Imeds.pl

Doltard 60 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Doltard, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doltard, 30 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doltard, 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doltard, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Morphini sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doltard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doltard

3.    Jak stosować lek Doltard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doltard

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOLTARD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Doltard to lek stosowany w leczeniu przewlekłego silnego bólu. Doltard jest lekiem o przedłużonym uwalnianiu. Lekarz może też przepisać inne zastosowanie leku. Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOLTARD Kiedy nie stosować leku Doltard

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na morfinę, inne środki przeciwbólowe (opioidy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli pacjent przyjmuje inny lek podobny do morfiny.

Jeśli u pacjenta występują:

•    zaburzenia w czynności jelit lub zaparcia;

•    zaburzenia czynności układu oddechowego lub ciężka astma;

•    zaburzenia czynności wątroby;

• lub występowały w przeszłości nagłe bóle brzucha.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Doltard

Należy pamiętać o tym, że pacjent może uzależnić się fizycznie i psychicznie od leku Doltard oraz o tym, że działanie tego leku może ulec osłabieniu po długotrwałym stosowaniu.

Przed zastosowaniem leku Doltard pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli:

•    w ciągu ostatnich 14 dni był leczony na depresję lub chorobę Parkinsona;

•    w ciągu 24 godzin był poddany lub będzie poddany operacji;

•    spożywa dużo alkoholu;

•    otrzymuje inne środki przeciwbólowe;

•    jest w podeszłym wieku.

Należy skonsultować się z lekarzem również, jeśli u pacjenta występują:

•    problemy z oddychaniem;

•    szybki i (lub) bardzo nieregularny puls;

•    nagłe bóle brzucha;

•    niewydolność nerek i/lub wątroby;

•    przewlekłe zaparcie lub inne zaburzenia czynności jelit;

• złe samopoczucie z powodu uderzenia w głowę lub innej przyczyny, lub też silny ból głowy i wymioty;

•    napady nieregularnych kurczów mięśni;

•    napady padaczkowe (ponieważ morfina zwiększa ryzyko ataków);

•    choroby dróg żółciowych;

•    zapalenie trzustki;

•    obniżona sprawność kory nadnerczy (choroba Addisona);

•    powiększony gruczoł krokowy;

•    osłabiona przemiana materii (obrzęk śluzowaty);

•    tendencja do zawrotów głowy i omdleń z powodu zbyt niskiego ciśnienia krwi;

•    niedoczynność tarczycy.

Doltard znajduje się na liście środków dopingowych i może prowadzić do dyskwalifikacji w zawodach sportowych.

Przy każdym zabiegu operacyjnym i kontroli krwi lub moczu pacjent powinien informować zawsze

0    tym, że stosuje lek Doltard. Może to mieć znaczenie dla wyników badań.

Stosowanie leku Doltard z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to także leków kupionych za granicą, naturalnych środków leczniczych oraz silnych witamin

1    minerałów.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli przyjmuje:

•    leki na kurcze mięśni;

•    leki zwiotczające mięśnie;

•    leki uspokajające (fenobarbital, benzodiazepiny);

• środki na choroby psychiczne (pochodne fenotiazyny);

•    inne leki na silne bóle lub leki przeciwdziałające nadużywaniu (opioidy);

•    leki na depresję (trójpierścieniowe środki antydepresyjne, inhibitory MAO);

•    leki na chorobę Parkinsona (inhibitory MAO);

•    leki przeciwbakteryjne (rifampicyna);

• leki na nadkwaśność i przeciwwrzodowe (między przyjęciem leku a przyjęciem leku Doltard należy zachować 2 godzinną przerwę).

Stosowanie leku Doltard z jedzeniem i piciem

Doltard należy przyjmować popijając dużą ilością wody.

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Doltard może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utraty przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku Doltard jest przeciwwskazane.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Należy unikać zajścia w ciążę w trakcie trwania leczenia. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni stosować bezpieczne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie leku Doltard w ciąży należy skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku Doltard w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami, ponieważ Doltard, zwłaszcza na początku leczenia i przy zwiększaniu dawki, zwalania szybkość reagowania i koncentrację.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Doltard

Doltard 10 mg, 30 mg i 60 mg zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOLTARD

Lek Doltard należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie gryźć, nie rozkruszać tabletki.

Tabletki należy przyjmować popijając dużą ilością wody.

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka, to od 30 do 100 mg co 12 godzin.

Dzieci: nie należy stosować, ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku: niezbędne jest dostosowanie dawkowania. Należy stosować się do zaleceń lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby: niezbędne jest dostosowanie dawkowania. Należy stosować się do zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doltard

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Doltard opisaną w tej ulotce lub większą dawkę niż przepisał lekarz, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować i posiadać przy sobie opakowanie.

Pacjent może mieć problemy z oddychaniem, bardzo małe źrenice. Może występować znaczna senność, która może przejść w stan uspokojenia lub śpiączkę. Inne objawy to zwiotczałe ręce i nogi, bóle, gorączka, nieprawidłowe funkcjonowanie nerek, zimna i wilgotna skóra, wolne tętno i niskie ciśnienie krwi. Przy poważnym przedawkowaniu może wystąpić nieregularny oddech z przerwami w oddychaniu, zanik oddechu i zatrzymanie akcji serca.

Pominięcie zastosowania leku Doltard

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Doltard

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie wolno nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić wtedy objawy z odstawienia, takie jak drażliwość, niepokój, dreszcze, rozszerzenie źrenic, uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, łzawienie, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, bóle stawów i bolesne kurcze mięśni. Jeśli pacjent znów poczuje się źle po zakończeniu leczenia, powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie należy nagle odstawiać leku, ponieważ morfina wywołuje uzależnienie i nagłe odstawienie leku może wywołać zespół abstynencyjny. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent chce odstawić lek.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Doltard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Uspokojenie, senność (mija zwykle po kilku dniach), bóle głowy. Utrudnienie oddychania zależne od dawki. Zaparcie, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej. Wahania nastroju zwykle podwyższenie nastroju, czasami dysforia (drażliwość, wybuchowość).

Częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 100, rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

Zaburzenia czucia, zaburzenia postrzegania, zawroty głowy. Zwężenie źrenic. Skurcz oskrzeli, duszność, osłabiony odruch kaszlowy. Niestrawność, biegunka. Trudności z oddawaniem moczu i zatrzymanie moczu. Wysypka, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość. Bóle pleców. Brak łaknienia. Zakażenie dróg moczowych. Osłabienie, dreszcze, gorączka, obrzęki obwodowe (cofające się po zakończeniu leczenia). Depresja, splątanie, zaburzenia orientacji, bezsenność, zmiana aktywności (zwykle zmniejszenie, czasem pobudzenie) i zmiana zachowania, np. trudności z podejmowaniem decyzji, zaburzenia postrzegania, halucynacje (przemijające), koszmary senne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1000, rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów):

Kołatanie serca. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, utrata przytomności, zobojętnienie, drżenie. Zaburzenia widzenia, takie jak zamglone widzenie, podwójne widzenie, oczopląs. Obrzęk płuc. Porażenna niedrożność jelit, zaburzenia smaku. Skurcze dróg moczowych. Bolesne kurcze mięśni, sztywność mięśni. Spadek ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji, zaczerwienienie twarzy. Objawy z odstawienia (niepokój, wymioty, wzrost łaknienia, drażliwość, drgawki, nadpobudliwość, zatkany nos, skurcze i silne łzawienie) stwierdzono u niemowląt matek, które stosowały morfinę (patrz punkt 4.4). Złe samopoczucie, tolerancja leku. Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne i anafilaktoidalne), pozostałe reakcje alergiczne. Skurcze dróg żółciowych. Zatrzymanie miesiączki. Psychiczne i fizyczne uzależnienie, euforia, lęk, podniecenie, obniżone libido, impotencja.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10000, rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

Przyspieszenie lub zwolnienie tętna. Napady astmy u osób nadwrażliwych. Nadciśnienie tętnicze. Zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

Duże dawki mogą prowadzić do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego (przeczulica i nieprzyjemne odczuwanie bodźców, które nie reagują na wyższą dawkę morfiny), napady drgawkowe przypominające padaczkę, gwałtowne skurcze mięśni.

Doltard może powodować też działania niepożądane, których zwykle się nie zauważa tak jak podwyższone wyniki badań wątroby (próby wątrobowe) i zwiększone wydzielanie hormonów (ADH).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOLTARD

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Doltard po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Doltard

Substancją czynną leku jest morfiny siarczan.

Inne składniki leku to: hydroksyetyloceluloza, hypromeloza (E 464), magnezu stearynian (E 470b), powidon (E 1201), glikol propylenowy (E 1520) i talk (E 553b).

Doltard 10 mg, 30 mg i 60 mg zawiera ponadto laktozę jednowodną.

Barwniki:

10 mg: dwutlenek tytanu (E 171).

30 mg: ryboflawina (E 101) i dwutlenek tytanu (E 171).

60 mg: indygotyna (E 132) i dwutlenek tytanu (E 171).

100 mg: tlenek żelaza (E 172) i dwutlenek tytanu (E 171).

Jak wygląda lek Doltard i co zawiera opakowanie

10 mg: białe, dwuwypukłe, powlekane tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

30 mg: żółte, dwuwypukłe, powlekane tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

60 mg: niebieskie, dwuwypukłe, powlekane tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

100 mg: brązowe, dwuwypukłe, powlekane tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki mogą być umieszczone w blistrze lub w szklanym pojemniku.

20 tabletek w 2 blistrach po 10 sztuk.

20 tabletek w pojemniku na tabletki (szklanym).

100 tabletek w 10 blistrach po 10 sztuk.

100 tabletek w pojemniku na tabletki (szklanym).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Polska

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice

Takeda Pharma A/S Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Dania

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2014

5