+ iMeds.pl

Enaros 7,5 mgUlotka Enaros

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Enaros, 7,5 mg, tabletki

Meloxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Enaros i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Enaros

3.    Jak przyjmować lek Enaros

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enaros

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Enaros i w jakim celu się go stosuje

Lek Enaros ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi/przeciwreumatycznymi (NLPZ).

Enaros jest stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

Wskazania do stosowania leku Enaros:

- krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób zwyrodnieniowych stawów, takich jak:

•    reumatoidalne zapalenia stawów;

•    młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów;

•    zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Enaros

Kiedy nie przyjmować leku Enaros

•    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub karmi piersią

•    jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

• jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

•    jeśli u pacjenta w wyniku przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występował kiedykolwiek świszczący oddech, polipy nosa (niedrożność nosa spowodowana opuchlizną błony śluzowej nosa) z wyciekiem z nosa, opuchlizna (obrzęk naczynioruchowy) skóry lub błon śluzowych, pokrzywka (piekąca wysypka)

•    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała nawracająca choroba wrzodowa przewodu pokarmowego lub nawracające krwawienia z przewodu pokarmowego (wrzód lub krwawienia z żołądka lub jelit)

•    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z przewodu pokarmowego (krwawienia z żołądka lub jelit) spowodowane wcześniejszym leczeniem lekami NLPZ

•    jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek rodzaj krwawień lub jeśli pacjent cierpiał kiedykolwiek na krwawienia z naczyń mózgowych (krwawienia z mózgu)

•    je śli u pacj enta występuj e poważna choroba wątroby

•    jeśli u pacjenta występuje poważna choroba nerek i nie jest on dializowany

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Enaros nie jest odpowiedni jeśli pacjent wymaga niezwłocznego złagodzenia ostrego bólu.

Przed zastosowaniem leku Enaros należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

• jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał na zapalenie przełyku lub nieżyt (zapalenie) żołądka, choroba wrzodow lub krwawienia z przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienia z żołądka lub jelit) lub jakąkolwiek inną chorobę żołądka lub jelit, np. wrzodziej ące zapalenie okrężnicy, chorobę Crohna

• jeśli pacjent ma problemy z sercem, wystąpił u niego udar mózgu lub uważa, że może wystąpić u niego zwiększone ryzyko tych schorzeń (np. ma zwiększone ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy)

•    jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi

• jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie dotyczących układu pokarmowego

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca

•    jeśli u pacj enta występuj e astma

• jeśli pacjent znajduje się w stanie hipowolemii (zmniejszona objętość krwi), która może wystąpić w przypadku poważnej utraty krwi lub oparzeń, przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego lub przyjmowania zbyt malej objętości płynów

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi

•    w czasie ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania tego leku

• jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, ponieważ Enaros może utrudniać zaj ście w ciążę

W rzadkich przypadkach Enaros może oddziaływać na krwinki białe, powodując osłabienie odporności organizmu na zakażenia. W przypadku wystąpienia infekcji z objawami takimi jak gorączka z szybkim pogarszaniem stanu ogólnego pacjenta, lub gorączki z miejscowymi objawami infekcji takimi jak ból karku/gardła/jamy ustnej lub trudności z oddawaniem moczu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i wykonać badania krwi celem wykluczenia obniżonej ilości krwinek białych (agranulocytoza). Ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowanych lekach.

Należy przerwać przyjmowanie leku Enaros i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia opuchlizny, na przykład twarzy i (lub) j ęzyka i (lub) gardła i (lub) trudności z połykaniem lub pokrzywki razem z trudnościami z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy).

W związku z użyciem meloksykamu zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu wysypki skóme(zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka), początkowo pojawiające się jako czerwonawe plamki o tarczowatym kształcie lub koliste wykwity często z centralnie umieszczonymi, wypukłymi pęcherzami. Do dodatkowych oznak włączają się wrzody w jamie ustnej, gardle, owrzodzenie nosa, genitaliów oraz zapalenie spojówek (czerwone i nabrzmiałe oczy). Tym potencjalnie zagrażaj ącym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy podobne do grypy. Wysypka może nasilić się aż po rozprzestrzenienie się w postaci pęcherzy lub złuszczania się naskórka. Największe ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych przypada na pierwsze tygodnie leczenia.

Jeżeli u pacjenta rozwinął się zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka w czasie stosowania meloksykamu, nie wolno w przyszłości wznawiać u tego pacjenta podawania meloksykamu. Jeśli u pacjenta rozwinęła się wysypka lub objawy skórne, należy przerwać przyjmowanie leku Enaros, pilnie zwrócić się po poradę do lekarza i poinformować go o przyjmowaniu tego leku.

Enaros może maskować objawy istniej ącego zakażenia.

Pacjenci z występującymi w przeszłości zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku, powinni skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów brzusznych, szczególnie na początku leczenia.

W przypadku zaburzenia czynności nerek przed rozpoczęciem przyjmowania leku Enaros należy skonsultować się z lekarzem. Czynność nerek może ulec zaburzeniu z powodu wieku, niewydolności serca, choroby wątroby, choroby nerek, podawania leków moczopędnych lub utraty krwi w następstwie zabiegu chirurgicznego. U pacjentów z niewydolnością serca lub nadciśnieniem krwi mogą występować opuchlizny. Nie należy równocześnie stosować innych leków przeciwreumatycznych.

Leki takie jak Enaros, mogą powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru. Zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne w przypadku dużych dawek i długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Enaros jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Lek Enaros a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na działanie lecznicze leku Enaros może mieć wpływ jego stosowanie równocześnie z innymi lekami. Są to:

•    cholestyramina, stosowana w celu obniżania zwiększonego stężenia cholesterolu, gdyż może ona powodować osłabienie działania leku Enaros.

•    leki wpływające na krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe lub zmniejszające agregację płytek krwi), takie jak warfaryna lub heparyna czy kwas acetylosalicylowy (aspiryna), gdyż mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień.

•    kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i inne podobne niesteroidowe leki przeciwbólowe (NLPZ,

w tym inhibitory COX-2). W przypadku ich stosowania łącznie z lekiem Enaros, może wystąpić zwiększone ryzyko krwawień lub choroby wrzodowej układu pokarmowego.

•    metotreksat, stosowany w leczeniu raka, łuszczycy i chorób reumatycznych, ponieważ lek Enaros może nasilać jego działanie oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

• leki diuretyczne (leki moczopędne) i leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak inhibitory ACE, betablokery i antagoniści receptora angiotensyny-II.

•    lit, stosowany w różnych chorobach psychicznych, ponieważ lek Enaros może nasilać jego działanie.

•    cyklosporyna, takrolimus, stosowane w celu hamowania czynności układu odpornościowego, ponieważ równoczesne stosowanie obu leków może nasilać ryzyko wystąpienia problemów

z nerkami.

•    kortykosteroidy, stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych, ponieważ mogą powodować zwiększone ryzyko działań ubocznych dotyczących układu pokarmowego.

•    leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), ponieważ mogą powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

•    skuteczność wkładek wewnątrzmacicznych antykoncepcyjnych może zostać zmniejszona.

Enaros z jedzeniem i piciem

Lek Enaros należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Enaros, podobnie jak inne leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn, może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Lek Enaros nie może być stosowany przez kobiety podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Kobiety, które planuj ą ciążę lub są w ciąży powinny unikać stosowania leku Enaros.

Stosowanie leku na każdym etapie ciąży może zostać wdrożone tylko i wyłącznie, jeśli tak zadecydował lekarz.

Enaros przenika do mleka kobiet karmiących piersią i nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane w postaci zaburzeń widzenia, senności i zawrotów głowy.

W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pacjent jest odpowiedzialny za podj ęcie decyzji, czy jego stan pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych lub wykonywanie prac wymagaj ących szczególnej koncentracji. Jednym z czynników powoduj ących ograniczenie powyższych zdolności jest stosowanie leków, ze względu na ich działania i (lub) działania niepożądane. Te działania i działania niepożądane opisano w innych punktach niniejszej ulotki. Z tego względu, należy się zapoznać ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w ulotce, gdyż będą one wskazówką. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Enaros zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Enaros

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych, to: 7,5 mg raz na dobę (1 tabletka).

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 7,5 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Enaros nie może być podawany dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podawania

Tabletki należy połknąć, popijając wodą lub innym płynem, podczas posiłku.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Enaros jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Enaros

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyj ęcia leku Enaros

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Enaros

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią poniższe objawy, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i powiedzieć o nich lekarzowi:

•    Ciężkie wysypki skórne, w tym czerwonawe plamki o tarczowatym kształcie lub koliste wykwity, pęcherze lub złuszczanie się naskórka i wrzody w jamie ustnej, gardle, owrzodzenie nosa, genitaliów oraz zapalenie spojówek (czerwone i nabrzmiałe oczy) (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka), patrz punkt 2. (Częstość: rzadko)

•    Poważne reakcje alergiczne z objawami takimi, jak twarzy, warg, ust, jamy ustnej lub gardła, utrudnione oddychanie, pokrzywka (piekąca wysypka), duszności (obrzęk naczynioruchowy). (Częstość: niezbyt często)

•    Infekcja z objawami takimi, jak gorączka z szybkim pogarszaniem stanu ogólnego pacjenta, lub gorączki z miejscowymi objawami infekcji, takimi jak ból karku/gardła/jamy ustnej lub trudności z oddawaniem moczu (agranulocytoza). (Częstość: bardzo rzadko)

•    Krwawienie z żołądka lub jelit, objawiające się krwawymi wymiotami lub oddawaniem czarnych stolców. (Częstość: niezbyt często)

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o ewentualnym zauważeniu u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych ze strony żołądka lub jelit, występujących na początku leczenia (np. ból żołądka, zgaga, złe samopoczucie (nudności) lub zbieranie się na wymioty (mdłości) lub o wcześniejszym wystąpieniu takich objawów ze strony dróg trawiennych, będących następstwem długotrwałego stosowania leków przeciwzapalnych (NLPZ), szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

W każdym momencie trwania leczenia mogą wystąpić wrzody w żołądku lub jelitach, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego. Zaburzenia te czasami mogą być ciężkie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i bardzo rzadko kończyły się zgonem.

Stosowanie leków takich jak Enaros może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia ataku serca lub udaru.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

•    niestrawność

•    złe samopoczucie (nudności) lub zbieranie się na wymioty (mdłości)

•    ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    uczucie pustki w głowie, ból głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    niedokrwistość

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem lub bez owrzodzenia, zapalenie błony śluzowej żołądka, odbijanie

•    świąd, wysypka

•    zaburzenia równowagi, zawroty głowy, senność, ospałość

•    podwyższenie ciśnienia krwi

•    uderzenia gorąca

•    zatrzymanie sodu i wody, które może spowodować świąd, wysypkę i opuchlizny (np. nóg z powodu nagromadzenia płynu (obrzęk); zwiększone stężenie potasu we krwi

•    wpływ na parametry czynnościowe nerek

•    reakcje alergiczne

•    wpływ na parametry czynnościowe wątroby

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

zapalenie przełyku powodujące utrudnione i bolesne przełykanie, owrzodzenie żołądka lub jelit, zapalenie lub zaostrzenie zapalenia jelita grubego, zaostrzenie choroby Crohna

•    zmiany nastroju, bezsenność (niezdolność do zaśnięcia), koszmary senne

•    splątanie

•    zaburzenia widzenia, na przykład niewyraźne widzenie

•    zapalenie spojówki w oku

•    ataki astmy (zaobserwowane u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)

•    wpływ na wartości parametrów krwi (np. zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi)

•    brzęczenie w uszach (szum w uszach)

•    kołatanie serca, niewydolność serca

•    donoszono o występowaniu potencjalnie zagrażających życiu wysypek skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka) (patrz punkt 2)

•    pokrzywka (piekąca wysypka)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

zapalenie skóry połączone ze złuszczaniem się naskórka (pęcherzowe zapalenie skóry); zróżnicowane zaczerwienienia/wysypki skórne często na ramionach i nogach (rumień wielopostaciowy)

•    przedziurawione wrzody żołądka lub jelit

•    zapalenie wątroby

•    ostra niewydolność nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   poważne reakcje alergiczne z objawami takimi, jak gorączka, wysypka, opuchlizna i nagły spadek ciśnienia krwi

•    stan splątania, dezorientacja

•    wysypki wywołane przez działanie światła słonecznego

Wyjątkowo mogą wystąpić poważne infekcje w przypadku ospy wietrznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Enaros

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Enaros

-    Substancją czynną leku jest meloksykam 7,5 mg.

-    Pozostałe składniki to: sodu cytrynian, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K25, krospowidon i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Enaros i co zawiera opakowanie

Jasnożółta, okrągła, płaska tabletka o średnicy 7 mm z rowkiem dzielącym na jednej stronie.

Blister (PVC/ PVDC/Aluminium)

Wielkość opakowania: 10, 20 lub 30 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca

Medochemie Ltd., Central Factory (Factory A)

1-10 Constantinoupoleos street, Limassol 3011 Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska    Enaros

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Enaros

Charakterystyka Enaros

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Enaros, 7,5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka 7,5 mg zawiera 18,75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Jasno żółta, okrągła, płaska tabletka o średnicy 7 mm z rowkiem dzielącym na jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

Wskazania do stosowania leku Enaros:

- krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób zwyrodnieniowych stawów, takich jak:

•    reumatoidalne zapalenia stawów;

•    młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów;

•    zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4).

- Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg/dobę (jedna tabletka 7,5 mg).

Nie należy przekraczać dawki 7,5 mg/dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 5.2):

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych powinni rozpocząć leczenie od dawki 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 5.2):

U pacjentów dializowanych z ciągłą niewydolnością nerek nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (np. pacjenci z klirensem kreatyniny większym niż 25 ml/minutę) nie jest wymagane zmniejszenie dawki. (Pacjenci niedializowani z ciągłą niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 5.2):

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Enaros jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Ten produkt leczniczy jest dostępny także w innych mocach, które mogą być bardziej właściwe. Sposób podawania Podanie doustne.

Całkowitą dawkę dobową należy przyj ąć jednorazowo popijaj ąc wodą lub innym płynem, podczas posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na meloksykam lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu do meloksykamu np. leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy (aspiryna).

Meloksykam jest przeciwwskazany w następuj ących przypadkach:

-    Dzieci i młodzież poniżej 16 lat;

-    Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ;

-    Trzeci trymestr ciąży oraz laktacja (patrz punkt 4.6);

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych;

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązane przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ;

-    Czynna lub nawracaj ąca choroba wrzodowa przewodu pokarmowego/krwawienie (co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);

-    Krwawienia żołądkowo-jelitowe, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień;

-    Ciężka niewydolność serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane mogą zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.2 oraz ryzyko dotyczące przewodu pokarmowego i układu sercowo-naczyniowego poniżej).

W przypadku niewystarczającego rezultatu działania terapeutycznego nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej, ani stosować dodatkowych leków z grupy NLPZ, gdyż może to zwiększać działanie toksyczne produktu bez wyraźnych korzyści terapeutycznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania meloksykamu wraz z innymi NLPZ, włącznie z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Meloksykam nie jest odpowiedni do stosowania u pacjentów wymagaj ących złagodzenia ostrych ataków bólu.

W przypadku braku poprawy po kilku dniach stosowania należy dokonać ponownej oceny korzyści klinicznych.

Przed rozpoczęciem leczenia meloksykamem należy się upewnić, że wszelkie podawane w wywiadzie przypadki zapalenia przełyku, żołądka i (lub) choroby wrzodowej żołądka zostały wyleczone.

Należy rutynowo zwracać uwagę na możliwość nawrotu tych chorób i na występowanie nawrotów choroby w trakcie leczenia meloksykamem.

Działanie na układ pokarmowy

Krwawienia z przewodu pokarmowego i powstawanie owrzodzeń lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, raportowano dla wszystkich NLPZ w każdym okresie leczenia, z objawami zwiastunowymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez takich objawów lub zdarzeń.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe wraz ze zwiększaniem dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwotokami lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz u osób w podeszłym wieku. Ci pacjenci powinni otrzymywać leczenie w najniższym dostępnym dawkowaniu. Skojarzone leczenie produktami leczniczymi działającymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) należy rozważyć u tych pacjentów, a także u pacjentów wymagaj ących jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) oraz innymi produktami leczniczymi podwyższaj ącymi ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci z toksycznymi działaniami na przewód pokarmowy w wywiadzie, szczególnie będący w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowych etapach leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymuj ących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, zwłaszcza takie jak heparyna w zastosowaniu leczniczym lub podawana pacjentom geriatrycznym, doustne kortykosteroidy, produkty lecznicze przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne włącznie z kwasem acetylosalicylowym podawane w dawkach przeciwzapalnych (> 1g jako dawka pojedyncza lub > 3 g jako całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia u pacjentów otrzymujących meloksykam krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, leczenie należy przerwać.

NLPZ powinno się podawać z ostrożnością pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ obserwowano zatrzymywanie płynów i powstawanie obrzęków w związku ze stosowaniem NLPZ.

Wykonanie kontroli klinicznej ciśnienia krwi u pacjentów z grup ryzyka jest zalecane przed rozpoczęciem leczenia oraz szczególnie zalecane w trakcie rozpoczynania leczenia meloksykamem.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach oraz w leczeniu długotrwałym) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni meloksykamem tylko i wyłącznie po starannym rozważeniu. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

Ostre, mogące zagrażać życiu reakcje skórne obejmujące złuszczaj ące zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczną nekrolizę naskórka (TEN), zgłaszano w związku ze stosowaniem meloksykamu. Pacjenci powinni być zapoznawani z oznakami i objawami oraz uważnie kontrolowani w zakresie wystąpienia reakcji skórnych. Najwyższe ryzyko wystąpienia SJS i TEN przypada na pierwsze tygodnie leczenia.

Jeżeli wystąpią oznaki lub objawy złuszczającego zapalenia skóry, SJS lub TEN (np. postępująca wysypka na skórze, często z pęcherzami i (lub) zmiany na błonach śluzowych) lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości, należy przerwać podawanie meloksykamu.

Najlepsze wyniki w leczeniu SJS i TEN daje wczesne zdiagnozowanie i natychmiastowe odstawienie każdego podejrzewanego produktu leczniczego. Wczesne przerwanie stosowania daje lepsze rokowania. Jeżeli u pacjenta rozwinęło się złuszczające zapalenie skóry, SJS lub TEN w czasie trwania leczenia meloksykamem, nie wolno w przyszłości wznawiać u tego pacjenta podawania meloksykamu.

Parametry czynności wątroby i nerek

Jak w przypadku większości leków z grupy NLPZ, zgłaszano sporadycznie zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny lub zmiany innych parametrów charakteryzuj ących czynność wątroby jak również zwiększone stężenie kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy krwi, a także nieprawidłowe wartości innych wyników badań laboratoryjnych. W większości przypadków były to zaburzenia niewielkie i przemijające.

W przypadku, gdy zaburzenia okażą się być znaczące lub utrzymują się, należy przerwać podawanie meloksykamu i przeprowadzić odpowiednie badania kontrolne.

W wyjątkowych sytuacjach, przyczyną poważnych powikłań infekcyjnych w obrębie skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Nie można wykluczyć udziału leków z grupy NLPZ w nasileniu tego rodzaju infekcji. Z tego względu zaleca się unikanie stosowania meloksykamu w przypadku ospy wietrznej.

Zaburzenia czynności nerek

Leki z grupy NLPZ poprzez hamowanie rozszerzaj ącego naczynia działania prostaglandyn nerkowych, mogą indukować czynnościową niewydolność nerek, poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej. Działanie to jest zależne od dawki. Na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki produktu leczniczego zalecana jest staranna kontrola diurezy i innych parametrów czynności nerek w przypadku pacjentów, których dotyczą wymienione poniżej czynniki ryzyka:

■    Podeszły wiek

■    Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny-II, sartanów, produktów leczniczych moczopędnych (patrz punkt 4.5)

■    Hipowolemia (bez względu na przyczynę)

■    Zastoinowa niewydolność serca

■    Niewydolność nerek

■    Zespół nerczycowy

■    Nefropatia toczniowa

■    Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy <25 g/l lub >10 punktów w skali Child-Pugh)

W rzadkich przypadkach stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy.

Dawka meloksykamu u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie nie powinna być większa niż 7,5 mg. Nie jest konieczna redukcja dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (np. u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie

W czasie podawania leków z grupy NLPZ może wystąpić zatrzymanie sodu, potasu i wody w organizmie, mogą one mieć również wpływ na natriuretyczne działanie produktów leczniczych moczopędnych. Ponadto, może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego produktów leczniczych przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 4.5).

W konsekwencji u pacjentów wrażliwych mogą wystąpić lub zaostrzyć się obrzęki, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Dlatego konieczna jest obserwacja kliniczna pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.2 i 4.3).

Hiperkaliemia

Rozwojowi hiperkaliemii może sprzyjać cukrzyca lub równoczesne podawanie produktów leczniczych zwiększających stężenie potasu we krwi (patrz punkt 4.5.). W takich przypadkach należy regularnie kontrolować stężenie potasu.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Działania niepożądane są często gorzej tolerowane przez pacjentów w podeszłym wieku, drobnej budowy i osłabionych, którzy w związku z tym powinni być poddani uważnej obserwacji.

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, u których często występuj ą zaburzenia czynności nerek, wątroby i serca. U pacjentów w podeszłym wieku obserwuje się większą częstotliwość działań niepożądanych spowodowanych leczeniem NLPZ. Dotyczy to szczególnie krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2).

Meloksykam, tak jak inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy istniejącej choroby zakaźnej.

Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych produktów leczniczych hamujących cyklooksygenazę / syntezę prostaglandyn, może zaburzać płodność i nie zaleca się jego stosowania przez kobiety planujące ciążę. W przypadku kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, lub które leczą się z powodu niepłodności, należy rozważyć zakończenie stosowania meloksykamu.

Enaros zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Interakcje farmakodynamiczne:

Inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy > 3g/dobę:

Jednoczesne stosowanie meloksykamu (patrz punkt 4.4) z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym również z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawkach przeciwzapalnych (> 1g jako dawka pojedyncza lub > 3 g jako całkowita dawka dobowa) nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy (np. glikokortykosteroidy):

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów wymaga ostrożności ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze przeciwzakrzepowe lub heparyna podawana w geriatrii lub w dawkach leczniczych:

Zwiększone ryzyko krwawienia wskutek hamowania czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. NLPZ mogą nasilić działanie produktów leczniczych przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i produktów leczniczych przeciwzakrzepowych lub heparyny podawanej w geriatrii lub w dawkach leczniczych (patrz punkt 4.4).

W pozostałych przypadkach stosowania heparyny niezbędna jest ostrożność z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawień.

W sytuacji, gdy nie można uniknąć takiego połączenia produktów leczniczych, konieczne jest uważne monitorowanie znormalizowanego wskaźnika INR (ang. International Normalized Ratio).

Produkty lecznicze trombolityczne i hamujące działanie płytek:

Zwiększone ryzyko krwawień z powodu hamowania czynności płytek i uszkodzenia błony śluzowej żołądka.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI):

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze moczopędne, inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny-II:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie produktów leczniczych moczopędnych i innych produktów leczniczych przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjenci odwodnieni lub pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) równoczesne podawanie inhibitora ACE lub antagonistów receptora angiotensyny-II i produktów leczniczych, które hamuj ą czynność cyklooksygenazy, może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek, włączaj ąc możliwość wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która na ogół jest stanem odwracalnym.

Stąd, tego typu leczenie skojarzone należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i okresowo w czasie jego trwania należy rozważyć monitorowanie czynności nerek (patrz również punkt 4.4).

Inne produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne): Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy związków, może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne (w wyniku zahamowania rozszerzającego naczynia działania prostaglandyn).

Inhibitory kalcyneuryny (np. cyklosporyna, takrolimus):

Leki z grupy NLPZ mogą nasilać nefrotoksyczne działanie inhibitorów kalcyneuryny poprzez wpływ na prostaglandyny nerkowe. Podczas leczenia skojarzonego należy kontrolować czynność nerek. Zalecane jest uważne monitorowanie funkcji nerek, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Wkładki domaciczne:

Opisywano zmniejszenie skuteczności wkładek domacicznych pod wpływem leków z grupy NLPZ. Zmniejszoną skuteczność wkładek domacicznych pod wpływem leków z grupy NLPZ opisywano już wcześniej, ale doniesienia te wymagają potwierdzenia.

Interakcje farmakokinetyczne (Wpływ meloksykamu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych)

Lit:

Leki z grupy NLPZ zwiększają stężenie litu we krwi (poprzez zmniejszenie wydalania litu przez nerki), które może osiągnąć wartości toksyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania litu i leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4). Jeżeli konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, należy uważnie monitorować stężenie litu w osoczu krwi na początku leczenia, podczas zmiany dawkowania i odstawiania meloksykamu.

Metotreksat:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać wydzielanie kanalikowe metotreksatu, zwiększaj ąc w ten sposób stężenie metotreksatu w osoczu krwi. Z tego powodu nie zaleca się równoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów otrzymujących duże dawki metotreksatu (ponad 15 mg/tydzień) (patrz punkt 4.4).

Ryzyko interakcji pomiędzy lekami zawieraj ącymi substancje z grupy NLPZ i metotreksatem należy uwzględnić również w przypadku pacjentów, którzy otrzymuj ą małe dawki metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. W przypadku konieczności leczenia skojarzonego wskazane jest monitorowanie obrazu krwi i czynności nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku, gdy leki z grupy NLPZ i metotreksat są podawane równocześnie w ciągu 3 dni, gdyż stężenie metotreksatu w osoczu krwi może wzrosnąć i spowodować zwiększoną toksyczność.

Pomimo, że farmakokinetyka metotreksatu (15 mg/tydzień) nie ulegała znaczącym zmianom podczas równoczesnego stosowania meloksykamu, należy uwzględnić, że NLPZ mogą znacząco zwiększać toksyczność hematologiczną metotreksatu (patrz powyżej). (Patrz punkt 4.8)

Interakcje farmakokinetyczne (Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę meloksykamu)

Cholestyramina:

Cholestyramina przyspiesza eliminacj ę meloksykamu poprzez zaburzenie krążenia wątrobowo-jelitowego, w wyniku czego klirens meloksykamu ulega zwiększeniu o 50%, a okres półtrwania zmniejsza się do 13 ± 3 godzin. Ta interakcja jest istotna klinicznie.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych podczas równoczesnego podawania produktów leczniczych zoboj ętniaj ących kwas żołądkowy, cymetydyny i digoksyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugeruj ą zwiększone ryzyko poronienia oraz powstania wad rozwojowych serca i powłok brzusznych po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko powstania wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego wzrosło od wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększonej liczby strat przed i poimplantacyjnych oraz zwiększonej śmiertelności zarodków i płodów. Ponadto u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, stwierdzono częstsze występowanie różnych wad rozwojowych, w tym w obrębie układu sercowo-naczyniowego.

Nie należy podawać meloksykamu w czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku przyjmowania meloksykamu przez kobietę, która usiłuje zajść w ciążę lub jest podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka produktu leczniczego powinna być tak mała, a okres leczenia tak krótki, jak to tylko możliwe.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą narazić

*    płód na:

•    działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

•    zaburzenie czynności nerek, które może przekształcić się w niewydolność nerek z małowodziem;

*    matkę i noworodka w końcowym okresie ciąży na:

•    wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet przy bardzo małych dawkach produktu leczniczego

•    zahamowanie czynności skurczowej macicy, prowadzące do opóźnienia lub wydłużenia porodu.

Z tego względu, meloksykam jest przeciwwskazany podczas trzeciego trymestru ciąży.

Karmienie piersią

Pomimo braku odpowiedniego doświadczenia z zastosowaniem meloksykamu, wiadomo, że leki z grupy NLPZ przenikają do mleka matki. Meloksykam jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Wpływ na płodność

Enaros, podobnie jak inne leki hamujące cyklooksygenazę / syntezę prostaglandyn, może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak na podstawie profilu farmakodynamicznego i zgłaszanych działań niepożądanych, wydaje się, że meloksykam nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na te zdolności. Jednakże, jeśli wystąpią zaburzenia widzenia lub senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaleca się powstrzymanie od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a) Opis ogólny

Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Najczęściej obserwowane objawy niepożądane pochodzą z przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem śmiertelne, w szczególności u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Podczas leczenia obserwowano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziej ącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej odnotowywano zapalenie żołądka.

Podane poniżej częstości występowania działań niepożądanych oparte są o ich występowanie w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia trwał co najmniej 14 dni. Dane bazują na wynikach badań klinicznych obejmujących 15 197 pacjentów, którym podawano meloksykam w formie doustnej w dawce dobowej 7,5 lub 15 mg przez okres do 1 roku.

Włączono również działania niepożądane, które zostały opublikowane w raportach dotyczących stosowania produktu dostępnego na rynku.

Częstość występowania działań niepożądanych została podana zgodnie z następującą klasyfikacją: Bardzo często (> 1/10); Często (> 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b) Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: Niedokrwistość

Rzadko:    Zaburzenia w morfologii krwi (w tym wzoru odsetkowego krwinek białych),

leukopenia; trombocytopenia

Zgłaszano bardzo rzadko przypadki agranulocytozy (patrz punkt c).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Reakcje alergiczne inne niż anafilaktyczne lub anafilaktoidalne Nieznana:    Reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:    Zmiany nastroju, bezsenność, koszmary senne

Nieznana:    Stan splątania, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego Często:    Uczucie pustki w głowie, bó1 głowy

Niezbyt często: Zawroty głowy,    senność,    ospałość

Rzadko:    Splątanie

Zaburzenia oka

Rzadko:    Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie; zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (zaburzenia równowagi)

Rzadko:    Szum w uszach

Zaburzenia serca

Rzadko:    Kołatanie serca,    niewydolność serca

Niewydolność serca zgłaszano w związku z leczeniem NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: Zwiększenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4), nagłe zaczerwienienia twarzy z uczuciem gorąca

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:    Zapoczątkowanie napadów astmy u niektórych pacjentów uczulonych na kwas

acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne leki z grupy NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunki Niezbyt często: Utajone lub zauważalne krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, odbijanie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, krwawe wymioty Rzadko:    Choroba wrzodowa dwunastnicy, zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy,

zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Crohna Bardzo rzadko: Perforacja przewodu pokarmowego

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje czasami mogą mieć ciężki przebieg i być potencjalnie śmiertelne zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności transaminaz lub stężenia bilirubiny)

Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka

Rzadko:    Ciężkie niepożądane reakcje skórne (SCARs): zgłaszano przypadki zespołu Stevensa-

Johnsona (SJS) i toksycznej nekrolizy naskórka (TEN) (patrz punkt 4.4); pokrzywka Bardzo rzadko: Pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy Nieznana:    Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5), nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) stężenia mocznika w surowicy)

Bardzo rzadko: Ostra czynnościowa niewydolność nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: Obrzęki, w tym obrzęki dolnych kończyn

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: Zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika)

c)    Informacje charakteryzujące indywidualne ciężkie i (lub) często występujące działania niepożądane

Opisywano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi produktami leczniczymi o potencjalnym działaniu mielotoksycznym (patrz punkt 4.5).

d) Działania niepożądane, których do tej pory nie zaobserwowano w odniesieniu do produktu, ale które przypisywane są innym związkom z tej klasy

Organiczne uszkodzenia nerek prawdopodobnie prowadzące do ostrej niewydolności nerek: informowano o pojedynczych przypadkach śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrej martwicy kanalikowej, zespołu nerczycowego i martwicy brodawek nerkowych (patrz punkt 4.4).

W wyjątkowych przypadkach w przebiegu ospy wietrznej mogą wystąpić poważne powikłania infekcyjne w obrębie skóry i tkanek miękkich.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy występuj ące po ostrym przedawkowaniu leków z grupy NLPZ są zwykle ograniczone do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólów w nadbrzuszu, które zwykle przemijaj ą po zastosowaniu leczenia wspomagającego. Mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego.

W przypadku ciężkiego zatrucia może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zaburzenie czynności wątroby, depresja oddechowa, śpiączka, drgawki, zapaść sercowo-naczyniowa i zatrzymanie czynności serca. Obserwowano reakcje anafilaktyczne podczas stosowania leków z grupy NLPZ, które mogą również pojawić się po przedawkowaniu.

Pacjenci po przedawkowaniu leków z grupy NLPZ powinni być leczeni objawowo i podtrzymuj ąco. W badaniu klinicznym wykazano przyspieszone wydalanie meloksykamu w wyniku podania doustnego cholestyraminy w dawce 4 g trzy razy w ciągu doby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe, przeciwzapalne i przeciwreumatyczne leki (NLPZ), oksykamy, kod ATC: M01AC06

Meloksykam jest niesteroidowym przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym lekiem (NLPZ) z grupy oksykamów, wykazującym działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Mechanizm działania

Działanie przeciwzapalne meloksykamu zostało udowodnione w klasycznych modelach zapalenia. Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, dokładny mechanizm działania pozostaje nieznany. Jednakże co najmniej jeden mechanizm działania jest wspólny dla wszystkich leków z grupy NLPZ (włączając meloksykam): hamowanie syntezy prostaglandyn, znanych mediatorów procesu zapalenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, co ma odzwierciedlenie w dużej biodostępności bezwzględnej, wynoszącej 89% po podaniu doustnym (kapsułki). Wykazano, że tabletki i kapsułki są biorównoważne.

Po podaniu pojedynczej dawki maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 5-6 godzinach w przypadku tabletek i kapsułek i po 2 godzinach w przypadku zawiesiny doustnej.

Po podaniu wielokrotnym stan równowagi był osiągany po 3 do 5 dni. Podanie raz na dobę prowadzi do osiągnięcia stężeń wykazujących stosunkowo niewielką fluktuację w zakresie 0,4 - 1,0 pg/ml dla

dawek wynoszących 7,5 mg oraz 0,8 - 2,0 ąg/ml dla dawek 15 mg (odpowiednio Cmin i Cmax w stanie równowagi). Maksymalne stężenie meloksykamu w osoczu w stanie równowagi jest osiągane po upływie 5 do 6 godzin odpowiednio w przypadku tabletek, kapsułek i zawiesiny doustnej.

Podczas kontynuacji leczenia przez okres dłuższy niż rok, stężenie produktu jest podobne do stężenia osiągniętego po raz pierwszy w stanie stacjonarnym. Jednoczesne przyjmowanie produktu leczniczego z pokarmem nie wpływa na wchłanianie meloksykamu.

Dystrybucja

Meloksykam jest bardzo silnie wiązany z białkami osocza, przede wszystkim z albuminami (99%). Meloksykam przenika do płynu maziowego osiągając stężenia w przybliżeniu równe połowie stężeń w osoczu. Objętość dystrybucji jest mała, średnio 11 l. Zmienność międzyosobnicza wynosi 30-40%.

Metabolizm

Meloksykam podlega intensywnej biotransformacji w wątrobie. Zidentyfikowano cztery różne metabolity meloksykamu w moczu, z których wszystkie są farmakodynamicznie nieczynne.

Główny metabolit, 5'-karboksymeloksykam (60% dawki), powstaje w wyniku oksydacji pośredniego metabolitu 5'-hydroksymetylomeloksykamu, który jest również wydalany w mniejszym stopniu (9% dawki). Badania in vitro sugerują, że CYP 2C9 odgrywa ważną rolę w tym szlaku metabolicznym, z niewielkim udziałem izoenzymu CYP 3A4. Aktywność peroksydazy u pacjenta jest prawdopodobnie odpowiedzialna za powstawanie dwóch innych metabolitów, które stanowią odpowiednio 16% i 4% podanej dawki.

Eliminacja.

Meloksykam wydalany jest głównie w postaci metabolitów, w równym stopniu w moczu i z kałem. Mniej niż 5% dobowej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem, podczas gdy tylko śladowe ilości substancji macierzystej są wydalane w moczu. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowy wynosi średnio 8 ml/min.

Liniowość lub nieliniowość

Meloksykam wykazuje liniową farmakokinetykę w zakresie dawek 7,5 mg - 15 mg po podaniu doustnym, jak i domięśniowym.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby/nerek:

Ani niewydolność wątroby, ani łagodna i umiarkowana niewydolność nerek nie wywiera istotnego wpływu na farmakokinetykę meloksykamu. W schyłkowej niewydolności nerek zwiększenie objętości dystrybucji może powodować zwiększenie stężenia wolnego meloksykamu i dobowa dawka 7,5 mg nie może zostać przekroczona (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku klirens osoczowy w stanie równowagi był nieznacznie mniejszy niż opisywany u młodszych pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksykologiczny meloksykamu opisany w badaniach przedklinicznych był identyczny jak innych leków z grupy NLPZ: owrzodzenia żołądka i nadżerka, martwica brodawek nerkowych po długotrwałym podawaniu dużych dawek u dwóch gatunków zwierząt.

Badanie wpływu doustnie podawanego meloksykamu na reprodukcj ę u szczurów wykazały zmniejszenie owulacji i zahamowanie implantacji oraz działania embriotoksyczne (zwiększenie przypadków resorpcji) dla dawek toksycznych dla samic od 1 mg/kg i większych. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcj ę prowadzonych na szczurach i królikach nie wykazano działania teratogennego w dawkach 4 mg/kg u szczurów i 80 mg/kg u królików.

Wywołujące zaburzenia dawki przekraczały dawkę terapeutyczną (7,5-15 mg) w zakresie od 10 do 5 razy większym od dawki podstawowej wyrażanej w mg/kg (osoba ważąca 75 kg).

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów syntezy prostaglandyn opisywano pod koniec ciąży działanie fetotoksyczne. Meloksykam nie wykazywał działania mutagennego, ani w badaniach in vitro ani in vivo. Nie zaobserwowano działania rakotwórczego u szczurów i myszy po podaniu dawek znacznie większych niż stosowane klinicznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu cytrynian

Laktoza j ednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Powidon K25

Krospowidon

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister (PVC/PVDC/Aluminium)

10, 20 lub 30 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15918

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23/11/2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Enaros