+ iMeds.pl

Diabezidum 30 mgUlotka Diabezidum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diabezidum 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Gliclazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diabezidum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diabezidum

3.    Jak stosować lek Diabezidum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diabezidum

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DIABEZIDUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Diabezidum jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (doustny lek przeciwcukrzycowy należący do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

Lek Diabezidum stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, kiedy leczenie dietą i wysiłek fizyczny oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania stężenia cukru we krwi na właściwym poziomie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIABEZIDUM Kiedy nie stosować leku Diabezidum

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Diabezidum, inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika), inne podobne leki (hipoglikemizujące sulfonamidy);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę insulinozależną (typu 1);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciała ketonowe i cukier w moczu (co może oznaczać wystąpienie kwasicy ketonowej), stan przedśpiączkowy lub śpiączkę cukrzycową (utrata świadomości);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;

-    jeśli pacjent stosuje leki przeciwgrzybicze (np. mikonazol, patrz „Stosowanie innych leków”);

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diabezidum

Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących leczenia, żeby osiągnąć właściwe stężenie cukru we krwi. Oznacza to, że oprócz regularnego zażywania tabletek, należy przestrzegać diety, wykonywać ćwiczenia fizyczne i, jeśli jest to konieczne, zmniejszyć masę ciała.

W trakcie leczenia gliklazydem należy regularnie oznaczać stężenie cukru we krwi (i ewentualnie w moczu), a także stężenie glikowanej hemoglobiny (HbA1c).

W trakcie kilku pierwszych tygodni leczenia ryzyko zmniejszenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone. Konieczna jest dokładna kontrola lekarska.

Małe stężenie cukru (hipoglikemia) może wystąpić jeśli pacjent:

-    spożywa posiłki nieregularnie lub opuszcza posiłki,

-    pości,

-    jest niedożywiony,

-    zmienił swoją dietę,

-    zwiększył aktywność fizyczną nie zwiększając przy tym spożycia węglowodanów,

-    spożywa alkohol, szczególnie gdy jednocześnie pomija posiłki,

-    przyjmuje jednocześnie inne leki lub środki lecznicze pochodzenia naturalnego,

-    przyjął zbyt dużą dawkę gliklazydu,

-    ma pewne zaburzenia endokrynologiczne (zaburzenia czynności tarczycy, niedoczynność przysadki oraz niewydolność kory nadnerczy),

-    ma niewydolność nerek lub wątroby.

Objawy małego stężenia cukru we krwi

Jeśli stężenie cukru we krwi nadal spada

- ból głowy

- zaburzenia mowy i widzenia

- stany splątania

- silny głód

- drżenia, zaburzenia czucia

(majaczenia)

- nudności, wymioty

- zawroty głowy, uczucie

- drgawki

- zmęczenie

bezsilności

- utrata samokontroli

- zaburzenia snu

- pocenie się, wilgotna skóra

- płytki oddech

- pobudzenie, agresja

- niepokój, przyspieszona lub

- zwolnienie czynności

- osłabiona koncentracja

nieregularna czynność serca

serca

-    zmniejszona czujność i spowolniona reakcja

-    depresja, dezorientacja

-    wzrost ciśnienia krwi

-    nagły silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna)

- utrata świadomości

W większości przypadków objawy małego stężenia cukru we krwi zanikają bardzo szybko po spożyciu cukru w dowolnej postaci np. glukozy w tabletkach , kostek cukru, słodkiego soku, osłodzonej herbaty.

Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie cukier w dowolnej postaci (glukozę w tabletkach, kostki cukru). Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli spożycie cukru nie pomogło lub jeśli objawy powróciły.

Objawy małego stężenia cukru we krwi mogą nie występować, mogą być nieoczywiste lub mogą rozwijać się bardzo powoli lub pacjent nie zorientuje się na czas, że zmniejsza się stężenie cukru. Sytuacja taka może wystąpić u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących pewne leki (np. działające na centralny układ nerwowy lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne).

Objawy dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić:

-    jeśli gliklazyd nie zmniejszył jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi,

-    jeśli pacjent nie przestrzega planu leczenia zalecanego przez lekarza,

-    w szczególnie stresujących sytuacjach.

Objawy dużego stężenia cukru we krwi

-    pragnienie,

-    częste oddawanie moczu,

-    suchość w ustach,

-    sucha swędząca skóra,

-    zakażenia skóry,

-    zmniej szona wydolno ść.


Jeśli wystąpią powyższe objawy należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku sytuacji powodującej stres (np. wypadek, zabieg chirurgiczny, gorączka itp.) lekarz może zalecić tymczasową zmianę na leczenie insuliną.

Jeśli u pacjenta występuje dziedziczny stan, polegający na tym, że krwinki nie wytwarzają wystarczającej ilości enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, lek Diabezidum może powodować zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (anemia hemolityczna) patrz punkt 4.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty, ponieważ mogą one oddziaływać z lekiem Diabezidum.

Działanie leku może być nasilone i mogą wystąpić objawy małego stężenia cukru we krwi jeśli pacjent przyjmuje któryś z poniższych leków:

-    inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina),

-    antybiotyki (np. sulfonamidy),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory ACE takie jak kaptopryl lub enalapryl),

-    leki    stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol),

-    leki    stosowane w leczeniu choroby wrzodowej    żołądka lub dwunastnicy (leki blokujące

receptory H2),

-    leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO),

-    leki przeciwbólowe i niesteroidowe leki przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen),

-    leki    zawierające alkohol.

Działanie leku polegające na obniżeniu stężenia cukru we krwi może być osłabione i mogą wystąpić objawy dużego stężenia cukru we krwi jeśli pacjent przyjmuje któryś z poniższych leków:

-    leki stosowane w leczeniu chorób centralnego układu nerwowego (chlorpromazyna),

-    leki    przeciwzapalne (kortykosteroidy),

-    leki stosowane w leczeniu astmy lub podawane w trakcie porodu (dożylny salbutamol, rytodryna, terbutalina),

-    leki stosowane w leczeniu chorób piersi, obfitych krwawień miesiączkowych i endometriozy (danazol).

Lek Diabezidum może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Przed rozpoczęciem przyjmowania innego leku należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjent udaje się do szpitala powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek Diabezidum.

Stosowanie leku Diabezidum z jedzeniem i piciem

Picie alkoholu nie jest zalecane, ponieważ może zmienić kontrolę cukrzycy w nieprzewidywalny sposób.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Diabezidum nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży. Jeśli pacjentka planuje ciążę lub zaszła w ciążę, powinna poinformować lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie.

Lek Diabezidum jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zdolność koncentracji i reakcji może być zaburzona jeśli stężenie cukru we krwi jest zbyt małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia) lub jeśli wystąpią problemy z widzeniem związane z tymi stanami. Należy pamiętać, że można zaszkodzić sobie lub innym (np. prowadząc pojazd lub obsługując maszyny).

Należy zapytać lekarza prowadzącego, czy pacjent możne prowadzić pojazd stosując lek Diabezidum, jeżeli:

-    u pacjenta często występuje małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) są słabo widoczne lub w ogóle nie występują.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DIABEZIDUM

Lek Dibazidum należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób i droga podania

-    nie należy żuć tabletek, należy połykać je w całości,

-    tabletkę (tabletki) należy przyjąć w czasie śniadania, popijając szklanką wody, najlepiej o tej samej porze każdego dnia,

-    po zażyciu tabletki (tabletek) należy zawsze spożyć posiłek.

Dawkowanie

Lekarz dostosuje dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta, w zależności od stężenia cukru we krwi i ewentualnie w moczu.

Zmiana czynników zewnętrznych (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, stres) lub polepszenie kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany dawkowania gliklazydu.

Zwykła dawka wynosi od jednej do czterech tabletek (maksymalnie 120 mg), przyjmowana jednorazowo w czasie śniadania.

Jeśli rozpoczęto leczenie skojarzone lekiem Diabezidum z metforminą, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną, lekarz określi odpowiednią dawkę każdego leku, indywidualnie dla pacjenta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Diabezidum jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diabezidum

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Objawy przedawkowania są związane z małym stężeniem cukru we krwi (hipoglikemia), opisane w punkcie 2. Aby zmniejszyć objawy, można spożyć cukier (od 4 do 6 kostek) lub słodki napój, a następnie obfitą przekąskę lub posiłek. W razie utraty przytomności przez pacjenta należy natychmiast poinformować lekarza i wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo należy postąpić, jeżeli ktoś inny, np. dziecko, zażył przypadkowo ten lek. Osobom nieprzytomnym nie wolno podawać pokarmów ani płynów. Należy upewnić się, że w otoczeniu pacjenta znajduje się osoba świadoma jego stanu, która w nagłym przypadku będzie mogła zadzwonić do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Diabezidum

Ważne jest codzienne przyjmowanie leku, ponieważ regularne leczenie jest skuteczniejsze.

Jednak w przypadku pominięcia dawki leku Diabezidum, następną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Diabezidum

Ponieważ leczenie cukrzycy zazwyczaj trwa całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed zaprzestaniem stosowania leku. Przerwanie stosowania może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia).

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diabezidum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Symptomy i objawy, patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diabezidum”.

Jeśli objawy te pozostaną nieleczone, może rozwinąć się senność, utrata przytomności i śpiączka. Jeśli małe stężenie cukru we krwi jest ciężkie lub długotrwałe, nawet jeśli daje się czasowo kontrolować po spożyciu cukru, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Poniższe działania niepożądane zostały zaobserwowane zgodnie z następującą częstością występowania:

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcia.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    wysypka i swędzenie skóry, zaczerwienienie, pokrzywka, odczyny pęcherzowe,

-    zmiany we krwi (takie jak: zmniejszenie ilości pewnych komórek krwi, co może powodować bladość, przedłużone krwawienia, siniaki, ból gardła i gorączkę),

-    zmiany w czynności wątroby (mogące powodować żółty kolor skóry i oczu). Objawy te ustępują po przerwaniu przyjmowania leku,

-    krótkotrwałe zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia, spowodowane zmianą stężenia cukru we krwi.

W trakcie stosowania leków tej samej klasy (sulfonylomocznika), zaobserwowano przypadki poważnych zmian w liczbie komórek krwi i alergicznego zapalenia ściany naczyń krwionośnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DIABEZIDUM

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Diabezidum po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, blistrze lub etykiecie na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

Butelki HDPE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik na tabletki szczelnie zamknięty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Diabezidum

Substancją czynną leku jest gliklazyd. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.

Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, mannitol, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza K100 LV-CR.

Jak wygląda lek Diabezidum i co zawiera opakowanie

Lek Diabezidum to białe owalne, obustronnie wypukłe tabletki, o wymiarach 4,5 x 10,1 mm z wytłoczeniem „G" po jednej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach, pakowanych w tekturowe pudełka lub butelki HDPE po 60 tabletek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Wytwórca

Actavis hf

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjordur Islandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Czechy

Słowacja

Węgry

Rumunia

Polska

Bułgaria

Łotwa

Litwa


Diabezidum XL 30 mg prolonged-release tablets Diabezidum 30 mg, tablety s řízeným uvolňováním Diabezidum XL

Gliclazide Jelfa 30 mg módosított hatóanyagleadású tabletta Gliclazidá Jelfa 30 mg comprimate cu eliberare prelungitá Diabezidum

Diabezidum XL 30 Ta6aeTKH c ygta^eHO ocBo6o^gaBaHe Diabezidum XL 30 mg ilgstošas darbibas tabletes Diabezidum XL 30mg pailginto atpalaidavimo tabletes

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Diabezidum

Charakterystyka Diabezidum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diabezidum, 30 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki barwy białej, owalne, obustronnie wypukłe, o wymiarach 4,5 x 10,1 mm, z wytłoczeniem „G" po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cukrzyca insulinoniezależna (typ 2) u dorosłych, kiedy przestrzeganie diety i ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Do stosowania tylko u osób dorosłych.

Dawka dobowa wynosi od 1 tabletki do 4 tabletek na dobę, tj. od 30 mg do 120 mg przyjmowanych doustnie, jednorazowo w porze śniadania.

Tabletki (tabletkę) należy połykać w całości bez żucia oraz rozkruszania W przypadku pominięcia jednej dawki nie należy jej zwiększać następnego dnia.

Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu hipoglikemizującym, dawka powinna zostać dostosowana indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta (stężenie glukozy we krwi, HbA1c).

• Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę.

Jeśli stężenie glukozy we krwi jest skutecznie kontrolowane, dawka ta może być stosowana jako dawka podtrzymująca.

Jeśli stężenie glukozy we krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawkę można stopniowo zwiększyć do 60 mg, 90 mg lub 120 mg na dobę. Nie powinno się zwiększać dawki częściej, niż co miesiąc, z wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi nie uległo zmniejszeniu po dwóch tygodniach leczenia. W takich przypadkach, dawkę można zwiększyć pod koniec drugiego tygodnia leczenia.

Maksymalna, zalecana dawka dobowa to 120 mg.

•    Zamiana z innego, doustnego leku przeciwcukrzycowego na gliklazyd tabletki o przedłużonym uwalnianiu: może być stosowany w celu zastąpienia innego, doustnego leku przeciwcukrzycowego.

Podczas zamiany na gliklazyd tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy wziąć pod uwagę dawkę oraz okres półtrwania uprzednio stosowanego leku przeciwcukrzycowego.

Zastosowanie okresu przejściowego nie jest konieczne. Należy zastosować dawkę początkową 30 mg i tak ją modyfikować, aby była dostosowana do reakcji stężenia glukozy we krwi danego pacjenta, tak jak to przedstawiono powyżej.

W razie zmiany z innych hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika o przedłużonym okresie półtrwania może być konieczna kilkudniowa przerwa w leczeniu, aby zapobiec wystąpieniu efektu addycyjnego dwóch produktów, który może powodować hipoglikemię.

Schemat dawkowania w takich sytuacjach powinien być taki sam jak na początku stosowania gliklazydu tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tzn. leczenie należy rozpocząć od dawki 30 mg na dobę, a następnie zwiększać dawkę w zależności od reakcji metabolicznej pacjenta.

•    Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwcukrzycowymi

gliklazyd tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną.

U pacjentów z niedostatecznie kontrolowanym stężeniem glukozy we krwi zastosowanie gliklazydu tabletki o przedłużonym uwalnianiu w skojarzeniu z insuliną powinno być przeprowadzone pod ścisłą kontrolą lekarską.

•    U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), gliklazyd tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować zgodnie z tymi samymi zasadami dawkowania, jakie są zalecane u pacjentów w wieku poniżej 65 lat.

U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować takie same zasady dawkowania, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Pacjenci ci powinni pozostawać pod obserwacją. Dane te zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.

•    Stosowanie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii

-    niedożywionych lub źle odżywionych,

-    z ciężkimi lub niedostatecznie wyrównanymi zaburzeniami endokrynologicznymi (niedoczynność przysadki, niedoczynność tarczycy, niewydolność kory nadnerczy),

-    po zaprzestaniu długotrwałego leczenia i (lub) leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów,

-    z ciężkimi chorobami tętnic (ciężka choroba wieńcowa, ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych).

Zaleca się stosowanie minimalnej dawki początkowej 30 mg.

Brak danych oraz badań klinicznych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na gliklazyd lub którąkolwiek substancję pomocniczą, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy,

•    cukrzyca typu 1,

•    stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa, ketoza i kwasica cukrzycowa,

•    ciężka niewydolność nerek lub wątroby: w tych przypadkach zaleca się zastosowanie insuliny,

•    leczenie mikonazolem (patrz punkt 4.5),

•    karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

HIPOGLIKEMIA

Doustne leki hipoglikemizujące można stosować jedynie u pacjentów regularnie i prawidłowo odżywiających się (w tym śniadania). W związku z podwyższonym ryzykiem hipoglikemii w przypadku gdy posiłki są przyjmowane za późno, w nieodpowiedniej ilości lub jeśli dieta jest uboga w węglowodany, bardzo ważne jest regularne przyjmowanie węglowodanów. Hipoglikemia częściej pojawia się podczas stosowania diet niskokalorycznych, w następstwie długotrwałego lub forsownego wysiłku fizycznego, picia alkoholu lub w przypadku, gdy zastosowano leczenie skojarzone leków przeciwcukrzycowych.

Hipoglikemia może wystąpić w następstwie stosowania pochodnych sulfonylomocznika (patrz punkt 4.8). Niektóre przypadki mogą być ciężkie i długotrwałe. Niektóre przypadki hipoglikemii mogą wymagać leczenia szpitalnego i podawania roztworu glukozy dożylnie przez kilkanaście dni.

Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii należy indywidualnie ustalać sposób leczenia, odpowiednią dawkę oraz informować pacjenta o objawach hipoglikemii.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia hipoglikemii:

•    brak współpracy ze strony pacjenta (w szczególności u osób w podeszłym wieku) lub niezdolność do współpracy,

•    niedożywienie, nieregularne pory spożywania posiłków, opuszczanie posiłków, okresy poszczenia lub zmiany w diecie,

•    brak równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a przyjmowaniem węglowodanów,

•    niewydolność nerek,

•    ciężka niewydolności wątroby,

•    przedawkowanie gliklazydu,

•    niektóre zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia czynności tarczycy, niedoczynność przysadki oraz niewydolność nadnerczy,

•    równoczesne podawanie innych produktów wpływających na glikemię (patrz punkt 4.5).

Niewydolność nerek i wątroby: farmakokinetyka i (lub) farmakodynamika gliklazydu może być zmieniona u pacjentów z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. U tych pacjentów hipoglikemia może się przedłużać, co może wymagać odpowiedniego postępowania.

Informowanie pacjenta

Ryzyko hipoglikemii, łącznie z jej objawami, leczenie i czynniki predysponujące do jej wystąpienia, należy wyjaśnić pacjentowi oraz członkom jego rodziny.

Pacjent powinien być poinformowany o istotnej roli, jaką spełniają zalecenia dietetyczne, regularne ćwiczenia oraz regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

Słaba kontrola glikemii

Na kontrolę glikemii u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwcukrzycowe mogą mieć wpływ następujące sytuacje: gorączka, uraz, infekcja lub zabieg chirurgiczny. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie insuliny.

Skuteczność działania hipoglikemizującego leków przeciwcukrzycowych, w tym gliklazydu, z czasem ulega osłabieniu u wielu pacjentów: może to wynikać ze stopniowego nasilenia się cukrzycy lub ze zmniejszenia reakcji na leczenie. Zjawisko to znane jest jako wtórna nieskuteczność pochodnych sulfonylomocznika, w odróżnieniu od pierwotnej, kiedy to substancja czynna jest nieskuteczna jako leczenie pierwszego rzutu.

Przed stwierdzeniem wystąpienia u pacjenta wtórnego niepowodzenia terapeutycznego należy rozważyć odpowiednie dostosowanie dawki oraz opracowanie diety.

Badania laboratoryjne

Do oceny kontroli glukozy we krwi zaleca się oznaczenia stężenia glikowanej hemoglobiny (lub pomiar glukozy w osoczu na czczo). Użyteczna jest również samokontrola stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie pochodnych sulfonylomocznika u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może prowadzić do rozwoju niedokrwistości. Ponieważ gliklazyd należy do tej grupy leków, u tych pacjentów konieczne jest zachowanie ostrożności i rozważenie zastosowania leczenia lekami z innej grupy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

1)    Następujące produkty zazwyczaj zwiększają ryzyko hipoglikemii

Równoczesne stosowanie przeciwwskazane:

   mikonazol (stosowany ogólnie, żel do stosowania w jamie ustnej): nasila działanie hipoglikemizujące z możliwością wywołania objawów hipoglikemii lub nawet śpiączki.

Równoczesne stosowanie niezalecane:

   fenylbutazon (stosowany ogólnie): nasila działanie hipoglikemizujące sulfonamidów (rozerwanie połączeń z białkami osocza i (lub) zmniejszenie ich wydalania).

•    Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie innego leku, należy poinformować pacjenta o ryzyku i podkreślić istotną rolę samokontroli. W razie konieczności należy dostosować dawkę w trakcie leczenia lekiem przeciwzapalnym i po jego zakończeniu.

   alkohol: nasila działanie hipoglikemizujące (przez blokowanie reakcji kompensacyjnych), co może prowadzić do wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej.

Należy unikać spożywania alkoholu oraz leków zawierających alkohol.

Równoczesne stosowanie z ostrożnością:

Nasilenie działania zmniejszającego stężenie glukozy i w następstwie, w niektórych przypadkach, hipoglikemia może wystąpić podczas jednoczesnego przyjmowania następujących leków: inne leki przeciwcukrzycowe (insulina, akarboza, biguanidy), leki blokujące receptory adrenergiczne, flukonazol, inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopryl, enalapryl), leki blokujące receptory H2, inhibitory MAO, sulfonamidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

2)    Następujące produkty mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi

Równoczesne stosowanie niezalecane:

   danazol: wpływ diabetogenny danazolu.

Jeżeli zastosowanie gliklazydu jest konieczne, należy uprzedzić pacjenta i podkreślić istotność monitorowania stężenia glukozy w moczu i krwi. W razie konieczności należy dostosować dawkę gliklazydu w trakcie i po zakończeniu leczenia danazolem.

Równoczesne stosowanie z ostrożnością:

   chlorpromazyna (neuroleptyk) w dużych dawkach (powyżej 100 mg chlorpromazyny na dobę) zwiększa stężenie glukozy we krwi (zmniejszenie wydzielania insuliny).

Należy uprzedzić pacjenta i podkreślić istotność monitorowania stężenia glukozy we krwi. W razie konieczności należy dostosować dawkę substancji czynnej przeciwcukrzycowej w trakcie i po zakończeniu leczenia neuroleptykiem.

   glikokortykosteroidy (ogólnie i miejscowo stosowany: podanie dostawowe, podanie na skórę i leki doodbytnicze) oraz tetrakozaktyd: mogą powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi z możliwą kwasicą ketonową (zmniejszona tolerancja na węglowodany z powodu kortykosteroidów). Pacjenci otrzymujący kortykosteroidy mogą wymagać zwiększenia dawki leków przeciwcukrzycowych.

   rytodryna, salbutamol, terbutalina (dożylnie).

Zwiększenie stężenia glukozy następuje w związku z pobudzeniem receptorów beta-2. Należy podkreślić istotna rolę samokontroli stężenia glukozy we krwi. W razie konieczności należy zastosować insulinę.

3)    Równoczesne stosowanie po rozważeniu ryzyka

   leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna).

Pochodne sulfonylomocznika mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe.

Może być konieczna zmiana leku przeciwzakrzepowego.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma doświadczeń związanych ze stosowaniem gliklazydu u kobiet w ciąży, aczkolwiek istnieją nieliczne dane dotyczące innych pochodnych sulfonylomocznika.

W badaniach na zwierzętach gliklazyd nie wykazywał działania teratogennego.

Stan kontrolowanej cukrzycy należy uzyskać przed poczęciem, w celu zmniej szenia niebezpieczeństwa wystąpienia wad wrodzonych u płodu w wyniku niewyrównanej cukrzycy u matki. Stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących jest niewłaściwe. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy u kobiet w ciąży jest insulina. Zaleca się odstawienie doustnych leków hipoglikemizujących i zastosowanie insuliny przed próbą zajścia w ciążę lub niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Laktacja

Nie ustalono, czy gliklazyd lub jego metabolity przenikają do mleka. Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia hipoglikemii u dziecka stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy poinformować pacjenta o ryzyku wystąpienia hipoglikemii i jej objawach oraz konieczności zachowania ostrożności w czasie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zaobserwowane częściej niż w pojedynczych przypadkach opisane są poniżej, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstotliwość występowania jest określona w następujący sposób:

Często:    (>1/100, < 1/10)

Niezbyt często:    (>1/1,000, <1/100),

Rzadko:    (>1/10 000, <1/1 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    zmiany w obrazie hematologicznym krwi. Mogą one obejmować: niedokrwistość,

leukopenię, małopłytkowość, granulocytopenię. Zmiany te przeważnie przemijają po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia oka

Rzadko:    przemijające zaburzenia widzenia mogą pojawiać się szczególnie na początku

leczenia na skutek zmian stężeń glukozy we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, wykwity plamkowo-grudkowe, odczyny

pęcherzowe.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka oraz zaparcia. Jeśli te

objawy wystąpią, można ich uniknąć lub można je zminimalizować stosując gliklazyd w trakcie posiłku.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    hipoglikemia

Tak jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika leczenie gliklazydem może powodować hipoglikemię, zwłaszcza w razie nieregularnego odżywiania się, w szczególności gdy posiłki są omijane. Możliwe objawy hipoglikemii to: ból głowy, silny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, pobudzenie, agresja, osłabiona koncentracja, zaburzenia świadomości oraz spowolnienie reakcji, depresja, uczucie splątania, zaburzenia widzenia i mowy, otępienie, drżenie, niedowłady, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezsilności, utarta samokontroli, drgawki, płytki oddech, bradykardia, senność i utrata świadomości, co może prowadzić do śpiączki oraz zgonu.

Dodatkowo mogą być obserwowane objawy pobudzenia adrenergicznego takie jak: pocenie się, wilgotność skóry, niepokój, tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego, bóle w klatce piersiowej oraz zaburzenia rytmu serca. Zazwyczaj objawy ustępują po podaniu węglowodanów (cukier). Należy jednak pamiętać, że sztuczne substancje słodzące nie są skuteczne. Doświadczenia z innymi pochodnymi sulfonylomocznika pokazują, że hipoglikemia może wystąpić ponownie, nawet jeśli pomiary początkowo wskazują na skuteczność leczenia.

W przypadku ciężkiej lub długotrwałej hipoglikemii, nawet jeśli jest okresowo kontrolowana poprzez spożycie cukru, niezwłocznie należy rozpocząć leczenie lub nawet może być konieczna hospitalizacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy

zasadowej), zapalenie wątroby (pojedyncze przypadki). Należy przerwać leczenie w przypadku pojawienia się żółtaczki cholestatycznej.

Objawy te zazwyczaj przemijają po odstawieniu leku.

• Działania niepożądane dotyczące danej grupy leków:

Przypadki niedokrwistości, agranulocytozy, niedokrwistości hemolitycznej, pancytopenii i alergicznego zapalenia naczyń.

W przypadku stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika obserwowano także przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, a nawet zaburzenia czynności wątroby (np. z zastojem żółci i żółtaczką) oraz zapalenie wątroby, które przemijało po odstawieniu pochodnej sulfonylomocznika, lub w odosobnionych przypadkach prowadziło do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie pochodnych sulfonylomocznika może wywołać hipoglikemię.

Nieznaczne objawy hipoglikemii, bez utraty przytomności i objawów neurologicznych mogą być korygowane poprzez podanie węglowodanów, dostosowanie dawki i (lub) zmianę diety.

Pacjent powinien być pod ścisłą obserwacją, aż do momentu, gdy lekarz nie upewni się, że zagrożenie minęło.

Ciężkie objawy hipoglikemii ze śpiączką, drgawkami oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi powinny być leczone w ramach natychmiastowej pomocy medycznej z niezwłoczną hospitalizacją włącznie.

W razie rozpoznania lub podejrzenia śpiączki hipoglikemicznej należy podać pacjentowi szybki wlew dożylny 50 ml hipertonicznego roztworu glukozy (20-30%). Następnie należy podać wlew ciągły 10%

roztworu glukozy wystarczający do utrzymania stężenia glukozy we krwi powyżej 1 g/l. Pacjenci powinni być pod ścisłą obserwacją i w zależności od późniejszego stanu lekarz zadecyduje, czy dalsza obserwacja jest konieczna.

Dializa nie jest skuteczna ze względu na silne wiązanie się gliklazydu z białkami osocza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Własności farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sulfonamidy, pochodne mocznika, kod ATC: A10B B09

Gliklazyd jest hipoglikemizującą pochodną sulfonylomocznika, o działaniu przeciwcukrzycowym, różni się od innych pochodnych heterocyklicznym pierścieniem z wbudowanym atomem azotu.

Gliklazyd zmniejsza glikemię pobudzając wydzielanie insuliny przez komórki beta wysp Langerhansa. Zwiększone poposiłkowe wydzielanie insuliny i białka C w trzustce utrzymuje się nawet po dwóch latach leczenia.

Poza działaniem na metabolizm, gliklazyd wpływa również na naczynia.

Wpływ na uwalnianie insuliny

W cukrzycy typu 2, gliklazyd przywraca wczesny wzrost wydzielania insuliny w obecności glukozy oraz nasila drugą fazę wydzielania insuliny.

Znamienny wzrost wydzielania insuliny jest obserwowany jako odpowiedź na stymulację indukowaną pokarmem, w tym również glukozą.

Wpływ na naczynia

Gliklazyd zmniej sza proces formowania się mikrozakrzepów w dwóch mechanizmach, które mogą leżeć u podstaw powikłań cukrzycy przez:

•    częściowe hamowanie agregacji i adhezji płytek przez zmniejszenie aktywności markerów płytek (P-tromboglobulina, tromboksan B2),

•    wpływ na aktywność fibrynolityczną śródbłonka naczyń przez zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym stężenie leku w osoczu zwiększa się stopniowo przez 6 godzin, a następnie pozostaje na niezmienionym poziomie pomiędzy szóstą a dwunastą godziną. Różnice międzyosobnicze są nieznaczne.

Wchłanianie gliklazydu jest całkowite. Posiłek nie wpływa na szybkość ani na stopień wchłaniania. Związek pomiędzy podaną dawką do 120 mg, a powierzchnią pod krzywą stężeń w funkcji czasu jest liniowy.

Wiązanie z białkami osocza wynosi około 95 %.

Gliklazyd jest metabolizowany głównie w wątrobie i wydalany z moczem, przy czym wykrywa się w moczu zaledwie 1% w postaci niezmienionej. Nie wykryto żadnego czynnego metabolitu w osoczu. Okres półtrwania w fazie eliminacji gliklazydu wynosi od 12 do 20 godzin.

Objętość dystrybucji wynosi około 30 l.

Nie zaobserwowano żadnych klinicznie znaczących zmian parametrów farmakokinetycznych u osób w podeszłym wieku.

Jednorazowa dawka dobowa gliklazydu tabletki o przedłużonym uwalnianiu umożliwia utrzymanie stężenia w osoczu przez ponad 24 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności i genotoksyczności z zastosowaniem powtórzonej dawki wykazały brak istotnego zagrożenia dla ludzi. Długoterminowe badania dotyczące wpływu karcynogennego nie zostały przeprowadzone.

W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano zmian o podłożu teratogennym, natomiast mała masa ciała płodów była obserwowana u zwierząt otrzymujących 25 razy większą dawkę niż maksymalna dawka terapeutyczna zalecana do stosowania u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan Mannitol

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Hypromeloza K100 LV-CR

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister: 12 miesięcy Butelka HDPE: 12 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blistry:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

Butelki HDPE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik na tabletki szczelnie zamknięty.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry nieprzezroczyste z folii Aluminium/PVDC-PVC pakowane w tekturowe pudełko. Biała butelka z HDPE z białym wieczkiem LDPE z zabezpieczeniem wciskowym.

Wielkość opakowania: 60 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Diabezidum