojdzie do rozwoju utrzymującego się nadciśnienia tętniczego lub jeśli znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie będzie odpowiednio poddawało się stosowaniu leków hipotensyjnych, wówczas należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki.

Stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki prowadzi do obniżenia stężenia estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie folikularnej. Nie wiadomo, czy wspomniane obniżenie stężenia estradiolu wywiera jakikolwiek wpływ kliniczny na gęstość mineralną kości.

Ochrona za pomocą tradycyjnych tabletek zawierających wyłącznie progestageny przed ciążą ektopową nie jest tak dobra jak ochrona zapewniana przez złożone doustne preparaty antykoncepcyjne, co wiąże się z częstym występowaniem owulacji podczas stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestageny. Pomimo tego, że produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki w sposób konsekwentny hamuje owulację, w diagnostyce różnicowej braku miesiączki lub bólu brzucha należy uwzględniać ciążę ektopową.

Sporadycznie może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku ostudy ciężarnych. Kobiety wykazujące tendencję do ostudy powinny unikać ekspozycji na promienie słoneczne i ultrafioletowe w okresie stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki.

Wymienione poniżej schorzenia pojawiają się zarówno podczas ciąży, jak i podczas stosowania steroidowych hormonów płciowych, choć nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, niedosłuch związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki zawiera laktozę, z związku z czym pacjentki z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi takimi, jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp czy zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinny przyjmować omawianego produkt leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje

Interakcje między hormonalnymi preparatami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do pojawiania się krwawień międzymiesiączkowych i (lub) do nieskuteczności doustnych preparatów antykoncepcyjnych. W piśmiennictwie opisywano omówione niżej interakcje (głównie dotyczą one złożonych preparatów antykoncepcyjnych, choć sporadycznie również preparatów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny).

Metabolizm wątrobowy: Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, w wyniku czego może dochodzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych [przykłady tych leków to pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. fenobarbital), prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, ryfabutyn, felbamat, rytonawir, nelfinawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum)].

Działanie indukujące enzymy osiąga maksimum dopiero po 2-3 tygodniach, jednak może się ono utrzymywać przez przynajmniej 4 tygodnie po odstawieniu wspomnianych leków. Pacjentki przyjmujące którekolwiek z wymienionych powyżej produktów leczniczych powinny tymczasowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji oprócz produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki. W przypadku leków indukujących enzymy mikrosomalne mechaniczna metoda antykoncepcji powinna być stosowana w trakcie leczenia tymi lekami oraz przez 28 dni po ich odstawieniu. W przypadku długotrwałego stosowania substancji indukujących enzymy wątrobowe należy rozważyć stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji.

W trakcie stosowania węgla aktywowanego wchłanianie steroidu zawartego w tabletkach może być zmniejszone, a tym samym zmniejszona może być skuteczność antykoncepcyjna. W tych okolicznościach należy postępować zgodnie z informacjami na temat sposobu postępowania w przypadku pominięcia tabletek podanych w punkcie 4.2.

Hormonalne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków.

Mogą one powodować zwiększenie stężenia tych substancji w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny) lub też jego zmniejszenie.

Uwaga! W celu ustalenia możliwości występowania potencjalnych interakcji należy zapoznać się z drukami informacyjnymi dotyczącymi pozostałych jednocześnie stosowanych leków.

Badania laboratoryjne

Dane uzyskane w przypadku złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych wskazują na to, iż stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych oznaczeń laboratoryjnych, w tym oznaczeń biochemicznych parametrów czynnościowych wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, a także na stężenie w surowicy białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji lipidów i lipoprotein, parametry gospodarki węglowodanowej i parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj nie wykraczają jednak poza zakres wartości prawidłowych. Nie wiadomo, w jakim stopniu ma to zastosowanie również do preparatów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki w ciąży nie jest

wskazane. W przypadku wystąpienia ciąży, dalsze stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki powinno zostać wstrzymane.

Badania na zwierzętach wykazały, że stosowanie bardzo dużych dawek substancji o działaniu progestagennym może powodować maskulinizację u płodów płci żeńskiej.

Dogłębne badania epidemiologiczne nie ujawniły ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety, które przed zajściem w ciążę przyjmowały doustne preparaty antykoncepcyjne, ani też działania teratogennego w wyniku przypadkowego przyjęcia doustnych preparatów antykoncepcyjnych podczas wczesnej ciąży.

Dane gromadzone w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczące różnych złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel również nie wskazują na zwiększone ryzyko.

Karmienie piersią:

Produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki nie wpływa na wytwarzanie ani na jakość (stężenie białka, laktozy i tłuszczów) mleka kobiecego. Do mleka przechodzą jednak niewielkie ilości etonogestrelu (metabolitu dezogestrelu). Wskutek tego dziecko może spożywać z mlekiem matki 0,01-0,05 ąg etonogestrelu na kg masy ciała na dobę (dane wyliczone przy założeniu szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml/kg/dobę). Dostępne są ograniczone długookresowe dane obserwacyjne dotyczące dzieci urodzone przez matki, które zaczęły stosowanie innego preparatu zawierającego wyłącznie dezogestrel między 4. a 8. tygodniem po porodzie. Dzieci te były karmione piersią przez 7 miesięcy i były obserwowane do ukończenia maksymalnie 1,5 roku (n = 32) lub do ukończenia maksymalnie 2,5 roku (n = 14). Oceny wzrastania oraz rozwoju fizycznego i psychoruchowego nie wykazały żadnych różnic w porównaniu do niemowląt, których matki stosowały miedziane wkładki wewnątrzmaciczne. Na podstawie dostępnych danych można zatem stwierdzić, że produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki można stosować w okresie karmienia piersią. Należy wówczas jednak uważnie obserwować rozwój i wzrastanie karmionego piersią niemowlęcia, którego matka stosuje produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki.

Informacje na temat przeciwwskazań, patrz punkt 4.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działanie niepożądane w badaniach klinicznych to nieregularne krwawienia. Różnego rodzaju nieregularne krwawienia opisywano nawet u 50% pacjentek stosujących dezogestrel. Ponieważ dezogestrel hamuje owulację w stopniu zbliżonym do 100%, w przeciwieństwie do innych tabletek zawierających wyłącznie progestageny, nieregularne krwawienia występują częściej niż w przypadku innych tabletek zawierających wyłącznie progestageny. U 2030% pacjentek krwawienia mogą stać się częstsze, a u 20% - rzadsze lub nie występować w ogóle. Również krwawienie z pochwy może trwać dłużej.

Po kilku miesiącach stosowania produktu leczniczego krwawienia zazwyczaj stają się rzadsze. Pacjentka może łatwiej zaakceptować krwawienia, jeśli zostanie jej udzielona odpowiednia informacja i porada oraz jeśli będzie ona prowadziła dzienniczek krwawień.

Najczęściej zgłaszanymi innymi działaniami niepożądanymi dezogestrelu w badaniach klinicznych (>2,5%) były trądzik, zmiany nastroju, ból piersi, nudności i zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane wymieniono w poniższej tabeli.

Wszystkie działania niepożądane wymieniono z podziałem na grupy układowo-narzadowe i częstość występowania; często f>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100) i rzadko (>10 000 do <1/1000).

Grupa układowo-

narządowa

(MedDRA)*

Częstość występowania działań niepożądanych

Często (>1/100)

Niezbyt często (<1/100 do >1/1000)

Rzadko (<1/1000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia pochwy

Zaburzenia psychiczne

Zmiany nastroju, zmniejszenie popędu płciowego, obniżenie nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia oka

Nietolerancja soczewek kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Trądzik

Łysienie

Wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi, nieregularne miesiączkowanie, brak miesiączki

Bolesne

miesiączkowanie, torbiel jajnika

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Badania dodatkowe

Zwiększenie masy ciała

*) MedDRA wersja 12.1

Podczas stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki może pojawić się wydzielina z piersi. Opisywano sporadyczne przypadki ciąży ektopowej (patrz punkt 4.4). Może ponadto wystąpić obrzęk naczynioruchowy (bądź jego zaostrzenie) lub zaostrzenie wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.4).

U kobiet stosujących (złożone) doustne preparaty antykoncepcyjne opisywano szereg (ciężkich) działań niepożądanych. Obejmowały one żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, powikłania zakrzepowo-zatorowe w krążeniu tętniczym, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi) i ostudę. Część z nich omówiono bardziej szczegółowo w punkcie 4.4.

Dzieci i młodzież

Brak uzasadnionych wskazań do stosowania produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 pg tabletki u dzieci.

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych skutkach przedawkowania. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty i, u młodych dziewcząt, nieznaczne krwawienie z pochwy. Nie istnieje swoista odtrutka na omawiany produkt leczniczy, w związku z czym dalsze leczenie powinno mieć charakter objawowy.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, progestageny.

Kod ATC: G03AC09

Produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki to preparat zawierający wyłącznie progestagen, którym w tym przypadku jest dezogestrel. Podobnie jak pozostałe preparaty zawierające wyłącznie progestageny, produkt leczniczy Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki nadaje się najlepiej dla matek karmiących piersią oraz kobiet, które nie mogą lub nie chcą stosować estrogenów.

Mechanizm działania

W przeciwieństwie do tradycyjnych tabletek zawierających wyłącznie progestageny, działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki uzyskiwane jest głównie poprzez hamowanie owulacji. Z innych działań należy wymienić zwiększanie lepkości śluzu szyjkowego.

W badaniu obejmującym 2 cykle, przy założeniu definicji owulacji jako stężenia progesteronu przekraczającego 16 nmol/l przez 5 kolejnych dni, w grupie zgodnej z zamiarem leczenia stwierdzono częstość owulacji na poziomie 1% (1/103) przy 95% przedziale ufności od 0,02% do 5,29% (niepowodzenia związane z użytkownikiem i metodą). Zahamowanie owulacji osiągano od pierwszego cyklu stosowania. W badaniu tym, kiedy dezogestrel odstawiono po 2 cyklach (po 56 kolejnych dniach), owulacja występowała średnio po 17 dniach (zakres: 7 do 30 dni).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniu porównawczym skuteczności (w którym dozwolone było opóźnienie w przyjęciu tabletki nie większe niż 3 godziny), ogólna wartość wskaźnika Pearla dla populacji, która wyraziła zgodę na podawnie produktu, dla dezogestrelu wyniosła 0,4 (przy 95% przedziale ufności od 0,09 do 1,20), natomiast w przypadku lewonorgestrelu w dawce 30 ąg — 1,6 (przy 95% przedziale ufności od 0,42 do 3,96).

Wskaźnik Pearla dla produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki jest porównywalny ze wskaźnikiem Pearla stwierdzonym w przypadku złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych w populacji ogólnej pacjentek stosujących doustną antykoncepcję.

Stosowanie produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care 75 ąg tabletki prowadzi do zmniejszenia stężenia estradiolu do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie folikularnej. Nie stwierdzono żadnego klinicznie istotnego wpływu na gospodarkę węglowodanową, gospodarkę lipidową ani na hemostazę.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dezogestrel ulega szybkiemu wchłonięciu i przemianie do etonogestrelu. W stanie stacjonarnym maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest 1,8 godziny po przyjęciu tabletki, a biodostępność bezwzględna etonogestrelu wynosi około 70%.

Dystrybucja

Etonogestrel wiąże się z białkami osocza w 95,5-99,0%, głównie z albuminami i w mniejszym stopniu z globuliną wiążącą hormony płciowe.

Metabolizm

Dezogestrel metabolizowany jest drogą hydroksylacji i dehydrogenacji do aktywnego metabolitu, którym jest etonogestrel. Etonogestrel jest metabolizowany poprzez sprzęganie z siarczanami i glukuronidację.

Eliminacja.

Etonogestrel ulega eliminacji ze średnim okresem półtrwania wynoszącym około 30 godzin, przy czym nie ma różnicy pomiędzy podaniem jednorazowym a wielokrotnym. Stan stacjonarny w osoczu osiągany jest pod 4-5 dniach. Klirens z surowicy po podaniu dożylnym etonogestrelu wynosi około 10 l/h. Wydalenie etonogestrelu i jego metabolitów, albo w postaci wolnej, albo sprzęgniętej, odbywa się z moczem i kałem (w stosunku 1,5 : 1). U kobiet w okresie laktacji etonogestrel przechodzi do mleka w stosunku 0,37 : 0,55 (mleko : surowica). W oparciu o te dane oraz przy założeniu szacunkowej ilości spożywanego mleka przez niemowlę wynoszącej 150 ml/kg/dobę, karmione piersią niemowlę może spożyć 0,01-0,05 ąg etonogestrelu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne nie ujawniły innych skutków działania aniżeli te, które można wyjaśnić na podstawie profilu hormonalnego dezogestrelu.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Skrobia kukurydziana Powidon

all-rac-a-tokoferol Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1

W jednym opakowaniu blistrowym znajduje się 28 tabletek produktu leczniczego Dezogestrel Famy Care, 0,075 mg, tabletki. Opakowanie blistrowe składa się z PVC powleczonego PVDC z folią zabezpieczającą z aluminium zgrzewaną na gorąco. Jedno opakowanie blistrowe pakowane jest w trójwarstwową saszetkę z torebką zawierającą żel krzemionkowy lub bez tej torebki.

Opakowanie blistrowe ma postać kalendarzyka z wymienionymi dniami tygodnia.

Wielkości opakowań: 1x28, 3x28, 6x28, 13x28 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Famy Care Europe Ltd.

One Wood Street,

London, EC2V 7WS Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dezogestrel Famy Care