Imeds.pl

Diclac 150 Duo 150 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diclac 150 Duo

150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diclac 150 Duo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclac 150 Duo

3.    Jak stosować lek Diclac 150 Duo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diclac 150 Duo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DICLAC 150 DUO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Diclac 150 Duo zawierają jako substancję czynną diklofenak sodowy - lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Diklofenak zmniejsza ból, obrzęk i gorączkę, spowodowane przez proces zapalny.

Diclac 150 Duo stosuje się w leczeniu objawowym:

•    reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    choroby zwyrodnieniowej stawów,

•    zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,

•    bólu (spowodowanego pourazowymi lub pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękiem, np. po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych),

•    bolesnego miesiączkowania.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DICLAC 150 DUO

Kiedy nie stosować leku Diclac 150 Duo

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości czynną albo nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację.

•    Jeśli pacjent zauważy krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca (co może wskazywać na krwawienie z przewodu pokarmowego).

•    Jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca.

• Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja uczuleniowa (napad astmy, wysypka, obrzęk twarzy, wodnisty wyciek z nosa) po zażyciu niesteroidowych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym lub leków stosowanych w leczeniu przeziębiania, np. diklofenaku, ibuprofenu czy kwasu acetylosalicylowego.

•    Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diclac 150 Duo

• Jeśli pacjent ma astmę, sezonowy alergiczny nieżyt nosa, obrzęk błony śluzowej nosa

(np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zakażenia dróg oddechowych lub jest uczulony na różne substancje.

•    Jeśli u pacjenta (zwłaszcza będącego w podeszłym wieku) występują objawy zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego.

Wszelkie dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego występujące w trakcie stosowania leku Diclac 75 Duo (zwłaszcza krwawienie) należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Leśniowskiego-Crohna.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia czynności serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, obrzęki nóg.

• Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego, takie jak kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (patrz „Stosowanie innych leków”).

•    Jeśli u pacjenta występuje ryzyko odwodnienia organizmu (z powodu np. choroby, biegunki, przed lub po zabiegach chirurgicznych).

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi lub inne choroby krwi, w tym rzadko występującą porfirię wątrobową.

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ma małą masę ciała lub jest osłabiony.

Tnne ostrzeżenia:

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Diclac 150 Duo z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Przyjmowanie takich leków, jak Diclac 150 Duo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku problemów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Diclac 150 Duo może zmniejszać objawy zakażenia (takie jak ból głowy, gorączka) i w ten sposób utrudniać prawidłowe rozpoznanie. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Jeśli podczas stosowania leku Diclac 150 Duo wystąpią:

•    krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie przewodu pokarmowego

•    wysypka i (lub) zmiany w obrębie błon śluzowych

•    inne objawy uczulenia

należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Diclac 150 Duo u pacjentów w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie działania niepożądane występujące podczas leczenia.

Stosowanie leku Diclac 150 Duo u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Diclac 150 Duo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Diclac 150 Duo oraz inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na występowanie działań niepożądanych.

Dotyczy to zwłaszcza:

2

•    litu (leku stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych);

•    selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu depresji);

•    digoksyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca);

•    leków moczopędnych i zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi;

•    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takich jak ibuprofen, naproksen, ketoprofen, kwas acetylosalicylowy);

•    kortykosteroidów (leków stosowanych w leczeniu stanu zapalnego);

•    leków zapobiegających krzepnięciu krwi lub leków przeciwpłytkowych;

•    doustnych leków przeciwcukrzycowych;

•    metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów);

•    cyklosporyny (leku stosowanego po przeszczepieniu narządu lub szpiku kostnego);

•    antybiotyków z grupy chinolonów (leków przeciwbakteryjnych stosowanych w leczeniu zakażeń);

•    sulfinpirazonu (leku stosowanego w leczeniu dny moczanowej);

•    worykonazolu (leku stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu napadów padaczkowych);

•    kolestypolu lub kolestyraminy (leków stosowanych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi).

Stosowanie leku Diclac 150 Duo z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu (co najmniej 200 ml).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek można stosować tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Diklofenak przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Leku nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których podczas stosowania diklofenaku występują zaburzenia widzenia, zawroty głowy, senność lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diclac 150 Duo

Tabletki Diclac 150 Duo zawierają laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DICLAC 150 DUO

Diclac 150 Duo należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i okresu leczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Zasadą jest stosowanie najmniejszej dawki skutecznej przez możliwie najkrótszy czas.

Dorośli

1 tabletka Diclac 150 Duo (150 mg diklofenaku sodowego) jeden raz na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 150 mg.

Dzieci i młodzież

Leku Diclac 150 Duo nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Tabletki należy połykać w całości, przed posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu (co najmniej 200 ml). Tabletek nie należy rozgryzać ani dzielić.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diclac 150 Duo

W razie przyjęcia większej dawki leku Diclac 150 Duo niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami przedawkowania mogą być: wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka, zawroty głowy, szumy uszne lub drgawki. W przypadku ciężkiego zatrucia może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Diclac 150 Duo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diclac 150 Duo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie takich leków, jak Diclac 150 Duo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób): ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcie, brak apetytu, zwiększona aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), wysypka.

Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym niedociśnienie tętnicze i wstrząs), senność, astma (włącznie z dusznością), zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawa biegunka, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (może być z krwawieniem lub perforacją), zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, obrzęk.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmniejszona liczba płytek krwi, leukopenia (zmniejszona liczba krwinek białych), niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy), dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne, mrowienie, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia smaku, udar mózgu, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie, podwójne widzenie), szumy uszne, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze krwi, zapalenie naczyń, zapalenie płuc, zapalenie okrężnicy (w tym krwotoczne zapalenie okrężnicy i zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Leśniowskiego-Crohna), zaparcie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, schorzenia przełyku, błoniaste zwężenia jelita, zapalenie trzustki, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby, wykwity pęcherzowe, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, plamica, plamica

PL/ZR-4020-0709/11 [ZPN]

alergiczna, świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DICLAC 150 DUO

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Diclac 150 Duo

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg diklofenaku sodowego.

Ponadto lek zawiera:

warstwa o niemodyfikowanym uwalnianiu: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172)

warstwa o przedłużonym uwalnianiu: laktoza jednowodna, hypromeloza, woda oczyszczona, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Diclac 150 Duo i co zawiera opakowanie

Tabletki Diclac 150 Duo składają się z dwóch warstw: różowej i białej.

Pakowane są w blistry z folii Aluminium/PP lub Aluminium/PVC w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 10 lub 20 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

6 PL/ZR-4020-0709/11 [ZPN]