Imeds.pl

Elosone 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Momederm 1 mg/g, roztwór na skórę

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Momederm, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm, roztwór na skórę.

3.    Jak stosować lek Momederm, roztwór na skórę.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Momederm, roztwór na skórę.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Momederm roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

Momederm. roztwór na skórę, zawiera lek z grupy kortykosteroidów do stosowania miejscowego. Klasyfikuje się go jako ,,silny kortykosteroid”. Leki te nakłada się na powierzchnię skóry, aby zmniejszyć zaczerwienienie i świąd spowodowany niektórymi chorobami skóry.

U dorosłych i dzieci Momederm, roztwór na skórę, stosuje się w celu zmniejszenia zaczerwienienia i świądu spowodowanego przez niektóre choroby skóry owłosionej głowy, zwane łuszczycą lub zapaleniem skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry, w której na łokciach, kolanach, skórze owłosionej głowy i innych części ciała tworzą się swędzące, łuszczące się, różowe zmiany. Zapalenie skóry jest chorobą spowodowaną reakcją skóry na czynniki zewnętrzne, np. detergenty, powodujące zaczerwienienie i świąd skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Momederm, roztwór na skórę

Kiedy nie stosować leku Momederm roztwór na skórę

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne podobne leki lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeżeli pacjent ma inne choroby dotyczące owłosionej skóry głowy, ponieważ ten lek mógłby je

nasilić, zwłaszcza:

o ospa wietrzna, o półpasiec, o brodawki, o inne zakażenia skóry, o owrzodzenia skóry, o rany,

o zanik skóry (ścieńczenie skóry).

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeżeli skóra owłosiona głowy staje się podrażniona lub wrażliwa po zastosowaniu leku Momederm, roztwóma skórę, należy przerwać jego stosowanie i powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Jeżeli pacjent uważa, że rozwinęło się u niego zakażenie skóry owłosionej głowy w czasie stosowania leku Momederm, roztwór na skórę, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje czy jest konieczne zastosowanie innego leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza u dzieci. Leczonych powierzchni skóry nie należy przykrywać szczelnym opatrunkiem.

Jeżeli pacjent jest leczony z powodu łuszczycy, konieczna jest ścisły nadzór lekarza.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Inne leki i Momederm

Nie ma dowodów na to, że Momederm, roztwór na skórę, wpływa na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli zostanie zlecone leczenie tym lekiem, pacjentka powinna ograniczyć stosowanie leku Momederm, roztwór na skórę do zmienionej chorobowo owłosionej skóry głowy i stosować go tylko przez krótki czas, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Momederm roztwór na skórę zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3.    Jak stosować lek Momederm roztwór na skórę

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj, u dorosłych i dzieci, należy delikatnie wetrzeć kilka kropli leku Momedermu, roztwór na skórę, w zmienioną chorobowo skórę owłosionej głowy - raz na dobę.

W trakcie stosowania leku Momedermu, roztwór na skórę, należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji.

•    Ten lek należy stosować tylko na skórę owłosioną głowy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

•    Należy zwrócić się do lekarza przed zakryciem leczonych powierzchni skóry bandażem lub plastrem.

Nie należy zakrywać bandażem lub plastrem leczonych powierzchni skóry na twarzy lub u dzieci.

•    Nie należy stosować dużych ilości leku na dużych powierzchniach ciała ani przez długi czas (na przykład codziennie przez wiele tygodni lub miesięcy).

•    Nie stosować do oczu lub wokół oczu, w tym na powiekach.

Stosowanie u dzieci

U dzieci należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Długość leczenia u dzieci powinna być

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent (lub ktoś inny) przypadkowo połknął ten lek, nie powinno to spowodować żadnych problemów. W razie jednak jakichkolwiek obaw, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli lek jest stosowany zbyt często lub na dużych powierzchniach ciała, może wpłynąć na czynność kilku hormonów w organizmie. U dzieci może to spowodować upośledzenie wzrastania i rozwoju.

Jeśli pacjent nie stosował leku zgodnie z zaleceniami, stosował go zbyt często i (lub) dlugotrwale, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent zapomni zastosować lek we właściwym czasie, powinien zastosować go jak najszybciej, a następnie kontynuować jego stosowanie jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Momederm, roztwór na skórę

Jeżeli pacjent stosował ten lek przez długi czas, a choroba skóry owłosionej głowy uległa poprawie, nie powinien nagle przerywać stosowania leku.

Jeżeli pacjent jednak nagle przerwie stosowanie leku, skóra owłosionej głowy może ulec zaczerwienieniu oraz wystąpi kłucie i pieczenie. Aby tego uniknąć, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz stopniowo zmniejszy częstość stosowania leku, aż do całkowitego przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych ludzi mogą wystąpić niektóre z następujących działań niepożądanych po stosowaniu leku Momederm, roztwór na skórę:

-    skórne reakcje alergiczne,

-    bakteryjne i wtórne zakażenia skóry,

-    trądzik,

-    zapalenie i/lub zakażenie mieszków włosowych,

-    ścieńczenie skóry,

-    czerwone zmiany, którym towarzyszą potówki,

-    utrata zabarwienia skóry,

-    pieczenie,

-    kłucie,

-    świąd,

-    mrowienie,

-    nadmierne owłosienie,

-    zwiotczenie skóry i rozstępy.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie miejscowego leczenia kortykosteroidami obejmują suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust i rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i kartoniku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: lek łatwopalny - trzymać z dala od ognia lub płomieni.

Po użyciu mocno zamknąć zatyczkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera Momederm roztwór na skórę

-    Substancją czynną leku jest mometazonu furonian 1 mg/g.

-    Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Momederm roztwór na skórę i co zawiera opakowanie

Lek Momederm jest bezbarwnym i przezroczystym płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Opakowania leku:

20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml roztworu na skórę w białej polietylenowej butelce, z białym kroplomierzem i zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, ul Wincentego Pola 21 58.500 Jelenia Góra, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: