+ iMeds.pl

Dezorol (10 mg + 10 mg + 20 mg)/gUlotka Dezorol

Ulotka dla pacienta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek DEZOROL ostrożnie i zgodnie z informacją na ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należ)' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

DEZOROL

( Mentholum +Acidum salicylicum + Methenaminum)

(1 Omg + 1 Omg + 20mg)/g płyn na skórę

Substancje czynne:

Mentol    10mg/g

Kwas salicylowy    lOmg/g

Metenamina    20mg/g

Substancje pomocnicze:

Etanol 96%

Woda oczyszczona

Zawartość leku w opakowaniu:

lOOg

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DEZOROL i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się DEZOROL

3.    Jak stosować DEZOROL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku DEZOROL

6.    Inne informacje

1.    Co to jest DEZOROL i w jakim celu się go stosuje

DEZEROL jest roztworem etanolowym zawierającym w swoim składzie substancje czynne wykazujące działanie dezynfekujące, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i wysuszające. Działa łagodnie miejscowo znieczulająco, wywołuje uczucie chłodu. Preparat przeznaczony jest do stosowania na skórę w przypadku nadmiernego pocenia się stóp, likwiduje przykry zapach związany z tą dolegliwością.

2.    Zanim zastosuje się DEZOROL

Przeciwwskazaniem do stosowania jest uczulenie (nadwrażliwość) na składniki leku, nie należy stosować na skórę zranioną, błony śluzowe oczu, ust i nosa. Nie stosować leku długotrwale i na duże powierzchnie skóry.

W razie potrzeby zmyć preparat wodą.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem Icku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn

3.    Jak stosować DEZOROL

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: przez kilka dni spryskiwać stopy płynem, najlepiej wieczorem po umyciu nóg.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, DEZOROL może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić podrażnienia skóry i reakcje uczuleniowe.

U niektórych osób w czasie stosowania leku DEZOROL mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należ)' poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku DEZOROL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku DEZOROL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny:

PPFK „Protami” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (59)8633303, fax. (59)8627240.

Data opracowania ulotki:

2m -72- 72

Dezorol

Charakterystyka Dezorol

Charakterysty ka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZGO DEZOROL (lOmg + lOmg + 20mg)/g, płyn na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

I g płynu na skórę zawiera mentolu (Mentholum) 10 mg, kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) 10 mg i metenaminy (Methenamimun) 20 mg

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

Roztwór etanolowy, przezroczysty, optycznie jednorodny o zapachu charakterystycznym dla składników.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Preparat przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku nadmiernego pocenia się stóp.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Przez kilka dni spryskiwać stopy płynem, najlepiej wieczorem po umyciu nóg.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub substancję pomocniczą.

Nie stosować preparatu na uszkodzoną skórę i u dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie stosować preparatu długotrwale i na duże powierzchnie skóry.

Nie stosować na błony śluzowe.

4.4.    Zalecane środki ostrożności

Należy' przerwać stosowanie preparatu przy zauważalnych skłonnościach do uczuleń, unikać kontaktu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie potrzeby zmyć preparat ze skóry lub błon śluzowych wodą.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono

4.6.    Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

DEZOROL nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działaniu niepożądane

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania leku stosowanego miejscowo. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciw nadmiernemu poceniu się Kod: D 11 AX

Preparat stosowany zewnętrznie na skórę stóp, działa dezynfekująco, przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie i wysuszająco. Pobudza zakończenia nerwów czuciowych wywołując uczucie chłodu, działa łagodnie miejscowo znieczulająco, zmniejsza dolegliwości objawiające się świądem skóry.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzone badania aplikacyjne wykazały, że produkt leczniczy nie wywiera efektu drażniącego, ani alergizującego w obrębie skóry poddanej aplikacji, jak i w miejscach odległych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z tworzywa sztucznego (PP - PE) z zakrętką PE.

Butelka zawierająca lOOg płynu na skórę umieszczona jest w pudełku z kartonu, wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PPFK „Profarm” sp. zo.o., ul. Słupska 18. 84 - 300 Lębork

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4495

9.    DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU (DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA)

27.10.1999 / 02.12.2004 / 02.11.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -12- 1 2

Dezorol