+ iMeds.pl

Enzaprost f 5 5 mg/mlUlotka Enzaprost f 5


■ ■ ■ ■ ..

■    .'-■■Ł---C■■'<'■ "i.

ULOTKA DLA PACJENTA: 1NFORMACJA'ÓiA?®ŻiKHKOW

ENZAPROST F 5, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwać

(Dinoprostum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. |,


-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż mozt zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Enzaprost F 5 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enzaprost F 5

3.    Jak stosować lek Enzaprost F 5

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Enzaprost F 5

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ENZAPROST F 51W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Enzaprost F 5 występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań i zawiera substancję czynną dinoprost. Dinoprost jest prostaglandyną typu F2 alfa powodującą skurcz mięśnia macicy na każdym etapie ciąży, przyspiesza również dojrzewanie szyjki macicy.

Lek Enzaprost F 5 wskazany jest do stosowania w celu zakończenia ciąży w drugim trymestrze w przypadku:

“ obumarcia płodu,

■ ciężkich powikłań ze strony matki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ENZAPROST F 5 Kiedy nie stosować leku Enzaprost F 5:

-jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dinoprost, inne leki uterotoniczne (powodujące skurcze mięśnia macicy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Enzaprost F 5, -jeśli u pacjentki występuje lub występowała dychawica oskrzelowa,

-jeśli u pacjentki występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc, czynna choroba płuc,

-jeśli u pacjentki występuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna,

-jeśli u pacjentki występuje nadczynność tarczycy lub jaskra,

-jeśli u pacjentki występują ostre infekcje,

-jeśli u pacjentki występuje ostry stan zapalny w obrębie miednicy (np. zapalenie błon płodowych, zapalenie szyjki macicy),

-    jeśli pękły błony płodowe (zwiększone ryzyko donaczyniowego wchłaniania dinoprostu),

-    w przypadku niewspółmiemości porodowej lub nieprawidłowego ułożenia płodu,

-jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze,

-jeśli u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Enzaprost F 5:

Należy rozważyć korzyść ze stosowania leku w stosunku do ryzyka w następujących przypadkach:

-    czynna choroba serca lub choroba układu sercowo-naczyniowego obecna lub w przeszłości, nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie (także w przeszłości),

-    padaczka (także w przeszłości),

-    cukrzyca (także w przeszłości),

-    czynna choroba wątroby (także w przeszłości), żółtaczka (także w przeszłości),

-    czynna choroba nerek (także w przeszłości),

-    stan przed rzucawkowy u ciężarnej, zwężenie szyjki macicy, włókniakomięśniak macicy, w przeszłości zabiegi operacyjne na mięśniu macicy (zwiększone ryzyko pęknięcia macicy), wielorództwo u ciężarnej,

-    niedokrwistość (także w przeszłości).

Przypadkowe doustne zażycie leku może powodować nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, zwężenie naczyń obwodowych, omdlenia, osłabienie, nadciśnienie tętnicze i napady paniki. Ponieważ dinoprost jest szybko metabolizowany, objawy niepożądane są przemijające (trwają od 15 do 30 minut) lub mogą w ogóle nie wystąpić.

Po przerwaniu ciąży konieczne jest odpowiednie monitorowanie w celu upewnienia się, że zabieg został całkowicie zakończony. W przypadku indukowania zakończenia ciąży za pomocą dinoprostu, zabieg musi być całkowicie zakończony, ponieważ działanie leku na płód nie jest jeszcze znane.

Stosowanie leku Enzaprost F 5 z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Jednoczesne stosowanie oksytocyny i ergometryny nasila działanie dinoprostu i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być zwiększone.

Stosowanie leku Enzaprost F 5 zjedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

O zastosowaniu leku zadecyduje lekarz ginekolog.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ENZAPROST F 5

Lek Enzaprost F 5 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Premedykacja

Następujące skojarzenia leków mogą być zastosowane w celu zapobiegania wystąpieniu działań niepożądanych i w celu zniesienia lub złagodzenia bólu.

Skojarzenia

leków

a

b

c

d

Petydyna

100,00 mg

100,00 mg

100,00 mg

50,00 mg

Prometazyna

-

50,00 mg

50,00 mg

-

Atropina

0,05 mg

-

0,50 mg

0,25 mg

Diazepam

10,00 mg

-

-

-

Zalecane jest stosowanie jako premedykacji petydyny jednocześnie z atropiną.

Bezpośrednio przed zastosowaniem leku Enzaprost F 5 wskazane jest dożylne podanie jednego z wyżej wymienionych skojarzeń leków (a-d).

Enzaprost F 5 podaje się doowodniowo.

Stosowanie leku Enzaprost F 5 jako wstrzyknięć doowodniowych wymaga ciągłej kontroli u itrasonograficznej.

Lek może być podawany przez ścianę brzucha lub przez sklepienie pochwy.

Podanie doowodniowe przez ścianę brzucha Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony.

Nakłucie worka owodniowego należy przeprowadzić w miejscowym znieczuleniu na szerokość 3-4 palców powyżej spojenia łonowego za pomocą igły do nakłucia lędźwiowego (20 G lub 22 G) w bezpiecznej odległości od stwierdzonego w USG umiejscowienia łożyska. Pojawienie się w strzykawce przejrzystego płynu owodniowego po pociągnięciu tłoka strzykawki świadczy o tym, że igła znajduje się w jamie owodniowej. Następnie należy podać 25 mg leku Enzaprost F5. Jeżeli zachodzi konieczność po 8-12 godzinach można powtórzyć wstrzyknięcie leku (przez plastykową kaniulę stosowaną w punkcji owodni). Jeżeli w wyniku pociągnięcia tłoka w strzykawce pojawi się krew lub podbarwiony krwią płyn owodniowy, nie należy podawać leku Enzaprost F 5.

Podanie doowodniowe poprzez sklepienie pochwy Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony.

Po odsłonięciu pochwy należy zdezynfekować pochwę i sklepienie pochwy. Szyjkę macicy należy umocować za pomocą odpowiedniego narzędzia chirurgicznego. Do jamy owodniowej należy dostać się przez przednie (najlepiej) lub tylne sklepienie pochwy. W celu sprawdzenia, czy igła znajduje się w jamie owodniowej należy wciągnąć do strzykawki kilka ml płynu owodniowego.

W przypadku pojawienia się w strzykawce przejrzystego płynu owodniowego należy podać do jamy owodniowej 25 mg leku Enzaprost F 5. Należy nieprzerwanie kontrolować czynność macicy za pomocą badania przedmiotowego, tokografu lub rzadko poprzez badanie przez pochwę.

W przypadku braku reakcji po upływie 8-12 godzin należy powtórzyć podanie leku Enzaprost F 5 i w razie potrzeby podać oksytocynę w infuzji dożylnej. Jeżeli poród nie zakończy się w ciągu 12 godzin to należy dokładnie kontrolować stan pacjentki (tętno, temperatura ciała, liczba krwinek białych).

W celu uzyskania stałego stężenia leku we krwi, a zwłaszcza w przypadku ciąży patologicznej, konieczne jest stosowanie leku w pompie infuzyjnej.

Wyżej opisane sposoby podawania leku mogą być wykonywane w szpitalu w oddziałach położniczych i ginekologicznych, gdzie jest również oddział intensywnej opieki medycznej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Enzaprost F 5 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enzaprost F 5

Objawy przedawkowania dinoprostu to: nasilone nudności, wymioty i biegunka.

Postępowanie obejmuje: w razie konieczności chirurgiczne przerwanie worka owodniowego (miejsce gromadzenia leku).

Leczenie podtrzymujące: podanie płynów dożylnych.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Enzaprost F 5

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Enzaprost F 5 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dinoprostu najczęściej mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

■    biegunką nudności, bóle i skurcze żołądką wymioty.

Rzadziej mogą wystąpić:

■    uogólnione reakcje anafilaktyczne, skurcz naczyń obwodowych, bradykardia (zwolnienie czynności serca), tachykardia (przyspieszenie czynności serca), blok przed sionko wo-komorowy serca TI stopnia, ból pod mostkiem, ból w klatce piersiowej,

■    skurcz oskrzeli,

■    podwójne widzenie, parestezje (uczucie mrowienia na skórze),

■    ból brzuchą czasami nasilony i ciągły, niedrożność porażennajelit,

■    ból podczas oddawania moczu, krwiomocz, zatrzymanie moczu, nasilenie bólu macicy, skurcz tężcowy mięśnia macicy,

■    pieczenie oczu, bóle nóg, pleców lub barku, zwiększenie liczby białych krwinek krwi,

* kaszel,

■    ból głowy, zawroty głowy, senność, niepokój,

■    dreszcze lub nadmierne pocenie się, gorączka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy, wzmożone pragnienie,

■    zapalenie lub ból w miejscu podania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ENZAPROST F 5

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w chłodnym miejscu tj. od 5°C do 15°C.

Nie stosować leku Enzaprost F 5 po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co z robić z leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Enzaprost F 5

Jedna ampułka zawiera 1 ml roztworu do wstrzykiwać.

-    Substancjączynnąlekujest dinoprost.

-    Inne składniki leku to: sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwać.

Jak wygląda lek Enzaprost F 5 i co zawiera opakowanie

Ampułki z bezbarwnego szkła o pojemności 1 ml umieszczone w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 5 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

To u. 1-5, H-1045 Budapeszt Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. uh Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

5

Enzaprost F 5

Charakterystyka Enzaprost f 5

Charakterystyka Produktu Leczniczego


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ENZAPROST F 5, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg dinoprostu (Dinoprostum).

1 ampułka zawiera 1 ml roztworu do wstrzykiwań.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zakończenie ciąży w drugim trymestrze:

-    w przypadku obumarcia płodu,

-    w przypadku ciężkich powikłań ze strony matki.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Premedykacia

Następujące skojarzenia leków mogą być zastosowane w celu zapobiegania wystąpieniu działań niepożądanych i w celu zniesienia lub złagodzenia bólu.

Skojarzenia

a

b

c

d

leków

Petydyna

100,00 mg

100,00 mg

100,00 mg

50,00 mg

Prometazyna

-

50,00 mg

50,00 mg

-

Atropina

0,05 mg

-

0,50 mg

0,25 mg

Diazepam

10, 00 mg

-

-

-

Zalecane jest stosowanie jako premedykacji pety dyny jednocześnie z atropiną.

Bezpośrednio przed zastosowaniem produktu Enzaprost F 5 wskazane jest dożylne podanie jednego z wyżej wymienionych skojarzeń leków (a-d).

Enzaprost F 5 podaje się doowodniowo.

Stosowanie produktu Enzaprost F 5 jako wstrzyknięć doowodniowych wymaga ciągłej kontroli ultrasonograficznej.

Lek może być podawany przez ścianę brzucha lub przez sklepienie pochwy.

Podanie doowodniowe przez ścianę brzucha Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony.

Nakłucie worka owodniowego należy przeprowadzić w miejscowym znieczuleniu na szerokość 3-4 palców powyżej spojenia łonowego za pomocą igły do nakłucia lędźwiowego (20 G lub 22 G) w bezpiecznej odległości od stwierdzonego w USG umiejscowienia łożyska. Pojawienie się w strzykawce przejrzystego płynu owodniowego po pociągnięciu tłoka strzykawki świadczy o tym, że igła znajduje się w jamie owodniowej. Następnie należy podać 25 mg produktu Enzaprost F5. Jeżeli zachodzi konieczność po 8-12 godzinach można powtórzyć wstrzyknięcie leku (przez plastykową kaniulę stosowaną w punkcji owodni). Jeżeli w wyniku pociągnięcia tłoka w strzykawce pojawi się krew lub podbarwiony krwią płyn owodniowy, nie należy podawać produktu Enzaprost F 5.

Podanie doowodniowe poprzez sklepienie pochwy Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony.

Po odsłonięciu pochwy należy zdezynfekować pochwę i sklepienie pochwy. Szyjkę macicy należy umocować za pomocą odpowiedniego narzędzia chirurgicznego. Do jamy owodniowej należy dostać się przez przednie (najlepiej) lub tylne sklepienie pochwy. W celu sprawdzenia, czy igła znajduje się w jamie owodniowej należy wciągnąć do strzykawki kilka ml płynu owodniowego.

W przypadku pojawienia się w strzykawce przejrzystego płynu owodniowego należy podać do jamy owodniowej 25 mg produktu Enzaprost F 5. Należy nieprzerwanie kontrolować czynność macicy za pomocą badania przedmiotowego, tokografu lub rzadko poprzez badanie przez pochwę.

W przypadku braku reakcji po upływie 8-12 godzin należy powtórzyć podanie produktu Enzaprost F 5 i w razie potrzeby podać oksytocynę w infuzji dożylnej. Jeżeli poród nie zakończy się w ciągu 12 godzin to należy dokładnie kontrolować stan pacjentki (tętno, temperatura ciała, liczba krwinek białych).

W celu uzyskania stałego stężenia leku we krwi, a zwłaszcza w przypadku ciąży patologicznej, konieczne jest stosowanie leku w pompie infuzyjnej.

Wyżej opisane sposoby podawania leku mogą być wykonywane w szpitalu w oddziałach położniczych i ginekologicznych, gdzie jest również oddział intensywnej opieki medycznej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość nadinoprost, inne leki ulerotoniczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dychawica oskrzelowa (także w wywiadzie).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czynna choroba płuc.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna.

Nadczynność tarczycy.

Jaskra.

Ostre infekcje.

Ostre stany zapalne w obrębie miednicy (np. zapalenie błon płodowych, zapalenie szyjki macicy). Pęknięcie błon płodowych (zwiększone ryzyko donaczyniowego wchłaniania dinoprostu). Niewspółmiemość porodowa lub nieprawidłowe ułożenie płodu.

Nadciśnienie tętnicze.

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy rozważyć korzyść ze stosowania leku w stosunku do ryzyka w następujących przypadkach:

■    czynna choroba serca lub choroba układu sercowo-naczyniowego obecna lub w wywiadzie,

■    nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie (także w wywiadzie),

■    padaczka (także w wywiadzie),

■    cukrzyca (także w wywiadzie),

■    czynna choroba wątroby (także w wywiadzie), żółtaczka (także w wywiadzie),

■    czynna choroba nerek (także w wywiadzie),

■    stan przedrzucawkowy u ciężarnej, zwężenie szyjki macicy, włókniakomięśniak macicy, w wywiadzie zabiegi operacyjne na mięśniu macicy (zwiększone ryzyko pęknięcia macicy), wielorództwo u ciężarnej,

■    niedokrwistość (także w wywiadzie).

Przypadkowe doustne zażycie leku-może powodować nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, zwężenie naczyń obwodowych, omdlenia, osłabienie, nadciśnienie tętnicze i napady paniki. Ponieważ dinoprost jest szybko metabolizowany, objawy niepożądane są przemijające (trwają od 15 do 30 minut) lub mogą w ogóle nie wystąpić.

Po przerwaniu ciąży konieczne jest odpowiednie monitorowanie w celu upewnienia się, że zabieg został całkowicie zakończony. W przypadku indukowania zakończenia ciąży za pomocą dinoprostu, zabieg musi być całkowicie zakończony, ponieważ działanie leku na płód nie jest jeszcze znane.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie oksytocyny i ergometiyny nasila działanie dinoprostu i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być zwiększone.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie ma dowodów na to, że krótkotrwałe stosowanie dinoprostu powoduje rozrost kości u płodu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas stosowania dinoprostu najczęściej mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- biegunka, nudności, bóle i skurcze żołądka, wymioty.

Rzadziej mogą wystąpić:

-uogólnione reakcje anafilaktyczne, skurcz naczyń obwodowych, bradykardia, tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy serca U stopnia, ból pod mostkiem, ból w klatce piersiowej,

-skurcz oskrzeli,

-podwójne widzenie, parestezje,

-ból brzucha, czasami nasilony i ciągły, niedrożność porażenna jelit,

-ból podczas oddawania moczu, krwiomocz, zatrzymanie moczu, nasilenie bólu macicy, skurcz tężcowy mięśnia macicy,

-pieczenie oczu, bóle nóg, pleców lub barku, zwiększenie liczby białych krwinek krwi,

-kaszel,

-ból głowy, zawroty głowy, senność, niepokój,

-dreszcze lub nadmierne pocenie się, gorączka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy, wzmożone pragnienie,

-zapalenie lub ból w miejscu podania leku.

4.9.    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania dinoprostu to: nasilone nudności, wymioty i biegunka.

Postępowanie obejmuje: w razie konieczności chirurgiczne przerwanie worka owod ni owego (miejsce gromadzenia leku).

Leczenie podtrzymujące: podanie płynów dożylnych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki ginekologiczne; prostaglandyny kod ATC: G 02 AD 01

Dinoprost jest prostaglandynątypu F2 alfa powodującą skurcz mięśnia macicy na każdym etapie ciąży, przyspiesza również dojrzewanie szyjki macicy.

Prostaglandyna F2 alfa jest zredukowaną postacią prostaglandyny E2 (dinoprostonu).

Dinoprost powoduje aktywację fosfolipazy C, zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych dla jonów wapnia i tym samym zwiększenie stężenia jonów wapniowych wewnątrz komórek, co powoduje skurcz mięśnia macicy. Dinoprost bierze również udział w procesie dojrzewania szyjki macicy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dinoprost powoli wchłania się z płynu owodniowego do krążenia ogólnego. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje po 6 do 10 godzin po podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 40 mg doowodniowo i wynosi 3 do 7 nanogramów/ml. Dinoprost jest szybko metabolizowany w organizmie. Wydalany jest głównie z moczem w postaci metabolitów, 5% leku wydalane jest z kałem. Okres półtrwania dinoprostu w płynie owodniowym wynosi od 3 do 6 godzin. Donoszono, że okres półtrwania dinoprostu po dożylnym podaniu jest krótszy niż 1 minuta.

5.3.    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych przedklinicznych danych o bezpieczeństwie oprócz podanych w innych akapitach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w chłodnym miejscu tj. od 5°C do 15°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła OPC o pojemności 1 ml umieszczone w PVC osłonce w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 5 ampułek po 1 ml.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Tó u. 1-5, H-1045 Budapeszt

Węgry

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1605

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.06.1981

21.05.1999

24.08.2004

06.06.2005 05.04.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Enzaprost F 5