Imeds.pl

Doxagen 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Doxagen

4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Doxazosinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxagen

3.    Jak stosować lek Doxagen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxagen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Doxagen i w jakim celu się go stosuje

Lek Doxagen zawiera doksazosynę, która należy do grupy leków zwanej alfa-blokerami.

Lek Doxagen może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) poprzez rozkurczanie naczyń krwionośnych i obniżanie ciśnienia tętniczego krwi.

Lek Doxagen może być również stosowany u mężczyzn cierpiących z powodu powiększonej prostaty (łagodny rozrost stercza), poprzez rozluźnianie mięśni i ułatwiając oddawanie moczu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxagen Kiedy nie stosować leku Doxagen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne leki z grupy chinazolin (np. prazosyna

i terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występował stan znany jako”niedociśnienie ortostatyczne”, czyli postać niskiego ciśnienia krwi, która powoduje zawroty głowy lub oszołomienie przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej,

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały zaparcia, lub wszelkiego rodzaju blokady w jelitach,

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu łagodnego rozrostu prostaty i ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje łagodny rozrost gruczołu krokowego z jednoczesnym zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    w okresie karmienia piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

-    jeśli u pacjenta występuje nietrzymanie moczu z przepełnienia (nie ma uczucia konieczności

oddania moczu) lub bezmocz (organizm nie wytwarza moczu) z dolegliwościami ze strony nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doxagen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Po rozpoczęciu stosowania leku Doxagen u pacjenta mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem krwi, podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej oraz pacjent może utracić przytomność. Jeśli pacjent zacznie odczuwać zawroty głowy lub możliwość omdlenia, powinien usiąść lub położyć się, do czasu aż poczuje się lepiej aby uniknąć sytuacji, w których może wywrócić się lub zrobić sobie krzywdę. Lekarz może zalecić regularnie mierzenie ciśnienia krwi na początku leczenia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych efektów.

Jeśli u pacjenta wykonuje się operacj ę oka z powodu zaćmy (zmętnienia soczewki), należy powiedzieć okuliście przed operacj ą o stosowaniu teraz lub w przeszłości leku Doxagen. Wynika to z tego, że lek Doxagen może powodować powikłania podczas operacji, którym można zapobiec, jeśli okulista zostanie wcześniej poinformowany.

Jeśli którakolwiek z sytuacji może dotyczyć pacjenta należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Dzieci

Doksazosyna nie jest zalecana u dzieci ze względu na brak danych.

Lek Doxagen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych dostępnych bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    inne leki na nadciśnienie

•    przeciwzapalne leki przeciwbólowe (NLPZ, np. ibuprofen) lub leki zawierające estrogeny, gdyż mogą one zmniejszać obniżaj ące ciśnienie krwi działanie doksazosyny

• estrogeny (żeńskie hormony): działanie obniżające ciśnienie krwi może zostać zmniejszone

•    leki zawierające dopaminę, efedrynę, adrenalinę, metaraminol, metoksaminę i fenylefrynę; leki na kaszel i na przeziębienie mogą zawierać fenylefrynę lub efedrynę

• leki na problemy z erekcj ą (sildenafil, tadalafil, wardenafil). Pacjent może odczuwać zawroty głowy podczas stosowania doksazosyny.

Podczas stosowania leków alfa-adrenolitycznch w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub przerostu prostaty, pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy lub uczucie lekkości w głowie, co może być spowodowane niskim ciśnieniem krwi podczas szybkiego siadania lub wstawania. U niektórych pacjentów objawy te występuj ą podczas przyjmowania leków na zaburzenia erekcji (impotencj ę) z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia ryzyka tych objawów pacjent powinien mieć ustalony schemat dawkowania i codziennie stosować leki alfa-adrenolityczne przed rozpoczęciem przyjmowania leków na zaburzenia erekcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w czasie ciąży. Brak wystarczających danych doświadczalnych zdobytych podczas stosowania doksazosyny w okresie ciąży.

Doxagenu nie należy stosować, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Taka sytuacja może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia.

3. Jak stosować lek Doxagen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

•    Nie należy żuć, łamać ani kruszyć tabletek.

•    Tabletki należy przyjmować z jedzeniem lub bez. Doxagen może być przyjmowany o każdej porze dnia. Pacjent powinien wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas i przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Zalecana dawka początkowa doksazosyny to 1 tabletka (4 mg doksazosyny) na dobę. Jeśli to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie dwóch tabletek (8 mg doksazosyny) raz na dobę.

Lekarz zastosuje dawkę najbardziej odpowiednią dla pacjenta. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji.

Powłoki tabletki mogą być znalezione w stolcu. Nie powinno to być powodem do niepokoju. Nie ma to wpływu na działanie leku, ponieważ powłoka tabletki nie ulega rozpadowi podczas przej ścia przez ciało pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Stosowanie leku Doxagen nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub zalecić ścisłe monitorowanie stanu chorego. Nie jest zalecane stosowanie leku Doxagen u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxagen

Należy stosować lek zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Doxagen, lub jeśli dziecko przypadkowo zażyło lek, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem w celu oceny ryzyka i otrzymania porady co należy zrobić. Należy zabrać ze sobą opakowanie z pozostałą ilością tabletek, żeby szybko można było je zidentyfikować. Objawami przedawkowania mogą być zawroty głowy spowodowane obniżonym ciśnieniem krwi.

Pominięcie zastosowania leku Doxagen

Jeśli pacjent zapomni przyj ąć dawkę leku Doxagen powinien przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe.

Należy zażyć pominiętą tabletkę, o ile nie jest to jeszcze czas na kolejną dawkę. Jeśli jest to już czas, aby przyjąć kolejną tabletkę, nie należy przyjmować pominiętej dawki, ale przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Doxagen

Ważne jest, aby nie przerywać stosowania leku Doxagen. Lek ten pomaga kontrolować ciśnienie krwi. Nie należy zmieniać dawki leku lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może to znacząco wpływać na ciśnienie krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Doxagen i wezwać karetkę, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    ból w klatce piersiowej, który promieniuje do ramion i pleców, który może być objawem zawału serca

•    zapaść, drętwienie lub osłabienie rąk lub nóg, bóle głowy, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia widzenia, trudności w połykaniu lub problemy z mówieniem, takie jak niewyraźna mowa

i utrata mowy, które mogą być objawem udaru mózgu

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła, trudności w oddychaniu, które mogą być wynikiem ciężkiej reakcji alergicznej na lek

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów po zastosowaniu leku Doxagen:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    przyspieszone, spowolnione lub nieregularne bicie serca (palpitacje)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    nagły ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    choroby wątroby powoduje ciemne zabarwienie moczu, jasne stolce (zastój żółci), zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), nudności, gorączka i ból brzucha (zapalenie wątroby)

•    częste infekcje powodujące gorączkę, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, co może być oznaką niskiej liczby białych krwinek (leukopenia)

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    zakażenie dróg oddechowych (nos, gardło, płuca)

•    zakażenia nerek lub pęcherza moczowego (zakażenie dróg moczowych)

•    uczucie zawrotów głowy lub wirowania

•    przyspieszony rytm serca (tachykardia)

•    ból w klatce piersiowej

•    senność

•    osłabienie

•    nudności

•    obrzęk w okolicach stóp, kostek lub rąk

•    niskie ciśnienie krwi

•    zawroty głowy podczas wstawania. Wystąpienie tego objawu jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia.

•    ból pleców

•    bóle mięśni

•    ból brzucha

•    suchość w ustach

•    niestrawność

•    zapalenie oskrzeli

•    kaszel

•    świąd

•    duszność

•    katar lub zatkany nos

•    nietrzymanie moczu (niezdolność do kontrolowania oddawania moczu)

•    trudności ze skupieniem

•    objawy grypopodobne

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    trudności z zasypianiem

•    utrata apetytu

•    biegunka

•    drżenie

•    zaparcia

•    wiatry

•    nudności

•    zapalenie żołądka i jelit

•    nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych

•    bolesny obrzęk i zapalenie stawów wywołane przez narastanie kryształów kwasu moczowego (dna moczanowa)

•    bóle stawów (zapalenie stawów)

•    wysypka skórna

•    krwawienie z nosa

•    omdlenia

•    wzrost apetytu

•    depresja

•    uczucie przygnębienia

•    zmniejszone lub zmienione zmysły dotyku lub czucia (niedoczulica)

•    krew w moczu (krwiomocz)

•    niemożność osiągnięcia wzwodu prącia

•    ból uogólniony

•    bolesne oddawanie moczu

•    rzadsze oddawanie moczu

•    dzwonienie w uszach

•    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    łatwiejsze powstawanie siniaków lub krwawienia częstsze niż zwykle (objawy małej liczy płytek krwi, zwanej trombocytopenią)

•    niewyraźne widzenie

•    zwolniony albo nieregularny rytm serca (bradykardia lub arytmia)

•    świszczący oddech i kaszel (skurcz oskrzeli)

•    nerwowość

•    swędzenie, obrzęk i zaczerwienienie skóry (pokrzywka)

•    zwiększona objętość moczu

•    zaburzenia w oddawaniu moczu

•    konieczności oddawania moczu w nocy

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    trwały bolesny wzwód

•    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)

• zawroty głowy w pozycji stojącej.

Jest to bardziej prawdopodobne, na początku leczenia

• wypadanie włosów

• zasinienie z powodu krwawienia w skórze (plamica)

• skurcze mięśni

• osłabienie mięśni

• uderzenia gorąca

• zmęczenie

• ogólne złe samopoczucie

•    pobudzenie

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    problemy z oczami podczas operacji zaćmy, która jest wynikiem zmętnienia soczewki oka (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki IFIS)

•    ejakulacja wsteczna - nasienie przedostaje się do pęcherza moczowego Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C ,02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Doxagen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Doxagen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Doxagen

Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci doksazosyny mezylanu.

•    Pozostałe składniki to:

Mieszanina tlenków polietylenu:

-Polietylenu tlenek (MW 900 000)

-Polietylenu tlenek (MW 200 000)

-Butylohydroksytoluen Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

all-rac -a-T okoferol Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Krzemionka koloidalna bezwodna Makrogol (MW 1300-1600)

Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Doxagen to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z wytłoczonym napisem “DL” po jednej stronie tabletki.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Mc Dermott Laboratoires t/a Gerard Laboratories Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 54 66 400 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

7