+ iMeds.pl

Envil gardło 1,5 mg + 1 mg + 17,42 mgUlotka Envil gardło

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Envil gardło

1,5 mg + 1,0 mg + 17,42 mg, tabletki do ssania

Cetylpyridinii chloridům +Lidocaini hydrochloridum+Zinci gluconas

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Envil gardło ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Envil gardło i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przez zastosowaniem leku Envil gardło

3.    Jak stosować lek Envil gardło

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Envil gardło

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ENVIL GARDŁO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Envil gardło ma postać tabletek do ssania. Ma działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające.

Zawiera trzy substancje czynne:

-    chlorek cetylopirydyniowy, który działa odkażająco, bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo,

-    chlorowodorek lidokainy, który znieczula miejscowo, łagodząc ból,

-    glukonian cynku, który wspomaga system odpornościowy organizmu.

Wskazania do stosowania:

Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

-    stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Lek Envil gardło może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych połączonych z bólem gardła oraz w zapaleniu migdałków (angina).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ENVIL GARDŁO Kiedy nie stosować leku Envil gardło

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy, chlorowodorek lidokainy, cynku glukonian (substancje czynne leku), inne leki miejscowo znieczulające

z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Envil gardło (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię - bardzo rzadką chorobę krwi, w której krew traci zdolność przenoszenia tlenu do komórek organizmu.

-    U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Envil gardło

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma:

-    stan zapalny gardła i gorączkę utrzymującą się kilka dni przed zastosowaniem leku Envil gardło,

-    ból gardła połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami. Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

-    kwas acetylosalicylowy (substancja występująca w lekach stosowanych w celu obniżenia gorączki),

-    sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu m.in. zakażeń bakteryjnych),

-    cymetydynę (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy),

-    b-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca, np. propranolol),

-    norepinefrynę,

-    anestetyki wziewne (leki stosowane do znieczulenia ogólnego),

-    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki),

-    ryfampicynę (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy oraz niektórych innych zakażeń),

-    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),

-    leki zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane (np. pankuronium),

-    antybiotyki z grupy tetracyklin (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych),

-    substancje chelatujące (leki stosowane w zatruciu ołowiem, np. D-penicylamina),

-    ibuprofen lub indometacynę (leki przeciwbólowe należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ),

-    tiazydowe leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu),

-    kortykosteroidy (leki stosowane m.in. w leczeniu choroby reumatycznej),

-    leki oraz suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź.

Stosowanie leku Envil gardło z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem ze względu na ryzyko zachłyśnięcia. Lek najlepiej przyjmować godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.

Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów i jedzenia gorących pokarmów. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła.

Podczas stosowania leku Envil gardło nie należy spożywać produktów mlecznych, ponieważ zmniejszają one wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Envil gardło nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Envil gardło

Lek Envil gardło zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na fenyloketonurię.

Lek Envil gardło zawiera mannitol, który może powodować podrażnienie żołądka oraz biegunkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ENVIL GARDŁO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Okres stosowania leku: Nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem. Tabletkę należy ssać powoli w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny.

Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny.

Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę._

Stosowanie u dzieci

Leku Envil gardło nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Envil gardło

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy, zapaść (zatrzymanie krążenia z utratą przytomności), drgawki, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Envil gardło

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Envil gardło może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.

Rzadko (u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione,

-    pokrzywka,

-    nadwrażliwość na światło słoneczne,

-    ból głowy,

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka),

-    wymioty, metaliczny smak w ustach,

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ENVIL GARDŁO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować leku Envil gardło po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot - numer serii EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Envil gardło:

-    Substancjami czynnymi leku są: cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, glukonian cynku. Jedna tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego,

1,0 mg chlorowodorku lidokainy oraz 17,42 mg cynku glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

-    Ponadto lek zawiera: mentol, celulozę mikrokrystaliczną, mannitol, poliwinylopirolidon, aspartam, kwas cytrynowy bezwodny, kroskarmelozę sodową, talk, magnezu stearynian, glicerol 99,5%.

Jak wygląda Envil gardło i co zawiera opakowanie:

Lek Envil gardło ma postać płaskich tabletek do ssania, barwy białej.

Tabletki pakowane są w blistry po 5 sztuk. Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek (2 lub 4 blistry) umieszczone w pudełku tekturowym wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel./faks 42 22 53 100

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Envil gardło

Charakterystyka Envil gardło

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Envil gardło, 1,5 mg+1,0 mg+17,42 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0 mg chlorowodorku lidokainy i 17,42 mg cynku glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

Substancje pomocnicze: aspartam i mannitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania.

Białe, płaskie tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

- stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych przebiegających z bólem gardła i w zapaleniu migdałków (angina).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny.

Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny.

Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę._

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować produktu leczniczego w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed posiłkiem lub po posiłku.

Tabletkę należy ssać powoli w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.

Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów oraz na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Wrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u osób, u których występuje stan zapalny gardła i gorączka utrzymującą się kilka dni przed zastosowaniem produktu leczniczego Envil gardło oraz ból gardła połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami.

Leki miejscowo znieczulające, w tym lidokainy chlorowodorek, mogą powodować zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Należy unikać przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego Envil gardło. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzeń jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących napojów oraz pokarmów.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy Envil gardło zawiera aspartam, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na fenyloketonurię.

Produkt leczniczy Envil gardło zawiera mannitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorek cetylopirydyniowy osłabia działanie kwasu acetylosalicylowego.

Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie, np. sulfonamidy. Cymetydyna, b-adrenolityki, norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy.

Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają metabolizm lidokainy poprzez aktywację enzymów mikrosomalnych wątroby.

Lidokaina nasila działanie leków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane.

Jony cynku zmniejszają wchłanianie tetracyklin. Związki wapnia, żelaza, substancje chelatujące (np. D-penicylamina) zmniejszają wchłanianie soli cynku. Nie należy stosować jednocześnie związków cynku i kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu, indometacyny, diuretyków tiazydowych, kortykosteroidów. Duże ilości cynku hamują wchłanianie miedzi.

Produkty mleczne zmniejszają wchłanianie soli cynku.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania substancji czynnych u kobiet w okresie ciąży.

Produkt Envil gardło nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Chlorowodorek lidokainy przenika do mleka matki.

Produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Częstość występowania określono w następujący sposób:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie.

Rzadko: ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, pokrzywka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość na światło słoneczne, ból głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), wymioty, metaliczny smak w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na małe stężenie substancji czynnych w jednej dawce, ryzyko przedawkowania jest małe. Chlorek cetylopirydyniowy - podany doustnie w dużej dawce wywołuje nudności, wymioty, zapaść, drgawki oraz śpiączkę, dawka 1-3 g powoduje śmierć. Działanie antyseptyczne neutralizowane jest detergentami anionowymi, np. mydłem.

Chlorowodorek lidokainy - objawy przedawkowania występują, jeśli stężenie w osoczu jest większe niż 5 mg/ml. Dotyczą one głównie ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Objawy są różnie nasilone, do zatrzymania oddechu i krążenia włącznie. Nie ma swoistego antidotum przeciw lidokainie. Leczenie jest objawowe.

Po przedawkowaniu soli cynku mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), metaliczny smak w ustach, ból głowy. Leczenie przyczynowe oraz stosuje się EDTA (nasila wydalanie jonów cynku z moczem). Po podaniu doustnym 10-20 g soli cynku w postaci siarczanu następuje śmierć u dorosłych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach gardła Kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

Chlorek cetylopirydyniowy (CPC) jest związkiem powierzchniowo-czynnym należącym do czwartorzędowych soli amoniowych, działających bakteriobójczo wobec bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich oraz przeciwgrzybiczo (Candida albicans). Działanie związku na drobnoustroje polega na destabilizacji błony komórkowej i enzymów związanych z procesami oddychania i glikolizy. Dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego chlorek cetylopirydyniowy łatwo przenika do tkanek zmienionych zapalnie.

Lidokaina powoduje szybkie znieczulenie miejscowe tkanki i ustąpienie bólu występującego podczas przebiegu stanu zapalnego.

Lidokaina powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Przewodnictwo w cienkich włóknach nerwowych, bez osłonki mielinowej (np. włókna przewodzące czucie bólu) jest zahamowane niskim, występującym w tabletce stężeniem analgetyku miejscowego. Początek działania przy blokowaniu małych nerwów obecnych w błonie śluzowej jamy ustnej, następuje po około 1-5 min.

Cynk należy do pierwiastków śladowych, biorących udział m. in. w syntezie białek i przemianie węglowodanów, wykazuje aktywność przeciwwirusową, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lidokaina po podaniu miejscowym wchłania się do krążenia ogólnego, najszybciej z błon śluzowych, z przewodu pokarmowego wchłania się w 30-40% i jest natychmiast hydrolizowana.

Wchłanianie cynku przebiega w jelicie cienkim w 20-40%.

Chlorek cetylopirydyniowego szybko się wchłania w przewodzie pokarmowym. Słabo wchłania się przez skórę, nie przenika przez stratum corneum.

Dystrybucja

Niezależnie od drogi podania, lidokaina podlega dystrybucji we wszystkich tkankach, przenika do ośrodkowego układu nerwowego oraz do krwi płodu. Z białkami krwi wiąże się w 33-66%. Okres półtrwania wynosi 1,5 - 2,0 godzin. Objętość dystrybucji lidokainy wynosi 1,7 l/kg, w niewydolności serca około 1 l/kg.

W świetle jelita cynk wiąże się z białkiem wiążącym cynk, po czym zostaje wchłonięty przez enterocyty. Następnie ulega przeniesieniu do surowicy krwi i związany przez albuminy.

Chlorek cetylopirydyniowy dostaje się do wątroby, płuc i nerek.

Metabolizm

Lidokaina jest metabolizowana w ponad 90% przez enzymy mikrosomalne w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów.

W wątrobie cynk może zostać związany przez metalotioneinę. Jego stężenie w surowicy wynosi od 12,2 do 21,4 mmol/l.

Eliminacja

Zaledwie 10% lidokainy jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej, a 7% z żółcią. Zmniejszenie wątrobowego przepływu krwi, marskość i inne choroby wątroby mogą prowadzić do zwiększenia stężenia lidokainy w osoczu. Zaburzona czynność nerek może powodować kumulowanie się metabolitów. Wydalanie cynku z organizmu następuje w 90% przez przewód pokarmowy. Cynk wydalany jest do światła jelita z sokiem trzustkowym oraz w mniejszym stopniu z żółcią. Ilość cynku wydalanego z moczem nie przekracza 0,5 mg/dobę, co stanowi ok. 10%. Nieznaczna ilość ok. 0,5 mg/dobę jest wydalana z potem.

Chlorek cetylopirydyniowy wydalany jest z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Parenteralne podanie CPC szczurom, królikom i psom spowodowało szybki, ale przemijający paraliż kończyn, a czasami porażenie mięśni oddechowych powodujące śmierć.

Roztwory wodne CPC o stężeniu od 0,1% do 1% powodowały podrażnienia lub zranienia oczu u królika. Podany doustnie CPC w dawce 400 mg/kg powodował śmierć u królików.

Dożylne podanie kationowych powierzchniowo czynnych substancji, np. CPC, jest odpowiedzialne za wywołanie katarakty charakteryzującej się wzrostem uwodnienia, zwiększeniem stężenia jonów Na+, zmniejszeniem stężenia jonów K+ u królików. CPC podany doustnie jest toksyczny dla szczurów, myszy i królików i może powodować ciężkie podrażnienia oczu. Ostra toksyczność po inhalacji CPC i innymi czwartorzędowymi solami amoniowymi nie była notowana.

Dawka LD50 dla chlorowodorku lidokainy po podaniu doustnym szczurom wynosi 317 mg/kg mc., a po podaniu podskórnym 335 mg/kg mc. Związki cynku nie są rakotwórcze, z wyjątkiem chlorku cynku, który po podaniu w iniekcji kurczętom powodował powstawanie guzów u niektórych kurcząt.

Dawka LD50 dla glukonianu cynku po podaniu doustnym u szczurów wynosi 5 000 mg/kg masy ciała.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mentol

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol

Poliwinylopirolidon

Aspartam

Kwas cytrynowy bezwodny Kroskarmeloza sodowa Talk

Magnezu stearynian Glicerol 99,5%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC, w każdym blistrze po 5 tabletek.

Opakowanie zawiera 10 tabletek (dwa blistry po 5 szt.) lub 20 tabletek (cztery blistry po 5 szt.), umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o. ul. Szkolna 31 95-054 Ksawerów

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Envil gardło