+ iMeds.pl

Diky 4% 40 mg/gUlotka Diky 4%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

DIKY 4%, aerozol na skórę, roztwór (Diclofenacum natricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DIKY 4% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku DIKY 4%

3.    Jak przyjmować lek DIKY 4%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać DIKY 4%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest DIKY 4% i w jakim celu się go stosuje

Lek DIKY 4% zawiera substancję czynną o nazwie diklofenak sodowy, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Lek DIKY 4% jest stosowany do uśmierzenia ostrego bólu i obrzęku małych i średnich stawów oraz otaczających tkanek.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem DIKY 4%

Kiedy nie przyjmować DIKY 4%

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenek sodowy, orzeszki ziemne, soję lub na którykolwiek z pozostałych składników leku DIKY 4%.

•    Jeśli kiedykolwiek wcześniej u pacjenta wystąpiła - przebiegająca z trudnościami z oddychaniem, wysypką i nieżytem nosa - reakcja uczuleniowa na aspirynę (kwas acetylosalicylowy) lub którykolwiek inny lek z grupy NLPZ, na przykład ibuprofen.

•    W ostatnich trzech miesiącach ciąży - należy zapoznać się z punktem dotyczącym ciąży i karmienia piersią.

•    Na skórę piersi u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DIKY 4%

•    Jeżeli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka, problemy z wątrobą lub nerkami, tendencja do krwawień lub zapalna choroba jelit.

•    Jeżeli u pacjenta występowała astma oskrzelowa lub alergie.

•    Unikać stosowania na duże powierzchnie skóry i przez dłuższy okres czasu, o ile nie zalecił tak lekarz.

•    Nie stosować w okolicach oczu, nosa i ust, narządów płciowych ani na otwarte rany czy zakażoną skórę. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy dokładnie przepłukać je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

•    Nigdy nie należy połykać leku DIKY 4%.

•    Nie należy opalać się ani korzystać z solarium w trakcie stosowania tego leku.

•    Należy przerwać stosowanie leku DIKY 4% jeśli wystąpi wysypka na skórze.

•    Nie należy przykrywać obszaru, na którym zastosowano lek, opatrunkami okluzyjnymi (wodoodpornymi lub nieprzepuszczającymi powietrza) ani plastrami.

•    Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i DIKY 4%.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku DIKY 4%:

•    Jeżeli pacjent stosuje tabletki, kapsułki lub czopki przeciwbólowe zawierające diklofenak sodowy, kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek inny lek przeciwzapalny, na przykład ibuprofen. Stosowanie innego NLPZ (w tym kwasu acetylosalicylowego lub ibuprofenu) równocześnie

z lekiem DIKY 4% może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki, które planują zajść w ciążę powinny skonsultować z lekarzem lub farmaceutą zastosowanie leku DIKY 4%.

Nie stosować leku DIKY 4% w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może to zaszkodzić dziecku lub spowodować problemy podczas porodu.

DIKY 4% może być zastosowany tylko na zlecenie lekarza podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży i dawka powinna być możliwie niska i czas przyjmowania możliwie krótki.

DIKY 4% może być zastosowany tylko na zlecenie lekarza w okresie karmienia piersią, ponieważ diklofenak sodu w niewielkich ilościach przechodzi do mleka.

Natomiast nie stosować leku DIKY 4% na piersi karmiących matek oraz na inne okolice skóry obejmujące duży obszar oraz przez długi okres czasu.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zastosowanie na skórę leku DIKY 4% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DIKY 4%

Lek DIKY 4% zawiera:

-    glikol propylenowy (E 1520), który może powodować lekkie, ograniczone podrażnienie skóry u niektórych osób,

-    olejek miętowy, który może wywoływać reakcje alergiczne,

-    soję, pacjenci uczuleni na orzeszki ziemne lub soję nie mogą stosować tego leku.

3. Jak przyjmować DIKY 4%

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 4 do 5 rozpyleń leku DIKY 4% , 3 razy na dobę. Liczba rozpyleń zależy od wielkości leczonej powierzchni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 rozpyleń. Maksymalna pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 5 rozpyleń.

•    Zdjąć wieczko.

•    Odpowiednią ilość leku DIKY 4% rozpylić na bolesne lub obrzęknięte miejsce.

•    Lek DIKY 4% należy delikatnie wmasować w skórę a następnie umyć ręce, chyba że to ręce są leczone.

•    Przed założeniem ubrania lub bandaża po zastosowaniu leku, należy przez kilka minut pozostawić leczone miejsce do wyschnięcia. Należy zachować ostrożność gdyż mokry lek może poplamić ubranie.

•    Po złagodzeniu objawów (bólu i obrzęku) należy przerwać leczenie. Leku nie należy stosować dłużej niż 7-8 dni bez konsultacji z lekarzem.

•    Jeżeli po 3 dniach stosowania leku nie wystąpi poprawa, należy zgłosić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki DIKY 4%

•    W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zetrzeć chusteczką nadmiar leku DIKY 4%.

•    W przypadku połknięcia leku należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą butelkę z lekiem oraz tę ulotkę.

Pominięcie przyjęcia DIKY 4%

•    Należy zastosować lek, gdy tylko pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce, ale nie należy jednorazowo stosować dawki większej niż zalecana. Następnie należy powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, DIKY 4% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•    Należy przerwać stosowanie leku DIKY 4% jeśli wystąpi wysypka na skórze. Po zastosowaniu miejscowym (na skórę) leków zawierających diklofenak obserwowano często występowanie reakcje w miejscu podania. Były to wysypka, świąd, zaczerwienienie, uczucie pieczenia lub łuszczenie skóry.

•    Jeśli wystąpią następujące objawy uczulenia, PRZERWAĆ STOSOWANIE leku DIKY 4% i natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Wysypka na skórze z pęcherzami, pokrzywka (dotyczy między 1 a 10 na 10 000 osób)

   Świszczący oddech, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma) (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób)

   Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób).

-    Niektóre działania niepożądane występują często (dotyczy między 1 a 10 osób na 100):

Wysypka na skórze, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

-    Niektóre działania niepożądane są bardzo rzadkie (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób):

Skóra może być bardziej wrażliwa na słońce. Możliwe objawy to poparzenie słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

-    Niektóre działania niepożądane nie mają określonej częstości (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Reakcje w miejscu podania, sucha skóra, uczucie pieczenia.

Jeżeli lek jest stosowany długotrwale (dłużej niż trzy tygodnie) i (lub) na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić układowe działania niepożądane, takie jak ból i zaburzenia żołądkowe, zgaga i problemy z nerkami.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać DIKY 4%

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku DIKY 4% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i bezpośrednim. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku DIKY 4% po upływie 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera DIKY 4%

•    Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy 40mg/ g.

•    Inne składniki leku to: glikol propylenowy (E 1520), alkohol izopropylowy, NAT 8539: lecytyna sojowa 76% i etanol bezwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, disodu edetynian, olejek miętowy, askorbylu palmitynian, woda oczyszczona, kwas solny 10% i sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH).

Jak wygląda DIKY 4% i co zawiera opakowanie

Lek DIKY 4% to złotożółty, przezroczysty roztwór, który po rozpyleniu na skórę przybiera konsystencje żelową.

Każda butelka zawiera 12,5 g lub 25 g aerozolu na skórę, roztworu.

Podmiot odpowiedzialny:

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Wiedeń, Austria

Wytwórca:

Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25 45731 Waltrop, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.10.2012

DIKY 4%

Charakterystyka Diky 4%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DIKY 4% , aerozol na skórę, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera 40 mg diklofenaku sodu.

Substancje pomocnicze: 100 mg lecytyna sojowa 76% / gram roztworu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol na skórę, roztwór.

Przezroczysty roztwór o złoto-żółtym kolorze, który po zastosowaniu przybiera konsystencję żelową.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do miejscowego, objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz leczenia stanu zapalnego, występującego po tępych urazach o znacznym nasileniu w obrębie małych i średnich stawów oraz struktur okołostawowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania wyłącznie na skórę.

Dorośli

Odpowiednią ilość produktu leczniczego DIKY 4% należy rozpylić na skórę, w miejscu poddawanym leczeniu. Produkt leczniczy należy rozpylać 3 razy na dobę, w regularnych odstępach czasu, wykonując każdorazowo, w zależności od wielkości leczonej powierzchni,

4 do 5 naciśnięć pompki rozpylacza (co odpowiada 0,8 do 1,0 g aerozolu zawierającego 32 do 40 mg diklofenaku sodu). Nie należy przekraczać maksymalnej pojedynczej dawki produktu leczniczego wynoszącej 1,0 g. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 naciśnięć pompki rozpylacza (co odpowiada 3,0 g aerozolu zawierającego 120 mg diklofenaku sodu).

Produkt leczniczy DIKY 4% należy delikatnie wmasować w skórę, a następnie umyć ręce (chyba że są one przedmiotem leczenia). Po zastosowaniu produktu leczniczego, aby umożliwić wyschnięcie skóry, należy odczekać kilka minut przed założeniem opatrunku lub bandaża.

Leczenie można zakończyć, gdy ustąpią objawy (ból i obrzęk). Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 do 8 dni bez konsultacji z lekarzem. Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeżeli po upływie 3 dni nie wystąpi poprawa.

Pacjenci w podeszłym wieku Dawkowanie takie samo, jak u dorosłych.

Dzieci

Ze względu na brak odpowiednich danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego DIKY 4% u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek

Informacje o stosowaniu produktu leczniczego DIKY 4% u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, patrz punkt 4.4.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz na orzeszki ziemne i soję.

•    Pacjenci z astmą lub bez astmy, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił napad astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa.

•    Trzeci trymestr ciąży.

•    Stosowanie na skórę piersi u kobiet karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu leczniczego DIKY 4%, jeśli stosuje się lek na duże powierzchnie skóry, przez dłuższy okres (patrz informacje o produkcie postaci do stosowania ogólnoustrojowego diklofenaku).

DIKY 4% należy stosować tylko na zdrową, nienaruszoną skórę. Nie stosować na otwarte rany lub skórę uszkodzoną. Nie wolno doprowadzić do kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi ani do jego połknięcia.

DIKY 4% może być stosowany z nieokluzyjnymi opatrunkami typu bandaż, ale nie może być stosowany z opatrunkami okluzyjnymi nieprzepuszczającymi powietrza.

Aby ograniczyć występowanie reakcji nadwrażliwości na światło, należy ostrzec pacjentów przed nadmierną ekspozycją na słońce.

Należy przerwać leczenie jeśli wystąpi wysypka skórna po zastosowaniu produktu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego DIKY 4% z podawanymi doustnie NLPZ, ponieważ może nasilić się wówczas ryzyko wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych, jeśli produkt leczniczy DIKY 4% jest nanoszony na stosunkowo dużą powierzchnię skóry (tj. na więcej niż 600 centymetrów kwadratowych powierzchni ciała) oraz przez dłuższy czas (tj. dłużej niż 4 tygodnie). Jeżeli przewiduje się takie zastosowanie, należy zapoznać się z danymi dotyczącymi doustnego stosowania diklofenaku (ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia np. reakcji nadwrażliwości, napadów astmy i działań niepożądanych dotyczących nerek).

U pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie astmą oskrzelową lub alergią może wystąpić skurcz oskrzeli.

Należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy DIKY 4% u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie chorobę wrzodową żołądka, niewydolność wątroby lub nerek, skłonności do krwawień lub chorobę zapalną jelit, gdyż informowano o pojedynczych przypadkach zaostrzeń po miejscowym stosowaniu diklofenaku.

Produkt leczniczy DIKY 4% zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry u niektórych osób.

Produkt leczniczy DIKY 4% zawiera olejek z miętowy, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ponieważ wchłanianie diklofenaku do układu krążenia po miejscowym zastosowaniu produktu DIKY jest bardzo słabe, wystąpienie interakcji jest bardzo mało prawdopodobne.

Jednoczesne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ może nasilić występowanie działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Stężenie ogólnoustrojowe diklofenaku jest niższe po zastosowaniu miejscowym w porównaniu do postaci doustnych. W związku z doświadczeniem z leczeniem NLPZ stosowanymi ogólnie, zaleca się co następuje:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może wpłynąć niekorzystnie na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i wystąpienia niedorozwoju serca i wytrzewienia wrodzonego po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne niedorozwoju sercowonaczyniowego było zwiększone od poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko wzrasta z dawką i długością trwania terapii. U zwierząt, zastosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn skutkowało zwiększeniem ryzyka utraty ciąży w fazie przed- i poimplantacyjnej oraz śmiertelności zarodków i płodów. Ponadto, zwiększenie częstości występowania różnych niedorozwojów, w tym sercowonaczyniowych, stwierdzono u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organotwórczego. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, DIKY 4% nie stosować w ciąży o ile nie jest to zdecydowanie konieczne. Jeśli DIKY 4% jest stosowany przez kobietę próbującą zajść w ciążę lub w czasie pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, należy stosować najniższą możliwą dawkę przez możliwie najkrótszy okres.

Podczas trzeciego trymestru ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić płód na:

-    działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenie funkcji nerek, co może przejść w niewydolność nerek z małowodziem;

Oraz matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie przeciwpłytkowe, które może mieć miejsce nawet przy bardzo niskich dawkach.

-    zahamowanie skurczów macicy skutkujących opóźnieniem lub wydłużeniem akcji porodowej.

W konsekwencji, diklofenak jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja

Jak inne NLPZ, diklofenak przechodzi do mleka w niewielkich ilościach. Jednak, po zastosowaniu DIKY 4% w dawkach terapeutycznych, działanie na ssące niemowlę nie jest spodziewane. Z powodu braku kontrolowanych badań u kobiet karmiących piersią, produkt można stosować w okresie laktacji tylko na zalecenie lekarza. Z tego względu, produktu DIKY 4% nie stosować na pierś karmiącej matki, ani na inną okolicę obejmująca duży obszar skóry lub przez długi okres czasu (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podanie produktu DIKY 4% na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Często zgłaszano występowanie zaburzeń skóry.

Działania niepożądane (tabela 1) są zaszeregowane według częstości występowanie, od najczęstszych,

przy zastosowaniu następującej konwencji:

bardzo często (> 1/10);

często(> l/100, do < l/10);

niezbyt często (> l/1000, do < l/100);

rzadko (> l/10 000, do < l/1000);

bardzo rzadko (< l/10 000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie o zdefiniowanej częstości działania niepożądane wymienione są w kolejności wg ciężkości, od najcięższego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Wysypka krostkowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, egzema, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe), świąd*

Rzadko

Zapalenie skóry pęcherzowe

Bardzo rzadko

Reakcje nadwrażliwości na światło

Nieznana

Reakcje w miejscu podania, sucha skóra, uczucie pieczenia

• Świąd zgłaszano z częstością 0,9% w badaniach klinicznych, 236 pacjentów ze skręceniem nogi w kostce leczono przy zastosowaniu 4-5 dawek sprayu DIKY 4%, dwa razy dziennie (120 pacjentów) lub placebo (116 pacjentów) przez 14 dni.

Częstość występowania działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas. Całkowita pojedyncza dawka produktu leczniczego nie powinna być większa niż 1,0 g aerozolu (równoważnik 5 naciśnięć pompki rozpylacza).

Podczas leczenia długotrwałego (> 3 tygodnie) i (lub) podczas stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry (tj. na więcej niż 600 centymetrów kwadratowych powierzchni ciała) istnieje możliwość wystąpienia uogólnionych działań niepożądanych. Mogą pojawić się takie reakcje, jak ból brzucha, niestrawność, zaburzenia żołądka i nerek.

4.9 Przedawkowanie

Słabe wchłanianie stosowanego miejscowo diklofenaku sprawia, że przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.Jednak działania niepożądane podobne do obserwowanych po przedawkowaniu diklofenaku

w tabletkach może być spodziewane jeśli DIKY 4% będzie przypadkowo połknięty (tj. butelka o pojemności 15 ml zawierająca 500 mg sodu diklofenaku)

W przypadku przypadkowego połknięcia z objawami istotnego działania ogólnoustrojowego, należy zastosować ogólne zasady leczenia stosowane w zatruciu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Można rozważyć opróżnienie zawartości żołądka i zastosowanie węgla aktywowanego, szczególnie jeśli nie minęło dużo czasu od połknięcia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego.

Kod ATC: M02AA15

Diklofenak sodu jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który wykazuje również właściwości przeciwbólowe. Jego główny mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu na skórę produktu leczniczego DIKY 4% w dawce 1,5 g zachodzi szybkie wchłanianie diklofenaku, prowadzące po 30 min do uzyskania w osoczu stężenia około 1 ng/ ml, które po około 24 godzinach od podania osiąga wartość maksymalną, wynoszącą około 3 ng/ ml.

Stężenia diklofenaku we krwi po podaniu miejscowym są około 50 razy mniejsze niż po doustnym podaniu równoważnych dawek diklofenaku. Stężenia produktu leczniczego DIKY 4% w osoczu nie wpływają na skuteczność jego działania.

Diklofenak w bardzo dużym stopniu (około 99%) wiąże się z białkami osocza.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt leczniczy DIKY 4% nie wykazuje działania drażniącego na skórę królika.

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz potencjalnego działania rakotwórczego nie wskazują na występowanie zagrożenia dla ludzi.

Diklofenak podawany doustnie nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, ale po podaniu w dawkach toksycznych dla matki wywierał działanie embriotoksyczne.

Diklofenak nie wpływał na płodność szczurów, natomiast zmniejszał u nich zdolność implantacji, a także hamował owulację u królików.

Podawanie diklofenaku szczurom powodowało zależne od dawki zwężenie płodowego przewodu tętniczego oraz ciężki i opóźniony przebieg porodu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy (E1520)

Alkohol izopropylowy NAT 8539:

-    Lecytyna sojowa 76%

-    Etanol bezwodny

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Disodu fosforan dwunastowodny

Disodu edetynian

Olejek miętowy

Askorbylu palmitynian

Woda oczyszczona

Kwas solny 10% do ustalenia pH

Sodu wodorotlenek 10% do ustalenia pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Butelki (25 g roztworu w butelce 30 ml oraz 12,5 g roztworu w butelce 15 ml): 3 lata Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z pompką dozującą/dyszą/zaworem rozpylającym oraz wieczkiem. Wielkości opakowania: 12,5g (butelka 15 ml) i 25g (butelka 30 ml)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Wiedeń Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12320

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.08.2006 / 29.04.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.10.2012

7

DIKY 4%