Imeds.pl

Dih Max 1000 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DiH MAX

1000 mg, tabletki {Diosminum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, j eśli potrzebna j est rada lub dodatkowa informacj a.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi łub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek DIH MAX i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH MAX

3.    Jak stosować lek DIH MAX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DIH MAX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DIH MAX i w jakim celu się go stosuje

Tabletki DIH MAX zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów. DIH MAX zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Wskazania do stosowania

•    Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

-    bóle i nocne kurcze nóg,

-    uczucie ciężkości nóg,

-    żylaki kończyn dolnych,

-    poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,

-    obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).

•    Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidów).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH MAX Kiedy nie stosować leku DIH MAX

-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku objawów związanych z żylakami odbytu leczenie lekiem DIH MAX powinno być objawowe i krótkotrwałe.

Inne lekiiDIHMAX

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

DIH JV1AX z jedzeniem i piciem

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek podaje się podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Z uwagi na brak wystarczających danych, lek DIH MAX może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmowanie leku DIH MAX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek DIH MAX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę podczas posiłku.

•    Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek: po 1 tabletce 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletce 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DIH MAX

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku DIH MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DIH MAX

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie oraz wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój) nie jest wymagane odstawienie leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek DIH MAX

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek DIH MAX

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina w ilości 1000 mg w tabletce.

Pozostałe substancje pomocnicze to: alkohol poliwinylowy 4-88, kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek DIH MAX i co zawiera opakowanie

Lek DIH MAX są to tabletki owalne, beżowe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bezwonne.

Jedno opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

email: informacj aoleku@hasco-lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3