+ iMeds.pl

Diphereline sr 22,5 mg 22,5 mgUlotka Diphereline sr 22,5 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diphereline SR 22,5 mg; 22,5 mg; proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań Tryptorelina

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diphereline SR 22,5 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diphereline SR 22,5 mg

3.    Jak stosować lek Diphereline SR 22,5 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diphereline SR 22,5 mg

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DIPHERELINE SR 22,5 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt Diphereline SR 22,5 mg zawiera tryptorelinę, która jest substancją podobną do hormonu uwalniającego gonadotropinę (analog GnRH). Jest to produkt o przedłużonym uwalnianiu, opracowany tak, aby dostarczał 22,5 mg tryptoreliny przez okres 6 miesięcy (dwadzieścia cztery tygodnie). Jego działanie polega na obniżaniu poziomu męskiego hormonu, testosteronu, w organizmie.

Produkt Diphereline SR 22,5 mg jest stosowany w leczeniu zaawansowanego miejscowo hormonozależnego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub w trakcie i po zakończeniu radioterapii. Jest on również stosowany w leczeniu hormonozależnego raka gruczołu krokowego, który uległ rozsianiu w obrębie organizmu (rak z przerzutami).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIPHERELINE SR 22,5 MG

Kiedy nie stosować leku Diphereline SR 22,5 mg

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na embonian tryptoreliny, hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH), inne analogi GnRH lub którykolwiek z pozostałych składników produktu Diphereline SR 22,5 mg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując produkt Diphereline SR 22,5 mg

•    Istnieją doniesienia o występowaniu depresji u pacjentów przyjmujących lek

Diphereline SR 22,5 mg, w tym przypadków ciężkiej depresji. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Diphereline SR 22,5 mg wystąpią nastroje depresyjne, należy poinformować o tym lekarza.

•    Podczas stosowania iniekcji domięśniowych w przypadku jednoczesnego stosowania leków zapobiegających krzepnięciu krwi ze względu na potencjalne ryzyko krwiaka w miejscu wstrzyknięcia.

•    Na początku leczenia poziom testosteronu w organizmie ulegnie zwiększeniu. Może to spowodować, że objawy choroby nowotworowej ulegną nasileniu. Jeśli objawy ulegną nasileniu, prosimy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz może podać dodatkowy lek (antyandrogen) w celu uniknięcia dalszego nasilenia objawów choroby.

•    W ciągu pierwszych tygodni leczenia produkt Diphereline SR 22,5 mg może, podobnie jak inne analogi GnRH, w izolowanych przypadkach powodować ucisk rdzenia kręgowego lub cewki moczowej (którą wydalany jest mocz) powodując jej niedrożność. Będą Państwo obserwowani przez swojego lekarza i otrzymają odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia tych zaburzeń.

•    Po kastracji chirurgicznej tryptorelina nie powoduje dalszego spadku poziomu testosteronu i dlatego nie powinna być stosowana po tym zabiegu.

•    Badania diagnostyczne gonadalnej czynności przysadki prowadzone w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia produktem Diphereline SR 22,5 mogą dawać błędne wyniki.

•    Leczenie produktem Diphereline SR 22,5 mg może, podobnie jak w przypadku innych analogów GnRH, prowadzić do utraty masy kostnej, osteoporozy oraz zwiększonego ryzyka złamań kości, szczególnie w przypadku osób nadużywających alkoholu, palacych papierosy, z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku osteoporozy (schorzenie wpływające na wytrzymałość kości), stosujących źle zbilansowaną dietę lub przyjmujących leki przeciwdrgawkowe (leki stosowane w padaczce lub drgawkach) lub kortykosteroidy (sterydy).

•    Jeśli mają Państwo cukrzycę, choroby serca lub naczyń krwionośnych lub depresję, należy poinformować o tym lekarza.

•    Jeśli występuje u Państwa powiększenie (łagodny guz) przysadki, o którym Państwo nie wiedzą, może zostać on wykryty podczas leczenia produktem Diphereline SR 22,5 mg. Objawy obejmują nagły ból głowy, wymioty, problemy z widzeniem oraz porażenie mięśni oczu.

Prosimy porozmawiać z lekarzem, jeśli mają Państwo wątpliwości co do powyższych informacji. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie u dzieci

Produkt Diphereline SR 22,5 mg nie jest wskazany u noworodków, niemowląt, dzieci oraz młodzieży. Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu Diphereline SR 22,5 mg u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami, produkt Diphereline SR 22,5 mg może zmieniać reakcje w stopniu upośledzającym zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. W szczególności ma to miejsce w przypadku łączenia leku z alkoholem. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub problemy z widzeniem, np. zamazane widzenie. Są to możliwe działania niepożądane związane z leczeniem lub objawy wynikające z choroby podstawowej. Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diphereline SR 22,5 mg

Lek ten zawiera sód, jednak w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) sodu w fiolce. Lek ten jest niemal "pozbawiony sodu" i może być przyjmowany przez osoby stosujące dietę niskosodową.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DIPHERELINE SR 22,5 MG

Produkt Diphereline SR 22,5 mg będzie podawany pod nadzorem lekarza.

Leczenie raka prostaty produktem Diphereline SR 22,5 mg wymaga długoterminowego leczenia.

W przypadku hormonozależnego raka gruczołu krokowego miej scowo zaawansowanego w trakcie i po radioterapii, zalecana długość terapii wynosi 2-3 lata.

Typowa dawka to 1 fiolka produktu Diphereline SR 22,5 mg podawana w postaci wstrzyknięcia domięśniowego co sześć miesięcy (24 tygodnie).

Badania krwi mogą być zlecane przez lekarza w celu oceny skuteczności leczenia.

Jeśli będą Państwo mieli wrażenie, że działanie produktu Diphereline SR 22,5 mg jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące stosowania tego produktu, należy zadać je lekarzowi lub farmaceucie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diphereline SR 22,5 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak po leczeniu innymi agonistami GnRH lub po kastracji chirurgicznej, najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem tryptoreliną wynikają z jej oczekiwanych działań farmakologicznych: obejmują uderzenia gorąca (50%), impotencję (4%) i spadek libido (3%).

Zwiększenie liczby limfocytów opisywano u pacjentów poddawanych leczeniu analogiem GnRH.

Za wyjątkiem reakcji immuno-alergicznych oraz odczynów w miejscu podania iniekcji, wszystkie zdarzenia niepożądane są związane ze zmianą poziomu testosteronu.

Podobnie jak przy stosowaniu innych agonistów GnRH, przy stosowaniu tryptoreliny zgłaszano nadwrażliwość oraz reakcje alergiczne (anafilaktyczne).

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    Uderzenia gorąca

•    Osłabienie

•    Nadmierne pocenie

•    Ból pleców

•    Uczucie kłucia w kończynach dolnych

Częste działania niepożądane występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów:

•    Nudności

•    Zmęczenie, zaczerwienienie, zasinienie i/lub ból w miejscu iniekcji, ból mięśni i kości, ból ramion i nóg, obrzęk (gromadzenie płynu w tkankach)

•    Zawroty głowy, ból głowy

•    Impotencja, utrata libido

•    Depresja, zaburzenia nastroju

Niezbyt częste działania niepożądane występujące u więcej niż 1 na 1000 pacjentów:

•    Dzwonienie w uszach

•    Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wymioty

•    Ospałość, drżenie, senność, ból

•    Zmiany wyników niektórych badań (w tym wzrost parametrów funkcji wątroby)

•    Wzrost masy ciała

•    Utrata apetytu, dna (silny ból i obrzęk stawów, najczęściej dotyczący palucha),

•    Wzrost apetytu

•    Ból stawów, kurcz mięśni, osłabienie mięśni, ból mięśni

•    Mrowienie i drętwienie

•    Problemy ze snem, drażliwość

•    Powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn, ból sutków, zmniejszenie wielkości jąder, ból jąder

•    Duszność

•    Trądzik, wypadanie włosów, świąd, wysypka

•    Wysokie ciśnienie krwi

Rzadkie działania niepożądane występujące u więcej nić 1 na 10000 pacjentów:

•    Czerwone lub purpurowe przebarwienia na skórze

•    Cukrzyca

•    Zawroty głowy

•    Nieprawidłowe uczucie w gałce ocznej, zamazane lub zaburzone widzenie

•    Uczucie pelności w jamie brzusznej, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, suchość w ustach, zaburzenia smaku

•    Ból w klatce piersiowej

•    Trudność w utrzymaniu pozycji stojącej

•    Objawy grypopodobne, gorączka

•    Reakcja alergiczna, reakcja anafilaktyczna (poważna reakcja alergiczna, która może spowodowac zawroty głowy lub duszność)

•    Zapalenie błony śluzowej nosa/gardła

•    Wzrost temperatury ciała

•    Spadek masy ciała

•    Sztywność stawów, obrzęk stawów, sztywność szkieletowo-mięśniowa, zapalenie kości i stawów

•    Utrata pamięci

•    Uczucie splątania, zmniej szenie aktywności, podniecenie lub dobre samopoczucie

•    Niezdolność do wytrysku

•    Duszność w pozycji leżącej

•    Pęcherze

•    Krwawienie z nosa

•    Niskie ciśnienie krwi

Podczas obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano także następujące działania niepożądane: zamazane widzenie, wzrost ciśnienia krwi, ogólny dyskomfort, ból kości, niepokój oraz gwałtowne tworzenie bąbli pokrzywkowych wskutek obrzęku skóry i błon śluzowych.

Lekarz określi, jakie działania należy podjąć aby ograniczyć występowanie tych objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DIPHERELINE SR 22,5 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Diphereline SR 22,5 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przygotowaną zawiesinę należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Diphereline SR 22,5 mg

Substancją czynną leku jest tryptorelina.

Jedna fiolka zawiera 22,5 mg tryptoreliny w postaci embonianu tryptoreliny.

Po rozpuszczeniu w 2 ml rozpuszczalnika, 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 11,25 mg tryptoreliny.

Ponadto lek zawiera:

Proszek: kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego (PLG 75/25 COOH), kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego (PLG 85/15 Lauryl ester), mannitol, karmeloza sodowa, polisorbat 80 Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Diphereline SR 22,5 mg i co zawiera opakowanie

Produkt ten ma postać proszku i rozpuszczalnika do przygotowania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, proszek ma barwę białą do złamanej bieli, a rozpuszczalnik to bezbarwny płyn.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę, 1 ampułkę oraz 1 blister zawierający 1 strzykawkę oraz 2 igły do wstrzykiwań.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Ipsen Pharma Biotech

Parc d'Activités du Plateau de Signes

Chemin départemental nr 402

F- 83870 Signes

Francja

Ten produkt medyczny jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT, DE: Pamorelin LA 22,5 mg

BE, LU: Decapeptyl Sustained Release 22,5 mg

CZ, PL, SK: Diphereline SR 22,5 mg

DK: FI, NL, NO: Pamorelin 22,5 mg

EL: Arvekap 22,5 mg

ES: Decapeptyl Semestral 22,5 mg

FR: Decapeptyl LP 22,5 mg

HU: Diphereline SR 22,5 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz

LV: Diphereline 22,5 mg

SE: Decapeptyl Depot 22,5 mg

SI: Pamorelin 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do do wstrzykiwań.

Data zatwierdzenia ulotki: 17.05.2015

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Właściwe diagramy znajdują się w ‘czystej’ wersji ulotki. INSTRUKCJA REKONSTYTUCJI LEKU


1 - PRZYGOTOWANIE PACJENTA PRZED REKONSTYTUCJĄ LEKU

Przygotowanie pacjenta polega na zdezynfekowaniu miejsca planowanej iniekcji na pośladku. Pacjent powinien być przygotowany do iniekcji przed rekonstytucją leku, ponieważ lek należy podać natychmiast po jego rekonstytucji.

2 - PRZYGOTOWANIE LEKU DO WSTRZYKNIĘCIA


W opakowaniu znajdują się 2 igły:

o Igła 1: igła 20 G (o długości 38 mm) bez urządzenia zabezpieczającego do rekonstytucji

o Igła 2: igła 20 G (o długości 38 mm) wyposażona w urządzenie zabezpieczające do iniekcji


Igła 1: 38 mm    Igła 2: 38 mm


Obecność pęcherzyków na powierzchni liofilizatu jest normalnym wyglądem produktu.


2a

o


o

o

o

o


Wyjąć ampułkę z rozpuszczalnikiem. Płyn znajdujący się w górnej części ampułki należy przemieścić do głównej części ampułki lekko uderzając w nią palcem.

Igłę 1 (bez urządzenia zabezpieczającego) założyć na strzykawkę. Nie należy jeszcze zdejmować osłonki igły.

Otworzyć ampułkę odłamując górną część (kropka zwrócona ku górze) Zdjąć osłonkę z Igły 1. Włożyć igłę do ampułki i nabrać całą objętość rozpuszczalnika do strzykawki.

Odłożyć na bok strzykawkę z rozpuszczalnikiem._
2b

o


o

o


Wyjąć fiolkę z proszkiem. Proszek znajdujący się w górnej części fiolki należy przemieścić do głównej części fiolki lekko uderzając w nią palcem.

Zdjąć plastikową osłonkę z fiolki.

Wziąć ponownie strzykawkę z rozpuszczalnikiem i w bić pionowo igłę w gumowy korek w fiolce. Powoli wstrzyknąć do niej rozpuszczalnik, tak aby, jeśli to możliwe, spłukać całą górną część fiolki.2c

o Wyciągnąć Igłę 1 ponad poziom płynu. Nie należy wyjmować igły z fiolki. Przygotować zawiesinę do iniekcji poprzez poruszanie fiolką z boku na bok. Nie należy odwracać fiolki. Należy mieć pewność, że poruszanie trwało wystarczająco długo aby otrzymać jednorodną, mleczną zawiesinę do iniekcji.

o Ważne: Należy sprawdzić czy w fiolce nie pozostały resztki nieodtworzonego proszku (jeśli grudki proszku są obecne, należy kontynuować mieszanie do momentu ich zniknięcia).

|f

2d

o Po uzyskaniu jednorodnej zawiesiny do iniekcji, należy wbić igłę do końca i bez odwracania fiolki pobrać całą objętość zawiesiny do strzykawki. Niewielka ilość zawiesiny pozostanie w fiolce, należy ją pominąć. Zamierzony nadmiar zawiesiny w fiolce pokrywa tą pozostałość.

o Trzymając za kolorowe przyłącze należy odkręcić igłę. Usunąć Igłę 1 zużytą do rekonstytucji. Założyć - dokręcić Igłę 2 na koniec strzykawki. o Należy odsunąć osłonę zabezpieczającą od igły i skierować w stronę cylindra strzykawki. Osłona zabezpieczająca pozostanie w tej pozycji. o Zdjąć osłonkę z igły.

o Należy przytrzymać strzykawkę z igłą pionowo aby usunąć z niej powietrze a następnie natychmiast wykonać wstrzyknięcie.

Ol

3 - Podanie domięśniowe

o W celu uniknięcia tworzenia grudek, należy natychmiast dokonać iniekcji w uprzednio zdezynfekowany mięsień pośladkowy.

I

4 - PO UŻYCIU

o Jedną ręką należy aktywować osłonę zabezpieczającą. o Uwaga: cały czas należy trzymać palec za osłoną.

Możliwe są dwie alternatywne metody aktywacji osłonki zabezpieczaj ącej.

o Sposób A: należy pchnąć osłonę w kierunku igły lub

o Sposób B: należy pchnąć osłonę opierając ją o płaskie podłoże. o W obu przypadkach należy wcisnąć w dół osłonę szybkim zdecydowanym ruchem do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia. o Należy obejrzeć czy cała igła została zablokowana pod osłoną. o Zużyte igły, niewykorzystaną zawiesinę lub wszelkie odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

<9oy

Osłona ~ g

lub

^ */............

Strona 8 z 8

Diphereline SR 22,5 mg

Charakterystyka Diphereline sr 22,5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diphereline SR 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 22,5 mg tryptoreliny w postaci tryptoreliny embonianu.

Po odtworzeniu w 2 ml rozpuszczalnika, 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 11,25 mg tryptoreliny.

Produkt leczniczy zawiera sód, jednak w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) sodu w fiolce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań. Proszek: biały do złamanej bieli. Rozpuszczalnik: bezbarwny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg jest wskazany w leczeniu hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami.

Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg jest wskazany jako leczenie towarzyszące radioterapii oraz po zakończeniu radioterapii w leczeniu hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg wynosi 22,5 mg tryptoreliny (1 fiolka) podawana co sześć miesięcy (dwadzieścia cztery tygodnie) w jednym zastrzyku domięśniowym.

W przypadku zastosowania w „leczeniu hormonozależnego raka gruczołu krokowego miej scowo zaawansowanego, jako terapia towarzysząca i następująca po radioterapii”, dane kliniczne wykazały, że radioterapia z następującą po niej 3-letnią deprywacją androgenową jest korzystniejsza w stosunku do radioterapii z następującą po niej 6-miesięczną deprywacją androgenową. Patrz punkt 5.1. Zalecana przez medyczne wytyczne długość deprywacji androgenowej u pacjentów z rakiem prostaty w fazie T3-T4 otrzymujących radioterapię wynosi 2-3 lata.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych podawanych w postaci do wstrzykiwań, miejsce wstrzyknięcia należy okresowo zmieniać.

Ponieważ produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg jest zawiesiną mikrogranulek, należy unikać przypadkowego podania produktu do naczynia żylnego.

Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg musi być podawany pod nadzorem lekarza.

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikowania dawki.

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg nie zostały ustalone u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży i dlatego produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg nie powinien być stosowany w tych populacjach pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na GnRH, jej analogi lub jakikolwiek inny składnik produktu leczniczego (patrz punkt Działania niepożądane).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie agonistów GnRH może zmniejszać gęstość mineralną kości. U mężczyzn wstępne dane sugerują, że stosowanie bisfosfonianu w kombinacji z agonistą GnRH może zmniejszyć utratę gęstości mineralnej kości. Zachowanie szczególnej ostrożności jest konieczne u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka osteoporozy (np. przewlekłe nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, długoterminowa terapia lekami zmniejszającymi gęstość mineralną kości, np. leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku osteoporozy, niedożywienie).

W rzadkich przypadkach leczenie agonistami GnRH może ujawniać obecność wcześniej niewykrytego gruczolaka wywodzącego się z komórek gonadotropowych przysadki. U pacjentów tych może wystąpić udar przysadki, objawiający się nagłym bólem głowy, wymiotami, zaburzeniami widzenia i oftalmoplegią.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia epizodu depresyjnego (z możliwymi przypadkami ciężkiej depresji) u pacjentów będących w trakcie leczenia agonistami hormonu uwalniającego gonadotropinę, takich jak tryptorelina. Pacjentów należy odpowiednio poinformować i leczyć w zależności od występujących objawów.

Pacjenci z depresją powinni być ściśle kontrolowani podczas terapii.

W pierwszej fazie leczenia tryptoreliną, podobnie jak w przypadku innych analogów GnRH, może dojść do przemijającego zwiększenia stężenia testosteronu w surowicy krwi. Wskutek tego w ciągu pierwszych tygodni leczenia u niektórych pacjentów może czasem dochodzić do nasilenia objawów i dolegliwości związanych z rakiem gruczołu krokowego. W trakcie początkowej fazy leczenia należy rozważyć dodatkowe podawanie odpowiedniego leku antyandrogennego w celu przeciwdziałania początkowemu wzrostowi poziomu testosteronu w surowicy oraz nasilenia się objawów klinicznych.

U niedużej liczby pacjentów może wystąpić przejściowe nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów raka prostaty (gwałtowne zaostrzenie choroby nowotworowej ) oraz przemijające nasilenie bólów związanych z chorobą nowotworową (bóle wywołane przez przerzuty nowotworowe), które mogą być leczone objawowo.

Podobnie jak w przypadku innych analogów GnRH, obserwowano izolowane przypadki kompresji rdzenia kręgowego lub niedrożności cewki moczowej. W przypadku wystąpienia ucisku rdzenia kręgowego lub rozwoju niewydolności nerek należy wdrożyć standardowe leczenie tych powikłań, a w skrajnych przypadkach należy rozważyć wykonanie pilnej orchidektomii (kastracji chirurgicznej). Staranne monitorowanie pacjenta jest wskazane w trakcie pierwszych tygodni leczenia, w szczególności u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa, zagrożonych kompresją rdzenia kręgowego oraz u pacjentów z zaburzeniami drożności dróg moczowych.

Po kastracji chirurgicznej tryptorelina nie powoduje dalszego obniżenia poziomu testosteronu w surowicy krwi. W ciągu pierwszego miesiąca leczenia tryptoreliną zostają osiągnięte poziomy testosteronu wskazujące na kastrację. Taki poziom testosteronu w surowicy utrzymuje się dotąd, dokąd pacjent przyjmuje iniekcje co 6 miesięcy (dwadzieścia cztery tygodnie).

Skuteczność leczenia można monitorować poprzez pomiary poziomów testosteronu i antygenu specyficznego dla prostaty w surowicy.

Długotrwałe pozbawienie androgenów poprzez obustronną orchiektomię lub podawanie analogów GnRH jest związane ze zwiększonym ryzykiem utraty masy kostnej i może prowadzić do osteoporozy i zwiększonego ryzyka złamań kości.

Ponadto, na podstawie danych epidemiologicznych zauważono, że pacjenci mogą doświadczać zmian metabolicznych (np. nietolerancja glukozy) lub zwiększonego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w trakcie terapii pozbawiającej androgenów. Jednakże, dane prospektywne nie potwierdzają związku pomiędzy leczeniem analogami GnRH i wzrostem umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń metabolicznych lub chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być dokładnie oceniani przed rozpoczęciem leczenia i odpowiednio monitorowani w trakcie terapii pozbawiającej androgenów.

Należy zachować ostrożność przy iniekcji domięśniowej u pacjentów przyjmujących antykoagulanty ze względu na ryzyko wystąpienia krwiaka w miejscu iniekcji.

Podawanie tryptoreliny w dawkach terapeutycznych powoduje supresję osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej . Prawidłowa czynność zwykle powraca po zakończeniu leczenia. Badania diagnostyczne gonadalnej czynności przysadki prowadzone w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia analogami GnRH mogą dawać błędne wyniki.

Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego podawania tryptoreliny z lekami wpływającymi na wydzielanie gonadotropin w przysadce mózgowej. Zaleca się monitorowanie stanu hormonalnego pacjenta.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg nie jest zalecany do stosowania u kobiet.

Badania na zwierzętach wykazały wpływ na parametry reprodukcyjne (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być upośledzona, jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, będące działaniami niepożądanymi leczenia lub wynikające z choroby podstawowej.

4.8    Działania niepożądane

Ponieważ pacjenci chorzy na zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego hormonozależnego raka gruczołu krokowego to zwykle osoby w starszym wieku, często mający inne choroby występujące w tej populacji wiekowej, ponad 90% pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych zgłaszało zdarzenia niepożądane, których związek przyczynowy był często trudny do oceny. Podobnie jak po leczeniu innymi analogami GnRH lub po kastracji chirurgicznej, najczęściej obserwowane działania niepożądane związane z leczeniem tryptoreliną wynikają z jej oczekiwanych działań farmakologicznych. Działania te obejmują uderzenia gorąca (50%), zaburzenia erekcji (4%) i spadek

libido (3%). Za wyjątkiem reakcji immuno-alergicznych (rzadkich) oraz odczynów w miejscu podania iniekcji (< 5%), wszystkie zdarzenia niepożądane są związane ze zmianą poziomu testosteronu.

Odnotowano następujące reakcje niepożądane, które zostały uznane za co najmniej prawdopodobnie związane z leczeniem tryptoreliną. Wiadomo, że większość z tych zdarzeń jest związanych z kastracją biologiczną lub chirurgiczną.

Działania niepożądane sklasyfikowano wg częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000);

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

częste

działania

niepożądane

Częste

działania

niepożądane

Niezbyt częste

działania

niepożądane

Rzadkie

działania

niepożądane

Dodatkowe

działania

niepożądane

pochodzące

z obserwacji

wprowadzeniu produktu do obrotu

>1/10

>1/100

<1/10

>1/1000 -<1/100

>1/10,000

<1/1000

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie jamy nosowej i gardła

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Plamica

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja

anafilaktyczna

Nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologiczne

Cukrzyca

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Dna

Wzrost apetytu

Zaburzenia

psychiczne

Utrata libido Depresja* Zaburzenia nastroju*

Bezsenność

Drażliwość

Stan splątania

Zmniejszenie

aktywności

Euforyczny

nastrój

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje

w

kończynach

dolnych

Ból głowy

Zawroty

głowy

Parestezje

Upośledzenie

pamięci

Zaburzenia oka

Nieprawidłowe uczucie w obrębie oczu Zaburzenia widzenia

Zamazane

widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum w uszach

Zawroty głowy

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia

gorąca

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

częste

działania

niepożądane

Częste

działania

niepożądane

Niezbyt częste

działania

niepożądane

Rzadkie

działania

niepożądane

Dodatkowe

działania

niepożądane

pochodzące

z obserwacji

wprowadzeniu produktu do obrotu

>1/10

>1/100

<1/10

>1/1000 -<1/100

>1/10,000

<1/1000

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Duszność w pozycji leżącej

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Ból brzucha Zaparcie Biegunka Wymioty

Wzdęcie Suchość w ustach Zaburzenia smaku Wzdęcie z oddawaniem wiatrów

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierna

potliwość

Trądzik

Łysienie

Świąd

Wysypka

Pęcherze

Obrzęk

naczynioruchowy

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Ból

mięśniowo-szkieletowy Ból kończyn

Ból stawów Skurcze mięśni Osłabienie mięśniowe Ból mięśniowy

Sztywność

stawów

Obrzęk stawów

Sztywność

układu

mięśniowo-

szkieletowego

Zapalenie kości

i stawów

Ból kostny

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

wzwodu

Ginekomastia Ból sutków (gruczołów piersiowych) Atrofia jąder Ból jąder

Zaburzenia

wytrysku

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Zmęczenie

Rumień

w miejscu

podania

Stan zapalny

w miejscu

podania

Ból w

miejscu

podania

Reakcja

Letarg

Ból

Dreszcze

Senność

Ból w klatce piersiowej Trudność w utrzymaniu pozycji stojącej Objawy grypopodobne Gorączka

Złe samopoczucie

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

częste

działania

niepożądane

Częste

działania

niepożądane

Niezbyt częste

działania

niepożądane

Rzadkie

działania

niepożądane

Dodatkowe

działania

niepożądane

pochodzące

z obserwacji

wprowadzeniu produktu do obrotu

>1/10

>1/100

<1/10

>1/1000 -<1/100

>1/10,000

<1/1000

Częstość

nieznana

w miejscu

podania

Obrzęk

Badania

diagnostyczne

Wzrost

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

Wzrost

aktywności

aminotransferazy

asparaginowej

Wzorst poziomu

kreatyniny we

krwi

Wzrost poziomu mocznika we krwi

Wzrost masy ciała

Wzrost

aktywności

fosfatazy

alkalicznej

we krwi

Wzrost

temperatury

ciała

Wzrost masy ciała

Wzrost ciśnienia krwi

* Częstość podano na podstawie wspólnej częstości dla całej klasy agonistów GnRH

Tryptorelina powoduje przemijające zwiększenie poziomu krążącego testosteronu w ciągu pierwszego tygodnia od podania pierwszej iniekcji produktu o przedłużonym uwalnianiu. Podczas tego początkowego wzrostu poziomu krążącego testosteronu, niewielki odsetek pacjentów (<5 %) może doświadczać przemijającego nasilenia objawów przedmiotowych i podmiotowych raka prostaty (gwałtowne zaostrzenie choroby nowotworowej), zwykle manifestującego się nasileniemobjawów ze strony układu moczowego (< 2%) oraz bólu związanego z obecnością przerzutów (5%), który może być leczony objawowo. Objawy te są przemijające i zwykle ustępują w ciągu jednego do dwóch tygodni.

W pojedynczych przypadkach zaostrzenia objawów choroby doszło do niedrożności cewki moczowej lub ucisku rdzenia kręgowego przez guzy przerzutowe. Dlatego też pacjenci z przerzutami do kręgosłupa oraz (lub) niedrożnością górnych lub dolnych dróg moczowych powinni być dokładnie obserwowani w trakcie pierwszych tygodni terapii (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Stosowanie agonistów GnRH w leczeniu raka prostaty może być związane z utratą masy kostnej i może prowadzić do osteoporozy i zwiększać ryzyko złamań kości. Może również prowadzić do błędów w diagnostyce przerzutów do kości.

Zwiększenie liczby limfocytów opisywano u pacjentów poddawanych leczeniu analogiem GnRH. Wydaje się, że to zjawisko wtórnej limfocytozy jest związane z kastracją indukowaną przez GnRH i wskazuje, że hormony płciowe biorą udział w procesie inwolucji grasicy.

4.9 Przedawkowanie

Właściwości farmakologiczne produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg i jego droga podawania sprawiają, że przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Brak danych na temat przedawkowania u ludzi. Badania na zwierzętach sugerują, że w przypadku podania wyższych dawek produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg nie obserwuje się innych skutków poza zamierzonym terapeutycznym wpływem na stężenie hormonu płciowego oraz na układ rozrodczy. W przypadku przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony i ich pochodne, analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę.

Kod ATC: L02AE04

Mechanizm działania i efekty farmakodynamiczne

Tryptorelina, analog GnRH podawana w sposób ciągły i w dawkach terapeutycznych, działa jak silny inhibitor sekrecji gonadotropin. U samców i mężczyzn badania na zwierzętach i z udziałem ludzi wykazały, że po podaniu tryptoreliny występuje początkowy i przemijający wzrost poziomów krążącego hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz testosteronu.

Jednakże, długotrwałe i ciągłe podawanie tryptoreliny powoduje spadek sekrecji LH i FSH oraz supresję syntezy steroidów z jądrach i jajnikach. Redukcja stężenia testosteronu w surowicy krwi do poziomu normalnie obserwowanego u mężczyzn poddanych kastracji chirurgicznej występuje po mniej więcej 2 do 4 tygodniach od rozpoczęcia terapii. Produkt leczniczy Diphereline SR 22,5 mg został opracowany tak, aby dostarczać 22,5 mg tryptoreliny w ciągu 6 miesięcy. Po osiągnięciu pod koniec pierwszego miesiąca leczenia poziomu testosteronu takiego jak po kastracji, poziom testosteronu utrzymuje się tak długo, jak długo pacjent otrzymuje kolejne iniekcje co dwadzieścia cztery tygodnie.

Prowadzi to atrofii narządów płciowych dodatkowych. Efekty te są zwykle odwracalne po przerwaniu podawania tego produktu leczniczego. Skuteczność leczenia można monitorować określając poziom testosteronu w surowicy krwi oraz poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA). W trakcie programu badań klinicznych wykazano obecność 97% mediany względnej redukcji poziomu PSA w miesiącu 6. dla produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg.

W eksperymentalnych modelach zwierzęcych podawanie tryptoreliny powoduje zahamowanie wzrostu niektórych wrażliwych na hormony guzów gruczołu krokowego.

Skuteczność kliniczna

Podawanie produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg u pacjentów z zaawansowanych rakiem gruczołu krokowego w potraci iniekcji domięśniowych 2 dawek (12 miesięcy) spowodowało uzyskanie poziomu testosteronu jak po zabiegu kastracji u 97,5% pacjentów po czterech tygodniach oraz utrzymanie poziomu testosteronu jak po zabiegu kastracji u 93,0% pacjentów w okresie od miesiąca 2. do miesiąca 12. leczenia.

W randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z udziałem 970 pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem prostaty (T2c - T4) z których 483 przydzielono do grupy z krótko-terminową supresją androgenową (6 miesięcy) w połączeniu z radioterapią oraz 487 do grupy z długo-terminową terapią, porównywano z pomocą analizy równoważności (non-inferiority) krótko-terminową versus długo-terminową terapię hormonalną agonistą LHRH, głównie tryptoreliną (62,2%) lub gosereliną (30,1%), w trakcie lub po radioterapii.

Ogólnie, całkowita śmiertelność po 5 latach w grupie z „krótko-terminową terapią hormonalną” i „długo-terminową terapią hormonalną” wyniosła odpowiednio 19,0% i 15,2%, a względne ryzyko 1,42 (górny jednostronny przedział ufności (CI) wyniósł 1,79 dla poziomu ufności równego 95,71%, a dwustronny przedział ufności (CI) [1,09; 1,85] dla poziomu ufności równego 95,71% Graniczne poziomy istotności (p-wartość) przy testowaniu różnic pomiędzy grupami, w których stosowano różne terapie wynoszą: 0.65 przy testowaniu równoważności oraz 0.0082 przy teście post-hoc). Pięcioletnia śmiertelność wyraźnie związana z rakiem prostaty w grupie z „krótko-terminową terapią hormonalną” i „długo-terminową terapią hormonalną” wyniosła odpowiednio 4,78% i 3,2%, a ryzyko względne 1,71 (95% CI [1,14 do 2,57], p = 0,002).

Wyniki badania wykazały, że radioterapia z następującą po niej 3-letnią deprywacją androgenową jest korzystniejsza wobec radioterapii z następującą po niej 6-miesięczną deprywacją androgenową.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja:

Po podaniu pojedynczej iniekcji domięśniowej produktu leczniczego Diphereline SR 22,5 mg u pacjentów z rakiem prostaty wartość t max wynosiła 3 (2-12) godziny, a Cmax (0-169 dni) wynosiło 40,0 (22,2-76,8) ng/ml. Tryptorelina nie ulegała kumulacji przez okres 12 miesięcy leczenia.

Dystrybucja:

Wyniki badań farmakokinetycznych przeprowadzonych u zdrowych mężczyzn wskazują, że po podaniu dożylnym w bolusie tryptorelina ulega dystrybucji i jest eliminowana zgodnie z modelem 3-kompartmentowym, a poszczególne okresy półtrwania wynoszą w przybliżeniu 6 minut, 45 minut i 3 godziny.

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym tryptoreliny po podaniu dożylnym 0,5 mg octanu tryptoreliny wynosi w przybliżeniu 30 l u zdrowych ochotników płci męskiej. Ponieważ nie ma dowodów, że tryptorelina w klinicznie istotnych stężeniach wiąże się z białkami osocza, interakcje produktu leczniczego związane z mechanizmem wypierania z miejsca wiązania są mało prawdopodobne.

Metabolizm:

Nie wykryto metabolitów tryptoreliny u ludzi. Jednakże, dane z badań farmakokinetycznych prowadzonych z udziałem ludzi sugerują, że fragmenty C-końcowe powstające wskutek degradacji tkankowej są albo całkowicie rozkładane w obrębie tkanek, albo szybko rozkładane w osoczu lub usuwane przez nerki.

Eliminacja.:

Tryptorelina jest eliminowana przez nerki i wątrobę. Po podaniu drogą dożylną tryptoreliny w dawce 0,5 mg u zdrowych ochotników płci męskiej, 42% dawki było wydalane z moczem w postaci niezmienionej tryptoreliny, wartość ta uległa zwiększeniu do 62% u osób z niewydolnością wątroby.

Ponieważ klirens kreatyniny (Clcreat) u zdrowych ochotników wynosił 150 ml/min i jedynie 90 ml/min u osób z niewydolnością wątroby, wskazuje to, że wątroba jest głównym miejscem eliminacji tryptoreliny. U tych zdrowych ochotników rzeczywisty okres półtrwania tryptoreliny wynosił 2,8 godzin, a całkowity klirens tryptoreliny wynosił 212 ml/min, ta druga wartość zależała od łącznej eliminacji wątrobowej i nerkowej.

Populacje specjalne:

Po podaniu dożylnym tryptoreliny w dawce 0,5 mg u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek (Clcreat 40 ml/min), okres półtrwania tryptoreliny wynosił 6,7 godzin, 7,81 godzin u osób z ciężką niewydolnością nerek (Clcreat 8,9 ml/min) oraz 7,65 godzin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (Cl creat 89,9 ml/min).

Wpływ wieku i rasy na farmakokinetykę tryptoreliny nie był przedmiotem systematycznych badań. Jednakże, dane farmakokinetyczne otrzymane u zdrowych ochotników płci męskiej w wieku 20 do 22 lat z podwyższonym klirensem kreatyniny (w przybliżeniu 150 ml/min) wskazują, że tryptorelina była eliminowana dwukrotnie szybciej w populacji osób młodszych. Jest to związane z faktem, że klirens tryptoreliny jest skorelowany z całkowitym klirensem kreatyniny, który jak wiadomo maleje wraz z wiekiem.

Ze względu na szeroki margines bezpieczeństwa tryptoreliny i ponieważ preparat Diphereline SR 22,5 mg jest w postaci o przedłużonym uwalnianiu, nie zaleca się dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Związek farmakokinetyki z farmakodynamiką

Związek farmakokinetyki z farmakodynamiką tryptoreliny nie jest prosty do oceny ze względu na to, że jest nieliniowy i zależny od czasu. Dlatego też po doraźnym podaniu u pacjentów dotychczas nieleczonych, tryptorelina wywołuje zależny od dawki wzrost odpowiedzi LH i FSH.

Po podaniu postaci o przedłużonym uwalnianiu, tryptorelina stymuluje sekrecję LH i FSH w ciągu pierwszych dni od podania dawki, a w rezultacie - również sekrecję testosteronu. Zgodnie z wynikami różnych badań biorównoważności, maksymalne zwiększenie stężenia testosteronu jest osiągane po około 4 dniach przy zrównoważonym Cmax, którego wartość jest niezależna od szybkości uwalniania tryptoreliny. Ta początkowa odpowiedź zanika pomimo utrzymującej się ekspozycji na tryptorelinę, a jej miejsce zajmuje postępujące i zrównoważone obniżanie się poziomu testosteronu. Również w tym przypadku wielkość ekspozycji na tryptorelinę może się istotnie zmieniać przy braku wpływu na zmiany poziomu testosteronu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność tryptoreliny wobec narządów poza układem rozrodczym jest mała.

Obserwowane działania były głównie związane zaostrzeniem efektów farmakologicznych tryptoreliny.

W badaniach nad przewlekłą toksycznością w dawkach istotnych klinicznie, tryptorelina indukowała makro- i mikroskopowe zmiany w narządach rozrodczych samców szczurów, psów i małp. Uważa się, że były one reakcją na supresję czynności gonadalnej wywołanej aktywnością farmakologiczną substancji. Zmiany te częściowo ustępowały po odstawieniu substancji. Po podaniu podskórnym tryptoreliny w dawce 10 pg/kg szczurom w 6 do 15 dniu ciąży, tryptorelina nie wywierała działania embriotoksycznego, teratogennego ani żadnego innego wpływu na rozwój potomstwa (pokolenie F1) lub ich sprawność rozrodczą. W dawce 100 pg/kg obserwowano redukcję przyrostu masy ciała matki i zwiększoną liczbę resorpcji.

Tryptorelina nie jest mutagenna w warunkach in vitro lub in vivo. U myszy nie wykazano działania onkogennego tryptoreliny w dawkach do 6000 pg/kg przez okres do 18 miesięcy leczenia. W trwającym 23 miesiące badaniu nad rakotwórczością u szczurów wykazano niemal 100% częstość występowania łagodnych guzów przysadki dla każdego poziomu dawek, które prowadziły do przedwczesnej śmierci zwierząt. Zwiększenie częstości występowania guzów przysadki u szczurów jest powszechnie związane z leczeniem agonistami GnRH. Klinicznie znaczenie tej obserwacji nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego (PLG 75/25 COOH) Kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego (PLG 85/15 Lauryl ester) Mannitol

Karmeloza sodowa Polisorbat 80

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Zużyć bezpośrednio po rekonstytuuj i.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, gotową do użycia zawiesinę do wstrzykiwań należy zużyć bezpośrednio po odtworzeniu. Jeśli zawiesina do wstrzykiwań nie jest wykorzystana bezpośrednio po odtworzeniu, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego czasu i warunków przechowywania do momentu podania, zwykle nie powinny one przekraczać 24 godzin w temperaturze 2 do 8oC.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

W celu uzyskania informacji na temat warunków przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka z proszkiem zawierającym 22,5 mg tryptoreliny i 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 2 ml, w tekturowym pudełku

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym zamknięciem typu flip-off.

Ampułka z bezbarwnego szkła typu I, w tekturowym pudełku.

Ponadto w zestawie:

1 blister zawierający 1 strzykawkę i 2 igły do wstrzykiwań

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Zawiesina do iniekcji musi być rekonstytuowana w warunkach aseptycznych, przy użyciu tylko i wyłącznie rozpuszczalnika dołączonego do opakowania. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji rekonstytuowania podanej poniżej oraz w ulotce informacyjnej.

Za pomocą igły do rekonstytucji (20 G, bez urządzenia zabezpieczającego) należy pobrać rozpuszczalnik z ampułki do załączonej strzykawki i przenieść go do fiolki zawierającej proszek. Zawiesinę należy rekonstytuować poprzez delikatne poruszanie fiolką na boki wystarczająco długo, tak aby uzyskać jednorodną zawiesinę o mlecznej konsystencji. Nie należy odwracać fiolki.

Należy sprawdzić czy w fiolce nie pozostały resztki nieodtworzonego proszku. Otrzymaną zawiesinę należy pobrać do strzykawki bez odwracania fiolki.

Następnie należy wymienić igłę i za pomocą igły do wstrzykiwań (20 G, wyposażonej w urządzenie zabezpieczające) podać produkt pacjentowi. Jako że, produkt występuje w postaci zawiesiny, należy podać go jak najszybciej, aby zapobiec wytrąceniu osadu.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Zużyte igły, niewykorzystaną zawiesinę lub wszelkie odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ipsen Pharma 65 Quai Georges Gorse 92 100 Boulogne Billancourt Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17882

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011.03.02

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.05.2015

Strona 11 z 11

Diphereline SR 22,5 mg