Imeds.pl

Elevit Plus -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elevit Plus, tabletki powlekane,

Preparat złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Elevit Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Elevit Plus

3.    Jak przyjmować Elevit Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Elevit Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Elevit Plus i w jakim celu się    go    stosuje

Elevit Plus to lek w postaci tabletek powlekanych zawierających 12 witamin i 8 składników mineralnych (patrz punkt 6).

Witaminy i składniki mineralne to niezbędne składniki odżywcze. Ponieważ nie mogą być one samodzielnie wytwarzane przez organizm, należy je dostarczyć z pożywieniem.

Elevit Plus zapobiega niedoborom mikroelementów, żelaza i kwasu foliowego z powodu niezbilansowanej diety u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Elevit Plus Kiedy nie przyjmować leku Elevit Plus:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka ma w organizmie za dużo witaminy A lub D;

-    jeśli pacjentka przyjmuje inne produkty zawierające witaminę A, izotretynoinę (używaną w leczeniu ciężkiego trądziku);

-    jeśli pacjentka ma problemy z nerkami,

-    jeśli lekarz poinformował pacjentkę, że cierpi ona na zaburzenia gospodarki żelazem lub miedzią;

-    jeśli pacjentka ma zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi lub w moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elevit Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 1 tabletki na dobę.

Duże dawki niektórych składników, szczególnie witaminy A, witaminy D, żelaza i miedzi mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

Pacjentki przyjmujące inne pojedyncze witaminy lub preparaty wielowitaminowe, inne leki lub środki w ramach opieki medycznej, powinny skonsultować się z fachowym pracownikiem służby zdrowia przed przyjęciem leku Elevit Plus.

Elevit Plus należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności razem z innymi produktami, w tym suplementami i (lub) oraz pokarmami i napojami wzbogaconymi o witaminę A, ponieważ duże jej dawki są szkodliwe dla płodu i mogą powodować wystąpienie hiperwitaminozy A.

Elevit Plus należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności razem z innymi produktami, w tym suplementami i (lub) oraz pokarmami i napojami wzbogaconymi o witaminę D, ponieważ duże jej dawki mogą powodować wystąpienie hiperwitaminozy D.

Jeśli pacjentka karmi piersią, nie miała powikłań z powodu utraty krwi w trakcie porodu i nie zaczęła jeszcze miesiączkować, powinna skonsultować się z fachowym pracownikiem służby zdrowia żeby zdecydować czy suplementacja żelaza lekiem Elevit Plus jest wystarczająca.

Pacjentki z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy bądź niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinny stosować leku Elevit Plus.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej narażone na skutki uboczne, toksyczność i (lub) gromadzenie nikotynamidu, witaminy A, miedzi, manganu i żelaza. Dlatego w takich przypadkach lek Elevit Plus powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież

Należy zapoznać się z punktem powyżej w celu uzyskania informacji na temat ostrzeżeń i środków ostrożności.

Elevit Plus może być stosowany u nastolatek, które są w ciąży lub karmią piersią.

Elevit Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. Obejmuje to również suplementy witaminowe oraz wzbogaconą żywność i napoje.

Następujące leki należy przyjmować przynajmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu Elevit Plus:

•    tetracykliny i fluorochinolony (antybiotyki),

•    bisfosfoniany, takie jak kwas alendronowy (do leczenia chorób kości),

•    penicylamina (w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

•    tyroksyna (w leczeniu zaburzeń czynności tarczycy),

•    leki przeciwwirusowe (do leczenia infekcji wirusowych, takich jak półpasiec),

•    lewodopa (do leczenia choroby Parkinsona),

•    digoksyna / digitoksyna (w leczeniu chorób serca),

•    tiazydy (do leczenia wysokiego ciśnienia krwi),

•    leki zobojętniające sok żołądkowy (leki zawierające aluminium (glin), wapń, magnez).

Elevit Plus z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Elevit Plus w ciągu dwóch godzin od zjedzenia szpinaku, rabarbaru albo dużych ilości produktów pełnoziarnistych, takich jak orzechy, nasiona czy brązowy ryż.

Ciąża i karmienie piersią

Elevit Plus może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią z niezbilansowaną dietą.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.

Przyjmowanie przez kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko zbyt dużej ilości witaminy A lub D może prowadzić do zaburzeń wzrastania i rozwoju dziecka.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poinformować lekarza, jeśli jej dziecko również przyjmuje jakiekolwiek suplementy zawierające witaminę D lub wapń.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Elevit Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Elevit Plus zawiera sacharozę

Jeśli lekarz poinformował pacjentkę, że cierpi ona na nietolerancję niektórych cukrów, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjentka powinna się skontaktować z lekarzem.

3. Jak przyjmować Elevit Plus

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, najlepiej podczas posiłku (patrz punkt zatytułowany „Elevit Plus z jedzeniem i piciem”).

W przypadku występowania porannych nudności tabletkę należy przyjmować w godzinach południowych lub wieczornych.

Zaleca się przyjmowanie leku Elevit Plus przez cały okres ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.

Bardzo wysokie dawki niektórych składników tego leku (szczególnie witaminy A, witaminy D, żelaza lub miedzi) mogą szkodliwie wpływać na pacjentkę i jej dziecko.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nastoletnie dziewczęta, które są w ciąży lub karmią piersią: patrz punkt powyżej dotyczący sposobu przyjmowania leku Elevit Plus.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Elevit Plus

Jeśli pacjentka sądzi, że mogła przyjąć za dużo tabletek leku Elevit Plus lub innych produktów zawierających witaminę A lub D, a także jeśli u pacjentki pojawi się niespodziewany ból głowy, zaparcia, biegunka, mdłości, wymioty lub dezorientacja, wówczas powinna ona skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Elevit Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Elevit Plus

Jeśli pacjentka przerwie przyjmowanie leku Elevit Plus, powinna omówić z lekarzem lub farmaceutą czy dostarcza swojemu organizmowi wystarczającą ilość witamin i składników mineralnych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób) to ból brzucha, gazy, zaparcia, biegunka, mdłości i wymioty.

W rzadkich przypadkach (mogą wystąpić u 1 na 100 osób) mogą rozwijać się reakcje alergiczne. Objawy reakcji alergicznej obejmują obrzęk twarzy, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, objawy skórne (wysypka, swędzenie, zaczerwienienie lub pęcherze) oraz słabe lub przyspieszone tętno. Jeśli u pacjentki wystąpią którekolwiek z tych objawów, powinna ona przerwać przyjmowanie leku Elevit Plus i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania tego leku pacjentka może zauważyć ciemniejszą barwę stolca lub zażółcenie moczu. Jest to spowodowane składnikami leku Elevit Plus i nie należy się tym martwić.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Elevit Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym po skrócie :„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Elevit Plus

Substancjami czynnymi leku są:

Witaminy:

2566j.m.

1.4    mg

1.4    mg 18 mg

6 mg 1,9 mg


Witamina A Witamina B1 Witamina B2 Nikotynamid Witamina B5 Witamina B6

Biotyna (Witamina H)


30 mikrogramów


Witamina B9 (w postaci kwasu foliowego i L-metylofolianu wapnia) 800 mikrogramów


Witamina B12 Witamina C


2,6 mikrogramów


Witamina D3 (cholekalcyferol) Witamina E


85 mg 200 j.m. 15 mg


Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:

Wapń

Miedź

Jod

Żelazo

Magnez

Mangan

Selen

Cynk


125 mg 1 mg


220 mikrogramów


45 mg 100 mg 2 mg


50 mikrogramów 11 mg


Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia węglan (E170), kwas cytrynowy (E330), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana spożywcza, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471), powidon K90, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu askorbinian (E301), kroskarmeloza sodowa, sacharoza, talk (E553b), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, trisodu cytrynian (E331).

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Elevit Plus i co zawiera opakowanie

Elevit Plus ma postać białych do lekko żółtawych owalnych i obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach około 17,0 * 9,5 mm.

Elevit Plus jest dostępny w opakowaniach zawierających po 30, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych w blistrze z folii PvC/PU/PVDC-aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: +48 22 572 30 00

Wytwórca

Berlimed S.A.

C/ Francisco Alonso no 7 Poligono Industrial Santa Rosa Alcala de Henares 28806 Madryt Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Elevit Elevit Plus


Bułgaria, Rumunia i Wielka Brytania: Austria i Węgry:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6