+ iMeds.pl

Doxazosin aurobindo 4 mgUlotka Doxazosin aurobindo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Doxazosin Aurobindo, 1 mg, tabletki Doxazosin Aurobindo, 2 mg, tabletki Doxazosin Aurobindo, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxazosin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Doxazosin Aurobindo

3.    Jak przyjmować lek Doxazosin Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxazosin    Aurobindo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOXAZOSIN AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Doksazosyna należy do grupy leków określanych jako środki rozszerzające naczynia krwionośne. Substancje te powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, wskutek czego obniża się ciśnienie krwi. Doksazosyna może ponadto obniżać napięcie tkanki mięśniowej gruczołu krokowego i dróg moczowych.

Doksazosynę stosuje się w leczeniu:

•    nadciśnienia tętniczego krwi

•    objawów powiększonego gruczołu krokowego

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU DOXAZOSIN AUROBINDO

Kiedy nie przyjmować leku Doxazosin Aurobindo

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksazosynę, inne leki z tej samej grupy (leki z grupy chinazolin, na przykład prazosyna i terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Doxazosin Aurobindo,

•    jeśli wiadomo, że u pacjenta występuje niedociśnienie ortostatyczne, czyli postać niskiego ciśnienia krwi, która powoduje zawroty głowy lub oszołomienie przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej,

•    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego z jednym z następujących stanów: dowolna postać niedrożności lub blokady dróg moczowych, utrzymujące się zakażenie dróg moczowych lub kamica pęcherza moczowego,

•    w okresie karmienia piersią,

•    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego (łagodny rozrost stercza) i niskie ciśnienie krwi,

•    jeśli u pacjenta występuje nietrzymanie moczu z przepełnienia (nie ma uczucia konieczności oddania moczu) lub bezmocz (organizm nie wytwarza moczu) z dolegliwościami ze strony nerek lub bez nich.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Doxazosin Aurobindo

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku, jeśli pacjent:

•    cierpi na poważne choroby serca, takie jak znaczne obniżenie czynności serca lub uciążliwa bolesność w klatce piersiowej (dusznica bolesna),

•    znajduje się na ścisłej diecie niskosolnej,

•    stosuje leki moczopędne,

•    ma zaburzenia nerek lub wątroby.

Jeśli u pacjenta wykonuje się operację oka z powodu zaćmy (zmętnienia soczewki), należy powiedzieć okuliście przed operacją o stosowaniu teraz lub w przeszłości leku Doxazosin Aurobindo. Wynika to z tego, że lek Doxazosin Aurobindo może powodować powikłania podczas operacji, którym można zapobiec, jeśli okulista zostanie wcześniej poinformowany.

Ważne informacje o leku Doxazosin Aurobindo

Prawdopodobieństwo, że spadek ciśnienia krwi będzie zbyt szybki, jest największe na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki. Objawy takiego stanu mogą obejmować zawroty głowy oraz rzadziej - omdlenie przy zmianie pozycji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich sytuacji, lekarz dokładnie bada ciśnienie krwi na początku leczenia oraz przy zwiększaniu dawki. Należy zatem na początku leczenia unikać sytuacji, w których zawroty głowy lub omdlenie mogłyby doprowadzić do urazu.

Lek Doxazosin Aurobindo może także wpływać na wyniki niektórych badań krwi i moczu. Jeśli u pacjenta ma zostać wykonane badanie krwi lub moczu, należy poinformować o przyjmowaniu leku Doxazosin Aurobindo.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    U niektórych pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory alfa w związku z leczeniem nadciśnienia tętniczego lub powiększenia gruczołu krokowego występują zawroty głowy lub oszołomienie, które mogą wynikać z niskiego ciśnienia krwi przy szybkim siadaniu lub wstawaniu. U niektórych pacjentów te objawy występują w trakcie przyjmowania leków przeciwko zaburzeniom wzwodu (impotencji) z lekami blokującymi receptory alfa. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów, należy przyjmować regularną dawkę dobową leków blokujących receptory alfa przed rozpoczęciem stosowania leków przeciwko zaburzeniom wzwodu.

•    Lek Doxazosin Aurobindo może jeszcze bardziej zmniejszać ciśnienie krwi, jeśli pacjent już przyjmuje inne leki na nadciśnienie, takie jak terazosyna i prazosyna.

•    Azotany (leki stosowane w chorobach serca), takie jak nitrogliceryna i azotan izosorbidu: mogą one nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi.

•    Niektóre środki przeciwbólowe stosowane w reumatyzmie (niesteroidowe leki przeciwzapalne), takie jak naproksen, ibuprofen oraz inne przeciwzapalne środki przeciwbólowe: mogą one zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi.

•    Leki, które także mogą wpływać na metabolizm wątrobowy, np. cymetydyna (lek stosowany w przypadku dolegliwości żołądka).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Doxazosin Aurobindo. Lek Doxazosin Aurobindo można stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy zgodnie z oceną lekarza potencjalne korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Doxazosin Aurobindo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Doksazosyna może niekiedy powodować zawroty głowy lub omdlenia. W takim wypadku należy zachować ostrożność w przypadku czynności wymagających uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn i praca na dużej wysokości. W przypadku niepewności, czy doksazosyna ma negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów, należy tę kwestię omówić z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Doxazosin Aurobindo

Lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję na pewne cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK DOXAZOSIN AUROBINDO

Lek Doxazosin Aurobindo należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

Dawka początkowa to 1 mg raz na dobę, w pojedynczej dawce. Po 1-2 tygodniach dawkę zazwyczaj zwiększa się do 2 mg w postaci pojedynczej dawki dobowej. Dawkę tę stosuje się także przez 1-2 tygodnie. Jeśli to konieczne, dawkę można nadal zwiększać do 4, 8 i 16 mg raz na dobę, aż do uzyskania odpowiedniego obniżenia ciśnienia krwi. Maksymalna dawka wynosi 16 mg na dobę.

Początkową dawkę należy najlepiej stosować przed snem. Dzięki temu, jeśli pojawią się zawroty głowy, nie będą one tak uciążliwe.

POWIĘKSZENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO

Dawka początkowa to 1 mg raz na dobę, w pojedynczej dawce. Następnie typowa dawka dobowa wynosi 2 mg lub 4 mg. W niektórych przypadkach dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 8 mg na dobę.

Tabletki należy przyjmować w postaci dawki pojedynczej każdego dnia. Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Doxazosin Aurobindo

W przypadku zażycia dawki większej niż przepisana, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i (lub) farmaceutą. W przypadku silnych zawrotów głowy lub jeśli pacjent czuje się bliski omdlenia, należy natychmiast położyć się, trzymając głowę nisko.

Pominięcie przyjęcia leku Doxazosin Aurobindo

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, należy tę dawkę pominąć i zażyć następną tabletkę o zwykłej porze. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Doxazosin Aurobindo

W przypadku nagłego przerwania stosowania doksazosyny dolegliwości występujące przed rozpoczęciem leczenia mogą powrócić. Dlatego nie zaleca się nagłego przerywania stosowania leku. Lekarz będzie stopniowo obniżał dawkę. W przypadku wątpliwości należy zawsze zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.


MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Doxazosin Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne:

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala w przypadku pojawienia się jednego następujących działań niepożądanych:

•    Reakcje alergiczne, takie jak sapanie, duszność, silne zawroty głowy lub zapaść, obrzęk twarzy lub gardła, silna wysypka skórna z czerwonymi plamami lub pęcherzami.

•    Ból w klatce piersiowej, przyspieszona lub nieregularna akcja serca, atak serca lub udar mózgu.

•    Żółknięcie skóry lub białkówki oka związane z zaburzeniami wątroby.

•    Nietypowe powstawanie siniaków lub krwawienie wskutek niskiej liczby płytek krwi.

Te działania niepożądane występują niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000) lub rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    zawroty głowy

•    bóle głowy

Często (występują 1 do 10 pacjentów na 100):

•    zakażenia dróg oddechowych

•    zakażenia dróg moczowych, nietrzymanie moczu (utrata kontroli nad oddawaniem moczu)

•    utrata apetytu

•    lęk, bezsenność, nerwowość

•    zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie dłoni i stóp (parestezje), senność

•    uczucie zawrotów głowy lub wirowania (zawroty głowy o podłożu błędnikowym)

•    uczucie nieregularnego rytmu serca (kołatanie), zwiększenie częstości akcji serca

•    niskie ciśnienie krwi i niskie ciśnienie krwi wynikające ze zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne)

•    zapalenie dróg oddechowych w płucach, kaszel, duszność, niedrożność nosa i (lub) wydzielina z nosa

•    ból brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, biegunka

•    świąd

•    bóle pleców, bóle mięśni

•    zapalenie pęcherza moczowego

•    osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne

•    obrzęk w okolicy stawów skokowych, stóp lub palców (obrzęk obwodowy), uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

•    polekowe reakcje alergiczne

•    dna moczanowa, zwiększony apetyt

•    pobudzenie, depresja

•    udar mózgu, zmniejszone odczuwanie dotyku, omdlenia

•    dzwonienie lub szumy w uszach

•    ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca, zaburzenia rytmu serca

•    zaczerwienienie

•    krwawienie z nosa, kaszel

•    zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie przewodu pokarmowego

•    nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby

•    wysypka na skórze, wypadanie włosów, wysypka wywołana krwawieniem podskórnym (plamica)

•    bóle stawów, kurcze mięśni, osłabienie mięśniowe

•    ból lub trudności w oddawaniu moczu, obecność czerwonych krwinek w moczu (hematuria), nietrzymanie moczu (utrata kontroli nad oddawaniem moczu)

•    trudności w osiąganiu wzwodu (impotencja)

•    ból, obrzęk twarzy

•    wzrost masy ciała

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    zmniejszona liczba płytek krwi

•    zmniejszona liczba białych i czerwonych krwinek

•    zamazane widzenie

•    zmniejszona częstość akcji serca

•    skurcz oskrzeli

•    zablokowanie przepływu żółci (cholestaza), zapalenie wątroby

•    żółknięcie skóry lub białkówki oka związane z zaburzeniami wątroby (żółtaczka)

•    nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby

•    zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi

•    zahamowanie prawidłowego przepływu żółci (cholestaza), które może powodować żółtaczkę (żółknięcie skóry lub białkówki oczu)

•    zapalenie wątroby

•    pokrzywka

•    zaburzenia oddawania moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, zwiększona objętość oddawanego moczu

•    przemijające powiększenie piersi (ginekomastia), bolesny, utrzymujący się wzwód

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    podczas operacji usuwania zaćmy (zmętnienia soczewki oka) mogą wystąpić zaburzenia oka. Patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Doxazosin Aurobindo”

•    zaburzenia smaku

•    niewielka ilość lub brak nasienia podczas wytrysku w czasie orgazmu, zmętnienie moczu po orgazmie (wytrysk wsteczny)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOXAZOSIN AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Doxazosin Aurobindo po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce i kartoniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Doxazosin Aurobindo

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna.

Każda tabletka 1 mg zawiera 1 mg doksazosyny w postaci mesylanu doksazosyny.

Każda tabletka 2 mg zawiera 2 mg doksazosyny w postaci mesylanu doksazosyny.

Każda tabletka 4 mg zawiera 4 mg doksazosyny w postaci mesylanu doksazosyny.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, laktozę bezwodną, karboksymetyloskrobię sodową (Typ A), magnezu stearynian.

Tabletki 1 mg:

tabletki niepowlekane barwy białej do białawej, okrągłe, dwuwypukłe, z wytłoczoną literą H na jednej stronie i cyframi 01 na drugiej.

Tabletki 2 mg:

tabletki niepowlekane barwy białej do białawej, w kształcie kapsułki, z wytłoczonymi znakami H02 na jednej stronie i linią podziału na drugiej. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki 4 mg:

tabletki niepowlekane barwy białej do białawej, w kształcie rombu, z wytłoczonymi znakami H03 na jednej stronie i linią podziału na drugiej. Tabletkę można podzielić na połowy.

Blistry z PVC/PVDC/Aluminium:

Wielkości opakowań: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 140 tabletek

Pojemniki z HDPE z zamknięciem z PP Wielkości opakowań: 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

Wytwórca

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road South Ruislip HA4 6QD.

Wielka Brytania

lub

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Tabletki 1 mg:

Bułgaria

Czechy

Irlandia

Niemcy

Polska

Rumunia

Wielka Brytania


Doxazosin

Doxazosin

Doxazosin

Doxazosin

Doxazosin

Doxazosin

Doxazosin


Aurobindo 1mg TaôaeTKH Aurobindo 1 mg tablety Aurobindo 1mg tablets Aurobindo 1mg Tabletten Aurobindo

Aurobindo 1mg comprimate 1mg tablets

Tabletki 2 mg: Austria Bułgaria Czechy


Doxazosin Aurobindo 2mg Tabletten Doxazosin Aurobindo 2mg TaôaeTKH Doxazosin Aurobindo 2mg tablety

Grecja

Hiszpania

Irlandia

Niemcy

Polska

Rumunia

Słowenia

Węgry

Wielka Brytania Włochy

Doxazosin Aurobindo 2mg SroKÍa

DOXAZOSINA AUROBINDO 2mg comprimidos

Doxazosin Aurobindo 2mg tablets

Doxazosin Aurobindo 2mg Tabletten

Doxazosin Aurobindo

Doxazosin Aurobindo 2mg comprimate

Doksazosin Aurobindo 2mg tablete

Doxazosin Aurobindo 2mg tabletta

Doxazosin 2mg tablets

Doxazosin 2mg compresse

Tabletki 4 mg:

Austria

Bułgaria

Czechy

Grecja

Hiszpania

Irlandia

Niemcy

Polska

Rumunia

Słowenia

Węgry

Wielka Brytania

Doxazosin Aurobindo 4mg Tabletten Doxazosin Aurobindo 4mg TaôneTKH Doxazosin Aurobindo 4mg tablety Doxazosin Aurobindo 4mg SroKÍa DOXAZOSINA AUROBINDO 4mg comprimidos Doxazosin Aurobindo 4mg tablets Doxazosin Aurobindo 4mg Tabletten Doxazosin Aurobindo Doxazosin Aurobindo 4mg comprimate Doksazosin Aurobindo 4mg tablete Doxazosin Aurobindo 4mg tabletta Doxazosin 4mg tablets

Włochy    Doxazosin 4mg compresse

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki {MM/RRRR}

Doxazosin Aurobindo

Charakterystyka Doxazosin aurobindo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Doxazosin Aurobindo, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 4,84 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 4 mg doksazosyny. Substancje pomocnicze:

Każda tabletka Doxazosin Aurobindo 4 mg zawiera 48 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki niepowlekane barwy białej do białawej, w kształcie rombu, z wytłoczonymi znakami H03 na jednej stronie i linią podziału na drugiej.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Pierwotne nadciśnienie tętnicze. Produktu leczniczego Doxazosin Aurobindo nie należy stosować w leczeniu pierwszego rzutu. Można go stosować w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na inne produkty lecznicze lub występują u nich przeciwwskazania do ich stosowania. Stosowanie powinno być ewentualnie ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

•    Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostate hyperplasia - BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy stosować raz na dobę popijając odpowiednią ilością wody. Czas trwania leczenia powinien określić lekarz.

Nadciśnienie tętnicze:

Produkt leczniczy Doxazosin Aurobindo przyjmuje się raz na dobę: dawka początkowa wynosi 1 mg, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i (lub) omdlenia (patrz punkt 4.4). Następnie dawkę można zwiększyć do 2 mg po kolejnym jednym do dwóch tygodni leczenia, a później do 4 mg w razie potrzeby. U większości pacjentów reagujących na podawanie produktu leczniczego Doxazosin Aurobindo odpowiedź występuje przy dawce 4 mg lub mniejszej. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 8 mg lub maksymalnej dawki zalecanej 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego:

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Doxazosin Aurobindo wynosi 1 mg raz na dobę w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i (lub) omdlenia (patrz punkt 4.4). W zależności od parametrów urodynamicznych i objawów występujących u pacjenta dawkowanie można następnie zwiększyć do 2 mg, a później do 4 mg i do maksymalnej zalecanej dawki 8 mg. Zalecany odstęp przed kolejną zmianą dawki wynosi 1-2 tygodnie. Typowa zalecana dawka dobowa wynosi 2-4 mg.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

Dawkowanie jak u dorosłych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie zmieniają się. Dlatego też ogólnie zaleca się typowe dawkowanie. W związku z możliwością występowania nadwrażliwości u niektórych z tych pacjentów, konieczna może być szczególna ostrożność na początku leczenia. Doksazosyna nie ulega dializie, ponieważ jest w dużym stopniu związana z białkami.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby dawkę należy zwiększyć, zachowując szczególną ostrożność. Nie ma danych klinicznych w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Doxazosin Aurobindo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem danych klinicznych.

4.3    Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

•    u pacjentów, u których występuje znana nadwrażliwość na pochodne chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

•    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego współistniejącym z zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem układu moczowego lub kamicą pęcherza moczowego,

•    w okresie laktacji (patrz punkt 4.6)1,

•    u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym2.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

1    Jedynie w przypadku wskazania w nadciśnieniu tętniczym

2    Jedynie w przypadku wskazania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Początek leczenia:

W związku z tym, że doksazosyna blokuje receptory alfa, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne z objawami zawrotów głowy i osłabienia oraz rzadko utratą przytomności (omdleniem), w szczególności na początku leczenia. W związku z tym wskazana jest kontrola ciśnienia tętniczego w początkowym okresie leczenia, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych. Należy ostrzec pacjentów, aby w początkowym okresie leczenia doksazosyną unikali sytuacji, w których może dojść do urazu wskutek zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ostrymi zaburzeniami serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, wskazane jest zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi zaburzeniami serca:

•    obrzęk płuc wskutek zwężenia aorty lub zastawki dwudzielnej

•    niewydolność serca z dużą pojemnością minutową

•    prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym

•    lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków metabolizowanych w całości przez wątrobę, należy zachować ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ nie ma danych klinicznych w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, stosowanie doksazosyny u tych pacjentów nie jest zalecane.

Stosowanie z inhibitorami PDE-5:

W przypadku jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy-5 (np. syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem) należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają naczynia krwionośnie i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego zaleca się wprowadzanie inhibitorów fosfodiesterazy-5 jedynie u pacjentów ustabilizowanych hemodynamicznie, którym podaje się leki blokujące receptory alfa. Ponadto zaleca się, aby podawanie inhibitorów fosfodiesterazy-5 rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i zachowywać sześciogodzinną przerwę po przyjęciu doksazosyny.

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy:

U niektórych pacjentów leczonych tamsulozyną obecnie lub w przeszłości podczas operowania zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome -IFIS, wariant zespołu małej źrenicy). W pojedynczych przypadkach zespół ten występował u pacjentów leczonych innymi lekami blokującymi receptory alfa-1, dlatego nie można wykluczyć takiego działania w całej grupie leków. IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy. Przed operacją chirurg okulista powinien zostać powiadomiony o tym, że pacjent jest lub był leczony lekami blokującymi receptory alfa-1.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorem PDE-5 może u niektórych pacjentów powodować objawowe niedociśnienie (patrz punkt 4.4).

Większość (98%) doksazosyny w osoczu wiąże się z białkami osocza. Dane z badań osocza ludzkiego in vitro wskazują, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z białkami.

Typowe preparaty doksazosyny podawano z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, beta-adrenolitykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi a w praktyce klinicznej nie stwierdzono interakcji lekowych. Nie ma jednak danych z formalnych badań interakcji lekowych.

Doksazosyna nasila działanie innych leków blokujących receptory alfa i innych leków przeciwnadciśnieniowych polegające na zmniejszaniu ciśnienia tętniczego.

W otwartym, randomizowanym, badaniu z grupą kontrolną, z udziałem 22 zdrowych ochotników (mężczyzn) podawanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w 1. dniu trwającego cztery dni cyklu podawania doustnego cymetydyny (400 mg dwa razy na dobę) spowodowało 10% wzrost średniego pola pod krzywą (ang. area under the curve - AUC) doksazosyny, przy braku znamiennych statystycznie zmian średniego Cmax i średniego okresu półtrwania doksazosyny. Wzrost średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z cymetydyną o 10% mieści się w zakresie zmienności międzyosobniczej (27%) średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z placebo.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wskazanie w nadciśnieniu tętniczym:

Ponieważ nie przeprowadzono dokładnych i badań z odpowiednią grupą kontrolną, z udziałem kobiet w ciąży, nie określono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży. W związku z tym doksazosynę należy w okresie ciąży stosować jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem. Choć w badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego, po dużych dawkach stwierdzono zmniejszenie przeżywalności płodów u zwierząt (patrz punkt 5.3:

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Produkt leczniczy Doxazosin Aurobindo jest przeciwwskazany podczas laktacji, ponieważ doksazosyna kumuluje się w mleku karmiących szczurów i nie ma informacji o przenikaniu leku do mleka kobiet karmiących piersią.

Matki powinny ewentualnie zaprzestać karmienia piersią, jeśli terapia produktem leczniczym Doxazosin Aurobindo jest konieczna (patrz punkt 5.3: Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Wskazanie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego:

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Doxazosin Aurobindo może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Częstość definiuje się w sposób następujący: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Polekowe reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Anoreksja

Niezbyt często

Dna moczanowa, zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, bezsenność, nerwowość

Niezbyt często

Pobudzenie, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy, ból głowy

Często

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, senność

Niezbyt często

Zaburzenia krążenia mózgowego, hipoestezja, omdlenia, drżenie

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Zaburzenia widzenia

Nieznana

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy o podłożu błędnikowym

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie, tachykardia

Niezbyt często

Dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca

Bardzo rzadko

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne

Niezbyt często

Uderzenia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie śluzówki nosa

Niezbyt często

Krwawienie z nosa, kaszel

Bardzo rzadko

Nasilony skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, biegunka

Niezbyt często

Zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Nieznana

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Nieprawidłowe parametry czynności wątroby

Bardzo rzadko

Cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe parametry czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd

Niezbyt często

Wysypka, wypadanie włosów, plamica

Bardzo rzadko

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców, bóle mięśni

Niezbyt często

Bóle stawów, kurcze mięśni, osłabienie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Bolesne oddawanie moczu, częstomocz, hematuria, wielomocz, nietrzymanie moczu

Bardzo rzadko

Zwiększona diureza, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Impotencja

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Nieznana

Wytrysk wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk obwodowy, zmęczenie, złe samopoczucie

Niezbyt często

Ból, obrzęk twarzy

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Wzrost masy ciała

4.9 Przedawkowanie

W przypadku, gdy przedawkowanie doprowadzi do niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy niezwłoczne ułożyć na plecach z głową niżej. W zależności od przypadku należy zastosować odpowiednie leczenie wspomagające. Nie zaleca się wykonywania dializy, ponieważ doksazosyna silnie wiąże się z białkami osocza.

Jeśli takie postępowanie okaże się niewystarczające, wstrząs należy najpierw leczyć płynem zwiększającym objętość osocza. W razie potrzeby następnie należy zastosować lek obkurczający naczynia krwionośne. Należy kontrolować czynność nerek i w razie potrzeby zastosować wspomaganie.

Nie zaleca się wykonywania dializy, ponieważ doksazosyna silnie wiąże się z białkami osocza.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych, kod ATC: C02CA04

Doksazosyna jest selektywnym, kompetycyjnym antagonistą postsynaptycznych receptorów alfa-1-adrenergicznych.

Podawanie doksazosyny prowadzi do znacznego obniżenia ciśnienia krwi wskutek zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego. Jedna dawka dobowa prowadzi do istotnego klinicznie obniżenia ciśnienia krwi utrzymującego się przez 24 godziny. Po podaniu występuje stopniowe obniżanie ciśnienia krwi; na początku leczenia mogą wystąpić zaburzenia ortostatyczne. Największy spadek ciśnienia krwi jest obserwowany po około 2 do 6 godzinach od podania leku.

W okresie leczenia doksazosyną stwierdzano ustępowanie przerostu komory lewej.

W przeciwieństwie do substancji blokujących receptory alfa-adrenergiczne nieselektywnie, nie stwierdzano tachyfilaksji przy długotrwałym podawaniu doksazosyny.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że doksazosyna prowadzi do niewielkiego obniżenia stężenia triglicerydów, cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w osoczu. Obserwowano niewielki wzrost stosunku HDL do cholesterolu całkowitego (około 4 do 13% wartości początkowej). Nie określono znaczenia klinicznego tych wyników. Doksazosyna poprawia wrażliwość na insulinę u pacjentów ze zmianami metabolizmu węglowodanów.

Podawanie doksazosyny u pacjentów z objawowym BPH powoduje poprawę wyników badań urodynamicznych. W badaniach stwierdzono, że wynika to z selektywnego blokowania receptorów alfa-adrenergicznych w mięśniach gładkich szyi pęcherza, pęcherza, torebki gruczołu krokowego i cewki moczowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Doksazosyna dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 2 godzinach, zaś bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 63%. Doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (około 98%). Eliminacja z osocza zachodzi w dwóch etapach. Końcowy okres półtrwania wynosi 16-30 godzin, dzięki czemu lek można stosować raz na dobę. Doksazosyna jest metabolizowana głównie w wątrobie i wydalana głównie z kałem (63%-65%); mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej doksazosyny. 6-Hydroksydoksazosyna jest silnym, selektywnym środkiem blokującym receptory alfa-adrenergiczne; u człowieka 5% dawki doustnej jest metabolizowane do tej substancji.

Badania właściwości farmakokinetycznych osób w wieku podeszłym i osób z zaburzeniem czynności nerek nie wykazały istotnych różnic właściwości farmakokinetycznych w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz wpływu leków, o których wiadomo, że wpływają na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna). W badaniu klinicznym 12 pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby po podaniu pojedynczej dawki doustnej doksazosyny stwierdzono wzrost powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) wynoszący 43% i spadek klirensu o 40%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i tolerancji przez układ pokarmowy nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania przeprowadzone na ciężarnych królikach i szczurach (dawki dobowe prowadzące do stężenia w osoczu przekraczającego odpowiednio 4 i 10 razy ekspozycję u człowieka

[Cmax i AUC]) nie wykazały objawów uszkodzenia płodu. Schemat dawkowania 82 mg/kg m.c. na dobę (ośmiokrotność ekspozycji u człowieka) był powiązany ze zmniejszoną przeżywalnością płodu.

Badanie płodności samców przeprowadzone na szczurach wykazało, że doksazosyna może niekorzystnie wpływać na płodność i zdolność do reprodukcji. Leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne mogą hamować akcję porodową u szczurów.

Badania przeprowadzone na karmiących szczurach, którym podano doustnie pojedynczą dawkę promieniotwórczej doksazosyny, wykazały kumulację w mleku szczurów (maksymalne stężenie 20-razy większe niż stężenie w osoczu matki). Stwierdzono, że promieniotwórczość przenika do łożyska po podaniu drogą doustną znakowanej doksazosyny ciężarnym szczurom.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z PVC/PVDC/Aluminium:

Wielkości opakowań: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 i 140 tabletek

Pojemniki z HDPE z zamknięciem z PP:

Wielkości opakowań: 100 tabletek

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Doxazosin Aurobindo