+ iMeds.pl

Doxycyclinum tzf 100 mgUlotka Doxycyclinum tzf

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DOXYCYCLINUM TZF, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

(Doxycyclinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Doxycyclinum TZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum TZF

3.    Jak stosować lek Doxycyclinum TZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doxycyclinum TZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje 1. CO TO JEST LEK DOXYCYCLINUM TZF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Doxycyclinum TZF zawiera substancję czynną - doksycyklinę - antybiotyk należący do grupy tetracyklin. Doksycyklina hamuje rozwój wielu drobnoustrojów (bakterie i niektóre inne drobnoustroje).

Wskazania do stosowania

Lek Doxycyclinum TZF jest stosowany w następujących zakażeniach wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe na doksycyklinę:

Zakażenia dróg oddechowych, np. zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok.

Zakażenia dróg moczowych.

Choroby przenoszone drogą płciową, w tym niepowikłane zakażenie cewki moczowej, zakażenia szyjki macicy lub odbytu, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, wrzód miękki, ziarniniak pachwinowy. Doksycyklinę można stosować jako antybiotyk alternatywny w leczeniu kiły i rzeżączki, gdy nie można zastosować penicyliny.

Zakażenia skóry: trądzik pospolity, gdy konieczne jest doustne podawanie antybiotyku.

Zakażenia układu pokarmowego: biegunki podróżnych, w tym ostra jelitowa pełzakowica (jako leczenie wspomagające leki pełzakobójcze), cholera.

Zakażenia narządu wzroku.

Riketsjozy: gorączka Q, gorączka gór skalistych, dur plamisty, zapalenie wsierdzia wywołane przez, choroby przenoszone przez kleszcze.

Inne zakażenia: papuzica, bruceloza (leczenie w skojarzeniu ze streptomycyną), dżuma, tularemia, zakażenia o etiologii Pseudomonas pseudomallei, malaria.

Leptospiroza, zgorzel gazowa, tężec: doksycyklina stosowana jest jako lek alternatywny.

Doksycyklina może być stosowana w zapobieganiu takich chorób jak: malaria, biegunka podróżnych, leptospiroza.

Kiedy nie stosować leku Doxycyclinum TZF

■    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na doksycyklinę, inne tetracykliny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6. „Inne informacje”).

■    U kobiet w ciąży i karmiących piersią.

■    U niemowląt i dzieci w wieku do 12 lat.

Doksycykliny nie wolno stosować w okresie rozwoju zębów (ciąża, niemowlęta i dzieci w wieku do 12 lat), ponieważ może spowodować trwałe przebarwienie (żółto-szaro-brązowe) zębów lub zaburzać prawidłowy proces rozwoju zębów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono:

•    zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek;

•    porfirię (rzadka choroba związana z zaburzeniami przemiany porfiryn - jednego z elementów krwinek czerwonych);

•    miastenię (choroba charakteryzująca się nadmiernym męczeniem się i osłabieniem mięśni);

•    ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty (choroba o podłożu alergicznym charakteryzująca się bólem stawów, wysypką skórną, gorączką).

W trakcie stosowania Doxycyclinum TZF należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

•    wystąpi ostra, przedłużająca się biegunka.

•    wystąpią objawy nowego zakażenia bakteriami niewrażliwymi na doksycyklinę lub grzybami (objawiające się np. uporczywym swędzeniem, zaczerwienieniem skóry), zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku.

W chorobach, w których podejrzewa się równoczesne zakażenie kiłą, przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych.

Tetracykliny, w tym doksycyklina, mogą wywoływać nadwrażliwość na światło. Podczas leczenia pacjent powinien unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia uczulenia na światło, które objawia się np. zaczerwienieniem skóry, obrzękami, pęcherzykami. Jeśli wystąpią takie objawy, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

W celu uniknięcia zapalenia i owrzodzenia przełyku lek należy przyjmować odpowiednio wcześnie (co najmniej pół godziny) przed położeniem się do łóżka i popić szklanką wody. Patrz punkt 3. Jak stosować lek Doxycyclinum TZF - Sposób podawania.

Inne leki i Doxycyclinum TZF

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

Leki zobojętniające sok żołądkowy (zawierające wielowartościowe jony glinu, wapnia, magnezu, jak również produkty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu) mogą zmniejszać wchłanianie doksycykliny. Dlatego wyżej wymienione produkty żywnościowe lub lecznicze należy przyjmować co najmniej 2 do 3 godzin po przyjęciu doksycykliny.

Leki nasenne (barbiturany); ryfampicyna (lek przeciwgruźliczy); karbamazepina, difenylhydantoina. fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) lub cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepie narządów) mogą zmniejszyć skuteczność działania leku Doxycyclinum TZF.

Alkohol Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Doxycyclinum TZF może zmniejszyć skuteczność działania leku.

Antybiotyki z grupy penicylin i antybiotyków beta-laktamowych Doxycyclinum TZF może zmniejszać ich skuteczność.

Cefalosporyny Doxycyclinum TZF nasila ich działania toksyczne.

Metoksyfluran (lek stosowany w znieczuleniu ogólnym) Doxycyclinum TZF może zwiększyć jego toksyczność i spowodować ciężkie uszkodzenia nerek.

Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) Doxycyclinum TZF może nasilić ich działanie.

Doustne środki antykoncepcyjne Doxycyclinum TZF może zmniejszać ich skuteczność, dlatego podczas leczenia doksycykliną zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcji.

Lek Doxycyclinum TZF może zmieniać wyniki oznaczeń katecholamin w moczu. Jeśli pacjent ma mieć wykonane jakiekolwiek badania, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku Doxycyclinum TZF.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna o tym powiedzieć lekarzowi.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Doksycyklina przenika do mleka matki. Podczas leczenia doksycykliną należy przerwać karmienie piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu doksycykliny na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak brak dowodów świadczących, że doksycyklina może tę zdolność zaburzać.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Doxycyclinum TZF

Tabletki Doxycyclinum TZF zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOXYCYCLINUM TZF

Lek Doxycyclinum TZF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie zwykle zalecane u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat

W pierwszej dobie podaje się 200 mg doksycykliny w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych (100 mg co 12 godzin), a następnie stosuje się dawkę podtrzymującą - 100 mg na dobę.

W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 200 mg na dobę.

Dzieci w wieku do 12 lat

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum TZF).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia. Lekarz ustali właściwy czas stosowania leku, który należy przestrzegać.

Sposób podawania

Tabletki leku Doxycyclinum TZF można dzielić na pół - widoczna kreska pośrodku każdej tabletki umożliwia jej podzielenie na połowy.

Tabletkę doksycykliny można połknąć i popić szklanką wody lub wrzucić do wody i wypić powstałą zawiesinę.

W celu zapobieżenia ewentualnym podrażnieniom gardła lub jelit lek należy przyjmować w pozycji siedzącej lub stojącej, co najmniej 30 minut przed położeniem się do łóżka (istotne jest by bezpośrednio po przyjęciu tabletki pacjent nie był w pozycji leżącej).

Pacjentom, u których pojawiają się uporczywe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego lekarz może zalecić przyjmowanie leku podczas posiłku.

Sposób przygotowania zawiesiny

Tabletkę wrzucić do szklanki z przegotowaną, chłodną wodą (co najmniej pól szklanki wody), dokładnie wymieszać i wypić.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe powinien zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxycyclinum TZF

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Doxycyclinum TZF

W przypadku pominięcia dawki leku o wyznaczonej porze, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć dawkę opuszczoną i kontynuować kurację.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Doxycyclinum TZF

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia, tylko dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Doxycyclinum TZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego lub najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Reakcje uczuleniowe, takie jak nagła duszność i ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy lub ust, ciężkie wysypki skórne, które mogą przebiegać z powstawaniem pęcherzy obejmujących oczy, jamę ustną, gardło i narządy płciowe, zwiększona częstość uderzeń serca, utrata przytomności (omdlenie).

Biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew, przebiegająca z bólem brzucha lub gorączką. Może ona być objawem ciężkiego zapalenia jelita cienkiego lub grubego (nazywanego rzekomobłoniastym zapaleniem jelit), mogącego występować po zastosowaniu antybiotyków, nawet 2 do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Doxycyclinum TZF

Grzybica, zapalenie języka, zapalenie jelit, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zmiany zapalne (wywołane grzybami) w okolicy odbytu, zapalenie pochwy.

Niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek czerwonych, zwiększenie lub zmniejszenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych lub czerwonych oraz płytek krwi, czego objawami mogą być zmęczenie, krwawienia, zwiększona podatność na występowanie siniaków i zakażeń, porfiria.

Ból głowy; łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci i dorosłych otrzymujących duże dawki tetracyklin. Objawami nadciśnienia śródczaszkowego są między innymi zaburzeniami widzenia (niewyraźne widzenie, mroczki, podwójne widzenie). Opisywano również całkowitą utratę wzroku.

Szumy uszne.

Bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, rzadko trudności w przełykaniu, zapalenie i owrzodzenie przełyku. Objawy te są zwykle lekkie i nie ma konieczności przerywania leczenia. Zdecydowana większość tych działań niepożądanych występowała podczas leczenia doksycykliną podawaną w postaci kapsułek (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxycyclinum TZF).

Rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby z przemijającym, zwiększeniem parametrów czynności wątroby, zapaleniem wątroby, niewydolnością wątroby przebiegającą z żółtaczką, zapaleniem trzustki.

Wysypki, w tym wysypka grudkowo-plamkowa i rumieniowata, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość skóry na światło, oddzielanie się paznokcia od łożyska pod wpływem promieni UV, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,.

U pacjentów przyjmujących tetracykliny przez długi czas mogą wystąpić bóle stawów, bóle mięśni; przebarwienia zębów, niedorozwój szkliwa.

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOXYCYCLINUM TZF

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci i światła.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Doxycyclinum TZF

Substancją czynna leku jest doksycyklina (w postaci doksycykliny jednowodnej). Każda tabletka zawiera 100 mg doksycykliny.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, krospowidon, laktoza, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Doxycyclinum TZF i co zawiera opakowanie

Tabletki okrągłe, barwy jasnożółtej lub szarokremowej. Kreska pośrodku każdej tabletki umożliwia jej podzielenie na połowy.

Opakowanie: 10 tabletek w blistrze, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

Zm_3005 2012 / 06112012/17122012 / 10012013

6

Doxycyclinum TZF

Charakterystyka Doxycyclinum tzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DOXYCYCLINUM TZF, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg doksycykliny (Doxycyclinum) w postaci doksycykliny jednowodnej.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza.

Pełny skład substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej.

Tabletki okrągłe, barwy jasnożółtej lub szarokremowej. Kreska pośrodku każdej tabletki umożliwia jej podzielenie na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia dróg oddechowych Zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane wrażliwymi szczepami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae oraz innych drobnoustrojów. Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae. Przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok.

Zakażenia dróg moczowych wywoływane przez wrażliwe szczepy Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Streptococcus faecalis i inne drobnoustroje.

Choroby przenoszone drogą płciową, w tym niepowikłane zakażenie cewki moczowej, zakażenia szyjki macicy lub odbytu wywołane przez Chlamydia trachomatis, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum, wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis). Doksycyklinę można stosować jako antybiotyk alternatywny w leczeniu kiły i rzeżączki, gdy nie można zastosować penicyliny.

Zakażenia skóry: trądzik pospolity (Acne vulgaris), gdy konieczne jest doustne podawanie antybiotyku.

Zakażenia układu pokarmowego, biegunki podróżnych (wywołane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli), w tym ostra jelitowa pełzakowica (jako leczenie wspomagające leki pełzakobójcze), cholera (Vibrio cholerae).

Zakażenia narządu wzroku, wywoływane przez wrażliwe szczepy gonokoków, gronkowców, Haemophilus influenzae; jaglica, wtrętowe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Riketsjozy: gorączka Q, gorączka gór skalistych, dur plamisty, zapalenie wsierdzia wywołane przez Coxiella spp., choroby przenoszone przez kleszcze.

Inne zakażenia: papuzica (Chlamydiapsittaci), bruceloza (Brucella spp, leczenie w skojarzeniu ze streptomycyną), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis), zakażenia o etiologii Pseudomonas pseudomallei, malaria.

Leptospiroza, zgorzel gazowa, tężec: doksycyklina stosowana jest jako lek alternatywny. Zapobieganie malarii, biegunce podróżnej, leptospirozie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania antybiotyków.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawka zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Dawkowanie zwykle zalecane u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat

W pierwszej dobie podaje się 200 mg doksycykliny w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych (100 mg co 12 godzin), a następnie stosuje się dawkę podtrzymującą - 100 mg na dobę. W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 200 mg na dobę.

Dawkowanie zalecane w niektórych zakażeniach

Trądzik pospolity

50 mg na dobę przez 6 do 12 tygodni.

Malaria tropikalna oporna na chlorochinę

200 mg na dobę przez co najmniej 7 dni. Doksycyklinę należy podawać w skojarzeniu z chininą. Choroby przenoszone drogą płciową

Rzeżączkowe niepowikłane zakażenia (z wyjątkiem zakażeń odbytu u mężczyzn); niepowikłane zakażenia cewki moczowej, wewnątrzszyjkowe lub odbytu wywoływane przez Chlamydia trachomatis;

nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywoływane przez Ureaplasma urealyticum

-    100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 7 dni.

Ostre zapalenie jąder i najądrza wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae

-    100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) przez 10 dni.

Kiła pierwotna i wtórna

U pacjentów uczulonych na penicylinę (z wyjątkiem kobiet w ciąży) stosuje się 200 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie, jako alternatywne leczenie penicyliną..

Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom

Malaria

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat stosuje się 100 mg na dobę. Profilaktykę należy rozpocząć 1 do 2 dni przed planowaną podróżą w rejony zagrożone malarią. Doksycyklinę należy podawać przez cały okres pobytu w zagrożonym rejonie oraz jeszcze przez 4 tygodnie po zakończeniu pobytu w zagrożonych malarią rejonach. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi, dotyczącymi zapobieganiu malarii w danym rejonie geograficznym.

Biegunka podróżnych

U dorosłych stosuje się 200 mg pierwszego dnia podróży (w dawce jednorazowej lub po 100 mg dwa

razy na dobę co 12 godzin), a następnie 100 mg na dobę podczas pobytu w danym miejscu, nie dłużej niż przez 21 dni.

Leptospiroza

200 mg w dawce jednorazowej podawanej co tydzień w czasie pobytu w rejonie występowania leptospiroz (nie dłużej niż przez 21 dni) oraz jednorazowo 200 mg po zakończeniu podróży.

Dawkowanie u dzieci w wieku do 12 lat

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3, 4.4).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. U pacjentów tych, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia, podawania dużych dawek lub równoczesnego stosowania innych leków działających hepatotoksycznie, zaleca się regularne badanie czynności wątroby. Patrz punkt 4.4.

Czas leczenia

W większości zakażeń doksycyklinę należy podawać jeszcze przez 24 do 48 godzin po ustąpieniu objawów.

W zakażeniach wywołanych przez B-hemolizujące paciorkowce grupy A lek należy podawać przez co najmniej 10 dni, aby zapobiec wystąpieniu powikłań (np. gorączki reumatycznej czy zapalenia kłębuszków nerkowych).

Sposób podawania

Tabletki produktu Doxycyclinum TZF można dzielić na pół - widoczne wgłębienie pośrodku każdej tabletki umożliwia jej podzielenie na połowy.

Tabletkę doksycykliny można wrzucić do wody i wypić powstałą zawiesinę lub połknąć w całości i popić szklanką wody.

W celu zapobieżenia ewentualnym podrażnieniom gardła lub jelit produkt należy przyjmować w pozycji siedzącej lub stojącej, co najmniej 30 minut przed snem (istotne jest, by bezpośrednio po przyjęciu tabletki pacjent nie był w pozycji leżącej).

Pacjentom, u których pojawiają się uporczywe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, można zalecić przyjmowanie leku podczas posiłku. Jednoczesne przyjmowanie doksycykliny z posiłkiem zmniejsza występowanie działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i nie wpływa w zasadniczym stopniu na jej wchłanianie.

Sposób przygotowania zawiesiny - patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

U osób z nadwrażliwością na doksycyklinę lub inne tetracykliny, lub jakikolwiek składnik produktu (patrz punkt 6.1).

Stosowanie produktów leczniczych z grupy tetracyklin w okresie rozwoju zębów (w okresie ciąży, u niemowląt i u dzieci poniżej 12 lat) może powodować nieodwracalne przebarwienia zębów (żółto-szaro-brunatne).

Działanie to występuje częściej w przypadku długotrwałego stosowania tych leków jednak obserwowano je także po krótkotrwałych, powtarzających się okresach leczenia. Donoszono również o przypadkach hipoplazji szkliwa.

Ciąża Doksycyklina jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży. Wydaje się, że ryzyko stosowania produktów leczniczych z grupy tetracyklin jest związane głównie z ich niekorzystnym wpływem na tworzenie się zębów i układu szkieletowego (patrz wyżej informacje dot. stosowania podczas rozwoju zębów).

Karmienie piersią Tetracykliny są wydzielane do mleka i dlatego są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią (patrz wyżej informacje dot. stosowania podczas rozwoju zębów).

Dzieci Doksycyklina jest przeciwwskazana u dzieci poniżej 12 lat. Doksycyklina, tak jak i inne tetracykliny, tworzy stałe związki kompleksowe z wapniem we wszystkich tkankach kościotwórczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub otrzymujących inne leki hepatotoksyczne. U tych pacjentów podczas leczenia zaleca się regularne badanie czynności wątroby oraz oznaczanie składników morfotycznych krwi. W uzasadnionych przypadkach należy oznaczać stężenie doksycykliny we krwi.

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek doksycyklina wydalana jest przez nerki w około 40% w ciągu 72 godzin, zaś u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) w tym samy czasie wydalane jest tylko 1 do 5% leku. Jednak badania kliniczne wykazały, że mimo tych różnic okres półtrwania doksycykliny w surowicy u pacjentów z prawidłową czynnością i ciężką niewydolnością nerek nie różni się w istotny sposób. Hemodializa nie zmienia okresu półtrwania doksycykliny. Przeciwanaboliczne działanie tetracyklin może spowodować zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Jednak jak dotąd u pacjentów z niewydolnością nerek leczonych doksycykliną nie wykazano jej przeciwanabolicznego działania.

Tetracykliny, w tym doksycyklina, mogą wywoływać nadwrażliwość na światło. Podczas kuracji pacjent powinien unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia fotodermatoz. Pacjentów należy ostrzec przed możliwością wystąpienia takich reakcji, a jeśli pojawią się pierwsze objawy rumienia skóry, lek należy natychmiast odstawić.

Podczas stosowania doksycykliny może nastąpić nadmierny rozwój niewrażliwych drobnoustrojów, np. Candida. Jeśli wystąpi zakażenie niewrażliwymi drobnoustrojami, doksycyklinę należy odstawić i rozpocząć właściwe leczenie.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit było opisywane w przypadku niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym doksycykliny, o nasileniu od łagodnego do zagrażającego życiu. Istotne jest, aby rozważyć taką diagnozę u pacjentów, u których wystąpiła biegunka podczas podawania leków przeciwbakteryjnych.

Występowanie biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang.

Clostridium dificile-associated diarrhea) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym doksycykliny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie - od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę okrężnicy, co może prowadzić do nadmiernego namnożenia C. difficile.

C. difficile wytwarza toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD.

Nadmierne wytwarzanie tych toksyn przez Clostridium difficile może prowadzić do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności. Rozpoznanie CDAD należy brać pod uwagę u każdego pacjenta z biegunką występującą po leczeniu antybiotykami. Konieczne jest zebranie szczegółowego wywiadu, ponieważ o występowaniu CDAD informowano nawet po ponad dwóch miesiącach od zakończenia podawania leków przeciwbakteryjnych.

W chorobach, w których podejrzewa się równoczesne zakażenie kiłą, przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne (w tym badanie mikroskopowe w ciemnym polu widzenia), a badania serologiczne krwi (WR) należy powtarzać co miesiąc przez co najmniej 4 miesiące.

U pacjentów przyjmujących tetracykliny donoszono o przypadkach wystąpienia porfirii.

U pacjentów z ogólnoustrojowym toczniem rumieniowatym doksycyklina może nasilać objawy choroby.

Z uwagi na możliwość słabego działania hamującego tetracyklin na układ nerwowo-mięśniowy, podczas leczenia doksycykliną należy zachować ostrożność u pacjentów z miastenią.

Donoszono o przypadkach wypukłego ciemiączka u niemowląt oraz łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego u dzieci i dorosłych po przyjęciu dawek terapeutycznych. Objawy te ustępowały bardzo szybko po odstawieniu leku.

Przypadki zapalenia i owrzodzenia przełyku obserwowano u pacjentów leczonych tetracyklinami (w tym również doksycykliną) w postaci kapsułek lub tabletek. Większość z tych pacjentów przyjmowała lek tuż przed położeniem się do łóżka lub popijała go zbyt małą ilością płynu.

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty zobojętniające sok żołądkowy, zawierające wielowartościowe jony glinu, wapnia, magnezu, jak również produkty zawierające jony żelaza, cynku lub bizmutu mogą zmniejszać wchłanianie doksycykliny. W związku z tym powyższe produkty żywnościowe lub lecznicze należy przyjmować w odstępie 2-3 godzin od zastosowania doksycykliny.

Leki indukujące enzymy mikrosomalne, jak ryfampicyna, barbiturany, karbamazepina, difenylhydantoina, prymidon, fenytoina, przyspieszają metabolizm doksycykliny, w wyniku czego może skrócić się jej biologiczny okres półtrwania i osłabić działanie terapeutyczne. U pacjentów przyjmujących powyższe leki należy rozważyć ewentualne zwiększenie dobowej dawki doksycykliny.

Alkohol może skrócić okres półtrwania doksycykliny.

Doksycyklina może zwiększać stężenia cyklosporyny w osoczu, co nasila jej działanie toksyczne. Jeśli leki te stosuje się jednocześnie, należy kontrolować ich stężenie we krwi.

Produkty lecznicze o działaniu bakteriostatycznym, w tym doksycyklina, mogą mieć wpływ na działanie bakteriobójcze penicyliny i antybiotyków beta-laktamowych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania doksycykliny i antybiotyków beta-laktamowych.

Jednoczesne zastosowanie tetracyklin i metoksyfluranu może prowadzić do toksycznego działania na nerki ze skutkiem śmiertelnym.

Wykazano, iż doksycyklina zmniejsza aktywność protrombiny w osoczu, wzmacniając tym samym działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych dikumarolu, warfaryny. Jeśli leki te stosuje się jednocześnie, należy kontrolować parametry krzepnięcia, w tym INR (ang. International Normalized Ratio), a w razie konieczności ograniczyć dawki leków przeciwzakrzepowych. Należy pamiętać o podwyższonym ryzyku krwawienia.

Tetracykliny stosowane równocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi w kilku wypadkach spowodowały krwawienie międzymiesiączkowe lub zajście w ciążę. Należy poinformować pacjentkę o stosowaniu dodatkowych, niehormonalnych metod antykoncepcji podczas leczenia doksycykliną.

Podczas stosowania doksycykliny mogą wystąpić fałszywie zawyżone wyniki testów fluorescencyjnych oznaczających stężenie katecholamin w moczu.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Patrz punkt 4.3 i 4.4.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu doksycykliny na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak brak dowodów świadczących, że doksycyklina może tę zdolność zaburzać.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane u pacjentów otrzymujących tetracykliny, w tym doksycyklinę.

-    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na lek może spowodować kandydozę, zapalenie języka, gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (wywołane nadmiernym wzrostem Clostridium difficile) oraz zmiany zapalne (wywołane nadmiernym wzrostem drożdżaków) w okolicy narządów płciowych i odbytu. Podobnie, w przypadku produktów z grupy tetracyklin obserwowano zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz zapalenie pochwy.

-    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, neutropenia, porfiria, eozynofilia.

-    Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja, reakcja anafilaktoidalna, plamica anafilaktoidalna, niedociśnienie, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego, duszność, choroba posurowicza, obrzęk obwodowy, tachykardia, pokrzywka.

-    Zaburzenia endokrynologiczne: podczas długotrwałego podawania tetracykliny obserwowano brązowo-czarne przebarwienia tarczycy, bez zaburzeń czynności tarczycy.

-    Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy; uwypuklenie ciemiączka u niemowląt oraz łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci i dorosłych otrzymujących pełne dawki terapeutyczne tetracyklin. Objawami nadciśnienia śródczaszkowego są między innymi zaburzeniami widzenia (niewyraźne widzenie, mroczki, podwójne widzenie). Opisano również całkowitą utratę wzroku.

-    Zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne.

-    Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, rzadko trudności w przełykaniu, zapalenie i owrzodzenie przełyku. Objawy te są zwykle lekkie i nie ma konieczności przerywania leczenia. Zdecydowana większość tych działań niepożądanych występowała podczas leczenia doksycykliną podawaną w postaci hyklanu w kapsułkach (patrz punkt 4.4).

-    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby z przemijającym, zwiększeniem parametrów czynności wątroby, zapaleniem wątroby, niewydolnością wątroby przebiegającą z żółtaczką, zapaleniem trzustki.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki, w tym wysypka grudkowo-plamkowa i rumieniowata, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość skóry na światło (patrz punkt 4.4), oddzielanie się paznokcia od łożyska pod wpływem promieni UV.

-    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni; przebarwienia zębów, niedorozwój szkliwa, zwykle pojawiają się u pacjentów przyjmujących tetracykliny przez długi czas.

-    Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zwiększenie stężenia mocznika we krwi (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie tetracyklin zdarza się rzadko.

W przypadku przedawkowania lek należy natychmiast odstawić i przystąpić do działań zmierzających do jak najszybszego usunięcia z organizmu niewchłoniętej jeszcze substancji leczniczej bądź zmniejszenia jej wchłaniania z przewodu pokarmowego (np. sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka u pacjentów z zachowaną przytomnością). W razie konieczności należy wdrożyć leczenie objawowe i monitorować podstawowe czynności życiowe (tętno, oddech).

Dializa nie zmniej sza okresu półtrwania w surowicy i dlatego nie przynosi korzyści w leczeniu przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, tetracykliny Kod ATC: J 01 AA 02

Doksycyklina jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin. Wykazuje szerokie spektrum działania na bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie; działa również na niektóre inne drobnoustroje. Bakteriostatyczny mechanizm działania leku polega na zahamowaniu syntezy białka na poziomie rybosomu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tetracykliny szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Z białkami osocza wiążą się w różnym stopniu. Tetracykliny są zagęszczane przez wątrobę i osiągają duże stężenia w żółci. Wydalane są z moczem i kałem w dużych stężeniach, w postaci biologicznie czynnej.

Doksycyklina praktycznie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Badania kliniczne wykazały, że spożywanie posiłków lub produktów mlecznych nie zaburza w istotny sposób wchłaniania doksycykliny, w przeciwieństwie do niektórych innych tetracyklin. W badaniach prowadzonych u dorosłych, zdrowych ochotników wykazano, że po doustnym podaniu 200 mg doksycykliny maksymalne stężenie w surowicy występuje po 2 godzinach i wynosi około 2,6 eg/ml, a następnie się zmniejsza do 1,45 ąg/ml po 24 godzinach.

Doksycyklina dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Wykazuje małe powinowactwo do wapnia. Jest bardzo stabilna w prawidłowej ludzkiej surowicy. Nie ulega degradacji do epianhydrotetracykliny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące rakotwórczego działania doksycykliny nie zostały przeprowadzone.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, krospowidon, laktoza, stearynian magnezu.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci i światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są po 10 sztuk w blistry z folii PCV/PCVD i folii aluminiowej lub folii trójwarstwowej OPA/AL/PCV i folii aluminiowej.

Blister wraz z ulotką pakowany jest w tekturowe pudełko.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sposób przygotowania zawiesiny

Tabletkę wrzucić do szklanki z przegotowaną, chłodną wodą (co najmniej pól szklanki wody), dokładnie wymieszać i wypić.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17402

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.10.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zm”” 10102012

9

Doxycyclinum TZF