+ iMeds.pl

Doxycyclinum farma-projekt 100 mgUlotka Doxycyclinum farma-projekt

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT

(Doxycyclinum)

Kapsułki twarde, 100 mg

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxycyclinum Farma-Projekt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum Farma-Projekt

3.    Jak stosować lek Doxycyclinum Farma-Projekt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxycyclinum Farma-Projekt

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku - doksycyklina - jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin, stosowanym w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę

Każda kapsułka zawiera 104,1 mg doksycykliny jednowodzianu (Doxycyclini monohydrate), co odpowiada 100 mg doksycykliny, inne składniki są wymienione na końcu ulotki (patrz punkt 6).

Doksycyklina należy do grupy tetracyklin - antybiotyków o szerokim zakresie działania, wytwarzanych półsyntetycznie z różnych rodzajów streptomycyn.

Mechanizm działania: doksycyklina ma działanie bakteriostatyczne w wyniku hamowania syntezy białek.

Doksycyklina działa na typowe bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym bakterie tlenowe i bakterie tworzące formy przetrwalnikowe.

Lek Doxycyclinum Farma-Projekt stosuje się w leczeniu zakażeń następujących narządów i tkanek:

*    dróg oddechowych, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc (wywołane przez wrażliwe drobnoustroje)

- układu moczowo-płciowego powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Chlamydia, Ureaplasma urealyticum ,

■    ostre zapalenia gruczołu krokowego,

» nie powikłane przypadki rzeżączki

■    zakażenia żeńskich narządów płciowych,

*    kiła (Treponema pallidum) - przy uczuleniu na penicylinę;

M i N 5.$T E UST WO Z. R«. 5 W i A Departament r vi'tyki Lekowej i r-armocj GO-952 Warszawa u!. Miodowa 16

■    zakażenia dróg moczowych (tylko przy potwierdzonej wrażliwości na antybiotyk);

" zakażenia przewodu pokarmowego np: cholera oraz zakażenia wywołane przez inne, wrażliwe drobnoustroje;

■    biegunka podróżnych;

■    zakażenia skóry np.; ciężkie postacie trądziku pospoliteg oraz trądziku różowatego;

■    zakażenia oczu wywołane przez drobnoustroje Chlamydia trachomatis: wtrętowe zapalenie spojówek oka i jaglica;

■    borelioza (choroba z Lyme) wywoływana gdy występuje rumień przewlekły wędrujący;

■    bruceloza;

■    ornitozy,

■    bartoneloza;

■    listerioza;

■    riketsjoza;

■    malinica;

■    dżuma;

■    ziarniniak pachwinowy.

Tetracyklin nie należy stosować w zakażeniach Salmonella spp.

Po doustnym podaniu doksycyklina jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana w górnym odcinku jelita cienkiego. Lek jest wydalany z moczem i z kałem w formie aktywnej biologicznie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT

Kiedy nie stosować leku Doxycyclinum Farma-Projekt

Produktu nie należy stosować u chorych z nadwrażliwością na tetracykliny lub którykolwiek składnik produktu oraz u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Nie zaleca się stosowania doksycykliny u kobiet w ciąży i karmienia piersią, gdyż przenika przez łożysko i do mleka matki.

Nie należy stosować produktu przed zakończeniem okresu formowania zębów, tzn. w II połowie ciąży oraz u dzieci poniżej 12 roku życia. Może dochodzić do trwałego przebarwienia zębów, uszkodzenia szkliwa lub opóźnienia rozwoju kośćca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Doxycyclinum Farma-Projekt

Jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości uczulenie na inne tetracykliny.

Jeśli w trakcie leczenia pojawią się dodatkowe zakażenia (zakażenia drobnoustrojami opornymi na działanie doksycykliny). Lekarz może zalecić przerwanie leczenia.

-    Jeśli u pacjenta wystąpi uporczywa biegunka przebiegająca z gorączką; należy wówczas zgłosić się do lekarza, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego lub gronkowcowego zapalenia jelit (powikłania występującego niekiedy w związku ze stosowaniem antybiotyków). Lekarz może zadecydować o odstawieniu leku i zalecić odpowiednie leczenie. Nie należy przyjmować leków przeciwbiegunkowych.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek. Lekarz powinien nadzorować stosowanie leku.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje lek w dużych dawkach jednocześnie z innymi lekami działającymi szkodliwie na wątrobę lub w przypadku istniejącej wcześniej niewydolnością nerek i wątroby.

Jeśli pacjent długotrwale stosuje lek Doxycyclinum Farma-Projekt. Lekarz może zalecić przeprowadzenie okresowych badań laboratoryjnych.

K NÎSTEKSTWO 7,

Département rv.ühfbi i


,<>ki -wlA wej i Farmacji

Jeśli pacjent jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż lek Doxycyclinum Farma-Projekt może uwrażliwiać skórę na światło słoneczne i powodować występowanie podrażnień skóry.

Jeśli w czasie leczenia rzeżączki istnieje podejrzenie współistniejącej kiły. Lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.

-    Podczas przyjmowania leku. Przyjmowanie leku bezpośrednio przed położeniem się do łóżka lub popicie za małą ilością wody może spowodować rozwój zapalenia lub owrzodzenia przełyku.

-    W przypadku wypukłego ciemiączka u niemowląt oraz łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego u dzieci i dorosłych, co może być związane z przyjmowaniem leku. Objawy te ustępują po zaprzestaniu leczenia.

Jeśli u pacjenta występuje miastenia.

-    W przypadku wystąpienia porfirii związanej z przyjmowaniem leku.

Jeśli lek stosowany jest w okresie rozwoju zębów (w okresie ciąży, u niemowląt i dzieci w wieku do 12 lat), gdyż może to powodować nieodwracalne, żółto-szaro-brunatne przebarwienia zębów, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania.

Stosowanie leku Doxycyclinum Farma-Projekt z innymi lekami

Leki zobojętniające sok żołądkowy (leki stosowane do zmniejszenia ilości kwasu w żołądku) i sole żelaza, węgiel aktywowany, wymienniki jonowe - mogą osłabiać działanie leku Doxycyclinum Farma-Projekt i dlatego należy je podawać 2-3 godziny wcześniej lub później;

Leki przeciwzakrzepowe - stosowanie leku Doxycyclinum Farma-Projekt razem z lekami przeciwzakrzepowymi nasila działanie leku przeciwzakrzepowego; lekarz może zmodyfikować dawkę leku przeciwzakrzepowego;

Inne antybiotyki o działaniu bakteriobójczym (w tym antybiotyki beta-laktamowe) -stosowanie tych antybiotyków razem z lekiem Doxycyclinum Farma-Projekt może osłabiać ich działanie. Nie należy ich stosować jednocześnie.

Metoksyfluran (lek znieczulający) - stosowanie metoksyfluranu razem z lekiem Doxycyclinum Farma-Projekt może powodować uszkodzenie nerek.

Doustne środki antykoncepcyjne - stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych razem z lekiem Doxycyclinum Farma-Projekt może powodować obniżenie stężenia estriolu we krwi. Takie obniżenie stężenia estriolu może prowadzić do krwawień międzymiesiączkowych, rzadko może dojść do ciąży.

Wyniki testów oznaczania glukozy w moczu - wyniki testów wykonywanych przy jednoczesnym stosowaniu leku Doxycyclinum Farma-Projekt mogą być niewiarygodne.

Substancje aktywujące enzymy wątrobowe (np. barbiturany i ich pochodne, karbamazepina, fenytoina, alkohol) - stosowanie tych substancji razem z lekiem Doxycyclinum Farma-Projekt może osłabiać działanie leku Doxycyclinum Farma-Projekt.

Jednoczesne podawanie cyklosporyny z lekiem Doxycyclinum Farma-Projekt może być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż stężenie cyklosporyny może się zwiększyć.

Leki, a także suplementy diety zawierające magnez, glin, wapń, żelazo oraz cholestyraminę - należy zażywać zachowując odstęp 2-3 godziny od przyjęcia doksycykliny. Jednoczesne stosowanie z tetracyklinami może powodować poważne uszkodzenie nerek.

Stosowanie leku Doxycyclinum Farma-Projekt z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku z posiłkiem, popijając wodą.

Doksycykliny nie należy przyjmować wraz z mlekiem lub produktami mlecznymi, które mogą zakłócać wchłanianie doksycykliny z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Tetracykliny przenikają przez łożysko. Ponieważ tetracykliny mogą zaburzać rozwój kości u płodu oraz mogą powodować uszkodzenia wątroby u matki, nie należy stosować leku Doxycyclinum Farma-Projekt w trakcie ciąży.

. ^'¿JTEi-iSTWOZok    3

‘••epartament, -u tyki Lekowej i Farmacji 00-852 Warszawa ul. Miodowa 15

Tetracykliny są wydalane z mlekiem matki. Ponieważ tetracykliny mogą powodować zaburzenia w rozwoju zębów i kości u dziecka, nie należy stosować leku Doxycyclinum Farma-Projekt w trakcie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji dotyczących wpływu leku Doxycyclinum Farma-Projekt na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Doxycyclinum Farma-Projekt może powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie; z tego względu pacjent przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyny powinien upewnić się, jak reaguje na lek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT

Lek Doxycyclinum Farma-Projekt należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli o masie ciała do 70 kg i młodzież w wieku powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 50 kg 2 tabletki (200 mg) pierwszego dnia w pojedynczej dawce lub w 2 dawkach podzielonych, następnie 1 tabletka (100 mg) na dobę w jednorazowej dawce przez pozostały okres leczenia. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 2 tabletek (200 mg) na dobę przez cały okres leczenia.

Dorośli o masie ciała powyżej 70 kg Dawka dobowa wynosi 200 mg (2 kapsułki)

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i o masie ciała poniżej 50 kg

Pierwszego dnia 4 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce i 2 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce przez pozostały okres leczenia. W ciężkich zakażeniach można podawać dawkę 4 mg/kg masy ciała przez cały okres leczenia.

Leczenie zakażeń układu płciowego (choroby przenoszone drogą płciową, z wyjątkiem zakażeń odbytu u mężczyzn)

1 tabletka (100 mg) dwa razy na dobę przez 7 dni.

W ostrych zakażeniach najądrza stosuje się 1 tabletkę (100 mg) dwa razy na dobę przez 10 dni.

W kile pierwotnej i wtórnej: 3 tabletki (300 mg) dwa razy na dobę przez 15 dni.

Trądzik pospolity

Zwykle początkowo (2-4 tygodnie) 100 mg (1 kapsułka) na dobę, następnie 50 mg na dobę przez okres 2-3 tygodnie.

Sposób podawania

Tabletki należy zażywać popijając odpowiednią ilością wody. Zaleca się stosowanie tabletek z posiłkiem.

Czas trwania leczenia

Zwykle leczenie trwa od 5 do 10 dni. W przypadku niektórych zakażeń lekarz może zdecydować o wydłużeniu leczenia pacjenta ponad 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxycyclinum Farma-Projekt

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy wypić dużą ilość wody lub sprowokować wymioty. Może dojść do uszkodzenia wątroby, co objawia się wymiotami, napadami gorączki, żółtaczką, siniakami i ciemnymi stolcami oraz zmianami niektórych parametrów czynności wątroby i nerek. Dializa otrzewnowa oraz hemodializa prawdopodobnie nie będą skuteczne.

ministerstwo zdrowia

Departament i v,‘i!yki tekowej i Farmacji 00- ','52 Warszawa ul. Miodowa 15

Pominięcie zastosowania leku Doxycyclinum Farma-Projekt

W przypadku pominięcia dawki leku o wyznaczonej porze, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć dawkę opuszczoną i kontynuować kurację. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja na temat stosowania leku Doxycyclinum Farma-Projekt.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Doxycyclinum Farma-Projekt może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: zaburzenia liczby niektórych rodzajów krwinek: niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, spowodowane ich przyspieszonym rozpadem), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby jednego z rodzajów krwinek białych).

Bardzo rzadko: porfiria (zaburzenia przemiany porfiryn - jednego ze elementów krwinek czerwonych), zmniejszona aktywność protrombinowa (zmniejszenie krzepliwości krwi).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: wypukłe ciemiączko u niemowląt, spowodowane przez łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Łagodny wzrost ciśnienia wewnątrzśródczaszkowego z podrażnieniem opon mózgowych i rozszerzeniem źrenic także u starszych dzieci i u dorosłych. Bóle głowy. Bardzo rzadko: nudności, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ubytek pola widzenia, podwójne widzenie, przemijające szumy w uszach.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zaburzenia przedsionkowe: szumy uszne, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i ¡elit

Niezbyt często: bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, Rzadko: trudności w połykaniu, czarny język, zapalenie jamy ustnej, świąd odbytu.

Bardzo rzadko: zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (stan wymagający przerwania leczenia).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:, zaburzenia czynności wątroby z przemijającym zwiększeniemaktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby przebiegająca z żółtaczką.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: fotodermatozy, wysypka plamisto-grudkowa i rumień;

Rzadko: złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka;

Bardzo rzadko: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Zaburzenia rozwoju zębów i kości; łamliwość kości, nieodwracalne przebarwienia zębów (szczególnie w rozwijających się tkankach, np. u dzieci). Bóle mięśni i stawów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych


MJNiSTŁ

Departament


<jaiyki Lakowej i Farmac OSZ


rdzawa


Rzadko: Zwiększenie stężenia mocznika (azotu) we krwi, nasilenie azotemii u osób z niewydolnością nerek.

Bardzo rzadko: objawy zespołu Fanconiego (wywołane produktami rozpadu doksycykliny) -pojawienie się albumin, glukozy, aminokwasów w moczu, hipofosfatemia, hipokalemia oraz nerkowa kwasica.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: brązowo-czarne przebarwienie tarczycy po długotrwałym stosowaniu, bez zaburzeń czynności tarczycy.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: nadkażenia powodowane przez oporne drobnoustroje: zakażenia drożdżakami, zapalenie języka, gronkowcowe zapalenie jelita, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (z nadmiernym wzrostem Clostridium dificille), stany zapalne okolicy narządów płciowych i odbytu (z nadmiernym wzrostem Candida), donoszono również o zapaleniach pochwy i jamy ustnej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, niedociśnienie, zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego, choroba posurowicza, obrzęki obwodowe, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, duszność, tachykardia, pokrzywka, uderzenia krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i nie widocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Doxycyclinum Farma-Projekt po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Doxycyclinum Farma-Projekt

Substancją czynną leku jest jednowodzian doksycykliny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, barwniki: tytanu dwutlenek (E 171), indygo karmin (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Doxycyclinum Farma-Projekt i co zawiera opakowanie

Lek Doxycyclinum farma-Projekt to ciemnozielone, przezroczyste, opalizujące kapsułki

żelatynowe twarde.

Kapsułki pakowane są w blistry po 10 sztuk w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Farma Projekt Sp. z o. o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

MiNiST fcsiSTWO ROW li A Departamsrit :’oi'tvki bakowej i Farmaćj GC-052 Warszawę

Wytwórca:

Haupt Pharma AG, Graderstrasse 13, D - 12347 Berlin, Niemcy

Data sporządzenia ulotki:

16.10.2008

f.A

ICj:

2008 -11- 2 1


MINISTERSTWO Z<jRł w

Oeportflmsnt ''oütyki Lekowej i f-ami; 00-052 Warszawa ui. Miodowa 15

7

Doxycyclinum Farma-Projekt

Charakterystyka Doxycyclinum farma-projekt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT, 100 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 104,1 mg doksycykliny jednowodzianu (Doxycyclini monohydrate), co odpowiada 100 mg doksycykliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Ciemnozielone, przezroczyste, opalizujące kapsułki żelatynowe twarde.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazaniem do zastosowania doksycykliny jest leczenie zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje: zakażenia dróg oddechowych, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc (powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Mycoplasma pneumoniae, Rikettsia spp. i Chlamydia spp.).

Zakażenia układu moczowo-płciowego powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Chlamydia, Ureaplasma urealyticum , ostre zapalenia gruczołu krokowego, niepowikłane przypadki rzeżączki - zwłaszcza przy równoczesnej infekcji wywołanej przez Chlamydia; zakażenia żeńskich narządów płciowych, kiła (Treponema pallidum) - przy uczuleniu na penicylinę; zakażenia dróg moczowych (tylko przy potwierdzonej wrażliwości na antybiotyk).

Zakażenia przewodu pokarmowego np: cholera (Vibrio cholerne), zakażenia wywołane przez Yersinia pestis, Campylobacter foetus i Shigella sp. przy potwierdzonej wrażliwości na antybiotyk, sprue tropikalne, choroba Whipple’a, biegunka podróżnych.

Zakażenia skóry np.: ciężkie postacie trądziku pospolitego (Acne vulgaris) oraz trądziku różowatego (Acne rosacea).

Zakażenia oczu wywołane przez drobnoustroje Chlamydia trachomatis: wtrętowe zapalenie spojówek oka i jaglica .

Borelioza (choroba z Lyme) wywoływana przez Borrelia burgdoferi, gdy występuje rumień przewlekły wędrujący oraz rzadkie zakażenia jak brucelloza (Brucella spp.), ornitozy (Chlamydia psittaci), bartoneloza (Bartonella baciliformis), listerioza (Listeria monocytogenes), riketsjoza (Rickettsia acari), malinica (Treponema pertenue), dżuma (Yersinia pestis), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatosis).

•TERST WO ZUROVV *A •men; : 'oiityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Dorośli o masie ciała do 70 kg i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg:

Zwykle pierwszego dnia podaje się jednorazowo 200 mg (2 kapsułki), następnie codziennie po 100 mg (1 kapsułka) w jednorazowej dawce dobowej. W ciężkich zakażeniach podaje się 200 mg (2 kapsułki) przez cały okres leczenia.

Dorośli o masie ciała powyżej 70 kg:

Dawka dobowa wynosi 200 mg (2 kapsułki).

Dzieci powyżej 12 roku życia i o masie ciała poniżej 50 kg:

Pierwszego dnia 4 mg doksycykliny/kg masy ciała, potem przez kolejne dni - 2 mg/kg masy ciała w jednorazowej dawce dobowej.

Ostre rzeżączkowe zapalenie moczowodów u mężczyzn:

100 mg (1 kapsułka) 2 razy na dobę lub 200 mg (2 kapsułki) jednorazowo przez 7 dni.

Ostre rzeżączkowe zakażenie u kobiet:

100 mg (1 kapsułka) 2 razy na dobę lub 200 mg (2 kapsułki) jednorazowo przez co najmniej 7 dni.

Ostre rzeżączkowe zapalenie najądrza:

100 mg doksycykliny (1 kapsułka) 2 razy na dobę przez 10 dni.

Wyniki leczenia zakażeń rzeżączkowych należy potwierdzić, wykonując kontrolny posiew 3-4 dni po zakończeniu terapii.

Kiła pierwotna i wtórna (w przypadku uczulenia na penicylinę):

300 mg doksycykliny (3 kapsułki) na dobę przez 15 dni. Dawka dobowa może być przyjmowana jednorazowo.

Trądzik pospolity i trądzik skupiony:

Początkowo, przez 2 do 4 tygodni, 100 mg doksycykliny (1 kapsułka ) na dobę, następnie 50 mg przez 2 do 3 tygodni.

Okres podawania leku: długość leczenia zależy od rodzaju zakażenia. Lek należy podawać do 3 dni po ustąpieniu objawów. W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce (3-hemolizujące lek należy stosować co najmniej przez 10 dni, aby zapobiec gorączce reumatycznej lub zapaleniu kłębuszków nerkowych.

Niewydolność wątroby:

Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Niewydolność nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest zwykle konieczna korekta dawki.

Sposób podawania:

Lek podaje się raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych co 12 godzin.

Kapsułki należy zażywać popijając je pełną szklanką wody; popicie za małą ilością wody może ułatwić wystąpienie zapalenia lub owrzodzenia przełyku.

Nie należy przyjmować doksycykliny z produktami mlecznymi.

Przyjmowanie leku podczas posiłków może zmniejszyć częstość objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, jednocześnie nie ma wpływu na stopień wchłaniania leku. Pominięcie jednej dawki doksycykliny nie powoduje konieczności zmiany w przyjmowaniu kolejnych dawek.

\L ••OSTEKSTWG ZiiROWIA

jepanairiem; ’ .atykt i.Gkow6j! F armacj1 GC-95<. Warszawa ul. Miodowa 15

Produktu nie należy stosować u chorych z nadwrażliwością na tetracykliny lub którykolwiek składnik produktu oraz u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Nie zaleca się stosowania doksycykliny u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, gdyż przenika przez łożysko i do mleka matki.

Nie należy stosować produktu przed zakończeniem okresu formowania zębów, tzn. w II połowie ciąży oraz u dzieci poniżej 12 roku życia. W wyniku odkładania się związków wapniowo-ortofosfatowych może dochodzić do trwałego przebarwienia zębów, uszkodzenia szkliwa lub opóźnienia rozwoju kośćca.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy rozważyć przerwanie leczenia doksycykliną, jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi. Podczas stosowania antybiotyku przez dłuższy czas należy systematycznie przeprowadzać kontrolę obrazu krwi, jak również testy czynności wątroby i nerek.

Podczas leczenia doksycykliną pacjent powinien unikać opalania się na słońcu lub w solarium, gdyż może dochodzić do reakcji uczuleniowych na obszarach skóry narażonej na działanie promieni UV, w tym do zaczerwienień, obrzęków, powstawania pęcherzy, a rzadziej również do odwarstwienia się paznokci i ich przebarwiania.

Podczas równoczesnego stosowania doksycykliny oraz doustnych środków antykoncepcyjnych należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, gdyż skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych może być mniejsza.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków może dojść do nadmiernego rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów, w tym do zakażeń grzybiczych. W przypadku pojawienia się dodatkowych zakażeń drobnoustrojami opornymi na działanie doksycykliny lekarz może zlecić odstawienie doksycykliny i zastosowanie właściwego antybiotyku.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie lub zagrażające życiu (np. złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny).

Jeśli pojawi się biegunka, należy stwierdzić, czy nie jest to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, choroby występującej niekiedy w przebiegu leczenia antybiotykami, wywoływanej przez nadmierne namnażanie w jelitach szczepów drobnoustroju Clostridium difficile. W lekkich przypadkach wystarczy odstawić lek, w razie niepowodzenia i w ciężkich stanach podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę.

Jeśli w czasie leczenia rzeżączki istnieje podejrzenie współistniejącej kiły, lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.

Lek należy stosować ostrożnie i nadzorować leczenie u pacjentów z objawami niewydolności nerek.

Opisywano objawy łagodnego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u dorosłych pacjentów oraz uwypuklenia ciemiączka u niemowląt. Objawy ustępowały całkowicie po odstawieniu leku.

Leki zawierające magnez, glin, wapń, żelazo i chlestyraminę należy podawać 2 do 3 godziny przed podaniem doksycykliny lub po jej podaniu.

v. Lt-’SÏWO ZóROWlA Departament i clityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Pacjenci uczuleni na którykolwiek lek z grupy tetracyklin mogą być również uczuleni na doksycyklinę (tzw. alergia krzyżowa).

Leczenie doksycykliną należy przerwać jeśli u pacjenta występuje porfiria lub miastenia.

Leku nie powinno się przyjmować w pozycji leżącej lub bezpośrednio przed położeniem się do łóżka ponieważ może wystąpić zapalenie lub owrzodzenie przełyku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie doksycykliny z przewodu pokarmowego może być zakłócane przez wielowartościowe jony glinu, wapnia i magnezu, znajdujące się w produktach zobojętniających sok żołądkowy lub przez produkty żelaza, jak również przez węgiel aktywowany i cholestyraminę.

Nie należy podawać doksycykliny jednocześnie z antybiotykami o działaniu bakteriobójczym (np. antybiotyki (3-laktamowe).

Nie należy stosować znieczulenia ogólnego z podaniem metoksyfluranu w trakcie leczenia doksycykliną, gdyż może to powodować niewydolność nerek. Podobnie, jednoczesne stosowanie doksycykliny z tetracyklinami może prowadzić do poważnego uszkodzenia nerek.

Równoczesne stosowanie doksycykliny i innych leków zaburzających czynność wątroby może zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności tego narządu.

Doksycykliną może nasilać działanie pochodnych sulfonylomocznika (doustnych leków przeciwcukrzycowych) oraz leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn. Podczas jednoczesnego podawania tych leków należy kontrolować stężenie glukozy w surowicy oraz parametry określające czynności układu krzepnięcia. W razie konieczności należy odpowiednio zmniejszyć dawki tych leków.

Leki indukujące enzymy wątrobowe, jak barbiturany i karbamazepina, dwufenylohydantoina i acetaminofen, jak również alkohol, mogą przyspieszyć rozkład doksycykliny w wątrobie, w efekcie nie zostają osiągane poziomy terapeutyczne antybiotyku.

Jednoczesne stosowanie doksycykliny i doustnych środków antykoncepcyjnych może zmniejszać ich skuteczność.

Równoczesne stosowanie teofiliny i tetracyklin może podwyższyć częstość działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Powyższe informacje mogą odnosić się również do sytuacji, gdy leki stosowane są jeden po drugim w krótkich odstępach czasu.

Doksycykliny nie należy przyjmować wraz z mlekiem lub produktami mlecznymi, które mogą zakłócać wchłanianie doksycykliny z przewodu pokarmowego.

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

iWiSTEHSTWO ZjuROWIa

Departament viityki Lekowej i Farmacji

('¿'CltZO \1U______ _

Doksycyklina przenika przez łożysko i do mleka matki. Wskutek odkładania się tetracyklin w zawiązkach zębów u niemowląt od 4 miesiąca może dochodzić do przebarwienia zębów, uszkodzeń szkliwa i opóźnienia wzrostu kości.

Stosowanie tetracyklin w okresie ciąży zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podczas stosowania tetracyklin odnotowano sporadycznie przypadki przemijającej krótkowzroczności, która może prowadzić do ograniczenia zdolności kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uporządkowane z uwzględnieniem częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 i do <1/10), niezbyt często (>1/1000 i do <1/100), rzadko (>1/10 000 i do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Badania diagnostyczne

Stosowanie tetracyklin zaburza wyniki oznaczeń stężenia glukozy, białka, urobilinogenu oraz amin katecholowych w moczu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, neutropenia, eozynofilia,

Bardzo rzadko: porfiria, zmniejszona aktywność protrombinowa.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: wypukłe ciemiączko u niemowląt, spowodowane przez łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Obserwowano łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego z podrażnieniem opon mózgowych i rozszerzeniem źrenic także u starszych dzieci i u dorosłych. Bóle głowy; Bardzo rzadko: nudności, przemijające szumy w uszach, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ubytek pola widzenia, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zaburzenia przedsionkowe: szumy uszne i zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i ¡elit

Niezbyt często: bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność; Rzadko: trudności w połykaniu, czarny język, zapalenie jamy ustnej, świąd odbytu;

Bardzo rzadko: zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (stan wymagający natychmiastowego przerwania leczenia)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby z przemijającym zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby;

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby przebiegającą z żółtaczką.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Zwiększenie stężenia mocznika (azotu) we krwi, nasilenie azotemii u osób z niewydolnością nerek.

Bardzo rzadko: objawy zespołu Fanconiego (wywołane produktami rozpadu doksycykliny) -pojawienie się albumin, glukozy, aminokwasów w moczu, hipofosfatemia, hipokalemia oraz nerkowa kwasica.

Yj NIS7KKSTW0 ZuROYvIA Departament .’’«jlityki Lekowej i Farmacj 00-96? Warszawa ni. Miodowa 15

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: fotodermatozy, wysypka plamisto-grudkowa i rumień;

Rzadko: złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka;

Bardzo rzadko: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: zaburzenia rozwoju zębów i kości, łamliwość kości, nieodwracalne przebarwienia zębów (szczególnie w rozwijających się tkankach, np. u dzieci), bóle mięśni i stawów

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: brązowo-czarne przebarwienie tarczycy po długotrwałym stosowaniu, bez zaburzeń czynności tarczycy.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: nadkażenia powodowane przez oporne drobnoustroje: zakażenia drożdżakami, zapalenie języka, gronkowcowe zapalenie jelita, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (z nadmiernym wzrostem Clostridium dificille), stany zapalne okolicy narządów płciowych i odbytu (z nadmiernym wzrostem Candida), donoszono również o zapaleniach pochwy i jamy ustnej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, niedociśnienie, zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego, choroba posurowicza, obrzęki obwodowe, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, duszność, tachykardia, pokrzywka, uderzenia krwi.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Uszkodzenie wątroby z następującymi objawami: wymioty, napady gorączki, żółtaczka, krwiaki, smoliste stolce, azotemia, zwiększona aktywność aminotransferaz, wydłużenie czasu protrombinowego.

Leczenie przedawkowania

Należy podać wodę do picia oraz wywołać wymioty. W przypadku przyjęcia dużych dawek produktu należy wykonać płukanie żołądka (z zachowaniem dużej ostrożności, aby nie dopuścić do zachłystowego zapalenia płuc), a następnie podać węgiel aktywowany i osmotycznie czynny środek przeczyszczający (siarczan sodu).

Dializa otrzewnowa oraz hemodializa prawdopodobnie nie są skuteczne.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne Kod ATC: J 01 AA 02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Doksycyklina należy do grupy tetracyklin - antybiotyków o szerokim zakresie działania, wywarzanych półsyntetycznie z różnych rodzajów streptomycyn.

Mechanizm działania: doksycyklina działa bakteńostatyczne w wyniku hamowania syntez białek w podjednostkach rybosomów, 30S i 50S.

MINISTERSTWO 7,0 ROI' ÎA Departament ’ 'oütyki Lekowej i FaiTiccj 00^95 2 Ws rszaws ul. Miodowa 16

Mikrobiologia

Wrażliwość niektórych drobnoustrojów na doksycyklinę w warunkach in vitro, wyrażoną jako średnie minimalne stężenia hamujące wzrost drobnoustrojów (MIC), podano w poniższej tabeli.

Wrażliwość w warunkach in vitro

Średnie minimalne stężenie hamujące

<1 pg/ml (wrażliwe)

2-4 pg/ml (średnio wrażliwe)

>4 pg/ml

(zazwyczaj oporne)

Bakterie Gram-dodatnie

Streptococcus haemolyticus (a, ß) S. pneumoniae S. aureus S. epidermidis Propionibacterium acnes

Bacillus anthracis Listeria

monocytogenes

Enterococcus spp.

Bakterie Gram-ujemne

Neisseria gonorrhoeae Haemophillus influenzae Brucella spp.

Escherichia coli Enterobacter spp. Klebsiella spp. Salmonella spp. Shigella spp. Bacteroides spp.

Pseudomonas spp. Proteus spp. Serratia spp. Providencia spp.

Inne drobnoustroje

Rickettsia spp. Chlamydia spp. Mycoplasma spp. Ureaplasma spp.

U gatunków z natury wrażliwych odsetek szczepów opornych może różnić się w zależności od regionu. W związku z tym zaleca się monitorowanie lokalnej antybiotykooporności.

Jeśli oporność występuje, jest ona zwykle przekazywana przez plazmidy. W grupie tetracyklin zazwyczaj występuje oporność krzyżowa.

Doksycyklina działa również na inne drobnoustroje: Actinomyces spp., Chlamydia psittaci, Ch. trachomatis, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Nocardia spp., Rickettsia spp., Treponema pallidum, T. pertenue, Ureaplasma urealyticum, Clostridium perfringens i C. tetani, Fusobacterium fusiforme, Bacillus anthracis, Propionbacterium acnes, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum.

Niektóre organizmy chorobotwórcze wykazują znaczną, częściowo nabytą, oporność: Bacteroides fragilis, Streptococcus z grupy B, E. coli, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Haemophilus influenzae, S. pneumoniae i Staphylococcus spp.

Pierwotnie oporne są bakterie: Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp. i Providencia spp.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Doksycyklina jest całkowicie wchłaniana, a pokarmy ani mleko nie mają wpływu na jej wchłanianie.

Tetracykliny podlegają efektowi pierwszego przejścia. Przy dawce początkowej 200 mg w pierwszej dobie i następnych dawkach 100 mg na dobę średnie stężenie w surowicy wynosi od 1,5 pg/ml do 3 pg/ml. Średnie stężenie w surowicy w zakresie od 2,6 pg/ml do 3 pg/ml obserwowano po 2 godzinach. Po 24 godzinach stężenie zmniejsza się do 1,45 pg/ml.

MINISTERSTWO ZuROW ï A Departament Pwityki Lekowej j Farmacj* ûü-yS2 Warszawa ul. Miodowa 15

Dystrybucja

Doksycyklina wiąże się odwracalnie z białkami osocza (80-90%). Pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,58 l/kg. Doksycyklina dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym stanowi 10-20% stężenia w surowicy, jednak zwiększa się w stanach zapalnych opon mózgowych. Doksycyklina kumuluje się w kościach i zębach, szczególnie wysokie stężenie osiąga w wątrobie i drogach żółciowych.

Metabolizm

Doksycyklina jest metabolizowana w nieznacznym stopniu.

Wydalanie

Po jednorazowym podaniu doustnym okres półtrwania doksycykliny w surowicy wynosi 16-18 godzin, a po podaniu wielokrotnym 22-23 godziny. Około 40% wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej, a 20-40% w kale w postaci nieaktywnego chelatu.

Okres półtrwania doksycykliny pozostaje niezmieniony u chorych z zaburzeniami czynności nerek w związku ze zwiększeniem jej wydalania z kałem.

Hemodializa ani dializa otrzewnowa nie wpływają na stężenie doksycykliny w surowicy.

W przypadku prawidłowej czynności wątroby stężenie doksycykliny w żółci jest 5-10-krotnie większe niż w osoczu.

Doksycyklina przenika przez łożysko i jest wydzielana w niewielkiej ilości do mleka matki. Stężenie doksycykliny w ślinie stanowi 5-27% stężenia jakie osiąga w surowicy.

Stopień wiązania leku z białkami osocza jest zmienny (80-95%).

5.2 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone u zwierząt wykazały, że produkt przenika przez łożysko do tkanek płodu.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, barwniki tytanu dwutlenek (E 171), indygo karmin (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4 Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- NISTUMSTWOZwfi

rrnacii


łfcpaitemenf :v>'tyki Ukowej, ui>052 Warszawa ,-,l Miodowa 15

Opakowanie bezpośrednie: blisterz folii PCV/Aluminium zawierający 10 kapsułek.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko, jeden blister w opakowaniu.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farma Projekt Sp. z o. o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9587

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.09.2002

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -11- 2 1

M i NiSTERSTWO Z _• R(>WIA nepartarnanl Pc!'tyki Lekowej i Farmacj' G0-y52 Warszawa tM. Miodowa 16

9

Doxycyclinum Farma-Projekt