Imeds.pl

Dicuno 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dicuno, 25 mg, tabletki powlekane Dicuno, 50 mg, tabletki powlekane

Diclofenacum kalicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dicuno i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przez zastosowaniem leku Dicuno

3.    Jak stosować lek Dicuno

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dicuno

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DICUNO I WJAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dicuno należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dicuno stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, w tym ostrego bólu migrenowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DICUNO

Kiedy nie stosować leku Dicuno

•    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na diklofenak lub na jakikolwiek inny składnik leku Dicuno

•    jeśli u pacjenta występuje, lub występował, wrzód żołądka lub dwunastnicy

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje związane z wcześniejszym stosowaniem leków przeciwbólowych (NLPZ)

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększona tendencja do krwawień

•    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby

•    jeśli u pacjenta występuje porfiria (choroba metaboliczna)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

•    podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży

•    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej reakcje alergiczne, tj. astma, kichanie lub wysypka po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych z grupy NLPZ (niesteriodowe leki przeciwzapalne)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dicuno

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne. Stosowanie dawek większych niż zalecane wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Oznacza to również, iż należy unikać stosowania różnych leków z grupy NLPZ w tym samym czasie.

Należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występują lub występowały następujące choroby:

•    zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohn’a)

•    astma, choroby serca, choroba wątroby lub nerek

•    przewlekła obturacyjna choroba płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych (choroby prowadzące do zwężenia dróg oddechowych i ograniczenia przepływu tlenu powodując skrócenie oddechu)

•    zapalenie błony śluzowej nosa

•    toczeń rumieniowaty układowy (SLE) (choroba tkanki łącznej)

•    pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy (miejscowy obrzęk pojawiający się okresowo)

•    choroby skutkuj ące zwiększoną tendencj ą do krwawień

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

•    jeśli pacjent pali tytoń

•    jeśli pacjent choruje na cukrzycę

•    jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów

Pacjenci w podeszłym wieku narażeni są na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze zwiększającym się wiekiem.

Poważne reakcje skórne towarzyszące stosowaniu leków z grupy NLPZ występują bardzo rzadko. Należy zaprzestać stosowania leku Dicuno jeśli wystąpi jakakolwiek wysypka skórna lub zmiany na błonach śluzowych i skontaktować się z lekarzem.

Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania tego leku.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diuno i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów (obrzęk naczynioruchowy): obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z połykaniem, pokrzywka i problemy z oddychaniem.

Stosowanie leków takich jak Dicuno może pociągać za sobą niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru. To zwiększone ryzyko jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania leku w dużych dawkach i długotrwałej terapii. Nie należy przekraczać zaleconej dawki ani czasu leczenia.

Krwawienie w żołądku może wystąpić w każdym momencie terapii z lub bez objawów ostrzegawczych. Powodują one poważniejsze konsekwencje u osób w podeszłym wieku. Jeśli wystąpią problemy żołądkowo-jelitowe lub oznaki krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak krew w stolcu, czarne stolce lub wymioty z krwią, należy przerwać stosowanie leku Dicuno i skontaktować się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie różnych rodzajów leków przeciwbólowych na ból głowy może powodować nasilenie bólów głowy. Jeśli taki przypadek miał miejsce lub istnieje podejrzenie że może mieć miejsce, leczenie należy przerwać.

Podobnie jak inne leki przeciwzapalne, Dicuno może maskować objawy i symptomy infekcji.

Lek Dicuno może powodować zmniejszenie ilości białych krwinek, przez co zmniejszać odporność na infekcje. Jeśli wystąpią infekcje z objawami takimi jak gorączka i poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka z objawami infekcji miejscowych, jak owrzodzenie gardła lub jamy ustnej lub problemy z układem moczowym, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Lekarz zaleci wykonanie badań krwi aby skontrolować możliwe zmniejszenie ilości białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest aby poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucieo wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Następujące leki mogą wchodzi w interakcje z lekiem Dicuno, na przykład:

•    leki przeciwzakrzepnowe krwi (warfaryna, tyklopidyna, kwas acetylosalicylowy, heparyna itp.)

•    metotreksat (lek anytynowotworowy i przeciw zaburzeniom układu immunologicznego)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, poza insuliną

•    lit (stosowany w leczeniu psychozy maniakalno-depresyjnej)

•    selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (stosowane w depresji)

•    digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca)

•    takrolimus (stosowany w transplantacji i leczeniu egzemy)

•    cyklosporyna (stosowana podczas procesu transplantacji, w leczeniu ostrej łuszczycy i reumatyzmu)

•    leki na nadciśnienie (leki beta-adrenolityczne, antagonistów receptorów angiotensyny II, inhibitory ACE)

•    leki moczopędne (leki stymulujące produkcję moczu i stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi)

•    antybiotyki chinolonowe (stosowane w leczeniu infekcji układu moczowego)

•    zydowudyna (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu chorób zapalnych)

•    kolestypol i cholestyramina (stasowane w celu obniżenia zbyt dużego stężenia tłuszczy we krwi). Leki te mogą być stosowane z lekiem Dicuno, pod warunkiem, że przyjmowane są z zachowaniem kilkugodzinnej przerwy.

•    flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    ryfampicyna (antybiotyki stosowane w gruźlicy)

•    karbamazepina (stosowana w epilepsji)

•    barbiturany (środki nasenne)

•    diazepam (lek uspokajający)

•    pentoksyfilina (środek rozszerzające naczynia krwionośne)

Nie należy stosować różnych środków uśmierzających ból w tym samym czasie bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Dicuno (tak jak innych leków hamujących cyklooksygenazę i syntezę prostaglandyn) może utrudniać zajście w ciążę. Należy poradzić się lekarza jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę. Działanie takie jest przemijające i ustępuje po przerwaniu stosowania leków.

Nie wolno stosować leku Dicuno podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży. Pacjentki starające się o zajście w ciążę lub w ciąży powinny unikać stosowania leku Dicuno. Stosowanie leku Dicuno w jakiejkolwiek fazie ciąży może mieć miejsce jedynie na zalecenie lekarza.

Diklofenak przenika do mleka matki, ale jeśli stosowany jest w zalecanych dawkach najprawdopodobniej nie wywołuje żadnego wpływu na karmione dziecko. Jednak należy skosultować się z lekarzem przed częstrzym niż okazjonalne zastosowaniem leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, senność, zmęczenie lub zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Dicuno, powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Dicuno:

Dicuno 50 mg tabletki zawiera barwnik czerwień koszenilową A (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DICUNO

Zawsze należy stosować lek Dicuno zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dawkowania powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Łagodny i umiarkowany ból

Dorośli (>18 lat): zwykle stosowaną dawką jest 25-50 mg przyjmowane do 3 razy na dobę. Maksymalna zalecana dobowa dawka to 150 mg.

Napady migreny

Dorośli (>18 lat): 50 mg podczas pierwszych objawów migrenowego bólu głowy. W przypadku, kiedy pod dwóch godzinach od przyjęcia pierwszej dawki złagodzenie bólu nie jest wystarczające, następna dawka w wysokości 50 mg może być zastosowana. Jeśli jest taka potrzeba, następne dawki 50 mg mogą być stosowane co 4-6 godzin, nie przekraczając całkowitej dawki 150 mg na dobę.

Tabletki należy przyjmować popijając płynem. Tabletek nie należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach. Tabletki można dzielić na połowy.

Leku Dicuno nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dicuno

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dicuno, lub jeśli dziecko przyjęło lek przez pomyłkę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala aby uzyskać opinię o istniejącym ryzyku i poradę dotyczącą koniecznych do podjęcia działań.

Objawy przedawkowania to nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, zawroty głowy, senność, ból głowy, szumy uszne, niepokój, omamy, wpływ na nerki i skłonność do obrzęków.

Pominięcie zastosowania leku Dicuno

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Dicuno może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100) :

•    ból brzucha

•    nudności

•    wymioty

•    biegunka

•    problemy trawienne

•    zmniejszenie apetytu

•    nadmiar gazów

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    wysypka

•    podwyższona wartość wskaźników wątrobowych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    przemęczenie

•    obrzęk jako rezultat zatrzymania płynów

•    reakcje nadwrażliwości (zwężenie i niedrożność dróg oddechowych, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny ze spadkiem ciśnienia)

•    zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie lub wrzody w przewodzie pokarmowym (w tym krew w kale lub krwawe wymioty)

•    zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby z lub bez żółcenia skóry)

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie) i słuchu (pogorszenie słuchu, szumy uszne)

•    problemy ze snem, koszmary senne

•    rozdrażnienie

•    niepokój

•    depresja

•    zaburzenia pamięci, splątanie

•    zaburzone odczuwanie rzeczywistości

•    impotencja (zależność niepewna)

•    nieprawidłowe czucie skórne

•    mimowolne ruchy ciała, kurcze mięśni

•    zaburzenia odczuwania, zmiany w odczuwaniu smaku

•    problemy z jelitem grubym, zaparcie

•    stan zapalny języka, ust lub przełyku

•    wpływ na serce i naczynia krwionośne (ból w klatce piersiowej, podwyższone tętno, wysokie ciśnienie, niewydolność serca)

•    wpływ na składniki krwi (zmniejszona liczba płytek krwi, co może prowadzić do niewielkiego krwawienia w skórze i błonach śluzowych, zmniejszona liczba białych krwinek, włączając agranulocytozę, co może zmniejszać reakcje immunologiczne, uszkodzenie czerwonych krwinek, anemia)

•    egzema, rumień

•    utrata włosów

•    nadwrażliwość na światło

•    wpływ na pracę nerek (może doprowadzić do zmniejszenia lub zatrzymania produkcji moczu oraz do występowania krwi w moczu)

•    ostra niewydolność wątroby

•    zapalenie trzustki

•    zapalenie opon mózgowych

•    niekontrolowane ruchy mięśni (drżenia)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

•    pęcherze na skórze, włączając chorobę Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (choroby skórne zagrażające życiu, które powodują wysypkę, łuszczycę i owrzodzenie błon śluzowych)

Wystąpić mogą szczególne poważne infekcje skórne w przypadku ospy wietrznej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DICUNO

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wymienionego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dicuno

Substancją czynną leku jest 25 mg lub 50 mg diklofenaku potasowego.

Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, makrogol, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Dicuno, 25 mg zawiera także żelaza tlenek czarny (E 172).

Dicuno, 50 mg zawiera także barwnik czerwień koszenilową A (E 124).

Jak wygląda lek Dicuno i co zawiera opakowanie

Jak wygląda tabletka Dicuno:

Dicuno, 25 mg: Tabletki są jasnoczerwone, okrągłe, wypukłe, z linią podziału na jednej stronie. Średnica to 8 mm.

Dicuno, 50 mg: Tabletki są czerwonobrązowe, okrągłe, wypukłe, z linią podziału po jednej stronie. Średnica to 10 mm.

Wielkość opakowania:

Dicuno 25 mg: 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek.

Dicuno 50 mg: 30, 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel.: +358 3 615 600 Fax.: +358 3 618 3130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dicuno (CZ, DE, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)

Data zatwierdzenia ulotki

03/2014

7