+ iMeds.pl

Dozox 2 mgUlotka Dozox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

DOZOX

2 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DOZOX i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DOZOX.

3.    Jak stosować lek DOZOX.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek DOZOX.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek DOZOX i w jakim celu się go stosuje

Doksazosyna należy do grupy leków zwanych wazodylatatorami. Leki te rozszerzają naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Doksazosyna może także zmniejszać napięcie tkanki mięśniowej w gruczole krokowym i drogach moczowych.

Jest stosowana w:

-    podwyższonym ciśnieniu tętniczym krwi (samoistnym nadciśnieniu tętniczym),

-    leczeniu objawów powiększenia gruczołu krokowego (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DOZOX

Nie stosować leku DOZOX:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksazosynę lub na którykolwiek składnik leku DOZOX

- jeśli u pacjenta jest znana wrażliwość na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę), grupę chemiczną leków, do której należy doksazosyna

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie ortostatyczne, czyli spadek ciśnienia tętniczego krwi, który powoduje zawroty głowy lub oszołomienie przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej

-    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego) jednocześnie z przeszkodami w odpływie moczu, utrzymującym się zakażeniem dróg moczowych lub kamicą moczową

-    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego i niskie ciśnienie krwi

-    jeśli u pacjenta występuje nietrzymanie moczu z przepełnienia pęcherza (brak uczucia parcia na mocz) lub bezmocz (brak wytwarzania moczu) z dolegliwościami ze strony nerek lub bez nich.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek DOZOX:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono lub występowała w przeszłości choroba serca

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

•    jeśli pacjent stosuje inne leki

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Jeśli pacjent poddaje się operacji chirurgicznej z powodu zaćmy (zmętnienia soczewki oka), należy przed zabiegiem poinformować lekarza o stosowaniu obecnie lub w przeszłości leku DOZOX. Lek DOZOX może powodować powikłania w trakcie operacji, z którymi lekarz poradzi sobie, jeśli jest na nie przygotowany.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta należy poinformować lekarza przed zażyciem leku DOZOX.

Na początku przyjmowania leku DOZOX pacjent może odczuwać osłabienie lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi, podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej. Jeśli pacjent odczuwa osłabienie lub zawroty głowy, powinien usiąść lub położyć się i poczekać aż dolegliwości miną, aby uniknąć sytuacji, w której może dojść do upadku lub urazu. Na początku leczenia lekarz będzie monitorował ciśnienie tętnicze krwi, aby zmniejszyć takie ryzyko.

Stosowanie leku DOZOX z innymi lekami

Niektórzy pacjenci, którzy przyjmują alfa-blokery stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub leczeniu powiększonego gruczołu krokowego, mogą doświadczać zawrotów głowy lub uczucia pustki w głowie, które mogą być spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi wywołanym szybką zmianą pozycji przy siadaniu lub wstawaniu. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać takie objawy podczas przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji (impotencja) z alfa-blokerami. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych objawów, pacjent powinien przyjąć normalną dawkę dobową alfa-blokera zanim przyjmie lek na zaburzenie erekcji.

Lek DOZOX może jeszcze bardziej zmniejszać ciśnienie krwi, jeśli pacjent przyjmuje już inne leki na nadciśnienie, takie jak terazosyna lub prazosyna.

Należy zawsze poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest dostatecznych danych oceniających potencjalne niebezpieczeństwo, wynikające z zastosowania leku w czasie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwych efektów. Lek DOZOX może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że potencjalne korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku DOZOX w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia. Lek może powodować zawroty głowy lub uczucie osłabienia. W przypadku wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn i skontaktować się natychmiast z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DOZOX

Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku powinien poradzić się lekarza.

3.    Jak stosować lek DOZOX

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Nadciśnienie tętnicze

Dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę (= 24 h) w jednorazowej dawce. Po 1 do 2 tygodniach dawka jest zazwyczaj zwiększana do 2 mg w jednorazowej dawce dobowej (= 24 h). Taka dawka jest również utrzymywana przez 1 do 2 tygodni. W razie konieczności dawka może być dalej zwiększana do 4, 8 lub16 mg na dobę, do czasu osiągnięcia pożądanego zmniejszenia ciśnienia krwi. Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 mg. Zaleca się, aby podać dawkę początkową przed położeniem się do łóżka; zawroty głowy będą wtedy przez pacjenta odczuwane łagodniej.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę (= 24 h), w jednorazowej dawce, od 1 do 8 dnia.

W dniach od 8 do 14 stosuje się dawkę 2 mg. Jeśli po l do 2 tygodniach nie osiągnięto zadowalającego efektu, dawka może zwiększona do 4 mg na dobę. W niektórych przypadkach dawka może być zwiększona do maksymalnej dawki 8 mg na dobę (=24 h).

Tabletki należy stosować codziennie, w pojedynczej dawce (=24 h). Tabletki należy zażywać z odpowiednią ilością wody ( +/- pełna szklanka).

Jeżeli lekarz zaleci dawkę l mg na dobę, należy przełamać tabletkę 2 mg na połowy i zażyć jedną połowę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DOZOX

W przypadku zażycia dawki leku większej, niż zalecana, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub farmaceutę. Jeżeli wystąpią silne zawroty głowy lub pacjent ma wrażenie, że może zemdleć, powinien niezwłocznie przyj ąć pozycj ę leżącą, z głową do dołu.

Pominięcie zastosowania dawki leku DOZOX

Jeśli pacjent nie zażyje dawki leku, trzeba ją ominąć, kolejną tabletkę należy przyjąć dopiero następnego dnia, o normalnej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku DOZOX

W przypadku nagłego przerwania leczenia doksazosyną może dojść do nawrotu wcześniejszych, występujących przed rozpoczęciem leczenia, dolegliwości. Dlatego nie należy gwałtownie przerywać leczenia. Dawka powinna być zmniejszana stopniowo przez lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, DOZOX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku DOZOX i natychmiast skontaktować się z pogotowiem ratunkowym, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

•    zawał serca

•    uczucie słabości w kończynach lub problemy z mówieniem, które mogą być objawem udaru

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła, które mogą być objawem reakcji alergicznej na lek.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów niepożądanych:

•    ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

•    przyspieszony oddech, trudności z oddychaniem

•    przyspieszone, zwolnione lub nieregularne bicie serca

•    kołatanie serca (palpitacje)

•    omdlenie

•    zażółcenie białkówek oczu i skóry (żółtaczka)

•    zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi, które może zwiększać ryzyko występowania krwawień lub siniaków.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w czasie stosowania doksazosyny. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy, bóle głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zakażenia układu oddechowego (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc)

•    zakażenia układu moczowego

•    jadłowstręt (anoreksja)

•    niepokój, bezsenność, nerwowość

•    zawroty głowy podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej

•    uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach (parestezje)

•    senność

•    uczucie zawrotów głowy lub wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

•    niskie ciśnienie krwi

•    kaszel, kichanie i (lub) wyciek z nosa, spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)

•    bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, biegunka

•    świąd

•    bóle pleców, bóle mięśni

•    nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu)

•    objawy grypopodobne, osłabienie, złe samopoczucie

•    obrzęk stóp lub kostek

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    ból lub dyskomfort w trakcie oddawania moczu, krew w moczu, zwiększona ilość wydalanego moczu, częste oddawanie moczu, niezdolność utrzymania moczu

•    zapalenie stawów (dna moczanowa), bóle stawów, bóle uogólnione

•    pobudzenie, depresja

•    zmniejszona wrażliwość na dotyk, zmienione czucie w dłoniach i stopach, omdlenie, drżenie

•    zwiększony apetyt, zwiększenie masy ciała

•    krwawienie z nosa

•    wysypka skórna, wypadanie włosów, czerwone plamy na skórze, wysypka wywołana krwawieniem podskórnym (plamica)

• zaparcia, wzdęcia, zapalenie żołądka i jelit powodujące wymioty i biegunkę

•    dzwonienie lub szumy w uszach

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych widoczne w wynikach badania czynności wątroby

•    uderzenia gorąca, skurcze lub słabość mięśni

•    obrzęk twarzy lub innej okolicy ciała

•    niezdolność osiągnięcia erekcji.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 100 000):

•    zamglone widzenie

•    świszczący oddech (zaostrzenie skurczu oskrzeli)

•    zapalenie wątroby, zablokowanie przepływu żółci

•    pokrzywka

•    zaburzenia w oddawaniu moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, zwiększona objętość oddawanego moczu

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    bolesny, utrzymujący się wzwód prącia

Inne działania niepożądane

Częstość występowania tych działań jest nieznana:

• niewielka ilość lub brak nasienia podczas wytrysku w czasie orgazmu, zmętnienie moczu po orgazmie (wytrysk wsteczny)

•    podczas operacji usuwania zaćmy (zmętnienia soczewki oka) mogą wystąpić zaburzenia oka (zespół wiotkiej tęczówki). Patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DOZOX”.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek DOZOX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „Termin ważności” lub ,,EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek DOZOX

Substancją czynną leku jest doksazosyna.

Jedna tabletka leku DOZOX zawiera 2,425 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 2 mg doksazosyny.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie.

Lek DOZOX występuje w postaci podłużnych, białych tabletek z linią podziału po jednej stronie i napisem "D2" po drugiej stronie.

Tabletki DOZOX pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, 3 blistry po 10 tabletek w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

EuroLeki Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź Wytwórca:

TEVA Pharmaceutical Works Company Ltd 13 Pallagi, H-4042 Debrecen, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Tel: +48 42 653 02 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.10.2012

6

Dozox

Charakterystyka Dozox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DOZOX, 2 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2,425 mg doksazosyny mezylanu, co odpowiada 2 mg doksazosyny (Doxazosinum).

Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna 40 mg w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe, podłużne tabletki (9 x 4,5 mm) z linią podziału po jednej stronie i wygrawerowanym napisem "D2" po drugiej stronie.

Tabletki można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Samoistne nadciśnienie tętnicze.

-    Leczenie klinicznych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy stosować raz na dobę, popijając je odpowiednią ilością wody. Przebieg leczenia powinien być ustalony przez lekarza.

W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia związanego ze zmianą pozycji ciała i (lub) omdlenia zalecana dawka początkowa wynosi l mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka doksazosyny wynosi 1 do 8 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 16 mg doksazosyny na dobę.

Dawka początkowa wynosi l mg, przed snem. Taka dawka powinna być stosowana przez l do 2 tygodni. Po tym czasie dawka może być zwiększona do 2 mg raz na dobę, przez kolejne 1 do 2 tygodnie. W razie potrzeby dawka dobowa może być dalej stopniowo zwiększana; w jednakowych odstępach czasu, do 4, 8 lub 16 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Doksazosyna może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z tiazydowym lekiem moczopędnym, P-adrenolitykiem, antagonistą kanału wapniowego lub inhibitorem ACE.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Na początku leczenia preparatem DOZOX zalecany jest następujący schemat dawkowania:

od l do 8 dnia:    1 mg doksazosyny raz na dobę.

od 9 do 14 dnia:    2 mg doksazosyny raz na dobę.

Dawka może być zwiększona do 4 mg i dalej zwiększana do maksymalnej, zalecanej dawki 8 mg, w zależności od parametrów urodynamicznych i objawów BPH u pacjenta. Zaleca się zwiększanie dawki w odstępach 1 do 2 tygodniowych.

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi 2 do 4 mg. Doksazosyna stosowana jest raz na dobę.

W przypadku przerwania leczenia doksazosyną na kilka dni, należy ponownie ustalić odpowiednią dawkę.

Dawkę 1 mg otrzymuje się poprzez podzielenie tabletki 2 mg na pół.

Szczególne grupy_pacjentów

Zaburzenia czynności nerek: Farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma też dowodów, by doksazosyna powodowała pogorszenie wcześniej istniejącej niewydolności nerek. Dlatego u tych pacjentów można stosować zwykłą dawkę preparatu. Z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości u niektórych pacjentów z tej grupy, należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Doksazosyna nie podlega dializie, ponieważ jest silnie związana z białkami osocza.

Zaburzenia czynności wątroby: Ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zwiększać ze szczególną ostrożnością.

Brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności nie zaleca się stosowania doksazosyny u dzieci poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

•    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie

•    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i z jednoczesnym przekrwieniem w obrębie górnych dróg moczowych, z przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub

z kamieniami pęcherza moczowego

• u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6) - tylko we wskazaniu samoistne nadciśnienie tętnicze

•    u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym - tylko we wskazaniu łagodny rozrost gruczołu krokowego.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnionym pęcherzem, bezmoczem lub z postępującą niewydolnością nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia: Z uwagi na właściwości a-adrenolityczne doksazosyny, szczególnie na początku leczenia, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiająca się zawrotami głowy i uczuciem słabości lub rzadko utratą przytomności (omdlenia). Dlatego też dobra praktyka lekarska zaleca kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć pacjentów, by w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu, w przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Pacjenci z ciężka choroba serca: Podobnie jak w przypadku pozostałych leków rozszerzających naczynia, dobra praktyka lekarska zaleca zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom

• z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej,

•    niewydolność serca z dużą pojemności wyrzutową,

•    prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem w osierdziu,

•    niewydolność lewokomorowa serca z niskim ciśnieniem napełniania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom ze stwierdzoną niewydolnością wątroby.

Z uwagi na brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania doksazosyny w tej grupie pacjentów.

Inhibitory 5-fosfodiesterazy: Jednoczesne podawanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i doksazosyny, może prowadzić u niektórych pacjentów do wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego zaleca się rozpoczęcie stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy tylko, gdy pacjent jest ustabilizowany hemodynamicznie z zastosowaniem leczenia alfa-blokerem.

Pacjenci podczas operacyjnego leczenia zaćmy: U niektórych pacjentów, poddawanych operacji zaćmy, leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną, obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. „Intraoperative Floppy Iris Syndrome" IFIS - odmiana „zespołu małej źrenicy”). Istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące innych a-l adrenolityków, nie można wykluczyć możliwości podobnych efektów w grupie terapeutycznej. Ponieważ IFIS może prowadzić do poważnych powikłań w trakcie operacji zaćmy, chirurg okulista powinien być poinformowany przed zabiegiem chirurgicznym, o stosowanych obecnie lub w przeszłości a-l adrenolitykach.

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) z doksazosyną, może prowadzić u niektórych pacjentów do wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Większość (98%) doksazosyny wiąże się z białkami osocza. Dane z badań in vitro na osoczu ludzkim wskazują, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie z białkami osocza digoksyny, warfaryny, fenytoiny i indometacyny.

Chociaż brak jest danych z formalnych badań nad interakcjami, podczas podawania standardowej postaci doksazosyny w badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z tiazydowymi lekami moczopędnymi, furosemidem, lekami beta-adrenolitycznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego ani doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Doksazosyna nasila hipotensyjne działanie innych alfa-blokerów i innych leków obniżających ciśnienie tętnicze.

W otwartych, randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u 22 zdrowych ochotników płci męskiej, podanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w 1 dniu w czterodniowym leczeniu cymetydyną (400 mg dwa razy na dobę) powodowało 10% zwiększenie średniej wartości AUC doksazosyny, oraz statystycznie nieistotne zmiany średniej wartości Cmax i okresu półtrwania doksazosyny. 10% zwiększenie średniej wartości AUC dla doksazosyny z cymetydyną jest w zakresie zmienności międzyosobniczej (27%) średniej wartości AUC doksazosyny i placebo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dla wskazania „Samoistne nadciśnienie tętnicze”:

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w okresie ciąży nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet. W związku z tym doksazosynę podczas ciąży należy stosować tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści wynikające ze stosowania przeważają nad ryzykiem. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, obserwowano zmniejszoną przeżywalność płodów po zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Doksazosyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią, ponieważ lek kumuluje się w mleku karmiących szczurów i brak jest informacji o wydzielaniu leku do mleka u kobiet karmiących piersią.

Alternatywnie, należy przerwać karmienie piersią, jeśli stosowanie doksazosyny jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Dla wskazania „Łagodny rozrost gruczołu krokowego”:

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zdolność do wykonywania czynności takich jak obsługa maszyn lub pojazdów może być zaburzona zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania ustalono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Nadciśnienie tętnicze: W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem doksazosyną były związane ze zmianą pozycji ciała (rzadko z omdleniem) lub były niespecyficzne.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego: Doświadczenie w kontrolowanych badaniach klinicznych wskazują na podobny profil działań niepożądanych do obserwowanych w nadciśnieniu tętniczym.

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

Anoreksja

Dna moczanowa, zwiększony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój, bezsenność, nerwowość

Niezbyt często

Pobudzenie, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy, bóle głowy

Często

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje, senność

Niezbyt często

Zaburzenia mózgowo-naczyniowe, zmniejszone czucie, omdlenia, drżenie

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Zamglone widzenie

Częstość nieznana

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca, tachykardia

Niezbyt często

Dusznica bolesna, zawał serca, arytmia

Bardzo rzadko

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Hipotonia, hipotonia ortostatyczna

Niezbyt często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, katar

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Bardzo rzadko

Zaostrzenie skurczu oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Bóle brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności, biegunka

Niezbyt często

Zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Częstość nieznana

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zaburzona aktywność enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko

Zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często

Świąd

Wysypka, łysienie, plamica

Bardzo rzadko

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle pleców, bóle mięśni

Niezbyt często

Bóle stawów, skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

Często

Zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

moczowych

Niezbyt często

Dysuria, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, krwiomocz, wielomocz, nietrzymanie moczu

Bardzo rzadko

Częstomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego

Niezbyt często

Impotencja

i piersi

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Częstość nieznana

Wsteczna ejakulacja

Zaburzenia ogólne i stany

Często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej,

w miejscu podania

objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie

Niezbyt często

Bóle, obrzęk twarzy

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Ponieważ przedawkowanie prowadzi do wystąpienia niedociśnienia tętniczego, należy ułożyć pacjenta na plecach, głową do dołu. Inne czynności podtrzymujące w indywidualnych przypadkach należy podjąć, jeśli uzna się to za właściwe. Jeśli powyższe środki są niewystarczające, wstrząs należy leczyć środkami zwiększającymi objętość osocza. W razie konieczności należy następnie podać leki wazopresyjne. Należy monitorować czynność nerek i w razie potrzeby podjąć działania podtrzymujące. Nie jest wskazana dializa, gdyż doksazosyna jest silnie związana z białkami osocza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

-    leki przeciwnadciśnieniowe, adrenolityki o działaniu obwodowym, antagoniści receptorów a-adrenergicznych, kod ATC: C02CA04

-    leki urologiczne, stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, antagoniści receptorów a -adrenergicznych, kod ATC: G04CA

Doksazosyna jest selektywnym i kompetytywnym antagonistą postsynaptycznych receptorów a-1-adrenergicznych.

Działanie doksazosyny polega na znamiennym zmniejszaniu ciśnienia tętniczego krwi poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Podczas stosowania raz na dobę, znaczące klinicznie zmniejszenie ciśnienia tętniczego występuje w ciągu 24 godzin po podaniu dawki preparatu. Zmniejszanie się ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu preparatu następuje stopniowo. Na początku leczenia mogą wystąpić objawy ortostatyczne. Największe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi występuje w ciągu 2-6 godzin od przyjęcia preparatu.

Zaobserwowano, w trakcie leczenia doksazosyną, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wartości ciśnienia tętniczego krwi są podobne w pozycji leżącej i w pozycji stojącej.

Zaobserwowano, w trakcie leczenia doksazosyną, występowanie przerostu lewej komory serca.

W przeciwieństwie do innych substancji nieselektywnie blokujących receptory a-adrenergiczne, nie obserwowano rozwoju tolerancji podczas długoterminowego leczenia doksazosyną.

Podczas długoterminowego stosowania obserwowano rzadko zwiększenie aktywności reninowej osocza oraz częstoskurcz.

Badania kliniczne wykazały, że doksazosyna powoduje niewielkie zmniejszenie stężenia osoczowego triglicerydów, cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Obserwowano niewielki wzrost współczynnika HDL/całkowity cholesterol (wzrost o około 4 do 13% w stosunku do wartości wyjściowej). Kliniczne znaczenie opisanych zjawisk nie jest znane.

Doksazosyna poprawia wrażliwość na insulinę u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zastosowanie doksazosyny u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego prowadzi do poprawy przepływu moczu. Badania kliniczne wykazały, że efekt ten zależny jest od wybiórczej blokady receptorów a-adrenergicznych w mięśniach gładkich szyi pęcherza moczowego, pęcherza moczowego, torebki gruczołu krokowego i cewki moczowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym doksazosyna jest dobrze wchłaniana. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 2 godzinach od podania, a całkowita biodostępność wynosi około 63 %. Doksazosyna jest silnie związana z białkami osocza (około 98%). Eliminacja z osocza jest dwufazowa. Okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 16 do 30 godzin, co uzasadnia podawanie dawki raz na dobę.

Doksazosyna jest w przeważającej części metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie z kałem (63 - 65%); mniej niż 5% preparatu jest wydalane w niezmienionej postaci. U ludzi około 5 % dawki doksazosyny jest metabolizowane do 6-hydroksy-doksazosyny, substancji będącej silnym selektywnym a-adrenolitykiem. Dlatego może ona wywierać niewielki wpływ na działanie hipotensyjne doksazosyny.

Badania farmakokinetyczne doksazosyny u osób w podeszłym wieku i chorych z niewydolnością nerek nie wykazały istotnych różnic w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Dane dotyczące stosowania doksazosyny pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz dotyczące wpływu leków oddziałujących na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna) są ograniczone.

W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem 12 pacjentów z łagodnego stopnia niewydolnością wątroby, podanie jednorazowej dawki doksazosyny powodowało zwiększenie powierzchni pod krzywą stężeń (AUC) o 43% i zmniejszenie klirensu o ok. 40%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych, genotoksyczności i karcinogenności nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka.

Doksazosyna kumuluje się w mleku karmiących samic szczurów. Brak danych na temat przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią. Doksazosyny nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/aluminium 3 x 10 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EuroLeki Sp. z o.o, 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14481

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12-03-2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.10.2012

9

Dozox