+ iMeds.pl

Esberitox n -Ulotka Esberitox n

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, tabletki

Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae

occidentalis herba)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Esberitox N ostrożnie. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Esberitox N i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esberitox N

3.    Jak stosować lek Esberitox N

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Esberitox N

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Esberitox N i w jakim celu się go stosuje

Esberitox N to lek roślinny zawierający wyciąg alkoholowo-wodny z ziela żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzenia jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae radice) i korzenia dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice). Lek stosuje się w celu skrócenia czasu infekcji dróg oddechowych i złagodzenia jej przebiegu.

Wskazania do stosowania

W leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esberitox N Kiedy nie stosować leku Esberitox N

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na farmakologicznie czynne składniki (ziele żywotnika zachodniego Thujae occidentalis herba, korzeń jeżówki purpurowej Echinaceae purpureae radice, korzeń dzikiego indygo Baptisiae tinctoriae radice) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Esberitox N bądź substancje pokrewne do korzenia jeżówki, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae - np. rumianek, arnika).

-    W przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, zarażenie wirusem HIV lub nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS), kolagenoza (choroba zapalna oddziałująca na tkankę łączną), stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne (wytwarzanie przeciwciał przeciw tkankom własnego organizmu).

-    W przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

-    U dzieci poniżej 4 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 roku życia. Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnięcie porady lekarza.

Inne leki i Esberitox N

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Esberitox N nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje osłabienia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Esberitox N zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Esberitox N

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce.

U dzieci poniżej 12 lat przed zastosowaniem leku zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą. Można również rozpuścić tabletkę w ustach.

W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 roku życia, zaleca się ssanie tabletki, można również rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu.

W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia

Okres stosowania leku zależy od leczonej choroby. Leczenie powinno być rozpoczęte tak szybko jak to tylko możliwe po pojawieniu się objawów i kontynuowane do ich ustąpienia. Należy jednak wziąć pod uwagę ostrzeżenia wymienione w punkcie 2. ulotki oraz możliwe działania niepożądane wymienione w punkcie 4. ulotki.

Nie należy stosować leku Esberitox N dłużej niż 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esberitox N

W przypadku zażycia większej dawki leku Esberitox N niż zalecana nie stwierdzono żadnych zmian. W razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Esberitox N

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości (uczuleniowa).

Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę obserwowano: wysypkę na skórze, świąd (swędzenie), obrzęk (opuchlizna) twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi. W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka). Brak danych dotyczących częstości występowania tych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Esberitox N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esberitox N

Substancją czynną leku jest:

1 tabletka zawiera:

0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego:

10 mg 7,5 mg 2 mg


Baptisiae tinctoriae radice (korzeń dzikiego indygo)

Echinaceae purpureae radice (korzeń jeżówki purpurowej)

Thujae occidentalis herba (ziele żywotnika zachodniego)

Ekstrahent: etanol 30 % (v/v)

Substancje pomocnicze: kwas askorbinowy, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Jak wygląda lek Esberitox N i co zawiera opakowanie

Okrągłe, beżowo-brązowe tabletki.

Esberitox N jest dostępny w opakowaniach po 50 i 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Axellus Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, tel. 22 349 67 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Esberitox N

Charakterystyka Esberitox n

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera:

(1:11) odpowiadającego: 10 mg 7,5 mg 2 mg


0,215 ml alkoholowo-wodnego wyciągu Baptisiae tinctoriae radice Echinaceae purpureae radice Thujae occidentalis herba ekstrahent: etanol 30% (v/v)

Zawiera laktozę i sacharozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego w przypadku stosowania należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą lub rozpuszczając w ustach.

W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 roku życia, zaleca się rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek.

Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak niż 10 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1 lub rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae, np. rumianek, arnikę.

Istnieją zasadnicze przyczyny do niestosowania leku w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, zarażenie wirusem HIV lub nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS), kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne. Nie stosować w przypadku immunosupresji.

Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W ulotce dla pacjenta zawarto następujące ostrzeżenia:

Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 roku życia. Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Substancje pomocnicze

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tabletek Esberitox N.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Esberitox N nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie badano.

Uważa się, że lek nie osłabia zdolności psychomotorycznych, zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak wszystkie leki, Esberitox N może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości.

Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę (Echinacea) obserwowano przypadki wysypki skórnej, świądu, pojedyncze przypadki opuchlizny twarzy, skrócenia oddechu, zawrotów głowy i obniżenia ciśnienia krwi.

U szczególnie wrażliwych pacjentów nie jest wykluczone wystąpienie szoku anafilaktycznego.

Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka). Brak danych dotyczących częstości występowania tych działań niepożądanych.

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono negatywnych skutków po przedawkowaniu leku Esberitox N.

Esberitox N powinien być stosowany jedynie zgodnie z dawkowaniem podanym w punkcie 4.2.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

W różnych modelach przedklinicznych Esberitox N wykazuje wyraźną i zależną od dawki stymulację układu immunologicznego, co może przejawiać się in vitro i in vivo zwiększonym wytwarzaniem różnych przekaźników i cytokin jak i wzrostem produkcji przeciwciał.

U myszy z doświadczalnie upośledzoną funkcją układu odpornościowego Esberitox N normalizuje osłabioną odpowiedź immunologiczną. W badaniach klinicznych u ludzi Esberitox N łagodził objawy i skracał czas trwania choroby w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Informacje dotyczące farmakokinetyki leku Esberitox N nie są dostępne, ponieważ lek jest mieszaniną kilku substancji roślinnych i przypisanie właściwości farmakodynamicznych jednemu, zdefiniowanemu składnikowi nie jest możliwe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Badanie toksyczności na myszach po jednorazowym podaniu doustnie dawek do 5000 mg/kg masy ciała nie wykazało działania toksycznego.

Toksyczność podostra/przewlekła

Dzienna doustna dawka Esberitox N 5000 mg/kg masy ciała podawana szczurom przez okres 3 i 6 miesięcy nie spowodowała śmierci żadnego ze zwierząt. Kontrola wagi ciała, zachowania zwierząt oraz kliniczne testy laboratoryjne i końcowe badania histologiczne nie wykazały odstępstw od normy.

Działanie mutagenne i karcynogenne, wpływ na reprodukcję

W teście Amesa (Salmonella test) nie wykazano działania mutagennego tabletek Esberitox N. Test aberracji chromosomowej in vivo z zastosowaniem dawek od 250 do 5000 mg/kg masy ciała również nie wykazał właściwości genotoksycznych składników leku.

Długookresowe badania działania karcynogennego leku Esberitox N nie były prowadzone.

Zarówno wyniki badań toksyczności jak i właściwości mutagennych nie wskazują na możliwość działania karcynogennego leku Esberitox N. Szerokie stosowanie leku również nie wykazało takich właściwości.

Badania na szczurach tabletek Esberitox N podawanych doustnie w dawkach 3800 mg/kg masy ciała nie wykazały wpływu leku na płodność. Nie zaobserwowano również działania embriotoksycznego ani teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas askorbinowy Laktoza jednowodna Stearynian magnezu Makrogol 6000 Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV/PVDC i aluminiowej w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 50 i 100 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące    usuwania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0130

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 października 1991 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:    15 grudnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Esberitox N