+ iMeds.pl

Elosone 1 mg/mlUlotka Elosone

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Momederm 1 mg/g, roztwór na skórę

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Momederm, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm, roztwór na skórę.

3.    Jak stosować lek Momederm, roztwór na skórę.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Momederm, roztwór na skórę.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Momederm roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

Momederm. roztwór na skórę, zawiera lek z grupy kortykosteroidów do stosowania miejscowego. Klasyfikuje się go jako ,,silny kortykosteroid”. Leki te nakłada się na powierzchnię skóry, aby zmniejszyć zaczerwienienie i świąd spowodowany niektórymi chorobami skóry.

U dorosłych i dzieci Momederm, roztwór na skórę, stosuje się w celu zmniejszenia zaczerwienienia i świądu spowodowanego przez niektóre choroby skóry owłosionej głowy, zwane łuszczycą lub zapaleniem skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry, w której na łokciach, kolanach, skórze owłosionej głowy i innych części ciała tworzą się swędzące, łuszczące się, różowe zmiany. Zapalenie skóry jest chorobą spowodowaną reakcją skóry na czynniki zewnętrzne, np. detergenty, powodujące zaczerwienienie i świąd skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm, roztwór na skórę

Kiedy nie stosować leku Momederm roztwór na skórę

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne podobne leki lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeżeli pacjent ma inne choroby dotyczące owłosionej skóry głowy, ponieważ ten lek mógłby je

nasilić, zwłaszcza:

o ospa wietrzna, o półpasiec, o brodawki, o inne zakażenia skóry, o owrzodzenia skóry, o rany,

o zanik skóry (ścieńczenie skóry).

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeżeli skóra owłosiona głowy staje się podrażniona lub wrażliwa po zastosowaniu leku Momederm, roztwóma skórę, należy przerwać jego stosowanie i powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeżeli pacjent uważa, że rozwinęło się u niego zakażenie skóry owłosionej głowy w czasie stosowania leku Momederm, roztwór na skórę, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje czy jest konieczne zastosowanie innego leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza u dzieci. Leczonych powierzchni skóry nie należy przykrywać szczelnym opatrunkiem.

Jeżeli pacjent jest leczony z powodu łuszczycy, konieczna jest ścisły nadzór lekarza.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Inne leki i Momederm

Nie ma dowodów na to, że Momederm, roztwór na skórę, wpływa na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli zostanie zlecone leczenie tym lekiem, pacjentka powinna ograniczyć stosowanie leku Momederm, roztwór na skórę do zmienionej chorobowo owłosionej skóry głowy i stosować go tylko przez krótki czas, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Momederm roztwór na skórę zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3.    Jak stosować lek Momederm roztwór na skórę

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj, u dorosłych i dzieci, należy delikatnie wetrzeć kilka kropli leku Momedermu, roztwór na skórę, w zmienioną chorobowo skórę owłosionej głowy - raz na dobę.

W trakcie stosowania leku Momedermu, roztwór na skórę, należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji.

•    Ten lek należy stosować tylko na skórę owłosioną głowy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

•    Należy zwrócić się do lekarza przed zakryciem leczonych powierzchni skóry bandażem lub plastrem.

Nie należy zakrywać bandażem lub plastrem leczonych powierzchni skóry na twarzy lub u dzieci.

•    Nie należy stosować dużych ilości leku na dużych powierzchniach ciała ani przez długi czas (na przykład codziennie przez wiele tygodni lub miesięcy).

•    Nie stosować do oczu lub wokół oczu, w tym na powiekach.

Stosowanie u dzieci

U dzieci należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Długość leczenia u dzieci powinna być

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent (lub ktoś inny) przypadkowo połknął ten lek, nie powinno to spowodować żadnych problemów. W razie jednak jakichkolwiek obaw, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli lek jest stosowany zbyt często lub na dużych powierzchniach ciała, może wpłynąć na czynność kilku hormonów w organizmie. U dzieci może to spowodować upośledzenie wzrastania i rozwoju.

Jeśli pacjent nie stosował leku zgodnie z zaleceniami, stosował go zbyt często i (lub) dlugotrwale, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent zapomni zastosować lek we właściwym czasie, powinien zastosować go jak najszybciej, a następnie kontynuować jego stosowanie jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku.

Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych ludzi mogą wystąpić niektóre z następujących działań niepożądanych po stosowaniu leku Momederm, roztwór na skórę:

-    skórne reakcje alergiczne,

-    bakteryjne i wtórne zakażenia skóry,

-    trądzik,

-    zapalenie i/lub zakażenie mieszków włosowych,

-    ścieńczenie skóry,

-    czerwone zmiany, którym towarzyszą potówki,

-    utrata zabarwienia skóry,

-    pieczenie,

-    kłucie,

-    świąd,

-    mrowienie,

-    nadmierne owłosienie,

-    zwiotczenie skóry i rozstępy.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie miejscowego leczenia kortykosteroidami obejmują suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust i rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni.

Po użyciu mocno zamknąć zatyczkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera Momederm roztwór na skórę

-    Substancją czynną leku jest mometazonu furonian 1 mg/g.

-    Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, sodu diwodorofosfbran dwuwodny, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Momederm roztwór na skórę i co zawiera opakowanie

Lek Momederm jest bezbarwnym i przezroczystym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku:

20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml roztworu na skórę w białej polietylenowej butelce, z białym kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, ul Wincentego Pola 21 58.500 Jelenia Góra, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Elosone

Charakterystyka Elosone

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Momederm, 1 mg/g, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy 300 mg/g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

Bezbarwny i przezroczysty płyn o zapachu alkoholu izopropylowego

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Momederm jest wskazany w leczeniu zapalenia i świądu owłosionej skóry głowy w przebiegu łuszczycy i łojotokowego zapalenia skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci

Kilka kropli produktu leczniczego Momederm należy nanieść na zmienioną chorobowo, owłosioną skórę głowy raz na dobę; masować lekko i dokładnie do zniknięcia leku.

U dzieci kortykosteroidy do stosowania miejscowego należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, a czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Momederm jest przeciwwskazany u pacjentów z zanikiem skóry, bakteryjnymi (np. liszajec, piodermia), wirusowymi (np. opryszczka zwykła, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki pospolite, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), pasożytniczymi i grzybiczymi (np. drożdżaki lub dermatofity) zakażeniami owłosionej skóry głowy. Mometazonu furoinianu nie należy stosować na rany lub owrzodzoną skórę.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli w trakcie stosowania produktu leczniczego Momederm, wystąpi podrażnienie lub nadwrażliwość, należy zaprzestać stosowania leku i zastosować odpowiednie leczenie.

Jeżeli rozwinie się zakażenie, należy zastosować odpowiedni lek przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi korzystna odpowiedź na leczenie, należy zaprzestać stosowania kortykosteroidu do wyleczenia zakażenia.

Wchłanianie do organizmu kortykosteroidów zastosowanych miejscowo, może wywołać odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka -nadnercza (PPN), co po odstawieniu leczenia

może doprowadzić do niewydolności nadnerczy (niedobór glikokortykosteroidów).

U niektórych pacjentów wchłanianie do organizmu podawanych miejscowo kortykosteroidów może również wywołać objawy zespołu Cushinga, hiperglikemię i cukromocz. Pacjenci stosujący miejscowo steroid na dużej powierzchni ciała lub pod opatrunkiem okluzyjnym, powinni być poddani okresowej ocenie pod kątem objawów zahamowania osi podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza.

Dzieci i młodzież mogą być bardziej podatni niż dorośli na ogólne działanie toksyczne równoważnych dawek produktu, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Momederm u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Miejscowe i ogólne działania toksyczne występują często, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu na dużej powierzchni uszkodzonej skóry. W przypadku stosowania produktu u dzieci, nie należy stosować opatrunków okluzyjnych, a czas leczenia nie powinien przekraczać 5 dni. U wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku, należy unikać długotrwałego, ciągłego leczenia.

Miejscowe stosowanie steroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym nawrotów choroby w wyniku rozwoju tolerancji, ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, miejscowego i ogólnego działania toksycznego spowodowanego zaburzeniem ciągłości skóry. Stosowanie leku w łuszczycy wymaga ścisłej obserwacji pacjenta.

Tak jak w przypadku innych silnie działających glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego zaprzestania leczenia. W razie nagłego zaprzestania długotrwałego miejscowego leczenia silnym glikokortykosteroidem może wystąpić zjawisko "z odbicia", które objawia się zapaleniem skóry z intensywnym zaczerwienieniem, kłuciem i pieczeniem. Można temu zapobiec powoli zmniejszając intensywność leczenia, na przykład kontynuując leczenie produktem w sposób przerywany przed jego całkowitym odstawieniem.

Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, utrudnić ustalenie właściwego rozpoznania i również mogą opóźnić gojenie się.

Momederm zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Produktu Momederm, do stosowania miejscowego nie stosuje się do oczu, w tym na powieki, z uwagi na bardzo rzadkie ryzyko jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Należy zachować ostrożność, aby produkt nie miał kontaktu z oczami.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W czasie ciąży i laktacji Momederm można stosować tylko na zlecenie lekarza. Należy jednak unikać stosowania produktu na dużą powierzchnię ciała lub długotrwale. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u ludzi w okresie ciąży. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt może wywołać zaburzenia rozwojowe płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania.

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze zaplanowanych badań z grupą kontrolną, oceniających stosowanie produktu leczniczego Momederm u kobiet w ciąży, dlatego ryzyko takiego działania na ludzki płód jest nieznane. Podobnie jak w przypadku wszystkich stosowanych miejscowo glikokortykosteroidów, należy rozważyć możliwość upośledzenia wzrastania płodu w wyniku przenikania glikokortykosteroidu przez barierę łożyskową. Może istnieć bardzo małe ryzyko takiego działania na ludzki płód. Podobnie jak inne miejscowo stosowane glikokortykosteroidy, Momederm można stosować u kobiet w ciąży wyłącznie wtedy, gdy potencjalna korzyść uzasadnia potencjalne ryzyko dla matki lub płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy wchłaniają się do organizmu w wystarczającym stopniu, aby przeniknąć w wykrywalnych ilościach do mleka kobiecego. Momederm można podawać matkom karmiącym piersią po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka leczenia. Jeżeli wskazane jest leczenie większymi dawkami lub leczenie długotrwałe, należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznana.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą wystąpić z następującą częstością:

bardzo często (>/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i infestacje

bardzo rzadko: nieznana:

zapalenie mieszków włosowych zakażenie, czyrak

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo rzadko: nieznana:

uczucie pieczenia, parestezje

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo rzadko: nieznana:

świąd

kontaktowe zapalenie skóry, hipopigmentacja skóry, nadmierne owłosienie, rozstępy skórne, trądzikopodobne zapalenie skóry, zanik skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

nieznana

ból w miejscu podania, reakcje w miejscu podania

Miejscowe reakcje niepożądane rzadko opisywane przy miejscowym stosowaniu kortykosteroidów na skórę obejmują: suchość skóry, podrażnienie, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust, macerację skóry, potówki i teleangiektazje.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież mogą być bardziej podani na zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespół Cushinga wywołany miejscowym stosowaniem kortykosteroidów niż pacjenci dorośli, z uwagi na większy stosunek powierzchni ciała do masy ciała.

Długotrwałe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrastanie i rozwój dzieci.

4.9 Przedawkowanie

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może hamować czynność przysadki mózgowej i nadnerczy, powodując zwykle odwracalną wtórną niewydolność nadnerczy. W takich przypadkach wskazane jest leczenie objawowe.

Jeżeli wystąpi zahamowanie czynność osi PPN, należy podjąć próbę odstawienia leku, zmniejszyć częstość jego stosowania lub zamienić go na steroid o słabszym działaniu.

Zawartość steroidu w każdym opakowaniu jest tak mała, że w przypadku jej spożycia działanie toksyczne będzie bardzo małe lub wcale nie wystąpi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmaceutyczna: Kortykosteroidy, o silnym działaniu (grupa III).

Kod ATC: D07AC13.

Mometazonu furoinian ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwłuszczycowe w standardowych zwierzęcych modelach prognostycznych.

W teście z olejem krotonowym u myszy, działanie mometazonu było równoważne z działaniem betametazonu walerianianu po jednokrotnej aplikacji i około 8 razy silniejsze po pięciokrotnej aplikacji.

U świnek morskich, mometazon działał dwukrotnie silniej od betametazonu walerianianu w zmniejszaniu rogowacenia naskórka indukowanego m.ovalis (tj. aktywność przeciwłuszczycowa) po 14 aplikacjach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne wykazały, że ogólnoustrojowe wchłanianie po miejscowej aplikacji mometazonu furoinianu 0,1% jest minimalne i wynosi około 0,4% zastosowanej dawki u człowieka, przy czym większość tej ilości wydalana jest w ciągu 72 godzin po aplikacji. Niemożliwe było scharakteryzowanie metabolitów, z uwagi na ich małe ilości w osoczu i wydalinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych mogących mieć znaczenie dla lekarza przepisującego ten produkt leczniczy, innych niż zamieszczone w niniejszej Charakterystyce produktu leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol izopropylowy

Glikol propylenowy

Hydroksypropyloceluloza

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Kwas fosforowy

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała butelka z LDPE z biała zakrętką z HDPE i LDPE i białym kroplomierzem z LDPE.

Biała butelka z LDPE z biała zakrętką z HDPE i białym kroplomierzem z LDPE.

Wielkości opakowań:

20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., ul Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Elosone