+ iMeds.pl

Elukan 10 mgUlotka Elukan

000

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

El u kun, 10 mg, tabletki powlekane

Monielukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem Icku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest Elukan i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elukan

3    Jak stosować Elukan

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać Elukan

6    Inne informacje

1. CO TO JEST ELUKAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Elukan jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje substancje nazywane leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach, jak również objawy alergii. Blokując leukotrieny, Elukan łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować astmę i łagodzi objawy alergii sezonowej (znanej również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Lekarz przepisał lek Elukan do leczenia astmy, w celu zapobiegania objawom astmy w dzień i w nocy.

•    Elukan stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalające i którzy wymagają dodatkowego leczenia.

•    Elukan pomaga również zapobiegać zwężaniu się dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

• U pacjentów z astmą, u których lek Elukan stosowany jest w leczeniu astmy, Elukan może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi jak stosować Elukan w zależności od objawów i stopnia ciężkości astmy.

Co to jest astma?

Astma jest to choroba przewlekła.

Astma to:

trudności z oddychaniem spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Drogi oddechowe

ulegają zwężeniu lub rozszerzeniu w odpowiedzi na różne czynniki.

wrażliwość dróg oddechowych reagujących na wiele czynników, takich jak dym

papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

obrzęk (stan zapalny) błony wyścielającej drogi oddechowe. Objawy astmy to: kaszel,

świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

AL,'

Czym są alergie sezonowe?

Alergie sezonowe (znane również jako gorączka sienna lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa są odpowiedzią alergiczną organizmu powodowaną często przez znajdujące się w powietrzu pytki drzew, traw i chwastów. Objawy alergii sezonowych zazwyczaj ntogą obejmować: uczucie zatkania nosa, katar i swędzenie nosa, kichanie, łzawienie, obrzęk powiek, zaczerwienienie i świąd oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ELUKAN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach zdrowotnych i alergiach występujących obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nic stosować Icku Elukan

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Elukan patrz punkt 6. INNE INFORMACJE).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosu jąc Elukan

•    Jeżeli objawy astmy nasilają się lub oddychanie staje się utrudnione, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

• Doustny lek Elukan nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek doraźnie stosowany w napadzie astmy

•    Ważne jest przyjmowanie wszystkich leków przeciw astmie przepisanych przez lekarza. Nie należy stosować Elukan zamiast innych leków przeciw astmie, przepisanych przez lekarza.

•    Każdy pacjent przyjmujący leki przeć i w astmatyczne powinien wiedzieć, że w przypadku wystąpienia zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka, powinien skonsultować się z lekarzem.

•    Nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (znanych również jako niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli NEPZ), jeżeli nasilają one u pacjenta astmę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Elukan u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest Elukan, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępny jest Elukan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Elukan lub Elukan może wpływać na działanie innych leków.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Elukan należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmuje się: fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki)

ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

Stosowanie leku Elukan zjedzeniem i piciem

Lek Elukan,!0 mg, tabletki powlekane, może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowania tr czasie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku Elukan. Lekarz oceni, czy można w tym okresie przyjmować Elukan

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Elukan przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią powinna poradzić się z lekarza przed zastosowaniem leku Elukan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nic należy spodziewać się, że Elukan wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Elukan mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników Elukan

Elukan, 10 mg, tabletki powlekane zawierają jedno wodną laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku...

3. JAK STOSOWAĆ ELUKAN

Dziecku należy podawać jedną tabletkę leku Elukan raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Lek należy przyjmować nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także w przypadku ostrego napadu astmy.

Lek Elukan należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować doustnie.

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi

Należy przyjmować jedną tabletkę 10 mg raz na dobę, wieczorem. Elukan, 10 mg może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Należy upewnić się, przyjmując lek Elukan, nie przyjmuje się innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną montelukast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Elukan

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Najczęściej zgłaszanymi obserwowanymi objawami przedawkowania u pacjentów dorosłych i dzieci były ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty, nadmierna ruchliwość..

Pominięcie zastosowaniu leku Elukan

Należy starać się stosować Elukan zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jednak pominie się dawkę, należy powrócić do stałego schematu dawkowania (jedna tabletka raz na dobę).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowaniu Elukan

Elukanleczy astmę tylko wówczas, gdy stosowany jest regularnie.

Ważne jest, by kontynuować stosowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże on utrzymać astmę pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Elukan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Elukan, 10 mg, tabletki powlekane najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u 1 na 100, ale rzadziej niż lu na 10 pacjentów), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Elukan, były: ból głowy bóle brzucha

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie:

•    zwiększona tendencja do krwawień

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

•    zmiany zachowania i nastroju [nieprawidłowości dotyczące' marzeń sennych, w tym koszmary senne, halucynacje, drażliwość, poczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowania agresywne, drżenie, depresja, problemy ze snem, myśli i działania samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)]

•    zawroty głowy, senność, mrowienie/drętwienic, drgawki

•    kołatanie serca

•    krwawienie z nosa

•    biegunka, suchość w ustach, niestrawność, nudności, wymioty

•    zapalenie wątroby

•    tworzenie siniaków, świąd, pokrzywka, tkliwe czerwone guzy pod skórą, najczęściej na goleniach (rumień guzowaty)

•    ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni

•    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, gorączka.

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu objawów obejmującego chorobę grypopodobną, mrowienie lub drętwienie ramion lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypkę (zespół Churg-Strauss'a). Jeśli u pacjenta wystąpi co najmniej jeden z wymienionych wyżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

O więcej informacji o działaniach niepożądanych leku należy zapytać lekarza łub farmaceutę. Jeśli u dziecka nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ ELUKAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Elukan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. f / ;

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Elukan

Substancją czynną leku jest montelukast. Jedna tabletki powlekane zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 10 mg montelukastu.

Ponadto lek zawiera

Rdzeń /áó/g/Av.inonohvdratu laktozy, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian

Olaczka: wosk Carnauba, Opadry Orange 85F23995 składający się z: alkoholu poliwinylowego, dwutlenku tytanu (E 171), makrogolu 3350, talku, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Elukan i co zawiera opakowanie

Elukan 10 mg tabletki powlekane są beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,0 mm.

Tabletki powlekane są pakowane w blistry (OPA / Aluminium / PVC / Aluminium)

Opakowania:

7,    14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100 tabletki

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sped far S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag, Varvara 12351 Ateny Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania,, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa: Elukan Norwegia, Finlandia, Szwecja, Węgry: Montelukast Specifar

Elukan

Charakterystyka Elukan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZECO Elukan, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY 1 ILOŚCIOWY

Jedna tabletki powlekane zawiera montelukast sodowy w ilości, która odpowiada 10 mg montelukastu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 89, i 0 mg w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Elukan, 10 mg, tabletki powlekane są beżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,0 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazaniu do stosowania

Elukan wskazany jest pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów w wieku 15 lat i starszych z przewlekłą astmą łagodną do umiarkowanej, u których efekty leczenia astmy wziewnymi korlykosteroidami i ..doraźnie'' stosowanymi krótko działającymi lekami li-adrenomimetycznymi są niezadowalające. W pacjentów z astmą, u których Elukan jest wskazany w leczeniu astmy, Elukan może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Elukan jest również stosowany w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 15 lat i starszych, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym,

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka dla pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą lub z astmą i jednoczesnym sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa to jedna tabletka 10 mg na dobę, przyjmowana wieczorem.

Zalecenia ogólne.

Wpływ terapeutyczny produktu Elukan na wskaźniki kontroli astmy występuje w pierwszej dobie. Produkt Elukan może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Należy wyjaśnić pacjentom, że przyjmowanie produktu Elukan powinno być kontynuowane zarówno w czasie, kiedy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy. Produktu Elukan nie należy stosować jednocześnie z innymi produktami zawierającymi tę samą substancję czynną, montelukast.

U pacjentów w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek, lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie jest takie samo zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Stosowanie produktu Elukan w odniesieniu do innych metod leczenia astmy.

Elukan można dołączyć do stosowanego schematu leczenia pacjenta. fYziewne kortykosteroidy

Eiukan można stosować jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowanie wziewnych kortykosteroidów i doraźnie podawanych krótko działających lì- ago ni stów nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Produktem Elukan nie naieży zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej (patrz punkt 4,4).

Dla dzieci w wieku 6 do 14 łat dostępne są 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia,.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjentów, że monielukasiu w postaci doustnej nie można nigdy stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i do lego ceiu powinni mieć przygotowany łatwo dostępny zwykle stosowany przez nich ..doraźnie” odpowiedni lek. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy stosować preparat krótko działającego 13-agonisty w postaci wziewnej. Jeśli pacjenci potrzebują większej niż zwykłe dawki krótko działającego wziewnego 13-agonisty, powinni jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Montelukastem nie należy zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na to, że w przypadku jednoczesnego stosowania montelukastu można zmniejszyć dawkę kortykosteroidów przyjmowanych doustnie.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukasl, może wystąpić układowa eozynofilia. niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub odstawieniem terapii kortykosteroi dem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonisty receptora l eu kot ri cn owego jest związane z pojawieniem się zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwrócić szczególną uwagę na występujące u pacjentów eozynofilię. wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatie. Pacjenci z takimi objawami powinni być ponownie przebadani, a stosowany u nich schemat leczenia ponownie oceniony,

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy należy nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, pomimo leczenia montelukastem.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę (jednowodną). Pacjenci z rzadko wyst^ójąćą. y;> . . .

dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania g lu ko zy-ga I a ktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle stosowanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy, W badaniach nad interakcjami leków zalecana kliniczna dawka montclukastu nie wpływała klinicznie istotnie na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryuy.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbilal pole pod krzywą stężenia montclukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania moiitelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3 A4, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie z udziałem CYP2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6 Ciąża lub laktacja

Stosowanie w czasie ciaiv

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zaród ka/p lodu.

Ograniczona ilość danych z dostępnych baz danych dotyczących zastosowań leku w okresie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między przyjmowaniem leku montelukast, a występowaniem wad rozwojowych (np. wad kończyn), które rzadko były zgłaszane na całym święcie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Elukan może być stosowany w ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Stosowanieokresie laktacji

W badaniach na szczurach wykazano, że montelukast prz.cnika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Elukan może być stosowany u kobiet karmiących piersiąjedynic wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest spodziewany wpływ montelukastu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, w bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie senności lub zawrotów głowy.

LL'7V-i-

4.8 Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

•    10 mg tabletki powlekane u okoio 4000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych.

•    10 mg tabletki powlekane w około 400 dorosłych pacjentów z astmą z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wieku 15 lat i starszych, a

•    5 mg tabletki do rozgryzania i żucia u około 1750 dzieci w wieku 6 do 14 lat oraz

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych montelukaslem zgłaszano często (> 1/100 do < 1/10) wymienione poniżej działania niepożądane i częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodmowe; n=795)

Dzieci w wieku 6 do 14 lat (jedno badanie S-tygodniowc; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n-615)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

Podczas długotrwałego stosowania w próbach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów, przez okres do 2 lat u dorosłych oraz przez okres do 12 miesięcy u dzieci w wieku 6 do 14 lat nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień.

Zabuiz.cnia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja. nacieki eozynofllów w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, niepokój, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, oraz drżenie, depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze), w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, pareslezje i (lub) Ilipoestezje, drgawki.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

W;,;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotranferaz w surowicy (A!AT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczy ni o ruchowy, wybroczyny podskórne, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo*szUicletowc i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania; osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania zespołu Cliurga-Strauss {ang. Cliurg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Leczenie

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukasUi. W badaniach dotyczącycli leczenia przewlekłej astmy montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych do 900 mg na dobę przez około tydzień, bez klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Objawy

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych z zastosowaniem montelukastu zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania. Zgłoszenia te dotyczą dorosłych i dzieci oraz przyjęcia dawki tak dużej jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty, nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farma kody namicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego.

Antagoniści receptora leukotrienowcgo

Kod ATC: R03D C03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD], LTE4) to eikozanoidy o silnym działaniu zapalnym, uwalniane z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i granulocytów kwasochtonnych. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami ieukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu I (CysLTl) występują w drogach .

oddechowych u ludzi (w tym w komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makro lagach występujących w drogach oddechowych) oraz w różnych komórkach proza palnych (w tym w granulocytach kwasochlonnych i niektórych komórkach macierzystych szpiku). CysLT są związane z patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, W astmie działania zależne od leukotrienów obejmują skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zwiększoną przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz zwiększony napływ granulocytów kwasochlonnych. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLT są-uwalniane z błony śluzowej nosa po ekspozycji na alergen, zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie reakcji i są związane z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Test prowokacji wcwnątrznosowej CysLT wykazał zwiększenie oporu w przewodach nosowych i nasilenie objawów niedrożności nosa.

Montelukast jest związkiem, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT|. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez li-agonistę było addyty wne z działaniem powodowanym przez montelukast. Leczenie montclukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy reakcji skurczowej oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów kwasochlonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że montelukast spowodował znamienne zmniejszenie liczby eozynofllów w drogach oddechowych (pomiar komórek w plwocinie). U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, spowodował zmniejszenie liczby granulocytów kwasochlonnych we krwi obwodowej wraz z poprawą klinicznej kontroli astmy.

W badaniach z udziałem pacjentów dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, spowodował znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosek und owej (FEV,; 10,4% vs 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR: 24,5 l/min vs 3,3 1/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia li-agonisty (odpowiednio o -26,1% i -4,6%. względem wartości początkowej). Poprawa w zakresie zgłaszanych przez pacjentów dziennych i nocnych objawów astmy była znamiennie większa niż w grupie placebo.

Badania z udziałem pacjentów dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidami w postaci wziewnej (zmiana FEV, w porównaniu do wartości początkowych podczas jednoczesnego stosowania bcklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia ß-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z bcklometazonem w postaci wziewnej (200 gg, dwa razy na dobę: dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast umożliwił uzyskanie szybszej reakcji na leczenie, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, bekłometazon zapewnił większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEV,: odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia 13-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklometazonu znaczny odsetek pacjentów leczonych montelukastem osiągnął podobną reakcję kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEVt o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, podczas gdy u około 42% pacjentów leczonych montelukastem uzyskano taką samą odpowiedź).

Przeprowadzono badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności montelukastii w' ..i

y..

leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów dorosłych (w wieku 15 lat i starszych) z astmą i towarzyszącym jej sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniu tym, montelukast w postaci tabletek, podawany w dawce 10 mg raz na dobę, powodował (w porównaniu z placebo) statystycznie znamienną poprawę w zakresie wyniku na skali Daily Rhinitis Symptoms (dobowych objawów zapalenia błony śluzowej nosa). Wynik na skali Daily Rhinitis Symptoms stanowi średnią wyników na skali Daytime Nasal Symptoms (objawów dotyczących nosa występujących w ciągu dnia; średnie: przekrwienia błony śluzowej nosa, wodnistego wycieku z nosa, kichania, swędzenia nosa) i na skali Nighttime Symptoms (objawów w ciągu nocy; średnie: przekrwienia błony śluzowej nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu oraz ilości przebudzeń w ciągu nocy). W ogólnej ocenie pacjentów i lekarzy, dochodziło do znamiennej poprawy dotyczącej objawów alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa (w porównaniu z placebo). Ocena skuteczności w astmie nie była głównym celem tego badania.

W badaniu klinicznym trwającym 8 tygodni, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 6 do 14 lat, montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, znamiennie poprawia! czynność układu oddechowego (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i o 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia „doraźnie7' podawanego ß-agonisty (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

Istotne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli obserwowano u dorosłych w trwającym 12 tygodni badaniu ( maksymalny spadek FEV| dla montelukastu wyniósł 22.33% w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEV] do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV, mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min vs 60,64 min). Działanie leku utrzymywało się przez !2 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu u dzieci (maksymalny spadek FEV| odpowiednio o 18.27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV, do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVj mierzonego przed wysiłkiem wyniósł odpowuednio 17,76 min vs 27,98 min). W obu wspomnianych badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu oddzielającego dawkowanie raz na dobę.

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na aspirynę, przyjmujących jednocześnie wziewme i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (FEV, odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej; zmniejszenie zużycia ß-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2 Właściwości farmakokinctycznc

Wchłanianie. Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu doustnym na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (C1[K1X) jest osiągane w ciągu 3 godzin (T„i:k). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wplyw'a na biodostępność ani na Cmnx po podaniu doustnym . Bezpieczeństwa stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cni.ls osiągane jest w ciągu 2 godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73 %, a standardowy posiłek wpływa na jej zmniejszenie do 63%.

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat po podaniu doustnym na czczo tabletki do rozgryzania i żucia

4 mg, Clim jest osiągane w ciągu 2 godzin po podaniu leku. Średnie Criia* jest o 66% większe, natomiast C,„i,, jest mniejsze niż u pacjentów dorosłych przyjmujących tabletki 10 mg.

Dystrybucja. Montełukast wiąże się z białkami osocza w ponad 99%. Objętość dystrybucji montelukastu w stanic stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach z zastosowaniem znakowanego promieniotwórczo montelukastu wykazują minimalne przenikanie bariery krew-mózg. Ponadto, stężenia materiału promieniotwórczego po 24 godzinach po podaniu dawki we wszystkich pozostałych tkankach były minimalne.

Biotransformacja. Montełukast jest intensywnie metabolizowany. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów w osoczu w stanie stacjonarnym były nicoznaczałne,

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Eliminacja. Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu znakowanego promieniotwórczo montelukastu 86% promieniotwórczości wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a < 0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z wynikami oceny biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montełukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznic z żółcią.

Stosowanie leku ir różnych grupach pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montełukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (w skali Child-Pugh > 9 punktów).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu {20 i 60 razy większych od zalecanych do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego leku, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany aktywności aminotransferazy alaninowej, stężenia glukozy, fosforu i trigliccrydów w surowicy. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolec i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu leku w dawce, po której ekspozycja ogóluoustrojowa jest > 17 razy większe niż po dawce klinicznej. W badaniach na małpach działania niepożądane wystąpiły po podaniu Icku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (dawka powodująca ekspozycję ogólnoustrojową > 232 razy większą niż dawka kliniczna). W badaniach na zwierzętach montełukast nic miał wpływu na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki, po której ekspozycja ogólnoustrojową jest 24 razy większa niż po zastosowaniu dawki klinicznej. W badaniach na samicach szczura, którym podawano montełukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę {powodująca ekspozycję ogólnoustrojową > 69 razy większą niż ekspozycja po zastosowaniu dawki klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ojąJą,potomstwa.

W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do grupy kontrolnej dla dawki powodującej ekspozycję ogólnoustrojową > 24 razy niż zazwyczaj stosowana dawka kliniczna. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barieręlożyskową i jest wydzielany do mleka u zwierząt.

Po jednorazowym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej

2 2

dawce do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m pc. u myszy i 30 000 mg/m pc. u szczurów) nie stwierdzono przypadków padnięć. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała pacjenta wynosi 50 kg).

W badaniach na myszach stwierdzono, żc montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (dawka powodująca około > 200 razy większą ekspozycję ogólnoustrojową niż dawka kliniczna) nie wykazuje działania iototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo oraz nie działa! rakotwórczo u gryzoni,

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jedno wodna Celuloza mikrokrystaliczna, l-lydroksypropyloceluloza,

Kroskarmeloza sodowa.

Magnezu stearynian

Otoczka

Wosk Carnauba

Opadry Orange 85F23995:

alkohol poliwinylowy

dwutlenek tytanu (El 71)

makrogol 3350

talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (El72)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 30 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

’sparto--,,:.,' ' - •

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane pakowane są w blistry (OPA / Aluminium / PVC / Aluminium) Opakowania:

7, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100 tabletki

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować stę w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące «suwania

Bez szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Specifar S.A.

1, 28 Octovrioii str. Ag. Varvara 12351 Ateny Grecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLEŃJA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/młd

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ą 3(Oi(w\i

Elukan