+ iMeds.pl

Difumenil 18 mgUlotka Difumenil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Difumenil, 18 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Difumenil, 36 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Difumenil, 54 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Methylphenidati hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Difumenil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Difumenil

3.    Jak stosować Difumenil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Difumenil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Difumenil i w jakim celu się go stosuje W jakim celu stosuje się Difumenil

Metylofenidat stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD):

■    u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat;

■    tylko po wypróbowaniu terapii bez zastosowania leków, takich jak doradztwo psychologiczne i trening zachowania (terapia behawioralna).

Metylofenidat nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub u dorosłych. Jeśli jednak leczenie rozpoczęło się przed osiągnięciem przez pacjenta dorosłości, korzystne może być dalsze stosowanie leku Difumenil. Lekarz udzieli pacjentowi informacji na ten temat.

Jak działa Difumenil

Metylofenidat poprawia czynność pewnych części mózgu, które słabiej funkcjonują. Lek może wspomagać poprawę uwagi, koncentracji i zmniejszać zachowania impulsywne.

Lek stosowany jest jako część programu leczenia, który zwykle obejmuje terapie:

■    psychologiczną

■    edukacyjną

■    środowiskową

Lek jest przepisywany wyłącznie przez lekarza z doświadczeniem z zakresu leczenia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Wprawdzie nie ma leku na ADHD, zespół ten może być jednak leczony z zastosowaniem programów terapeutycznych.

Informacje o ADHD

Dzieciom i młodzieży z ADHD:

■    trudno usiedzieć spokojnie

■    trudno się skoncentrować Takie zachowanie nie jest ich winą.

Wiele dzieci i młodych ludzi doświadcza takich zachowań. Jednak osoby z ADHD mogą sprawiać problemy w codziennym życiu. Dzieci i młodzież z ADHD mogą mieć problemy z nauką i wykonywaniem zadań domowych. Jest im ciężko zachowywać się właściwie w domu, szkole i innych miejscach.

ADHD nie wpływa na inteligencję dzieci i młodzieży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Difumenil Kiedy nie stosować leku Difumenil

■    jeśli pacjent ma uczulenie na metylofenidat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;

■    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w oku (jaskrę);

■    jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy;

■    jeśli pacjent ma zaburzenia odżywiania - nie odczuwa głodu lub potrzeby jedzenia - tzw. jadłowstręt psychiczny (anoreksja);

■    jeśli pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub zwężenie naczyń krwionośnych, które może wywołać bóle rąk i nóg;

■    jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem, takie jak zawał serca, nieregularne bicie serca, ból i uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, niewydolność serca, choroba serca lub wrodzone wady serca;

■    jeśli pacjent miał choroby naczyń mózgowych, takie jak udar, miejscowe rozszerzenie i osłabienie ściany naczynia (tętniak), zwężenie lub zablokowanie naczyń, zapalenie naczyń krwionośnych.

■    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne, tzw. inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni;

■    jeśli pacjent ma zaburzenia psychiczne, takie jak:

0    - psychopatyczną lub chwiejną emocjonalnie osobowość (typ borderline)

1    - zaburzenia myślenia lub wizje, lub chorobę zwaną schizofrenia - objawy ciężkich zaburzeń nastroju, jak:

o myśli lub tendencje samobójcze

o ciężka depresja, gdy pacjent jest bardzo smutny, czuje się bezwartościowy i zdesperowany o mania, gdy pacjent jest wyjątkowo podniecony, nadmiernie ożywiony i niepohamowany w swoich działaniach.

Nie należy stosować leku Difumenil, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdyż możliwe jest zaostrzenie wymienionych stanów.

1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Difumenil należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:

■    ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

■    ma trudności z połykaniem lub połykaniem całych tabletek;

■    ma zwężenie lub zamknięcie światła jelita lub przełyku;

■    miał drgawki (napady drgawkowe, drgawki, napad padaczkowy) lub nieprawidłowy zapis elektroencefalograficzny mózgu (EEG);

■    kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od alkoholu, leków lub narkotyków;

■    pacjentka rozpoczęła miesiączkowanie (patrz niżej „Ciąża, karmienie piersią i antykoncepcja”);

■    ma ruchowe lub werbalne tiki (trudne do opanowania, powtarzające się drgania części ciała lub powtarzane dźwięki lub słowa);

■    ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

■    ma choroby serca niewymienione wyżej w punkcie „Kiedy nie stosować leku Difumenil”;

■    ma zaburzenia psychiczne niewymienione wyżej w punkcie „Kiedy nie stosować leku Difumenil”.

Do innych zaburzeń psychicznych należą stany, w których pacjent:

-    ma wahania nastroju (od manii do depresji, określane jako „choroba afektywna dwubiegunowa”);

-    zaczyna być agresywny lub odczuwa wrogość, albo jego agresja nasila się;

-    widzi, słyszy lub odczuwa rzeczy, których nie ma (omamy);

-    wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia);

-    staje się niezwykle podejrzliwy (paranoja);

-    odczuwa pobudzenie, lęk lub napięcie;

-    odczuwa przygnębienie lub ma poczucie winy.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z wymienionych objawów i schorzeń dotyczy pacjenta, gdyż Difumenil może zaostrzyć te stany. Lekarz będzie chciał obserwować, jak lek wpływa na pacjenta.

Wywiad, jaki lekarz przeprowadzi przed rozpoczęciem stosowania leku Difumenil

Wywiad lekarski ma na celu podjęcie decyzji, czy Difumenil jest odpowiednim lekiem dla pacjenta. Lekarz zapyta:

■    czy pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki

■    czy w rodzinie zdarzył się przypadek nagłej, niewyjaśnionej śmierci

■    czy u pacjenta lub w jego rodzinie istnieje jakakolwiek inna choroba (taka jak choroba serca);

■    o samopoczucie pacjenta, np. uczucie podekscytowania lub depresji, dziwne myśli występujące aktualnie lub w przeszłości

■    czy w rodzinie ktoś ma tiki (trudne do opanowania, powtarzające się drgania części ciała lub powtarzane dźwięki i słowa)

■    czy u pacjenta lub innych członków jego rodziny występowały kiedykolwiek jakieś zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania

Lekarz omówi z pacjentem (lub jego opiekunem) ryzyko wahań nastroju (od manii do depresji, tzw. „choroba afektywna dwubiegunowa”). Będzie to polegać na przeprowadzeniu wywiadu psychiatrycznego dotyczącego przypadków samobójstw w rodzinie, występowania zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub depresji.

Ważne jest podanie tylu informacji, ile to możliwe. To pomoże lekarzowi podjąć decyzję, czy Difumenil jest właściwym lekiem dla danego pacjenta. Przed zastosowaniem leku lekarz może zadecydować o konieczności przeprowadzenia innych badań.

Difumenil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Difumenil, jeśli pacjent:

■    przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany w leczeniu depresji lub jeśli lek ten przyjmowany był w ciągu ostatnich 14 dni.

Przyjmowanie IMAO razem z lekiem Difumenil może spowodować nagłe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, Difumenil może wpływać na ich działanie lub wywoływać działania niepożądane. Przed przyjęciem leku Difumenil należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

■    inne leki przeciwdepresyjne

■    leki stosowane w ciężkich zaburzeniach psychicznych

■    leki przeciwpadaczkowe

■    leki stosowane w celu obniżenia lub zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi

■    niektóre leki na kaszel i przeziębienie zawierające składniki, które mogą wpływać na ciśnienie tętnicze krwi

Ważne, aby podczas zakupu takich leków skonsultować się z farmaceutą.

■    leki, które rozrzedzają krew w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy przyjmuje którykolwiek z wymienionych wyżej leków, przed zastosowaniem leku Difumenil powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed operacją

Należy powiedzieć lekarzowi o planowanej operacji. W dniu operacji nie należy przyjmować leku Difumenil, jeśli ma być zastosowany pewien rodzaj leku znieczulającego. Istnieje bowiem ryzyko nagłego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi podczas zabiegu.

Testy na obecność narkotyków

Difumenil może spowodować dodatni wynik testu na obecność narkotyków. Dotyczy to również testów antydopingowych wykonywanych u sportowców.

Difumenil z alkoholem

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilić działania niepożądane leku. Należy pamiętać, że niektóre produkty spożywcze i leki zawierają alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i antykoncepcja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy Difumenil wpływa na rozwój płodu. Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka:

■    jest aktywna seksualnie. Lekarz omówi metody zapobiegania ciąży;

■    jest w ciąży lub może być w ciąży. Lekarz zadecyduje, czy może przyjmować Difumenil;

■    karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Istnieje możliwość, że metylofenidat przenika do mleka kobiecego. Dlatego lekarz zadecyduje, czy podczas stosowania leku Difumenil możliwe jest karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku Difumenil mogą wystąpić zawroty głowy, problemy z koncentracją i nieostre widzenie. Jeśli to nastąpi, niebezpieczne może być wykonywanie takich czynności, jak prowadzenie pojazdu, obsługiwanie maszyn, jazda na rowerze, jazda konna czy wspinanie się na drzewa.

Difumenil zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Difumenil

Ile leku przyjmować

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

■    Lekarz zwykle rozpoczyna leczenie od małej dawki i zwiększa ją stopniowo w razie potrzeby.

■    Maksymalna dawka dobowa wynosi 54 mg.

■    Difumenil należy przyjmować raz na dobę, rano, popijając szklanką wody. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

■    Tabletkę należy połknąć w całości, bez żucia, przełamywania lub kruszenia. Na jednej stronie tabletki widoczna jest mała, okrągła dziurka.

■    Tabletka nie rozpuszcza się całkowicie po uwolnieniu substancji czynnej, dlatego jej szkielet może niekiedy pojawić się w kale pacjenta. Jest to zjawisko normalne.

U niektórych pacjentów Difumenil może powodować bezsenność. Aby uniknąć trudności

w zasypianiu leku nie należy przyjmować zbyt późno rano (chyba że lekarz zaleci inaczej).

Jeśli pacjent nie czuje się lepiej po 1 miesiącu leczenia

Jeśli pacjent nie odczuwa poprawy samopoczucia, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który może zadecydować o konieczności zastosowania innego leczenia.

Niewłaściwe stosowanie leku Difumenil

Niewłaściwe stosowanie leku Difumenil może prowadzić do nieprawidłowych zachowań. Może to również świadczyć o początku uzależnienia od leku. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od alkoholu, leków lub narkotyków.

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla danego pacjenta. Nie wolno go przekazywać innej osobie, nawet jeśli występują u niej podobne objawy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Difumenil

Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub wezwać pogotowie i poinformować o ilości zażytego leku.

Objawami przedawkowania mogą być:

■    wymioty

■    uczucie pobudzenia

■    drżenie

■    nasilenie ruchów mimowolnych

■    drgania mięśni

■    drgawki (po których może nastąpić śpiączka)

■    uczucie euforii

■    dezorientacja

■    widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy nierealnych (omamy)

■    pocenie się

■    zaczerwienie twarzy

■    ból głowy

■    wysoka gorączka

■    zmiany rytmu serca (wolny, szybki lub nieregularny)

■    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

■    rozszerzone źrenice

■    suchość w nosie i jamie ustnej

Pominięcie zastosowania leku Difumenil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy poczekać aż przyjdzie pora przyjęcia kolejnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Difumenil

Jeżeli pacjent nagle przerwie przyjmowanie leku, objawy ADHD mogą wrócić lub mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak depresja. Lekarz może zmniejszać stopniowo ilość leku przyjmowanego codziennie, zanim zostanie on całkowicie odstawiony. Przed odstawieniem leku Difumenil należy porozmawiać z lekarzem.

Badania wykonywane przez lekarza w czasie leczenia

Lekarz przeprowadzi kilka badań

■    przed rozpoczęciem leczenia w celu upewnienia się, że zastosowanie leku Difumenil jest bezpieczne i korzystne dla pacjenta;

■    po rozpoczęciu leczenia przynajmniej co 6 miesięcy (ale możliwe, że częściej), a także podczas każdej zmiany dawki

■    badania będą obejmować:

-    sprawdzanie apetytu

-    pomiar wzrostu i masy ciała

-    pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna

-    sprawdzenie, czy pacjent ma zaburzenia nastroju, stanu psychicznego lub jakiekolwiek inne nieprawidłowości oraz czy nie nastąpiło ich pogorszenie podczas przyjmowania leku Difumenil.

Długotrwałe leczenie

Stosowanie leku Difumenil nie musi trwać bezterminowo. Jeśli leczenie lekiem Difumenil trwa dłużej niż 1 rok, lekarz powinien na krótko je przerwać, np. podczas wakacji szkolnych. Pozwoli to ocenić, czy lek jest nadal potrzebny.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

14. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wprawdzie u niektórych ludzi występują działania niepożądane, jednak większość ocenia, że metylofenidat im pomaga. Lekarz porozmawia z pacjentem o tych działaniach niepożądanych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast poinformować lekarza.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    niemiarowy rytm serca (kołatanie serca)

■    zmiany lub wahania nastroju, lub zmiany osobowości


Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    myśli lub tendencje samobójcze

■    widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy nierealnych.

Są to objawy psychozy.

■    niekontrolowane dźwięki i ruchy ciała (zespół Tourette’a)

■    objawy alergii, takie jak wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała, płytki oddech, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    uczucie nadmiernego podniecenia, ożywienia i niepohamowania (mania)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    zawał mięśnia sercowego

■    nagły zgon

■    próba samobójcza

■    drgawki (napady padaczkowe)

■    łuszczenie się skóry lub fioletowo-czerwone plamy na skórze

■    zapalenie lub zator tętnic mózgowych

■    skurcze mięśni na skutek czasowego braku ukrwienia mózgu, których nie można opanować i które dotyczą oczu, głowy, szyi, całego ciała i układu nerwowego

■    zmniejszenie liczby krwinek (czerwonych, białych i płytek krwi), co może zwiększać skłonność do infekcji, krwawień i siniaków

■    nagłe zwiększenie temperatury ciała, bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi i ciężkie napady drgawkowe (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny, ZZN).

Nie jest pewne, czy to działanie było spowodowane przez metylofenidat, czy przez inne jednocześnie przyjmowane leki.


Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    niepożądane myśli, które ciągle powracają

■    niewyjaśnione omdlenia, ból w klatce piersiowej, duszność (mogą to być niekiedy objawy choroby serca)

■    paraliż lub zaburzenia ruchu i wzroku, zaburzenia mowy (mogą to być objawy zaburzeń naczyń mózgowych)


Jeśli którekolwiek z tych działań niepożądanych wystąpi u pacjenta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Mogą również wystąpić poniższe działania niepożądane. Jeśli ich nasilenie się zwiększy, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■    ból głowy

■    nerwowość

■    bezsenność

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    ból stawów

■    nieostre widzenie

■    uciskowy ból głowy

■    suchość w jamie ustnej, pragnienie

■    trudności w zasypianiu

■    wysoka gorączka

■    zmniejszone zainteresowanie seksem

■    nadmierne wypadanie włosów lub ich ścieńczenie

■    napięcie lub kurcze mięśni

■    utrata lub zmniejszenie apetytu

■    niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu

■    świąd, wysypka lub wypukłe, czerwone, swędzące wykwity (pokrzywka)

■    uczucie niezwykłej senności lub ospałości, zmęczenia

■    zaciskanie zębów lub zgrzytanie zębami, odczucie paniki

■    mrowienie, kłucie lub drętwienie skóry

■    zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (jednego z enzymów wątrobowych) we krwi

■    kaszel, ból gardła lub nosa i podrażnienie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie zatok

■    wysokie ciśnienie tętnicze krwi, przyspieszona czynność serca (tachykardia)

■    zawroty głowy, uczucie słabości, ruchy, których nie można opanować, nadmierna aktywność

■    uczucie agresji, pobudzenie, lęk, depresja, drażliwość, napięcie, roztrzęsienie i nieprawidłowe zachowanie

■    podrażnienie żołądka lub niestrawność, ból żołądka, biegunka, nudności, uczucie dyskomfortu w żołądku i wymioty

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    suchość oczu

■    zaparcie

■    uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

■    obecność krwi w moczu

■    apatia

■    drżenie

■    częstsza potrzeba oddania moczu

■    ból mięśni, skurcze mięśni

■    duszność lub bóle w klatce piersiowej

■    odczucie gorąca

■    zwiększenie wartości wyników badań czynności wątroby (widoczne w badaniach krwi)

■    gniew, zniecierpliwienie lub płaczliwość, nadmierna czujność, zaburzenia snu

■    zmęczenie, brak energii

■    nadmierna gadatliwość

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    uczucie dezorientacji lub splątania

■    zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie

■    obrzęk piersi u mężczyzn

■    nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry, czerwona, wypukła wysypka

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    kurcze mięśni

■    małe, czerwone plamki na skórze

■    zapalenie lub zator tętnic mózgowych

■    nieprawidłowa czynność wątroby, w tym niewydolność wątroby i śpiączka

■    zmiany wyników badań, w tym prób wątrobowych i badań krwi

■    zaburzenia myślenia, apatia, powtarzanie czynności, nadmierne skupianie się na jednej rzeczy

■    drętwienie palców rąk i nóg, mrowienie i zmiany zabarwienia skóry pod wpływem zimna (od białego do sinego, a następnie czerwonego, tzw. objaw Raynauda)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    migrena

■    rozszerzenie źrenic

■    bardzo wysoka gorączka

■    wolny lub szybki rytm serca, lub dodatkowe skurcze

■    duże napady drgawkowe (typu grand mal)

■    urojenia

■    silny ból brzucha, często z nudnościami i wymiotami Wpływ na rozwój fizyczny

Difumenil stosowany dłużej niż rok może spowodować u niektórych dzieci spowolnienie rozwoju fizycznego. Dotyczy to mniej niż 1 na 10 dzieci.

■    Możliwe jest zahamowanie wzrastania lub przyrostu masy ciała.

■    Lekarz będzie uważnie kontrolował wzrost i masę ciała pacjenta, a także jego sposób odżywiania.

■    Jeśli rozwój dziecka jest wolniejszy od oczekiwanego, stosowanie leku Difumenil może zostać przerwane na krótki czas.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

15. Jak przechowywać lek Difumenil

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania butelki przed pierwszym otwarciem. Po pierwszym otwarciu lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

■    Po pierwszym otwarciu butelki tabletki można przechowywać przez 6 miesięcy.

■    Opakowanie leku zawiera środek pochłaniający wilgoć, którego zadaniem jest zachowanie suchości tabletek. Nie jest przeznaczony do spożycia.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Difumenil

Substancją czynną leku jest metylofenidatu chlorowodorek.

Tabletki 18 mg

Każda tabletka zawiera 18 mg metylofenidatu chlorowodorku.

Tabletki 36 mg

Każda tabletka zawiera 36 mg metylofenidatu chlorowodorku.

Tabletki 54 mg

Każda tabletka zawiera 54 mg metylofenidatu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

■    warstwa z substancją czynną: polietylenu tlenek, kwas bursztynowy, powidon (K 25), butylohydroksytoluen, kwas stearynowy

■    warstwa bez substancji czynnej: polietylenu tlenek, sodu chlorek, powidon (K 25), butylohydroksytoluen, żelaza tlenek czerwony (E 172), kwas stearynowy

■    warstwa rozdzielająca: celulozy octan, poloksamer 188

■    otoczka z substancją czynną: hypromeloza, kwas bursztynowy

■    otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000 Ponadto w tabletkach 18 mg: żelaza tlenek żółty (E172)

Ponadto w tabletkach 54 mg: żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda Difumenil i co zawiera opakowanie

Tabletki 18 mg

Jasnożółte, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 8 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

Tabletki 36 mg

Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 10 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

Tabletki 54 mg

Czerwone, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 10 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

Lek jest dostępny w butelkach zawierających 28 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10 DK/H/2028/001-002-003/IB/008

Difumenil

Charakterystyka Difumenil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Difumenil, 18 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Difumenil, 36 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Difumenil, 54 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletki 18 mg

Każda tabletka zawiera 18 mg metylofenidatu chlorowodorku (Methylphenidati hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawiera 6,31 mg laktozy jednowodnej.

Tabletki 36 mg

Każda tabletka zawiera 36 mg metylofenidatu chlorowodorku (Methylphenidati hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawiera 8,43 mg laktozy jednowodnej.

Tabletki 54 mg

Każda tabletka zawiera 54 mg metylofenidatu chlorowodorku (Methylphenidati hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawiera 6,76 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki 18 mg

Jasnożółte, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 8 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

Tabletki 36 mg

Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 10 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

Tabletki 54 mg

Czerwone, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 10 mm, z otworkiem uwalniającym (z widoczną małą, okrągłą dziurką) po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ang. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) Metylofenidat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest wskazany do stosowania w ramach kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych, jeśli metody niefarmakologiczne są niewystarczające. Leczenie musi nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci. Rozpoznanie należy postawić zgodnie z kryteriami DSM 5 lub wytycznymi ICD-10 na postawie dokładnego wywiadu i oceny stanu psychicznego pacjenta. Rozpoznania nie można postawić wyłącznie na podstawie obecności jednego lub więcej objawów.

Dokładna etiologia tego zespołu nie jest znana, nie istnieje również pojedynczy test diagnostyczny.

Ustalenie właściwego rozpoznania wymaga zastosowania narzędzi oceny stanu somatycznego oraz specjalistycznych instrumentów psychologicznych, edukacyjnych i społecznych.

Kompleksowy program leczenia obejmuje zwykle oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i społeczne, jak również farmakoterapię. Jego celem jest ustabilizowanie funkcjonowania dziecka z zespołem zachowań, który charakteryzuje się takimi objawami, jak przewlekle utrzymujący się krótki zakres uwagi w wywiadzie, tendencja do rozpraszania uwagi, chwiejność emocjonalna, impulsywność, nadruchliwość o średnim lub znacznym nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawidłowy zapis EEG. Uczenie się może być zaburzone lub nie.

Nie u wszystkich dzieci z ADHD wskazane jest leczenie metylofenidatem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu a decyzję o jego zastosowaniu należy podjąć na podstawie bardzo dokładnej oceny nasilenia i przewlekłości objawów w zależności od wieku dziecka.

Zasadniczą rolę odgrywa umieszczenie dziecka w odpowiedniej szkole, na ogół konieczne są też oddziaływania psychospołeczne. Jeśli metody niefarmakologiczne okazują się niewystarczające, podstawą decyzji o przepisaniu leku psychostymulującego musi być dokładna ocena stopnia nasilenia objawów. Metylofenidat należy stosować tylko w zarejestrowanych wskazaniach i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jego przepisywania i rozpoznawania ADHD.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem specjalisty w dziedzinie zaburzeń zachowania u dzieci i (lub) młodzieży.

Tabletki Difumenil należy połykać w całości popijając płynem. Nie wolno ich żuć, dzielić ani kruszyć (patrz punkt 4.4).

Difumenil można podawać niezależnie od posiłków (patrz punkt 5.2).

Difumenil przyjmuje się raz na dobę, rano.

Badanie przesiewowe przed rozpoczęciem leczenia

Przed przepisaniem metylofenidatu konieczna jest wstępna ocena czynności układu sercowo-naczyniowego, w tym ciśnienia tętniczego i tętna. Kompleksowy wywiad lekarski powinien uwzględniać dane dotyczące innych jednocześnie stosowanych produktów leczniczych, zaburzeń lub objawów somatycznych i psychiatrycznych występujących obecnie lub w przeszłości, wywiadu rodzinnego z uwzględnieniem przypadków nagłego zgonu sercowego lub z niewyjaśnionych przyczyn oraz dokładny zapis wzrostu i masy ciała na siatce centylowej przed rozpoczęciem leczenia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Bieżąca kontrola stanu zdrowia

Należy systematycznie kontrolować wzrastanie, stan psychiczny i czynność układu krążenia (patrz także punkt 4.4).

♦    Ciśnienie tętnicze i tętno należy rejestrować na siatce centylowej podczas każdej zmiany dawki, a następnie co najmniej raz na 6 miesięcy.

♦    Dane dotyczące wzrostu, masy ciała i łaknienia należy rejestrować co najmniej raz na 6 miesięcy; wzrost należy zapisywać na siatce centylowej.

♦    Wystąpienie nowych lub zaostrzenie wcześniejszych zaburzeń psychicznych należy monitorować podczas każdej zmiany dawki, a następnie co najmniej raz na 6 miesięcy i podczas każdej wizyty lekarskiej.

Należy kontrolować, czy pacjenci nie pozorują przyjmowania produktu leczniczego, nie stosują go niezgodnie z zaleceniami lub czy nie nadużywają metylofenidatu.

Ustalanie dawki

Na początku leczenia metylofenidatem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu konieczne jest ostrożne i stopniowe zwiększanie dawki. Ustalanie dawki należy rozpocząć od dawki możliwie najmniejszej.

Mogą być dostępne produkty lecznicze o innej mocy lub inne produkty zawierające metylofenidat.

Dawkę można zwiększać każdorazowo o 18 mg. Dawkę dostosowuje się na ogół w odstępach około tygodnia.

Maksymalna dawka dobowa metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 54 mg.

Pacjenci, którzy wcześniej nie przyjmowali metylofenidatu

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w tej grupie pacjentów jest ograniczone (patrz punkt 5.1). Jego stosowanie może nie być wskazane u wszystkich dzieci z ADHD. W leczeniu pacjentów, którzy wcześniej nie stosowali metylofenidatu, mogą być wystarczające mniejsze dawki w postaciach krótko działających. Konieczne jest ostrożne dostosowywanie dawki przez lekarza prowadzącego w celu uniknięcia dawek większych niż jest to konieczne. Zalecana dawka początkowa metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu dla pacjentów, którzy dotychczas nie stosowali metylofenidatu lub dla pacjentów otrzymujących inne leki psychostymulujące (inne niż metylofenidat), wynosi 18 mg raz na dobę.

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują metylofenidat

W tabeli 1 podane są dawki metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zalecane dla pacjentów, którzy w chwili rozpoczęcia leczenia stosują metylofenidat w dawkach od 15 do 45 mg trzy razy na dobę. Zalecenia dotyczące dawkowania uwzględniają dotychczasowy schemat dawkowania i ocenę kliniczną stanu pacjenta.

Tabela 1

Zalecane dawkowanie podczas zamiany innych produktów leczniczych zawierających metylofenidat na metylofenidat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Wcześniej stosowana dawka dobowa metylofenidatu chlorowodorku

Zalecana dawka produktu Difumenil

5 mg metylofenidatu trzy razy na dobę

18 mg raz na dobę

10 mg metylofenidatu trzy razy na dobę

36 mg raz na dobę

15 mg metylofenidatu trzy razy na dobę

54 mg raz na dobę

Jeśli w ciągu miesiąca stosowania produktu leczniczego w odpowiedniej dawce nie obserwuje się poprawy, Difumenil należy odstawić.

Metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy przyjmować zbyt późno rano, gdyż może to spowodować zaburzenia snu.

Jeśli działanie produktu leczniczego ustępuje za wcześnie późnym popołudniem lub wieczorem, możliwy jest nawrót zaburzeń zachowania i (lub) niemożność zaśnięcia.

W takim wypadku pomocna może być mała dawka chlorowodorku metylofenidatu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Można także rozważyć zastosowanie schematu dawkowania metylofenidatu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu dwa razy na dobę w celu uzyskania właściwej kontroli objawów.

Należy rozważyć zalety i wady małej wieczornej dawki metylofenidatu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu, biorąc pod uwagę możliwe trudności w zasypianiu.

Jeśli konieczne jest stosowanie późnej dodatkowej dawki szybko uwalnianego metylofenidatu, nie należy kontynuować leczenia metylofenidatem w postaci o przedłużonym uwalnianiu, chyba że wiadomo, że taka sama dodatkowa dawka była również konieczna w standardowym leczeniu z zastosowaniem równoważnej dawki w porze śniadania/lunchu.

Należy stosować schemat dawkowania z zastosowaniem najmniejszej dawki dobowej, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów,

Długotrwałe (ponad 12 miesięcy) stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania metylofenidatu nie zostało systematycznie oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie musi i nie powinno trwać przez czas nieograniczony. Stosowanie leku zwykle kończy się w okresie dojrzewania lub po jego zakończeniu. Lekarz, który decyduje się na stosowanie metylofenidatu przez dłuższy czas (ponad 12 miesięcy) u dzieci i młodzieży z ADHD, powinien okresowo weryfikować zasadność długotrwałego leczenia danego pacjenta. W tym celu należy próbnie odstawić produkt leczniczy i ocenić funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zaleca się stosowanie przerw w leczeniu metylofenidatem co najmniej raz w roku, aby ocenić stan kliniczny dziecka (najlepiej w czasie wakacji szkolnych). Poprawa może się utrzymywać po czasowym lub trwałym odstawieniu leku.

Zmniejszanie dawki i odstawianie leku

Leczenie należy przerwać w razie braku poprawy po miesięcznym stosowaniu produktu leczniczego w odpowiedniej dawce. Jeśli wystąpi paradoksalne zaostrzenie objawów lub wystąpią inne ciężkie działania niepożądane, należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek.

Dorośli

U młodzieży, u której objawy utrzymują się do okresu wejścia w dorosłość i u których wykazano jednoznacznie korzyści z leczenia, wskazane może być stosowanie metylofenidatu w wieku dorosłym. Jednak rozpoczęcie leczenia metylofenidatem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u dorosłych nie jest właściwe (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Osoby w podeszłym wieku

Metylofenidatu nie należy stosować u osób w podeszłym wieku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Dzieci

Metylofenidatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

4.3 Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Jaskra.

♦    Guz chromochłonny.

♦    Leczenie niewybiórczymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub przez co najmniej 14 dni od ich odstawienia, ze względu na ryzyko przełomu nadciśnieniowego (patrz punkt 4.5).

♦    Nadczynność tarczycy

♦    Rozpoznana obecnie lub w przeszłości ciężka depresja, jadłowstręt psychiczny (lub zaburzenie odżywiania typu anorektycznego), skłonności samobójcze, objawy psychotyczne, ciężkie zaburzenia nastroju, mania, schizofrenia, zaburzenie osobowości o typie psychopatycznym lub osobowość z pogranicza.

♦    Rozpoznane obecnie lub w przeszłości ciężkie, epizodyczne zaburzenie afektywne dwubiegunowe (typu 1) (niedostatecznie kontrolowane farmakoterapią).

♦    Rozpoznane wcześniej choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, miażdżyca tętnic obwodowych, dławica piersiowa, wrodzone choroby serca z istotnymi zmianami hemodynamicznymi, kardiomiopatie, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu z możliwym zagrożeniem życia, kanałopatie (zaburzenia wywołane nieprawidłową czynnością kanałów j onowych).

♦ Rozpoznane wcześniej choroby mózgowo-naczyniowe: tętniak mózgu, choroby naczyń, takie jak zapalenie naczyń lub udar.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie metylofenidatem nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, a decyzję o zastosowaniu tego leku należy podjąć na podstawie dokładnej oceny nasilenia i przewlekłego charakteru objawów występujących u dziecka w zależności od jego wieku.

Długotrwałe (ponad 12 miesięcy) leczenie dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania metylofenidatu nie zostało systematycznie oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie musi i nie powinno trwać przez czas nieograniczony. Leczenie metylofenidatem przerywa się zwykle podczas lub po zakończeniu okresu dojrzewania. Pacjentów leczonych długotrwale (ponad 12 miesięcy) należy starannie i na bieżąco monitorować, zgodnie z zaleceniami podanymi w punktach 4.2 i 4.4, które obejmują ocenę czynności układu sercowo-naczyniowego, wzrastania, łaknienia, rozwoju nowych lub zaostrzenia wcześniejszych zaburzeń psychicznych. Zaburzenia psychiczne, które należy uwzględnić w kontroli stanu zdrowia, opisano niżej. Są to m.in. (ale nie tylko) tiki ruchowe i wokalne, zachowania agresywne lub wrogie, pobudzenie, lęk, depresja, psychoza, mania, urojenia, drażliwość, brak spontaniczności, wycofanie i nadmierna skłonność do perseweracji.

Lekarz, który podejmuje decyzję o stosowaniu metylofenidatu przez dłuższy czas (ponad 12 miesięcy) u dzieci i młodzieży z ADHD, powinien okresowo weryfikować zasadność długotrwałego leczenia każdego pacjenta, wprowadzając próby odstawienia produktu leczniczego na jakiś czas i oceniając funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zaleca się odstawianie metylofenidatu co najmniej raz w roku w celu oceny stanu psychicznego dziecka (na ogół podczas wakacji szkolnych). Poprawa może się utrzymywać w przypadku czasowego lub trwałego odstawienia produktu leczniczego.

Stosowanie u dorosłych

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w leczeniu początkowym u dorosłych lub rutynowej kontynuacji leczenia u pacjentów w wieku powyżej 18 lat. Jeśli przerwanie leczenia po ukończeniu przez młodocianego pacjenta 18 lat nie powiodło się, może być konieczne kontynuowanie leczenia w wieku dorosłym. Konieczność dalszego leczenia należy regularnie weryfikować i podejmować w rocznych odstępach..

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Metylofenidatu nie należy stosować u osób w podeszłym wieku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u dzieci

Metylofenidatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Czynność układu sercowo-naczyniowego

U pacjentów, u których rozważa się rozpoczęcie stosowania leków psychostymulujących, należy zebrać dokładny wywiad (w tym wywiad rodzinny pod kątem występowania nagłego zgonu sercowego lub zgonu z niewyjaśnionych przyczyn oraz złośliwych komorowych zaburzeń rytmu serca) oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe w celu oceny możliwych chorób serca. Jeśli wstępne dane sugerują występowanie chorób serca w przeszłości lub obecnie, konieczna jest dalsza ocena stanu pacjenta przez kardiologa. Specjalista kardiolog powinien pilnie zbadać pacjentów, u których podczas leczenia metylofenidatem występują takie objawy, jak kołatanie serca, ból w klatce piersiowej spowodowany wysiłkiem, niewyjaśniona utrata przytomności, duszność lub inne objawy wskazujące na chorobę serca.

Analizy danych z badań klinicznych dotyczących stosowania metylofenidatu u dzieci i młodzieży z ADHD wykazały, że u pacjentów przyjmujących lek często mogą występować zmiany ciśnienia tętniczego (rozkurczowego i skurczowego) o ponad 10 mmHg w porównaniu z grupą kontrolną. Nie są znane krótko- i długoterminowe następstwa kliniczne tych działań na układ krążenia u dzieci i młodzieży. Nie można wykluczyć możliwości powikłań klinicznych związanych ze zmianami obserwowanymi w trakcie badania klinicznego, zwłaszcza gdy leczenie rozpoczęte u dziecka lub młodocianego pacjenta kontynuowane jest w wieku dorosłym. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów, u których na skutek zwiększenia ciśnienia tętniczego lub tętna może wystąpić zaostrzenie przebiegu istniejącej choroby somatycznej. Choroby, w przebiegu których leczenie metylofenidatem jest przeciwwskazane - patrz punkt 4.3.

Należy uważnie monitorować stan układu sercowo-naczyniowego. Ciśnienie tętnicze i tętno należy rejestrować na siatce centylowej podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej co 6 miesięcy.

Stosowanie metylofenidatu jest przeciwwskazane w przebiegu niektórych rozpoznanych wcześniej chorób układu krążenia, jeśli nie zaleci inaczej specjalista kardiologii dziecięcej (patrz punkt 4.3).

Nagły zgon i wcześniej występujące strukturalne zaburzenia serca lub inne ciężkie choroby serca Przypadki nagłego zgonu były opisywane w związku z zastosowaniem leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy, stosowanych w dawkach typowych u dzieci. U niektórych z tych dzieci występowały strukturalne zaburzenia serca lub inne ciężkie choroby serca. Wprawdzie niektóre ciężkie choroby serca same mogą nieść większe ryzyko nagłego zgonu, jednak nie zaleca się stosowania leków psychostymulujących u dzieci i młodzieży z rozpoznanymi strukturalnymi zaburzeniami serca, kardiomiopatią, ciężkimi zaburzeniami rytmu lub innymi poważnymi problemami kardiologicznymi, które mogą prowadzić do zwiększonej podatności na działanie sympatykomimetyczne leków z tej grupy.

Niewłaściwe stosowanie a zdarzenia sercowo-naczyniowe

Niewłaściwe stosowanie substancji pobudzających ośrodkowy układ nerwowy może mieć związek z występowaniem nagłych zgonów lub innych ciężkich, niepożądanych zdarzeń ze strony układu sercowo- naczyniowego.

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe, w których stosowanie metylofenidatu jest przeciwwskazane -patrz punkt 4.3.

Pacjentów, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka (takie, jak choroby układu krążenia w wywiadzie, jednoczesne stosowanie leków zwiększających ciśnienie tętnicze krwi) należy badać podczas każdej wizyty, czy po rozpoczęciu leczenia metylofenidatem nie występują u nich przedmiotowe i podmiotowe objawy neurologiczne. Zapalenie naczyń mózgowych jest prawdopodobnie bardzo rzadką reakcją idiosynkratyczną na metylofenidat. Mało jest danych wskazujących na możliwość wyodrębnienia grup ryzyka, a wystąpienie objawów może być pierwszym wskaźnikiem istniejącego problemu klinicznego. Wczesne rozpoznanie poparte uzasadnionym podejrzeniem może pozwolić na szybkie odstawienie metylofenidatu i wczesne rozpoczęcie leczenia. Dlatego takie rozpoznanie należy brać pod uwagę u każdego pacjenta, u którego podczas leczenia metylofenidatem wystąpią nowe objawy neurologiczne odpowiadające zmianom niedokrwienia mózgu. Do objawów tych należą silne bóle głowy, drętwienie, osłabienie, porażenia i zaburzenia koordynacji, widzenia, mowy, języka lub pamięci.

Leczenie metylofenidatem nie jest przeciwwskazane u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym przebiegającym z niedowładem połowiczym.

Zaburzenia psychiczne

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych z ADHD jest częste i należy o tym pamiętać przepisując pacjentowi leki psychostymulujące. W razie wystąpienia nowych zaburzeń psychicznych lub zaostrzenia przebiegu wcześniejszych zaburzeń, metylofenidat można podawać tylko wtedy, gdy korzyści z leczenia przewyższają zagrożenia dla pacjenta.

Należy monitorować rozwój lub zaostrzenia przebiegu zaburzeń psychicznych podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej raz na 6 miesięcy i podczas każdej wizyty u lekarza.

W niektórych sytuacjach może być wskazane przerwanie leczenia.

Zaostrzenie występujących wcześniej objawów psychotycznych lub maniakalnych U pacjentów psychotycznych podawanie metylofenidatu może zaostrzyć objawy zaburzeń zachowania i myślenia.

Wystąpienie nowych objawów psychotycznych lub maniakalnych

Metylofenidat stosowany w zwykłych dawkach terapeutycznych może wywołać objawy psychotyczne (omamy wzrokowe/dotykowe/słuchowe i urojenia) lub maniakalne u dzieci i młodzieży bez epizodów psychozy lub manii w wywiadzie. Jeśli wystąpią objawy maniakalne lub psychotyczne, należy brać pod uwagę możliwy związek przyczynowy z zastosowaniem metylofenidatu. W niektórych sytuacjach może być wskazane przerwanie leczenia.

Zachowania agresywne lub wrogie

Wystąpienie lub nasilenie agresji lub wrogości może być wywołane stosowaniem leków psychostymulujących. Pacjentów leczonych metylofenidatem należy uważnie monitorować na początku leczenia, podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej raz na 6 miesięcy i podczas każdej wizyty lekarskiej, czy nie występują u nich lub czy nie nasilają się zachowania agresywne lub wrogie. U pacjentów, u których wystąpią zmiany w zachowaniu, lekarz powinien ocenić potrzebę dostosowania schematu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści ze zwiększenia lub zmniejszenia dawki. Można też rozważyć przerwanie leczenia.

Skłonności samobójcze

Lekarz powinien niezwłocznie ocenić stan psychiczny pacjentów, u których w trakcie leczenia ADHD wystąpią myśli lub zachowania samobójcze. Należy pamiętać o możliwości zaostrzenia przebiegu istniejącej choroby psychicznej i potencjalnym związku przyczynowym z zastosowaniem metylofenidatu. Konieczne może być leczenie choroby psychicznej, ponadto należy rozważyć możliwość odstawienia metylofenidatu.

Tiki

Stosowanie metylofenidatu wiąże się z wystąpieniem lub nasileniem tików ruchowych i werbalnych. Opisywano również zaostrzenie przebiegu zespołu Tourette’a. Przed rozpoczęciem podawania metylofenidatu należy przeanalizować wywiad rodzinny i przeprowadzić badanie pod kątem występowania tików lub zespołu Tourette’a. Podczas leczenia metylofenidatem pacjentów należy monitorować pod kątem występowania lub nasilenia tików.

Kontrola leczenia powinna odbywać się podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej raz na 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty u lekarza.

Lęk, pobudzenie psychoruchowe lub zdenerwowanie

Metylofenidat może zaostrzyć objawy lęku, pobudzenia psychoruchowego lub zdenerwowania (napięcia psychicznego). Ocena kliniczna tych objawów powinna poprzedzić zastosowanie metylofenidatu. Należy regularnie monitorować stan pacjentów pod kątem występowania lub zaostrzania się tych objawów podczas leczenia, podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej raz na 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty u lekarza.

Postacie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania metylofenidatu w leczeniu ADHD u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (w tym z nieleczonym zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu 1 i innymi postaciami zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) ze względu na ryzyko wystąpienia epizodu mieszanego lub maniakalnego. Przed rozpoczęciem leczenia metylofenidatem należy przeprowadzić badanie przesiewowe pacjentów z objawami depresyjnymi w celu ustalenia ryzyka zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Badanie powinno obejmować szczegółowy wywiad dotyczący chorób psychicznych, w tym występowanie samobójstw, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i depresji w wywiadzie rodzinnym. U tych pacjentów konieczna jest staranna i systematyczna kontrola (patrz wyżej „Zaburzenia psychiczne” oraz punkt 4.2). Monitorowanie objawów należy przeprowadzać podczas każdej zmiany dawki, a następnie przynajmniej raz na 6 miesięcy i podczas każdej wizyty u lekarza.

Rozwój fizyczny

Podczas długotrwałego stosowania metylofenidatu u dzieci notowano umiarkowane zmniejszenie przyrostu masy ciała i opóźnienie wzrastania.

Wpływ metylofenidatu na ostateczny wzrost i masę ciała nie jest obecnie znany. Badania są w toku. Podczas leczenia metylofenidatem należy kontrolować wzrost pacjenta. Wzrost, masę ciała i łaknienie należy rejestrować przynajmniej co 6 miesięcy; należy także wypełniać siatki centylowe wzrostu. U pacjentów, u których wzrastanie lub przyrost masy ciała odbiegają od wartości oczekiwanych, może być konieczne przerwanie leczenia metylofenidatem.

Napady padaczkowe

Metylofenidat należy stosować ostrożnie u pacjentów z padaczką. Metylofenidat może obniżać próg drgawkowy u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie, u pacjentów z wcześniejszymi zmianami w EEG, ale bez napadów i rzadko u pacjentów bez drgawek w wywiadzie i bez zmian w EEG. Jeśli częstość napadów padaczkowych zwiększa się lub występują nowe napady, należy przerwać leczenie metylofenidatem.

Nadużywanie, niewłaściwe stosowanie i stosowanie pozorowane

Pacjentów należy starannie monitorować ze względu na ryzyko stosowania metylofenidatu niezgodnie z przeznaczeniem (rekreacyjnego), stosowania niewłaściwego i nadmiernego. Metylofenidat należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznanym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub alkoholu ze względu na możliwość nadużywania, szkodliwego używania lub używania rekreacyjnego. Przewlekłe nadużywanie metylofenidatu może prowadzić do znacznej tolerancji i uzależnienia psychicznego z różnego stopnia nieprawidłowym zachowaniem. Mogą występować jawne epizody psychotyczne, zwłaszcza jako reakcja na nadużywanie drogą pozajelitową.

Decyzja o sposobie leczenia ADHD powinna obejmować wszystkie okoliczności, takie jak wiek pacjenta, istnienie czynników ryzyka dla zaburzenia związanego z używaniem substancji psychoaktywnych (tj. współistnienie zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, zaburzenia zachowania lub zaburzenia afektywnego dwubiegunowego), nadużywanie substancji psychoaktywnych w przeszłości lub obecnie. Konieczna jest ostrożność w przypadku pacjentów niestabilnych emocjonalnie, na przykład uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub alkoholu w wywiadzie, gdyż pacjenci tacy mogą przyjmować większe dawki leku z własnej inicjatywy.

Dla niektórych pacjentów, u których występuje duże ryzyko nadużywania substancji psychoaktywnych, metylofenidat i inne leki psychostymulujące mogą nie być odpowiednie; w takich sytuacjach należy rozważyć zastosowanie innych leków niż leki psychostymulujące.

Odstawianie leku

Podczas odstawiania leku konieczny jest ścisły nadzór, gdyż może ujawnić się depresja, a także przewlekła nadaktywność. Niektórzy pacjenci mogą wymagać długotrwałej obserwacji kontrolnej. Ścisły nadzór konieczny jest również podczas odstawiania leku u pacjentów nadużywających go ze względu na możliwość rozwoju ciężkiej depresji.

Zmęczenie

Metylofenidatu nie należy stosować w celu zapobiegania lub leczenia normalnych stanów zmęczenia. Substancje pomocnicze: laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę: nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Wybór postaci produktu leczniczego zawierającego metylofenidat

Decyzję o wyborze postaci produktu leczniczego zawierającego metylofenidat podejmuje lekarz prowadzący w oparciu indywidualne wskazania i wymagany czas trwania leczenia.

Testy na obecność substancji psychoaktywnych

Produkt leczniczy zawiera metylofenidat, który może dawać fałszywie dodatnie wyniki badań na obecność pochodnych amfetaminy, szczególnie w przypadku testów immunologicznych.

Niewydolność nerek lub wątroby

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania metylofenidatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Wpływ na parametry hematologiczne

Nie jest znane bezpieczeństwo długotrwałego stosowania metylofenidatu. Należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli wystąpi leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość lub inne zmiany, w tym zmiany wskazujące na poważne zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Możliwość wystąpienia niedrożności przewodu pokarmowego

Ponieważ tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające metylofenidat nie odkształcają się w znaczącym stopniu podczas przechodzenia przez przewód pokarmowy, zazwyczaj nie powinno się ich podawać pacjentom ze znacznym zwężeniem żołądka lub jelit (o podłożu chorobowym lub jatrogennym), a także pacjentom z dysfagią lub dużymi trudnościami w połykaniu tabletek. Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu objawów niedrożności u pacjentów z rozpoznanym zwężeniem przewodu pokarmowego po przyjęciu nieulegających odkształceniu tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Ze względu na specyfikę tabletek o przedłużonym uwalnianiu, Difumenil należy stosować tylko u pacjentów, którzy są w stanie połykać tabletki w całości. Pacjentów należy poinformować, że tabletki te należy połykać w całości popijając płynem. Tabletek nie należy żuć, dzielić ani kruszyć.

Lek zawarty jest w niewchłanialnej otoczce, skonstruowanej tak, aby uwalniała lek z kontrolowaną szybkością. Otoczka tabletki jest wydalana z ustroju. Pacjentów nie powinna niepokoić obecność w stolcu otoczki przypominającej wyglądem tabletkę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Nie wiadomo, w jaki sposób metylofenidat może wpływać na stężenie w osoczu innych podawanych jednocześnie leków. Dlatego zaleca się ostrożność podczas stosowania metylofenidatu z innymi lekami, zwłaszcza o wąskim przedziale terapeutycznym.

Udział enzymów układu cytochromu P450 w metabolizmie metylofenidatu nie jest klinicznie istotny. Leki pobudzające lub hamujące enzymy cytochromu P450 prawdopodobnie nie wywierają znaczącego wpływu na farmakokinetykę metylofenidatu. I odwrotnie, enancjomery D i L metylofenidatu nie hamują znacząco aktywności enzymów układu cytochromu P450 (1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 lub 3A).

Jednak niektóre doniesienia wskazują, że metylofenidat może hamować metabolizm leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, leków przeciwdrgawkowych (np. fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu) i niektórych leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Podczas rozpoczynania lub przerywania leczenia metylofenidatem może być konieczne dostosowanie dawek tych leków (jeśli były wcześniej stosowane) i pomiar ich stężenia w osoczu (lub czasu krzepnięcia w przypadku pochodnych kumaryny).

Interakcje farmakodynamiczne

Leki przeciwnadciśnieniowe

Metylofenidat może zmniejszać skuteczność leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Stosowanie w połączeniu z lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze

Zaleca się ostrożność u pacjentów leczonych metylofenidatem i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi (patrz także podpunkty dotyczące chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych w punkcie 4.4).

Ze względu na możliwość wystąpienia przełomu nadciśnieniowego, stosowanie metylofenidatu jest przeciwwskazane u pacjentów leczonych (obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni) niewybiórczymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO (patrz punkt 4.3).

Stosowanie z alkoholem

Alkohol może nasilać niepożądane działanie psychoaktywnych produktów leczniczych (w tym metylofenidatu) na OUN. Dlatego nie należy pić alkoholu podczas leczenia metylofenidatem.

Stosowanie z anestetykami halogenowymi

Istnieje ryzyko nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego podczas zabiegów chirurgicznych. Nie należy podawać metylofenidatu w dniu planowej operacji.

Stosowanie z działającymi ośrodkowo agonistami receptora alfa-2-adrenergicznego (np. z klonidyną) Nie przeprowadzono systematycznej długotrwałej oceny bezpieczeństwa stosowania metylofenidatu w skojarzeniu z klonidyną lub innymi agonistami receptora alfa-2-adrenergicznego o działaniu ośrodkowym.

Stosowanie z lekami dopaminergicznymi

Zaleca się ostrożność podczas stosowania metylofenidatu w skojarzeniu z lekami dopaminergicznymi, w tym z lekami przeciwpsychotycznymi. Ponieważ główne działanie metylofenidatu polega na zwiększaniu stężenia dopaminy w przestrzeni pozakomórkowej, jego stosowanie może powodować interakcje farmakodynamiczne podczas jednoczesnego zastosowania bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy (w tym DOPA i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych) lub antagonistów dopaminy, w tym leków przeciwpsychotycznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania metylofenidatu u kobiet w ciąży.

W spontanicznych zgłoszeniach opisano przypadki toksyczności krążeniowo-oddechowej u noworodków, zwłaszcza tachykardię u płodu i niewydolność oddechową.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po podaniu dawek toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się stosowania metylofenidatu w czasie ciąży, chyba że lekarz nie zdecyduje, że opóźnienie leczenia może stanowić większe ryzyko dla przebiegu ciąży.

Karmienie piersią

Metylofenidat był wykrywany w mleku kobiet leczonych tym lekiem.

Opisano przypadek niemowlęcia, u którego wystąpiło niewyjaśnione zmniejszenie masy ciała w okresie narażenia na lek. Stan dziecka powrócił do normy i nastąpiło zwiększenie masy ciała po przerwaniu przez matkę leczenia metylofenidatem. Nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowlęcia karmionego piersią.

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią bądź czy przerwać leczenie metylofenidatem lub czasowo wstrzymać jego stosowanie, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

W badaniach nieklinicznych nie obserwowano istotnych działań.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metylofenidat może powodować zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, w tym trudności w akomodacji, podwójne i nieostre widzenie. Lek może mieć umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy ostrzec o możliwości wystąpienia opisanych objawów i poinformować, że w razie ich wystąpienia powinni unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Poniższa tabela pokazuje wszystkie działania niepożądane związane z metylofenidatem, notowane podczas badań klinicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w spontanicznych zgłoszeniach w okresie porejestracyjnym, a także opisywane w związku ze stosowaniem chlorowodorku metylofenidatu w innych postaciach. Jeśli częstości działań niepożądanych metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i w innych postaciach farmaceutycznych były różne, stosowano największą wartość z obu baz danych.

Ocena częstości: bardzo często (>1/10) często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1000) bardzo rzadko (<1/10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych#, zapalenie zatok#

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistoś ć, leukopenia, małopłytkowoś ć, plamica małopłytkowa

Pancytope

nia

Zaburzenia

układu

immunologic

znego

Reakcje

nadwrażliwości,

tj. obrzęk

naczynioruchowy

, reakcje

anafilaktyczne,

obrzęk

małżowiny

usznej,

zmiany

pęcherzowe,

zmiany

złuszczające,

pokrzywki,

świąd, wysypki i

wykwity skórne

Zaburzenia

metabolizmu

i

odżywiania*

Jadłowstręt,

zmniejszenie

łaknienia^

umiarkowane

zmniejszenie

przyrostu masy

ciała i wzrostu

podczas

długotrwałego

stosowania u

dzieci*

Zaburzenia

Bezsenność,

Jadłowstręt,

Zaburzenia

Mania*t,

Próby

Urojenia*t,

psychiczne

nerwowość

labilność

emocjonalna,

agresja*,

pobudzenie*,

lęk*t,

depresja*,

drażliwość,

nieprawidłowe

zachowanie,

nagłe zmiany

nastroju,

tiki*,

początkowa

bezsenność#,

nastrój

depresyjny#,

depresja#,

zmniejszone

libido#,

napięcie#,

bruksizm#,

napad paniki#

psychotyczne*, omamy słuchowe, wzrokowe i dotykowe*, złość, myśli samobójcze*, zmiany nastroju, niepokój1, płaczliwość, nasilenie tików w zespole Tourette’a*, słowotok, nadmierna czujność, zaburzenia snu

dezorientacja , zaburzenia popędu płciowego, stan splątania

samobójcze (w tym

samobójstwo

dokonane)* f,

przemijający

nastrój

depresyjny*,

nieprawidłowe

myślenie,

apatia1,

powtarzające

się

zachowania, nadmierne skupianie się na czymś

zaburzenia

myślenia*,

uzależnieni

e. Opisano

przypadki

nadużywan

ia i

uzależnieni a, częściej od

produktów

o

natychmias

towym

uwalnianiu

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy,

dyskinezy,

nadmierna

aktywność

psychoruchowa,

senność,

parestezje#,

uciskowy ból

głowy#

Nadmierne uspokojenie, drżenie mięśni^ letarg#

Drgawki,

ruchy

choreoatetotyc

zne,

odwracalne

ubytki

neurologiczne spowodowane niedokrwienie m, złośliwy zespół

neuroleptyczny (ang. NMS) (opisane przypadki były słabo

udokumentowa ne i w

większości z nich pacjenci otrzymywali również inne leki, dlatego rola

metylofenidatu w patogenezie NMS jest niejasna)

Zaburzenia

mózgowo-

naczyniow

e*i (w tym

zapalenie

naczyń,

krwawienia

mózgowe,

udary,

zapalenie

tętnic

mózgowyc

h,

niedrożnoś ć naczyń mózgowyc h).

Napady drgawkowe typu grand mal*, migrena^

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

akomodacji#

Nieostre widzenie^ suche oko#

Trudności w

akomodacji,

zaburzenia

widzenia,

podwójne

widzenie

Rozszerzen ie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego#

Zaburzenia

serca*

Zaburzenia

rytmu,

tachykardia,

Ból w klatce piersiowej

Dławica

piersiowa

Zatrzymanie krążenia, zawał mięśnia

Częstoskur

cz

nadkomoro

kołatanie serca

sercowego

wy,

bradykardi

a,

skurcze

dodatkowe

komorowe^

, skurcze

dodatkowe

ogólniet

Zaburzenia

naczyniowe*

Nadciśnienie

tętnicze

Uderzenia gorąca#

Zapalenie i (lub)

niedrożność

tętnic

mózgowych,

ziębnięcie

kończyn^,

zjawisko

Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego , klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, ból w obrębie jamy ustnej i gardła

Dusznośćt

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle w

nadbrzuszu,

biegunka,

nudności^

odczucie

dyskomfortu w

jamie

brzusznej,

wymioty,

suchość w

jamie ustnej^

niestrawność#

Zaparciet

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Nieprawidłowa czynność wątroby, w tym śpiączka wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie,

świąd,

wysypka,

pokrzywka

Obrzęk

naczynioruchowy , choroby pęcherzowe, choroby

przebiegające ze

złuszczaniem

naskórka

Nadmierna

potliwośćt,

wysypka

plamista,

rumień

Rumień

wielopostacio

wy,

złuszczające

zapalenie

skóry,

trwałe

wykwity

polekowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, napięcie mięśni#, skurcze mięśni#

Bóle mięśni^, drganie mięśni

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz,

częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

wzwodu#

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka,

opóźnienie

wzrastania

podczas

długotrwałego

stosowania u

dzieci*,

uczucie

zmęczenia^,

drażliwość#,

uczucie

rozstrzęsienia#,

astenia#,

pragnienie#

Ból w klatce piersiowej

Nagły zgon sercowy*

Uczucie dyskomfort u w klatce piersiowej, wysoka gorączka

Badania

diagnostyczn

e

Zmiany ciśnienia tętniczego i tętna

(przeważnie zwiększenie)*, zmniejszenie masy ciała*, zwiększenie aktywności aminotransferaz y alaninowej#

Szmery sercowe*,

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi,

zwiększone stężenie bilirubiny^, zmniejszenie liczby płytek, nieprawidłowa liczba krwinek białych

*    patrz punkt 4.4.

#    Częstość ustalona na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych u dorosłych, a nie badań u dzieci i młodzieży; mogą odnosić się również do dzieci i młodzieży.

f Częstość ustalona na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych u dzieci i młodzieży i większa w przebiegu badań klinicznych u dorosłych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Podczas leczenia pacjentów z powodu przedawkowania należy pamiętać o przedłużonym uwalnianiu metylofenidatu z produktu leczniczego o wydłużonym działaniu.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Ostre objawy wynikające głównie z nadmiernego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu współczulnego mogą spowodować wymioty, pobudzenie, drżenie, wzmożenie odruchów, drżenia mięśniowe, drgawki (po których może wystąpić śpiączka), euforia, splątanie, omamy, majaczenie, pocenie się, nagłe zaczerwienienie twarzy, ból głowy, wysoka gorączka, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic i suchość błon śluzowych.

Leczenie

Nie ma swoistej odtrutki w przypadku przedawkowania metylofenidatu. Leczenie polega na zastosowaniu odpowiedniego postępowania podtrzymującego.

Pacjenta należy chronić przed samouszkodzeniem i działaniem bodźców zewnętrznych, które mogą nasilać występującą nadpobudliwość. Jeśli objawy przedmiotowe i podmiotowe nie są nadmiernie nasilone i pacjent jest przytomny, można usunąć treść żołądkową przez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka. Przed wykonaniem płukania żołądka należy opanować pobudzenie psychoruchowe i napady drgawkowe (jeśli występują) oraz zapewnić drożność dróg oddechowych. Inne metody detoksykacji treści jelitowej obejmują podanie węgla aktywowanego i środka przeczyszczającego.

W przypadku ciężkiego zatrucia przed wykonaniem płukania żołądka należy podać starannie dobraną dawkę leku z grupy benzodiazepin.

W celu podtrzymania krążenia i wymiany oddechowej konieczne jest leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Hipertermia może wymagać ochładzania zewnętrznego.

Nie ustalono skuteczności dializy otrzewnowej lub hemodializy pozaustrojowej w przypadku przedawkowania metylofenidatu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki działające ośrodkowo. Kod ATC: N06BA04 Mechanizm działania

Chlorowodorek metylofenidatu jest lekiem o łagodnym działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Mechanizm działania w zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) nie jest znany. Uważa się, że metylofenidat hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy w neuronach presynaptycznych i zwiększa uwalnianie tych monoamin do przestrzeni pozaneuronalnej. Metylofenidat jest mieszaniną racemiczną składającą się z izomerów D i L. Izomer D wykazuje większą aktywność farmakologiczną niż izomer L.

Kliniczna skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

W kluczowych badaniach klinicznych metylofenidat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu oceniano u 321 pacjentów, których stan kliniczny był wcześniej ustabilizowany metylofenidatem w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (ang. immediate release, IR) oraz u 95 pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej produktów metylofenidatu IR.

Badania kliniczne wykazały, że działanie metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosowanego raz na dobę, rano, utrzymywało się do 12 godzin po podaniu.

Ośmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu (899) dorosłych pacjentów z ADHD w wieku od 18 do 65 lat oceniano w trzech kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą, trwających od 5 do 13 tygodni. Wykazano pewną krótkotrwałą skuteczność metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w dawce dobowej od 18 do 72 mg, ale obserwacje te nie były zgodne w okresie przekraczającym 5 tygodni. W jednym badaniu, w którym odpowiedź zdefiniowano jako zmniejszenie nasilenia objawów o najmniej 30% w skali oceny ADHD Connera (CAARS) w stosunku do wartości wyjściowej w tygodniu 5. (punkt końcowy) i analizowano uznając pacjentów, dla których nie było danych z ostatniej wizyty kontrolnej za niereagujących na leczenie, stwierdzono znacząco większy odsetek odpowiedzi na leczenie metylofenidatem w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 18, 36 lub 72 mg na dobę w porównaniu z placebo. W dwóch pozostałych badaniach, gdy uznano pacjentów, dla których nie było danych z ostatniej wizyty kontrolnej za niereagujących na leczenie, stwierdzono liczbową przewagę metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nad placebo, ale nie wykazano znaczącej statystycznie różnicy w odsetku pacjentów spełniających zdefiniowane uprzednio kryteria odpowiedzi na leczenie między metylofenidatem a placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Metylofenidat wchłania się szybko. U osób dorosłych po podaniu doustnym metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu otoczka zewnętrzna tabletki rozpuszcza się, a lek osiąga początkowe maksymalne stężenie po upływie około 1 do 2 godzin. Metylofenidat zawarty w wewnętrznej warstwie tabletki uwalnia się stopniowo w ciągu następnych kilku godzin.

Maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje się po około 6 do 8 godzin, następnie wartości te zmniejszają się stopniowo. Przyjmowanie metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę minimalizuje wahania między maksymalnymi i minimalnymi wartościami stężenia leku w osoczu, które są charakterystyczne dla produktów metylofenidatu o natychmiastowym uwalnianiu przyjmowanych trzy razy na dobę. Wielkość wchłaniania metylofenidatu z tabletki o przedłużonym uwalnianiu przyjmowanej raz na dobę jest zazwyczaj porównywalna do zwykłych produktów o natychmiastowym uwalnianiu.

U 36 dorosłych osób średnie wartości parametrów farmakokinetycznych po podaniu metylofenidatu w dawce 18 mg raz na dobę wynosiły: Cmax 3,7±1,0 (ng/ml), Tmax 6,8±1,8 (h), AUCmf 41,8±13,9 (ng-h/ml) i t^ 3,5±0,4 (h).

Nie notowano różnic w farmakokinetyce metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu po podaniu w dawce pojedynczej i po podaniu dawek wielokrotnych (raz na dobę), co wskazuje na brak znaczącej kumulacji leku w organizmie. Wartości AUC i tm po dawkowaniu wielokrotnym (raz na dobę) są zbliżone do wartości uzyskiwanych po podaniu pierwszej dawki metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynoszącej 18 mg.

Liniowość

U osób dorosłych po podaniu metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynoszącej w pojedynczych dawkach 18 mg, 36 mg i 54 mg na dobę wartości Cmax i AUC^-if były proporcjonalne do dawki.

Dystrybucja

U dorosłych stężenia metylofenidatu w osoczu zmniejszają się dwuwykładniczo po podaniu doustnym. Okres półtrwania metylofenidatu u osób dorosłych po podaniu doustnym metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu wynosił około 3,5 godziny. Stopień wiązania z białkami metylofenidatu i jego metabolitów wynosi około 15%. Pozorna objętość dystrybucji metylofenidatu wynosi około 13 litrów/kg.

Metabolizm

U ludzi metylofenidat jest metabolizowany głównie przez deestryfikację do kwasu alfa-fenylopiperydynooctowego (PPA, którego stężenie jest około 50-krotnie większe niż stężenie substancji niezmienionej), który nie jest aktywny lub ma niewielką aktywność farmakologiczną.

U dorosłych metabolizm metylofenidatu zawartego w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu podawanych raz na dobę, oceniany jako przemiana do PPA, jest zbliżony do metabolizmu metylofenidatu w postaci podawanej trzy razy na dobę. Metabolizm dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych metylofenidatu jest podobny.

Wydalanie

U osób dorosłych, okres półtrwania metylofenidatu w fazie eliminacji po podaniu metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu wynosił około 3,5 godziny. Po podaniu doustnym w ciągu 48 do 96 godzin około 90% dawki wydala się w postaci metabolitów w moczu, a 1 do 3% z kałem. Niewielkie ilości metylofenidatu w postaci niezmienionej wykrywa się w moczu (mniej niż 1%). Głównym metabolitem obecnym w moczu jest kwas alfa-fenylopiperydynooctowy (60-90%).

U ludzi po podaniu doustnym metylofenidatu znakowanego izotopem około 90% radioaktywności wykrywano w moczu. Głównym metabolitem był PPA, który stanowił około 80% dawki.

Wpływ pożywienia

Nie stwierdzono różnic między właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu podawanego po spożyciu śniadania z dużą zawartością tłuszczu lub na czczo.

Szczególne grupy pacjentów

Płeć

U zdrowych dorosłych osób średnie wartości AUC(0-inf) skorygowane względem dawki dla metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu wynosiły 36,7 ng.h/ml u mężczyzn i 37,1 ng.h/ml u kobiet, bez zauważalnych różnic między grupami.

Rasa

U zdrowych dorosłych osób otrzymujących metylofenidat w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu wartości AUC^-if skorygowane względem dawki były zgodne w różnych grupach etnicznych, jednak wielkość próby mogła być niewystarczająca do wykrycia zmienności parametrów farmakokinetycznych w zależności od pochodzenia etnicznego.

Wiek

Nie badano farmakokinetyki metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 7 do 12 lat parametry farmakokinetyczne metylofenidatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu po podaniu dawki 18, 36 i 54 mg wynosiły (średnia ± SD): Cmax 6,0±1,3, 11,3±2,6 i 15,0±3,8 ng/ml, T 9,4±0,02, 8,1±1,1 i 9,1±2,5 h i AUCq-„,5 odpowiednio 50,4±7,8, 87,7±18,2, 121,5±37,3 ng'h/ml.

Niewydolność nerek

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z niewydolnością nerek. U ludzi po podaniu doustnym metylofenidatu znakowanego radioizotopem lek był intensywnie metabolizowany i około 80% radioaktywności wykrywane było w moczu w postaci PPA. Ponieważ nie jest to istotna droga wydalania metylofenidatu, niewydolność nerek prawdopodobnie ma niewielki wpływ na farmakokinetykę metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Niewydolność wątroby

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania metylofenidatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego podczas całego życia u szczurów i myszy odnotowano zwiększoną liczbę złośliwych nowotworów wątroby, ale tylko u samców myszy. Znaczenie tej obserwacji w praktyce klinicznej nie jest znane.

Metylofenidat nie wpływał na aktywność rozrodczą i płodność w dawkach nieznacznie (kilkakrotnie) przekraczających dawki stosowane w praktyce klinicznej.

Wpływ na przebieg ciąży i rozwój zarodka lub płodu

Ocenia się, że metylofenidat nie wykazuje działania teratogennego u szczurów i królików. Toksyczne działanie na płód (np. utrata całego miotu) i organizm ciężarnej samicy obserwowano u szczurów po zastosowaniu dawek toksycznych dla matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa z substancją czynną

Polietylenu tlenek Kwas bursztynowy Powidon (K 25)

Butylohydroksytoluen Kwas stearynowy

Warstwa bez substancji czynnej

Polietylenu tlenek Sodu chlorek Powidon (K 25)

Butylohydroksytoluen Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Kwas stearynowy

Warstwa rozdzielająca

Celulozy octan Poloksamer 188

Otoczka z substancją czynną

Hypromeloza Kwas bursztynowy

Otoczka

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

Dodatkowo w tabletkach 18 mg: żelaza tlenek żółty (E172)

Dodatkowo w tabletkach 54 mg: żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta butelka: 2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nieotwarta butelka: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Po pierwszym otwarciu butelki: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z HDPE z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci i zawierającą środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku, zawierające 28, 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tabletki 18 mg Tabletki 36 mg Tabletki 54 mg


Pozwolenie nr 19975 Pozwolenie nr 19976 Pozwolenie nr 19977

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.04.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19 DK/H/2028/001-002-003/IB/00008

Difumenil