+ iMeds.pl

Doxagen 4 mgUlotka Doxagen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Doxagen

4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Doxazosinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxagen

3.    Jak stosować lek Doxagen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxagen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje

Lek Doxagen zawiera doksazosynę, która należy do grupy leków zwanej alfa-blokerami.

Lek Doxagen może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) poprzez rozkurczanie naczyń krwionośnych i obniżanie ciśnienia tętniczego krwi.

Lek Doxagen może być również stosowany u mężczyzn cierpiących z powodu powiększonej prostaty (łagodny rozrost stercza), poprzez rozluźnianie mięśni i ułatwiając oddawanie moczu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxagen Kiedy nie stosować leku Doxagen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne leki z grupy chinazolin (np. prazosyna

i terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występował stan znany jako”niedociśnienie ortostatyczne”, czyli postać niskiego ciśnienia krwi, która powoduje zawroty głowy lub oszołomienie przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej,

- jeśli u pacjenta występują lub występowały zaparcia, lub wszelkiego rodzaju blokady w jelitach,

- jeśli pacjent jest leczony z powodu łagodnego rozrostu prostaty i ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje łagodny rozrost gruczołu krokowego z jednoczesnym zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    w okresie karmienia piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

-    jeśli u pacjenta występuje nietrzymanie moczu z przepełnienia (nie ma uczucia konieczności

oddania moczu) lub bezmocz (organizm nie wytwarza moczu) z dolegliwościami ze strony nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doxagen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Po rozpoczęciu stosowania leku Doxagen u pacjenta mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem krwi, podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej oraz pacjent może utracić przytomność. Jeśli pacjent zacznie odczuwać zawroty głowy lub możliwość omdlenia, powinien usiąść lub położyć się, do czasu aż poczuje się lepiej aby uniknąć sytuacji, w których może wywrócić się lub zrobić sobie krzywdę. Lekarz może zalecić regularnie mierzenie ciśnienia krwi na początku leczenia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych efektów.

Jeśli u pacjenta wykonuje się operacj ę oka z powodu zaćmy (zmętnienia soczewki), należy powiedzieć okuliście przed operacj ą o stosowaniu teraz lub w przeszłości leku Doxagen. Wynika to z tego, że lek Doxagen może powodować powikłania podczas operacji, którym można zapobiec, jeśli okulista zostanie wcześniej poinformowany.

Jeśli którakolwiek z sytuacji może dotyczyć pacjenta należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Dzieci

Doksazosyna nie jest zalecana u dzieci ze względu na brak danych.

Lek Doxagen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych dostępnych bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    inne leki na nadciśnienie

•    przeciwzapalne leki przeciwbólowe (NLPZ, np. ibuprofen) lub leki zawierające estrogeny, gdyż mogą one zmniejszać obniżaj ące ciśnienie krwi działanie doksazosyny

• estrogeny (żeńskie hormony): działanie obniżające ciśnienie krwi może zostać zmniejszone

•    leki zawierające dopaminę, efedrynę, adrenalinę, metaraminol, metoksaminę i fenylefrynę; leki na kaszel i na przeziębienie mogą zawierać fenylefrynę lub efedrynę

•    leki na problemy z erekcją (sildenafil, tadalafil, wardenafil). Pacjent może odczuwać zawroty głowy podczas stosowania doksazosyny.

Podczas stosowania leków alfa-adrenolitycznch w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub przerostu prostaty, pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy lub uczucie lekkości w głowie, co może być spowodowane niskim ciśnieniem krwi podczas szybkiego siadania lub wstawania. U niektórych pacjentów objawy te występuj ą podczas przyjmowania leków na zaburzenia erekcji (impotencj ę) z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia ryzyka tych objawów pacjent powinien mieć ustalony schemat dawkowania i codziennie stosować leki alfa-adrenolityczne przed rozpoczęciem przyjmowania leków na zaburzenia erekcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w czasie ciąży. Brak wystarczających danych doświadczalnych zdobytych podczas stosowania doksazosyny w okresie ciąży.

Doxagenu nie należy stosować, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Taka sytuacja może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia.

3. Jak stosować lek Doxagen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

•    Nie należy żuć, łamać ani kruszyć tabletek.

•    Tabletki należy przyjmować z jedzeniem lub bez. Doxagen może być przyjmowany o każdej porze dnia. Pacjent powinien wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas i przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Zalecana dawka początkowa doksazosyny to 1 tabletka (4 mg doksazosyny) na dobę. Jeśli to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie dwóch tabletek (8 mg doksazosyny) raz na dobę.

Lekarz zastosuje dawkę najbardziej odpowiednią dla pacjenta. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji.

Powłoki tabletki mogą być znalezione w stolcu. Nie powinno to być powodem do niepokoju. Nie ma to wpływu na działanie leku, ponieważ powłoka tabletki nie ulega rozpadowi podczas przej ścia przez ciało pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Stosowanie leku Doxagen nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub zalecić ścisłe monitorowanie stanu chorego. Nie jest zalecane stosowanie leku Doxagen u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxagen

Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Doxagen, lub jeśli dziecko przypadkowo zażyło lek, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem w celu oceny ryzyka i otrzymania porady co należy zrobić. Należy zabrać ze sobą opakowanie z pozostałą ilością tabletek, żeby szybko można było je zidentyfikować. Objawami przedawkowania mogą być zawroty głowy spowodowane obniżonym ciśnieniem krwi.

Pominięcie zastosowania leku Doxagen

Jeśli pacjent zapomni przyj ąć dawkę leku Doxagen powinien przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe.

Należy zażyć pominiętą tabletkę, o ile nie jest to jeszcze czas na kolejną dawkę. Jeśli jest to już czas, aby przyjąć kolejną tabletkę, nie należy przyjmować pominiętej dawki, ale przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Doxagen

Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku Doxagen. Lek ten pomaga kontrolować ciśnienie krwi. Nie należy zmieniać dawki leku lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może to znacząco wpływać na ciśnienie krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Doxagen i wezwać karetkę, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    ból w klatce piersiowej, który promieniuje do ramion i pleców, który może być objawem zawału serca

•    zapaść, drętwienie lub osłabienie rąk lub nóg, bóle głowy, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia widzenia, trudności w połykaniu lub problemy z mówieniem, takie jak niewyraźna mowa

i utrata mowy, które mogą być objawem udaru mózgu

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła, trudności w oddychaniu, które mogą być wynikiem ciężkiej reakcji alergicznej na lek

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następuj ących objawów po zastosowaniu leku Doxagen:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    przyspieszone, spowolnione lub nieregularne bicie serca (palpitacje)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    nagły ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    choroby wątroby powoduje ciemne zabarwienie moczu, jasne stolce (zastój żółci), zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), nudności, gorączka i ból brzucha (zapalenie wątroby)

•    częste infekcje powodujące gorączkę, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, co może być oznaką niskiej liczby białych krwinek (leukopenia)

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    zakażenie dróg oddechowych (nos, gardło, płuca)

•    zakażenia nerek lub pęcherza moczowego (zakażenie dróg moczowych)

•    uczucie zawrotów głowy lub wirowania

•    przyspieszony rytm serca (tachykardia)

•    ból w klatce piersiowej

•    senność

•    osłabienie

•    nudności

•    obrzęk w okolicach stóp, kostek lub rąk

•    niskie ciśnienie krwi

•    zawroty głowy podczas wstawania. Wystąpienie tego objawu jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia.

•    ból pleców

•    bóle mięśni

•    ból brzucha

•    suchość w ustach

•    niestrawność

•    zapalenie oskrzeli

•    kaszel

•    świąd

•    duszność

•    katar lub zatkany nos

•    nietrzymanie moczu (niezdolność do kontrolowania oddawania moczu)

•    trudności ze skupieniem

•    objawy grypopodobne

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    trudności z zasypianiem

•    utrata apetytu

•    biegunka

•    drżenie

•    zaparcia

•    wiatry

•    nudności

•    zapalenie żołądka i jelit

•    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych

•    bolesny obrzęk i zapalenie stawów wywołane przez narastanie kryształów kwasu moczowego (dna moczanowa)

•    bóle stawów (zapalenie stawów)

•    wysypka skórna

•    krwawienie z nosa

•    omdlenia

•    wzrost apetytu

•    depresja

•    uczucie przygnębienia

•    zmniejszone lub zmienione zmysły dotyku lub czucia (niedoczulica)

•    krew w moczu (krwiomocz)

•    niemożność osiągnięcia wzwodu prącia

•    ból uogólniony

•    bolesne oddawanie moczu

•    rzadsze oddawanie moczu

•    dzwonienie w uszach

•    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    łatwiejsze powstawanie siniaków lub krwawienia częstsze niż zwykle (objawy małej liczy płytek krwi, zwanej trombocytopenią)

•    niewyraźne widzenie

•    zwolniony albo nieregularny rytm serca (bradykardia lub arytmia)

•    świszczący oddech i kaszel (skurcz oskrzeli)

•    nerwowość

•    swędzenie, obrzęk i zaczerwienienie skóry (pokrzywka)

•    zwiększona objętość moczu

•    zaburzenia w oddawaniu moczu

•    konieczności oddawania moczu w nocy

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    trwały bolesny wzwód

•    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)

• zawroty głowy w pozycji stojącej.

Jest to bardziej prawdopodobne, na początku leczenia

• wypadanie włosów

• zasinienie z powodu krwawienia w skórze (plamica)

• skurcze mięśni

• osłabienie mięśni

• uderzenia gorąca

• zmęczenie

• ogólne złe samopoczucie

•    pobudzenie

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    problemy z oczami podczas operacji zaćmy, która jest wynikiem zmętnienia soczewki oka (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki IFIS)

•    ejakulacja wsteczna - nasienie przedostaje się do pęcherza moczowego Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C ,02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Doxagen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Doxagen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Doxagen

Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci doksazosyny mezylanu.

•    Pozostałe składniki to:

Mieszanina tlenków polietylenu:

-Polietylenu tlenek (MW 900 000)

-Polietylenu tlenek (MW 200 000)

-Butylohydroksytoluen Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

all-rac -a-T okoferol Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Krzemionka koloidalna bezwodna Makrogol (MW 1300-1600)

Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Doxagen to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z wytłoczonym napisem “DL” po jednej stronie tabletki.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Mc Dermott Laboratoires t/a Gerard Laboratories Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 54 66 400 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

7

Doxagen

Charakterystyka Doxagen

Charakterystyka produktu leczniczego

1    Nazwa produktu leczniczego Doxagen, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2    Skład jakościowy i ilościowy

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera doksazosyny mezylan, co odpowiada 4 mg doksazosyny (Doxazosinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    Postać farmaceutyczna

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o średnicy 8,0 - 8,4 mm z wytłoczonym napisem “DL” po jednej stronie tabletki.

4    Szczegółowe dane kliniczne

4.1    Wskazania do stosowania

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Maksymalna zalecana dawka jest to 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze:

Dorośli:

U większości pacjentów leczonych doksazosyną w dawce 4 mg raz na dobę następuje normalizacja ciśnienia tętniczego krwi. Uzyskanie optymalnych efektów leczenia może potrwać do 4 tygodni. W razie potrzeby, w zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.

Doksazosynę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innym lekiem, np.: tiazydowym lekiem moczopędnym, lekiem beta-adrenolitycznym, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE, jeśli żaden z tych leków stosowany samodzielnie nie zapewnia dostatecznego działania.

Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego:

Dorośli:

Zalecana dawka to 4 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Doksazosynę można stosować w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi. Obniżenie ciśnienia u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem krwi jest zazwyczaj niewielkie.

W początkowej fazie leczenia pacjentów należy starannie obserwować z uwagi na ryzyko objawów niepożądanych towarzyszących zmianie pozycji ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Zalecane jest takie samo dawkowanie jak u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Ponieważ u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma żadnych zmian w farmakokinetyce leku jak również nie ma też dowodów na to, aby doksazosyna nasilała istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, u chorych takich nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując doksazosynę u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 i 5.2). Ponieważ brak jest danych klinicznych ze stosowaniem leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania leku u tych chorych.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia:

Doksazosyny nie należy stosować u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych. Sposób podania

Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy żuć, dzielić ani kruszyć (patrz punkt 4.4).

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doxagen można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Otoczki tych tabletek można znaleźć w stolcu. Jednakże nie jest istotne klinicznie.

4.3    Przeciwwskazania

Doxagen jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę, doksazosynę),

-    u pacjentów z historią hipotonii ortostatycznej w wywiadzie,

-    u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła niedrożność przełyku lub przewodu pokarmowego lub ze zmniejszeniem jakiegokolwiek stopnia średnicy światła przewodu pokarmowego1, 1

-    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    w okresie laktacji (patrz punkt 4.6)2,2

-    u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym3.3

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub, bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacje do przekazania pacjentowi: pacjent powinnien być poinformowany, że produkt leczniczy Doxagen należy połykać w całości. Pacjent nie powinien żuć, dzielić ani kruszyć tabletek.

Nieprawidłowo krótki czas przejścia przez przewód pokarmowy (np. po zabiegu resekcji) może prowadzić do niecałkowitej absorpcji leku. Ze względu na długi okres półtrwania doksazosyny kliniczne znaczenie jest niejasne.

Początek leczenia: W związku z tym, że doksazosyna blokuje receptory alfa, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie_ortostatyczne z objawami zawrotów głowy i osłabienia oraz rzadko utratą przytomności (omdleniem), w szczególności na początku leczenia. W związku z tym wskazana jest kontrola ciśnienia tętniczego w początkowym okresie leczenia, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych. Należy_ostrzec pacjentów, aby w początkowym okresie leczenia doksazosyną unikali sytuacji, w których_może dojść do urazu wskutek zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie z inhibitorami PDE-5: W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np._syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają_naczynia krwionośnie i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia. W_celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego zaleca się wprowadzanie inhibitorów_fosfodiesterazy-5 jedynie u pacjentów ustabilizowanych hemodynamicznie, którym podaje się leki_blokujące receptory alfa. Ponadto zaleca się, aby podawanie inhibitorów fosfodiesterazy-5_rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i zachowywać sześciogodzinną przerwę po przyjęciu doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny o przedłużonym działaniu.

Pacjenci z ostrymi stanami kardiologicznymi: Podobnie jak w przypadku innych leków hipotensyjnych o działaniu rozszerzaj ącym naczynia, zgodnie z praktyką lekarską zaleca się ostrożność w czasie stosowania doksazosyny u pacjentów z następującymi ostrymi stanami kardiologicznymi:

-    obrzęk płuc związany ze zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej,

-    niewydolność serca z dużą pojemnością minutową,

- prawokomorowa niewydolność serca związana z zatorowością płucną lub płynem w osierdziu,

-    lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku wszystkich leków metabolizowanych w całości przez wątrobę, należy zachować ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na brak klinicznego doświadczenia u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane..

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy: U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu doksazosyną, podczas chirurgicznego leczenia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome -IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Zaobserwowano pojedyncze doniesienia dla innych alfa-1-adrenolityków i nie można wykluczyć możliwości takiego wpływu pozostałych leków należących do tej grupy. Ponieważ IFIS może prowadzić do nasilonych komplikacji w przebiegu operacji zaćmy, dlatego też przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować chirurga okulistę o przyjmowanych obecnie lub w przeszłości alfa-1-adrenolitykach.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorem PDE-5 (np. sildenafilem, tadalafilem i wardenafilem) może u niektórych pacjentów powodować objawowe niedociśnienie (patrz punkt 4.4, Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowani). Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny o przedłużonym działaniu.

Większość (98%) doksazosyny w osoczu wiąże się z białkami osocza. Dane z badań osocza ludzkiego in vitro wskazują, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z białkami.

Typowe preparaty doksazosyny podawano z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, betaadrenolitykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi a w praktyce klinicznej nie stwierdzono interakcji lekowych. Nie ma jednak danych z formalnych badań interakcji lekowych.

Doksazosyna nasila działanie obniżające ciśnienie wywierane przez inne alfa-blokery i inne leki hipotensyjne.

W otwartym, randomizowanym, badaniu z grupą kontrolną, z udziałem 22 zdrowych ochotników (mężczyzn) podawanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w 1. dniu trwającego cztery dni cyklu podawania doustnego cymetydyny (400 mg dwa razy na dobę) spowodowało 10% wzrost średniego pola pod krzywą (ang. area under the curve - AUC) doksazosyny, przy braku znamiennych statystycznie zmian średniego Cmax i średniego okresu półtrwania doksazosyny. Wzrost średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z cymetydyną o 10% mieści się w zakresie zmienności międzyosobniczej (27%) średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z placebo.

Niesteroidowe leki przeciwreumatyczne lub estrogeny mogą zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny.

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny. Doksazosyna może obniżać ciśnienie tętnicze krwi i reakcje naczyniowe na dopaminę, efedrynę, adrenalinę, metaraminol, metoksaminę i fenylefrynę.

Doksazosyna może wpływać na aktywność reniny w osoczu i wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem. Należy to uwzględnić podczas analizy danych laboratoryjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wskazanie w nadciśnieniu tętniczym:

Ciąża

Ponieważ nie przeprowadzono dokładnych i badań z odpowiednią grupą kontrolną, z udziałem kobiet w ciąży, nie określono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży. W związku z tym doksazosynę należy w okresie ciąży stosować jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem. Choć w badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego, po dużych dawkach stwierdzono zmniejszenie przeżywalności płodów u zwierząt.

Karmienie piersią

Doksazosyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3), ponieważ kumuluje się w mleku karmiących szczurów i nie ma informacji o przenikaniu leku do mleka kobiet karmiących piersią.

Matki powinny ewentualnie zaprzestać karmienia piersią, jeśli terapia doksazosyną jest konieczna.

Wskazanie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego:

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Doksazosyna może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były obserwowane i odnotowywane podczas leczenia dokzasosyną z następującą częstotliwością; bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (> 1/10),

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10,000

to

<1/1,000)

Bardzo

rzadko

(<1/10,000)

Nie znana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia

dróg

oddechowy

ch,

zakażenia

dróg

moczowyc

h

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

trombocyto

penia

Zaburzenia

układu

immunologic

znego

Polekowe

reakcje

alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja,

dna

moczanowa

zwiększeni e apetytu

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój,

depresja,

bezsenność

Pobudzenie

nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, ból

Udar

mózgu,

niedoczulic

Zawroty

głowy,

parestezje

głowy,

senność

a,

omdlenie,

drżenie

Zaburzenia

oka

Niewyraźn e widzenie

Śródoperac yjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty

głowy

Szumy

uszne

Zaburzenia

serca

Kołatanie,

tachykardia

Dławica

piersiowa,

zawał

mięśnia

sercowego,

Bradykardi

a,

zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnie

nie,

niedociśnie

nie

ortostatycz

ne

Zaczerwien ienie twarzy -rumieniec

Zaburzenia

układu

oddechoweg

o,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Zapalenie

oskrzeli,

kaszel,

duszność,

zapalenie

śluzówki

nosa

Krwawieni e z nosa

Nasilony

skurcz

oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból

brzucha, niestrawnoś ć, suchość w ustach, nudności,

Zaparcia,

biegunka,

wzdęcia,

wymioty,

zapalenie

żołądka i

jelit

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Nieprawidł

owe

parametry

czynności

wątroby

Cholestaza,

zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka

Pokrzywka,

wypadanie

włosów,

plamica

Zaburzenia mięśniowosz kieletowe i tkanki łącznej

Ból

pleców, bóle mięśni

Bóle

stawów

Kurcze

mięśni,

osłabienie

mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zapalenie

pęcherza,

Bolesne

oddawanie

moczu,

Zaburzenia

oddawania

moczu,

nietrzymani e moczu

krwiomocz,

częstomocz

moczenie nocne, wielomocz, zwiększeni e diurezy

Zaburzenia

układu

rozrodczego

i

piersi

Impotencja

Ginekomas

tia,

priapizm

Wytrysk

wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodo bne, obrzęk obwodowy

Ból, obrzęk twarzy

Zmęczenie,

złe

samopoczu cie, obrzęk twarzy

Badania

diagnostyczn

e

Wzrost masy ciała

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Działanie toksyczne:

Istnieją ograniczone dane na temat skutków przedawkowania. U dorosłego pacjenta, który przyjął 16 mg doksazosyny wystąpiło omdlenie. U 13-letniego pacjenta po zastosowaniu maksymalnej dawki 40 mg doksazosyny obserwowano umiarkowane objawy zatrucia.

Objawy:

Ból głowy, zawroty głowy, utrata świadomości, omdlenie, duszność, niedociśnienie, kołatanie serca, tachykardia, arytmia. Nudności, wymioty. Ewentualnie hipoglikemia, hipokalemia.

Leczenie:

Należy opróżnić żołądek i zastosować węgiel aktywowany. W przypadku niedociśnienia, należy obniżyć położenie głowy, podać płyny dożylnie i w razie potrzeby, leki obkurczające naczynia (np. noradrenalinę lub epinefrynę). W razie potrzeby należy zapewnić leczenie objawowe.

Ponieważ doksazosyna wiąże się silnie z białkami osocza, dializa nie jest wskazana.

5    Właściwości farmakologiczne

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora adrenergicznego alfa Kod ATC: C02CA04

Substancją czynną produktu Doxagen jest doksazosyna, będąca pochodną chinazoliny. Doksazosyna wywiera działanie rozszerzaj ące naczynia poprzez selektywne i kompetycyjne blokowanie postsynaptycznych receptorów alfa-1.

Przy dawkowaniu raz na dobę lek zapewnia klinicznie znamienne obniżenie ciśnienia tętniczego utrzymujące się przez całą dobę aż do 24. godzin po przyjęciu ostatniej dawki.

W czasie przewlekłego leczenia doksazosyną w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu nie stwierdzano rozwoju tolerancji. W rzadkich przypadkach w czasie długotrwałego leczenia obserwowano zwiększenie aktywności reninowej osocza i tachykardię.

Doksazosyna wywiera korzystny wpływ na stężenia lipidów we krwi powodując istotne zwiększenie stężenia HDL/ w stosunku do stężenia cholesterolu całkowitego (około 4-13% w stosunku do wartości wyjściowych). Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest jeszcze znane.

Doksazosyna zwiększa insulinowrażliwość u chorych ze zmniejszoną wrażliwością na insulinę. Wykazano, że leczenie doksazosyną w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu powoduje regresję przerostu lewej komory. Nie ukończono jeszcze badań oceniających chorobowość i śmiertelność.

Nadciśnienie tętnicze:

Analiza dwóch badań oceniających zależność efektu od dawki (obejmujących w sumie 630 pacjentów leczonych doksazosyną) wykazała, że u pacjentów przyjmujących tabletki o natychmiastowym uwalnianiu zawierające dawkę 1 mg, 2 mg lub 4 mg, taką samą kontrolę ciśnienia tętniczego można uzyskać stosuj ąc doksazosynę w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu w dawce 4 mg.

Analiza badania “Wpływ terapii nadciśnieniowej i obniżającej stężenie lipidów, na zapobieganie zawałom mięśnia sercowego” (ang.ALLHAT), przeprowadzona jeszcze w czasie jego trwania, wykazała, że chorzy z nadciśnieniem tętniczym i co najmniej jednym innym, klinicznym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, którzy byli leczeni doksazosyną, byli narażeni na dwukrotnie większe ryzyko przewlekłej niewydolności serca w porównaniu z chorymi przyjmującymi chlortalidon. Poza tym ryzyko rozwoju istotnych klinicznie zaburzeń sercowo-naczyniowych było u tych chorych o 25% większe. W związku z tą obserwacją badanie ALLHAT w grupie leczonej doksazosyną zostało przerwane. Nie stwierdzono żadnych różnic w zakresie śmiertelności.

Uzyskane wyniki są trudne do interpretacji z wielu powodów, między innymi z uwagi na różnice w zakresie wpływu leczenia na skurczowe ciśnienie krwi oraz na odstawienie leków moczopędnych w grupie leczonej doksazosyną przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Ostateczna analiza tych wyników nie została jeszcze ukończona.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego:

Wykazano, że doksazosyna hamuje skurcz indukowany fenylefryną w gruczole krokowym. W zrębie mięśniowym prostaty, w proksymalnej części cewki moczowej i u podstawy pęcherza moczowego stwierdza się dużą gęstość receptorów adrenergicznych alfa-1, które regulują napięcie mięśni gładkich w sterczowej części cewki moczowej. Blokowanie receptorów alfa-1-adrenergicznych przy pomocy doksazosyny powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich w sterczowej części cewki i ułatwia przepływ moczu. To właśnie ten mechanizm farmakologiczny odpowiada za kliniczne zastosowanie doksazosyny w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Badania skuteczności i bezpieczeństwa (obejmujące łącznie 1317 pacjentów leczonych doksazosyną) przeprowadzano wyłącznie u chorych, którzy mieli wyj ściowy wynik na międzynarodowej skali objawów związanych z prostatą (International Prostate Symptom Score) > 12, a maksymalny przepływ moczu < 15 ml/sek. Wyniki tych badań wskazuj ą, że pacjenci, u których uzyskano dobrą kontrolę objawów przy stosowaniu doksazosyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach 1 mg, 2 mg lub 4 mg, są równie dobrze kontrolowani podczas stosowania doksazosyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu w dawce 4 mg.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po doustnym podaniu dawek terapeutycznych tabletki doksazosyny o przedłużonym uwalnianiu dobrze się wchłaniają, a maksymalne stężenie we krwi lek osiąga stopniowo w ciągu 6-8 godzin od podania. Maksymalne stężenia w osoczu są w przybliżeniu równe jednej trzeciej maksymalnego stężenia obserwowanego po podaniu doksazosyny w postaci tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. Stężenia utrzymujące się na przestrzeni 24 godzin są jednak podobne dla obu tych postaci farmaceutycznych doksazosyny.

Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny podawanej w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu decydują o niewielkiej zmienności w zakresie stężeń leku w osoczu.

Stosunek stężenia maksymalnego do minimalnego (peak/trough ratio) w przypadku doksazosyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu wynosi mniej niż połowę wartości stwierdzanej dla doksazosyny w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

W stanie równowagi względna dostępność biologiczna doksazosyny z tabletek o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z postacią o natychmiastowym uwalnianiu, wynosi 54% dla dawki 4 mg i 59% dla dawki 8 mg.

Przyjmowanie produktu jednocześnie z posiłkiem sprawia, że stopień wchłaniania jest nieco większy, AUC zwiększa się o 14%, a Cmax o 23% w porównaniu z przyjmowaniem leku na czczo. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość Cmin.

Dystrybucja:

Około 98% doksazosyny wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi 1 litr/kg.

Biotransformacja:

Doksazosyna jest metabolizowana przede wszystkim na drodze O-demetylacji i hydroksylacji. Doksazosyna jest intensywnie metabolizowana i tylko <5% leku wydala się w postaci niezmienionej.

Wydalanie:

Klirens doksazosyny wynosi 1,3 ml/min/kg.

Eliminacja z osocza jest dwufazowa, a okres półtrwania wynosi 22 godziny, co pozwala na dawkowanie leku raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku:

Badania farmakokinetyczne ze stosowaniem doksazosyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u osób w podeszłym wieku nie wykazały istotnych zmian w porównaniu z pacjentami w młodszym wieku.

Zaburzenia czynności nerek:

Badania farmakokinetyczne ze stosowaniem doksazosyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie wykazały istotnych zmian w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Dostępne są jedynie ograniczone dane na temat chorych z zaburzeniami czynności wątroby i na temat wpływu leków, o których wiadomo, że oddziałują na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna).

W badaniu klinicznym z udziałem 12 chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby podanie pojedynczej dawki doksazosyny spowodowało zwiększenie wartości AUC o 43% i zmniejszenie klirensu o około 30%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, działania rakotwórczego nie wykazuj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tableki: Polietylenu tlenek

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

all-rac-a-Tokoferol (a-tokoferol będący mieszaniną wszystkich racematów)

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran Butylohydroksytoluen (E321)

Otoczka tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Krzemionka koloidalna bezwodna Makrogol (MW 1300-1600)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister (PVC/PVDC/aluminium)

10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 (10x14) tabletek o przedłużonym uwalnianiu Opakowania kalendarzowe zawierające 28 i 98 tabletek o przedłużonym uwalnianiu Opakowanie z pojedynczymi dawkami 50 x 1 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    Numer(y) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 12715

9.    Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu/ data

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 27/02/2007 Data przedłużenia pozwolenia: 15/02/2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maj 2015

1

   Jedynie u pacjentów stosujących tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2

   Jedynie w przypadku wskazania w nadciśnieniu tętniczym

3

   Jedynie w przypadku wskazania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

Doxagen