+ iMeds.pl

Dotiteva minims (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dotiteva minims

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dotiteva minims, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum+ Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dotiteva minims i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dotiteva minims

3.    Jak stosować lek Dotiteva minims

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dotiteva minims

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOTITEVA MINIMS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dotiteva minims, krople do oczu, zawiera dwie substancje czynne, dorzolamid i tymolol. Dorzolamid należy do grupy leków hamujących anhydrazę węglanową. Tymolol należy do grupy leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Obie substancje czynne zmniejszają ciśnienie w oku, działają jednak w różny sposób.

Ten lek stosuje się w leczeniu jaskry w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia w oku, gdy terapia kroplami do oczu zawierającymi beta-adrenolityki jest niewystarczająca.

Nie leczone podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego skutkując pogorszeniem wzroku i możliwą ślepotą. W przypadku stwierdzenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego niezbędne jest regularne badanie oczu i pomiar ciśnienia w oku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOTITEVA MINIMS

Kiedy nie stosować leku Dotiteva minims, krople do oczu, roztwór

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu,maleinian tymololu, beta-blokery lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Dotiteva minims (Patrz punkt 6 poniżej „Inne informacje”)

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia nerek lub choroby nerek albo zaburzone pH krwi (zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa)

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy oddechowe, takie jak astma, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub wieloletni kaszel)

-    jeśli u pacjenta występuje wolny rytm serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca)

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o jakimkolwiek schorzeniu lub schorzeniu oka występującym obecnie lub w przeszłości, zwłaszcza o

•    chorobie niedokrwiennej serca (objawy to ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszności lub zadławienia), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi

•    zaburzeniu rytmu serca, takim jak spowolnienie akcji serca

•    problemach z oddychaniem, astmie lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub wieloletni kaszel)

•    chorobie naczyń obwodowych (takiej jak choroba lub syndrom Raynauda)

•    cukrzycy ponieważ tymolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii)

•    nadmiernej aktywności tarczycy, ponieważ tymolom może maskować objawy tego schorzenia

Należy również poinformować lekarza o alergii lub reakcjach alergicznych w tym o wysypce na skórze, obrzęku twarzy, warg, języka i/lub krtani, który może powodować trudności w oddychaniu i połykaniu

Należy poinformować lekarza o chorobie serca w wywiadzie. Lekarz może zlecić monitorowanie tętna oraz innych objawów tej choroby w trakcie przyjmowania leku.

Należy powiadomić lekarza o męczliwości mięśni lub rozpoznanej chorobie myasthenia gravis.

W przypadku wystąpienia zapalenia spojówek (zaczerwienie i podrażnienie oka/oczu), obrzęku oka lub powiek, wysypki skórnej, ciężkiej reakcji skórnej lub swędzenia oka lub okolicy oka, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Takie objawy mogą być spowodowane reakcją alergiczną lub mogą być działaniem niepożądanym stosowania leku (Patrz „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza o zakażeniu w obrębie oka, urazie oka, przebytym zabiegu chirurgicznym oka lub wystąpieniu nowych albo pogorszeniu się wcześniejszych objawów.

Lek Dotiteva minims nie był badany u pacjentów noszących soczewki kontaktowe. Osoby używające soczewek kontaktowych miękkich powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed zastosowaniem leku Dotiteva minims.

Przed planowaną operacją lub znieczuleniem (nawet u stomatologa) pacjent powinien poinformować lekarza, że używa leku Dotiteva minims, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Stosowanie u dzieci

Istnieją ograniczone doświadczenia odnośnie stosowania preparatu u niemowląt i dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Badania tego produktu (skład z zawartością środków konserwujących) wykazały, że jego działanie jest podobne u osób w podeszłym wieku i młodszych pacjentów.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o wszelkich dolegliwościach wątroby występujących obecnie lub w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Dotiteva minims może wpływać na działanie innych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie leku Dotiteva minims włączając w to krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki

nasercowe lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym o innych kroplach do oczu, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania następujących leków:

-    Leki obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak blokery kanałów wapniowych, beta-adrenolityki lub digoksyna

-    Leki stosowane w leczeniu zaburzonego lub nierównego bicia serca, takie jak chinidyna (która może być stosowana w leczeniu niektórych rodzajów malarii) lub digoksyna

-    Inne krople do oczu zawierające beta-adrenolityki

-    Inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jakie acetazolamid. Ten typ leku może być przyjmowany doustnie, w postaci kropli do oczu lub inną metodą

-    Inhibitory monoaminooksydazy (MAO), które są stosowane w leczeniu depresji

-    Leki    zwane parasympatykomimetykami, które ułatwiają oddawanie moczu.

Parasympatykomimetyki to również określone leki, które są czasami stosowane w celu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit

-    Leki narkotyczne takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego bólu lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego. Chociaż nie ma dowodów na to, że chlorowodorek dorzolamidu wchodzi w interakcję z kwasem acetylosalicylowym, to wiadomo, że niektóre inne leki o budowie podobnej do chlorowodorku dorzolamidu, przyjmowane doustnie wchodzą w interakcje z kwasem acetylosalicylowym

-    Leki    stosowane w leczeniu cukrzycy lub wysokiego stężenia cukru we krwi

-    Leki    stosowane w leczeniu depresji takie jak fluoksetyna lub paroxetyna

-    Epinefryna (adrenalina).

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w okresie ciąży

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę.

Leku Dotiteva minims nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Kobieta karmiąca lub zamierzająca karmić piersią powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy stosować leku Dotiteva minims jeśli pacjentka karmi piersią. Tymolol może przenikać do mleka kobiecego.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ewentualne działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn i należy zasięgnąć porady lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOTITEVA MINIMS

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę i czas trwania leczenia.

Zwykle stosuje się po jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeśli równocześnie stosuje się inne krople do oczu, należy odczekać co najmniej 10 minut przed podaniem następnego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia z lekarzem. W przypadku konieczności zaprzestania stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz „Przerwanie stosowania leku Dotiteva minims”, poniżej).

Nie należy końcówką minimsa (jednorazowego pojemnika do zakraplania) dotykać oka lub jego okolic. Może to spowodować zanieczyszczenie bakteriami, które mogą spowodować zakażenia oka prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zakażenia pojemnika, należy unikać kontaktu końcówki minimsa z jakąkolwiek powierzchnią.

Sposób użycia

Roztwór z jednego minimsa należy użyć natychmiast po otwarciu, zakraplając do chorego oka (oczu). Ponieważ po otwarciu pojedynczego minimsa niemożliwe jest zachowanie sterylności roztworu, przed każdorazowym użyciem należy otworzyć nowy minims i wyrzucić go natychmiast po użyciu.

Przed zakropleniem kropli do oka należy umyć ręce. Dla ułatwienia lek można zakraplać przed lustrem.

1. Otworzyć torebkę zawierającą minimsy.

3. Otworzyć minims poprzez pokręcanie górną częścią, tak ja widać na rysunku.

4. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę nieznacznie w dół, aby utworzyć kieszonkę

5.    Zakroplić jedną kroplę leku do chorego oka (oczu) zgodnie z zaleceniami lekarza. Każdy minims zawiera dawkę wystarczającą do zakroplenia obu oczu.

6.    Po zakropleniu należy wyrzucić minims, nawet jeśli pozostanie w nim roztwór w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu, który nie zawiera środka konserwującego.

7. Pozostałe minimsy należy przechowywać w torebce foliowej. Muszą one zostać zużyte w ciągu 15 dni od pierwszego otwarcia torebki. Jeśli po 15 dniach od otwarcia torebki pozostaną w niej jakieś minimsy, należy je bezpiecznie wyrzucić i otworzyć kolejną saszetkę. Ważne jest, aby stosować krople do oczu zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Po zastosowaniu leku Dotiteva minims należy uciskać palcem kącik oka w okolicy nosa (jak na zdjęciu poniżej) przez dwie minuty. Pomaga to uniknąć dostania się tymololu do reszty ciała.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dotiteva minims

Lek należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza. W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości pojemnika, u pacjenta może wystąpić złe samopoczucie, np. mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub ból głowy, uczucie zwolnionej czynności serca, nudności lub zmęczenie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dotiteva minims

Lek należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli, jednak, do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu,

to należy pominąć zapomnianą dawkę i powrócić do regularnego stosowania preparatu. Nie należy nigdy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dotiteva minims

Przed odstawieniem leku należy porozumieć się z lekarzem. Nie należy nigdy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może to nasilić określone objawy, szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową lub nadczynnością tarczycy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dotiteva minims może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są poważne. Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Dotiteva bez konsultacji z lekarzem.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) występują reakcje alergiczne, takie jak obrzęk warg, oczu i ust, świszczący oddech lub ciężkie reakcje skórne połączone z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem się. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy natychmiast udać się do lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi infekcja oka lub inne objawy oczne albo

pogorszenie objawów.

Wymienione poniżej działania niepożądane zostały zaobserwowane w czasie stosowania leku Dotiteva minims. Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, tymolol wchłania się do krwi. Może to spowodować skutki uboczne takie jak przy dożylnym i (lub) doustnym przyjmowaniu beta adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w przypadku leków podawanych np. doustnie lub we wstrzyknięciach. Wymienione działania niepożądane zawierają również reakcje występujące przy stosowaniu beta-adrenolityków w leczeniu oczu:

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczące więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Pieczenie i kłucie w oku oraz w okolicach oka (oczu).

-    Zaurzenia smaku: niektórzy pacjenci zgłaszali uczucie gorzkiego smaku po zastosowaniu kropli.

Częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 100):

-    Ból głowy

-    Oznaki i objawy podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie zewnętrznej warstwy gałki ocznej), zmniejszona wrażliwość rogówki (brak odczuwania ciała obcego w oku oraz brak odczuwania bólu), suche oko (oczy), ból oka, niewyraźne widzenie

-    Zapalenie zatok

-    Nudności

-    Osłabienie/ zmęczenie

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 1 000):

-    Zawroty głowy, depresja

-    Zapalenie tęczówki (zabarwiona część oka), zmiany w widzeniu

-    Spowolnienie rytmu serca, omdlenie

-    Duszność/brak oddechu

-    Niestrawność

-    Kamienie nerkowe

Rzadkie działania niepożądane (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    Toczeń rumieniowaty układowy (czerwona, plamista wysypka, głównie na twarzy, której może towarzyszyć uczucie zmęczenia, gorączka, ból stawów, ból mięśni)

-    Uczucie zdrętwienia/ mrowienia, niezwykłe odczucia, takie jak kłucie i mrowienie, udar, zmniejszony dopływ krwi do mózgu, trudności w zasypianiu (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, zmniejszony popęd płciowy, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni)

-    Obrzęk i (lub) podrażnienie oka i okolic wokół oka (oczu), opadanie górnej powieki/powiek, (przez co oczy mogą być w połowie zamknięte), sklejanie powiek, oderwanie wartwy oka znajdującej się poniżej siatkówki zawierającej naczynia krwionośne po chirurgicznym zabiegu filtracyjnym, co może powodować zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie, któremu mogą towarzyszyć zmiany widzenia/ zaburzenia widzenia, podwójne widzenie

-    Dzwonienie w uszach

-    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, zmiany w rytmie i szybkości bicia serca, zawał serca, obrzęk (gromadzenie się płynu), zastoinowa niewydolność serca (choroba serca powodująca duszność i obrzęk stóp i nóg spowodowany gromadzeniem się płynu w organizmie), rodzaj zaburzeń rytmu serca, zimne ręce i stopy, objaw Raynauda (drętwienie i zmiana koloru palcy u rąk i nóg spowodowane zmniejszonym krążeniem krwi), skurcze nóg i (lub) ból nóg podczas chodzenia (chromanie)

-    Skrócenie oddechu, kaszel, trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych (głównie u pacjentów z wcześniej istniejąca chorobą), katar, krwawienie z nosa

-    Podrażnienie gardła, suchość w ustach, biegunka

-    Wysypka lub zapalenie skóry, wysypka skórna o białym, srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna), nasilenie się łuszczycy, wypadanie włosów

Choroba Peyroniego (która może spowodować zakrzywienie penisa)

Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, swędzenie Nietypowe osłabienie mięśni lub ból niespowodowane aktywnością fizyczną lub zmęczeniem

Uogólnione reakcje alergiczne w tym obrzęk pod skórą występujący na twarzy lub w kończynach mogący blokować drogi oddechowe i powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, swędząca wysypka, wysypka miejscowa lub na całym ciele, swędzenie, ciężkie, nagłe zagrażające życiu reakcje alergiczne

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   Niski poziom glukozy we    krwi

•    Niewydolność serca

•    Ból brzucha, wymioty

•    Bóle mięśni niespowodowane aktywnością fizyczną

•    Zaburzenia seksualne

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, szczególnie w przypadku wystąpienia zmian/ zaburzeń widzenia podczas stosowania leku Dotiteva minims po zabiegu chirurgicznym oka.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOTITEVA MINIMS

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Dotiteva minims po upływie terminu ważności zamieszczonego na minimsie (jednorazowym pojemniku do zakraplania) i opakowaniu tekturowym po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Torebkę z niezużytymi w ciągu 15 dni od pierwszego otwarcia minimsami należy wyrzucić.

-    Otwarty minims z pozostałym w nim roztworem należy wyrzucić natychmiast po użyciu.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

-    Przechowywać minimsy w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dotiteva minims

-    Substancja czynnymi leku są: dorzolamid i tymolol. Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu oraz 5 mg tymololu w postaci 6,83 mg maleinianu tymololu.

-    Ponadto lek zawiera: hydroksyetylocelulozę (Natrosol 250 HXPharm), hydroksyetylocelulozę (Natrosol 250 HHXPharm), mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dotiteva minims i co zawiera opakowanie

-    Przejrzysty, bezbarwny roztwór o nieznacznej lepkości. Każda foliowa torebka zawiera 5 lub 15 jednorazowych pojemników z polietylenu o niskiej gęstości (minimsów) zawierających 0,2 ml roztworu.

-    Dostępne wielkości opakowań: 30, 60 i 120 minimsów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Runcorn, Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA, Wielka Brytania

Teva UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Teva Sante, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Republika Czeska

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2012

8

Dotiteva Minims

Charakterystyka Dotiteva minims

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dotiteva minims, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku dorzolamidu i 5 mg tymololu w postaci maleinianu tymololu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Pojemnik jednodawkowy.

Bezbarwny, przejrzysty, lepki roztwór, bez widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ten produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy miejscowa terapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawka wynosi po jednej kropli leku Dotiteva minims do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli lek Dotiteva minims jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów leczniczych powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Produkt leczniczy Dotiteva minims jest sterylnym roztworem, który nie zawiera środków konserwujących. Roztwór z jednorazowego pojemnika należy po otwarciu natychmiast zakroplić do chorego oka (oczu). Ponieważ niemożliwe jest zachowanie sterylności roztworu po otwarciu jednorazowego pojemnika, pozostały w nim produkt leczniczy powinien być wyrzucony natychmiast po użyciu.

Patrz punkt 6.6.

Podczas stosowania okluzji nosowej lub po zamknięciu powiek na dwie minuty wchłanianie do organizmu jest zmniejszone. Może to spowodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz wzrost aktywności lokalnej.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

(Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku > 2 i < 6 lat, patrz punkt 5.1.)

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie lub z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

-    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia nie kontrolowanym przy użyciu rozrusznika, niewydolnością krążenia z objawami, wstrząsem kardiogennym;

-    ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produkt leczniczego i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie na układ krążenia i na układ oddechowy

Jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, substancje czynne zostają wchłonięte do krążenia ogólnego. Ze względu na komponentę działania beta-adrenolitycznego tymolol, może powodować takie same działania niepożądane ze strony układu krążenia i płuc jak i inne działania obserwowane w przypadku beta-adrenolityków podawanych ogólnie. Częstość występowania systemowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższy niż w podaniu układowym. Aby zmniejszyć wchłanianie do układu, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, niewydolność serca) i niedociśnieniem tętniczym należy poważnie ocenić leczenie beta-blokerami i wziąć pod uwagę leczenie innymi substancjami czynnymi. Pacjenci z chorobami układu krążenia powinni być obserwowani w kierunku objawów pogorszenia tych chorób i działań niepożądanych.

Ze względu na ich negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-blokery powinny być ostrożnie stosowana u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjenci z ciężkimi chorobami/zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkie postaci choroby lub syndromu Raynauda) powinni być traktowani z ostrożnością.

Choroby układu oddechowego

Po podaniu niektórych okulistycznych beta-blokerów odnotowano przypadki reakcji ze strony układu oddechowego włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u chorych na astmę.

Lek Dotiteva minims należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania produktu leczniczego Dotiteva minims u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność, stosując lek w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Substancje czynne leku mogą być wchłaniane do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest sulfonamidem. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, w tym ciężkie reakcje, takie jak zespół Stevensa i Johnsona i toksyczna martwica rozpływna naskórka. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Miejscowe działania niepożądane, podobne do obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu, obserwowano podczas stosowania produktu leczniczego Dotiteva minims. W przypadku wystąpienia takich objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny, przypadkowy, diagnostyczny lub terapeutyczny kontakt z tymi alergenami. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny (epinefryny) stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Równoczesne stosowanie innych leków

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków: dorzolamid i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie dwóch leków beta-adrenolitycznych o działaniu miejscowym (patrz punkt 4.5)

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające ze stosowania beta-blokerów mogą być nasilone, gdy timolol jest podawany u pacjentów już przyjmujących systemowe środki beta-adrenolityczne. Należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie u tych pacjentów.

Odstawienie leku

Tak jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie, jeżeli konieczne będzie przerwanie leczenia tymololem w postaci kropli do oczu u pacjentów z chorobą wieńcową, lek należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych Hipoglikemia / cukrzyca

Beta-blokery należy stosować ostrożnie u pacjentów z samoistną hipoglikemią lub u pacjentów z cukrzycą chwiejną, beta-blokery mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie leczenia beta-adrenolitykiem może spowodować nasilenie objawów choroby.

Leczenie beta-adrenolitykami może pogorszyć objawy myasthenia gravis.

Znieczulenie chirurgiczne

Okulistyczne preparaty blokujące receptory beta mogą blokować obwodowe działanie beta-agonistów np. adrenaliny (epinefryny). Gdy pacjent otrzymuje timolol należy poinformować o tym anestezjologa.

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania produktu leczniczego Dotiteva minims nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, to niezbyt często zgłaszane były przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Dotiteva minims zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie, ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania leku Dotiteva minims może być zwiększone.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznych. Nie badano stosowania leku Dotiteva minims u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

Choroby rogówki

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Leczenie doocznymi beta-blokerami może powodować suchość oczu. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być traktowani z ostrożnością

Odwarstwienie naczyniówki

Po zabiegach filtracyjnych ze stosowaniem środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. przy użyciu tymololu, acetozolamidu), stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka równocześnie z obniżeniem ciśnienia w oku po zabiegach filtracyjnych.

U niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na maleinian tymololu w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nie badano stosowania kropli do oczu Dotiteva minims u pacjentów noszących soczewki kontaktowe.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji tymololu z innymi lekami.

Istnieje jednak możliwość działania addycyjnego i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania beta-blokerów w postaci kropli do oczu z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki wypłukujące aminy katecholowe z zakończeń nerwowych lub leki beta-adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, guanetydyna, leki narkotyczne i inhibitory monoaminooksydazy (MAO)..

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna), chinidyny i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresja).

Dorzolamid zawarty w produkcie leczniczym Dotiteva minims jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych ten produkt leczniczy nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić potencjalne ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych produktem leczniczym Dotiteva minims.

Pomimo, że produkt leczniczy Dotiteva minims podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenicy, odnotowano sporadyczne przypadki jej rozszerzenia podczas jednoczesnego stosowania maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu i adrenaliny.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów beta-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono niepożądanych interakcji podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Dotiteva minims z następującymi lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np.: estrogeny, insulina, tyroksyna).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Leku Dotiteva minims nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Brak jest odpowiednich danych klinicznych odnośnie stosowania leku Dorzolamid u kobiet ciężarnych. U królików, dorzolamid wywierał działanie teratogenne w zakresie dawek toksycznych dla matki.

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymolol nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Aby zmniejszyć wchłanianie systemowe, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, wykazały jednak ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, gdy beta-blokery są podawane drogą doustną. Ponadto objawy stosowania beta-blokerów (np. bradykardia, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania i hipoglikemia) zaobserwowano u noworodków, gdy beta-blokery były przyjmowane do czasu porodu. Jeżeli przed narodzinami dziecka był stosowany produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol, noworodek powinien być uważnie monitorowany podczas pierwszych dni życia (patrz punkt 5.3).

Karmienie _ piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka kobiet. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Beta-blokery są wydzielane do mleka kobiecego. Jednakże, przy stosowaniu w dawkach terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu nie jest prawdopodobne, aby ilości obecne w mleku matki po ich podaniu były wystarczające do wywołania objawów klinicznych wynikających ze stosowania beta-blokerów u niemowląt. Aby zmniejszyć wchłanianie, patrz punkt 4.2.

Jeśli leczenie dorzolamidem / tymololem jest wymagane, nie jest zalecane karmienie piersią

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie odnotowano występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla dorzolamidu w połączeniu z tymololem. Działania niepożądane były ograniczone do tych, które obserwowano podczas terapii chlorowodorkiem dorzolamidu i (lub) maleinianem tymololu. Na ogół, często występujące działania niepożądane były łagodne i nie powodowały konieczności przerwania stosowania leku. Podobnie jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol wchłania się do krążenia. Może to spowodować podobne działania niepożądane do spotykanych przy beta-adrenolitykach. Częstość występowania systemowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w podaniu układowym. Wymienione działania niepożądane to reakcje widoczne w czasie leczenia ocznymi beta-blokerami.

Podczas badań klinicznych dorzolamid w połączeniu z tymololem podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu działań niepożądanych ze strony oka; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu wystąpienia miejscowej reakcji wskazującej na alergię lub nadwrażliwość (stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane związane z dorzolamidem w połączeniu z tymololem lub jednym z jego składników:

[Bardzo często: (>1/10), często: (>1/100 do <1/10), niezbyt często: (>1/1000 do <1/100) i rzadko: (>1/10 000 do <1/1000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadkie:    toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia układu immunologicznego

Dorzolamid / Tymolol

Rzadkie:    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,

świąd, wysypka, anafilaksja, rzadki skurcz oskrzeli

Tymolol roztwór do oczu

Nieznana:    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka,

miejscowa i uogólniona pokrzywka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Tymolol roztwór do oczu Nieznana:    Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Tymolol, krople do oczu, roztwór Niezbyt częste: depresja *

Rzadkie:    bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Częste:    ból głowy*

Rzadkie:    zawroty głowy*,    pare stezj e *

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Częste:    ból głowy*

Niezbyt częste: zawroty głowy*,    omdlenia*

Rzadkie:    parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myasthenia gravis,

obniżenie libido*, zaburzenia krążenia mózgowego*, niedokrwienie mózgu

Zaburzenia oka

Dorzolamid/tymolol:

Bardzo częste:    uczucie pieczenia i kłucia

Częste:    nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki,

swędzenie, łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Częste:    zapalenie powiek *, podrażnienie powiek *

Niezbyt częste:    zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego*

Rzadkie:    podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa

krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Częste:    objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie,

swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie)*, zapalenie powiek*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*

Niezbyt częste:    zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z

powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

Rzadkie:    opadanie powiek, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach

filtracyjnych, patrz punkt 4.4)*

Nieznana:    niewyraźne widzenie, owrzodzenie rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadkie:    szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt częste:    bradykardia*

Rzadkie:    obniżone ciśnienie tętnicze*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*,

zaburzenia rytmu*, zastoinowa niewydolność serca*, blok przedsionkowo-komorowy*, zatrzymanie czynności serca*, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Nieznana:    niewydolność serca

Dorzolamid/tymolol:

Częste:    zapalenie zatok

Rzadkie:    duszność, niewydolność    oddechowa,    nieżyt nosa

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadkie:    krwawienie z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt częste:    duszność*

Rzadkie:    skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami

spastycznymi oskrzeli)*, kaszel *

Zaburzenia żołądka i jelit

Dorzolamid/tymolol:

Bardzo częste:    zmiana w odczuwaniu smaku

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Częste:    nudności*

Rzadkie:    podrażnienia gardła,    suchość    w ustach    *

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt częste:    nudności*, dyspepsja*

Rzadkie:    biegunka, suchość w ustach *

Nieznana:    zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Dorzolamid/tymolol:

Rzadkie:    kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna martwica

rozpływna naskórka

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadkie:    wysypka*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadkie:    łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Nieznana:    wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Nieznana:    bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dorzolamid/tymolol:

Niezbyt częste:    kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadkie:    choroba Peyroniego *

Nieznana:    zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Częste:    zmęczenie/osłabienie*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Niezbyt częste:    zmęczenie/osłabienie *

*Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania dorzolamidu w połączeniu z tymololem po wprowadzeniu go do obrotu.

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych nie stwierdzono występowania mających znaczenie kliniczne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, które byłyby związane ze stosowaniem dorzolamidu w połączeniu z tymololem.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego połknięcia produktu leczniczego Dotiteva minims.

Zgłaszano przypadki nieumyślnego przedawkowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu, skutkujące objawami ogólnymi podobnymi do występujących po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie: zawroty głowy, ból głowy, duszność, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenia elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty lecznicze przeciw jaskrze i miotyki - leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Dotiteva minims zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Każda z nich zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem szybkości powstawania jonów dwuwęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu jest nieselektywnym blokerem receptorów beta-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania maleinianu tymololu w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest obecnie wystarczająco

poznany, choć badania z użyciem fluoresceiny i fonograficzne wskazują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również niewielkie zwiększenie możliwości odpływowych. Połączony efekt działania obu tych substancji czynnych powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż każda z tych substancji podawana osobno.

Po miejscowym podaniu do oka, produkt leczniczy Dotiteva minims zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. Dotiteva minims zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując działań niepożądanych często towarzyszących przyjmowaniu miotyków, takich jak: nocna ślepota, kurcz akomodacji i zwężenie źrenicy.

Działania farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy, porównywano działanie produktu leczniczego Dotiteva minims podawanego dwa razy na dobę (rano i przed snem) wyrażające się zmniejszeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego względem 0,5% roztworu tymololu i 2,0% roztworu dorzolamidu, podawanych osobno i razem. Grupę badaną stanowili pacjenci z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których uznano za właściwe stosowanie terapii współistniejącej. Do tej grupy należeli zarówno pacjenci dotychczas nie leczeni, jak i pacjenci, u których zastosowanie tymololu w monoterapii nie dawało odpowiednich skutków. Większość pacjentów przed udziałem w badaniu stosowała miejscowy beta-adrenolityk w monoterapii. Analiza wyników badań wykazała, że produkt leczniczy Dotiteva minims podawany dwa razy na dobę powodował większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż 2% roztwór dorzolamidu podawany trzy razy na dobę lub 0,5% roztwór tymololu podawany dwa razy na dobę. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas stosowania produktu leczniczego Dotiteva minims dwa razy na dobę było takie samo, jak zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu dwa razy na dobę i tymololu dwa razy na dobę. Produkt leczniczy Dotiteva minims podawany dwa razy na dobę zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego podstawowym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu chlorowodorku dorzolamidu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Badanie objęło 30 pacjentów w wieku poniżej 6 lat oraz w wieku 2 lat lub powyżej, u których monoterapia dorzolamidem lub tymololem nie przyniosła odpowiedniego wyrównania podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pacjenci otrzymywali dorzolamid w połączeniu z tymololem w fazie badania bez ślepej próby. Nie ustalono skuteczności stosowania produktu leczniczego u tych pacjentów. W tej niewielkiej grupie pacjentów, dorzolamid w połączeniu z tymololem podawany dwa razy na dobę był zwykle dobrze tolerowany. Dziewiętnastu pacjentów ukończyło cały okres leczenia, a 11 pacjentów przerwało leczenie ze względu na zabieg chirurgiczny, zmianę leku lub z innych przyczyn.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W badaniach klinicznych spowodowało to zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego bez towarzyszącego zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzeń elektrolitowych charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszenie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać

Maleinian tymololu

W badaniu z udziałem 6 osób, dotyczącym stężenia leku w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określono po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę maleinianu tymololu w postaci 0,5% kropli do oczu. Średnie stężenie leku w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, zaś po podaniu dawki popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo miejscowego i ogólnego stosowania obu składników produktu leczniczego jest dobrze znane.

Dorzolamid

U królików, którym podawano lek w dawkach toksycznych dla matek, dorzolamid powodował kwasicę metaboliczną, deformację trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały efektu teratogennego.

Ponadto, nie stwierdzono występowania żadnych działań niepożądanych w obrębie oka u zwierząt, którym podawano miejscowo roztwór zawierający chlorowodorek dorzolamidu lub maleinian tymololu lub jednocześnie podawano chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Badania in vitro i in vivo przeprowadzone dla każdej z substancji czynnych nie ujawniły działania mutagennego.

Z tego względu zastosowanie produktu leczniczego Dotiteva minims w dawkach leczniczych nie powinno wiązać się z ryzykiem dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza (Natrosol 250 HX Pharm)

Hydroksyetyloceluloza (Natrosol 250 HHXPharm)

Mannitol

Sodu cytrynian

Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu torebki: 15 dni. Po tym okresie należy usunąć wszelki niewykorzystany produkt leczniczy.

Natychmiast po użyciu należy wyrzucić otwarty jednorazowy pojemniczek do zakrapiania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Dotiteva minims, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór, jest dostępny w jednorazowych pojemniczkach z polietylenu o niskiej gęstości o pojemności 0,5 ml zawierających

0. 2.ml roztworu. Pięć lub piętnaście pojemników jednorazowych jest zapakowanych w foliową torebkę.

Wielkości opakowań: 5, 20, 30, 60 i 120 jednorazowych pojemników.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią oka lub okolicznych tkanek.

Należy pacjentowi udzielić informacji, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Sposób stosowania

1.    Otworzyć torebkę zawieraj ącą j ednorazowe poj emniki (minimsy).

2.    Umyć ręce, oddzielić jeden jednorazowy pojemnik i otworzyć go poprzez pokręcanie górną częścią.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę nieznacznie w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Zakroplić jedną kroplę produktu leczniczego do chorego oka (oczu) zgodnie z zaleceniami lekarza. Każdy jednorazowy pojemnik zawiera dawkę wystarczającą do zakroplenia obu oczu.

5.    Po zakropleniu należy wyrzucić jednorazowy pojemnik, nawet jeśli pozostanie w nim roztwór.

6.    Pozostałe jednorazowe pojemniczki należy przechowywać w saszetce; muszą one zostać zużyte w ciągu 15 dni od pierwszego otwarcia torebki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17721

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-01-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.02.2012

13

Dotiteva Minims