+ iMeds.pl

Elevit plus -Ulotka Elevit plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Elevit Plus, tabletki powlekane,

Preparat złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Elevit Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Elevit Plus

3.    Jak przyjmować Elevit Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Elevit Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Elevit Plus i w jakim celu się    go    stosuje

Elevit Plus to lek w postaci tabletek powlekanych zawierających 12 witamin i 8 składników mineralnych (patrz punkt 6).

Witaminy i składniki mineralne to niezbędne składniki odżywcze. Ponieważ nie mogą być one samodzielnie wytwarzane przez organizm, należy je dostarczyć z pożywieniem.

Elevit Plus zapobiega niedoborom mikroelementów, żelaza i kwasu foliowego z powodu niezbilansowanej diety u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Elevit Plus Kiedy nie przyjmować leku Elevit Plus:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka ma w organizmie za dużo witaminy A lub D;

-    jeśli pacjentka przyjmuje inne produkty zawierające witaminę A, izotretynoinę (używaną w leczeniu ciężkiego trądziku);

-    jeśli pacjentka ma problemy z nerkami,

-    jeśli lekarz poinformował pacjentkę, że cierpi ona na zaburzenia gospodarki żelazem lub miedzią;

-    jeśli pacjentka ma zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi lub w moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elevit Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 1 tabletki na dobę.

Duże dawki niektórych składników, szczególnie witaminy A, witaminy D, żelaza i miedzi mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

Pacjentki przyjmujące inne pojedyncze witaminy lub preparaty wielowitaminowe, inne leki lub środki w ramach opieki medycznej, powinny skonsultować się z fachowym pracownikiem służby zdrowia przed przyjęciem leku Elevit Plus.

Elevit Plus należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności razem z innymi produktami, w tym suplementami i (lub) oraz pokarmami i napojami wzbogaconymi o witaminę A, ponieważ duże jej dawki są szkodliwe dla płodu i mogą powodować wystąpienie hiperwitaminozy A.

Elevit Plus należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności razem z innymi produktami, w tym suplementami i (lub) oraz pokarmami i napojami wzbogaconymi o witaminę D, ponieważ duże jej dawki mogą powodować wystąpienie hiperwitaminozy D.

Jeśli pacjentka karmi piersią, nie miała powikłań z powodu utraty krwi w trakcie porodu i nie zaczęła jeszcze miesiączkować, powinna skonsultować się z fachowym pracownikiem służby zdrowia żeby zdecydować czy suplementacja żelaza lekiem Elevit Plus jest wystarczająca.

Pacjentki z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy bądź niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinny stosować leku Elevit Plus.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej narażone na skutki uboczne, toksyczność i (lub) gromadzenie nikotynamidu, witaminy A, miedzi, manganu i żelaza. Dlatego w takich przypadkach lek Elevit Plus powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież

Należy zapoznać się z punktem powyżej w celu uzyskania informacji na temat ostrzeżeń i środków ostrożności.

Elevit Plus może być stosowany u nastolatek, które są w ciąży lub karmią piersią.

Elevit Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować. Obejmuje to również suplementy witaminowe oraz wzbogaconą żywność i napoje.

Następujące leki należy przyjmować przynajmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu Elevit Plus:

•    tetracykliny i fluorochinolony (antybiotyki),

•    bisfosfoniany, takie jak kwas alendronowy (do leczenia chorób kości),

•    penicylamina (w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

•    tyroksyna (w leczeniu zaburzeń czynności tarczycy),

•    leki przeciwwirusowe (do leczenia infekcji wirusowych, takich jak półpasiec),

•    lewodopa (do leczenia choroby Parkinsona),

•    digoksyna / digitoksyna (w leczeniu chorób serca),

•    tiazydy (do leczenia wysokiego ciśnienia krwi),

•    leki zobojętniające sok żołądkowy (leki zawierające aluminium (glin), wapń, magnez).

Elevit Plus z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Elevit Plus w ciągu dwóch godzin od zjedzenia szpinaku, rabarbaru albo dużych ilości produktów pełnoziarnistych, takich jak orzechy, nasiona czy brązowy ryż.

Ciąża i karmienie piersią

Elevit Plus może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią z niezbilansowaną dietą.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.

Przyjmowanie przez kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko zbyt dużej ilości witaminy A lub D może prowadzić do zaburzeń wzrastania i rozwoju dziecka.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poinformować lekarza, jeśli jej dziecko również przyjmuje jakiekolwiek suplementy zawierające witaminę D lub wapń.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Elevit Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Elevit Plus zawiera sacharozę

Jeśli lekarz poinformował pacjentkę, że cierpi ona na nietolerancję niektórych cukrów, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjentka powinna się skontaktować z lekarzem.

3. Jak przyjmować Elevit Plus

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, najlepiej podczas posiłku (patrz punkt zatytułowany „Elevit Plus z jedzeniem i piciem”).

W przypadku występowania porannych nudności tabletkę należy przyjmować w godzinach południowych lub wieczornych.

Zaleca się przyjmowanie leku Elevit Plus przez cały okres ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana.

Bardzo wysokie dawki niektórych składników tego leku (szczególnie witaminy A, witaminy D, żelaza lub miedzi) mogą szkodliwie wpływać na pacjentkę i jej dziecko.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nastoletnie dziewczęta, które są w ciąży lub karmią piersią: patrz punkt powyżej dotyczący sposobu przyjmowania leku Elevit Plus.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Elevit Plus

Jeśli pacjentka sądzi, że mogła przyjąć za dużo tabletek leku Elevit Plus lub innych produktów zawierających witaminę A lub D, a także jeśli u pacjentki pojawi się niespodziewany ból głowy, zaparcia, biegunka, mdłości, wymioty lub dezorientacja, wówczas powinna ona skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Elevit Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Elevit Plus

Jeśli pacjentka przerwie przyjmowanie leku Elevit Plus, powinna omówić z lekarzem lub farmaceutą czy dostarcza swojemu organizmowi wystarczającą ilość witamin i składników mineralnych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób) to ból brzucha, gazy, zaparcia, biegunka, mdłości i wymioty.

W rzadkich przypadkach (mogą wystąpić u 1 na 100 osób) mogą rozwijać się reakcje alergiczne. Objawy reakcji alergicznej obejmują obrzęk twarzy, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, objawy skórne (wysypka, swędzenie, zaczerwienienie lub pęcherze) oraz słabe lub przyspieszone tętno. Jeśli u pacjentki wystąpią którekolwiek z tych objawów, powinna ona przerwać przyjmowanie leku Elevit Plus i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania tego leku pacjentka może zauważyć ciemniejszą barwę stolca lub zażółcenie moczu. Jest to spowodowane składnikami leku Elevit Plus i nie należy się tym martwić.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Elevit Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym po skrócie :„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Elevit Plus

Substancjami czynnymi leku są:

Witaminy:

2566j.m.

1.4    mg

1.4    mg 18 mg

6 mg 1,9 mg


Witamina A Witamina B1 Witamina B2 Nikotynamid Witamina B5 Witamina B6

Biotyna (Witamina H)


30 mikrogramów


Witamina B9 (w postaci kwasu foliowego i L-metylofolianu wapnia) 800 mikrogramów


Witamina B12 Witamina C


2,6 mikrogramów


Witamina D3 (cholekalcyferol) Witamina E


85 mg 200 j.m. 15 mg


Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:

Wapń

Miedź

Jod

Żelazo

Magnez

Mangan

Selen

Cynk


125 mg 1 mg


220 mikrogramów


45 mg 100 mg 2 mg


50 mikrogramów 11 mg


Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia węglan (E170), kwas cytrynowy (E330), skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana spożywcza, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471), powidon K90, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu askorbinian (E301), kroskarmeloza sodowa, sacharoza, talk (E553b), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, trisodu cytrynian (E331).

Otoczka tabletki:

Hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Elevit Plus i co zawiera opakowanie

Elevit Plus ma postać białych do lekko żółtawych owalnych i obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach około 17,0 * 9,5 mm.

Elevit Plus jest dostępny w opakowaniach zawierających po 30, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych w blistrze z folii PvC/PU/PVDC-aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: +48 22 572 30 00

Wytwórca

Berlimed S.A.

C/ Francisco Alonso no 7 Polígono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares 28806 Madryt Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Elevit Elevit Plus


Bułgaria, Rumunia i Wielka Brytania: Austria i Węgry:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Elevit Plus

Charakterystyka Elevit plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Elevit Plus, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera:

Witaminy:

2566j.m.

1.4    mg

1.4    mg 18 mg

6 mg 1,9 mg 30 mikrogramów 800 mikrogramów 400 mikrogramów 451 mikrogramów

2,6 mikrogramów 85 mg 200 j.m. 15 mg


125 mg

1    mg

220 mikrogramów 45 mg 100 mg

2    mg

50 mikrogramów 11 mg


Witamina A Witamina Bi Witamina B2 Nikotynamid Witamina B5 Witamina B6 Biotyna Witamina B9

w postaci kwasu foliowego w postaci L-metylofolianu wapnia równoważnik 400 mikrogramów witaminy B9 Witamina B12 Witamina C

Witamina D3 (Cholekalcyferol)

Witamina E

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:

Wapń

Miedź

Jod

Żelazo

Magnez

Mangan

Selen

Cynk

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera około 0,3 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Elevit Plus ma postać białych do lekko żółtawych owalnych i obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o wymiarach około 17,0 * 9,5 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie niedoborom mikroelementów, żelaza i kwasu foliowego z powodu niezbilansowanej diety, u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna tabletka na dobę. Zalecany okres stosowania produktu leczniczego Elevit Plus obejmuje cały okres ciąży i laktacji.

Osoby w podeszłym wieku

Produktu leczniczego Elevit Plus nie stosuje się u osób w podeszłym wieku.

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Stosowanie produktu leczniczego Elevit Plus jest przeciwwskazane u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3).

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych, działań toksycznych i/lub kumulowanie się w organizmie nikotynamidu, witaminy A, miedzi, manganu i żelaza. U tych pacjentek Elevit Plus należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież

Nastoletnie dziewczęta, które są w ciąży lub karmią piersią: jedna tabletka na dobę.

Sposób podawania

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, najlepiej podczas posiłku. W przypadku występowania porannych nudności tabletkę należy przyjmować w godzinach południowych lub wieczornych.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję.

•    Występująca hiperwitaminoza A.

•    Jednoczesne leczenie witaminą A lub syntetycznymi izomerami witaminy A — izotretynoiną (beta-karoten uważany jest za metodę suplementacji witaminy A).

•    Zaburzenia czynności nerek.

•    Występuj ąca hiperwitaminoza D.

•    Hiperkalcemia.

•    Hiperkalciuria.

•    Zaburzenia gospodarki żelazem i/lub miedzią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Nie wolno przekraczać zalecanego dawkowania. Bardzo wysokie dawki niektórych składników produktu leczniczego Elevit Plus, szczególnie witaminy A, witaminy D, żelaza i miedzi, mogą być szkodliwe dla zdrowia (patrz punkt 4.6 i 4.9).

•    Pacjentki stosujące inne preparaty jedno- lub wielowitaminowe, bądź stosujące jakiekolwiek inne produkty lecznicze oraz pacjentki znajdujące się pod stałą opieką medyczną powinny przed rozpoczęciem przyjmowania produktu leczniczego Elevit Plus konsultować się z lekarzem.

•    Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy D lub hiperwitaminozy A, produkt leczniczy Elevit Plus należy stosować z zachowaniem ostrożności u kobiet spożywających jednocześnie pewne określone produkty, w tym suplementy zawierające witaminę D lub A oraz pokarmy i napoje wzbogacone o witaminę D lub A.

•    Omawianego produktu leczniczego nie powinny stosować pacjentki z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy bądź niedoboru sacharazy-izomaltazy.

•    Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby mogą być bardziej narażone na skutki uboczne, toksyczność i (lub) gromadzenie nikotynamidu, witaminy A, miedzi, manganu i żelaza. Dlatego w takich przypadkach produkt leczniczy Elevit Plus powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza.

•    Kobiety karmiące, które nie miały powikłań z powodu utraty krwi w trakcie porodu, u których nie wystąpiła regularna miesiączka w czasie karmienia piersią, i które nie cierpią z powodu niedokrwistości lub niskiego poziomu żelaza we krwi, przed rozpoczęciem stosowania produktu, powinny skonsultować się z fachowym pracownikiem służby zdrowia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Składniki mineralne zawarte w produkcie leczniczym Elevit Plus mogą wpływać na wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, bisfosfonianów, tyroksyny i leków przeciwwirusowych. W przypadku konieczności stosowania wymienionych leków jednocześnie z produktem leczniczym Elevit Plus należy zachować dwugodzinny odstęp między jednym a drugim produktem, aby uniknąć ewentualnych interakcji.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy (produktów zawierających glin, wapń lub magnez), ponieważ w trakcie leczenia lekami zobojętniającymi występuje zmniejszone wchłanianie żelaza. Jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, dawki powinny być oddzielone dwugodzinną przerwą, aby uniknąć wszelkich interakcji.

Opisywano potencjalne interakcje z następującymi produktami leczniczymi: lewodopą, penicylaminą, glikozydami naparstnicy i diuretykami tiazydowymi. Jeżeli stosowane są te produkty razem z produktem leczniczym Elevit Plus, dawki powinny być oddzielone dwugodzinną przerwą, aby uniknąć wszelkich interakcji.

Interakcje z pokarmem

Ponieważ kwas szczawiowy (występujący w szpinaku i rabarbarze) i kwas fitynowy (występujący w produktach pełnoziarnistych) mogą hamować wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego Elevit Plus w okresie dwóch godzin od spożycia produktów spożywczych o dużej zawartości kwasu szczawiowego lub fitynowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Elevit Plus może być stosowany przez kobiety (w tym przez nastoletnie dziewczęta) w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie wolno przekraczać zaleconego dawkowania z opisanych poniżej powodów:

Ciąża

W oparciu o doświadczenia ze stosowaniem witaminy A u ludzi stwierdzono, że witamina ta może powodować wady wrodzone przy dawkach przekraczających 10 000 j.m. stosowanych w pierwszym trymestrze ciąży. W badaniach na zwierzętach stwierdzono toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3).

Elevit Plus zawiera 2566 j.m., czyli 776 pg witaminy A w jednej tabletce, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt leczniczy Elevit Plus stosowany jest łącznie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi witaminę A, syntetyczne izomery witaminy A — izotretynoinę, bądź beta-karoten — ze względu na ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy A i uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Witamina D i wapń przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka, dlatego należy to wziąć pod uwagę, jeśli niemowlę otrzymuje jakiekolwiek suplementy.

Instytut Medycyny w USA ustalił bezpieczną tolerowalną górną granicę dawki witaminy D dla kobiet karmiących piersią na poziomie 2000 j.m. (50 pg) na dobę. Elevit Plus zawiera 200 j.m., czyli 5 pg witaminy D w tabletce.

Płodność

Brak danych na temat wpływu produktu leczniczego Elevit Plus na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Elevit Plus nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Elevit Plus i skonsultować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano w następujący sposób: bardzo często (1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Grupa układowo-narządowa

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, wzdęcia, wymioty, biegunka, nudności.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

Reakcje alergiczne (nadwrażliwość), pokrzywka, obrzęk twarzy, świszczący oddech, rumień, wysypka, pęcherze.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Wstrząs

Może występować nieznaczne żółte zabarwienie moczu. Zjawisko to jest nieszkodliwe i wywołane jest obecnością witaminy B2 w produkcie leczniczym Elevit Plus.

Produkt leczniczy Elevit Plus zawiera żelazo, które może powodować czarne zabarwienie stolca. Zjawisko to jest nieszkodliwe i nie ma żadnego znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przewlekłe przedawkowanie witaminy D może być szkodliwe dla płodu. W badaniach na zwierzętach stwierdzono toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Instytut Medycyny w USA ustalił bezpieczną tolerowalną górną granicę dawki witaminy D dla kobiet w ciąży na poziomie 2000 j .m.

(50 ^g) na dobę. Elevit Plus zawiera 200 j.m., czyli 5 witaminy D w jednej tabletce.

Witamina D i wapń przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka, dlatego należy to wziąć pod uwagę, jeśli niemowlę otrzymuje jakiekolwiek suplementy.

Instytut Medycyny w USA ustalił bezpieczną tolerowalną górną granicę dawki witaminy D dla kobiet karmiących piersią na poziomie 2000 j.m. (50 ^g) na dobę. Elevit Plus zawiera 200 j.m., czyli 5 ^g witaminy D w tabletce.

Większość doniesień dotyczących przedawkowania, jeśli nie wszystkie, związana jest z jednoczesnym stosowaniem wysokich dawek innych preparatów jedno- lub wielowitaminowych. Ostre lub przewlekłe przedawkowanie produktu leczniczego Elevit Plus może prowadzić do hiperwitaminozy A i D oraz do zatrucia żelazem i miedzią.

Ostre przedawkowanie mogą sugerować niecharakterystyczne objawy początkowe, np. nagłe pojawienie się bólu głowy, dezorientacja i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zaparcia, biegunka, nudności i wymioty.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Elevit Plus i skonsultować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Witaminy; Preparaty wielowitaminowe w połączeniu z innymi związkami mineralnymi (także połączeniami), kod ATC: A11A A03.

Produkt leczniczy Elevit Plus jest preparatem wielowitaminowym i wielominerałowym zawierającym witaminy w połączeniu ze składnikami mineralnymi i pierwiastkami śladowymi, który został opracowany w celu dostarczania organizmowi płodu i ciężarnej kobiety odpowiedniej ilości mikroskładników odżywczych, w przypadku niezbilansowanej diety.

Ciąża i laktacja to okresy, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na mikroskładniki odżywcze; są to tym samym okresy, w których ryzyko niedoborów mikroskładników odżywczych zarówno w organizmie matki, jak i dziecka jest zwiększone.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań farmakodynamiki u dzieci. Informacje podane powyżej odnoszą się również do stosowania produktu leczniczego Elevit Plus u nastoletnich dziewcząt.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Substancje czynne produktu leczniczego Elevit Plus — witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe — to niezbędne mikroskładniki odżywcze, których rozmieszczenie w organizmie jest bardzo szerokie.

Stężenie mikroskładników odżywczych w osoczu i tkankach regulowane jest na zasadzie homeostazy i wpływa na nie szereg czynników, np. pora dnia, stan odżywienia, wzrastanie organizmu, a także ciąża i laktacja.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki u dzieci. Informacje podane powyżej odnoszą się również do stosowania produktu leczniczego Elevit Plus u nastoletnich dziewcząt.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Witamina A wywiera działanie teratogenne u zwierząt przy następującej kolejności gatunków wg wzrastającej wrażliwości: szczury i myszy, chomiki, małpy, króliki. Najniższe dawki teratogenne stwierdzono u szczurów, małp i królików; wynosiły one odpowiednio: 35 000, 6000 i 2500 pg równoważnika retinolu / kg mc. / dobę.

Nadmiar witaminy D podczas ciąży u szczurów i królików prowadził do szeregu działań niepożądanych w zakresie rozrodu, w tym: u gryzoni — do opóźnionego wzrastania płodu i łożyska oraz do opóźnionego kostnienia i zniekształcenia twarzoczaszki u królików — do zmniej szenia żywotności płodów, zwiększenia liczby poronień i zmian nadzastawkowych u potomstwa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia węglan (E170)

Kwas cytrynowy (E330)

Skrobia kukurydziana Żelatyna

Magnezu stearynian

Maltodekstryna

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia zmodyfikowana spożywcza

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471)

Powidon K90

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu askorbinian (E301)

Kroskarmeloza sodowa

Sacharoza

Talk (E553b)

Triglicedrydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Trisodu cytrynian (E331)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych w opakowaniu blistrowym z PVC/PU/PVDC i folii aluminiowej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Elevit Plus