Imeds.pl

Diuramid 250 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są, takie same._


Diuramid

Acetazolamidum 250 mg tabletki

Skład

1 tabletka zawiera 250 mg acetazolamidu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

W 1 opakowaniu znajduje się 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Diuramid i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Diuramid

3.    Jak stosować Diuramid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Diuramid

6.    Inne informacje

1. Co to jest Diuramid i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej działający moczopędnie, który stosuje się w leczeniu jaskry, padaczki (jednocześnie z innymi lekami) oraz obrzęków spowodowanych niewydolnością krążenia lub wywołanych przez leki. Jest również stosowany w zapobieganiu i leczeniu ostrej choroby wysokościowej.

2. Zanim zastosuje się Diuramid

Kiedy nie należy stosować leku:

   jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na acetazolamid, którykolwiek inny składnik leku lub sulfonamidy,

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, kamicą nerkową, niewydolnością nadnerczy, zmniejszonym stężeniem sodu lub potasu w surowicy, kwasicą hipochloremiczną (związaną ze zmniejszonym stężeniem chloru w surowicy krwi),

•    długotrwale w leczeniu przewlekłej niewyrównanej jaskry z zamkniętym kątem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Diuramid:

   jeśli występuje rozedma płuc lub zatorowość płuc, ponieważ lek może nasilić kwasicę;

•    jeśli równocześnie stosowany jest kwas acetylosalicylowy (np. polopiryna lub aspiryna) w dużych dawkach, ponieważ mogą nasilić się działania niepożądane.

Lek zmienia odczyn moczu na zasadowy.

Stosowanie z jedzeniem i piciem:

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowanej ciąży.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Acetazolamid w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt, w porozumieniu z lekarzem należy podjąć decyzję o przerwaniu leczenia lub zaprzestaniu karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Acetazolamid, szczególnie w dużych dawkach może powodować senność, rzadziej znużenie, zawroty głowy oraz dezorientację. Dlatego w czasie leczenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków:

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a zwłaszcza o stosowaniu:

•    kwasu foliowego,

•    doustnych leków przeciwzakrzepowych,

•    kwasu acetylosalicylowego (np. polopiryny lub aspiryny),

•    glikozydów nasercowych,

•    leków podwyższających ciśnienie tętnicze krwi,

•    amfetaminy,

•    atropiny,

•    chinidyny,

•    fenytoiny,

•    karbamazepiny,

•    litu,

•    leków obniżających stężenie glukozy w surowicy krwi.

Acetazolamid może podwyższać lub obniżać stężenie glukozy we krwi. Lekarz może u pacjentów z cukrzycą zalecić zmianę dawkowania insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.

3. Jak stosować Diuramid

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku dla każdego pacjenta.

Jaskra

Zwykle zaleca się u dorosłych następujące dawkowanie:

Wjaskrze z otwartym kątem    250 mg (1 tabletka) od 1 do 4 razy na dobę.

Dawki większe niż 1000 mg (4 tabletki) nie zwiększają skuteczności leczenia.

Wjaskrze wtórnej    250 mg (1 tabletka) co 4 godziny.

U niektórych pacjentów lek jest skuteczny w dawce 250 mg (1 tabletka) 2 razy na dobę (w krótkotrwałej terapii).

W ostrych napadach jaskry 250 mg (1 tabletka) 4 razy na dobę.

Padaczka

Dorośli i dzieci:    Zwykle od 8 do 30 mg/kg masy ciała na dobę, w 1 do 4 dawek podzielonych.

Optymalna dawka wynosi od 375 mg do1000 mg (11/2 do 4 tabletek) na dobę.

Podczas równoczesnego stosowania acetazolamidu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi, początkowo stosuje się 250 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę. Następnie, w razie potrzeby, lekarz stopniowo zwiększy dawkę. U dzieci nie należy stosować dawki większej niż 750 mg na dobę.

Obrzęki w niewydolności krążenia i wywołane przez leki Początkowo od 250 mg do 375 mg (1 - 11/2 tabletki) 1 raz na dobę, rano.

Optymalne działanie moczopędne występuje, jeśli lek stosuje się co drugi dzień lub przez kolejne 2 dni z jednodniową przerwą.

Podczas przyjmowania acetazolamidu należy kontynuować leczenie zalecane w niewydolności krążenia, np. stosowanie glikozydów naparstnicy, ograniczenie soli w diecie i uzupełnianie potasu.

Ostra choroba wysokościowa

Zaleca się stosowanie leku w dawce 500 mg do 1000 mg (2 do 4 tabletek) na dobę, w dawkach podzielonych.

W przypadku szybkiego zdobywania wysokości (ponad 500 m dziennie): 1000 mg (4 tabletki) na dobę w dawkach podzielonych.

Lek należy stosować na 24 do 48 godzin przed planowanym wejściem na znaczną wysokość, a w razie wystąpienia objawów choroby leczenie należy kontynuować przez następne 48 godzin lub dłużej, jeśli to konieczne.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

W przypadku pominięcia dawki leku Diuramid

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, pominiętej dawki nie należy przyjmować, lecz należy powrócić do zaleconego przez lekarza rozkładu podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Diuramid niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania mogą być podobne do działań niepożądanych występujących w czasie leczenia acetazolamidem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Diuramid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i są następujące:

•    zaburzenia czucia na kończynach (parestezje), zaburzenia słuchu lub szumy uszne,

•    utrata apetytu, zaburzenia smaku, nudności, wymioty, biegunka,

•    częste oddawanie moczu, krwiste zabarwienie moczu, cukier w moczu,

•    sporadycznie senność i dezorientacja,

•    kurcze i bóle mięśni, znaczne osłabienie siły mięśni,

•    przemijająca krótkowzroczność,

•    reakcje nadwrażliwości, w tym duszność,

•    pokrzywka, nadwrażliwość na światło,

•    niewydolność wątroby (żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu i odbarwienie stolca), kolka wątrobowa i nerkowa,

•    kamica nerkowa.

Acetazolamid jako pochodna sulfonamidowa może wywoływać działania niepożądane charakterystyczne dla sulfonamidów. Są to:

•    gorączka,

•    wybroczyny i wysypki skórne.

W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Diuramid może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadzenie badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia może wystąpić:

•    zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki, czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.

•    znaczne zmniejszenie liczby granulocytów we krwi obwodowej.

•    zakwaszenie krwi (kwasica metaboliczna).

•    zaburzenie równowagi elektrolitowej.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Diuramid mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy

5. Przechowywanie leku Diuramid

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data opracowania ulotki:

6