+ iMeds.pl

Donesyn 5 mgUlotka Donesyn

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Substancja czynna: Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donesyn i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donesyn

3.    Jak stosować lek Donesyn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donesyn

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK DONESYN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Donesyn należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy.

Lek Donesyn jest stosowany w leczeniu objawów u osób ze zdiagnozowaną łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia w chorobie Alzheimera (otępienie starcze). Jest on stosowany tylko u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DONESYN Kiedy nie stosować leku Donesyn

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na chlorowodorek donepezylu, na podobne substancje (pochodne piperydyny) lub którykolwiek składnik leku Donesyn (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donesyn należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy sprawdzić, czy którekolwiek z ostrzeżeń wymienionych poniżej dotyczy lub dotyczyło pacjenta w przeszłości. Należy powiedzieć lekarzowi:

•    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem (szczególnie zespół chorego węzła zatokowego lub podobna choroba). Lek Donesyn może spowalniać częstość akcji serca.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent stosuje pewien rodzaj środków przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ). Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli pacjent ma problemy z oddawaniem moczu. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły drgawki. Lek Donesyn może spowodować nowe drgawki. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inną długotrwałą chorobę płuc. Objawy mogą się nasilić.

•    jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, takich jak laktoza.

Lek Donesyn może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent cierpi na chorobę nerek lub wątroby. Leku Donesyn nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Lek Donesyn nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Donesyn

Lek Donesyn może wpływać na działanie innych leków. Mogą one z kolei wpływać na działanie leku Donesyn. Lek Donesyn może oddziaływać z następującymi lekami:

•    ogólne środki znieczulające. Jeśli planowany jest zabieg operacyjny wymagający znieczulenia ogólnego, należy poinformować lekarza i anestezjologa, że pacjent przyjmuje lek Donesyn. Lek Donesyn może mieć wpływ na ilość potrzebnego środka znieczulającego.

•    leki stosowane w kontrolowaniu rytmu serca (chinidyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol), szczególne rodzaje antybiotyków (erytromycyna) i leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - ang. SSRI, takie jak fluoksetyna). Te leki mogą nasilać działanie leku Donesyn.

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna), leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Te leki mogą zmniejszać działanie leku Donesyn.

•    leki stosowane jako krótko działające środki zwiotczające mięśnie w znieczuleniu i intensywnej terapii (sukcynylocholina), inne leki zwiotczające mięśnie, leki stymulujące pewne części układu nerwowego (agoniści cholinergiczni) i pewne leki obniżające ciśnienie krwi (beta-adrenolityki). Działanie obu leków jest nasilone.

•    leki, które hamują pewną część układu nerwowego (antagoniści cholinergiczni).

•    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak.

•    leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera, np. galantamina.

•    leki dostępne bez recepty, np. leki ziołowe

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich wymienionych powyżej lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o innych lekach.

Donesyn z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie nie wpływa na działanie leku Donesyn.

Alkohol może osłabiać działanie leku Donesyn. Dlatego nie należy przyjmować leku Donesyn z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Donesyn w okresie karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn i nie wolno wykonywać tych czynności, chyba że lekarz stwierdzi, że mogą być bezpiecznie wykonywane. Ponadto, lek Donesyn może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, w takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Donesyn zawiera laktozę.

Lek Donesyn zawiera niewielką ilość cukru laktozy. Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DONESYN

Lek Donesyn należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi w stosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Moc przyjmowanej tabletki może być zmieniona, zależnie od czasu przyjmowania leku przez pacjenta i zaleceń lekarza.

Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka leku Donesyn 5 mg lub pół tabletki leku Donesyn 10 mg (5 mg chlorowodorku donepezylu) co wieczór. Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 2 tabletek leku Donesyn 5 mg lub 1 tabletkę leku Donesyn 10 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) co wieczór. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg co wieczór.

U pacjentów z chorobami nerek modyfikacja dawki nie jest wymagana.

Jeżeli u pacjenta występują łagodne do umiarkowanych problemy z wątrobą, lekarz stopniowo i ostrożnie dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Jeżeli u pacjenta występują poważne problemy z wątrobą, nie należy stosować leku Donesyn (patrz punkt 2, Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donesyn). Jeżeli u pacjenta występuje niewyjaśniona choroba wątroby, lekarz może zalecić całkowite odstawienie leku Donesyn.

Lek Donesyn należy zażywać doustnie, popijając wodą, wieczorem przed pójściem spać.

Lekarz zaleci, jak długo należy stosować tabletki. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem w celu dokonania oceny leczenia i objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donesyn

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę każdego dnia. W wypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Donesyn mogą wystąpić takie objawy, jak: nudności, wymioty, wydzielanie śliny (ślinienie się), pocenie się, wolne bicie serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie), problemy z oddychaniem (depresja oddechowa), osłabienie mięśni (zapaść) i mimowolne skurcze mięśni (drgawki), jak również narastające osłabienie mięśni - stan mogący zagrażać życiu.

W razie zażycia większej dawki niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli to się nie uda, należy skontaktować się natychmiast z lokalnym oddziałem szpitala i pogotowiem ratunkowym. Zawsze należy zabrać ze sobą do szpitala tabletki i ich opakowanie (tekturowe pudełko), żeby lekarz wiedział, co pacjent przyjął.

Pominięcie zastosowania leku Donesyn

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze następnego dnia. Jeżeli lek nie był przyjmowany dłużej niż przez tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek leku.

Przerwanie stosowania leku Donesyn

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet w przypadku dobrego samopoczucia, chyba że zaleci to lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Donesyn może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    biegunka

•    nudności

•    ból głowy

Często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    przeziębienie

•    utrata apetytu (jadłowstręt)

•    wyobrażenie nieistniejących rzeczy (halucynacje)

•    pobudzenie

•    agresywne zachowanie

•    nietypowe sny, w tym koszmary senne

•    omdlenia (utrata przytomności)

•    zawroty głowy

•    niezdolność do zasypiania (bezsenność)

•    wymioty

•    dolegliwości brzuszne

•    wysypka

•    świąd (swędzenie)

•    skurcze mięśni

•    nietrzymanie moczu

•    zmęczenie

•    ból

•    wypadki

Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    napady drgawkowe (drgawki)

•    wolne bicie serca (bradykardia)

•    krwawienie wewnętrzne (krwotok z przewodu pokarmowego)

•    wrzody (żołądka i dwunastnicy)

•    niewielkie zwiększenie aktywności w surowicy pewnego mięśniowego enzymu (kinazy kreatynowej)

Rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    niekontrolowane ruchy ciała lub twarzy (objawy pozapiramidowe)

•    pewne zaburzenia przewodzenia w sercu prowadzące do zaburzeń rytmu serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby

Lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia, aby zmniejszyć działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DONESYN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Donesyn po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywanie - brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Donesyn

•    Substancją czynną jest chlorowodorek donepezylu.

Każda tabletka powlekana Donesyn 5 mg, zawiera 5,22 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda tabletka powlekana Donesyn 10 mg, zawiera 10,44 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

•    Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian. Składniki otoczki tabletki to: hypromeloza (HPMC 2910), laktoza jednowodna, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek żółty (E172) (dotyczy tylko produktu Donesyn 10 mg).

Jak wygląda lek Donesyn i co zawiera opakowanie

Lek Donesyn 5 mg, tabletki powlekane to białe, okrągłe i dwuwypukłe tabletki z wyżłobionym napisem D9EI z jednej strony i cyfrą 5 z drugiej strony.

Lek Donesyn 10 mg, tabletki powlekane to żółte, okrągłe i dwuwypukłe tabletki z wyżłobionym napisem D9EI z jednej strony i liczbą 10 z drugiej strony.

Tabletki powlekane są dostępne w blistrach po 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Vipharm S.A. ul. Przewoźników 11 03-691 Warszawa Polska

Wytwórcy:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM, Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castellò 1, Poligono Las Salinas 08830 San Boi de Llobregat Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Bułgaria

Czechy

Estonia

Grecja

Finlandia

Węgry


Donesyn 5/10 mg Filmtabletten Donesyn 5/10 mg OnuMHpaHa TaóaeTKa Donpethon 5/10 mg, potahovaná tableta Donesyn 5/10 mg

Donepezil Synthon Hispania 5/10 mg Donesyn 5/10 mg tabletti Donesyn 5/10 mg filmtabletta

Donesyn 5/10 mg film-coated tablets Donesyn 5/10 mg filmuhúóaóar toflur Donesyn 5/10 mg plévele dengtos tabletés Donesyn 5/10 mg apvalkotas tabletes Donesyn 5/10 mg tablett Donesyn

Irlandia

Islandia

Litwa

Łotwa

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słovenia

Słowacja


Dosylien 5/10 mg comprimidos revestidos por película Donesyn 5/10 mg

Donesyn 5/10 mg filmsko oblozene tablete Donesyn 5/10 mg

Data zatwierdzenia ulotki

Donesyn

Charakterystyka Donesyn

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10,44 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 91 mg laktozy.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 182 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wyżłobionym napisem D9EI z jednej strony i cyfrą 5 z drugiej strony.

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wyżłobionym napisem D9EI z jednej strony i liczbą 10 z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Chlorowodorek donepezylu jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli/osoby w podeszłym wieku

Leczenie jest rozpoczynane od dawki 5 mg na dobę (dawkowanie raz na dobę). Tabletki chlorowodorku donepezylu powinny być przyjmowane doustnie, wieczorem, tuż przed położeniem się spać. Dawka 5 mg na dobę powinna być utrzymywana przez co najmniej miesiąc w celu umożliwienia oceny najwcześniejszej odpowiedzi klinicznej na leczenie i umożliwienia osiągnięcia stężeń chlorowodorku donepezylu w stanie stacjonarnym. Po dokonaniu klinicznej oceny leczenia w dawce 5 mg na dobę po miesiącu, dawka chlorowodorku donepezylu może być zwiększona do 10 mg na dobę (dawkowanie raz na dob ę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki wi ększe od 10 mg/dobę nie były badane w badaniach klinicznych.

W przypadku dawek, które nie mogą być zrealizowane/nie są praktyczne przy użyciu tej mocy tabletki, dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Diagnoza powinna być stawiana zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie chlorowodorkiem donepezylu powinno być rozpoczynane jedynie wtedy, gdy dostępny jest opiekun, który będzie regularnie nadzorował przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo istnieje korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Dlatego korzyść kliniczna stosowania chlorowodorku donepezylu powinna być regularnie weryfikowana. W przypadku braku dowodów na dalsze działanie terapeutyczne leku należy rozważyć jego odstawienie. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na chlorowodorek donepezylu.

W czasie odstawiania leku widoczne jest stopniowe zanikanie korzystnego działania chlorowodorku donepezylu.

Niewydolność nerek i wątroby

Podobny shemat dawkowania może być zastosowany u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ ten stan chorobowy nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu.

Z uwagi na możliwe większe stężenia w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno się odbywać zgodnie z indywidualną tolerancją. Nie ma danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Chlorowodorek donepezylu nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie chlorowodorku donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) nie było badane.

Znieczulenie

Chlorowodorek donepezylu, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Choroby układu krążenia

Z uwagi na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinoesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Możliwość takiego działania może być szczególnie ważna w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodnictwa, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia na temat występowania omdlenia i drgawek. W wypadku badania takich pacjentów, należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz wynikających z zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów, np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjenci otrzymujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani odnośnie wystąpienia objawów. Jednakże badania kliniczne z zastosowaniem chlorowodorku donepezylu nie wykazały zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia żołądkowo-jelitowego w porównaniu do placebo.

Układ moczowo-płciowy

Cholinomimetyki mogą powodować zablokowanie odpływu moczu z pęcherza, chociaż nie obserwowano tego w badaniach klinicznych z chlorowodorkiem donepezylu.

Zaburzenia neurologiczne

Drgawki: uważa się, że cholinomimetyki maj ą pewien potencjał wywoływania drgawek uogólnionych. Jednakże aktywność drgawkowa może być także objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą mieć potencjał nasilania lub indukowania objawów pozapiramidowych.

Choroby płuc

Z uwagi na działania cholinomimetyczne, należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinoesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu w skojarzeniu z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy zostały przeprowadzone z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN odnośnie prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego.

Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się mieć wyłącznie przyczyny naczyniowe i wyłączenia pacjentów z chorobą Alzheimera.

W pierwszym badaniu częstość zgonów wynosiła 2/198 (1,0%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 10 mg i 7/199 (3,5%) podczas stosowania placebo. W drugim badaniu częstość zgonów wynosiła 4/208 (1,9%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) podczas stosowania placebo.

W trzecim badaniu częstość zgonów wynosiła 11/648 (1,7%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg i 0/326 (0%) podczas stosowania placebo. Częstość zgonów w trzech badaniach dotyczących otępienia naczyniowego w połączonej grupie chlorowodorku donepezylu (1,7%) była liczbowo większa niż w grupie placebo (1,1%), jednakże ta różnica nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezylu lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn naczyniowych, których można się spodziewać w tej populacji osób w podeszłym wieku z podstawową chorobą naczyniową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych nie zakończonych i zakończonych zgonem nie wykazała różnic w częstości ich występowania w grupie chlorowodorku donepezylu w porównaniu do grupy placebo.

W zebranych badaniach dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) i po połączeniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami dotyczącymi otępienia, w tym z badaniami nad otępieniem naczyniowym (ogółem n=6888), częstość zgonów w grupach placebo liczbowo była większa niż częstość zgonów w grupach chlorowodorku donepezylu.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i (lub) którykolwiek z jego metabolitów nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Na metabolizm chlorowodorku donepezylu nie wpływa jednoczesne podawanie digoksyny ani cymetydyny.

Badania in vitro wykazały, że izoenzymy cytochromu P450, 3A4 i w małym stopniu 2D6, biorą udział w metabolizmie chlorowodorku donepezylu. Badania interakcji produktu leczniczego przeprowadzone in vitro wykazały, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory odpowiednio CYP3A4 i CYP2D6, hamują metabolizm chlorowodorku donepezylu. Z tego względu te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm chlorowodorku donepezylu.

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie chlorowodorku donepezylu o około 30%.

Induktory enzymów, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol, mogą zmniejszać stężenie chlorowodorku donepezylu. Ponieważ wielkość efektu hamującego lub indukującego nie jest znana, takie skojarzenia produktu leczniczego powinny być stosowane ostrożnie.

Chlorowodorek donepezylu ma możliwość interferowania z lekami o aktywności antycholinergicznej. Występuje również możliwość działania synergistycznego w przypadku jednoczesnego stosowania leków, takich jak sukcynylocholina, inne leki blokujące płytkę nerwowo-mięśniową lub agoniści cholinergiczni lub leki beta-adrenolityczne, które wywierają wpływ na przewodnictwo w sercu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak odpowiednich danych odnośnie stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, lecz wykazały toksyczność około-i poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane.

Chlorowodorku donepezylu nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem kobiet i nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety otrzymujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorowodorek donepezylu wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może spowodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto, chlorowodorek donepezylu może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, głównie w przypadku rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania złożonych urządzeń mechanicznych przez pacjentów otrzymujących chlorowodorek donepezylu.

4.8    Działania niepożądane

Do najcz ęstszych działań niepożą danych należą biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane częstsze niż pojedyncze przypadki są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości są definiowane w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dost ępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

-przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-anoreksja

-    omamy**

-    pobudzenie** -agresywne zachowanie** -nietypowe sny i koszmary senne**

Zaburzenia układu nerwowego

-    omdlenie*

-    zawroty głowy

-    bezsenność

-drgawki*

-objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia serca

- bradykardia

-    blok zatokowo-przedsionkowy

-    blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

-    biegunka

-    nudności

-    wymioty

-    zaburzenia brzuszne

-    krwotok żołądkowo-jelitowy

-    wrzody żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- wysypka -świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

- skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

- nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- bóle głowy

-    zmęczenie

-    ból

Badania

diagnostyczne

-niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

- wypadki

* W przypadku badania pacjentów pod kątem omdlenia lub drgawek należy brak pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz spowodowanych zahamowaniem zatokowym (patrz punkt 4.4).

** Zgłaszano przypadki omamów, nietypowych snów, koszmarów sennych, pobudzenia i agresywnego zachowania ustępującego po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

*** W razie niewyjaśnionej dysfunkcji wątroby należy rozważyć odstawienie chlorowodorku donepezylu.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu po podaniu pojedynczej dawki doustnej u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc. lub około 225 i 160 razy więcej niż maksymalna zalecana dawka u człowieka, wynosząca 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano związane z dawką oznaki stymulacji cholinergicznej, do których należały zmniejszenie ruchów spontanicznych, pozycja leżąca na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresja oddechowa, ślinienie, zwężenie źrenic, drgania pęczkowe mięśni i obniżona temperatura powłok ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy może powodować przełom cholinergiczny, charakteryzujący się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest nasilone osłabienie mięśni i może to spowodować zgon, jeśli dotyczy mięśni oddechowych.

Jak w przypadku każdego przedawkowania, należy zastosować ogólne środki wspomagające. Trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, takie jak atropina, mogą być zastosowane jako antidotum dla chlorowodorku donepezylu. Zalecane jest dożylne podawanie siarczanu atropiny w dawce dostosowanej do efektu: dawka początkowa to 1,0 do 2,0 mg i.v., kolejne dawki zależnie od odpowiedzi klinicznej. Atypowe odpowiedzi dotyczące ciśnienia krwi i częstości akcji serca opisywano w przypadku innych cholinomimetyków, gdy były podawane w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą być usuwane drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwko otępieniu, leki antycholinoesterazowe Kod ATC: N06DA02

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównej cholinoesterazy w mózgu. Chlorowodorek donepezylu jest in vitro ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinoesterazy - enzymu, który jest obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

U pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera uczestniczących w badaniach klinicznych, podawanie chlorowodorku donepezylu w pojedynczych dawkach 5 mg lub 10 mg na dobę powodowało zahamowanie aktywności acetylocholinoestrazy w stanie stacjonarnym (na podstawie pomiarów w błonach erytrocytów), wynoszące odpowiednio 63,6% i 77,3% po podaniu dawki. Wykazano, że zahamowanie acetylocholinoesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez chlorowodorek donepezylu koreluje ze zmianami w punktacji ADAS-cog, wrażliwej skali do badania wybranych aspektów poznawczych. Potencjał chlorowodorku donepezylu odnośnie zmiany przebiegu podstawowej patologii układu nerwowego nie był badany. Tak więc chlorowodorek donepezylu nie może być uznawany jako lek wywierający jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia chlorowodorkiem donepezylu była badana w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo: 2 badaniach trwających 6 miesięcy i 2 badaniach trwających 1 rok.

W badaniu klinicznym trwającym 6 miesięcy dokonano analizy na końcu leczenia chlorowodorkiem donepezylu przy użyciu połączenia trzech kryteriów skuteczności: skala ADAS-Cog (miara czynności poznawczych), skala Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (miara czynności ogólnych) i Activities of Daily Living Subscale skali Clinical Dementia Rating Scale (miara zdolności społecznych, domowych i hobbystycznych oraz higieny osobistej).

Pacjenci, którzy spełniali kryteria wymienione niżej, byli uważani za osoby odpowiadające na leczenie.

Odpowiedź = Poprawa w skali ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty Brak pogorszenia w sakli CIBIC+

Brak pogorszenia w punktacji Activities of Daily Living Subscale w skali Clinical Dementia Rating Scale

% odpowiedzi

Populacja leczona n = 365

Populacja oceniana n = 352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa chlorowodorku donepezylu tabletki 5 mg

18%*

18%*

Grupa chlorowodorku donepezylu tabletki 10 mg

21%*

22%**

*p <0,05

** p<0,01

Chlorowodorek donepezylu powodował zależny od dawki, istotny statystycznie, wzrost odsetka pacjentów, którzy zostali uznani za osoby odpowiadające na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja

Maksymalne stężenia w osoczu występują około 3 do 4 godziny po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Okres półtrwania w końcowej fazie rozmieszczania wynosi około 70 godzin, tak więc wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych powoduje stopniowe osiąganie stanu stacjonarnego. Przybliżony stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu i związane z tym działanie farmakodynamiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływał na absorpcję chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja

Chlorowodorek donepezylu ulega w około 95% wiązaniu z białkami osocza ludzkiego. Brak informacji na temat wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach organizmu nie została ostatecznie zbadana. Jednakże w badaniu równowagi masowej przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej, 240 godzin po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego 14C, około 28% znacznika nie zostało odzyskane. To sugeruje, że chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą utrzymywać się w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm/wydalanie

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i ulega metabolizowaniu przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zidentyfikowano. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego 14C, radioaktywność osocza wyrażona jako procent podanej dawki lokalizowała się głównie w formie niezmienionego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% - tylko metabolit, który wykazuje aktywność podobną do aktywności chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i koniugatu glukuronidu i 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej radioaktywności odzyskano z moczem (17% jako niezmieniony chlorowodorek donepezylu) i 14,5% odzyskano z kałem, co sugeruje biotransformację i wydalanie w moczu jako główne drogi eliminacji. Brak danych sugerujących recyrkulację jelitowo-wątrobową chlorowodorku donepezylu i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia chlorowodorku donepezylu w osoczu zmniejszają się z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie wywierają klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu w osoczu. Właściwości farmakokinetyczne chloroworodku donepezylu nie były formalnie badane u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub otępieniem naczyniowym. Jednak średnie stężenia w osoczu u pacjentów dokładnie odpowiadały stężeniom u młodych zdrowych ochotników.

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby mieli zwiększone stężenia chlorowodorku donepezylu w stanie stacjonarnym; średnia wartość AUC była większa o 48% a średnia wartość Cmax - o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rozległe badania na zwierzętach eksperymentalnych wykazały, że ten związek powoduje mało działań odmiennych od zamierzonego działania farmakologicznego zgodnego z działaniem stymulatora cholinergicznego (patrz punkt 4.9).

Chlorowodorek donepezylu nie działa mutagennie w testach mutacji komórek bakteryjnych i komórek ssaków. Pewne działania klastogenne były obserwowane in vitro w stężeniach jawnie toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy większych od stężeń w osoczu w stanie stacjonarnym. Nie obserwowano działań klastogennych ani innych działań genotoksycznych w mysim modelu testu mikrojądrowego in vivo. Nie było dowodów na działanie onkogenne w długotrwałych badaniach karcynogenności u szczurów ani u myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie wpływał na płodność u szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów ani u królików, wywierał jednak niewielki wpływ na częstość porodów martwych płodów i wczesną przeżywalność młodych w przypadku podawania ciężarnym samicom szczura w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u człowieka (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza (HPMC 2910)

Laktoza jednowodna Makrogol 4000 Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172) - jedynie dla produktu leczniczego Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełka tekturowe zawierające blistry PVC/Aluminium po 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 lub 120 tabletek i blistry szpitalne (blister podzielny na dawki pojedyncze) (PVC/Aluminium) po 50 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vipharm S.A. ul. Przewoźników 11 03-691 Warszawa Polska

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 14804

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 14799

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.08.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Donesyn