Imeds.pl

Dip Hot Rozgrzewający (128 Mg + 59,1 Mg + 19,7 Mg + 14,7 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Dip Hot Rozgrzewający ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych, należy skontaktować się z lekarzem


DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Krem

Skład:

Krem zawiera substancje czynne:

-    Salicylan metylu (Methylis salicylas) 12,80%

-    Mentol (Mentholum) 5,91%

-    Olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) 1,97%

-    Olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum) 1,47 %

oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolina, dowicil 200, woda.

Opakowanie zawiera: 15 g, 35g, 67 g, lub 100 g leku w tubie aluminiowej.

Podmiot odpowiedzialny:

The Mentholatum Company Ltd.

1 Redwood Avenue Peel Park Campus

East Kilbride G74 5PE, Wielka Brytania Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dip Hot Rozgrzewający i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Dip Hot Rozgrzewający

3.    Jak stosować Dip Hot Rozgrzewający

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Dip Hot Rozgrzewający

6.    Inne informacje

1. Co to jest Dip Hot Rozgrzewający i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek w postaci kremu o działaniu miejscowo rozgrzewającym. Salicylan metylu zawarty w preparacie wykazuje też działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wcieranie preparatu w obolałe miejsca powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, poprawę krążenia i uczucie rozgrzania. Wynikiem tego jest ustępowanie lub zmniejszenie bólów mięśniowych i stawowych. Preparat Dip Hot Rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej, pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.

2.    Zanim zastosuje się lek Dip Hot Rozgrzewający

Przed użyciem należy wypróbować preparat na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii.

Nie stosować u osób uczulonych na salicylany i mentol.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Przerwać stosowanie preparatu w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry.

Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.

Po użyciu dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania preparatu.

U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem preparatu powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki.

W przypadku kontaktu oczu z preparatem należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli objawy bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Lek zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Lek może powodować podrażnienie skóry (zawiera glikol propylenowy).

Tylko do użytku zewnętrznego.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Dip Hot Rozgrzewający, gdy:

- pacjent jest chory na astmę oskrzelową (ponieważ może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli).

Stosowanie leku Dip Hot Rozgrzewający u dzieci:

Preparat można stosować tylko u dzieci powyżej 12-go roku życia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku doustnego przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, stosowanie preparatu może nasilać ich działanie, dlatego pacjent powinien w tym przypadku zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.

3.    Jak stosować Dip Hot Rozgrzewający

Lek Dip Hot Rozgrzewający należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

u dorosłych i młodzieży powyżej 12-go roku życia, jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjąć następujący schemat stosowania leku - delikatnie wcierać preparat w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy dziennie. Po użyciu dokładnie zakręcić tubę z kremem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dip Hot Rozgrzewający jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dip Hot Rozgrzewający może powodować działania niepożądane. Rzadko obserwowano występowanie utrzymującego się zaczerwienienia skóry (rumień) lub duszności po użyciu preparatu przez osoby nadwrażliwe. U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Dip Hot Rozgrzewający mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Przechowywanie leku Dip Hot Rozgrzewający

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Dip Hot Rozgrzewający po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

EGIS Polska Sp. z o. o.

ul. 17 Stycznia 45 D, 02-146 Warszawa

tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 1.02.2015

3