+ iMeds.pl

Dorzolamide + timolol genoptim (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dorzolamide + timolol genoptim

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dorzolamide/Timolol NTC, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dorzolamide/Timolol NTC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamide/Timolol NTC

3.    Jak stosować lek Dorzolamide/Timolol NTC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dorzolamide/Timolol NTC

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DORZOLAMIDE/TIMOLOL NTC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dorzolamide/Timolol NTC składa się z dwóch substancji czynnych: dorzolamidu i tymololu.

Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”. Obydwa leki obniżają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej.

Dorzolamide/Timolol NTC jest przepisywany przez lekarza w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry, gdy same krople do oczu zawierające leki beta-adrenolityczne niewystarczająco obniżają ciśnienie w oku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DORZOLAMIDE /TIMOLOL NTC

Kiedy nie stosować leku Dorzolamide/Timolol NTC

■ Jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia takie jak astma lub jeśli pacjent cierpi na ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, problemy z oddychaniem i/lub długo utrzymujący się kaszel).

■    Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca takie jak zaburzenia rytmu serca powodujące wolny rytm serca lub ciężka niewydolność serca.

■    Jeśli u pacjenta występują poważne problemy z nerkami.

■    Jeśli u pacjenta występuje nadmierna kwasowość krwi spowodowana gromadzeniem się chlorków we krwi (kwasica hiperchloremiczna)

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu, maleinian tymololu, beta-adrenolitykami lub na którykolwiek z innych składników leku.

W przypadku wątpliwości odnośnie stosowania leku Dorzolamide/Timolol NTC należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dorzolamide/Timolol NTC

Przed rozpoczęciem stosowania Dorzolamide/Timolol NTC należy zwrócić się do lekarza, if you have now or have had in the past

•    choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, brak tchu lub dławienie się),

•    niewydolnością serca, niskie ciśnienie

•    zaburzenia rytmu serca takie jak wolne bicie serca

•    zaburzenia oddychania, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    choroba związana ze złym krążeniem krwi (taka jak choroba lub zespół Raynaud)

•    cukrzyca, ponieważ tymololu może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy niskiego poziomu cukru we krwi

•    nadczynność tarczycy, ponieważ timololum może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dorzolamide/Timolol NTC, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Jeżeli w trakcie leczenia produktem Dorzolamide/Timolol NTC u pacjenta zostanie rozpoznana choroba wieńcowa i konieczne będzie odstawienie kropli do oczu, dawka powinna być zmniejszana stopniowo.

Pacjent musi poinformować lekarza o wszelkich urazach oka albo planowanym zabiegu na oku.

W przypadku pojawienia się któregoś z poniższych objawów, należy natychmiast odstawić krople i skontaktować się z lekarzem:

•    infekcja oka, podrażnienie oka lub nowe problemy z okiem, na przykład zaczerwienienie oka lub opuchnięcie powieki, albo pogorszenie się objawów

•    objawy reakcji alergicznej - patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować: wysypkę, świąd, trudności z oddychaniem lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

Stosowanie innych leków

Dorzolamide/Timolol NTC może wpływać na inne stosowane przez pacjenta leki, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, jak również inne leki mogą wpływać na działanie leku X. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie ważne w przypadku zażywania:

•    leków na wysokie ciśnienie,

•    leków na choroby serca,

•    leków na cukrzycę,

•    niektórych silnych leków przeciwbólowych, takich jak kodeina lub morfina,

•    inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAOI)

•    chinidyna (stosowana do leczenia chorób serca i niektórych rodzajów malarii),

•    leki przeciwdepresyjne znane pod nazwą fluoksetyna i paroksetyna,

•    wysokich dawek aspiryny.

Z lekiem Dorzolamide/Timolol NTC nie należy stosować następujących innych leków:

2

•    kropli do oczu zawierających dorzolamid lub inne inhibitory anhydrazy węglanowej,

•    inhibitorów anhydrazy węglanowej zażywanych doustnie,

•    innych kropli do oczu zawierających beta-adrenolityki.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie w czasie ciąży

Nie należy stosować leku Dorzolamide/Timolol NTC jeśli pacjentka jest w ciąży ,chyba że lekarz uzna to za konieczne. Kobieta w ciąży lub planująca zajść w ciążę powinna poinformować o tym lekarza.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie należy stosować leku Dorzolamide/Timolol NTC , jeśli pacjentka karmi piersia. Tymolol może prezenikać do mleka. W okresie karmienia piersią przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Dorzolamide/Timolol NTC, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługę maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia niewyraźnego widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dorzolamide/Timolol NTC

Dorzolamide/Timolol NTC zawiera środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Dlatego leku Dorzolamide/Timolol NTC nie powinny stosować osoby noszące soczewki kontaktowe. Przed zakropleniem oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe; należy zaczekać 15 minut przed założeniem ich ponownie. Środek konserwujący może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Dorzolamide/Timolol NTC

Należy zawsze stosować Dorzolamide/Timolol NTC ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powie dokładnie, ile kropli leku Dorzolamide/Timolol NTC należy stosować i jak długo. Zazwyczaj stosuje się jedną kroplę do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Jeżeli oprócz leku Dorzolamide/Timolol NTC równocześnie stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zachować co najmniej dziesięciominutową przerwę przed podaniem następnego leku.

Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Nie wolno dopuścić, aby końcówka zakraplacza dotknęła oka lub okolic oka. Krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do poważnych uszkodzeń oka, a nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć ewentualnego skażenia pojemnika, należy myć ręce przed użyciem leku oraz nie należy dopuszczać do kontaktu końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią.

W przypadku podejrzenia, że roztwór może być skażony lub w razie wystąpienia infekcji oka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem odnośnie dalszego stosowania zawartości tej butelki leku.

Instrukcje stosowania

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Otworzyć buteleczkę przekręcając nakrętkę w lewo.

3

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym w środkową część butelki, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Zakręcić zakrętkę. Nie wciskać zakrętki.

Po podaniu leku Dorzolamide/Timolol NTC należy ucisnąć palcem kącik oka przy nosie przez 2 minuty. Zapobiega to wchłanianiu maleinianu tymololu do całego organizmu.

Jeżeli pacjent uważa, że działanie leku Dorzolamide/Timolol NTC jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Dorzolamide/Timolol NTC u dzieci.

Stosowanie u chorych z niewydolnością wątroby

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości chorobach wątroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dorzolamide/Timolol NTC

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, wśród innych objawów mogą wystąpić zawroty głowy, trudności w oddychaniu, ból głowy lub uczucie zwolnionej czynności serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dorzolamide/Timolol NTC

Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jednakże, jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy zakraplać podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dorzolamide/Timolol NTC

Przed przerwaniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dorzolamide/Timolol NTC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Można w dalszym ciągu stosować krople, chyba że działanie jest poważne. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Dorzolamide/Timolol NTC bez konsultacji z lekarzem. Częstość występowania możliwych działań ubocznych wymienionych poniżej zdefiniowano w następujący sposób.

■    Bardzo często (dotyka więcej niż 1 na 10 użytkowników)

■    Często (dotyka 1 do 10 na 100 użytkowników)

■    Niezbyt często (dotyka 1 do 10 na 1000 użytkowników)

■    Rzadko (dotyka 1 do 10 na 10000 użytkowników)

■    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podobnie jak inne leki podawane do oczu, tymolol jest wchłaniany do krwi. Może to wywoływać podobne działania uboczne jak działania uboczne obserwowane przy dożylnym i/lub doustnym podawaniu środków beta-adrenolitycznych. Częstość występowania działań niepożądanych po miejscowym podaniu leku do oka jest niższa niż w sytuacji, gdy leki są, na przykład, przyjmowane

doustnie lub wstrzykiwane. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane przy stosowaniu klasy beta-adrenolityków podczas leczenia chorób oczu:

Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z następujących objawów:

• Poważne ciężkie, nagłe, zagrażające życiu reakcje alergiczne: objawy mogą obejmować: umiejscowioną lub uogólnioną wysypkę, świąd, obrzęk pod skórą, który może wystąpić w okolicach takich jak twarz i wargi i może spowodować niedrożność dróg oddechowych, co może być przyczyną problemów z oddychaniem lub przełykaniem, pokrzywkę.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często:

■    zaburzenia smaku,

■    uczucie pieczenia i kłucia oczu.

Często:

■    zaczerwienienie oczu, niewyraźne widzenie, łzawienie lub swędzenie oczu,

■    obrzęk lub podrażnienie powiek, zmniejszona wrażliwość rogówki, suche oczy,

■    zapalenie zatok,

■    ból głowy,

■    nudności,

■    zmęczenie.

Niezbyt często:

■    zapalenie tęczówki,

■    zaburzenia widzenia,

■    brak tchu,

■    niestrawność,

■    kamienie nerkowe,

■    zawroty głowy,

■    depresja,

■    powolne bicie serca,

■    omdlenie.

Rzadko:

■    Opadanie górnej powieki (co sprawia, że oko jest na wpół otwarte),

■    podwójne widzenie,

■    podrażnienie oka, w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, zapalenie rogówki, oddzielenie się po zabiegu filtracyjnym warstwy poniżej siatkówki, która zawiera naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia, nadżerkę rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej),

■    zmniejszone ciśnienie śródgałkowe,

■    skurcz dróg oddechowych w płucach (w przeważającej części u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą, problemami z oddychaniem, kaszlem,

■    katar lub zatkany nos,

■    krwawienie z nosa,

■    biegunka,

■    podrażnienie gardła,

■    suchość w ustach,

■    wysypka,

■    poważne skórne reakcje alergiczne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka,

■    wysypka skórna,

■    utrata włosów,

■    wysypka skórna o białosrebrzystym zabarwieniu (wysypka łuszczycowa) lub nasilenie łuszczycy,

■    objawy ogólnej reakcji alergicznej w tym wysypka, pokrzywka i świąd,

■    stan zapalny skóry i jelit (toczeń rumieniowaty układowy),

■    nietypowe uczucie (wrażenie mrowienia/ kłucia)

■    bezsenność (problemy ze snem),

■    koszmary senne,

■    utrata pamięci,

■    nasilenie objawów osłabienia mięśni, zmęczenie (myasthenia gravis),

   zaburzenie czynności seksualnych, zmniejszony popęd płciowy,

■    udar,

■    zmniejszenie dopływu krwi do mózgu dzwonienie w uszach,

■    niskie ciśnienie krwi,

■    ból w klatce piersiowej,

■    kołatanie serca (szybszy i/lub nieregularny rytm serca),

■    obrzęk (gromadzenie się płynu),

■    zmiana rytmu lub szybkości bicia serca, wolna czynność serca, zawał serca, niewydolność serca, zatrzymanie krążenia, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z dusznością i obrzękiem stóp i nóg z powodu gromadzenia się płynu),

■    skurcze nóg i/lub ból nóg podczas chodzenia (chromanie),

■    zimne dłonie i stopy (objaw Raynauda),

■    choroba Peyroniego,

■    niskie poziomy glukozy we krwi,

■    ból mięśni niespowodowany wysiłkiem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DORZOLAMIDE/TIMOLOL NTC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek Dorzolamide/Timolol NTC może być używany przez 4 tygodnie po pierwszym otwarciu butelki, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Dorzolamide/Timolol NTC po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, następne cztery cyfry oznaczają rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dorzolamide/Timolol NTC

-    Substancje czynne leku to dorzolamid i tymolol. Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci dorzolamidu chlorowodorku i 5 mg tymololu w postaci tymololu maleinianu.

-    Pozostałe składniki leku to mannitol (E421), sodu cytrynian (E331), hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek (E524) i woda do wstrzykiwań.

Dorzolamide/Timolol NTC jest przejrzystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym, lekko lepkim roztworem.

Dorzolamide/Timolol NTC jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań: 1, 3 lub 6 pojemników z kroplomierzem po 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

NTC Srl

Via Luigi Razza 3 20124 Milano, Włochy

Wytwórca

RAFARM SA.

Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka Paiania Attica, TK 19002 P.O. Box 37, Grecja

Produkt leczniczy jest autoryzowany na terenie krajów członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

NL: Dorzolamide /Timolol NTC 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing PL: Dorzolamide/Timolol NTC

ES: Dorzolamide/Timolol NTC 20 mg/ml + 5 mg/ml, colirio en solución Data zatwierdzenia ulotki:

7

Dorzolamide + Timolol Genoptim

Charakterystyka Dorzolamide + timolol genoptim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dorzolamide/Timolol NTC, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu, co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg maleinianu tymololu co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Substancje pomocnicze: Każdy ml roztworu zawiera 0,075 mg chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny, lekko lepki roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorzolamide/Timolol NTC wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Stosowanie u dzieci:

Skuteczność preparatu Dorzolamide/Timolol NTC u dzieci nie została ustalona.

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie zostało ustalone. (Informacje dotyczące bezpieczeństawa stosowania u dzieci w wieku > 2 do < 6 lat, patrz punkt 5.1).

Zalecana dawka u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku)

Dorzolamide/Timolol NTC dawkuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli Dorzolamide/Timolol NTC stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu przerwa pomiędzy podaniem kolejnych preparatów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Sposób podawania

Pacjentów należy pouczyć, aby umyli ręce przed użyciem leku i nie dopuszczali do kontaktu końcówki pojemnika z okiem lub tkankami otaczającymi.

Pacjentów należy również pouczyć, że roztwory okulistyczne, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, mogą ulec skażeniu powszechnie występującymi bakteriami wywołującymi infekcje oczu. Stosowanie skażonych roztworów okulistycznych może spowodować poważne uszkodzenie oka i w rezultacie utratę wzroku.

Przed wkropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe; soczewki można włożyć z powrotem po 15 minutach od użycia leku.

Pacjentów należy pouczyć, jak prawidłowo obchodzić się z buteleczkami z lekiem Dorzolamide/ Timolol NTC.

Instrukcje stosowania

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Otworzyć buteleczkę przekręcając nakrętkę w lewo.

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym środkową część butelki aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Zakręcić zakrętkę. Nie wciskać zakrętki.

4.3 Przeciwwskazania

Dorzolamide/Timolol NTC przeciwwskazany jest u chorych z:

•    nadreaktywnością dróg oddechowych w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną

•    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którykolwiek składnik preparatu.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substanciji czynnych wchodzących w skład preparatu i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i na układ oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, preparat Dorzolamide/Timolol NTC może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Zawarty w leku tymolol jest substancją o działaniu beta-adrenolitycznym. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, np. nasilenie objawów dławicy Prinzmetala, zaostrzenie zaburzeń krążenia obwodowego i ośrodkowego oraz hipotensja.

Ze względu na zawartość maleinianu tymololu, przed rozpoczęciem leczenia preparatem Dorzolamide/Timolol NTC należy odpowiednio wyrównać niewydolność krążenia. U chorych z ciężką chorobą serca w wywiadzie należy zwrócić uwagę na ewentualne objawy niewydolności krążenia i sprawdzać częstość tętna.

Po podaniu maleinianu tymololu odnotowano występowanie niepożądanych reakcji ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową oraz, w rzadkich przypadkach, zgonów związanych z niewydolnością krążenia.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania preparatu Dorzolamide/Timolol NTC u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, Dorzolamide/Timolol NTC może się wchłaniać do krążenia ogólnego. Zawarty w leku dorzolamid jest sulfonamidem. Dlatego miejscowe stosowanie leku może wywoływać te same działania niepożądane, co ogólnoustrojowe podawanie sulfonamidów, w tym poważne reakcje, takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Miejscowe działania niepożądane, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu, obserwowano podczas stosowania preparatu Dorzolamide/Timolol NTC. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu. Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na, przypadkowy, diagnostyczny, terapeutyczny lub powtórny kontakt z alergenem. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Terapia współistniejąca

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków:

   dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej

•    stosowane zewnętrznie leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

Odstawienie leku

Podobnie jak w przypadku beta-adrenolityków, jeżeli konieczne jest odstawienie tymololu jako leku okulistycznego u pacjentów z chorobą wieńcową, dawki należy zmniejszać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

U pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią leczenie preparatami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może maskować objawy hipoglikemii.

Leczenie beta-adrenolitykami może maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie terapii beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów choroby.

Terapia beta-adrenolitykami może pogorszyć objawy miastenii.

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania preparatu kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Dorzolamide/Timolol NTC zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie, ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego preparatu może być zwiększone.

Inne

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania preparatu Dorzolamide/Timolol NTC u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, po zabiegach filtracyjnych stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia maleinianem tymololu w postaci kropli do oczu powoduje osłabienie reakcji na ten lek stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymolol w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Dorzolamide/Timolol NTC zawiera jako środek konserwuj ący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

Stosowanie u dzieci Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dorzolamid zawarty w preparacie Dorzolamide/Timolol NTC jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych lek ten nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić potencjalne ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych preparatem Dorzolamide/Timolol NTC.

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji leku Dorzolamide/Timolol NTC z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania preparatu Dorzolamide/Timolol NTC z następującymi lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np.: estrogeny, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość działania addycyjnego i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki uwalniaj ące aminy katecholowe lub leki beta-adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, leki opioidowe i inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Pomimo, że Dorzolamide/Timolol NTC podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenicy, odnotowano sporadyczne przypadki jej rozszerzenia podczas jednoczesnego stosowania maleinianu tymololu i adrenaliny.

Beta-adrenolityki mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów beta-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w czasie ciąży

Preparatu Dorzolamide/Timolol NTC nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu Dorzolamide/Timolol NTC u kobiet będących w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, dorzolamid działał teratogennie u płodów (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Kontrolowane badania epidemiologiczne dotyczące ogólnoustrojowych leków beta-adrenolitycznych nie wykazały działań teratogennych, niemniej u płodów i noworodków zaobserwowane pewne działania farmakologiczne, takie jak bradykardia. Jeżeli Dorzolamide/Timolol NTC podawany jest kobietom w ciąży aż do czasu porodu, noworodki muszą być poddane ścisłej obserwacji w pierwszych dniach po urodzeniu.

Stosowanie w okresie karmienia _piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Tymolol przenika do mleka kobiety karmiącej. Jeżeli wymagane jest leczenie preparatem Dorzolamide/

Timolol NTC, nie zaleca się karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań określających wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych nie odnotowano występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla produktu zawierającego dorzolamid z tymololem. Działania niepożądane były ograniczone do tych, które obserwowano podczas terapii dorzolamidu chlorowodorkiem i maleinianu tymololem.

Podczas badań klinicznych dorzolamid z tymololem podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu miejscowych działań niepożądanych; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu wystąpienia miejscowej reakcji wskazującej na alergię lub nadwrażliwość (stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do lecznictwa zgłoszono następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu z tymololem lub jednego z jego składnikow:

[Bardzo często: (> 1/10), często: (> 1/100, <1/10), niezbyt często: (> 1/1000, <100) oraz rzadko:(> 1/10000, <1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, obniżenie libido*, epizod naczyniowo-mózgowy*

Zaburzenia oka:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu Bardzo często: uczucie palenia i kłucia

Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka, w tym zapalenie powieki*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężaj ącego źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Zaburzenia ucha i błędnika:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca*,

Rzadko: ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, zaburzenia rytmu*, zastoinowa niewydolność krążenia*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*,

Zaburzenia naczyniowe:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: omdlenie*

Rzadko: niskie ciśnienie*, obrzęki*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu Często: zapalenie zatok

Rzadko: skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko: krwawienia z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła. suchość w ustach*

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Niezbyt często: nudności*. dyspepsja*

Rzadko: biegunka. suchość w ustach*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Dorzolamid i Tymolol. krople do oczu

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry. zespół Stevensa-Johnsona. toksyczna nekroliza naskórka Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Rzadko: wysypka

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Rzadko: łysienie*. wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Dorzolamid i Tymolol. krople do oczu Niezbyt często: kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Dorzolamid i Tymolol. krople do oczu

Rzadko: objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej. w tym obrzęk naczynioruchowy. pokrzywka. świąd. wysypka. reakcja anafilaktyczna. skurcz oskrzeli Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Często: zmęczenie/osłabienie*

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Niezbyt często: zmęczenie/osłabienie*

* Działania niepożądane. które odnotowano również podczas stosowania roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem po wprowadzeniu go do lecznictwa.

Wpływ leku na wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych nie stwierdzono występowania mających znaczenie kliniczne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. które byłyby związane ze stosowaniem roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego połknięcia preparatu Dorzolamide/Timolol NTC.

Objawy:

Otrzymywano doniesienia dotyczące nieumyślnego przedawkowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu. Obserwowano wówczas objawy ogólne podobne do występuj ących po przedawkowaniu leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie: zawroty głowy. ból głowy. skrócenie oddechu. zwolnienie czynności serca. skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC: SOIE D51.

(Leki przeciw jaskrze i rozszerzające źrenicę - leki ft-adrenolityczne - tymolol w połączeniach)

Mechanizm działania

Dorzolamide/Timolol NTC zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Każda z nich zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu jest nieselektywnym blokerem receptorów beta-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania maleinianu tymololu w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest obecnie wystarczaj ąco poznany, choć badania fluoresceinowe i tonograficzne sugerują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem ilości powstającej cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również nieznaczne ułatwienie odpływu cieczy. Połączony efekt działania obu tych substancji powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż każda z tych substancji podawana osobno.

Po miejscowym podaniu do oka Dorzolamide/Timolol NTC zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Dorzolamide/Timolol NTC zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powoduj ąc często towarzyszących przyjmowaniu miotyków działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, kurcz akomodacji i zwężenie źrenicy.

Właściwości _ farmakodynamiczne Działanie kliniczne:

Przeprowadzono badania kliniczne, trwające do 15 miesięcy, którego celem była ocena skuteczności następujących preparatów w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego: dorzolamid i tymolol stosowany w postaci roztworu, tj. kropli do oczu, dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w porównaniu z tymololem 0,5% i dorzolamidem 2,0%, podawanymi osobno i jednocześnie, u pacjentów cierpiących na jaskrę lub nadciśnienie wewnątrzgałkowe, u których terapię jednoczesną uznano za stosowną w próbach klinicznych. Objęło to zarówno pacjentów nieleczonych uprzednio, jak i pacjentów, u których monoterapia tymololem nie przyniosła zadowalającego opanowania objawów. Większość pacjentów poddana była miejscowej monoterapii beta-blokerami przed włączeniem do badania. Analiza połączonych badań wykazała większą skuteczność w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego dorzolamidu i tymololu stosowanych w postaci roztworu, tj. kropli do oczu, dwa razy na dobę w porównaniu z monoterapią dorzolamidem 2% stosowanym trzy razy na dobę lub tymololem 0,5%, stosowanym dwa razy na dobę. Skuteczność w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego dorzolamidu i tymololu w postaci roztworu, tj. kropli do oczu stosowanych dwa razy na dobę, była porównywalna ze skutecznością terapii jednoczesnej dorzolamidem (dwa razy na dobę) i tymololem (dwa razy na dobę). Skuteczność w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego dorzolamidu i tymololu w postaci roztworu, tj. kropli do oczu stosowanych dwa razy na dobę, była mierzona wielokrotnie o różnych porach dnia i skutek ten utrzymał się podczas długotrwałego stosowania leku.

Stosowanie u dzieci

Przeprowadzono trzymiesięczne kontrolowane badanie, którego głównym celem było udokumetowanie bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu kropli do oczu chlorowodorku dorzolamidu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 pacjentów, którzy ukończyli 2 lata,ale nie ukończyli 6 lat u których ciśnienie wewnątrzgałkowe było niedostatecznie kontrolowane monoterapią dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało produkt zawierający dorzolamid z tymololem w otwartej fazie badania. Nie określono skuteczności leczenia u tych pacjentów. Produkt zawierający dorzolamid z tymololem, podawany w tej małej grupie pacjentów dwa razy na dobę, był ogólnie dobrze tolerowany; 19 pacjentów ukończyło leczenie, natomiast 11 musiało je przerwać z powodu zabiegu operacyjnego, zmiany leku lub z innych względów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycj ę układową na lek. W związku z tym, w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Maleinian tymololu

W badaniu z udziałem 6 osób, dotyczącym stężenia leku w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określano po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę maleinianu tymololu w postaci 0,5% kropli do oczu. Najwyższe średnie stężenie leku w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, zaś po podaniu dawki wieczornej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo miejscowego i ogólnego stosowania obu składników preparatu jest dobrze znane.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano działań niepożądanych dla oczu u zwierząt leczonych miejscowo roztworami okulistycznymi chlorowodorku dorzolamidu i maleinianu tymololu, podawanymi osobno lub jednocześnie. Badania in vitro i in vivo dotyczące każdego z tych składników nie wykazały, że mogą one powodować mutacje genetyczne. Dlatego należy oczekiwać, że dawki lecznicze leku Dorzolamide/Timolol NTC nie stanowią istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek,

Hydroksyetyloceluloza,

Mannitol (E421),

Sodu cytrynian (E331),

Sodu wodorotlenek (E524)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Dorzolamide/Timolol NTC powinno się stosować nie dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Dorzolamide/Timolol NTC dostarczany jest w pojemnikach z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku

Każdy pojemnik zawiera 5 ml produktu leczniczego Dorzolamide/Timolol NTC.

Każde opakowanie zawiera: 1, 3 lub 6 kroplomierzy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NTC Srl

Via Luigi Razza 3 20124 Milano, Włochy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dorzolamide + Timolol Genoptim