+ iMeds.pl

Doxalek 4 mgUlotka Doxalek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DoxaLEK, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DoxaLEK i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DoxaLEK

3.    Jak stosować DoxaLEK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać DoxaLEK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DoxaLEK i w jakim celu się go stosuje DoxaLEK należy do grupy leków alfa-adrenolitycznych.

Stosuje się go w leczeniu:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

•    objawów wywołanych powiększeniem gruczołu krokowego u mężczyzn.

U pacjentów przyjmujących DoxaLEK w celu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego), lek działa rozkurczająco na naczynia krwionośne i sprawia, że krew łatwiej przez nie przepływa. To pomaga zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi.

U pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym lek stosuje się w celu leczenia zmniejszonego i (lub) częstego oddawania moczu. Jest to częsty objaw łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Lek działa rozkurczająco na mięśnie otaczające ujście pęcherza moczowego i gruczołu krokowego i powoduje łatwiejsze wydalanie moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DoxaLEK

Kiedy nie stosować leku DoxaLEK

•    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na doksazosynę, pokrewne chinazoliny (np. prazosynę lub terazosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6);

•    jeśli u pacjenta występowała jakakolwiek postać niedrożności przewodu pokarmowego;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono powiększenie gruczołu krokowego z zastojem w obrębie górnych dróg moczowych, przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego;

•    jeśli pacjent nie kontroluje pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu z przepełnienia), nie może oddać moczu lub ma niewydolność nerek;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli pacjent jest leczony z powodu powiększenia gruczołu krokowego i ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje lub wystąpiło w przeszłości nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co wywołało zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    pacjent ma chorobę wątroby;

•    pacjent ma chorobę serca;

•    pacjent ma się poddać operacyjnemu usunięciu zaćmy (zmętnienia soczewki oka);

•    pacjentka jest w ciąży lub usiłuje zajść w ciążę;

•    pacjent przyjmuje również inne leki.

Możliwe jest wystąpienie zawrotów głowy, osłabienia i rzadko omdlenia, zwłaszcza w przypadku stosowania leku pierwszy raz. Dlatego na początku leczenia należy zachować ostrożność i unikać sytuacji, w których wystąpienie opisanych objawów mogłoby spowodować uraz.

Inne leki i DoxaLEK

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Zwłaszcza ważne jest poinformowanie o przyjmowaniu:

•    leków stosowanych w zaburzeniach wzwodu (takich jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil); przyjmowane jednocześnie z lekiem DoxaLEK mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi.

•    leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (tzw. leków przeciwnadciśnieniowych)

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub powiększenia gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub oszołomienie spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego siadania lub wstawania. Opisane objawy występowały u niektórych pacjentów, którzy przyjmowali leki z powodu zaburzeń wzwodu (impotencji) razem z alfa-adrenolitykami. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów, pacjent powinien przyjmować ustaloną już dawkę alfa-adrenolityku zanim rozpocznie stosowanie leku na zaburzenia wzwodu.

Ciąża i karmienie piersią

•    Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku bez konsultacji z lekarzem. Nie ustalono dostatecznie bezpieczeństwa jego stosowania w okresie ciąży.

•    Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku DoxaLEK”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Lek może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych, zwłaszcza jeśli stosowany jest po raz pierwszy. Może powodować uczucie osłabienia lub zawroty głowy. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn i trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować DoxaLEK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku DoxaLEK wynosi 4 mg raz na dobę.

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę. Jest to maksymalna dawka leku DoxaLEK.

DoxaLEK jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Lek znajduje się w niewchłanialnej otoczce, opracowanej specjalnie w celu powolnego uwalniania substancji czynnej. Po połknięciu leku doksazosyna uwalniana jest powoli do organizmu, aż tabletka stanie się pusta.

Pusta tabletka usuwana jest z organizmu z kałem, dlatego sporadycznie można w nim zaobserwować jej resztki, przypominające wyglądem tabletkę. Jest to normalne i nie powinno budzić zaniepokojenia.

Sposób podawania

•    Tabletek nie należy żuć, dzielić ani kruszyć.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku DoxaLEK

Zażycie na raz zbyt dużej ilości tabletek może spowodować złe samopoczucie. Zażycie kilku tabletek może być niebezpieczne. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zażycia dawki leku DoxaLEK

Nie należy uzupełniać pominiętej dawki, ale powrócić do poprzedniego schematu stosowania leku. Przerwanie stosowania leku DoxaLEK

Ważne jest kontynuowanie leczenia. Nie należy zmieniać dawki leku ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nie należy również czekać z wizytą u lekarza na skończenie opakowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

•    Reakcje alergiczne, takie jak świszczący lub płytki oddech, bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie, obrzęk twarzy lub gardła, silna wysypka skórna z czerwonymi plamami lub pęcherzami.

•    Ból w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, zawał serca lub udar.

•    Zażółcenie skóry lub oczu i świąd, spowodowane zaburzeniami czynności wątroby.

•    Nietypowe powstawanie siniaków lub krwawienia spowodowane zmniejszoną liczbą płytek krwi. Te działania niepożądane mogą występować niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów), rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zakażenia dróg oddechowych i moczowych

•    zawroty głowy, bóle głowy, senność

•    uczucie silnego bicia serca, przyspieszona czynność serca

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    zmniej szenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co może spowodować zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie

•    uczucie wirowania

•    świąd

•    płytki oddech, obrzęk błony śluzowej nosa lub wyciek z nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)

•    zapalenie oskrzeli, kaszel

•    ból brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności

•    ból pleców, bóle mięśniowe

•    bolesne i częste oddawanie moczu, niemożność kontrolowania oddawania moczu (nietrzymanie moczu)

•    osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk rąk, kostek lub stóp

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    utrata apetytu, zwiększony apetyt

•    dna moczanowa

•    niepokój, depresja, trudności w zasypianiu

•    zmniejszona wrażliwość skóry, omdlenie, drżenie

•    dzwonienie lub szum w uszach

•    krwawienie z nosa

•    zaparcie, biegunka, wzdęcie, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

•    nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

•    wysypka skórna

•    bolesność stawów

•    obecność krwi w moczu, utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, nieprawidłowa częstość oddawania moczu

•    zaburzenia lub niemożność osiągnięcia wzwodu

•    ból

•    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    mała liczba białych krwinek

•    pobudzenie i nerwowość

•    mrowienie lub zmienione czucie w dłoniach i stopach

•    niewyraźne widzenie

•    zwolnienie czynności serca

•    uderzenia gorąca

•    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

•    wypadanie włosów, purpurowe plamy na skórze, swędząca wysypka

•    kurcze mięśni, osłabienie mięśni

•    zaburzenia oddawania moczu, potrzeba częstego oddawania moczu, zwiększone oddawanie moczu, potrzeba wstawania w nocy w celu oddania moczu (tzw. nokturia)

•    powiększenie piersi u mężczyzn, bolesny, długotrwały wzwód prącia

•    uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie

Częstość nieznana:

•    zaburzenia smaku

•    wytrysk skierowany wstecz do pęcherza moczowego zamiast do cewki moczowej (tzw. wytrysk wsteczny)

•    pewne powikłania, które mogą wystąpić podczas operacji usunięcia zaćmy (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać DoxaLEK

• Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku DoxaLEK po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera DoxaLEK

Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 4 mg doksazosyny (w postaci doksazosyny mezylanu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki

Mieszanka tlenków polietylenu:

Polietylenu tlenek (MW 900 000)

Polietylenu tlenek (MW 200 000)

Butylohydroksytoluen Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

All-rac-a-Tokoferol Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%

Krzemionka koloidalna uwodniona Makrogol (MW 1300-1600)

Tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda DoxaLEK i co zawiera opakowanie

Tabletki DoxaLEK są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, oznakowane „DL”.

Blistry w pudełkach tekturowych zawierają 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austra

Wytwórca

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH


Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Sandoz A/S

C.F. Tietgens Boulevard 40

5220 Odense S0, Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2012

Logo Sandoz

6 UK/H/0873/001/IB/020+019

DoxaLEK

Charakterystyka Doxalek

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DoxaLEK, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci doksazosyny mezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki oznaczone „DL”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze samoistne.

-    Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki trzeba połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu. Tabletek nie należy żuć, dzielić lub rozgniatać.

Zalecana dawka maksymalna wynosi 8 mg doksazosyny jeden raz na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Dorośli: Zwykle stosuje się 4 mg doksazosyny jeden raz na dobę. Czas do uzyskania optymalnego efektu może wynosić do 4 tygodni. W razie konieczności dawkę doksazosyny można zwiększyć do 8 mg jeden raz na dobę.

Doksazosynę można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym produktem leczniczym, np. tiazydowym lekiem moczopędnym, lekiem beta-adrenolitycznym, antagonistą wapnia lub inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE).

Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Dorośli: Zazwyczaj stosuje się 4 mg doksazosyny jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę doksazosyny można zwiększyć do 8 mg jeden raz na dobę.

Doksazosynę można stosować u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH) i zwiększonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym, gdyż lek nie powoduje klinicznie istotnych zmian ciśnienia tętniczego u pacjentów z prawidłowymi wartościami tego parametru. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obydwa stany chorobowe leczone są jednocześnie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się taką samą dawkę, jak u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na brak zmian w farmakokinetyce u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz brak oznak świadczących o nasilaniu przez doksazosynę istniejących zaburzeń czynności nerek, u pacjentów z tej grupy można stosować zwykłą dawkę (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z objawami zaburzeń czynności wątroby doksazosynę należy stosować ze szczególną ostrożnością. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Populacja pediatryczna

Stosowanie doksazosyny nie jest zalecane u dzieci i młodzieży ze względu na brak doświadczenia klinicznego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Rozpoznana nadwrażliwość na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

•    Łagodny rozrost gruczołu krokowego z zastojem w obrębie górnych dróg moczowych, przewlekłe zakażenia dróg moczowych lub kamica pęcherza moczowego.

•    Niedrożność w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, niedrożność przełyku lub dowolnego stopnia zwężenie światła przewodu pokarmowego.

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)1

•    Niedociśnienie tętnicze2

Stosowanie doksazosyny w monoterapii jest przeciwwskazane u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia lub z bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez postępującej niewydolności nerek.

1    Tylko we wskazaniu “Nadciśnienie tętnicze”

2    Tylko we wskazaniu „Łagodny rozrost gruczołu krokowego”

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacja, której należy udzielić pacjentowi

Pacjent powinien być poinformowany, że tabletki doksazosyny należy połykać w całości. Nie należy ich żuć, dzielić ani kruszyć.

W niektórych postaciach leku o przedłużonym uwalnianiu substancję czynną pokrywa obojętna, niewchłanialna otoczka, której zadaniem jest kontrolowanie uwalniania leku w dłuższym czasie. Po przejściu przez przewód pokarmowy pusty szkielet tabletki zostaje wydalony. Pacjentów należy poinformować, że w kale można sporadycznie zaobserwować taką pozostałość wyglądem przypominającą tabletkę.

Nieprawidłowo krótki czas pasażu przez przewód pokarmowy (np. na skutek chirurgicznej resekcji) może spowodować niepełne wchłanianie. Wobec długiego okresu półtrwania doksazosyny kliniczne znaczenie tego faktu nie jest jasne.

Rozpoczęcie leczenia

Na skutek działania doksazosyny blokującego receptory alfa-adrenergiczne u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i osłabieniem lub (rzadko) utratą przytomności (omdleniem), zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia. Z tego względu dla ostrożności na początku leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze w celu zminimalizowania możliwości działania ortostatycznego. Pacjentów należy ostrzec, aby unikali sytuacji, w których zawroty głowy lub osłabienie występujące na początku leczenia doksazosyną mogłyby spowodować uraz.

Stosowanie u pacjentów z ostrymi chorobami serca

Podobnie, jak w przypadku każdego rozszerzającego naczynia krwionośne leku przeciwnadciśnieniowego, doradza się ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z następującymi ostrymi chorobami związanymi z sercem:

-    obrzękiem płuc na skutek zwężenia zastawki aortalnej lub mitralnej

-    niewydolnością serca z dużym rzutem serca

-    prawokomorową niewydolnością serca na skutek zatorowości płucnej lub płynu w osierdziu

-    niewydolnością lewokomorową z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podobnie, jak w przypadku każdego leku całkowicie metabolizowanego w wątrobie, doksazosynę należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z dowiedzionymi zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania leku w tej grupie.

Stosowanie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5)

Jednoczesne podawanie doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (tj. syldenafil, tadalafil i wardenafil) wymaga ostrożności ze względu na wazodylatacyjne działanie obu leków i może u niektórych pacjentów powodować objawowe niedociśnienie tętnicze. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 tylko wtedy, gdy stan pacjenta został ustabilizowany lekiem alfa-adrenolitycznym.

Ponadto zaleca się, aby leczenie inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 rozpoczynać możliwie najmniejszą dawką i zachowywać 6-godzinną przerwę od przyjęcia doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny o przedłużonym uwalnianiu.

Stosowanie u pacjentów poddawanych chirurgicznemu usunięciu zaćmy

U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu doksazosyną, podczas chirurgicznego leczenia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome - IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). Istnieją również pojedyncze doniesienia w związku z innymi lekami alfa-1-adrenolitycznymi i nie można wykluczyć, że takie działanie jest typowe dla tej klasy leków. IFIS może prowadzić do nasilonych powikłań w przebiegu operacji zaćmy, dlatego przed zabiegiem należy poinformować operującego okulistę o stosowaniu w przeszłości lub obecnie leku alfa-1-adrenolitycznego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu) i doksazosyny może u niektórych pacjentów powodować objawowe niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4). Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Większość doksazosyny w osoczu (98%) związana jest z białkami. Badania in vitro osocza ludzkiego wskazują, że doksazosyna nie wpływa na wiązanie z białkami digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny.

W badaniach klinicznych konwencjonalną doksazosynę podawano bez żadnych niepożądanych interakcji lekowych z tiazydowymi lekami moczopędnymi, furosemidem, beta-adrenolitykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi. Jednak nie ma danych pochodzących z formalnych badań interakcji międzylekowych.

Doksazosyna zwiększa działanie hipotensyjne innych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

W otwartym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu u 22 zdrowych ochotników płci męskiej podanie doksazosyny w pojedynczej dawce 1 mg w pierwszym dniu czterodniowego schematu doustnego podawania cymetydyny (400 mg dwa razy na dobę) spowodowało zwiększenie wartości AUC doksazosyny o 10%. Jednocześnie nie stwierdzono statystycznie znamiennych zmian jej wartości Cmax i średniego okresu półtrwania. Zwiększenie przez cymetydynę średniej wartości AUC dla doksazosyny o 10% mieści się w ramach zmienności międzyosobniczej (27%) dla średniej wartości AUC dla doksazosyny po podaniu placebo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

We wskazaniu “Nadciśnienie tętnicze”

Ze względu na brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania doksazosyny u kobiet w ciąży nie jest znane jej bezpieczeństwo w okresie ciąży. Dlatego doksazosynę można stosować w tym czasie wyłącznie wtedy, gdy możliwa korzyść przeważa nad ryzykiem. Wprawdzie w badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, jednak po podaniu skrajnie dużych dawek obserwowano u nich zmniejszoną przeżywalność płodów (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Stosowanie doksazosyny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż lek kumuluje się w mleku samic szczura w okresie laktacji i brak danych o przenikaniu doksazosyny do mleka kobiecego.

Innym rozwiązaniem jest przerwanie karmienia piersią, jeśli leczenie doksazosyną jest konieczne (patrz punkt 5.3).

We wskazaniu „Łagodny rozrost gruczołu krokowego”

Ten punkt nie ma zastosowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Możliwe jest osłabienie zdolności obsługiwania urządzeń mechanicznych lub prowadzenia pojazdów, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania doksazosyny obserwowano i opisano działania niepożądane, które występowały z następującą częstością:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000)

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość

nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

trombocytopenia

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Polekowa reakcja alergiczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt, dna moczanowa, zwiększone łaknienie

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój,

depresja,

bezsenność

Pobudzenie,

nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, senność

Incydent

mózgowo-

naczyniowy,

niedoczulica,

omdlenie,

drżenie

Zawroty głowy

wywołane

zmianą

położenia ciała, parestezje

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Kołatanie serca, tachykardia

Dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego

Bradykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

tętnicze,

niedociśnienie

ortostatyczne

Uderzenia

gorąca

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Krwawienie z nosa

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

Zaparcie, biegunka, wzdęcie, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka

Łysienie,

plamica,

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców, bóle mięśniowe

Ból stawów

Kurcze mięśni,

osłabienie

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zapalenie

pęcherza

moczowego,

nietrzymanie

moczu

Dyzuria, hematuria, częste oddawanie moczu

Zaburzenia

oddawania

moczu,

nokturia,

poliuria,

zwiększona

diureza

Zaburzenia układu rozrodczego i

Impotencja

Ginekomastia,

priapizm

Wytrysk

wsteczny

piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, ból w klatce piersiowej, objawy

grypopodobne,

obrzęki

obwodowe

Ból,

obrzęk twarzy

Uczucie

zmęczenia,

złe

samopoczucie

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Jeśli przedawkowanie spowodowało niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy niezwłocznie ułożyć na plecach, z głową ułożoną niżej. W indywidualnych przypadkach, jeśli zostanie to uznane za właściwe, należy zastosować inne postępowanie podtrzymujące. Ponieważ doksazosyna jest silnie związana z białkami osocza, dializa nie jest wskazana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora alfa-adrenergicznego Kod ATC: C02CA04

Nadciśnienie tętnicze

Podanie doksazosyny pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje klinicznie istotne obniżenie ciśnienia tętniczego na skutek zmniejszenia systemowego oporu naczyniowego. Uważa się, że efekt ten jest wynikiem wybiórczego zablokowania receptorów alfa-1-adrenergicznych zlokalizowanych w układzie naczyniowym. Przy dawkowaniu raz na dobę klinicznie istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi utrzymuje się przez całą dobę (24 godziny) po podaniu leku. U większości pacjentów kontrolę ciśnienia tętniczego uzyskuje się po zastosowaniu doksazosyny w dawce początkowej 4 mg. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas leczenia doksazosyną było zbliżone w pozycji siedzącej i stojącej.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, leczonych doksazosyną w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, można zmienić leczenie na tabletki o przedłużonym uwalnianiu bez utraty skuteczności i tolerancji leku. W razie konieczności można zwiększyć dawkę.

Podczas długotrwałego leczenia doksazosyną nie obserwowano przyzwyczajenia, a w rzadkich przypadkach stwierdzano zwiększenie aktywności reninowej osocza i tachykardię.

Doksazosyna ma korzystny wpływ na profil lipidów we krwi ze znacznym zwiększeniem stosunku cholesterolu HDL do cholesterolu całkowitego (o około 4 do 13% wartości wyjściowych) oraz znacznym zmniejszeniem stężenia glicerydów całkowitych i cholesterolu całkowitego. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest dotąd znane.

Wykazano, że leczenie doksazosyną powoduje cofanie się przerostu lewej komory serca, hamowanie agregacji płytek krwi, a także zwiększenie działania tkankowego aktywatora plazminogenu. Kliniczne znaczenie tych obserwacji jest nadal niewyjaśnione.

Ponadto doksazosyna zwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentów ze zmniejszoną wrażliwością na działanie tego hormonu. Również w tym przypadku znaczenie kliniczne tego działania nie jest znane. Wykazano, że doksazosyna nie wywołuje szkodliwych skutków metabolicznych i może być stosowana u pacjentów ze współistniejącą astmą, cukrzycą, dysfunkcją lewej komory serca lub dną moczanową.

Rozrost gruczołu krokowego

Podawanie doksazosyny pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego powoduje znaczącą poprawę parametrów urodynamicznych i złagodzenie objawów dzięki wybiórczej blokadzie receptorów alfa-1-adrenergicznych zlokalizowanych w warstwie mięśniowej i torebce gruczołu krokowego oraz szyi pęcherza moczowego.

U większości pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego objawy udaje się kontrolować za pomocą dawki początkowej.

Wykazano, że doksazosyna jest skutecznym blokerem receptorów alfa-1-adrenergicznych podtypu 1A, które stanowią ponad 70% podtypów receptorów adrenergicznych znajdujących się w gruczole krokowym.

W przedziale dawek zalecanych doksazosyna wywiera niewielki wpływ lub nie wpływa na ciśnienie tętnicze u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i prawidłowym ciśnieniem tętniczym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dawek terapeutycznych, doksazosyna zawarta w produkcie DoxaLEK jest dobrze wchłaniana, a maksymalne stężenia we krwi osiągane są stopniowo w ciągu 6 do 8 godzin po podaniu dawki. Maksymalne stężenie w osoczu stanowi około 1/3 stężenia uzyskiwanego po podaniu takiej samej dawki w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Minimalne stężenia po 24 godzinach są jednak zbliżone. Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny powodują niewielkie wahania stężenia w osoczu. Stosunek stężenia maksymalnego do minimalnego dla doksazosyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu wynosi mniej niż 1/2 tej wartości dla tabletek

0    natychmiastowym uwalnianiu.

W stanie stacjonarnym względna biodostępność doksazosyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosiła 54% w porównaniu z postacią o natychmiastowym uwalnianiu dla dawki 4 mg

1    59% dla dawki 8 mg.

Dystrybucja

Około 98% doksazosyny jest związane z białkami osocza.

Metabolizm

Doksazosyna jest w znacznym stopniu metabolizowana i tylko mniej niż 5% wydalane jest w postaci niezmienionej. Doksazosyna jest metabolizowana głównie na drodze O-demetylacji i hydroksylacji.

Wydalanie

Usuwanie leku z osocza przebiega dwufazowo. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi 22 godziny, co umożliwia dawkowanie leku jeden raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyczne z zastosowaniem doksazosyny u osób w podeszłym wieku wykazały brak istotnych zmian w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Zaburzenia czynności nerek

Badania farmakokinetyczne z zastosowaniem doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie wykazały zmian w stosunku do pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Istnieje tylko ograniczona liczba danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i wpływu leków o znanym działaniu na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyny). W badaniu klinicznym z udziałem 12 osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, podanie pojedynczej dawki doksazosyny powodowało zwiększenie wartości AUC o 43% i zmniejszenie klirensu dawki doustnej o około 40%. Leczenie doksazosyną pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby powinno być ostrożne (patrz punkt 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi. Badania przeprowadzone na ciężarnych samicach królika i szczura, z zastosowaniem dawek dobowych, które prowadziły do stężeń w osoczu przekraczających odpowiednio 4- i 10-krotnie narażenie u ludzi (Cmax i AUC), nie wykazały szkodliwego działania na płód. Dawkowanie według schematu 82 mg/kg mc./dobę (8-krotnie przekraczający narażenie u ludzi) wiązało się ze zmniejszeniem przeżywalności płodów.

Badania u samic szczura w okresie laktacji po podaniu pojedynczej dawki doksazosyny znakowanej radioizotopem wykazały kumulację w mleku, z maksymalnym stężeniem około 20-krotnie większym od stężenia w osoczu u matek. Stwierdzono przechodzenie radioaktywności przez łożysko po doustnym podaniu znakowanej doksazosyny ciężarnym samicom szczura.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Mieszanka tlenków polietylenu:

Polietylenu tlenek (MW 900 000)

Polietylenu tlenek (MW 200 000)

Butylohydroksytoluen Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

All-rac-a-Tokoferol Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%

Krzemionka koloidalna uwodniona Makrogol (MW 1300-1600)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium: 14, 28, 30, 56, 98, 100 lub 500 tabletek (tylko do użytku szpitalnego) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14056

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.07.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.10.2012

9 UK/H/0873/001/IB/020+019

DoxaLEK