+ iMeds.pl

Enarenal plus 20 mg + 12,5 mgUlotka Enarenal plus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Enarenal Plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki

Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Enarenal Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enarenal Plus

3.    Jak stosować lek Enarenal Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enarenal Plus

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ENARENAL PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Enarenal Plus zawiera enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd.

•    enalapryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne

•    hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi (diuretykami), które zwiększają ilość wytwarzanego moczu.

Działanie tych leków polega na zmniejszaniu ciśnienia krwi. Enarenal Plus stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Zastosowanie w produkcie Enarenal Plus obu leków nasila jego działanie w porównaniu z przyjmowaniem jednego z nich samodzielnie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ENARENAL PLUS Kiedy nie stosować leku Enarenal Plus

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na Enarenal Plus, podobny lek lub na którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6). Objawami uczulenia mogą być świąd, pokrzywka, świszczący oddech lub obrzęk rąk, gardła, ust lub powiek.

•    jeśli występuje uczulenie na leki zwane sulfonamidami

•    Po 3. miesiącu ciąży. (Należy unikać stosowania leku Enarenal Plus we wczesnej ciąży -patrz punkt dotyczący ciąży)

•    jeśli pacjent nie może oddawać moczu

•    jeśli u pacjenta występuje stan zwany zwężeniem tętnicy nerkowej (zwężenie tętnic, które dostarczają krew do nerek)

•    jeśli występuje ciężka choroba nerek lub choroba wątroby.

Nie należy stosować tego leku, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków dotyczy pacjenta. W przypadku braku pewności, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Enarenal Plus

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku, jeśli:

•    występuje choroba nerek, pacjent miał niedawno przeszczepioną nerkę, pacjent jest dializowany lub przyjmuje leki moczopędne (diuretyki)

•    występują zaburzenia krwi lub choroba wątroby

•    jest stosowana dieta z małą zawartością soli lub jeśli w ostatnim czasie występowały silne wymioty lub biegunka

•    występuje choroba serca taka jak zwężenie aorty, kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory

•    występuje kolagenoza, pacjent przyjmuje leki immunosupresyjne (stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stany po przeszczepie)

•    pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca). Jeśli u tych pacjentów wystąpią objawy zakażenia (objawy, takie jak wysoka temperatura lub gorączka), należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego. U tych pacjentów lekarz może zlecić częstszą kontrolę liczby krwinek białych.

•    w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy podczas stosowania innych leków. Objawami mogą być: świąd, pokrzywka, świszczący oddech lub obrzęk dłoni, gardła, ust lub powiek.

•    pacjent przyjmuje leki przeciwcukrzycowe, w tym insulinę (szczególnie w czasie pierwszego miesiąca leczenia enalaprylem należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi)

•    pacjent przyjmuje preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas

•    pacjent przyjmuje preparaty zawierające sole litu (stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych).

•    u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów

•    W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lek Enarenal Plus nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany na tym etapie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enarenal Plus w przypadku planowanych zabiegów, takich jak:

•    jakakolwiek operacja lub podanie leków znieczulających (w tym zabiegi stomatologiczne)

•    afereza LDL, która polega na mechanicznym usuwaniu cholesterolu z krwi

•    odczulanie, które zmniejsza reakcję alergiczną na jad pszczół lub os.

Badania laboratoryjne

Na początku leczenia produktem leczniczym Enarenal Plus, lekarz będzie często kontrolował ciśnienie tętnicze krwi, aby upewnić się, że pacjent otrzymuje odpowiednią dawkę. Oprócz tego, u niektórych pacjentów lekarz może zalecić wykonanie badań krwi oceniających stężenie potasu, sodu, magnezu, kreatyniny i enzymów wątrobowych.

Jeśli pacjent przechodzi lub planuje poddanie się testom antydopingowym, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ lek może dawać dodatnie wyniki w testach antydopingowych.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Enarenal Plus u dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ mogą wzajemnie ze sobą oddziaływać. Dotyczy to również preparatów ziołowych.

Następujące leki mogą wpływać na działanie leku Enarenal Plus:

•    leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd; preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas. Enarenal Plus może zwiększać stężenie potasu we krwi i prowadzić do wysokich stężeń potasu. Powoduje to kilka objawów i zazwyczaj rozpoznawane jest w trakcie badań laboratoryjnych.

•    leki moczopędne, takie jak tiazydowe leki moczopędne, furosemid, bumetanid

•    inne leki obniżające ciśnienie krwi, nitrogliceryna, nitraty, a także inne leki rozszerzające naczynia

•    sole litu (stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych). Nie należy stosować produktu Enarenal Plus z tymi lekami.

•    barbiturany (leki stosowane w bezsenności i leczeniu padaczki)

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina (stosowana w leczeniu depresji), leki przeciwpsychotyczne, takie jak pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu ciężkich stanów lękowych)

•    leki przeciwbólowe, takie jak morfina lub leki znieczulające, ze względu na możliwość nadmiernego zmniejszenia ciśnienia krwi

•    cholestyramina lub kolestypol (stosowane do obniżenia stężenia cholesterolu)

•    leki stosowane w stanach zapalnych, przebiegających ze sztywnością i bólem, zwłaszcza dotyczących mięśni, kości i stawów:

-    w tym terapia solami złota, która w połączeniu z produktem Enarenal Plus może

spowodować: zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i obniżenie ciśnienia krwi

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak diflunisal lub diklofenak. Leki te

mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi i mogą zwiększać stężenie potasu we krwi.

•    leki, takie jak efedryna, stosowana w leczeniu przeziębienia i kaszlu, noradrenalina i adrenalina stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii. Przyjmowanie tych leków łącznie z produktem Enarenalem Plus może powodować utrzymywanie się zwiększonego ciśnienia krwi.

•    ACTH (stosowany w badaniach oceniających czynność nadnerczy)

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu schorzeń, takich jak reumatyzm, zapalenie stawów, stany alergiczne, astma lub niektóre zaburzenia krwi)

•    allopurynol (stosowany w leczeniu dny)

•    cyklosporyny (leki o działaniu immunosupresyjnym, stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych)

•    leki przeciwnowotworowe

•    antacydy (leki łagodzące objawy niestrawności)

•    prokainamid, amiodaron i sotalol (stosowane w leczeniu niemiarowości serca)

•    glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    karbenoksolon (stosowany w leczeniu wrzodów żołądka)

•    leki przeczyszczające w nadmiernych ilościach

•    leki stosowane w cukrzycy takie jak insulina. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków z produktem Enarenal Plus może wystąpić zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

W przypadku braku pewności, że powyższe dane dotyczą pacjenta, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Enarenal Plus z jedzeniem i piciem

Lek Enarenal Plus można stosować z posiłkiem lub bez posiłku. Jednakże, jeśli pacjent spożywa alkohol podczas stosowania leku Enarenal Plus, może to spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i zwiększenie ryzyka wystąpienia zawrotów głowy, uczucia pustki w głowie i omdlenia. Należy ograniczyć spożywanie alkoholu do minimum.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W przypadku ciąży (lub jej podejrzenia), należy poradzić się lekarza. Lekarz powinien zalecić zaprzestanie przyjmowania leku Enarenal Plus przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może doradzić stosowanie innego leku zamiast leku Enarenal Plus.

Lek nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może wyrządzić poważną szkodę dziecku w przypadku stosowania po 3. miesiącu ciąży

Karmienie Piersią

W okresie karmienia piersią lub przed rozpoczęciem karmienia piersią, należy poradzić się lekarza. Lek Enarenal Plus nie jest zalecany dla matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre zgłaszane działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Enarenal Plus

Enarenal Plus zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja laktozy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ENARENAL PLUS

Stosowanie leku

•    Lek należy stosować doustnie.

•    Lek Enarenal Plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Liczba tabletek, którą należy przyjąć każdego dnia zależy od odpowiedzi pacjenta.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy pamiętać, że lek ten przepisano określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie.

Zwykle stosowaną dawką u większości ludzi jest:

•    Jedna tabletką na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek na dobę.

•    Nie należy stosować dawki większej lub mniejszej niż przepisana przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enarenal Plus

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Najczęstszymi objawami przedawkowania są obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i osłupienie (stan niemal całkowitej utraty świadomości). Mogą wystąpić również inne objawy, takie jak zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie z powodu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, silne lub szybkie bicie serca, przyspieszenie tętna, niepokój, kaszel, niewydolność nerek i przyspieszenie oddechu.

Pominięcie zastosowania leku Enarenal Plus

•    Jeśli nie zostanie przyjęta jedna dawka, należy ją pominąć.

•    Należy przyjąć kolejną dawkę jak zwykle.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Enarenal Plus

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza. W przypadku odstawienia leku, może dojść do wzrostu ciśnienia krwi. Jeśli ciśnienie krwi będzie zbyt wysokie, może uszkodzić serce lub nerki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Enarenal Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia następujących objawów, należy zaprzestać stosowania leku Enarenal

Plus i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

•    reakcja alergiczna: świąd, płytki lub świszczący oddech, obrzęki rąk, ust, gardła, twarzy lub powiek.

Należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Enarenal Plus i zgłosić się do lekarza, jeżeli

wystąpią następujące objawy:

•    zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki lub podczas wstawania.

Innymi działaniami niepożądanymi mogą być:

Bardzo częste (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia widzenia, kaszel, nudności, zawroty głowy, zmęczenie

Częste (u mniej niż u 1 na 10 osób):

•    bóle głowy, depresja, niskie ciśnienie krwi, omdlenie

•    ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, przyspieszone bicie serca, skrócenie oddechu

•    biegunka, ból w okolicy żołądka (nadbrzuszu), zaburzenia smaku, zatrzymanie płynów (obrzęki), uczucie zmęczenia

•    wysypka, reakcje z nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy: obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, gardła i (lub) krtani

•    zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy (zwykle wykrywane w badaniach), zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu, triglicerydów, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

•    skurcze mięśni.

Niezbyt częste (u mniej niż u 1 na 100 osób):

•    niedokrwistość, lęk, stan wzmożonego niepokoju i uczucie drżenia (spowodowane zmniejszonym stężeniem cukru we krwi), dezorientacja, senność, bezsenność, nerwowość, mrowienie lub drętwienie, zawroty głowy

•    niskie ciśnienie krwi (które może spowodować zawroty głowy podczas wstawania), przyspieszone lub nieregularne bicie serca, zawał mięśnia sercowego lub udar (u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka)

•    wodnisty wyciek z nosa, ból gardła i chrypka, utrudnione oddychanie lub astma

•    niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość w ustach, wzdęcie z oddawanie wiatrów, dna moczanowa

•    palenie w żołądku, kłujący ból i uczucie głodu, szczególnie, jeżeli żołądek jest pusty (spowodowane wrzodem trawiennym), nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów, obecność białka w moczy (zwykle wykrywana w badaniach)

•    impotencja, zmniejszone libido, zaczerwienienie twarzy, dzwonienie w uszach, złe samopoczucie, gorączka

•    zwiększenie stężenia mocznika we krwi i zmniejszenie stężenia sodu we krwi (zwykle wykrywane w badaniach), osłabienie

•    niskie stężenie magnezu we krwi (hipomagnezemia)

•    zaburzenia nerek

•    bóle stawów.

Rzadkie (u mniej niż u 1 na 1000 osób):

•    niezwykłe marzenia senne, zaburzenia snu

•    zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi, zahamowanie czynności szpiku kostnego (wszystkie są zwykle wykrywane w badaniach)

•    powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne, utrudniony dopływ krwi do palców rąk i nóg, powodujący bolesność i zaczerwienienie (objaw Raynauda), zbieranie się płynu w płucach, cieknący lub podrażniony nos

•    eozynofilowe zapalenie płuc (objawem może być kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu)

•    bolesność, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, zakażenie lub bolesność i obrzęk języka, zaburzenia nerek, objawiające się bólem w dolnej części pleców i zmniejszeniem objętości wydalanego moczu

•    obrzęk śluzówki nosa

•    trudności z oddychaniem, niewydolność oddechowa

•    niewydolność wątroby lub zapalenie wątroby, objawem jest zażółcenie skóry (żółtaczka)

•    silne zaczerwienienie skóry, pęcherze, złuszczanie skóry

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy (zwykle wykrywane w badaniach), zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy

•    osłabienie mięśni, niekiedy związane z niskim stężeniem potasu (niedowład).

Bardzo rzadkie (u mniej niż u 1 na 10 000):

•    obrzęk jelit, którego objawem są ból brzucha, nudności i wymioty, zwiększone stężenie wapnia we krwi.

Inne działania niepożądane (częstość ich występowania nie została określona)

Opisano również zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród

wymienionych objawów:

•    gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle i (lub) zapalenie mięśni lub stawów

•    zaburzenia w składzie krwi (zwykle wykrywane w badaniach)

•    wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ENARENAL PLUS

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Enarenal Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Enarenal Plus

•    Substancjami czynnymi są enalapryl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 20 mg enalaprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

•    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, sodu wodorowęglan, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Enarenal Plus i co zawiera opakowanie

Enarenal Plus to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Enarenal Plus dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Enarenal plus

Charakterystyka Enarenal plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Enarenal Plus, 20 mg +12,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 20 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 156,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Enarenal Plus jest wskazany w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, których stan został ustabilizowany podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji czynnych w oddzielnych produktach, w tych samych dawkach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu Enarenal Plus nie należy stosować podczas rozpoczynania leczenia nadciśnienia tętniczego. Zaleca się oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych substancji czynnych stosowanych w oddzielnych produktach.

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 2 tabletek raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Tiazydy mogą być nieodpowiednie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i są nieskuteczne u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 30 ml/minutę lub mniejszym (np. umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek).

U pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/minutę i <80 ml/minutę, Enarenal Plus należy podawać jedynie po ostrożnym dostosowaniu dawki poszczególnych składników.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych skuteczność i tolerancja enalaprylu maleinianu i hydrochlorotiazydu, podanych jednocześnie była zbliżona zarówno u pacjentów w podeszłym wieku, jak i pacjentów młodszych z nadciśnieniem tętniczym.

Stosowanie u dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci nie zostały ustalone.

Droga podania: doustnie.

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.

Enarenal Plus można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na enalapryl, hydrochlorotiazyd lub którąkolwiek substancje pomocniczą.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Anuria.

Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE).

Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

Nadwrażliwość na inne pochodne sulfonamidowe.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Ciężka niewydolność wątroby.

Zwężenie tętnic nerkowych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, niedociśnienie objawowe występuje rzadko. Wystąpienie objawowego niedociśnienia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują Enarenal Plus, jest bardziej prawdopodobne w przypadku zmniejszenia objętości krwi krążącej, np. na skutek leczenia lekami moczopędnymi, ograniczenia soli w diecie, biegunki lub wymiotów (patrz punkty 4.5 i 4.8 ). U tych pacjentów wskazane jest badanie stężenia elektrolitów w surowicy krwi, w regularnych odstępach czasowych. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może spowodować zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy. Objawowe niedociśnienie obserwowano u pacjentów z niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek. Prawdopodobieństwo wystąpienia objawowego niedociśnienia jest większe u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, co odzwierciedla stosowanie dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremia lub zaburzenia czynności nerek. Leczenie takich pacjentów należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza oraz uważnie obserwować pacjentów podczas zmian dawki enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Podobne uwagi dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może doprowadzić do zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach oraz, jeżeli to konieczne, podać dożylnie 0,9% roztwór chlorku sodu. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania preparatu, co zwykle odbywa się bez problemów, gdy ciśnienie krwi zwiększy się po uzupełnieniu objętości wewnątrznaczyniowej.

U niektórych pacjentów z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi, może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu produktu Enarenal Plus. Jest to działanie spodziewane i zazwyczaj nie stanowi powodu do przerwania leczenia. Jeżeli niedociśnienie stanie się objawowe, konieczne może okazać się zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leku moczopędnego i (lub) produktu Enarenal Plus.

Zaburzenia czynności nerek

Odnotowano przypadki wystąpienia zaburzeń czynności nerek związanej z przyjmowaniem enalaprylu, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub istniejącą chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. W przypadku wczesnego rozpoznania i zastosowania właściwego leczenia, niewydolność nerek związana z leczeniem enalaprylem jest zwykle odwracalna.

Nie należy stosować produktu Enarenal Plus u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <80 ml/min. i >30 ml/min.), dopóki zwiększanie dawki enalaprylu nie wykaże potrzeby stosowania dawki obecnej w tym produkcie (patrz punkt 4.2).

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez rozpoznanej wcześniej choroby nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi podczas jednoczesnego stosowania enalaprylu z lekiem moczopędnym (patrz Enalaprylu maleinian/Zaburzenia czynności nerek oraz Hydrochlorotiazyd/Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4). W takim przypadku leczenie produktem należy przerwać. Stan taki może świadczyć o istniejącym zwężeniu tętnicy nerkowej (patrz - Nadciśnienie nerkowo-naczyniowe w punkcie 4.4).

Hiperkaliemia

Przy łączeniu enalaprylu z hydrochlorotiazydem w małej dawce nie można wykluczyć możliwości wystąpienia hiperkaliemii (patrz Enalaprylu maleinian/Hiperkaliemia w punkcie 4.4).

Lit

Zasadniczo, leczenie skojarzone litem z enalaprylem i lekami moczopędnymi nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Enarenal Plus zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Stosowanie u dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostało ustalone. Enalaprylu maleinian

Zwężenie zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej/kardiomiopatia przerostowa Tak jak w przypadku wszystkich leków rozszerzających naczynia, inhibitory ACE należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawek w lewej części serca i zwężeniem drogi odpływu krwi z lewej komory serca oraz unikać stosowania leków z tej grupy w przypadku wstrząsu kardiogennego i hemodynamicznie istotnego zwężenia.

Zaburzenia czynności nerek

Niewydolność nerek związana ze stosowaniem enalaprylu występowała głównie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującą chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. W przypadku szybkiego rozpoznania i odpowiedniego leczenia, niewydolność nerek związana ze stosowaniem enalaprylu jest zwykle przemijająca (patrz punkt 4.2 oraz Enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd/Zaburzenia czynności nerek i Hydrochlorotiazyd/ Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4).

Nadciśnienie nerkowo-naczyniowe

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia i niewydolności nerek. Zmniejszenie wydolności nerek może objawiać się jedynie łagodnymi zmianami stężenia kreatyniny w surowicy. Leczenie pacjentów z tej grupy należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, od małych dawek, następnie stopniowo zwiększać dawki i monitorować czynność nerek.

Pacjenci hemodializowani

Stosowanie enalaprylu nie jest wskazane u pacjentów z niewydolnością nerek wymagających dializowania. U pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69®), leczonych jednocześnie inhibitorami ACE odnotowano występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznych. W tej grupie pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku przeciwnadciśnieniowego innej grupy.

Stan po przeszczepieniu nerki

Brak danych dotyczących stosowania enalaprylu u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki. Z tego powodu nie zaleca się stosowania enalaprylu u pacjentów z tej grupy.

Niewydolność wątroby

Stosowanie inhibitorów ACE rzadko łączyło się z występowaniem zespołu, zaczynającego się żółtaczką cholestatyczną lub zapaleniem wątroby, prowadzących do piorunującej martwicy wątroby, a (czasem) śmierci. Mechanizm powstawania tego zespołu nie został poznany. U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny i zastosować odpowiednie leczenie (patrz Hydrochlorotiazyd/Choroby wątroby w punkcie 4.4).

Neutropenia/ agranulocytoza

Odnotowano występowanie neutropenii/ agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości u pacjentów otrzymujących inhibitory konwertazy angiotensyny. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, bez innych powikłań.

Enalapryl należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z kolagenozami naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem oraz w sytuacji współistnienia tych czynników, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek.

U niektórych pacjentów z tej grupy rozwijały się ciężkie zakażenia, które w niektórych przypadkach nie poddawały się intensywnemu leczeniu antybiotykami.

Jeśli enalapryl podawany jest pacjentom z tej grupy, zaleca się okresowe badanie ilości leukocytów i poinstruowanie pacjentów o konieczności zgłaszania lekarzowi wszelkich objawów zakażenia.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), w tym enalaprylem obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

Zwiększone ryzyko hiperkaliemii występuje u pacjentów z współistniejącą niewydolnością nerek, u pacjentów w wieku powyżej 70 lat, pacjentów z cukrzycą, z współistniejącymi incydentami odwodnienia, ostrej dekompensacji, kwasicy metabolicznej, u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren, amiloryd), preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, a także u pacjentów stosujących inne leki powodujące zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyna).

Jednoczesne stosowanie preparatów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas u pacjentów z współistniejącym zaburzeniem czynności nerek może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasem śmiertelne zaburzenia rytmu serca.

Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania enalaprylu z wymienionymi wcześniej czynnikami ryzyka, zaleca się ostrożność i regularne kontrolowanie stężenia potasu w surowicy (patrz Enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd/Hiperkaliemia i Hydrochlorotiazyd/ Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy w punkcie 4.4 oraz punkt 4.5 ).

Cukrzyca

U pacjentów chorych na cukrzycę, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, rozpoczynających leczenie inhibitorami ACE należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza w pierwszym miesiącu leczenia skojarzonego (patrz Hydrochlorotiazyd/ Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy w punkcie 4.4 oraz punkt 4.5).

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

Obserwowano nieliczne przypadki występowania obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Enarenal Plus, a pacjenta odpowiednio monitorować, aby upewnić się, że wszystkie objawy ustąpiły całkowicie przed zakończeniem obserwacji.

Nawet wówczas, gdy występuje jedynie obrzęk języka, bez zaburzeń oddechowych, pacjenci mogą wymagać przedłużonej obserwacji, gdyż leczenie lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami może okazać się niewystarczające.

Bardzo rzadko obserwowano przypadki zgonu spowodowanego obrzękiem naczynioruchowym krtani lub języka. U pacjentów z obrzękiem języka, głośni lub krtani może wystąpić niedrożność dróg oddechowych, szczególnie u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg oddechowych. Jeżeli wystąpi obrzęk języka, głośni lub krtani, który może spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy niezwłocznie zastosować odpowiednie leczenie, które może obejmować podskórne podanie od 0,3 ml do 0,5 ml roztworu adrenaliny w rozcieńczeniu 1:1000 i (lub) zapewnić drożność dróg oddechowych.

Odnotowano, że częstość występowania obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej otrzymujących inhibitory ACE jest większa w porównaniu z pacjentami rasy białej. Jednakże, wydaje się, że u osób rasy czarnej występuje zwiększone ryzyko występowania obrzęku naczynioruchowego.

Ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE może być większe u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, nie związanym z leczeniem inhibitorem ACE (patrz punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych inhibitorami ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych. Reakcji tych można uniknąć poprzez odpowiednio wczesne przerwanie stosowania inhibitorów ACE przed rozpoczęciem każdego odczulania.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy LDL

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE dochodziło do groźnych dla życia reakcji rzekomoanafilaktycznych podczas aferezy LDL (lipoprotein o małej gęstości) z zastosowaniem siarczanu dekstranu. Reakcji tych można uniknąć, poprzez czasowe przerwanie stosowania inhibitorów ACE przed każdym zabiegiem aferezy.

Kaszel

W trakcie stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny może wystąpić kaszel. Co jest charakterystyczne, kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia inhibitorami ACE. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem inhibitorów ACE.

Zabiegi chirurgiczne i znieczulenie ogólne

U pacjentów poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym lub znieczulanych przy pomocy preparatów powodujących niedociśnienie tętnicze, enalapryl hamuje wytwarzanie angiotensyny II w odpowiedzi na kompensacyjne wydzielanie reniny. Niedociśnienie tętnicze spowodowane tym mechanizmem można skorygować przez zwiększenie objętości krwi krążącej (patrz punkt 4.5).

Ciąża i laktacja

Leczenia inhibitorami ACE nie należy rozpoczynać w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, jeżeli jest to konieczne (patrz punkt 4.3 oraz 4.6).

Nie zaleca się stosowania enalaprylu w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory ACE, enalapryl jest wyraźnie mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu niskiej aktywności reniny w osoczu występującej w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Hydrochlorotiazyd

Zaburzenia czynności nerek

Tiazydy mogą okazać się niewskazane u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i są nieskuteczne w pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 30 ml/minutę lub niższym (np. umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek) (patrz punkt 4.2 oraz Enalaprylu maleinian i

hydrochlorotiazyd/Zaburzenia czynności nerek i Enalaprylu maleinian/Zaburzenia czynności nerek w punkcie 4.4).

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny wynoszący <80 ml/minutę) Enarenal Plus może być podany jedynie wówczas, gdy stopniowe dostosowanie dawki poszczególnych składników w oddzielnych produktach potwierdzi zasadność ich podania w dawkach występujących w produkcie złożonym.

Choroby wątroby

Tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, gdyż nieznaczne zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą przyspieszyć rozwój śpiączki wątrobowej (patrz Enalaprylu maleinian/Niewydolność wątroby w punkcie 4.4).

Wpływ na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

Tiazydowe leki moczopędne mogą zaburzać tolerancję glukozy. U chorych na cukrzycę może zachodzić konieczność dostosowania dawkowania insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych (patrz Enalaprylu maleinian/Cukrzyca w punkcie 4.4).

Tiazydy mogą powodować zmniejszenie stężenia sodu, magnezu i potasu w surowicy krwi.

Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może wiązać się ze zwiększeniem stężenia cholesterolu i triglicerydów, jednakże przy dawce 12,5 mg w jakiej hydrochlorotiazyd występuje w produkcie leczniczym Enarenal Plus, wpływ ten był minimalny lub nie występował wcale.

Ponadto, w badaniach klinicznych z zastosowaniem hydrochlorotiazydu w dawce 6 mg nie opisano znaczącego wpływu na stężenie glukozy, cholesterolu, triglicerydów, sodu, magnezu lub potasu.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować okresowe, niewielkie zwiększenie stężenia wapnia w surowicy przy braku stwierdzonych zaburzeń metabolizmu wapnia. Znaczna hiperkalcemia może wskazywać na utajoną nadczynność przytarczyc. Tiazydowe leki moczopędne należy odstawić przed wykonaniem badania czynności przytarczyc.

U niektórych pacjentów tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i/lub prowadzić do wystąpienia dny moczanowej. Działanie zwiększające stężenie kwasu moczowego wydaje się być zależne od dawki. Jednakże enalapryl może zwiększać wydalanie kwasu moczowego z moczem, znosząc hiperurykemiczne działanie hydrochlorotiazydu.

Podobnie jak u innych pacjentów przyjmujących leki moczopędne, okresowo należy wykonywać oznaczenia stężenia elektrolitów w surowicy.

Tiazydowe leki moczopędne (w tym hydrochlorotiazyd) mogą powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia i zasadowica hipochloremiczna). Objawami ostrzegawczymi zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej są: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, ospałość, senność, niepokój ruchowy, bóle i bolesne skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, tachykardia i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i wymioty.

Mimo, iż w trakcie leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może rozwinąć się hipokaliemia, jednocześnie przyjmowany enalapryl może zmniejszać jej nasilenie.

Ryzyko hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, w przypadku nasilonej diurezy lub niedostatecznej podaży doustnej elektrolitów oraz u pacjentów leczonych równocześnie kortykosteroidami lub ACTH (patrz punkt 4.5).

Hiponatremia może wystąpić u pacjentów z obrzękami w czasie upałów. Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zwykle nie wymaga leczenia.

Wykazano, że tiazydowe leki moczopędne zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Test antydopingowy

Hydrochlorotiazyd będący składnikiem tego produktu leczniczego może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.

Reakcje nadwrażliwości

U pacjentów otrzymujących tiazydowe leki moczopędne, reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić niezależnie od przypadków alergii i astmy oskrzelowej występujących w wywiadzie.

Odnotowano przypadki zaostrzenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego układowego, w następstwie przyjmowania tiazydowych leków moczopędnych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne stosowanie takich leków, może zwiększać hipotensyjne działanie enalaprylu.

Jednoczesne stosowanie z nitrogliceryną, innymi azotanami lub innymi lekami rozszerzającymi naczynia może powodować dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE i litu obserwowano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz nasilenie jego toksycznego działania. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE tiazydowych leków moczopędnych może powodować dalsze zwiększanie stężenia litu i jego działania toksyczne.

Nie zaleca się stosowania produktu Enarenal Plus z litem jednak, gdy takie skojarzenie jest konieczne, należy często kontrolować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym inhibitory cyklooksygenazy-2

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 mogą zmniejszać

działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. Tak więc, działanie

przeciwnadciśnieniowe antagonistów receptora angiotensyny II, inhibitorów ACE lub leków

moczopędnych może być osłabione podczas stosowania NLPZ w tym selektywnych inhibitorów

cyklooksygenazy-2.

Dodatkowo niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory cyklooksygenazy-2) stosowane jednocześnie z antagonistami receptora II angiotensyny lub inhibitorami ACE wywierają addycyjne działanie na zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą powodować pogorszenie czynności nerek. Skutki tego działania są zazwyczaj przemijające.

W rzadkich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, takich jak pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci odwodnieni. Dlatego połączenie to należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Enalaprylu maleinian

Leki moczopędne oszczędzające potas lub preparaty potasu

Inhibitory ACE zmniejszają utratę potasu wywołaną przez leki moczopędne. Leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, eplerenon, triamteren czy amiloryd oraz preparaty potasu lub zamienniki soli zawierające potas mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Jeżeli jednoczesne podawanie tych preparatów i enalaprylu jest konieczne, ze względu na stwierdzoną hipokaliemię, należy zachować szczególną ostrożność oraz często kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne (tiazydowe lub pętlowe leki moczopędne)

Wcześniejsze leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych może powodować na początku leczenia enalaprylem hipowolemię i ryzyko niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Działanie hipotensyjne można zmniejszyć przez odstawienie leku moczopędnego, zwiększenie podaży płynów lub soli w diecie.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/leki znieczulające/narkotyczne Jednoczesne stosowanie niektórych leków znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Sole złota

U pacjentów otrzymujących jednocześnie iniekcyjne postacie soli złota (aurotiojabłczan sodu) oraz inhibitory ACE, w tym enalapryl, obserwowano rzadko przypadki działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem nitratów (zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi).

Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą zmniejszać działanie hipotensyjne inhibitorów ACE.

Alkohol

Alkohol nasila hipotensyjne działanie inhibitorów ACE.

Leki przeciwcukrzycowe

Jednoczesne podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może nasilać działanie hipoglikemizujące z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Występowanie tego zjawiska dotyczy w szczególności pierwszych tygodni leczenia skojarzonego oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Kwas acetylosalicylowy, leki przeciwpłytkowe, f-adrenolityki

Enalapryl może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach kardiologicznych), lekami przeciwpłytkowymi i P-adrenolitykami.

Hydrochlorotiazyd

Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie szkieletowe Tiazydowe leki moczopędne mogą nasilać działanie tubokuraryny.

Alkohol, barbiturany i opioidowe leki przeciwbólowe Mogą nasilać hipotonię ortostatyczną.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina)

Jednoczesne podawanie leków przeciwcukrzycowych oraz tiazydowych leków moczopędnych może wymagać dostosowania dawki leku przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.8).

Żywice cholestyramina i kolestypol

Żywice jonowymienne zaburzają wchłanianie hydrochlorotiazydu z przewodu pokarmowego.

Pojedyncze dawki cholestyraminy lub kolestypolu wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio o 85% i 43%.

Wydłużenie odcinka QT (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol)

Zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia wywołana przez lek zwiększa pobudliwość serca oraz toksyczność glikozydów naparstnicy (np. zwiększona pobudliwość komór).

Kortykosteroidy, ACTH

Mogą prowadzić do nasilonej utraty elektrolitów, szczególnie hipokaliemii wywołanej przez tiazydowe leki moczopędne.

Leki moczopędne kaliuretyczne (np. furosemid), karbenoksolon lub leki przeczyszczające Hydrochlorotiazyd może zwiększać utratę potasu i (lub) magnezu.

Aminy presyjne (np. noradrenalina)

Reakcja na leki obkurczające naczynia może być zmniejszona.

Leki cytostatyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat)

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie leków cytostatycznych przez nerki nasilając ich działanie mielosupresyjne.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Enalapryl:_

Stosowanie inhibitorów ACE nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży

(patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne nie dostarczyły wystarczających dowodów na ryzyko teratogennego wpływu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu tego ryzyka. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba, że dalsze leczenie inhibitorami ACE jest niezbędne.

W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE, a w razie potrzeby zastosować leczenie alternatywne.

Ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko fetotoksyczności (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksycznego wpływu na noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia). (Patrz punkt 5.3). W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie ultrasonograficznego badania czynności nerek oraz czaszki. Noworodki, których matki stosowały inhibitory ACE należy dokładnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkt 4.3 oraz 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, a szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, są ograniczone. Badania przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu, stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może pogorszyć perfuzję łożysko-płód oraz może powodować u płodu i noworodka żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenię.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego w związku z ryzykiem zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska, bez korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być wykorzystywany w celu leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy żadne inne leczenie nie może być zastosowane.

Okres karmienia piersią

Enalapryl:

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenia w mleku (patrz punkt 5.2). Chociaż te stężenia wydają się nie mieć znaczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania leku Enarenal Plus podczas okresu karmienia piersią wcześniaków oraz przez kilka pierwszych tygodni po porodzie ze względu na potencjalne oddziaływanie na układ krążenia i na nerki, oraz ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego.

W przypadku starszych dzieci, można rozważyć stosowanie leku Enarenal Plus u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest konieczne u matki, ale należy obserwować, czy u dziecka nie występują działania niepożądane.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd w małych ilościach jest wydzielany do mleka matki. Stosowanie tiazydów w dużych dawkach nasila diurezę i może hamować wytwarzanie mleka. Stosowanie leku Enarenal Plus w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, a przyjmowane dawki powinny być najmniejszymi dawkami skutecznymi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano w oparciu o klasyfikację układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna)

Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, trombocytopenia, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, pancytopenia, limfadenopatia, zaburzenia autoimmunologiczne.

Zaburzenia endokrynologiczne

Nie znana: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: hipokaliemia, zwiększone stężenie cholesterolu, zwiększone stężenie triglicerydów, hiperurykemia

Niezbyt często: hipoglikemia (patrz punkt 4.4), hipomagnezemia, dna moczanowa**

Rzadko: zwiększone stężenie glukozy we krwi Bardzo rzadko: hiperkalcemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Często: bóle głowy, depresja, omdlenia, zaburzenia smaku

Niezbyt często: dezorientacja, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy, zmniejszone libido**

Rzadko: niezwykłe marzenia senne, zaburzenia snu, niedowład (w wyniku hipokaliemii)

Zaburzenia oka:

Bardzo często: nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często: szumy w uszach

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często: zawroty głowy

Często: niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, tachykardia

Niezbyt często: uderzenia gorąca, uczucie kołatania serca, zawał mięśnia sercowego lub incydent mózgowo-naczyniowy* prawdopodobnie wtórny do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Rzadko: objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często: kaszel Często: duszność

Niezbyt często: wodnisty wyciek z nosa, ból gardła i chrypka, skurcz oskrzeli i (lub) astma Rzadko: nacieki w płucach, niewydolność oddechowa (zapalenie płuc i obrzęk płuc), katar, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności Często: biegunka, bóle brzucha

Niezbyt często: niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość w ustach, wrzód żołądka, wzdęcia**

Rzadko: zapalenie jamy ustnej i (lub) afty, zapalenie języka Bardzo rzadko: obrzęk jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: niewydolność wątroby, martwica wątroby (może być śmiertelna), zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), żółtaczka, zastój żółci (szczególnie u pacjentów z istniejącą wcześniej kamicą żółciową)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka (rumień), reakcje z nadwrażliwości i (lub) obrzęk naczynioruchowy: obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często: nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów

Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, plamica, toczeń rumieniowaty układowy, pęcherzyca, erytrodermia

Opisano również zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród wymienionych objawów: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśni i (lub) zapalenie mięśni, bóle stawów i (lub) zapalenie stawów, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych w surowicy, przyspieszone OB, eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić wysypka, nadwrażliwość na światło i inne objawy skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: skurcze mięśni*

Niezbyt często: bóle stawów**

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz Rzadko: skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: impotencja Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: astenia

Często: ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka

Badania diagnostyczne:

Często: hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Niezbyt często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w

surowicy.

*W badaniach klinicznych częstość opisywanych incydentów była porównywalna u pacjentów w grupie kontrolnej oraz w grupie otrzymującej placebo.

** Obserwowane przy dawkach 12,5 mg i 25 mg hydrochlorotiazydu

*** Częstość skurczów mięśni określana jako częsta występuje przy dawkach 12,5 mg i 25 mg hydrochlorotiazydu, podczas gdy częstość występowania określana jako niezbyt częsta związana była z dawką 6 mg.

4.9 Przedawkowanie

Brak konkretnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu leczniczego Enarenal Plus. Leczenie ma charakter objawowy i podtrzymujący. Należy przerwać leczenie produktem Enarenal Plus i uważnie obserwować pacjenta.

Zalecane postępowanie obejmuje prowokowanie wymiotów, podanie węgla aktywowanego, podanie środków przeczyszczających, jeśli lek został przyjęty niedawno, wyrównanie równowagi wodno-elektrolitowej oraz leczenie niedociśnienia odpowiednimi metodami.

Enalaprylu maleinian

W zależności od stopnia przedawkowania można spodziewać się następujących objawów: ciężkie niedociśnienie tętnicze po ok. 6 godzinach po przyjęciu tabletek, ze współistniejącym zahamowaniem układu renina- angiotesyna i stanem osłupienia. Innymi objawami mogą być: wstrząs krążeniowy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, kołatanie serca, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Po przyjęciu enalaprylu w dawkach 300 mg i 440 mg, stężenie enalaprylatu w osoczu było odpowiednio 100- i 200- krotnie większe niż po przyjęciu stosowanych dawek terapeutycznych.

Jeżeli wystąpi objawowe niedociśnienie tętnicze należy ułożyć pacjenta w pozycji jak we wstrząsie, podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. Należy rozważyć podanie angiotensyny II w postaci wlewu dożylnego i (lub) podanie dożylnie katecholamin. Jeśli przyjęcie leku wystąpiło niedawno, aby zmniejszyć wchłanianie preparatu, należy zahamować wchłanianie (np. wywołać wymioty, wykonać płukanie żołądka, podać środki adsorbujące i siarczan sodu).

Enalaprylat może być usunięty z krążenia za pomocą hemodializy (patrz także punkt 4.4).

W przypadku bradykardii nie poddającej się leczeniu farmakologicznemu, należy zastosować elektrostymulację serca. Należy kontrolować parametry życiowe, często oznaczać stężenie kreatyniny i elektrolitów w surowicy.

Hydrochlorotiazyd

Najczęstsze, obserwowane objawy przedawkowania wywoływane są utratą elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) oraz utratą wody na skutek nasilonej diurezy.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie glikozydy naparstnicy, hipokaliemia może nasilać zaburzenia rytmu serca.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Enalapryl w połączeniu z lekami moczopędnymi Kod ATC: C09 BA02

Enalaprylu maleinian

Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) jest dipeptydazą peptydylu katalizującą przekształcanie angiotensyny I do substancji wywołującej skurcz naczyń krwionośnych - angiotensyny II. Po wchłonięciu, enalapryl jest hydrolizowany do enalaprylatu, który hamuje ACE, co prowadzi do zwiększenia aktywności reniny w osoczu (w następstwie zahamowania ujemnego sprzężenia zwrotnego uwalniania reniny), a w konsekwencji do zmniejszonego wydzielania aldosteronu.

ACE jest identyczny z kinazą II. W ten sposób enalapryl może także hamować rozkład bradykininy -peptydu silnie rozszerzającego naczynia krwionośne. Jednakże, znaczenie tego w działaniu terapeutycznym enalaprylu nie zostało wyjaśnione. Wprawdzie mechanizmem, dzięki któremu enalapryl obniża ciśnienie krwi, jest pierwotne hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, jednak enalapryl działa hipotensyjnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i małym stężeniem reniny.

Enalaprylu maleinian - hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym oraz lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, zwiększającym aktywność reniny w osoczu.

Mimo, iż enalapryl w monoterapii wywiera działanie przeciwnadciśnieniowe, nawet u pacjentów z nadciśnieniem niskoreninowym, stosowany w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem powoduje jeszcze większe obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z tej grupy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym maleinian enalaprylu wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w surowicy w ciągu jednej godziny od podania. W oparciu o badanie stężenia leku w moczu, stopień wchłaniania enalaprylu po doustnym podaniu maleinianu enalaprylu wynosi około 60%.

Po wchłonięciu podany doustnie enalapryl ulega szybkiej i intensywnej hydrolizie do enalaprylatu, silnego inhibitora konwertazy angiotensyny. Maksymalne stężenie enalaprylatu w osoczu występuje w czasie 3 do 4 godzin po doustnym podaniu maleinianu enalaprylu. Głównymi składnikami w moczu są enalaprylat, stanowiąc około 40% podanej dawki oraz enalapryl w postaci niezmienionej. Poza przekształceniem do enelaprylatu, nie ma dowodów na inne istotne przemiany metaboliczne enalaprylu.

Profil stężenia enalaprylatu w surowicy wskazuje na przedłużoną fazę końcową, która może odpowiadać wiązaniu z ACE. U osób z prawidłową czynnością nerek stężenia enalaprylatu w surowicy w stanie stacjonarnym uzyskiwano w czwartym dniu stosowania enalaprylu maleinianu. Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie enalaprylu z przewodu pokarmowego.

Stopień wchłaniania i hydrolizy enalaprylu jest zbliżony dla różnych dawek mieszczących się w przedziale zalecanych dawek terapeutycznych.

Dystrybucja

Badania prowadzone na psach wskazują, że enalapryl tylko w nieznacznym stopniu przekracza barierę krew-mózg, a jeśli nawet, enalaprylat nie przedostaje się do mózgu. Enalapryl przekracza barierę łożyska. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, nie przekracza jednak bariery krew-mózg.

Biotransformacj a

Poza przekształceniem do enelaprylatu, nie ma dowodów na inne istotne przemiany metaboliczne enalaprylu. Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale szybko wydalany przez nerki.

Wydalanie

Enalapryl jest wydalany przede wszystkim przez nerki. Głównymi składnikami w moczu są enalaprylat, stanowiąc około 40% podanej dawki oraz enalapryl w postaci niezmienionej. Po podaniu wielokrotnym efektywny okres półtrwania, uwzględniając kumulację, wynosi 11 godzin.

Stężenie hydrochlorotiazydu w osoczu utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Średni okres półtrwania wynosi od 5,6 do 14,8 godzin.

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, lecz szybko wydalany przez nerki. W ciągu 24 godzin wydala się nie mniej niż 61% przyjętej dawki doustnej leku.

Laktacja

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg leku pięciu kobietom po porodzie średnie maksymalne stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 1,7 ąg/l (przedział od 0,54 do 5,9 ąg/l) po upływie 4 do 6 godzin od przyjęcia leku. Średnie maksymalne stężenie enalaprylatu w mleku wynosiło 1,7 ąg/l (przedział od 1,2 do 2,3 ąg/l); maksymalne stężenia odnotowywano w różnych porach w okresie 24 godzin. Przy zastosowaniu danych dotyczących maksymalnych stężeń leku w mleku kobiecym szacuje się, że dziecko karmione wyłącznie piersią otrzymałoby maksymalnie około 0,16% dawki dostosowanej do masy ciała matki. U kobiety przyjmującej doustnie 10 mg enalaprylu na dobę przez 11 miesięcy maksymalne stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 2 ąg/l po upływie 4 godzin od przyjęcia leku, a maksymalne stężenie enalaprylu wynosiło 0,75 ąg/l około 9 godzin po przyjęciu leku. Całkowita ilość enalaprylu i enalaprylatu w mleku kobiety mierzona w okresie 24 godzin wynosiła odpowiednio 1,44 ąg/l i 0,63 ąg/l. Stężenia enalaprylatu w mleku były niewykrywalne (<0,2 ąg/l) po upływie 4 godzin od przyjęcia pojedynczej dawki 5 mg enalaprylu u jednej z kobiet i dawki 10 mg u dwóch matek; nie określono stężenia enalaprylu.

Szczególne grupy pacjentów

Enalaprylat można usunąć z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak istotnych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Sodu wodorowęglan Skrobia żelowana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA/Al/PVC/Al.

30 lub 60 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18588

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.08.2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Enarenal plus