+ iMeds.pl

Dhx filofarm 1 mg/mlUlotka Dhx filofarm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DHX FILOFARM 1 mg/ml, roztwór doustny

Codergocrini mesilas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek DHX FILOFARM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHX FILOFARM

3.    Jak stosować lek DHX FILOFARM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DHX FILOFARM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DHX FILOFARM i w jakim celu się go stosuje

Lek DHX FILOFARM zawiera substancję czynną kodergokrynę, która jest mieszaniną uwodornionych alkaloidów sporyszu: dihydroergokorniny, dihydroergokrystyny i dihydroergokryptyny. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, polepszając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Kodergokryna wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, poprawia zaburzoną przez niedotlenienie czynność mózgu oraz zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych.

Lek DHX FILOFARM stosuje się w:

- zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego. Lek ten jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHX FILOFARM Kiedy nie stosować leku DHX FILOFARM

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na alkaloidy sporyszu lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono obniżone ciśnienie tętnicze,

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ostre lub przewlekłe zaburzenia psychiczne,

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę alkoholową,

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono wadę zastawkową serca.

Leku DHX FILOFARM nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek DHX FILOFARM zawiera 28,5% v/v etanolu (alkoholu) (285 mg w 1 ml leku), tzn. do 755 mg etanolu na maksymalną dawkę jednorazową - 2,65 mg mezylanu kodergokryny (2,65 ml leku).

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca (bradykardia - zbyt wolna praca serca),

-    jeśli pacjent choruje na porfirię (zaburzenia przemiany barwników krwi),

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty),

-    jeśli u pacjenta występuje wzmożone wydzielanie z błon śluzowych nosa i gardła,

-    jeśli pacjent odczuwa utrudnienia w oddychaniu przez nos.

Lek DHX FILOFARM nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania - powyżej 4 miesiące. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem DHX FILOFARM lekarz powinien sprawdzić, czy czynność serca, płuc i nerek jest prawidłowa.

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie badania echokardiograficznego (USG serca).

W trakcie leczenia lekarz zwróci szczególną uwagę czy u pacjenta nie występują zaburzenia opłucnej i płuc lub objawy zwłóknienia pozaotrzewnowego (np. ból pleców, obrzęk kończyn dolnych, zaburzenia czynności nerek).

Pacjenci, u których wystąpiły kiedykolwiek lub występują zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc lub narządów jamy brzusznej, nie powinni stosować tego leku.

Jeśli w trakcie stosowania leku DHX FILOFARM, wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp lub zburzenia czynności nerek, należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

DHX FILOFARM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi oraz leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.

Lek znacząco zmniejsza absorpcję i stężenie we krwi tyklopidyny.

Leku nie należy stosować jednocześnie z lekami moczopędnymi, np. furosemidem.

Stosowanie leku jednocześnie z oksyfedryną (agonisty receptorów alfa-adrenergicznych) może prowadzić do bradykardii, spadku ciśnienia, jak też nadciśnienia.

Działanie leku nasilają antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna i troleandomycyna), inhibitory proteazy (amprenavir, indynavir, nelfinavir, rytonavir, sakwinavir), sybutramina, telitromycyna, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, dopamina, nitraty (nitrogliceryna), werapamil, bromokryptyna, deksametazon, etynyloestradiol, nifedypina, omeprazol oraz sumatryptan i ryzatryptan.

Leku DHX FILOFARM nie należy stosować jednocześnie z dopaminą i dobutaminą, gdyż może to powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp. Delawirdyna może powodować zwiększenie stężenia leku w surowicy i ciężkie zatrucia objawiające się nudnościami, wymiotami, skurczami naczyniowymi i niedotlenieniem.

Stosowanie leku DHX FILOFARM w skojarzeniu z innymi alkaloidami sporyszu, zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Jednoczesne stosowanie DHX FILOFARM z antybiotykami aminoglikozydowymi zwiększa ryzyko toksycznego działania antybiotyków aminoglikozydowych na nerki.

Sok z grejpfrutów nasila działanie leku.

Podczas stosowania leku jednocześnie z heparyną mogą wystąpić skurcze naczyniowe.

Alkohol zawarty w leku DHX FILOFARM może zmieniać działanie innych leków.

Lek DHX FILOFARM z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować w czasie posiłku. Jednoczesne stosowanie soku z grejpfrutów i kodergokryny nasila działanie leku.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku DHX FILOFARM.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku DHX FILOFARM w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu po zażyciu leku DHX FILOFARM, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną.

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek DHX FILOFARM zawiera 28,5 % v/v etanolu (alkoholu),

tzn. 1 ml leku DHX FILOFARM zawiera 285 mg etanolu.

Ilość etanolu zawarta w 2,65 ml leku odpowiada 19 ml piwa (5% v/v) lub 8 ml wina (12% v/v).

Ilość etanolu zawarta w 1 g leku odpowiada 7,2 ml piwa (5% v/v) lub 3 ml wina (12% v/v).

Alkohol zawarty w leku może zmieniać działanie innych leków.

Lek DHX FILOFARM zawiera 6,5 % v/v glikolu propylenowego.

Ze względu na zawartość etanolu oraz glikolu propylenowego lek ten może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. Jak stosować lek DHX FILOFARM

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Nie stosować leku na czczo.

Podczas stosowania leku DHX FILOFARM, nie należy pić soku z grejpfrutów Do odmierzania prawidłowej dawki leku należy używać pipety strzykawkowej załączonej do opakowania jednostkowego. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, należy napełnić pipetę poprzez odciągnięcie tłoka. Podziałka na pipecie dozującej ułatwia pobranie odpowiedniej ilości leku (zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej). Po odmierzeniu odpowiedniej dawki leku, pipetę należy wyjąć z butelki, a butelkę szczelnie zamknąć zakrętką. Po każdorazowym użyciu pipetę strzykawkową przeznaczoną do dozowania leku, należy przepłukać wodą, w celu usunięcia pozostałości leku.

Zwykle lek jest stosowany jak opisano poniżej.

Dorośli:

W zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego Zwykle stosuje się po 2 ml leku 2 do 3 razy na dobę (4 mg do 6 mg kodergokryny mezylanu na dobę), a w przypadkach ciężkich 2,65 ml 3 razy na dobę (8 mg kodergokryny mezylanu na dobę).

Zwykle zalecane jest stosowanie leku DHX FILOFARM przez okres od 3 do 4 miesięcy.

Wskazania

rano

[ml]

w

południe

[ml]

wieczorem

[ml]

dawka

dobowa

[ml]

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego

2,00

Dawkę dozujemy: 1ml + 1 ml

-

2,00

Dawkę dozujemy: 1ml + 1 ml

4,00

lub

2,00

Dawkę dozujemy: 1ml + 1 ml

2,00

Dawkę dozujemy: 1ml + 1 ml

2,00

Dawkę dozujemy: 1ml + 1 ml

6,00

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego (przypadki ciężkie)

2,65

Dawkę dozujemy: 1ml + 1,65 ml

2,65

Dawkę dozujemy: 1ml + 1,65 ml

2,65

Dawkę dozujemy: 1ml + 1,65 ml

8,00

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku DHX FILOFARM u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby jest przeciwwskazane

W przypadku wrażenia, że działanie leku DHX FILOFARM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku DHX FILOFARM

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania:

spadek temperatury ciała, zmniejszona tolerancja na zimno, ogólne poczucie dyskomfortu.

Ostre objawy przedawkowania:

zwolnienie tętna, bradykardia, zaburzenia ukrwienia obwodowego (stóp, dłoni), zanik tętna i niedotlenienie dłoni i stóp, niedociśnienie, splątanie, drżenie, duszność i omdlenia.

Ponadto mogą wystąpić problemy ze wzrokiem, niepokój, pobudzenie, skurcze i obniżenie ciśnienia tętniczego. Może też wystąpić śpiączka, porażenie układu oddechowego skurcz naczyniowy ze wzrostem ciśnienia krwi, a następnie uczucie zimna, mrowienia lub drętwienia i ból w kończynach.

Pominięcie zastosowania leku DHX FILOFARM

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DHX FILOFARM

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, DHX FILOFARM może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one występują.:

Często (objawy występujące rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

Skurcze i ból w obrębie brzucha, nudności, wymioty, biegunka, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz utrata apetytu.

Niezbyt często (objawy występujące rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

Porfiria, wysypka skórna, nieostre widzenie, zaczerwienienia skóry, bóle i zawroty głowy, zaburzenia

snu,    nadaktywność.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Rzadko (objawy występujące rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

Parestezje (drętwienie oraz mrowienie w kończynach górnych i dolnych), obrzęk i zwiększenie wydzielania z błony śluzowej nosa i gardła oraz utrudnione oddychanie przez nos. Po długotrwałym stosowaniu (16 miesięcy) kodergokryny może dojść do wysięku i pogrubienia opłucnej oraz śródmiąższowych zmian w płucach.

Bardzo rzadko (objawy występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

Bradykardia zatokowa ze znacznym zwolnieniem czynności serca nawet do 40 uderzeń na minutę, ogólne osłabienie i apatia, niedociśnienie ortostatyczne.

Również bardzo rzadko mogą wystąpić choroby zastawek serca (niedomykalność) i związane z tym zaburzenia (zapalenie osierdzia lub wyciek płynu do osierdzia). Wczesnymi objawami tych zaburzeń mogą być: trudności z oddychaniem, duszność, ból w klatce piersiowej lub ból pleców, obrzęk nóg.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel. : + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DHX FILOFARM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DHX FILOFARM

Substancją czynną leku jest kodergokryny mezylan.

1 ml roztworu doustnego zawiera: 1 mg kodergokryny mezylanu.

Substancje pomocnicze: etanol 96 %, glikol propylenowy, glicerol 100%, kwas metanosulfonowy woda oczyszczona.

Jak wygląda lek DHX FILOFARM i co zawiera opakowanie

Lek DHX FILOFARM to roztwór doustny.

Opakowanie:

Butelka szklana z brunatnego szkła zawierająca 50 ml roztworu doustnego i pipeta strzykawkowa z podziałką o zakresie od 0 do 1,65 ml - umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz Tel.: (52) 342 67 88

Data zatwierdzenia ulotki:

6

DHX Filofarm

Charakterystyka Dhx filofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DHX FILOFARM 1 mg/ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg kodergokryny mezylanu (Codergocrini mesilas).

Produkt leczniczy zawiera 28,5 % v/v etanolu (285 mg w 1 ml produktu leczniczego), tzn. do 755 mg etanolu na maksymalną dawkę jednorazową - 2,65 mg mezylanu kodergokryny (2,65 ml produktu leczniczego).

Produkt leczniczy zawiera 6,5 % v/v glikolu propylenowego.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania Dorośli

Nie stosować na czczo.

Podczas stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM, nie należy pić soku z grejpfrutów (patrz punkt 4.5).

Po każdorazowym użyciu pipetę należy przepłukać wodą, w celu usunięcia pozostałości produktu leczniczego.

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego Podawać po 2 ml produktu 2 do 3 razy na dobę (4 mg do 6 mg kodergokryny mezylanu na dobę), a w przypadkach ciężkich 2,65 ml 3 razy na dobę (8 mg kodergokryny mezylanu na dobę).

Zaleca się stosowanie produktu leczniczego DHX FILOFARM przez okres od 3 do 4 miesięcy.

Dzieci

Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego (patrz pkt 6.1).

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Obniżone ciśnienie tętnicze.

Ciąża.

Okres karmienia piersią.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Choroba alkoholowa.

Stwierdzenie wady zastawkowej serca, na podstawie echokardiografii wykonanej przed rozpoczęciem leczenia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy DHX FILOFARM zawiera 28,5 % v/v etanolu (alkoholu) (285 mg w 1 ml produktu leczniczego), tzn. do 755 mg etanolu na maksymalną dawkę jednorazową - 2,65 mg mezylanu kodergokryny (2,65 ml produktu leczniczego).

Ilość etanolu zawarta w 2,65 ml produktu odpowiada 19 ml piwa (5% v/v) lub 8 ml wina (12% v/v). Ilość etanolu zawarta w 1 g produktu odpowiada 7,2 ml piwa (5% v/v) lub 3 ml wina (12% v/v). Alkohol zawarty w leku może zmieniać działanie innych leków.

Ostrożnie stosować u pacjentów:

-    z zaburzeniami rytmu serca (bradykardia),

-    z porfirią,

-    u których występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty),

-    u których stwierdzono wzmożone wydzielanie z błon śluzowych nosa i gardła,

-    którzy odczuwają utrudnienia w oddychaniu przez nos.

Produkt leczniczy zawiera 28,5 % v/v etanolu (alkoholu) oraz 6,5 % v/v glikolu propylenowego.

Ze względu na zawartość etanolu oraz glikolu propylenowego produkt ten może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Nie odnotowano danych mogących powodować ograniczenie stosowania mezylanu kodergokryny u osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów może wystąpić większa reaktywność na działanie kodergokryny.

Produktu leczniczego DHX FILOFARM nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek szybkość eliminacji kodergokryny może być zmniejszona a stężenie w osoczu może się zwiększyć.

Produkt leczniczy DHX FILOFARM nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej - powyżej 4 miesięcy (patrz punkt 4.8).

U pacjentów przyjmujących dihydroergokryptynę, szczególnie przez długi czas i w dużych dawkach, sporadycznie odnotowano wysięki w jamie opłucnowej i worku osierdziowym oraz zwłóknienie opłucnej i zaciskające zapalenie osierdzia. Pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami opłucnej i płuc, należy dokładnie przebadać i rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM.

W rzadkich przypadkach opisywano zwłóknienie pozaotrzewnowe, szczególnie podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kodergokryny. Aby zagwarantować wykrycie zwłóknienia pozaotrzewnowego we wczesnym etapie, zaleca się obserwowanie pacjentów, ze względu na objawy zwłóknienia pozaotrzewnowego (np. bólu pleców, obrzęków kończyn dolnych, zaburzeń czynności nerek). W przypadku rozpoznania lub podejrzenia zmian zwłóknieniowych w przestrzeni pozaotrzewnowej, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kodergokryna nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi.

Kodergokryna nasila działanie leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.

Kodergokryna znacząco zmniejsza absorpcję i stężenie we krwi tyklopidyny.

Produktu leczniczego DHX FILOFARM nie należy stosować jednocześnie z lekami moczopędnymi, np. furosemidem.

Stosowanie oksyfedryny (agonisty receptorów a -adrenergicznych) jednocześnie z kodergokryną, może prowadzić do bradykardii, spadku ciśnienia krwi.

Działanie kodergokryny nasilają antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna i troleandomycyna), inhibitory proteazy (amprenavir, indynavir, nelfinavir, rytonavir, sakwinavir), sybutramina, telitromycyna, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, dopamina, nitraty (nitrogliceryna), werapamil, bromokryptyna, deksametazon, etynyloestradiol, nifedypina, omeprazol oraz sumatryptan i ryzatryptan.

Produktu leczniczego DHX FILOFARM nie należy stosować jednocześnie z dopaminą i dobutaminą, gdyż może to powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp.

Alkaloidy sporyszu nie wpływają na farmakokinetykę i farmakodynamikę cyklosporyny.

Delawirdyna stosowana z kodergokryną, może powodować zwiększenie jej stężenia w surowicy i ciężkie zatrucia objawiające się nudnościami, wymiotami, skurczami naczyniowymi i niedotlenieniem.

Stosowanie kodergokryny w skojarzeniu z innymi alkaloidami sporyszu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jednoczesne stosowanie produktów zawierających dihydroergokrystynę (składnik kodergokryny) z antybiotykami aminoglikozydowymi zwiększa ryzyko nefrotoksycznego działania aminoglikozydów.

Sok z grejpfrutów stosowany jednocześnie z kodergokryną nasila jej działanie, w wyniku hamowania cytochromu P450 3A4.

Podczas stosowania kodergokryny jednocześnie z heparyną mogą wystąpić skurcze naczyniowe. Alkohol zawarty w produkcie leczniczym DHX FILOFARM może zmieniać działanie innych leków.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Kobiety w wieku rozrodczym

Brak danych na temat wpływu stosowania produktu leczniczego u kobiet w wieku rozrodczym.

Ciąża

Stosowanie produktu w okresie ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Nie badano wpływu kodergokryny na rozwój płodu u ludzi.

Z danych literaturowych wynika, że kodergokryna przenika przez łożysko. Nie dowiedziono jednoznacznie, aby kodergokryna stosowana w dawkach terapeutycznych działała teratogennie. Przypuszcza się jednak, że substancja może działać embriotoksycznie. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Kodergokryna przenika do mleka ludzkiego i stwierdzono jej wpływ na organizm dzieci karmionych piersią przez kobiety, które ją przyjmowały. Lek ten może wywołać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią, tj. biegunki, wymioty i skurcze. Duże dawki lub długotrwałe stosowanie kodergokryny mogą hamować laktację, ponieważ kodergokryna zmniejsza wydzielanie prolaktyny.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma danych dotyczących działania alkaloidów sporyszu ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ze względu na zawartość etanolu oraz glikolu propylenowego produkt leczniczy DHX FILOFARM może zaburzać sprawność psychofizyczną.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania ustalono jako: często (> 1/100, < 1/10), (niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Parestezje

Niezbyt często

Bóle i zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Skurcze i ból w obrębie układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz utrata apetytu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Obrzęk i zwiększenie wydzielania błony śluzowej nosa i gardła oraz utrudnione oddychanie przez nos.

Po długotrwałym stosowaniu (16 miesięcy) kodergokryny może dojść do wysięku i pogrubienia opłucnej oraz śródmiąższowych zmian w płucach.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Bradykardia zatokowa ze znacznym zwolnieniem czynności serca nawet do 40 uderzeń na minutę; ogólne osłabienie i apatia, niedociśnienie ortostatyczne, wady zastawkowe serca (niedomykalność) oraz związane z tym zaburzenia (zapalenie osierdzia i wysięk osierdziowy). Do wczesnych objawów tych zaburzeń mogą należeć trudności oddychaniu, duszność, ból w klatce piersiowej lub ból pleców, obrzęk nóg.

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Nieostre widzenie

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Zaburzenia snu, nadaktywność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Porfiria, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Z doniesień literaturowych wynika, że po okresie 2 do 3 miesięcy ciągłego stosowania kodergokryny, u niektórych osób mogą wystąpić objawy świadczące o przedawkowaniu.

Objawy przedawkowaniu: spadek temperatury ciała, zmniejszona tolerancja na zimno i ogólne poczucie dyskomfortu.

Ostre objawy przedawkowania:

zwolnienie tętna, bradykardia, zaburzenia ukrwienia obwodowego, zanik tętna i niedotlenienie dłoni i stóp, niedociśnienie, splątanie, drżenie, duszność, omdlenia.

Ponadto po przedawkowaniu produktu leczniczego mogą wystąpić problemy ze wzrokiem, niepokój, podniecenie, skurcze i obniżenie ciśnienia tętniczego. Może wystąpić śpiączka lub porażenie układu oddechowego. W zależności od stanu układu naczyniowego, może wystąpić skurcz naczyniowy ze wzrostem ciśnienia krwi, a następnie uczucie zimna, parestezje i ból w kończynach.

W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. W pierwszej kolejności, u osoby przytomnej, należy wywołać wymioty. Można zastosować płukanie żołądka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki rozszerzające naczynia obwodowe - alkaloidy sporyszu.

Kod ATC C 04 AE 01

Produkt DHX FILOFARM zawiera substancję czynną kodergokrynę.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu:

-    od 30% do 35 % dihydroergokorniny,

-od 30% do 35% dihydroergokrystyny,

-    od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny,

-    od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny.

Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia.

Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca.

Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja

Po podaniu doustnym alkaloidy z przewodu pokarmowego są wchłaniane szybko, ale niecałkowicie i osiągają maksymalne stężenie w osoczu w ciągu około 1 do 2 godzin po podaniu.

Biodostępność po podaniu doustnym wynosi średnio 8,8 % (5,3 do 12,4 %).

Kodergokryna jest metabolizm głównie w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę, co jest powodem stosunkowo małej biodostępności kodergokryny.

Dystrybucja

Kodergokryna w obrębie łożyska naczyniowego w 81% wiąże się z białkami osocza i tylko w około 19% występuje w postaci niezwiązanej. Pole powierzchni pod krzywą (AUC) po podaniu doustnym 4,5 mg produktu leczniczego wynosi 3594 pg/ml/godzinę.

Metabolizm

Kodergokryna podczas pierwszego przejścia przez wątrobę jest szybko metabolizowana. W wyniku tego do krążenia przedostaje się mniej niż 50% wchłoniętej kodergokryny.

Okres półtrwania

Badania sugerują, że farmakokinetyka kodergokryny odpowiada modelowi trzykompartmentowemu. Okres półtrwania w pierwszej fazie wynosi 2 do 4 godzin, a w drugiej fazie 12 do20 godzin.

Eliminacja

Proces eliminacji jest dwufazowy, z krótkim okresem półtrwania fazy a, a dłuższym okresem półtrwania fazy p. Kodergokryna jest głównie wydalana z kałem (> 90%), ale jej małe ilości są również wydalane z moczem w postaci metabolitów i w postaci niezmienionej. Średni okres półtrwania składników kodergokryny we krwi wynosi około 2,6-5,1 godzin. Po upływie czasu równym trzem okresom półtrwania we krwi, wykryto 10% znakowanych składników kodergokryny, a po 24 godzinach nie wykryto. żadnych jej składników.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uwzględniajace wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych kodergokryny dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, mutagenności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję oraz tolerancji miejscowej, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały działania teratogennego kodergokryny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Etanol 96%

Glikol propylenowy Glicerol 100%

Kwas metanosulfonowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka szklana z brunatnego szkła zamykana białą zakrętką z polietylenu z pierścieniem gwarancyjnym, zawierająca 50 ml roztworu doustnego i pipeta strzykawkowa z polietylenu i (lub) polistyrenu, z podziałką o zakresie od 0 do 1,65 ml - umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21296

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.07.2013r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

DHX Filofarm