+ iMeds.pl

Duphalac fruit 667 mg/mlUlotka Duphalac fruit

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Duphalac Fruit

667 mg/ml, roztwór doustny

Lactulosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilkunastu dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Duphalac Fruit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Duphalac Fruit

3.    Jak przyjmować Duphalac Fruit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Duphalac Fruit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Duphalac Fruit i w jakim celu się go stosuje Co to jest Duphalac Fruit

Duphalac Fruit zawiera środek przeczyszczający o nazwie laktuloza. Powoduje zmiękczenie stolca i ułatwia jego przejście przez jelito poprzez zatrzymywanie wody w jelicie. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

W jakim celu stosuje się Duphalac Fruit

- Duphalac Fruit jest stosowany w leczeniu zaparć (rzadkie wypróżnienia, stolec twardy i suchy) i w celu zmiękczania stolca np.:

-    w przypadku hemoroidów (żylaki odbytu)

-    po operacjach odbytu i jelita grubego

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Duphalac Fruit

Kiedy nie przyjmować leku Duphalac Fruit

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    laktulozę

-    którykolwiek z pozostałych składników leku Duphalac Fruit (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje:

-    galaktozemia (ciężka choroba genetyczna uniemożliwiająca trawienie galaktozy)

-    niedrożność przewodu pokarmowego (oprócz normalnego zaparcia)

-    perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko jej wystąpienia (np. w przypadku choroby zapalnej jelit, takiej jak choroba Crohn’a lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy).

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Duphalac Fruit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Duphalac Fruit, jeśli pacjent cierpi na jakiekolwiek choroby, a w szczególności:

-    u pacjenta występują bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

-    pacjent ma zespół żołądkowo-sercowy tzn. zespół Roemhelda (choroba w trakcie której nagromadzony gaz w przewodzie pokarmowym lub zaburzenia normalnego pasażu treści żoładkowej wywołują objawy sercowe)

-    jeśli pacjent nie trawi cukru mlecznego (laktoza)

-    jeśli występuje cukrzyca.

Nie należy przyjmować leku Duphalac Fruit jeśli występuje:

-    nietolerancja galaktozy lub fruktozy

-    niedobór laktazy typu Lapp

-    złe wchłanianie glukozy-galaktozy.

Pacjenci z zespołem Roemhelda: jeśli pacjent ma wzdęcia oraz wiatry po zastosowaniu leku należy przerwać leczenie i poradzić się lekarza.

W takich przypadkach leczenie będzie prowadzone pod nadzorem lekarza.

Stosowanie przewlekłe nieodpowiedniej dawki (więcej niż 2-3 wypróżnienia na dobę) lub nieodpowiednie użycie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Nie należy stosować leku Duphalac Fruit dłużej niż dwa tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 2 l/dzień, tj. 6-8 szklanek).

W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości po kilku dniach stosowania leku Duphalac Fruit, należy zgłosić się do lekarza.

Inne leki i Duphalac Fruit

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Laktuloza może zwiększyć utratę potasu spowodowaną przez inne leki (np. tiazydy, sterydy i amfoterycynę B).

Równoczesne stosowanie glikozydów nasercowych (np. digoksyna) z laktulozą może zwiększyć ich działanie obniżające stężenie potasu we krwi.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych stwierdzeń (lub w przypadku wątpliwości), należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Duphalac Fruit.

Duphalac Fruit z jedzeniem i piciem

Duphalac Fruit może być przyjmowany z jedzeniem lub bez. Brak ograniczeń dotyczących przyjmowanego jedzenia i picia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Duphalac Fruit może być przyjmowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie przewiduje się wpływu na płodność.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol). Należy to wziąć pod uwagę u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Dzieci

W wyjątkowych przypadkach lekarz może zlecić stosowanie leku Duphalac Fruit u dzieci, niemowląt i noworodków. W takich przypadkach leczenie będzie prowadzone pod nadzorem lekarza. Zwykle leku Duphalac Fruit nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci gdyż może zaburzać normalny rytm oddawania stolca.

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol). Należy to wziąć pod uwagę u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Duphalac Fruit nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Duphalac Fruit może zawierać niewielkie ilości cukru mlecznego (laktoza), galaktozy, epilaktozy lub fruktozy.

Jeśli występuje potwierdzona przez lekarza nietolerancja niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol), tj. do 160 mg na dawkę, co odpowiada 4 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na alkoholizm. Należy to wziąć pod uwagę u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby, lub padaczką.

3. Jak przyjmować Duphalac Fruit

Duphalac Fruit należy zawsze zażywać dokładnie tak, jak to zostało opisane w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawki należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Lek należy szybko połknąć. Nie przetrzymywać w jamie ustnej.

Duphalac Fruit może być podawany rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu lub nierozcieńczony.

W przypadku leku Duphalac Fruit w butelkach można użyć załączonej miarki.

W przypadku leku Duphalac Fruit w saszetkach zawierających pojedynczą dawkę 15 ml należy oderwać róg saszetki i natychmiast przyjąć zawartość.

Dawkowanie w zaparciu lub przypadkach konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych

Dawka może być podawana raz dziennie, np. w czasie śniadania lub w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku leku Duphalac Fruit w butelkach można użyć załączonej miarki.

Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.

Duphalac w butelkach lub saszetkach po 15 ml:

Dobowa dawka początkowa

Dobowa dawka podtrzymująca

Dorośli i młodzież

15-45 ml (10-30 g laktulozy) co odpowiada 1-3 saszetkom

15-30 ml (10-20 g laktulozy) co odpowiada 1-2 saszetkom

Dzieci (7-14 lat)

15 ml (10 g laktulozy) co odpowiada 1 saszetce

10-15 ml (7-10 g laktulozy) co odpowiada 1 saszetce*

Dzieci (1-6 lat)

5-10 ml (3-7 g laktulozy)

5-10 ml (3-7 g laktulozy)

Niemowlęta poniżej 1 roku


do 5 ml (do 3 g laktulozy)


do 5 ml (do 3 g laktulozy)


* jeśli dawka podtrzymująca wynosi poniżej 15 ml należy zastosować Duphalac w butelce.

W celu precyzyjnego dawkowania u niemowląt i dzieci do 7 lat należy stosować Duphalac Fruit w butelce.

Stosowanie u dzieci

Leki przeczyszczające można stosować u dzieci, niemowląt i noworodków tylko w wyjątkowych przypadkach i pod nadzorem lekarza, ponieważ mogą wpływać na normalny rytm oddawania stolca. Leku Duphalac Fruit nie należy podawać dzieciom poniżej 14 lat bez konsultacji z lekarzem, który przepisze lek i będzie kontrolował leczenie.

Populacja osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami nerek i wątroby

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Duphalac Fruit

W przypadku przedawkowania może wystąpić biegunka i bóle brzucha. W przypadku zażycia większej dawki leku Duphalac Fruit niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Duphalac Fruit

W przypadku pominięcia zażycia leku Duphalac Fruit należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Duphalac Fruit

Nie należy przerywać lub zmieniać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

-    biegunka

Często (może wystąpić u do 1 na 10 osób)

-    wzdęcia (wiatry)

-    nudności (mdłości)

-    wymioty

-    ból brzucha

Niezbyt często (może wystąpić u do 1 na 100 osób)

-    zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

Wzdęcia mogą występować w ciągu pierwszych kilku dni leczenia. Zwykle ustępują po kilku dniach. W przypadku zastosowania większych dawek niż zalecane mogą wystąpić bóle brzucha i biegunka. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Duphalac Fruit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub butelce po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Częściowo zużyte saszetki należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Po upływie 21 tygodni od pierwszego otwarcia butelki lek należy usunąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Duphalac Fruit

Substancją czynną leku jest laktuloza.

Jedna saszetka leku Duphalac Fruit zawiera 15 ml roztworu doustnego, co odpowiada 10 g laktulozy. Jeden ml leku Duphalac Fruit zawiera 667 mg laktulozy.

Duphalac Fruit zawiera również aromat śliwkowy.

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol), tj. do 160 mg na dawkę.

Duphalac Fruit nie zawiera innych składników. Jednak może zawierać małe ilości innych cukrów, takich jak laktoza, galaktoza, epilaktoza i fruktoza.

Jak wygląda lek Duphalac Fruit i co zawiera opakowanie

Duphalac Fruit, roztwór doustny jest przezroczystym, lepkim płynem, bezbarwnym do brązowo-żółtego.

Duphalac Fruit jest pakowany po 15 ml w saszetki PET/Aluminium/LLDPE w tekturowym pudełku.

1 opakowanie zawiera 20 saszetek w tekturowym pudełku.

Duphalac Fruit jest również dostępny w butelkach z HDPE po 200 ml, 300 ml, 500 ml (w tekturowym pudełku), 800 ml lub 1000 ml, z zakrętką z PP i miarką z PP zawierającą podziałkę na: 2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml i 30 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Duphalac Fruit

Charakterystyka Duphalac fruit

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Duphalac Fruit, 667 mg/ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu doustnego produktu Duphalac Fruit zawiera 667 mg laktulozy. Jedna saszetka 15 ml zawiera 10 g laktulozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

Przezroczysty, lepki płyn, bezbarwny do brązowo-żółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy

-    Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (np.: żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony.

Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.

Dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie.

W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około

1,5 - 2 litrów, tj. 6-8 szklanek) w ciągu dnia.

W przypadku produktu Duphalac Fruit w butelkach można używać miarki do odmierzania dawki.

W przypadku produktu Duphalac Fruit w saszetkach zawierających pojedynczą dawkę 15 ml, należy oderwać róg saszetki i natychmiast przyjąć zawartość.

Dawkowanie w zaparciu lub przypadkach konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych: Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku produktu Duphalac Fruit w butelkach można używać miarki do odmierzania dawki.

Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.

Duphalac w butelkach lub saszetkach z pojedynczą dawką po 15 ml:

Dobowa dawka początkowa

Dobowa dawka podtrzymująca

Dorośli i młodzież

15-45 ml (10-30 g laktulozy) co odpowiada 1-3 saszetkom

15-30 ml (10-20 g laktulozy) co odpowiada 1-2 saszetkom

Dzieci (7-14 lat)

15 ml (10 g laktulozy) co odpowiada 1 saszetce

10-15 ml (7-10 g laktulozy) co odpowiada 1 saszetce*

Dzieci (1-6 lat)

5-10 ml (3-7 g laktulozy)

5-10 ml (3-7 g laktulozy)

Niemowlęta poniżej 1 roku

do 5 ml (do 3 g laktulozy)

do 5 ml (do 3 g laktulozy)

* jeśli dawka podtrzymująca wynosi poniżej 15 ml należy zastosować Duphalac Fruit w butelce.

W celu precyzyjnego dawkowania u niemowląt i dzieci do 7 lat należy stosować Duphalac Fruit w butelce.

Populacja osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami nerek i wątroby Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania, ze względu na niewielkie narażenie ogólnoustrojowe na laktulozę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku wymienionych w punkcie

6.1

-    Galaktozemia

-    Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się konsultację lekarską w przypadku:

-    Objawów brzusznych z towarzyszącym bólem o nieustalonej przyczynie - przed rozpoczęciem leczenia.

-    Niezadowalającego efektu terapeutycznego po kilku dniach stosowania.

Laktulozę należy stosować ostrożnie u pacjentów z nietolerancją laktozy (patrz punkt 6.1).

Dawka stosowana zazwyczaj w leczeniu zaparcia nie powinna stanowić problemu dla osób chorych na cukrzycę.

Produkt zawiera laktozę, galaktozę i niewielkie ilości fruktozy. Z tego powodu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol), tj. do 160 mg na dawkę, co odpowiada 4 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na alkoholizm. Należy to wziąć pod uwagę u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby, lub padaczką.

U pacjentów z zespołem żołądkowo-sercowym (zespół Roemhelda) laktuloza może być przyjmowana tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli u tych pacjentów wystąpią wzdęcia z oddawaniem wiatrów po zażyciu laktulozy, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Stosowanie przewlekłe nieodpowiedniej dawki lub złe użycie może powodować biegunkę i zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

Populacja pediatryczna

Leki przeczyszczające należy stosować u dzieci w wyjątkowych przypadkach i pod nadzorem lekarza. Laktulozę należy stosować z ostrożnością u niemowląt i małych dzieci z recesywną, autosomalną dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Należy brać pod uwagę, że podczas leczenia odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Laktuloza może zwiększyć utratę potasu wywołaną innymi lekami (np. tiazydy, kortykosteroidy i amfoterycyna B). Równoczesne stosowanie glikozydów nasercowych może zwiększyć ich działanie powodujące utratę potasu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przewiduje się wpływu na ciążę, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na laktulozę jest niewielka.

Duphalac Fruit może być stosowany podczas ciąży (patrz punkt 5.3).

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol). Należy to wziąć pod uwagę u kobiet w ciąży. Laktacja

Nie przewiduje się wpływu na noworodka (niemowlę) podczas karmienia piersią, ze względu na niewielką ekspozycję ogólnoustrojową kobiety karmiącej na laktulozę.

Duphalac Fruit może być stosowany podczas karmienia piersią (patrz punkt 5.3).

Duphalac Fruit zawiera 0,4% etanolu (alkohol). Należy to wziąć pod uwagę u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Nie przewiduje się wpływu na płodność, ze względu na niewielką ekspozycję ogólnoustrojową.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Laktuloza nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W trakcie kilku pierwszych dni leczenia mogą występować wzdęcia z oddawaniem wiatrów. Zwykle objawy te ustępują po paru dniach. W trakcie stosowania dawek większych niż zalecane może pojawić się ból brzucha i biegunka. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Działania niepożądane przedstawione w formie tabelarycznej

Następujące działania niepożądane wystąpiły, z poniżej przedstawioną częstością, u pacjentów leczonych laktulozą, w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo [bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000)]

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Klasyfikacja częstości

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty

Badania

diagnostyczne

Zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki

Populacja pediatryczna

Spodziewany jest taki sam profil bezpieczeństwa u dzieci jak i u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki mogą wystąpić następujące objawy: biegunka i bóle brzucha.

Leczenie: przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki. Zwiększona utrata płynów z powodu biegunki lub wymiotów może wymagać wyrównania zaburzeń równowagi elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym.

Kod ATC: A 06A D11.

W okrężnicy laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne - wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego.

Laktuloza jako substancja prebiotyczna nasila wzrost Bifidobacterium i Lactobacillus przez co wzrost Clostridium i Escherichia coli może zostać zahamowany. Proces ten prowadzi do ustąpienia zaparcia i dobrze wpływa na samopoczucie i zdrowie pacjenta.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym i przechodzi do okrężnicy w postaci niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Ulega całkowitemu metabolizmowi w dawkach do 25-50 g lub 40-75 ml; w większych dawkach pewna część podanej ilości leku może być wydalana w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne oparte na badaniach toksyczności pojedynczej dawki oraz wielokrotnej dawki nie wykazały ryzyka dla ludzi. Wyniki długotrwałych badań nad toksycznością leku przeprowadzonych na zwierzętach nie wykazały potencjalnego działania rakotwórczego. Laktuloza nie była teratogenna u myszy, szczurów i królików. Po podaniu doustnym toksyczność ogólnoustrojowa nie jest spodziewana ze względu na farmakologiczne i farmakokinetyczne właściwości laktulozy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Duphalac Fruit, roztwór doustny zawiera aromat śliwkowy i nie zawiera innych substancji pomocniczych.

Aromat śliwkowy zawiera etanol (alkohol). Duphalac Fruit może zawierać małe ilości pozostałych z procesu syntezy powiązanych cukrów (np. laktozy, galaktozy, epilaktozy, fruktozy).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 21 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki po 15 ml z PET/Aluminium/LLDPE, 20 szt. w tekturowym pudełku.

Butelki z HDPE po 200 ml, 300 ml, 500 ml (w tekturowym pudełku), 800 ml lub 1000 ml produktu, z zakrętką z PP i miarką z PP zawierającą podziałkę na: 2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml i 30 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16192

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.12.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Duphalac Fruit